ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości
Komentarze.eu - Przegl▒d polskiej blogosfery

Tekst 796 - 17 czerwca 2007
PiS, LPR, SO przerobili Polsk´┐Ż na powiat Europy, kupczacy tanim patriotyzmem!
Naj´┐Żagodniej jak potrafi´┐Ż, bez brzydkich wyraz´┐Żw i kulturalnie jak pose´┐Ż Kurski, zmieniaj´┐Żcy PRow´┐Ż sk´┐Żr´┐Ż, przedstawi´┐Ż swoje racje. Opieranie wsp´┐Żczesnej polityki i wsp´┐Żczesnej racji stanu na traumie powsta´┐Ż, zbrodni na narodzie, plus wiecznie ´┐Żywy b´┐Żl wywo´┐Żany niepowetowanymi stratami, to tania mitologia, drapanie pazurkami ran, kt´┐Żre nie maj´┐Ż szans na odka´┐Żenie i zabli´┐Żnienie. Wieczne lamentowanie, ´┐Że jeste´┐Żmy biednym, okaleczonym narodem, nie mamy potencja´┐Żu intelektualnego i patriotycznego, poniewa´┐Ż zbrodnia katy´┐Żska i niemiecka nawa´┐Żnica, pozbawi´┐Ża nas elit, czego tacy ignoranci jak ja i mnie podobni nie s´┐Ż w stanie poj´┐Ż´┐Ż. Odpowiadam, ´┐Że gdyby ci co zgin´┐Żli i kt´┐Żrym wieczny szacunek za to, stanowili ca´┐Ż´┐Ż elit´┐Ż i inteligencje narodu, to ju´┐Ż dawno jako nar´┐Żd powinni´┐Żmy sobie strzeli´┐Ż w ´┐Żeb, poniewa´┐Ż w prostej logicznej konsekwencji tego "patriotycznego" biadolenia, od 1945 roku jeste´┐Żmy narodem oci´┐Ża´┐Żym. Nar´┐Żd zakompleksiony, taki jakim jest nar´┐Żd polski, nie wiedzie´┐Ż czemu podnieca si´┐Ż pierwiastkowym g´┐Żosowaniem w EU, a ju´┐Ż zupe´┐Żnie nie wiadomo dlaczego, u´┐Żywa do pertraktacji opisu wydarze´┐Ż z ubieg´┐Żego stulecia. Oczywi´┐Żcie jakie´┐Ż 80% narodu nie ma w og´┐Żle poj´┐Żcia z czym ten pierwiastek si´┐Ż je, co nam to daje, wa´┐Żne jest dla 40% z tych 80, ´┐Że jest okazja dokopa´┐Ż Niemcom, za Wrzesie´┐Ż, ba za rozbiory i Malbork pom´┐Żcimy. W ka´┐Żdym innym normalnym kraju, nie m´┐Żwi´┐Ż ju´┐Ż o Niemczech, czy Francji, ale cho´┐Żby Litwie, Estonii, Czechach nie ma ´┐Żadnej histerycznej i podlewanej histori´┐Ż atmosfery. Te kraje jad´┐Ż porozmawia´┐Ż o przysz´┐Żo´┐Żci Europy, bez ´┐Ży´┐Ży na czole, bez machania szabelk´┐Ż, bez jakiej´┐Ż napompowanej retrospekcji martyrologii. Jest czym´┐Ż niepoj´┐Żtym i ma´┐Żostkowym ta wieczna polska sk´┐Żonno´┐Ż´┐Ż do rozdzierania szat, przy ka´┐Żdej mo´┐Żliwej okazji. W ci´┐Żgu roku zg´┐Żaszamy, czy te´┐Ż jeste´┐Żmy blisko zg´┐Żoszenia drugiego veta, prosty lud si´┐Ż podnieca, ´┐Że to stanowcza polityka, ´┐Że stawiamy warunki. Odrobiona zimnej krwi, odrobina oddechu i nawet najbardziej nad´┐Żty "patriota" musi dostrzec, ´┐Że to desperacja, ´┐Że to u´┐Żani szar´┐Żuj´┐Żcy na czo´┐Żgi, ´┐Że to brak jakiegokolwiek racjonalizmu, kt´┐Żry zast´┐Żpuje si´┐Ż tanim patriotyzmem. A sprawy w Europie to przede wszystkim biznes, nie jakie´┐Ż paplanie o bogoojczy´┐Żnianej spu´┐Żci´┐Żnie. Gdyby nawet jakim´┐Ż cudem uda´┐Żo si´┐Ż z tej wojenki co´┐Ż uzyska´┐Ż, co´┐Ż zdoby´┐Ż, to pytam grzecznie, czy Niemcy i reszta kraj´┐Żw godz´┐Żcych si´┐Ż na rozwi´┐Żzania takie czy inne, w tej chwili to nie wa´┐Żne, bo by´┐Ż czas, ´┐Żeby wypracowa´┐Ż wsp´┐Żlne stanowisko, b´┐Żd´┐Ż Polsce pami´┐Żta´┐Ż kolejne wetowanie jako sympatyczn´┐Ż i przyjazn´┐Ż zapowied´┐Ż wzajemnych stosunk´┐Żw? Jest oczywistym, ´┐Że pozosta´┐Że kraje b´┐Żd´┐Ż nas traktowa´┐Ż jako partnera u´┐Żywaj´┐Żcego szanta´┐Żu, jako desperata gotowego broni´┐Ż swoich racji wbrew racjom pozosta´┐Żych cz´┐Żonk´┐Żw tej samej organizacji. I drugie bardzo wa´┐Żne pytanie. Czy taki numer przejdzie trzeci raz, przy okazji znacznie powa´┐Żniejszej i niepor´┐Żwnywalnie bardziej istotnej dla Polski? Ile razy mo´┐Żna znosi´┐Ż polskie tupanie n´┐Żkami i kto niby mia´┐Żby tupac z nami, kiedy kolejny raz nie znale´┐Żli´┐Żmy ani jednego sojusznika dla swoich "pomys´┐Ż´┐Żw".

