ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 836 - 11 lipca 2007
Trybuna´┐Ż Stanu jeszcze nigdy tak nisko nie k´┐Żania´┐Ż si´┐Ż braciom Daltonom!
Zd´┐Żawi´┐Żem ´┐Żmiech wewn´┐Żtrzny i fizyczny, jak to zdymisjonowany medialnie premier, w obliczu konstytucji powinien dzi´┐Ż wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w posiedzeniu rz´┐Żdu. Republika IVRP bananami stoi. Znowu musz´┐Ż sam si´┐Ż pochwali´┐Ż za b´┐Żyskotliwo´┐Ż´┐Ż umys´┐Żu, s´┐Żodkich wpis´┐Żw pod innymi Nickami nie licz´┐Żc. Pisa´┐Żem o TYM zanim Dziennik, jak to ma w zwyczaju Polska prasa, dowiaduje si´┐Ż co si´┐Ż dzieje w najbardziej tajnych organach pa´┐Żstwa i bynajmniej Ziobro czy CBA nie interesuje si´┐Ż tym. Sprawa ´┐Żmierdzia´┐Ża na kilometr tandet´┐Ż sklecona na kolanie. Klasyka propagandy na wz´┐Żr esbecki, ale ´┐Żeby nie by´┐Żo nudno, odwo´┐Żam si´┐Ż do syndromu Murzyna z miasteczku kopaczy z´┐Żota. W miasteczku zgwa´┐Żcono pastorow´┐Ż, niebog´┐Ż znalaz´┐Ż stary ´┐Żlepy John Murzyn, bez nogi, kt´┐Żr´┐Ż straci´┐Ż na wojnie. Pobieg´┐Ż John do szeryfa i zda´┐Ż spraw´┐Ż z sensacji. Przywieziono pastorow´┐Ż dyli´┐Żansem na sygnale do ko´┐Żcio´┐Ża i zlecia´┐Żo si´┐Ż ca´┐Że miasteczko. Pastorowa, jak na gwa´┐Żt, wygl´┐Żda´┐Ża wyj´┐Żtkowo rze´┐Żko, korzystaj´┐Żc z tego faktu, pastor zadaje fundamentalne pytanie. Kto ci´┐Ż zgwa´┐Żci´┐Ż moja luba? Nie wiem m´┐Żu, by´┐Żo ciemno. Ciemno powiadasz? Zaraz, zaraz ciemno, podchwyci´┐Ż szeryf? Ciemno czyli czarno, a jak czarno to Murzyn zgwa´┐Żci´┐Ż. Rzecz si´┐Ż dzia´┐Ża w Po´┐Żudniowej Karolinie, gdzie Murzyni byli sytuowani spo´┐Żecznie gdzie´┐Ż miedzy indykiem i star´┐Ż szkap´┐Ż szeryfa, zatem wsiadali w tanie linie lotnicze i uciekali od rosn´┐Żcego PKB i spadku bezrobocia, do s´┐Żonecznej Kalifornii, gdzie wiatr rozwiewa w´┐Żosy. Osta´┐Ż si´┐Ż w miasteczku jeden Murzyn John, co to si´┐Ż nad zgwa´┐Żcon´┐Ż ulitowa´┐Ż. Ledwie szeryf krzykn´┐Ż´┐Ż Murzyn, ju´┐Ż mot´┐Żoch postawi´┐Ż szubienic´┐Ż. I tak zawis´┐Ż ´┐Żlepy John bez nogi, za to ´┐Że by´┐Żo ciemno. Kiedy grabarz John (w miasteczku by´┐Ży same Johny) sk´┐Żada´┐Ż Murzyna Johna do jesionki, krawcowa Merry ulitowa´┐Ża si´┐Ż nad cia´┐Żem i postanowi´┐Ża chocia´┐Ż po ´┐Żmierci ubra´┐Ż Murzyna jak B´┐Żg przykaza´┐Ż. Mary by´┐Ża 4-krotn´┐Ż 50-letni´┐Ż wdow´┐Ż, kt´┐Żra ju´┐Ż nie jedno w ´┐Życiu widzia´┐Ża, ale u Johna nie zauwa´┐Ży´┐Ża nic, gdy zdj´┐Ża johnowe spodnie, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wojna urwa´┐Ża nie tylko nog´┐Ż. Leci Merry do miasteczka i w dzwony bije, ludzie zabili´┐Żmy niewinnego Murzyna, on nie mia´┐Ż czym zniewa´┐Ży´┐Ż pastorowej. Eeee prowokacja, odparowa´┐Ża ch´┐Żrem populacja miasteczka i w tym samym czasie m´┐Żody John, syn szeryfa zarumieni´┐Ż si´┐Ż jak parada r´┐Żwno´┐Żci, a pastorowa pu´┐Żci´┐Ża m´┐Żodzie´┐Żcowi ledwie zauwa´┐Żalne oczko.

Tak to w miasteczku zwanym Kaczdown prawu i sprawiedliwo´┐Żci sta´┐Żo sie zado´┐Ż´┐Ż. Wracamy na nasz dziki wsch´┐Żd. Co tu pisa´┐Ż??? ´┐Żeby cokolwiek do opancerzonych g´┐Ż´┐Żw dotar´┐Żo?? Mo´┐Że dzi´┐Ż troch´┐Ż o przyzwoito´┐Żci, tak po prostu, tylko ´┐Że to ma´┐Żo, b´┐Żdzie zatem o o´┐Żmieszaniu Polski. ´┐Żyjemy w kraju, w kt´┐Żrym je´┐Żli partyjny kolega zada niewygodne pytanie, zgodnie z zasadami zadawania merytorycznych pyta´┐Ż, ´┐Żmiertelnie obra´┐Żony prezydent tego kraju natychmiast udziela wywiadu publicznej TV, by oznajmi´┐Ż narodowi, ´┐Że on zrywa znajomo´┐Ż´┐Ż z panem X. Premier tego kraju o´┐Żwiadcza narodowi, ´┐Że partyjny kolega pope´┐Żni´┐Ż `ci´┐Żki b´┐Ż´┐Żd', za kt´┐Żry musi zap´┐Żaci´┐Ż. Kiedy natomiast prostacki zakonnik, niemal wykl´┐Żty przez Watykan, dzia´┐Żaj´┐Żcy na pograniczu sekty i przest´┐Żpstwa, organizuje pielgrzymk´┐Ż, premier tego kraju idzie na kl´┐Żczkach i o´┐Żwiadcza ca´┐Żemu narodowi, ´┐Że ci wyznawcy wykl´┐Żtego zakonnika, to przysz´┐Żo´┐Ż´┐Ż narodu. Zar´┐Żwno premier jak i prezydent, nie udzielaj´┐Ż wywiadu, kiedy zakonnik nazywa prezydenta oszustem, ´┐Żon´┐Ż prezydenta czarownic´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż nale´┐Ży podda´┐Ż eutanazji, poprzez topienie w czym´┐Ż, czego nie mo´┐Żna nazywa´┐Ż perfumeri´┐Ż. Tego ju´┐Ż jest do´┐Ż´┐Ż, aby stwierdzi´┐Ż, ´┐Że nie mamy do czynienia z pa´┐Żstwem europejskim, lecz z republika bananow´┐Ż. Jednak to ledwie przebijaj´┐Żcy si´┐Ż przez to´┐Ż wierzcho´┐Żek g´┐Żry lodowej.


