Oddanych glosow 18616
najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Teksty w wersji PDF (5,85 MB)Nale´┐Ży spodziewa´┐Ż sie nowej afery wymierzonej w LiS! Po wyborach tylko POSLDPSL!
Tak jak my´┐Żla´┐Żem rano, tak mi zosta´┐Żo do wieczora. Koalicja jest i mam wra´┐Żenie, ´┐Że to pierwsze mistrzowskie posuni´┐Żcie beznadziejnych polityk´┐Żw z LPR i SO, przypadkowe, wynikaj´┐Żce ze strachu, ale jednak genialne. Przystawki nie´┐Żwiadomie stosuj´┐Ż metod´┐Ż PiS. My chcemy koalicji dla Polski, dobro Polski ponad wszystko., Patrzcie Polacy jak zostali´┐Żmy oszukani, sponiewierani, potraktowani esbecj´┐Ż, mimo wszystko dla dobra Polski zostaniemy w koalicji IVRP, bo jeste´┐Żmy ponad podzia´┐Ży i osobiste cierpienia. Z drugiej strony robi´┐Ż to co PiS z nimi w przesz´┐Żo´┐Żci, nazywaj´┐Ż ministr´┐Żw po imieniu, domagaj´┐Ż si´┐Ż komisji ´┐Żledczych, czyli awanturuj´┐Ż si´┐Ż, jak PiS, knuj´┐Ż, intryguj´┐Ż i wychodz´┐Ż na obro´┐Żc´┐Żw s´┐Żusznej sprawy. To co tyle miesi´┐Żcy przykleja´┐Ż strateg przystawkom, my tu walczymy o standardy z miernotami, bo nie mamy wyj´┐Żcia, PO zdradzi´┐Ża, zaciskamy z´┐Żby mimo wrogiej, sabotuj´┐Żcej roboty. Jak my´┐Żlicie dlaczego strateg nie powiedzia´┐Ż do´┐Ż´┐Ż tej koalicji?? Przecie´┐Ż wcze´┐Żniej wystarczy´┐Żo, ´┐Że Giertych zbyt nisko si´┐Ż uk´┐Żoni´┐Ż i by´┐Ży wysy´┐Żane or´┐Żdzia do narodu, b´┐Żd´┐Ż czy nie b´┐Żd´┐Ż nowe wybory. Kto by pomy´┐Żla´┐Ż, par´┐Ż miesi´┐Żcy temu, ´┐Że koalicja mo´┐Że trwa´┐Ż po tym jak obaj panowie oficjalnie staj´┐Ż okoniem, jeden pisze list do brata, ´┐Że z t´┐Ż CBA co´┐Ż nie teges, obaj domagaj´┐Ż si´┐Ż komisji ´┐Żledczej, de facto przeciw PiS. Otwarcie krytykuj´┐Ż ministr´┐Żw i to ministr´┐Żw najwa´┐Żniejszych z wa´┐Żnych, jak Ziobro, Wassermann plus komisarz Kami´┐Żski. Strateg natomiast jakby nie s´┐Żysza´┐Ż i to on, co Kurskiego chcia´┐Ż wyla´┐Ż za torebk´┐Ż Szczypi´┐Żskiej, on wypasiony kompleksami i wra´┐Żliw´┐Ż dum´┐Ż, jak lekko bite BMW 7 klim´┐Ż. Ten przewra´┐Żliwiony na swoim niewielkim punkcie, kt´┐Żry ledwie rzuca cie´┐Ż, udaje ´┐Że nie s´┐Żyszy co si´┐Ż do niego m´┐Żwi. Syndrom Rydzyka, w´┐Ża´┐Żciwie to nic si´┐Ż nie sta´┐Żo, media podsycaj´┐Ż atmosfer´┐Ż itd. Niesamowite prawda? Nie ten cz´┐Żowiek! Co si´┐Ż sta´┐Żo z naszym strategiem?? Strateg sko´┐Żowacia´┐Ż, kto´┐Ż zaj´┐Ż´┐Ż mu ulubion´┐Ż pozycj´┐Ż walcz´┐Żcej ofiary. Poza tym jest w bardzo niewygodnej sytuacji. Gdyby zmiksowane przystawki krzykn´┐Ży: wychodzimy z koalicji, 148 cm kompleks´┐Żw mia´┐Żoby swoj´┐Ż ulubion´┐Ż zabawk´┐Ż w r´┐Żku. Nie ma rady, koalicjanci wyst´┐Żpuj´┐Ż przeciw Polsce, przestraszyli si´┐Ż prawa i sprawiedliwo´┐Żci, a prawo musi by´┐Ż r´┐Żwne dla wszystkich. Sta´┐Żo si´┐Ż, dla dobra Polski oddajemy w´┐Żadz´┐Ż, tak si´┐Ż rz´┐Żdzi´┐Ż nie da.

Taki klops, t´┐Ż kwestie wyg´┐Żosi´┐Ż na konferencji LiS i co teraz?? Jak tu zwo´┐Ża´┐Ż nowe wybory, kiedy ewidentnym winnym wybor´┐Żw zostaje PiS. PiS w roli awanturnika rozbijaj´┐Żcego koalicje? Nigdy!! Trzeba jakimsik sposobem zrobi´┐Ż tak, co by wysz´┐Żo na tych, co ma wyj´┐Ż´┐Ż. PO odpada, o dziwo inteligentnie stoi z boku i czeka jak si´┐Ż przyjaciele zagryz´┐Ż miedzy sob´┐Ż. Numer z PO ju´┐Ż nie odpowiada, numer z PO nie przejdzie. Nie pozostaje nic innego, jak postawi´┐Ż LiS w tej roli. Lepszy wr´┐Żg od PO, poniewa´┐Ż wbrew temu co tam strateg burkn´┐Ż´┐Ż, boi si´┐Ż Lisa i ma si´┐Ż czego ba´┐Ż, to najbardziej bezpo´┐Żrednia konkurencja. ´┐Żatwo powiedzie´┐Ż postawi´┐Ż, ale jak?? Jak to jak? Tak jak zwykle, rzuci´┐Ż oskar´┐Żenia. Niewielu dzi´┐Ż pami´┐Żta spraw´┐Ż finansowania LPR, sprawa g´┐Żo´┐Żna kilka tygodni temu, ch´┐Żopaki pisa´┐Ży lewe umowy zlecenia i przepuszcza´┐Ży grub´┐Ż kas´┐Ż. Wisi sprawa weksli SO, w ko´┐Żcu nie ma jak dot´┐Żd formalnych zarzut´┐Żw dla Leppera i nie ma wyroku w sprawie wysypywania zbo´┐Ża. Czego nale´┐Ży spodziewa´┐Ż si´┐Ż w najbli´┐Ższym czasie? W najbli´┐Ższym czasie trzeba si´┐Ż spodziewa´┐Ż wybuchu kolejnej afery wymierzonej w LiS, to jest wi´┐Żcej ni´┐Ż pewne, nie mam poj´┐Żcia co to b´┐Żdzie, gdybym mia´┐Ż zgadywa´┐Ż, to stawiam na pora´┐Żaj´┐Żce dowody w postaci przeciek´┐Żw, kt´┐Żre zostan´┐Ż nazwane ta´┐Żmami Leppera. Mo´┐Że to by´┐Ż akt oskar´┐Żenia dla Leppera, mo´┐Że by´┐Ż sprawa finansowania LPR, mo´┐Że by´┐Ż wszystko. W ci´┐Żgu najbli´┐Ższych dni strateg b´┐Żdzie szuka´┐Ż pretekstu, aby odbi´┐Ż pi´┐Żeczk´┐Ż. Jak wystrzeli afera, wyjdzie 148 cm i powie, ´┐Że sama Polsko rozumiesz, w tej sytuacji nie mo´┐Żemy rz´┐Żdzi´┐Ż z takimi lud´┐Żmi. Po tym wywodzie tradycyjne dwa kroki w ty´┐Ż, no nie m´┐Żwimy nie, ale Giertych i Lepper nie mog´┐Ż by´┐Ż ministrami do czas´┐Żw wyja´┐Żnienia, pitu, pitu.

Je´┐Żli si´┐Ż zgodz´┐Ż, przed´┐Żu´┐Żenie agonii, je´┐Żli nie, nowe wybory, tyle ´┐Że z winy tamtych, nie PiS. Jedno w tym wszystkim jest pozytywne i pocieszaj´┐Żce. Wiecie dlaczego Tusk przegra´┐Ż wybory??? Dziadek? No dziadek te´┐Ż, ale przede wszystkim Cimoszewicz. Gdyby PO nie wyko´┐Żczy´┐Żo Cimoszewicza, mieliby´┐Żmy prawdopodobnie Cimoszewicza na 3 miejscu z ponad 20% g´┐Żos´┐Żw, kt´┐Żre odda´┐Żby Tuskowi. Co chce przez to powiedzie´┐Ż, ano to ´┐Że oto idzie stare, `prawica' b´┐Żdzie urz´┐Żdza´┐Ż jatki mi´┐Żdzy sob´┐Ż, co w du´┐Żej mierze pozwoli z´┐Żapa´┐Ż oddech LiD, a zw´┐Żaszcza wrogowi nr jeden - PO. PiS b´┐Żdzie musia´┐Ż walczy´┐Ż z bezpo´┐Żredni´┐Ż konkurencj´┐Ż, inteligentny elektorat odszed´┐Ż ju´┐Ż bezpowrotnie, trzeba b´┐Żdzie si´┐Ż bi´┐Ż o popegeerwoskie osiedla z Lisem. Przy dobrych uk´┐Żadach powinno by´┐Ż tak, ´┐Że `zauroczenie ´┐Żwie´┐Żo´┐Żci´┐Ż' Lis, szybko przejdzie, 23 % to mrzonki, r´┐Żwnie´┐Ż za spraw´┐Ż jatki jak´┐Ż urz´┐Żdzi PiS, co w sumie powinno da´┐Ż Lisowi g´┐Żra 9%. 9% to realny pulap dla LiS i to ju´┐Ż nie 19%, kt´┐Żre mieli oddzielnie w tej kadencji. PiS okaleczony z inteligentnego elektoratu, podgryziony przez LiS szacuj´┐Ż jakie´┐Ż 23% . Reszta dla PO, LiD, PSL. W tym miejscu z g´┐Ż´┐Żbokim l´┐Żkiem, ze 120 000 w´┐Żtpliwo´┐Żci, chcia´┐Żbym nie´┐Żmia´┐Żo poprze´┐Ż koalicj´┐Ż PO SLD PSL, ewentualnie samo PSL, chociaz to moim zdaniem za ma´┐Żo. Tylko szeroka, silna koalicja ma jakiekolwiek szanse na zrealizowanie czegokolwiek, przy silnej opozycji, 32% to nie ma´┐Żo. Te 32% to po´┐Ż´┐Żczone si´┐Ży przegranych, PiS z Lisem na nowo si´┐Ż polubi gdy pogubi sto´┐Żki na rzecz wrog´┐Żw ´┐Żmiertelnych. Gdy doda´┐Ż do 32% ob´┐Żz prezydencki stoj´┐Żcym murem za PiS, mamy sporej si´┐Ży hamulcowego awanturnika. Tak to widz´┐Ż i obym si´┐Ż nie myli´┐Ż w proporcjach, a je´┐Żli ju´┐Ż to z przeszacowaniem LiSPiSa. S´┐Żucham? Co z POPiS? Niech spoczywa w spokoju, koalicje POPiS skre´┐Żlam na starcie. Z PiS nie mo´┐Żna budowa´┐Ż Polski nowoczesnej, z PiS mo´┐Żna budowa´┐Ż tylko barykady i palisady, stawia´┐Ż fundamenty pod remizy.

matka_kurka 2007-07-16 22:41
G´┐Żos´┐Żw: 117


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=849
komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekstDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 589


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw. 2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane pr... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 484


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż ´┐Żjest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 236


07 maja 2007 by Matka Kurka

Niech mi kto´┐Ż poka´┐Że r´┐Żnic´┐Ż mi´┐Żdzy KC PZPR i PiS, ja poka´┐Ż´┐Ż podobie´┐Żstwa!
Komentarz do sprawy. Parafrazuj´┐Żc s´┐Żowa aktorki: "kochani, w Polsce zmartwychwsta´┐Ż komunizm". Ju´┐Ż kiedy´┐Ż t´┐Żumaczy´┐Żem wyznawcom PiS i samemu PiS czym jest prawica w uj´┐Żciu tradycyjnym, historycznym. Z tego co widz´┐Ż, nauka posz´┐Ża w las i dalej na topie jest ideologia. Nie ma rady, przerobimy ten materia´┐Ż raz jeszcze i tak do skutku, czyli do ko´┐Żca kadencji. Drodzy w PiSie, baranki bo´┐Że, stadko p´┐Żdz´┐Żce na rze´┐Ż, co to si´┐Ż tak nieludzko podnieca komunizmem, pos´┐Żuchajcie i spr´┐Żbujcie poj´┐Ż´┐Ż. Prawica w znaczeniu ideowym, to przywi´┐Żzanie do tradycji, cz´┐Żsto wsparte religi´┐Ż, szacunek dla elity narodu, autorytet´┐Żw, inteligencji. Prawica zawsze wspiera´┐Ża ksi´┐Ż´┐Ż´┐Żta i magnat´┐Żw, nigdy nie by´┐Ża reprezentacj´┐Ż czworak´┐Żw i p´┐Żanalfabet´┐Żw. Prawica w znaczeniu spo´┐Żeczno-ekonomicznym to przedstawiciel klasy ´┐Żred... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-07 12:46
G´┐Żos´┐Żw: 189


04 czerwca 2007 by Matka Kurka

Ta koalicja jest pok´┐Żosiem wypacze´┐Ż okrag´┐Żego sto´┐Żu i sched´┐Ż poskomunistyczn´┐Ż!
Ostatnio dzieje si´┐Ż sporo, buduje si´┐Ż klimat demokracji centralnie sterowanych wybor´┐Żw i gust´┐Żw, odg´┐Żrnie zarz´┐Żdzanej historii. Wizyta w ksi´┐Żgarni przyprawia o g´┐Żsi´┐Ż sk´┐Żrk´┐Ż, mo´┐Żna wybra´┐Ż `Transantalntyk', przeczyta´┐Ż i co gorsze zrozumie´┐Ż, a to ju´┐Ż jest gafa dyplomatyczna. Mo´┐Żna podda´┐Ż si´┐Ż dziwnej edukacji', nowych wersji starych historii, jak historia najgorszego rz´┐Żdu w dziejach Polski, zwanego rz´┐Żdem Nocnej Zmiany, dzi´┐Ż uznanym za rz´┐Żd najlepszy, walcz´┐Żcy ze zgni´┐Żym kompromisem okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu. Ten g´┐Żos pad´┐Ż mi´┐Żdzy innymi z ust Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego, ponad 12-letniego wsp´┐Żpracownika Lecha Wa´┐Ż´┐Żsy, wsp´┐Żtw´┐Żrcy obrad, tego samego Jaros´┐Żawa, kt´┐Żry uczestniczy´┐Ż w obradach okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu, cz´┐Żowieka, kt´┐Żry z postkomunistycznym ZSL i SD wynegocjowa´┐Ż rz´┐Żd Mazowieckiego. Jego brat - Lech Kaczy... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-06-04 15:13
G´┐Żos´┐Żw: 176


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 173


12 lipca 2007 by Matka Kurka

Jak nisko upad´┐Ż PiS, wida´┐Ż po tym jak bardzo Lepper ma racj´┐Ż! Zatopi´┐Ż PiS!
´┐Żadne towarzycho wok´┐Ż naszych rewolucjonist´┐Żw: dealer proch´┐Żw, drobny cinkciarz, nowe kadry, junacy IVRP. Dot´┐Żd twierdzi´┐Żem, ´┐Że zdublowane 148 cm kompleks´┐Żw wyeksploatowa´┐Żo nieludzko takie poj´┐Żcia jak prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale wydaje si´┐Ż, ´┐Że bardziej wyczerpane s´┐Ż s´┐Żowa: ´┐Żenada, upadek, dno. Lepper uciek´┐Ż spod gilotyny??? Mamy zatem ju´┐Ż oficjalnie og´┐Żoszony wyrok. Winny, ale dowody zosta´┐Ży zniszczone. Nie mamy na Leppera nic, ale i tak b´┐Żdziemy drze´┐Ż na konferencjach koszule i larum gra´┐Ż, pomniki stawia´┐Ż naszej czujnej w´┐Żadzy. 148 cm kompleks´┐Żw przyzna´┐Żo si´┐Ż tym samym, ´┐Że kierownik PGR, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa i jaki´┐Ż tajemniczy dr´┐Żgal, wygl´┐Żdaj´┐Żcy na `psychola' rozpracowali wielk´┐Ż polityczn´┐Ż policj´┐Ż CBA. Rozpracowali i wymy´┐Żli nast´┐Żpny dowcip o IVRP. By´┐Ży sobie Ruski z IVRP, w´┐Żjt Mr´┐Żgowa, kierow... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-12 11:22
G´┐Żos´┐Żw: 168


08 lipca 2007 by Matka Kurka

Polska katolicka, to nie tragedia! Tragedi´┐Ż jest Polska Rydzyka i Kaczy´┐Żskich!
Ustalmy par´┐Ż rzeczy, zanim przejdziemy do rzeczy. Matka Boska Cz´┐Żstochowska, to jeden z tysi´┐Żcy cudownych obraz´┐Żw rozmieszczonych na ca´┐Żej jednej i drugiej p´┐Żkuli. Kim jest Matka Boska. Matka Boska by´┐Ża 16 letni´┐Ż ´┐Żon´┐Ż oko´┐Żo sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żcioletniego J´┐Żzefa. J´┐Żzef i Maria (Matka Boska) nie mogli mie´┐Ż dzieci, ale bardzo modlili si´┐Ż do Boga (s´┐Żowa mojego katechety, utkwi´┐Ży mi w pami´┐Żci do dzi´┐Ż) i sta´┐Ż si´┐Ż cud. Zanim o cudzie, najpierw o Bogu. Do jakiego Boga modlili si´┐Ż J´┐Żzef i Maria. Modlili si´┐Ż do Boga ´┐Żydowskiego, kt´┐Żry ich wywi´┐Żd´┐Ż z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie mogli si´┐Ż modli´┐Ż do Boga innego, gdy´┐Ż dopiero ich syn u´┐Żwiadomi´┐Ż im i wielu milionom, ´┐Że jest synem bo´┐Żym, ale nawet i On, nie twierdzi´┐Ż, ´┐Że jest synem nowego Boga, on twierdzi´┐Ż, ze jest synem Boga ´┐Żydowskiego, synem Boga ze... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-08 17:23
G´┐Żos´┐Żw: 164


13 lipca 2007 by Matka Kurka

´┐Żydzi dali Polakom religi´┐Ż i kultur´┐Ż! Niemcy cywilizacj´┐Ż, Polacy Polakom piek´┐Żo!
Polak, zw´┐Żaszcza katolik, kt´┐Żry jest antysemit´┐Ż, nara´┐Ża na ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż siebie, w´┐Żasn´┐Ż religi´┐Ż i w´┐Żasn´┐Ż ojczyzn´┐Ż. Jako nar´┐Żd, przez wieki uczyli´┐Żmy si´┐Ż od ´┐Żyd´┐Żw, ´┐Żydom w ogromnej cz´┐Żci zawdzi´┐Żczamy dorobek kulturalny, ´┐Żydom w ca´┐Żo´┐Żci zawdzi´┐Żczamy religi´┐Ż. Dzi´┐Żki Niemcom, kt´┐Żrych podgl´┐Żdali´┐Żmy, mamy jakiekolwiek zr´┐Żby cywilizacji, technologii i wszystkie poniemieckie autostrady. Dzi´┐Żki Rosji, potem ZSRR mamy ciemny, zrusyfikowany, obnosz´┐Żcy ´┐Żwi´┐Żte obrazy po wsiach lud i mamy ludu delegata - parti´┐Ż PiS. Przez te dwa lata sprofanowano do imentu s´┐Żowa prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale jeszcze bardziej sponiewierano inne s´┐Żowa, mianowicie `strategia' i `wybitny polityk'. Wiemy kogo dotycz´┐Ż te pokaleczone s´┐Żowa, komu s´┐Ż na wyrost przypisywane i jak bardzo mu z nimi `do twarzy'. Zanim przejd´┐Ż do komedii... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-07-13 19:46
G´┐Żos´┐Żw: 162


27 kwietnia 2007 by Matka Kurka

Spektakularne zwyci´┐Żstwo Komorowskiego, techniczny nokaut PiS i Ludwika ! Dechy!
Nie s´┐Żdzi´┐Żem, ´┐Że do´┐Żyj´┐Ż takiej chwili, w kt´┐Żrej b´┐Żdzie mi dane napisa´┐Ż dobre s´┐Żowo o polskim polityku. Swoich sympatii politycznych nie skrywam, poniewa´┐Ż ukrywanie czego´┐Ż, co nie istnieje, wydaje mi si´┐Ż dmuchaniem na zimne. Mam jakie´┐Ż tam wybory mniejszego z´┐Ża, co mi´┐Żdzy wierszami mo´┐Żna wyczyta´┐Ż. W ka´┐Żdym razie, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż kibicowa´┐Ż jakiejkolwiek partii, kibicowa´┐Ż i wznosi´┐Ż slogany, nie zdarzy´┐Żo mi si´┐Ż i nie zdarzy, polityka jest dla mnie jak wrz´┐Żd na po´┐Żladku, brzydkie, bolesne, ale jednak skupiaj´┐Żce wszelkie zarazki spo´┐Żecznego organizmu w jednym miejscu, co pozwala na jako tak´┐Ż kontrol´┐Ż, w skrajnym wypadku: na przeci´┐Żcie. Tym trudniej jest mi pisa´┐Ż o polityku w spos´┐Żb pozytywny, ´┐Że wobec polityka mam daleko posuni´┐Żt´┐Ż nieufno´┐Ż´┐Ż, bez wzgl´┐Żdu na to sk´┐Żd polityk przychodzi. By´┐Ż mo´┐Ż... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-04-27 20:02
G´┐Żos´┐Żw: 162Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

B´┐Żad Schr´┐Żdera, b´┐Żad Belki i pierwiastek

Quo vadis, MEN-ie?

Siedem grzech´┐Żw g´┐Ż´┐Żwnych ustawy lustracyjnej

Laboratorium Czwartej Rzeczypospolitej

Decyzja Bronis´┐Żawa Geremka