Oddanych glosow 18616
najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Teksty w wersji PDF (5,85 MB)Mo´┐Żna g´┐Żosowa´┐Ż albo na postkomune i libera´┐Ż´┐Żw POLiD, albo na komun´┐Ż z PiS!
Andrzej Lepper naszym przyjacielem jest i Roman Giertych te´┐Ż. Obaj panowie, jak nigdy dot´┐Żd, maj´┐Ż okazj´┐Ż odkupi´┐Ż swoje winny i zdoby´┐Ż uznanie rozs´┐Żdnej cz´┐Żci spo´┐Żecze´┐Żstwa. Musz´┐Ż tylko zrobi´┐Ż dwie rzeczy. Po pierwsze powiedzie´┐Ż jak by´┐Żo naprawd´┐Ż, od zaplecza, od kuchni. Powiedzenie jak by´┐Żo naprawd´┐Ż w IVRP nieistniej´┐Żcej, daje nadziej´┐Ż, ´┐Że ciemny lud zwr´┐Żci zakupiony towar. Jak by´┐Żo naprawd´┐Ż, w zasadzie wiemy, ale zeznania ´┐Żwiadk´┐Żw dodadz´┐Ż degrengoladzie urz´┐Żdowej mocy, kt´┐Żr´┐Ż b´┐Żdzie mo´┐Żna wykorzysta´┐Ż poprzez wyci´┐Żganie wniosk´┐Żw i uczenie si´┐Ż na cudzych b´┐Ż´┐Żdach, nie zapominaj´┐Żc o komisjach ´┐Żledczych. Drug´┐Ż rzecz, jak´┐Ż winni zrobi´┐Ż obaj panowie, to przeci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż na swoja stron´┐Ż rydza, mieliby´┐Żmy w´┐Żwczas wszystko co najgorsze w Polsce pod jednym szyldem. Populistyczny socjalizm Leppera, nacjonalistyczny be´┐Żkot LPR i sekciarstwo `katolickie' rydza. Po takim zabiegu mieliby´┐Żmy r´┐Żwnie´┐Ż g´┐Żra 15% dla PiS i nie wi´┐Żcej jak 10% dla LiS, to s´┐Ż pi´┐Żkne proporcje. Co prawda 25% marginesu spo´┐Żecznego w 40 milionowym narodzie daje ca´┐Żkiem przyzwoite i niepokoj´┐Żce liczby, ale ja g´┐Ż´┐Żboko wierz´┐Ż, ´┐Że z tych 15% PiSu, co najmniej 5% to ludzie uczciwi, przyzwoici, przywi´┐Żzani do narodowej tradycji i tylko dlatego, ´┐Że nie ma w Polsce prawdziwej patriotycznej prawicy, wybrali, jak my wszyscy, mniejsze z´┐Żo. Poza wszystkim 25% w sumie, to nie 27 PiS, 8% LPR i 11% SO, to dopiero robi wra´┐Żenie epidemii.

Ja tu sobie pisze w klimacie ´┐Życzeniowym, w aurze zaklinania rzeczywisto´┐Żci, jednak z drugiej strony, wyobra´┐Żam sobie kampani´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żco. PiS i Lis jako ´┐Żmiertelni i bezpo´┐Żredni wrogowie. Po drugiej stronie PO i LiD, w pewnym sensie konkurencja, ale konkurencja w zawodach zwanych krytyka PiS z przeszkodami. Te dwie formacje je´┐Żli maj´┐Ż rozum, nie powinny sobie robi´┐Ż krzywdy, w zasadzie w og´┐Żle nie musz´┐Ż robi´┐Ż krzywdy nikomu. Wojna PO PiS si´┐Ż´┐Ż rzeczy musi si´┐Ż wyciszy´┐Ż, nie wierz´┐Ż aby Lepper i Giertych o to nie zadbali, atakuj´┐Żc PiS za wszelkie upokorzenia. Je´┐Żli co´┐Ż PiS ci´┐Żnie w stron´┐Ż PO i Lid, to tradycyjny be´┐Żkot o komuchach i afera´┐Żach, to nikogo rozs´┐Żdnego nawet nie zadra´┐Żnie, co tu dopiero m´┐Żwi´┐Ż o ´┐Żmiertelnych ranach. LiS spad´┐Ż nam jak z nieba, nic lepszego Polsce nie mog´┐Żo si´┐Ż przytrafi´┐Ż, rozproszenie patologii zebranej pod szyldem PiS, na patologi´┐Ż ekstremaln´┐Ż pod szyldem Lis i patologi´┐Ż z lekk´┐Ż nutk´┐Ż desperacji osieroconego elektoratu prawicy, firmowanej przez PiS. Uporz´┐Żdkowanie tego, co wydawa´┐Żo si´┐Ż nie do uporz´┐Żdkowania, powoli si´┐Ż realizuje. Mamy wzrost gospodarczy, mamy Euro 2012, mamy dotacje z UE, mamy idealny moment na przeprowadzenie wielkich reform, potrzeba nam tylko kompetentnego UK´┐ŻADU. Tak, tak uk´┐Żad musi wr´┐Żci´┐Ż, komuchy z libera´┐Żami do roboty.

Dlaczego??? To proste jak drucik. Wyobra´┐Żcie sobie wyb´┐Żr ministra finans´┐Żw w koalicji LiDPO, mamy tu Belk´┐Ż, Hausera, Szejnfelda, Chlebowskiego, ministra spraw zagranicznych Komorowskiego, Wolskiego, Rossatiego, Geremka. Ma´┐Żo mnie obchodzi, jaka jest ocena estetyczno-moralna tych ludzi. Ja nie widze w´┐Żr´┐Żd nich dygnitarzy PZPR, nie ma w´┐Żr´┐Żd nich ludzi z wyrokami i ka´┐Żdy m´┐Żwi `w´┐Ż´┐Żczam'. R´┐Żnica jako´┐Żciowa w por´┐Żwnaniu z koalicja PiSLiS do wy´┐Żapanie jednym i to zezowatym okiem. Niech mi tu nie bzyczy za uchem nieudolna, fanatyczna nawa´┐Żnica IVRP o Bogu Honorze Ojczy´┐Żnie. W ustach tych co wzi´┐Żli sobie do pomocy w rewolucji moralnej komunistycznego s´┐Żdziego Kry´┐Że, zarz´┐Żdc´┐Ż WSW i cz´┐Żonka PZPR Jasi´┐Żskiego, Wassermanna prokuratora PRL z 30 letnim sta´┐Żem i okrasili to wszystko recydywistami rzucaj´┐Żcymi bronami, brzmi to jak profanacja. Milcze´┐Ż i nie bzycze´┐Ż porofanatorzy. Po drugiej stronie mamy biedne PiS gdzie ministrem finans´┐Żw by´┐Ża pani Lubi´┐Żska chyba ca´┐Że dwa miesi´┐Żce, potem jaki´┐Ż dw´┐Żch kolesi´┐Żw co ich nazwisk nikt ju´┐Ż nie pami´┐Żta. O ministrze spraw zagranicznych lepiej nie wspomina´┐Ż, z lito´┐Żci i dla dobra kraju. Reszta wspomnie´┐Ż jak minister od morza, kibic Widzewa, minister Kalata z SLD i inne `ministry' olaboga . Mnie i ´┐Żmiem twierdzi´┐Ż wiele milion´┐Żw rodak´┐Żw interesuje, ´┐Żeby has´┐Żem przewodnim kolejnej w´┐Żadzy by´┐Żo wykrzyczane z Tatr i odbite echem od Ba´┐Żtyku: `Tu jest Irlandia, wracajcie'. Je´┐Żli s´┐Ż kolekcjonerzy demagogii, zachwycaj´┐Żcy si´┐Ż has´┐Żem `Tu jest Polska', wykrzyczanym do kilkudziesi´┐Żciu tysi´┐Żcy dewotek na Jasnej G´┐Żrze, daj im i po´┐Żal si´┐Ż Bo´┐Że. Polska jest krajem, wymagaj´┐Żcym gospodarza, nie kolejnych kaznodziej´┐Żw, ka´┐Żdy kto ma poj´┐Żcie powinien zosta´┐Ż zaprz´┐Żgni´┐Żty do roboty.

Rozliczanie historii i ideologii jest polsk´┐Ż specjalno´┐Żci´┐Ż, mnie ju´┐Ż od tych specja´┐Ż´┐Żw przygotowywanych przez kolejne ekipy mdli. Niech to b´┐Żdzie komuch, ale znaj´┐Żcy si´┐Ż na robocie, niech to b´┐Żdzie wredny i brzydki na twarzy libera´┐Ż, ale niech przeprowadzi reform´┐Ż s´┐Żu´┐Żby zdrowia i finans´┐Żw publicznych. Do´┐Ż´┐Ż `romantycznego' pitu pitu, tamten siedzia´┐Ż przy okr´┐Żg´┐Żym stole, a ten donosi´┐Ż. Mieli´┐Żcie dwa lata oszo´┐Żomiona IVRP, aby zrobi´┐Ż porz´┐Żdek z komuchami, a wy z komuch´┐Żw zrobili´┐Żcie ministr´┐Żw, s´┐Żu´┐Żby cpecjalne. Mieli´┐Żcie dwa lata na wyja´┐Żnienie afery osocza, Orlen, PZU, Rywin i wielu innych, a wy zastawiali´┐Żcie wnyki na Piotra R. i kardiochirurga. Zamiast szuka´┐Ż afer, szukali´┐Żcie bilbord´┐Żw w PZU. Wystarczy tandeciarze, ani z was uczciwi, ani patrioci, jeste´┐Żcie komucholubni i do tego oci´┐Żali. Pora na kompetencje bez zagl´┐Żdania w ´┐Życiorysy i legitymacje partyjne, pora odbudowa´┐Ż wizerunek Polski jako cywilizacji, nie skansenu. To mog´┐Ż zrobi´┐Ż tylko ludzie kompetentni, takich widz´┐Ż w PO i Lid, nawet w ch´┐Żopskim PSL jest co najmniej 5 ministr´┐Żw rolnictwa nakrywaj´┐Żcych czapka towarzysza Jurgiela, czy jak mu tam by´┐Żo (minister z PiS) i Leppera. `Tu jest Irlandia'!!.

PS - Uwaga techniczna dla wiernych czytelnik´┐Żw IVRP, kt´┐Żrzy nie mog´┐Ż ju´┐Ż czyta´┐Ż tej grafomanii. Nie wk´┐Żadajcie w nick matka_kurka, samodzielnie funkcjonuj´┐Żce nicki kolegi archiwum, Yoli mumii kole´┐Żanek wied´┐Żmy i Eli i wielu, wielu innych normalnych czytelnik´┐Żw, kt´┐Żrzy jako nieliczni i wbrew powszechnej g´┐Żupocie potrafi´┐Ż patrze´┐Ż krytycznie na to co czytaj´┐Ż i widz´┐Ż dooko´┐Ża. Ja to ja, oni to ich `ja'. Te `klakierskie' komentarze cz´┐Żsto s´┐Ż dla mnie powodem `zazdro´┐Żci', inspiracji i weryfikacji przemy´┐Żle´┐Ż. Nie o´┐Żmieszajcie si´┐Ż teoriami mnogo´┐Żci nick´┐Żw i nie puszczajcie swoich `szpiegowskich' bak´┐Żw w stron´┐Ż warto´┐Żciowych ludzi, plujcie na mnie, ja to uwielbiam. To s´┐Ż osobowo´┐Żci, od kt´┐Żrych si´┐Ż ucz´┐Ż, was niestety niczego nauczy´┐Ż si´┐Ż nie da, od was tym bardziej. I jeszcze jedno, nie mam ani czasu i powiem nieskromnie powod´┐Żw, by pod r´┐Żnymi wcieleniami kadzi´┐Ż w´┐Żasnym s´┐Żowom, te p´┐Żytkie praktyki s´┐Ż powszechnie stosowane przez klakier´┐Żw PiS i nawet si´┐Ż z tym nie kryj´┐Ż. Na forum milcz´┐Ż, bo z g´┐Żupim w polemik´┐Ż wdawa´┐Ż si´┐Ż nie b´┐Żd´┐Ż, a z inteligentnym rozumiem si´┐Ż bez s´┐Ż´┐Żw.

matka_kurka 2007-07-18 18:09
G´┐Żos´┐Żw: 132


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=851
komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekstDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 589


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw. 2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane pr... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 484


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż ´┐Żjest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 236


07 maja 2007 by Matka Kurka

Niech mi kto´┐Ż poka´┐Że r´┐Żnic´┐Ż mi´┐Żdzy KC PZPR i PiS, ja poka´┐Ż´┐Ż podobie´┐Żstwa!
Komentarz do sprawy. Parafrazuj´┐Żc s´┐Żowa aktorki: "kochani, w Polsce zmartwychwsta´┐Ż komunizm". Ju´┐Ż kiedy´┐Ż t´┐Żumaczy´┐Żem wyznawcom PiS i samemu PiS czym jest prawica w uj´┐Żciu tradycyjnym, historycznym. Z tego co widz´┐Ż, nauka posz´┐Ża w las i dalej na topie jest ideologia. Nie ma rady, przerobimy ten materia´┐Ż raz jeszcze i tak do skutku, czyli do ko´┐Żca kadencji. Drodzy w PiSie, baranki bo´┐Że, stadko p´┐Żdz´┐Żce na rze´┐Ż, co to si´┐Ż tak nieludzko podnieca komunizmem, pos´┐Żuchajcie i spr´┐Żbujcie poj´┐Ż´┐Ż. Prawica w znaczeniu ideowym, to przywi´┐Żzanie do tradycji, cz´┐Żsto wsparte religi´┐Ż, szacunek dla elity narodu, autorytet´┐Żw, inteligencji. Prawica zawsze wspiera´┐Ża ksi´┐Ż´┐Ż´┐Żta i magnat´┐Żw, nigdy nie by´┐Ża reprezentacj´┐Ż czworak´┐Żw i p´┐Żanalfabet´┐Żw. Prawica w znaczeniu spo´┐Żeczno-ekonomicznym to przedstawiciel klasy ´┐Żred... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-07 12:46
G´┐Żos´┐Żw: 189


04 czerwca 2007 by Matka Kurka

Ta koalicja jest pok´┐Żosiem wypacze´┐Ż okrag´┐Żego sto´┐Żu i sched´┐Ż poskomunistyczn´┐Ż!
Ostatnio dzieje si´┐Ż sporo, buduje si´┐Ż klimat demokracji centralnie sterowanych wybor´┐Żw i gust´┐Żw, odg´┐Żrnie zarz´┐Żdzanej historii. Wizyta w ksi´┐Żgarni przyprawia o g´┐Żsi´┐Ż sk´┐Żrk´┐Ż, mo´┐Żna wybra´┐Ż `Transantalntyk', przeczyta´┐Ż i co gorsze zrozumie´┐Ż, a to ju´┐Ż jest gafa dyplomatyczna. Mo´┐Żna podda´┐Ż si´┐Ż dziwnej edukacji', nowych wersji starych historii, jak historia najgorszego rz´┐Żdu w dziejach Polski, zwanego rz´┐Żdem Nocnej Zmiany, dzi´┐Ż uznanym za rz´┐Żd najlepszy, walcz´┐Żcy ze zgni´┐Żym kompromisem okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu. Ten g´┐Żos pad´┐Ż mi´┐Żdzy innymi z ust Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego, ponad 12-letniego wsp´┐Żpracownika Lecha Wa´┐Ż´┐Żsy, wsp´┐Żtw´┐Żrcy obrad, tego samego Jaros´┐Żawa, kt´┐Żry uczestniczy´┐Ż w obradach okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu, cz´┐Żowieka, kt´┐Żry z postkomunistycznym ZSL i SD wynegocjowa´┐Ż rz´┐Żd Mazowieckiego. Jego brat - Lech Kaczy... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-06-04 15:13
G´┐Żos´┐Żw: 176


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 173


12 lipca 2007 by Matka Kurka

Jak nisko upad´┐Ż PiS, wida´┐Ż po tym jak bardzo Lepper ma racj´┐Ż! Zatopi´┐Ż PiS!
´┐Żadne towarzycho wok´┐Ż naszych rewolucjonist´┐Żw: dealer proch´┐Żw, drobny cinkciarz, nowe kadry, junacy IVRP. Dot´┐Żd twierdzi´┐Żem, ´┐Że zdublowane 148 cm kompleks´┐Żw wyeksploatowa´┐Żo nieludzko takie poj´┐Żcia jak prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale wydaje si´┐Ż, ´┐Że bardziej wyczerpane s´┐Ż s´┐Żowa: ´┐Żenada, upadek, dno. Lepper uciek´┐Ż spod gilotyny??? Mamy zatem ju´┐Ż oficjalnie og´┐Żoszony wyrok. Winny, ale dowody zosta´┐Ży zniszczone. Nie mamy na Leppera nic, ale i tak b´┐Żdziemy drze´┐Ż na konferencjach koszule i larum gra´┐Ż, pomniki stawia´┐Ż naszej czujnej w´┐Żadzy. 148 cm kompleks´┐Żw przyzna´┐Żo si´┐Ż tym samym, ´┐Że kierownik PGR, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa i jaki´┐Ż tajemniczy dr´┐Żgal, wygl´┐Żdaj´┐Żcy na `psychola' rozpracowali wielk´┐Ż polityczn´┐Ż policj´┐Ż CBA. Rozpracowali i wymy´┐Żli nast´┐Żpny dowcip o IVRP. By´┐Ży sobie Ruski z IVRP, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa, kierow... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-12 11:22
G´┐Żos´┐Żw: 168


08 lipca 2007 by Matka Kurka

Polska katolicka, to nie tragedia! Tragedi´┐Ż jest Polska Rydzyka i Kaczy´┐Żskich!
Ustalmy par´┐Ż rzeczy, zanim przejdziemy do rzeczy. Matka Boska Cz´┐Żstochowska, to jeden z tysi´┐Żcy cudownych obraz´┐Żw rozmieszczonych na ca´┐Żej jednej i drugiej p´┐Żkuli. Kim jest Matka Boska. Matka Boska by´┐Ża 16 letni´┐Ż ´┐Żon´┐Ż oko´┐Żo sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żcioletniego J´┐Żzefa. J´┐Żzef i Maria (Matka Boska) nie mogli mie´┐Ż dzieci, ale bardzo modlili si´┐Ż do Boga (s´┐Żowa mojego katechety, utkwi´┐Ży mi w pami´┐Żci do dzi´┐Ż) i sta´┐Ż si´┐Ż cud. Zanim o cudzie, najpierw o Bogu. Do jakiego Boga modlili si´┐Ż J´┐Żzef i Maria. Modlili si´┐Ż do Boga ´┐Żydowskiego, kt´┐Żry ich wywi´┐Żd´┐Ż z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie mogli si´┐Ż modli´┐Ż do Boga innego, gdy´┐Ż dopiero ich syn u´┐Żwiadomi´┐Ż im i wielu milionom, ´┐Że jest synem bo´┐Żym, ale nawet i On, nie twierdzi´┐Ż, ´┐Że jest synem nowego Boga, on twierdzi´┐Ż, ze jest synem Boga ´┐Żydowskiego, synem Boga ze... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-08 17:23
G´┐Żos´┐Żw: 164


13 lipca 2007 by Matka Kurka

´┐Żydzi dali Polakom religi´┐Ż i kultur´┐Ż! Niemcy cywilizacj´┐Ż, Polacy Polakom piek´┐Żo!
Polak, zw´┐Żaszcza katolik, kt´┐Żry jest antysemit´┐Ż, nara´┐Ża na ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż siebie, w´┐Żasn´┐Ż religi´┐Ż i w´┐Żasn´┐Ż ojczyzn´┐Ż. Jako nar´┐Żd, przez wieki uczyli´┐Żmy si´┐Ż od ´┐Żyd´┐Żw, ´┐Żydom w ogromnej cz´┐Żci zawdzi´┐Żczamy dorobek kulturalny, ´┐Żydom w ca´┐Żo´┐Żci zawdzi´┐Żczamy religi´┐Ż. Dzi´┐Żki Niemcom, kt´┐Żrych podgl´┐Żdali´┐Żmy, mamy jakiekolwiek zr´┐Żby cywilizacji, technologii i wszystkie poniemieckie autostrady. Dzi´┐Żki Rosji, potem ZSRR mamy ciemny, zrusyfikowany, obnosz´┐Żcy ´┐Żwi´┐Żte obrazy po wsiach lud i mamy ludu delegata - parti´┐Ż PiS. Przez te dwa lata sprofanowano do imentu s´┐Żowa prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale jeszcze bardziej sponiewierano inne s´┐Żowa, mianowicie `strategia' i `wybitny polityk'. Wiemy kogo dotycz´┐Ż te pokaleczone s´┐Żowa, komu s´┐Ż na wyrost przypisywane i jak bardzo mu z nimi `do twarzy'. Zanim przejd´┐Ż do komedii... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-13 19:46
G´┐Żos´┐Żw: 162


27 kwietnia 2007 by Matka Kurka

Spektakularne zwyci´┐Żstwo Komorowskiego, techniczny nokaut PiS i Ludwika ! Dechy!
Nie s´┐Żdzi´┐Żem, ´┐Że do´┐Żyj´┐Ż takiej chwili, w kt´┐Żrej b´┐Żdzie mi dane napisa´┐Ż dobre s´┐Żowo o polskim polityku. Swoich sympatii politycznych nie skrywam, poniewa´┐Ż ukrywanie czego´┐Ż, co nie istnieje, wydaje mi si´┐Ż dmuchaniem na zimne. Mam jakie´┐Ż tam wybory mniejszego z´┐Ża, co mi´┐Żdzy wierszami mo´┐Żna wyczyta´┐Ż. W ka´┐Żdym razie, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż kibicowa´┐Ż jakiejkolwiek partii, kibicowa´┐Ż i wznosi´┐Ż slogany, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż i nie zdarzy, polityka jest dla mnie jak wrz´┐Żd na po´┐Żladku, brzydkie, bolesne, ale jednak skupiaj´┐Żce wszelkie zarazki spo´┐Żecznego organizmu w jednym miejscu, co pozwala na jako tak´┐Ż kontrol´┐Ż, w skrajnym wypadku: na przeci´┐Żcie. Tym trudniej jest mi pisa´┐Ż o polityku w spos´┐Żb pozytywny, ´┐Że wobec polityka mam daleko posuni´┐Żt´┐Ż nieufno´┐Ż´┐Ż, bez wzgl´┐Żdu na to sk´┐Żd polityk przychodzi. By´┐Ż mo´┐Ż... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-04-27 20:02
G´┐Żos´┐Żw: 162Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

B´┐Żad Schr´┐Żdera, b´┐Żad Belki i pierwiastek

Quo vadis, MEN-ie?

Siedem grzech´┐Żw g´┐Ż´┐Żwnych ustawy lustracyjnej

Laboratorium Czwartej Rzeczypospolitej

Decyzja Bronis´┐Żawa Geremka