Taki numer jaki zrobi´┐Ża CBA wobec wicepremiera rz´┐Żdu, w pa´┐Żstwie, kt´┐Żre le´┐Ży w Europie i nale´┐Ży do UE, to po prostu dzicz, bolszewicka dzicz, to nic innego jak prymitywna forma zamachu stanu. Ciemny lud oczywi´┐Żcie tego nie wie i nie rozumie, ale nie u´┐Żywa si´┐Ż prowokacji wobec premiera, w´┐Żasnego premiera, w´┐Żasnej koalicji i wobec ´┐Żadnego innego premiera, na zasadzie dajcie mi cz´┐Żowieka. Co musi by´┐Ż wst´┐Żpem do przeprowadzenia takiej akcji?? Oczywi´┐Żcie powa´┐Żne, bardzo powa´┐Żne zarzuty, dzia´┐Żania podj´┐Żte wobec premiera rz´┐Żdu, musz´┐Ż mie´┐Ż silne podstawy, nie jakie´┐Ż powiedzia´┐Ża jedna baba, drugiej babie. Inna kwestia, kompletnie niezrozumia´┐Ża dla mnie. Dlaczego tak powa´┐Żnymi zarzutami, stawianymi bardzo wysokiemu urz´┐Żdnikowi, zajmuje si´┐Ż tak niepowa´┐Żna instytucja jak CBA, skompromitowana przybud´┐Żwka partyjna PiS. Przecie´┐Ż w przypadku premiera rz´┐Żdu powinny si´┐Ż tym zaj´┐Ż´┐Ż powo´┐Żane do tego s´┐Żu´┐Żby, czyli ABW, to wr´┐Żcz modelowy przyk´┐Żad, kiedy ABW winno wkroczy´┐Ż. Premier rz´┐Żdu nie jest Kowalskim kradn´┐Żcym kur´┐Ż Nowakowi, jego ewentualna dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż przest´┐Żpcza godzi w porz´┐Żdek konstytucyjny i tak gwa´┐Żcon´┐Ż codziennie racj´┐Ż stanu. Kolejna sprawa, co to za wyst´┐Żpienie ministra sprawiedliwo´┐Żci i samego premiera, kt´┐Żrzy m´┐Żwi´┐Ż mniej wi´┐Żcej tak: `dowody s´┐Ż powa´┐Żne, wicepremier jest w kr´┐Żgu podejrzanych, co nie oznacza, ´┐Że jest winny, mo´┐Że by´┐Ż nie winny, niestety takie sprawy ci´┐Żgn´┐Ż si´┐Ż latami i tu pada lista partyjnych koleg´┐Żw premiera, kt´┐Żrzy borykaj´┐Ż si´┐Ż prawem'. Prawny be´┐Żkot, groch z kapust´┐Ż, takie s´┐Żowa wypowiadane przez ludzi odpowiedzialnych za pa´┐Żstwo, to bufonada, infantylno´┐Ż´┐Ż, poziom dna. Definicja powa´┐Żnych dowod´┐Żw, jest taka, ´┐Że powa´┐Żnie oskar´┐Żony traci immunitet i idzie do aresztu. Definicja politycznej hucpy jest taka, jak´┐Ż ogl´┐Żdamy od kilku dni. W pa´┐Żstwie prawa, Leppera przeproszono by natychmiast i poproszono, aby sprawie dla powagi pa´┐Żstwa i urz´┐Żdu nie nadawa´┐Ż ju´┐Ż rozg´┐Żosu. W pa´┐Żstwie prawa, po takim numerze, natychmiast do dymisji powinien si´┐Ż podda´┐Ż premier, minister sprawiedliwo´┐Żci, a CBA i wszyscy zleceniodawcy odda´┐Ż do dyspozycji prokuratora. W miasteczku Kaczdown powieszono Murzyna, a mot´┐Żoch si´┐Ż cieszy, ´┐Że prawu i sprawiedliwo´┐Żci staje si´┐Ż zado´┐Ż´┐Ż.