Co to jest za argument w dyskusji, kt´┐Żry opiera si´┐Ż na rosyjskiej doktrynie wielko´┐Żci, my jeste´┐Żmy du´┐Żym narodem i nam si´┐Ż nale´┐Ży. Taki argument mo´┐Żna zbi´┐Ż jeszcze bardziej trywialnym argumentem, Francja, czy Niemcy dogaduj´┐Ż si´┐Ż i krzycz´┐Ż, my p´┐Żacimy najwi´┐Żcej, zatem b´┐Żdziemy glosowa´┐Ż wed´┐Żug pierwiastka datk´┐Żw do wsp´┐Żlnej kasy. Problemem Polski od zawsze i tej Polski rz´┐Żdzonej przez dw´┐Żch takich, co im si´┐Ż uz´┐Żbienie ko´┐Żczy na tr´┐Żjkach, nie jest to, ´┐Że Polska nie ma racji, Polska w "maniu" racji jest najlepsza, problemem jest to, ´┐Że tych racji nie potrafi wyegzekwowa´┐Ż, a nawet inteligentnie, rzeczowo wy´┐Żo´┐Ży´┐Ż. Kto by nie chcia´┐Ż, ´┐Żeby nasz kraj by´┐Ż znacz´┐Żcym krajem w Europie, chyba si´┐Ż taki w Polsce nie znajdzie. Tylko, ´┐Że ja jako´┐Ż nie odczuwam dumy, kiedy wybra´┐Żcy narodu, prezentuj´┐Żcy si´┐Ż jak doradcy so´┐Żtys´┐Żw, mlaskaj´┐Ż co´┐Ż, przerywanymi bekni´┐Żciami zdaniami, o wielkomocarstwowo´┐Żci Rzeczypospolitej. M´┐Żwi´┐Ż to "w´┐Żodarze" kraju, w kt´┐Żrym jest 120 km autostrady, w tym 115 pozostawionej przez Niemc´┐Żw. M´┐Żwi´┐Ż to rz´┐Żdz´┐Żcy krajem, w kt´┐Żrym lekarz i nauczyciel zarabia 1/5 tego co babcia klozetowa, na p´┐Ż etatu, w hiszpa´┐Żskim szalecie. Z czym do ludzi? Z czym do Europy? Z Dochnalem, Mazurem, Miros´┐Żawem G., agentem Bolkiem? Tam nikt podobnych bzdur s´┐Żucha´┐Ż nie b´┐Żdzie, to nie elektorat SO i PiS, to s´┐Ż ludzie interesu i rzeczowych negocjacji. Pytam grzecznie, chcemy g´┐Żos´┐Żw bo co? Bo jeste´┐Żmy pot´┐Żg´┐Ż gospodarz´┐Żc´┐Ż? Bo mamy gaz, rop´┐Ż inne niezb´┐Żdne bogactwa naturalne? Bo wp´┐Żacamy do unijnej kasy 2 razy wi´┐Żcej ni´┐Ż Niemcy? Bo mamy w zamian cudowne strategiczne rozwi´┐Żzania dla Europy i by je przeforsowa´┐Ż potrzebujemy g´┐Żos´┐Żw. Nie s´┐Żysza´┐Żem ani jednego takiego argumentu. Za to s´┐Żysz´┐Ż mniej wi´┐Żcej tak´┐Ż argumentacj´┐Ż. Koalicjant LPR powiada, ca´┐Ża ta UNIA, to bzdet, to zagro´┐Żenie dla ´┐Żwiadomo´┐Żci narodowej, dajcie nam g´┐Żosy, aby by´┐Żo s´┐Życha´┐Ż co mamy do powodzenia i p´┐Ża´┐Żcie nam za to gadanie. PiS grzmi, pami´┐Żtacie Niemcy co wasi DZIADKOWIE zrobili nam 60 lat temu, pami´┐Żtacie Anglicy i Francuzi jak nas w tym samym czasie pozostawili na lodzie wasi dziadowie? Jak nie pami´┐Żtacie to my bracia polscy wam przypominamy, wywleczemy Katy´┐Ż przy okazji ruskiej blokady na mi´┐Żso, rzucimy poleg´┐Żych w Powstaniu na pierwiastek, by przeg´┐Żosowa´┐Ż z czego robi si´┐Ż w´┐Żdk´┐Ż. S´┐Żucham? Przesadzam wplataj´┐Żc bohaterskich poleg´┐Żych w sprawy trywialne i materialne, takie jak rozk´┐Żad g´┐Żos´┐Żw w UE? Ja przesadzam? Ja wpl´┐Żtuj´┐Ż? Ws´┐Żuchajcie si´┐Ż dobrze w mow´┐Ż"patriotyczn´┐Ż" braci, kto przesadza, kto wpl´┐Żtuje, kto profanuje, kto otwiera stragany z patriotycznymi gad´┐Żetami, przy ka´┐Żdej najbardziej prozaicznej dyskusji na temat porz´┐Żdkowania spraw w Europie. Ja nie jestem patriot´┐Ż, w ka´┐Żdym razie nie takim, ´┐Że si´┐Ż porw´┐Ż z otwieraczem do konserw na ruskie rakiety typu ziemia Rosja - ziemia Polska. Nie ´┐Żpiewam "Bo´┐Że co´┐Ż Polsk´┐Ż" i dalej "Nie rzucim ziemi sk´┐Żd nasz r´┐Żd", kiedy widz´┐Ż Niemca odwiedzaj´┐Żcego miejsca, gdzie si´┐Ż Niemiec urodzi´┐Ż, ale mnie w przeciwie´┐Żstwie do porywaj´┐Żcych si´┐Ż z otwieraczem i pie´┐Żni´┐Ż na ustach na ruskie rakiety, jest niesmacznie i md´┐Żo, kiedy s´┐Żysz´┐Ż jak "polscy patrioci" kupcz´┐Ż polskimi bohaterami przy okazji za´┐Żatwiania norm dla koloru papieru toaletowego, wielko´┐Żci og´┐Żrka konserwowego i definicji w´┐Żdki. Nawet gdyby´┐Żmy wywalczyli 49% g´┐Żos´┐Żw dla Polski i tak dostaniemy w ty´┐Żek w ka´┐Żdym g´┐Żosowaniu, bo nie ma takiej szansy aby ci dwaj dogadali si´┐Ż z posiadaczami 1,1% g´┐Żos´┐Żw w jakiejkolwiek sprawie. Jeste´┐Żmy s´┐Żabi gospodarczo, jeste´┐Żmy biedni i skazani na surowce z Rosji, zreszt´┐Ż jak ca´┐Ża Europa, jeste´┐Żmy tani´┐Ż si´┐Ża robocz´┐Ż dla UE, co za tym idzie zagro´┐Żeniem dla UE, ale b´┐Żdziemy pyskowa´┐Ż o swojej wielko´┐Żci, podpieraj´┐Żc si´┐Ż krzy´┐Żem i mogi´┐Żami bohater´┐Żw. Obrzydliwy, naprawd´┐Ż obrzydliwy gatunek patriotyzmu, p´┐Żytki, egzaltowany, histeryczny, kompromituj´┐Żcy. Dzi´┐Ż w Europie i ´┐Żwiecie racje maj´┐Ż ci co maj´┐Ż rop´┐Ż, autostrady, poziom ´┐Życia przypominaj´┐Żcy ´┐Życie, nie socjaln´┐Ż wegetacj´┐Ż. "Patrioci" go´┐Żymi policzkami wykrzykuj´┐Żcy o swoich traumach, szanta´┐Żuj´┐Żcy zg´┐Żaszaniem weta, nie maj´┐Ż racji i nie stawiaj´┐Ż ´┐Żadnych warunk´┐Żw Europie, patrioci z go´┐Żymi policzkami o´┐Żmieszaj´┐Ż si´┐Ż swoim parafialnym patriotyzmem i o´┐Żmieszaj´┐Ż Polsk´┐Ż,czyni´┐Żc z niej powiat Europy.

Matka_Kurka 2007-06-17 11:30

G´┐Żos´┐Żw: 884
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=796
Najlepsze teksty autora
Archiwum
G´┐Żosuj         Wy´┐Żlij na e-mail        
Wlasciciel strony nie jest autorem tekstu. Ten tekst umieszczony byl 17 czerwca 2007 na forum onet.pl pod adresem http://wiadomosci.onet.pl/1,15,11,31485502,85739468,3885345,forum.html .
Strona ma charakter archiwalny.


Czytaj e-book


Mobbing
Trudny wiek szkodliwym mitem


Najnowsze notki


05:25 Grafini von Hohenstein, c...
01:41 Najbardziej niesamowita j...
01:27 Pracowity weekend happene...
00:08 Polska, a gdzie Europa - ...
00:02 Wstrzemi´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż? Dobre ´┐Ż...
23:58 Ilu by´┐Żo frajer´┐Żw?
23:36 Bart´┐Żomiej O. , zdobywca ...
21:45 Rokita mija si´┐Ż z prawd´┐Ż!
21:06 Never again?
20:53 Polska - Gazeta Wroc´┐Żawsk...
20:27 Pies na rowerze
19:08 Dziura Alistera Darlinga
18:23 PASER POSZED´┐Ż PO OCHRON´┐Ż ...
18:23 Wampir bez z´┐Żb´┐Żw
17:49 Zabawy z broni´┐Ż - przypad...


Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
"Nowy wirus grypy mo´┐Że spowodowa´┐Ż ´┐Żwiatow´┐Ż pandemi´┐Ż"

Dyrektor ´┐Żwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Margaret Chan uzna´┐Ża, ´┐Że grypa, kt´┐Żra pojawi´┐Ża si´┐Ż w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, "ma potencja´┐Ż" spowodowania og´┐Żlno´┐Żwiatowej pandemii, cho´┐Ż jest jeszcze za wcze´┐Żnie, by powiedzie´┐Ż, ´┐Że do tego dojdzie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zrobi´┐Ż wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie

Prezydent Lech Kaczy´┐Żski zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że zrobi wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie. Tak´┐Ż deklaracj´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż w Gda´┐Żsku, po spotkaniu z przedstawicielami zwi´┐Żzk´┐Żw zawodowych gda´┐Żskiej stoczni. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


81 ofiar grypy i ponad 1300 os´┐Żb zara´┐Żonych w Meksyku

Minister zdrowia Meksyku Jose Angel Cordova poinformowa´┐Ż, ´┐Że ofiar´┐Ż ´┐Żwi´┐Żskiej grypy pad´┐Żo ju´┐Ż prawdopodobnie 81 os´┐Żb, a ponad 1300 jest zara´┐Żonych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Protest przed domem Zbigniewa Ziobry

Kilkana´┐Żcie os´┐Żb protestowa´┐Żo przed domem Zbigniewa Ziobry w Krakowie. Zgromadzeni pod domem cz´┐Żonkowie Stowarzyszenia Dialogu Spo´┐Żecznego domagali si´┐Ż od by´┐Żego ministra sprawiedliwo´┐Żci wyja´┐Żnie´┐Ż w sprawie ´┐Żmierci Barbary Blidy. Ziobro nie wyszed´┐Ż do manifestuj´┐Żcych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Steward wracaj´┐Żcy z Meksyku z chorob´┐Ż hospitalizowany

Steward linii lotniczych British Arilines, kt´┐Żry powr´┐Żci´┐Ż z Meksyku, zosta´┐Ż hospitalizowany z objawami przypominaj´┐Żcymi gryp´┐Ż - poinformowa´┐Ża nad ranem agencja AFP. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi

Zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi - powiedzia´┐Ż prezydent Polski Lech Kaczy´┐Żski. Fotyga, kt´┐Żra jest kandydatem na ambasadora Polski przy ONZ skrytykowa´┐Ża spos´┐Żb prowadzenia polskiej polityki zagranicznej przez obecn´┐Ż ekip´┐Ż rz´┐Żdow´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


My´┐Żla´┐Ży, ´┐Że bawi´┐Ż si´┐Ż pi´┐Żk´┐Ż, a to by´┐Ża bomba

Dwana´┐Żcioro dzieci zgin´┐Żo w Pakistanie, kiedy wybuch´┐Ża bomba, kt´┐Żr´┐Ż si´┐Ż bawi´┐Ży - poinformowa´┐Ża policja. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Porzuci´┐Ż dzieci, potem pr´┐Żbowa´┐Ż si´┐Ż powiesi´┐Ż
Przed kilkoma dniami, razem ze swoj´┐Ż partnerk´┐Ż, porzuci´┐Ż tr´┐Żjk´┐Ż dzieci w jednej z w´┐Żoskich pizzerii. Funkcjonariusze szybko znale´┐Żli jednak matk´┐Ż i jej przyjaciela - ukrywali si´┐Ż w lesie. M´┐Żczyzna trafi´┐Ż do aresztu. W sobot´┐Ż pr´┐Żbowa´┐Ż powiesi´┐Ż si´┐Ż na pasku w celi. [ więcej... ]


Zamordowano o´┐Żmiolatk´┐Ż z Domu Dziecka
Ostatni raz widziano j´┐Ż jak bawi´┐Ża si´┐Ż na placu zabaw. Kilka godzin p´┐Żniej szuka´┐Żo jej ju´┐Ż kilkadziesi´┐Żt os´┐Żb. Policj´┐Ż wezwa´┐Ża wychowawczyni domu dziecka, bo zaniepokoi´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że jej o´┐Żmioletnia podopieczna zbyt d´┐Żugo nie wraca z dworu. Fina´┐Ż poszukiwa´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż tragiczny - w jednym z pustostan´┐Żw w pobli´┐Żu plac´┐Żwki funkcjonariusze odnale´┐Żli zw´┐Żoki dziewczynki. [ więcej... ]


Polska czci swojego patrona
Ponad tysi´┐Żc os´┐Żb z rozsianych po Polsce parafii pod wezwaniem ´┐Żw. Wojciecha uczci dzi´┐Ż w Gnie´┐Żnie pami´┐Ż´┐Ż m´┐Żczennika i g´┐Ż´┐Żwnego patrona Polski. Uroczystej mszy przywodzi´┐Ż b´┐Żdzie prymas Polski kardyna´┐Ż J´┐Żzef Glemp. [ więcej... ]


Prezydent zgadza si´┐Ż z pogl´┐Żdami Fotygi
Lech Kaczy´┐Żski nie widzi problemu w tym, by Anna Fotyga zosta´┐Ża polskim ambasadorem przy ONZ, mimo ´┐Że by´┐Ża minister otwarcie krytykuje polityk´┐Ż zagraniczn´┐Ż rz´┐Żdu. - Prezydent mianuje (ambasador´┐Żw), to znaczy, ´┐Że si´┐Ż zgadza z ich przekonaniami, pogl´┐Żdami. Z pogl´┐Żdami Anny Fotygi ja si´┐Ż zgadzam - m´┐Żwi´┐Ż w sobot´┐Ż Lech Kaczy´┐Żski. [ więcej... ]


Porywacze zaatakowani, zak´┐Żadnik uwolniony
Nie wiadomo kto go "odbi´┐Ż", ale wiadomo, ´┐Że jest ca´┐Ży i zdrowy. Nigeryjska policja poinformowa´┐Ża, ´┐Że "uzbrojony oddzia´┐Ż" uwolni´┐Ż Brytyjczyka, kt´┐Żry zosta´┐Ż porwany na po´┐Żudniu kraju przed kilkoma tygodniami. [ więcej... ]


Tym razem nie zabija´┐Ż ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw?
Co najmniej trzy osoby zgin´┐Ży od kul na ameryka´┐Żskim Uniwersytecie Stanu Georgia. Wed´┐Żug policji tym razem strzela´┐Ż nie sfrustrowany ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw. Trwaj´┐Ż jego poszukiwania. Wed´┐Żug jednej z lokalnych gazet napastnik mo´┐Że mie´┐Ż przy sobie "wiele sztuk broni". [ więcej... ]


Lewica bierze Islandi´┐Ż na dobre
Wed´┐Żug nieoficjalnych informacji koalicja Sojuszu Socjaldemokratycznego i Zielonej Lewicy wygra´┐Ża przedterminowe wybory parlamentarne w Islandii. Lewicowe partie zdoby´┐Ży razem ponad 50 procent g´┐Żos´┐Żw. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.plCoś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne