Oddanych glosow 18616
najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Teksty w wersji PDF (5,85 MB)PiS nie jest partnerem dla ´┐Żadnej cywlilizowanej partii! Nie ma wyj´┐Żcia-POLiD!
To b´┐Żdzie wyj´┐Żtkowo obrzydliwe, ale i pokazuj´┐Żce `klas´┐Ż' PiS, kiedy si´┐Ż zacznie 148 cm kompleks´┐Żw szarpa´┐Ż z Lepperem i Giertychem o jego ´┐Żwi´┐Żtobliwo´┐Ż´┐Ż ojca z Torunia. Trzeba b´┐Żdzie zawozi´┐Ż dary, s´┐Ża´┐Ż pok´┐Żony, ten co si´┐Ż fleszom nie k´┐Żania´┐Ż, b´┐Żdzie w worze pokutnym bi´┐Ż do wr´┐Żt szarlatana i ´┐Żaski prosi´┐Ż. Powiedzia´┐Żem, ´┐Że to obrzydliwe, jednak z drugiej strony to pi´┐Żkny pocz´┐Żtek ko´┐Żca, krzepi´┐Żce widoki. Z uporem godnym lepszej sprawy powtarzam, ´┐Że PiS dosta´┐Ż 27% g´┐Żos´┐Żw w wyniku totalnego upadku SLD i nie ma innych powod´┐Żw irracjonalnego zachowania elektoratu. Polacy odreagowali, przeginaj´┐Żc wajch´┐Ż w skrajnie drug´┐Ż stron´┐Ż. Bior´┐Żc pod uwag´┐Ż fakt, ´┐Że SLD po AWS dosta´┐Żo 42%, oraz to, ´┐Że AWS ju´┐Ż nie ma chocia´┐Ż mia´┐Żo 33% poparcia, PiS mo´┐Żna nazwa´┐Ż sztucznie wywindowanym marginesem. Przecie´┐Ż to ´┐Żaden trwa´┐Ży `fenomen', to skrajno´┐Ż´┐Ż zebrana do kupy. Od PiS odszed´┐Ż elektorat, kt´┐Żry nigdy nie ustawia´┐Ż si´┐Ż w ogonku, aby kupi´┐Ż dziadka z Wehrmachtu, ta´┐Żm Beger. Nikt rozs´┐Żdny, glosuj´┐Żcy na PiS, nie oczekiwa´┐Ż Giertycha jako ministra edukacji, wielokrotnie skazanego Leppera, kt´┐Żrego powo´┐Żuje si´┐Ż dwukrotnie na wicepremiera i usuwa, aby oczy´┐Żci´┐Ż si´┐Ż z zarzut´┐Żw, nie dlatego, ´┐Że tocz´┐Ż si´┐Ż wobec niego kolejne procesy, a dlatego, ´┐Że CBA skompromitowa´┐Ża si´┐Ż totalnie - czysty kabaret. Teraz PiS ma podw´┐Żjny problem, co by o tym partyzanckim Lisie nie m´┐Żwi´┐Ż, LiS ma jedna `zalet´┐Ż'. Zbiera ekstrem´┐Ż pod jednym szyldem i to nie tylko ekstrem´┐Ż narodow´┐Ż, ale socjalistyczn´┐Ż.

Jest to partia idealna dla radiomaryjnego elektoratu, wszelka g´┐Żupota, p´┐Życizna intelektualna, populizm socjalistyczny i antyeuropejski, s´┐Żowem ciemnogr´┐Żd zapyzia´┐Ży w jednym miejscu. PiS to demagogia, aspiruj´┐Żca do miana ch´┐Żopo-robotniczego ruchu na rzecz przyzak´┐Żadowych szk´┐Ż zawodowych, zatem jest to formacja nieco bardziej ukierunkowana na inteligencj´┐Ż'. PiS walczy na froncie ideologii i tu Lis wchodzi mu w parad´┐Ż. Tak naprawd´┐Ż PiS nigdy nie by´┐Ż zainteresowany gospodark´┐Ż, nie by´┐Ż bo nie ma o tym bladego poj´┐Żcia. Lis i owszem bardzo jest zorientowany, chocia´┐Ż poj´┐Żcia nie ma jeszcze bardziej. Lis nie zapomni o tym na czym Lepper zaszed´┐Ż tak daleko. Socjalizm szanowni rodacy, socjalizm Leppera, da´┐Ż emerytom, rencistom, nauczycielom, biednym piel´┐Żgniarkom, stra´┐Żakom, policji, bezrobotnym. Lis jest superparti´┐Ż dla oszo´┐Żom´┐Żw. Lepper obs´┐Żu´┐Ży socjalist´┐Żw, Giertych nacjonalist´┐Żw bij´┐Żcych Niemca i Ruskiego, a przede wszystkim UE. Co ma zrobi´┐Ż ten biedny PiS, z takim Lisem lepszym od siebie w opowiadaniu piramidalnych bzdur na temat wielko´┐Żci Polski i pot´┐Żgi ch´┐Żopa? PiS mo´┐Że tylko jedno, szarpa´┐Ż toru´┐Żskie sukno, je´┐Żli rydzyk pob´┐Żogos´┐Żawi Liskowi, mo´┐Że sobie strateg pomarzy´┐Ż o wyniku powy´┐Żej 20%.

Pierwszy raz od niepami´┐Żtnych czas´┐Żw, te oszo´┐Żomy z Torunia mog´┐Ż si´┐Ż na co´┐Ż przyda´┐Ż, nic tak nie os´┐Żabia oszo´┐Żomstwa jak wojna mi´┐Żdzy oszo´┐Żomami. Ponad wszelk´┐Ż w´┐Żtpliwo´┐Ż´┐Ż zostanie z´┐Żamana zasada bij PO i komuch´┐Żw wszelkich. PiS teraz b´┐Żdzie musia´┐Ż skupi´┐Ż si´┐Ż na Lis, jako bezpo´┐Żredniej konkurencji, nie ´┐Żeby odpu´┐Żcili sobie PO i komuch´┐Żw, co´┐Ż tam na pewno podrzuc´┐Ż z frontu stalingradzkiego, dziadka, albo bilbord, jakie´┐Ż j´┐Żziolenie, ale to ju´┐Ż nie b´┐Żdzie to. PiS jest tyle wart, ile got´┐Żw jest zap´┐Żaci´┐Ż za elektorat rydza. B´┐Żdzie na co popatrze´┐Ż, pokorne pielgrzymki ca´┐Żuj´┐Żce pier´┐Żcie´┐Ż, kalaj´┐Żce si´┐Ż 148 cm i przepraszaj´┐Żce za brata i bratow´┐Ż, `To jest Polska'. Walka o ojca toru´┐Żskiego powinna skutecznie odstraszy´┐Ż resztki my´┐Żl´┐Żcego elektoratu PiS, posiadaj´┐Żcego jakie´┐Ż kanony estetyki, polsko´┐Żci, patriotyzmu i katolicyzmu. W tych wyborach, co to nie wiadomo kiedy b´┐Żd´┐Ż, g´┐Ż´┐Żwne walki b´┐Żd´┐Ż toczone na barykadzie toru´┐Żskiej. Niech no tylko strateg pi´┐Żnie co´┐Ż nierozwa´┐Żnie, a dostanie pod ´┐Żebra anatem´┐Ż i 15% w porywach. Tyle o wojnie ch´┐Żopsko - robotniczej. Dochodz´┐Ż mnie g´┐Żosy, ´┐Że POPiS. Dajcie spok´┐Żj rodacy, naprawd´┐Ż dajcie spok´┐Żj, prze´┐Żammy w ko´┐Żcu t´┐Ż psychologiczna barier´┐Ż postkomunizmu. Komu inteligentnemu trzeba t´┐Żumaczy´┐Ż, ´┐Że PRL, to dno totalne, walka o papier toaletowy, cenzura, strzelanie do g´┐Żrnik´┐Żw. To wszystko jeszcze ´┐Żywe, boli, s´┐Ż ´┐Żzy, jest z´┐Żo´┐Ż´┐Ż, nie ma co gorsze zado´┐Ż´┐Żuczynienia. Pytanie tylko jak d´┐Żugo mo´┐Żna dawa´┐Ż komunie satysfakcj´┐Ż nieustannego gadania o komunie i odwo´┐Żywania sie do traumy komuny. Moim zdaniem d´┐Żu´┐Żej naprawd´┐Ż sie nie ma, przeci´┐Żganie tego doprowadzi nas wszystkich do depresji i my´┐Żli samob´┐Żjczych.

Chyba nikt nie zauwa´┐Ża, ´┐Że min´┐Żo 17 lat, czyli wyros´┐Żo nam nowe pokolenie, kt´┐Żre w´┐Ża´┐Żnie zdobywa prawo g´┐Żosu, co ich obchodz´┐Ż nasze nocne rozmowy. Ich bardziej interesuje od tego `czy tu jest Polska', to czy tu b´┐Żdzie Anglia i Irlandia. Jasne, ´┐Że Czarzasty, ´┐Że afery, ´┐Że spadkobiercy prze´┐Żo´┐Żonych ZOMO itd. Jednak pytam, co w zamian?? Fobie antyniemieckie, antyeuropejskie, ´┐Żmiech na europejskich salonach, furmanki na Podlasiu, `Tu jest Polska' do najciemniejszego ciemnogrodu, kwiatki ´┐Żodygami w g´┐Żr´┐Ż, reklam´┐Żwka na lotnisku. Problem z postkomunistami jest, jest to problem etyczny, niestety r´┐Żwnie´┐Ż estetyczny i w ko´┐Żcu prawny. Niemniej jednak, gdyby odrzuci´┐Ż patologi´┐Ż i emocje, ludzie z LiD to fachowcy i to wysokiej klasy. Borowski, Belka, Hauser, Mazowiecki, Frasyniuk, s´┐Ż politykami, kt´┐Żrych ´┐Żwiatu mo´┐Żna pokaza´┐Ż bez obawy, ´┐Że atrament w biurze wypij´┐Ż. Zgoda, nie mam poj´┐Żcia, co Mazowiecki robi w jednym ugrupowaniu z postkomun´┐Ż. Nie mam poj´┐Żcia co obok wymienionych robi´┐Ż w tej formacji typy spod ciemnej gwiazdy. Wszystko mnie to mierzi i sporo kosztuje, ´┐Żeby przymkn´┐Ż´┐Ż oko, na to co w oczy k´┐Żuje. Z drugiej strony wiem jedno, potrzeba Polsce jak kani d´┐Żd´┐Żu ludzi inteligentnych i otwartych na ´┐Żwiat. Cho´┐Żby to byli ludzie o podejrzanych ´┐Życiorysach, je´┐Żli znaj´┐Ż si´┐Ż na rzeczy, a komuchy na rzeczy si´┐Ż znaj´┐Ż, jak ma´┐Żo kto, aby robi´┐Ż przekr´┐Żty na tak´┐Ż skal´┐Ż trzeba mie´┐Ż olbrzymi talent. Mamy do wyboru z´┐Żo i z´┐Żo. Gorszym z´┐Żem jest uwstecznianie i o´┐Żmieszanie Polski. Gorszym z´┐Żem jest nieustanne blisko 20-letnie rozliczanie czego´┐Ż, czego rozliczy´┐Ż si´┐Ż nie da z natury rzeczy, bo jeszcze nikomu nie uda´┐Żo si´┐Ż rozliczy´┐Ż historii w czasie bie´┐Ż´┐Żcym. Gorszym z´┐Żem jest ksenofobia, ma´┐Żostkowo´┐Ż´┐Ż, zawi´┐Ż´┐Ż, szczucie biednych na bogatych, proletariatu na inteligencj´┐Ż, Czech´┐Żw na Niemcy.

Tego wszystkiego ujarzmi´┐Ż si´┐Ż nie da. Dlatego lepszym wydaje si´┐Ż tresowanie innej patologii, patologii lepkich ´┐Żapek. Z inteligentnym z´┐Żodziejem mo´┐Żna zdzia´┐Ża´┐Ż wi´┐Żcej, ni´┐Ż z ograniczonym fanatykiem, pozbawionym wszelkich kompetencji. Idealnym by´┐Żby uk´┐Żad POLiDPSL, da´┐Żoby si´┐Ż z tego wybra´┐Ż naprawd´┐Ż kompetentnych ludzi, kt´┐Żrym silna opozycja PiSLiS i ob´┐Żz brata patrzy´┐Żaby na r´┐Żce i w tej roli oszo´┐Żomy s´┐Ż akurat niezast´┐Żpione. Nie zaszkodzi takiej koalicji jak POLiD patrzenie na r´┐Żce, rzek´┐Żbym nawet, ´┐Że jest wskazane. To jest moja wersja mniejszego z´┐Ża. POPiS jest z´┐Żem absolutnym, POPiS, to m´┐Żdrkowanie Jana Marii i tego skrzyd´┐Ża w PO, kt´┐Żre od PiS nie r´┐Żni si´┐Ż niczym, poza delikatnie ´┐Żagodniejsz´┐Ż retoryk´┐Ż, no i mimo wszystko przewag´┐Ż intelektualn´┐Ż. Nale´┐Ży pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że kiedy w miar´┐Ż inteligentny dogaduje si´┐Ż z fanatycznym g´┐Żupim, r´┐Żwnanie zawsze nast´┐Żpuje do ma´┐Żego. POPiS nie p´┐Żjdzie w stron´┐Ż PO, POPiS ma tylko jeden `kierunek' rozwoju r´┐Żwnania pochy´┐Żo w d´┐Ż i wizyty Jana Marii w Toruniu, dla dobra Polski oczywi´┐Żcie. PiS swoj´┐Ż tandet´┐Ż poci´┐Żgnie za sob´┐Ż i tak niezbyt spor´┐Ż dawk´┐Ż rozs´┐Żdku i proeuropejsko´┐Żci PO. Do Europy, kiedy trzeba mo´┐Żna pyskowa´┐Ż, tylko z Polsk´┐Ż siln´┐Ż gospodarczo, nie ideologicznie podszyt´┐Ż tanim bogoojczy´┐Żnianym patriotyzmem. Jak mawia´┐Ż klasyk i m´┐Żj mistrz, kt´┐Żrego przeros´┐Żem, z du´┐Żym obrzydzeniem popieram POLiD. Oczywi´┐Żcie o takiej koalicji sza w czasie kampanii, bo to gotowa kampania dla PiSLiS. W polityce niestety trzeba by´┐Ż cynicznym graczem, aby osi´┐Żga´┐Ż cele. Aby zrealizowa´┐Ż w Polsce wielkie przedsi´┐Żwzi´┐Żcia jakimi s´┐Ż reformy s´┐Żu´┐Żby zdrowia, finans´┐Żw publicznych, odbiurokratyzowanie administracji, obni´┐Żenie podatk´┐Żw potrzeba ludzi zdolnych i znaj´┐Żcych si´┐Ż na rzeczy. PiS dla PO by´┐Żby socjalistycznym balastem. Z PiS zakochanym w komunistycznej mentalno´┐Żci, centralnej dystrybucji i totalnego nadzoru pa´┐Żstwa, nie da si´┐Ż zrobi´┐Ż niczego powa´┐Żnie odmieniaj´┐Żcego nasz´┐Ż smutna pokomunistyczn´┐Ż rzeczywisto´┐Ż´┐Ż. Taki ze mnie komuch!! Nie ukrywam, ´┐Że kosztuje mnie sporo ten racjonalizm z przymykaniem oczu na estetyk´┐Ż i etyk´┐Ż, jednak z drugiej strony, poszukiwanie w polityce, zw´┐Żaszcza polskiej, jakiejkolwiek estetyki i etyki, jest naiwno´┐Żci´┐Ż przynosz´┐Żc´┐Ż szkody, ´┐Żeby nie rzec g´┐Żupot´┐Ż rujnuj´┐Żc´┐Ż kraj.

matka_kurka 2007-07-17 21:17
G´┐Żos´┐Żw: 153


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=850
komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekstDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 589


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw. 2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane pr... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 484


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż ´┐Żjest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 236


07 maja 2007 by Matka Kurka

Niech mi kto´┐Ż poka´┐Że r´┐Żnic´┐Ż mi´┐Żdzy KC PZPR i PiS, ja poka´┐Ż´┐Ż podobie´┐Żstwa!
Komentarz do sprawy. Parafrazuj´┐Żc s´┐Żowa aktorki: "kochani, w Polsce zmartwychwsta´┐Ż komunizm". Ju´┐Ż kiedy´┐Ż t´┐Żumaczy´┐Żem wyznawcom PiS i samemu PiS czym jest prawica w uj´┐Żciu tradycyjnym, historycznym. Z tego co widz´┐Ż, nauka posz´┐Ża w las i dalej na topie jest ideologia. Nie ma rady, przerobimy ten materia´┐Ż raz jeszcze i tak do skutku, czyli do ko´┐Żca kadencji. Drodzy w PiSie, baranki bo´┐Że, stadko p´┐Żdz´┐Żce na rze´┐Ż, co to si´┐Ż tak nieludzko podnieca komunizmem, pos´┐Żuchajcie i spr´┐Żbujcie poj´┐Ż´┐Ż. Prawica w znaczeniu ideowym, to przywi´┐Żzanie do tradycji, cz´┐Żsto wsparte religi´┐Ż, szacunek dla elity narodu, autorytet´┐Żw, inteligencji. Prawica zawsze wspiera´┐Ża ksi´┐Ż´┐Ż´┐Żta i magnat´┐Żw, nigdy nie by´┐Ża reprezentacj´┐Ż czworak´┐Żw i p´┐Żanalfabet´┐Żw. Prawica w znaczeniu spo´┐Żeczno-ekonomicznym to przedstawiciel klasy ´┐Żred... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-07 12:46
G´┐Żos´┐Żw: 189


04 czerwca 2007 by Matka Kurka

Ta koalicja jest pok´┐Żosiem wypacze´┐Ż okrag´┐Żego sto´┐Żu i sched´┐Ż poskomunistyczn´┐Ż!
Ostatnio dzieje si´┐Ż sporo, buduje si´┐Ż klimat demokracji centralnie sterowanych wybor´┐Żw i gust´┐Żw, odg´┐Żrnie zarz´┐Żdzanej historii. Wizyta w ksi´┐Żgarni przyprawia o g´┐Żsi´┐Ż sk´┐Żrk´┐Ż, mo´┐Żna wybra´┐Ż `Transantalntyk', przeczyta´┐Ż i co gorsze zrozumie´┐Ż, a to ju´┐Ż jest gafa dyplomatyczna. Mo´┐Żna podda´┐Ż si´┐Ż dziwnej edukacji', nowych wersji starych historii, jak historia najgorszego rz´┐Żdu w dziejach Polski, zwanego rz´┐Żdem Nocnej Zmiany, dzi´┐Ż uznanym za rz´┐Żd najlepszy, walcz´┐Żcy ze zgni´┐Żym kompromisem okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu. Ten g´┐Żos pad´┐Ż mi´┐Żdzy innymi z ust Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego, ponad 12-letniego wsp´┐Żpracownika Lecha Wa´┐Ż´┐Żsy, wsp´┐Żtw´┐Żrcy obrad, tego samego Jaros´┐Żawa, kt´┐Żry uczestniczy´┐Ż w obradach okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu, cz´┐Żowieka, kt´┐Żry z postkomunistycznym ZSL i SD wynegocjowa´┐Ż rz´┐Żd Mazowieckiego. Jego brat - Lech Kaczy... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-06-04 15:13
G´┐Żos´┐Żw: 176


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 173


12 lipca 2007 by Matka Kurka

Jak nisko upad´┐Ż PiS, wida´┐Ż po tym jak bardzo Lepper ma racj´┐Ż! Zatopi´┐Ż PiS!
´┐Żadne towarzycho wok´┐Ż naszych rewolucjonist´┐Żw: dealer proch´┐Żw, drobny cinkciarz, nowe kadry, junacy IVRP. Dot´┐Żd twierdzi´┐Żem, ´┐Że zdublowane 148 cm kompleks´┐Żw wyeksploatowa´┐Żo nieludzko takie poj´┐Żcia jak prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale wydaje si´┐Ż, ´┐Że bardziej wyczerpane s´┐Ż s´┐Żowa: ´┐Żenada, upadek, dno. Lepper uciek´┐Ż spod gilotyny??? Mamy zatem ju´┐Ż oficjalnie og´┐Żoszony wyrok. Winny, ale dowody zosta´┐Ży zniszczone. Nie mamy na Leppera nic, ale i tak b´┐Żdziemy drze´┐Ż na konferencjach koszule i larum gra´┐Ż, pomniki stawia´┐Ż naszej czujnej w´┐Żadzy. 148 cm kompleks´┐Żw przyzna´┐Żo si´┐Ż tym samym, ´┐Że kierownik PGR, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa i jaki´┐Ż tajemniczy dr´┐Żgal, wygl´┐Żdaj´┐Żcy na `psychola' rozpracowali wielk´┐Ż polityczn´┐Ż policj´┐Ż CBA. Rozpracowali i wymy´┐Żli nast´┐Żpny dowcip o IVRP. By´┐Ży sobie Ruski z IVRP, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa, kierow... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-12 11:22
G´┐Żos´┐Żw: 168


08 lipca 2007 by Matka Kurka

Polska katolicka, to nie tragedia! Tragedi´┐Ż jest Polska Rydzyka i Kaczy´┐Żskich!
Ustalmy par´┐Ż rzeczy, zanim przejdziemy do rzeczy. Matka Boska Cz´┐Żstochowska, to jeden z tysi´┐Żcy cudownych obraz´┐Żw rozmieszczonych na ca´┐Żej jednej i drugiej p´┐Żkuli. Kim jest Matka Boska. Matka Boska by´┐Ża 16 letni´┐Ż ´┐Żon´┐Ż oko´┐Żo sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żcioletniego J´┐Żzefa. J´┐Żzef i Maria (Matka Boska) nie mogli mie´┐Ż dzieci, ale bardzo modlili si´┐Ż do Boga (s´┐Żowa mojego katechety, utkwi´┐Ży mi w pami´┐Żci do dzi´┐Ż) i sta´┐Ż si´┐Ż cud. Zanim o cudzie, najpierw o Bogu. Do jakiego Boga modlili si´┐Ż J´┐Żzef i Maria. Modlili si´┐Ż do Boga ´┐Żydowskiego, kt´┐Żry ich wywi´┐Żd´┐Ż z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie mogli si´┐Ż modli´┐Ż do Boga innego, gdy´┐Ż dopiero ich syn u´┐Żwiadomi´┐Ż im i wielu milionom, ´┐Że jest synem bo´┐Żym, ale nawet i On, nie twierdzi´┐Ż, ´┐Że jest synem nowego Boga, on twierdzi´┐Ż, ze jest synem Boga ´┐Żydowskiego, synem Boga ze... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-08 17:23
G´┐Żos´┐Żw: 164


13 lipca 2007 by Matka Kurka

´┐Żydzi dali Polakom religi´┐Ż i kultur´┐Ż! Niemcy cywilizacj´┐Ż, Polacy Polakom piek´┐Żo!
Polak, zw´┐Żaszcza katolik, kt´┐Żry jest antysemit´┐Ż, nara´┐Ża na ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż siebie, w´┐Żasn´┐Ż religi´┐Ż i w´┐Żasn´┐Ż ojczyzn´┐Ż. Jako nar´┐Żd, przez wieki uczyli´┐Żmy si´┐Ż od ´┐Żyd´┐Żw, ´┐Żydom w ogromnej cz´┐Żci zawdzi´┐Żczamy dorobek kulturalny, ´┐Żydom w ca´┐Żo´┐Żci zawdzi´┐Żczamy religi´┐Ż. Dzi´┐Żki Niemcom, kt´┐Żrych podgl´┐Żdali´┐Żmy, mamy jakiekolwiek zr´┐Żby cywilizacji, technologii i wszystkie poniemieckie autostrady. Dzi´┐Żki Rosji, potem ZSRR mamy ciemny, zrusyfikowany, obnosz´┐Żcy ´┐Żwi´┐Żte obrazy po wsiach lud i mamy ludu delegata - parti´┐Ż PiS. Przez te dwa lata sprofanowano do imentu s´┐Żowa prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale jeszcze bardziej sponiewierano inne s´┐Żowa, mianowicie `strategia' i `wybitny polityk'. Wiemy kogo dotycz´┐Ż te pokaleczone s´┐Żowa, komu s´┐Ż na wyrost przypisywane i jak bardzo mu z nimi `do twarzy'. Zanim przejd´┐Ż do komedii... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-13 19:46
G´┐Żos´┐Żw: 162


27 kwietnia 2007 by Matka Kurka

Spektakularne zwyci´┐Żstwo Komorowskiego, techniczny nokaut PiS i Ludwika ! Dechy!
Nie s´┐Żdzi´┐Żem, ´┐Że do´┐Żyj´┐Ż takiej chwili, w kt´┐Żrej b´┐Żdzie mi dane napisa´┐Ż dobre s´┐Żowo o polskim polityku. Swoich sympatii politycznych nie skrywam, poniewa´┐Ż ukrywanie czego´┐Ż, co nie istnieje, wydaje mi si´┐Ż dmuchaniem na zimne. Mam jakie´┐Ż tam wybory mniejszego z´┐Ża, co mi´┐Żdzy wierszami mo´┐Żna wyczyta´┐Ż. W ka´┐Żdym razie, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż kibicowa´┐Ż jakiejkolwiek partii, kibicowa´┐Ż i wznosi´┐Ż slogany, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż i nie zdarzy, polityka jest dla mnie jak wrz´┐Żd na po´┐Żladku, brzydkie, bolesne, ale jednak skupiaj´┐Żce wszelkie zarazki spo´┐Żecznego organizmu w jednym miejscu, co pozwala na jako tak´┐Ż kontrol´┐Ż, w skrajnym wypadku: na przeci´┐Żcie. Tym trudniej jest mi pisa´┐Ż o polityku w spos´┐Żb pozytywny, ´┐Że wobec polityka mam daleko posuni´┐Żt´┐Ż nieufno´┐Ż´┐Ż, bez wzgl´┐Żdu na to sk´┐Żd polityk przychodzi. By´┐Ż mo´┐Ż... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-04-27 20:02
G´┐Żos´┐Żw: 162Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

B´┐Żad Schr´┐Żdera, b´┐Żad Belki i pierwiastek

Quo vadis, MEN-ie?

Siedem grzech´┐Żw g´┐Ż´┐Żwnych ustawy lustracyjnej

Laboratorium Czwartej Rzeczypospolitej

Decyzja Bronis´┐Żawa Geremka