Matka_Kurka 2007-07-11 12:01

G´┐Żos´┐Żw: 269
URL do tego tekstu:
http://www.matka-kurka.net/post/?p=836
G´┐Żosuj             Wy´┐Żlij na e-mail              link do onet.pl


Wasze komentarze do tego tekstu
 W´┐Żtki   Odpowiedzi   Autor   Wy´┐Żwietle´┐Ż 
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz nowy w▒tek Dodaj nowy w´┐Żtek

Forum


15.09.2008, 01:51 jajakoja Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: Dlatego ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż rz´┐Żdy Kaczy´┐Żskich

Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz

Czat

rozmawia:
estimado


Wiadomości dnia
´┐Żawrow: u´┐Ży´┐Żem niecenzuralnego s´┐Żowa, ale cytuj´┐Żc kogo´┐Ż innego

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej ´┐Żawrow przyzna´┐Ż w niedziel´┐Ż, ´┐Że u´┐Ży´┐Ż niecenzuralnego s´┐Żowa w rozmowie z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Milibandem, ale by´┐Ż to tylko cytat z czyjej´┐Ż opinii o prezydencie Gruzji.


"Der Spiegel": Saakaszwili ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd

W Waszyngtonie narasta podejrzliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili to hazardzista, kt´┐Żry sam wywo´┐Ża´┐Ż krwaw´┐Ż pi´┐Żciodniow´┐Ż wojn´┐Ż na Kaukazie i bezczelnie ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd - pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".


Ziobro: nie nazwa´┐Żem doktora morderc´┐Ż

By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro zapewni´┐Ż, ´┐Że nie zamierza pozywa´┐Ż za dok´┐Żadne cytowanie jego s´┐Ż´┐Żw o doktorze Miros´┐Żawie Garlickim. Jak wyja´┐Żni´┐Ż wcze´┐Żniejsze doniesienia tvp.info wynika´┐Ży z "nieporozumienia w prywatnej rozmowie z dziennikarzem" serwisu.


Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z´┐Ż zado´┐Ż´┐Żuczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci, Przemys´┐Żaw Gosiewski zapowiedzia´┐Ż na antenie Radia Kielce, ´┐Że pozwie do s´┐Żdu Juli´┐Ż Piter´┐Ż. Pose´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż domaga´┐Ż, by minister Pitera wp´┐Żaci´┐Ża 100 tysi´┐Żcy z´┐Żotych zado´┐Ż´┐Żuczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa´┐Ża, ´┐Że by´┐Żby to w´┐Ża´┐Żciwy akt przeprosin.


W r´┐Żnych miejscach Suwa´┐Żk podpalano cztery samochody

Cztery samochody sp´┐Żon´┐Ży, a jeden zosta´┐Ż uszkodzony w nocy z soboty na niedziel´┐Ż w Suwa´┐Żkach - poinformowa´┐Ż Jacek Dobrz´┐Żski, rzecznik podlaskiej policji.


Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski przeprasza Karola Darwina

Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski postanowi´┐Ż przeprosi´┐Ż Karola Darwina za to, ´┐Że "´┐Żle interpretowa´┐Ż" jego teori´┐Ż ewolucji i zach´┐Żca´┐Ż innych do jej ignorowania i odrzucenia - poda´┐Ż na swej stronie internetowej brytyjski dziennik "Daily Telegraph".


Szuka´┐Ża pracy; zosta´┐Ża zgwa´┐Żcona przez dyrektora?

Dyrektor Powiatowego Urz´┐Żdu Pracy w Sejnach Jacek K. zosta´┐Ż w sobot´┐Ż zatrzymany przez policj´┐Ż pod zarzutem gwa´┐Żtu na 23-letniej kobiecie - poinformowa´┐Ża podlaska policja.

źr´┐Żdło: wp.pl
Szef PiS dla DZIENNIKA: Kaczy´┐Żski: Nie odm´┐Żwi´┐Ż Tuskowi spotkania
Gdyby rzeczywi´┐Żcie Donald Tusk chcia´┐Żby ze mn´┐Ż si´┐Ż spotka´┐Ż i porozmawia´┐Ż w jakiej´┐Ż sprawie merytorycznej, to ja nie odmawiam - zapewnia w rozmowie z DZIENNIKIEM prezes PiS, Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. "Ale przecie´┐Ż s´┐Ż telefony. Kiedy ja by´┐Żem premierem i mimo atak´┐Żw chcia´┐Żem z nim porozmawia´┐Ż, to nie szuka´┐Żem ´┐Żadnych po´┐Żrednik´┐Żw. I by´┐Żo zupe´┐Żnie spokojnie" - m´┐Żwi zdziwiony faktem, ´┐Że premier prosi prezydenta o pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

Premier zamawia drog´┐Ż us´┐Żug´┐Ż: Tusk zap´┐Żaci 100 tys. z´┐Ż za wywieszenie flagi
Ile kosztuje zawieszenie flagi? Ile jest warte to, by nie wisia´┐Ża ona do g´┐Żry nogami? Zdaniem premiera Donalda Tuska za taka us´┐Żug´┐Ż warto zap´┐Żaci´┐Ż a´┐Ż 100 tys. z´┐Ż - donosi "Newsweek". Tyle bowiem zap´┐Żaci Kancelaria Premiera prywatnej firmie za wywieszanie flag z okazji wizyt zagranicznych go´┐Żci.

Woli samoloty rz´┐Żdowe: Tusk jednak nie lata rejsowymi kursami
Na pocz´┐Żtku kadencji premier Donald Tusk zapowiada´┐Ż, ´┐Że - by odci´┐Ż´┐Ży´┐Ż bud´┐Żet - z samolot´┐Żw rz´┐Żdowych przesi´┐Żdzie si´┐Ż do rejsowych. Jednak z szumnych zapowiedzi nic nie wysz´┐Żo. TVP Info obliczy´┐Ża, ´┐Że na 23 s´┐Żu´┐Żbowe podr´┐Że szef rz´┐Żdu tylko czterokrotnie korzysta´┐Ż z us´┐Żug komercyjnych linii lotniczych

By´┐Ży minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr´┐Ż? Zostaniesz pozwany
Pozw´┐Ż do s´┐Żdu ka´┐Żdego, kto b´┐Żdzie cytowa´┐Ż moje s´┐Żowa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s´┐Żynne ju´┐Ż zdanie o kardiochirurgu Miros´┐Żawie G.: "ju´┐Ż nikt nigdy przez tego pana ´┐Życia pozbawiony nie b´┐Żdzie". By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci przekonuje, ´┐Że zdanie to zosta´┐Żo wyrwane z kontekstu, a to wywo´┐Ża´┐Żo "nagonk´┐Ż prasow´┐Ż" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b´┐Żdzie ´┐Żadnych konflikt´┐Żw": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K´┐Żopotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K´┐Żopotek z PSL m´┐Żwi o politycznym samob´┐Żjstwie pos´┐Żanki PO. Czy tak ostry konflikt mi´┐Żdzy politykami rz´┐Żdz´┐Żcych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj´┐Ż zgodnie szefowie klub´┐Żw. "Nie ma ´┐Żadnych konflikt´┐Żw i nie b´┐Żdzie mi´┐Żdzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied´┐Ż premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj´┐Ż si´┐Ż, by premier przedstawi´┐Ż harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że now´┐Ż walut´┐Ż b´┐Żdziemy p´┐Żaci´┐Ż ju´┐Ż za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te´┐Ż, ´┐Że wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod´┐Żo Sawick´┐Ż?: Pos´┐Żanka o agencie: Czu´┐Żam jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar´┐Żona o wzi´┐Żcie ´┐Żap´┐Żwki od agenta CBA, niebawem stanie przed s´┐Żdem. By´┐Ża wp´┐Żywowa pos´┐Żanka PO przygotowa´┐Ża lini´┐Ż obrony, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna stre´┐Żci´┐Ż w ten spos´┐Żb: "Zawsze by´┐Żam uczciwym cz´┐Żowiekiem. Je´┐Żli zgrzeszy´┐Żam, to tylko dlatego, ´┐Że przez wiele miesi´┐Żcy namawia´┐Ży mnie do tego s´┐Żu´┐Żby IV RP" - pisze DZIENNIK.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 221719
wizyt: 1108781
ods´┐Żon: 2938789

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne