ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 793 - 13 czerwca 2007
Nie Bolek, a Kazio jest wrogiem nr 1 PiS! Pogrobowcy ruskiego zaboru w pieriot!
By´┐Ż taki czas, kiedy Jan Rokita poklepywa´┐Ż w spocie reklamowym kumpla z PiS i w´┐Żwczas podni´┐Żs´┐Ż si´┐Ż rwetes jak to, w´┐Żr´┐Żd libera´┐Ż´┐Żw panuje zamordyzm, ucinaj´┐Żcy wszelkie przejawy inicjatywy ponadpartyjnej. Jan Rokita tym gestem oczywi´┐Żcie si´┐Ż zb´┐Ża´┐Żni´┐Ż i wykaza´┐Ż kompletny brak lojalno´┐Żci wobec ugrupowania, kt´┐Żre reprezentuje, co jest zreszt´┐Ż cech´┐Ż naczeln´┐Ż Rokity. Polityczny Ja´┐Ż w´┐Żdrowniczek przespacerowa´┐Ż si´┐Ż ju´┐Ż po wielu kanapowych partyjkach, zawsze wychodzi´┐Ż trzaskaj´┐Żc drzwiami, gdy go partyjni koledzy zganili za ´┐Żle dobrany krawat, albo nieco konserwatywn´┐Ż fryzur´┐Ż. Ma po prostu ch´┐Żop problemy z zawy´┐Żona samoocen´┐Ż i Polsk´┐Ż to on b´┐Żdzie zbawia´┐Ż tylko z tymi co mu b´┐Żd´┐Ż komplementy prawi´┐Ż. Maj´┐Żc takiego koleg´┐Ż w szeregach organizacji, kt´┐Żry tkwi w niej tylko po to, bo sam nie ma gdzie p´┐Żj´┐Ż´┐Ż, mo´┐Żna si´┐Ż zdenerwowa´┐Ż i wyekspediowa´┐Ż Janka na kolejny spacer. Jednak z jaki´┐Ż powod´┐Żw, g´┐Ż´┐Żwnie politycznych, Janek jest dobry w parciu na szk´┐Żo, partia matka przytula go nadal do piersi. Gryzie Janek t´┐Ż pier´┐Ż i obmawia, ´┐Że t´┐Żuszczyk, ´┐Że mleczko cierpkie, ale tuli si´┐Ż jednocze´┐Żnie i oderwa´┐Ż od cycka si´┐Ż nie da. Tak ni z gruszki, ni z pietruszki ten Janek? Nie, jak najbardziej na czasie, Janek b´┐Żdzie dzi´┐Ż robi´┐Ż za to, czego Janek nie lubi najbardziej, Janek b´┐Żdzie dzi´┐Ż t´┐Żem dla innego Kazia. Kazimierz Przerwa -Atrakcyjny 78% - Komisarz - Bankier - Bankrut, dobrze, ´┐Że nie Maria W´┐Żadys´┐Żaw, bo by si´┐Ż nam w nat´┐Żoku okre´┐Żle´┐Ż istota Kazimierza zagubi´┐Ża. Ten´┐Że Kazimierze, premier nad premiery, co to z synem wykrzykiwa´┐Ż o cieniasach, zatem wierny by´┐Ż i jad´┐Ż z r´┐Żki, dzi´┐Ż popad´┐Ż by´┐Ż w nie´┐Żask´┐Ż.

Kazimierz nie wiedzia´┐Ż, ´┐Że krytykowanie partii PiS mo´┐Że mie´┐Ż miejsce tylko w formie samokrytyki, tudzie´┐Ż krytyki konstruktywnej. Nie wolno m´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że w PiS rz´┐Żdzi zakon PC, wszak takich s´┐Ż´┐Żw s´┐Żuchaj´┐Ż koledzy z ZCHN i si´┐Ż biedni denerwuj´┐Ż. Do momentu kiedy si´┐Ż Kazimierz nie odzywa´┐Ż, koledzy z ZCHN byli przekonani, ´┐Że co´┐Ż w PiS znacz´┐Ż, wprawdzie Jurek wzi´┐Ż´┐Ż i si´┐Ż wy´┐Żama´┐Ż, nie da´┐Ż si´┐Ż wbi´┐Ż w kr´┐Żtkie spodenki i podawa´┐Ż Jaros´┐Żawowi pi´┐Żki, kt´┐Żrymi Jarek celowa´┐Ż w okna i nosy swoich niepos´┐Żusznych koleg´┐Żw, no ale to przecie´┐Ż tylko epizod. Partia PiS, kiedy widzi, ´┐Że ktokolwiek odwa´┐Ży si´┐Ż o partii PiS powiedzie´┐Ż jedno niepokoj´┐Żce s´┐Żowo prawdy, natychmiast mu partia PiS szykuje stos partyjnej inkwizycji. Polecia´┐Ż Zawisza, chocia´┐Ż genialnie i z oddaniem ´┐Żciga´┐Ż polskie banki, o co chodzi temu PiS? Przecie´┐Ż os´┐Żabia ´┐Żciganie z´┐Żodziei, czy partii PiS chodzi o to, ´┐Żeby si´┐Ż m´┐Żci´┐Ż na wszystkich, co o partii PiS m´┐Żwi´┐Ż tak jak´┐Ż partia PiS jest? Nie, to chyba niemo´┐Żliwe, przecie´┐Ż parti´┐Ż PiS rz´┐Żdz´┐Ż bracia, g´┐Ż´┐Żboko wierz´┐Żcy patrioci, stawiaj´┐Żcy interes narodowy ponad w´┐Żasnym ma´┐Żym interesem, je´┐Żli w og´┐Żle go maj´┐Ż, ja nie zauwa´┐Ży´┐Żem, trzeba by spyta´┐Ż pos´┐Żank´┐Ż Szczypi´┐Żsk´┐Ż. Wszak ci bracia, dla dobra Polski wynie´┐Żli na szczyt w´┐Żadzy prostego polskiego elektryka i ci bracia byli podw´┐Żadnymi prostego polskiego `Mnietka', przynosili co im Mnietek kaza´┐Ż, s´┐Żodzili dwie p´┐Żaskie jak Mnietek lubi´┐Ż. Nie chodzi´┐Żo zatem braciom o ´┐Żechtanie ego, ale o dobro narodowe. Potem w prawdzie, to oni dla dobra narodowego nazwali prostego elektryka Bolkiem i ponad 15 lat nie odzywaj´┐Ż si´┐Ż do elektryka, no ale to wynika ze skromnego charakteru obu pan´┐Żw, boj´┐Ż si´┐Ż po prostu powiedzie´┐Ż co´┐Ż nietaktownego, co przy ich wychowaniu jest l´┐Żkiem naturalnym. Bracia maj´┐Ż wi´┐Żcej takich chrze´┐Żcija´┐Żskich krucjat na koncie, wspominany Rokita zosta´┐Ż morderc´┐Ż demokracji, poniewa´┐Ż wyrwa´┐Żo mu si´┐Ż co´┐Ż tam 12 lat temu. Bracia s´┐Ż tacy podobni do siebie jak ´┐Żwinki trzy, tyle, ´┐Że nawet z chrustu nie uda´┐Żo im si´┐Ż nigdy i niczego wybudowa´┐Ż.

My tu gadu gadu o drobnych wojenkach, a najbardziej spektakularn´┐Ż by´┐Ża krucjata, kiedy to brat Jaros´┐Żaw Bosy, obrazi´┐Ż si´┐Ż na w´┐Żasn´┐Ż parti´┐Ż PC i poszed´┐Ż do wybor´┐Żw z ROP. Maj´┐Ż bracia talenty do jednoczenia ludzi w wielkie obozy polityczne, kt´┐Żre zawsze s´┐Ż wyposa´┐Żone w jedn´┐Ż misj´┐Ż, z `Bark´┐Ż' na ustach wyr´┐Żn´┐Ż´┐Ż i osk´┐Żrowa´┐Ż wszystkich, co kiedykolwiek, w dzie´┐Ż, czy w nocy, od ´┐Żwi´┐Żta, czy w dzie´┐Ż powszedni, na l´┐Żdzie, czy morzu, odwa´┐Żyli si´┐Ż powiedzie´┐Ż jedno s´┐Żowo prawdy o braciach. Nieszcz´┐Żnik Kazimierz jaki´┐Ż taki ´┐Żlepo zakochany, dopiero teraz kojarz´┐Ż, ´┐Że si´┐Ż ch´┐Żop wiecznie u´┐Żmiecha´┐Ż i te rozmarzone oczy, pacn´┐Ż´┐Ż co´┐Ż od niechcenia o zakonie i nie chcia´┐Żbym by´┐Ż z´┐Żym prorokiem, ale ta posadka w Londynie sko´┐Żczy si´┐Ż kuracj´┐Ż w L´┐Żdku. Nie b´┐Żdzie mu darowane, za mniejsze przewiny bracia ´┐Żcigali przez kilkana´┐Żcie lat swoich wrog´┐Żw i ich potomstwo do trzeciego pokolenia. Tak si´┐Ż od d´┐Żu´┐Ższego czasu zastanawiam nad mentalno´┐Żci´┐Ż tych osobnik´┐Żw, co jest najbardziej charakterystyczn´┐Ż i odrzucaj´┐Żca cech´┐Ż charakteru malutkich ludzi? Szczerze m´┐Żwi´┐Żc brakuje mi ju´┐Ż pomys´┐Żu, na nowe poszukiwania, z pomoc´┐Ż nieoczekiwanie przyszed´┐Ż mi Kazimierz Kutz. Kazimierz Kutz chyba przypadkiem, trafi´┐Ż w istot´┐Ż rzeczy. Obaj bracia to mentalne sieroty po zaborze rosyjskim, genetycznie uwarunkowani rosyjsk´┐Ż spu´┐Żcizn´┐Ż. Kiedy si´┐Ż jedzie wzd´┐Żu´┐Ż i wszerz Polski, pojawiaj´┐Ż si´┐Ż charakterystyczne dla kraju obrazki. Wielkopolska, b´┐Żd´┐Żca pod zaborem pruskim odstrzelona jak str´┐Ż w Bo´┐Że Cia´┐Żo, pozamiatane podw´┐Żrka, zagrabione obej´┐Żcia, umyte fury i byd´┐Żo rogate. Dolny, repatriancki ´┐Żl´┐Żsk, to ju´┐Ż pe´┐Żen zabu´┐Ża´┐Żski spontan, me´┐Żka unurana w plackach po szyj´┐Ż, stodo´┐Ża ko´┐Żkiem podparta, w cha´┐Żupie trzy pokolenia na kupie, co si´┐Ż nie zawali´┐Żo, znaczy, ´┐Że stoi. Troch´┐Ż nieelegancko wrzucam kamyczki do swojego ogr´┐Żdka, nawet kalam w´┐Żasne gniazdo, ca´┐Ża moja rodzina to zabu´┐Żacy z krwi i ko´┐Żci, no ale c´┐Ż, prawda jest okrutna, mam nadziej´┐Ż, ´┐Że mnie wyzwoli. Na szcz´┐Żcie prawda te´┐Ż jest taka, ´┐Że Dolny ´┐Żl´┐Żsk to kulturowy tygiel, tu nikt si´┐Ż Niemca nie boi, handluje z nim, wojny mimo, ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż nie wypominaj´┐Żc. Ca´┐Że pielgrzymki Niemc´┐Żw odwiedzaj´┐Ż swoje dawne domy po wsiach i miasteczkach i nie ma tu cho´┐Żby cienia charakterystycznej dla oszo´┐Żomionych polityk´┐Żw paniki, czy nienawi´┐Żci. Tyle o sobie. Galicja jak Wiede´┐Ż, tylko by ta´┐Żczy´┐Ża walce z g´┐Żralami, kawiarnie wype´┐Żnione bohem´┐Ż, artystyczn´┐Ż, elitarn´┐Ż, megaloma´┐Żsk´┐Ż. I pozostaje nam ostatni zab´┐Żr, w´┐Ża´┐Żnie rosyjski, tu mamy sched´┐Ż po przyjacio´┐Żach Moskalach, kt´┐Żra nas prze´┐Żladuje od wiek´┐Żw. Praprzodkowie tych, co w Berlinie wyrywali krany, by wbi´┐Ż w Kijowie w ´┐Żcian´┐Ż, nauczyli Polak´┐Żw z tego obszaru, tego co w Polakach najgorsze. U nas samyj kulturnyj narod, nie nrawitsa GU´┐ŻAG. Rosyjski zamordyzm plus rosyjska prza´┐Żno´┐Ż´┐Ż. Te ob´┐Żocone mokasynki, to uz´┐Żbienie jak u rosyjskiego ch´┐Żopa, nieska´┐Żone szczoteczk´┐Ż do z´┐Żb´┐Żw, ta gburowato´┐Ż´┐Ż i totalny prowincjonalizm obu `m´┐Ż´┐Żw' stanu, to´┐Ż to ´┐Żywcem, genetycznie wszczepione rusycyzmy.

Do tego mentalno´┐Ż´┐Ż zakompleksionego i odrzuconego przez Europ´┐Ż obywatela. Rosja w ca´┐Żej swojej historii zawsze bli´┐Żej mia´┐Ża do Azji, ni´┐Ż Europy, z wyj´┐Żtkiem Piotra, kt´┐Żry ogoli´┐Ż ca´┐Że to bojarskie towarzystwo, tam zawsze by´┐Żo tak jak na przypiecku, jak w skansenie. Te nasze polskie baby z Podlasia, w usmarowanych fartuchach, te ch´┐Żopy w kaszkietach debatuj´┐Żce przed sklepem, przecie´┐Ż to kalka ruskiej wsi i jednocze´┐Żnie ´┐Żelazny elektorat PiS. Nie daj B´┐Żg by tam pr´┐Żd poci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż, my tu u siebie i swoje wiemy, nie daj Bo´┐Że `koso ´┐Żyto kosi´┐Ż'. Dlaczego tak chorobliwie obaj zakompleksieni reaguj´┐Ż na inteligencj´┐Ż, na salony europejskie? Dlaczego tak si´┐Ż podniecaj´┐Ż zwyci´┐Żstwem na Podlasiu i dlaczego odwiedzili tam ka´┐Żdego so´┐Żtysa? Dlaczego ka´┐Żdy, kto ma wi´┐Żcej jest z´┐Żodziejem, dlaczego Mercedes jest dla nich symbolem z´┐Żodziejstwa, nie sukcesu? Ano dlatego, ´┐Że to jedno z drugim od wielu pokole´┐Ż wychowywa´┐Żo si´┐Ż w mentalnej kurnej chacie, niby jakie´┐Ż szko´┐Ży odebra´┐Żo, jednak najlepiej czuje si´┐Ż na swoich ´┐Żmieciach. Czy to przypadek, ´┐Że jeden z drugim nie potrafi wy´┐Ż´┐Żczy´┐Ż kom´┐Żrki i nie ma poj´┐Żcia jak wrzuci´┐Ż kursyw´┐Ż w Wordzie? Nie, to rosyjska scheda, pogarda dla cywilizacji, technologii, to umi´┐Żowanie Zaporo´┐Żca, najlepsza fura na ´┐Żwiecie, bo nasza narodowa. Czy przypadkiem jest, ´┐Że to w garniturze wygl´┐Żda tak jakby rosyjski ch´┐Żop przywdzia´┐Ż smoking po dziedzicu, a w tureckim sweterku prezentuje si´┐Ż, jakby si´┐Ż w nim urodzi´┐Ż? To s´┐Ż pewne rzeczy nieuchwytne, przez gimnazjalist´┐Żw i egzaltowanych populist´┐Żw, nazywane p´┐Żask´┐Ż krytyk´┐Ż, ale po takich objawach ulotnych, p´┐Żaskich, mi´┐Żdzy innymi odr´┐Żnia si´┐Ż prostaka od szlachcica. Szlachetno´┐Ż´┐Ż, w tym wypadku, nale´┐Ży rozumie´┐Ż jako zdolno´┐Ż´┐Ż do asymilowania w sobie cech pozytywnych i umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż poruszania si´┐Ż z godno´┐Żci´┐Ż w´┐Żr´┐Żd innych ludzi. Kuro´┐Ż w d´┐Żinsowej koszuli wygl´┐Żda´┐Ż godnie i naturalnie, nie o szat´┐Ż tu chodzi lecz o dysonans. Dostojnie wygl´┐Żda polski rolnik, viagra comprar ma sw´┐Żj charakter polski robotnik, nawet ta babcia w fartuchu to jeden z moich ulubionych obrazk´┐Żw, jest w tym jaki´┐Ż uroczy sentymentalny kawa´┐Żek og´┐Żlnego polskiego krajobrazu. Najgorzej wygl´┐Żdaj´┐Ż wyrwani z kontekstu rosyjskiego zaboru parafialni m´┐Żowie stanu, odziani w sukman´┐Ż, kt´┐Żrzy z rozdziawion´┐Ż g´┐Żb´┐Ż odgra´┐Żaj´┐Ż si´┐Ż Niemcom i ca´┐Żej Europie, dr´┐Ż si´┐Ż o wielko´┐Żci Polski, tupi´┐Żc walonkami i przynosz´┐Żc Polsce wstyd, zawodz´┐Ż o patriotyzmie nie znaj´┐Żc hymnu narodowego. Taka IVRP ubrana w sukmany, ze ´┐Żwi´┐Żtymi obrazami ´┐Żydowskiej kr´┐Żlowej Polski, idzie na podb´┐Żj Europy by wyzwoli´┐Ż j´┐Ż od spisku semickiego, homoseksualizmu, nieobyczajno´┐Żci wszelakiej i pr´┐Żdu elektrycznego. Je´┐Żli to jest patriotyzm, je´┐Żli to jest polsko´┐Ż´┐Ż, je´┐Żli to ma by´┐Ż wizyt´┐Żwka europejskiego mocarstwa, to ja bardziej by´┐Żbym dumny z tego, ´┐Że jestem Mongo´┐Żem lub Siuksem. Ka´┐Żdy Europejczyk, oboj´┐Żtnie sw´┐Żj, czy nie sw´┐Żj, Marcinkiewicz, czy zwyk´┐Ży wyborca libera´┐Ż, je´┐Żli przeciwstawi si´┐Ż rosyjskiej spu´┐Żci´┐Żnie partii PiS i mentalnej pe´┐Żnej zawi´┐Żci, kompleks´┐Żw, parafialnego sznytu osobowo´┐Żci braci, b´┐Żdzie do ko´┐Żca swoich dni ´┐Żcigany i szczuty na mod´┐Ż´┐Ż rosyjskiego ch´┐Żopa, co krzywdy wyrz´┐Żdzone sierpem na ko´┐Żskim chwo´┐Żcie pami´┐Żta i t´┐Żpi wrog´┐Żw przez 10 pokole´┐Ż.

Matka_Kurka 2007-06-13 13:05

G´┐Żos´┐Żw: 205
URL do tego tekstu:
http://www.matka-kurka.net/post/?p=793
G´┐Żosuj             Wy´┐Żlij na e-mail              link do onet.pl


Wasze komentarze do tego tekstu
 W´┐Żtki   Odpowiedzi   Autor   Wy´┐Żwietle´┐Ż 
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz nowy w▒tek Dodaj nowy w´┐Żtek

Forum


15.09.2008, 01:51 jajakoja Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: Dlatego ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż rz´┐Żdy Kaczy´┐Żskich

Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz

Czat

rozmawia:
estimado


Wiadomości dnia
´┐Żawrow: u´┐Ży´┐Żem niecenzuralnego s´┐Żowa, ale cytuj´┐Żc kogo´┐Ż innego

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej ´┐Żawrow przyzna´┐Ż w niedziel´┐Ż, ´┐Że u´┐Ży´┐Ż niecenzuralnego s´┐Żowa w rozmowie z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Milibandem, ale by´┐Ż to tylko cytat z czyjej´┐Ż opinii o prezydencie Gruzji.


"Der Spiegel": Saakaszwili ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd

W Waszyngtonie narasta podejrzliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili to hazardzista, kt´┐Żry sam wywo´┐Ża´┐Ż krwaw´┐Ż pi´┐Żciodniow´┐Ż wojn´┐Ż na Kaukazie i bezczelnie ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd - pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".


Ziobro: nie nazwa´┐Żem doktora morderc´┐Ż

By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro zapewni´┐Ż, ´┐Że nie zamierza pozywa´┐Ż za dok´┐Żadne cytowanie jego s´┐Ż´┐Żw o doktorze Miros´┐Żawie Garlickim. Jak wyja´┐Żni´┐Ż wcze´┐Żniejsze doniesienia tvp.info wynika´┐Ży z "nieporozumienia w prywatnej rozmowie z dziennikarzem" serwisu.


Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z´┐Ż zado´┐Ż´┐Żuczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci, Przemys´┐Żaw Gosiewski zapowiedzia´┐Ż na antenie Radia Kielce, ´┐Że pozwie do s´┐Żdu Juli´┐Ż Piter´┐Ż. Pose´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż domaga´┐Ż, by minister Pitera wp´┐Żaci´┐Ża 100 tysi´┐Żcy z´┐Żotych zado´┐Ż´┐Żuczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa´┐Ża, ´┐Że by´┐Żby to w´┐Ża´┐Żciwy akt przeprosin.


W r´┐Żnych miejscach Suwa´┐Żk podpalano cztery samochody

Cztery samochody sp´┐Żon´┐Ży, a jeden zosta´┐Ż uszkodzony w nocy z soboty na niedziel´┐Ż w Suwa´┐Żkach - poinformowa´┐Ż Jacek Dobrz´┐Żski, rzecznik podlaskiej policji.


Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski przeprasza Karola Darwina

Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski postanowi´┐Ż przeprosi´┐Ż Karola Darwina za to, ´┐Że "´┐Żle interpretowa´┐Ż" jego teori´┐Ż ewolucji i zach´┐Żca´┐Ż innych do jej ignorowania i odrzucenia - poda´┐Ż na swej stronie internetowej brytyjski dziennik "Daily Telegraph".


Szuka´┐Ża pracy; zosta´┐Ża zgwa´┐Żcona przez dyrektora?

Dyrektor Powiatowego Urz´┐Żdu Pracy w Sejnach Jacek K. zosta´┐Ż w sobot´┐Ż zatrzymany przez policj´┐Ż pod zarzutem gwa´┐Żtu na 23-letniej kobiecie - poinformowa´┐Ża podlaska policja.

źr´┐Żdło: wp.pl
Szef PiS dla DZIENNIKA: Kaczy´┐Żski: Nie odm´┐Żwi´┐Ż Tuskowi spotkania
Gdyby rzeczywi´┐Żcie Donald Tusk chcia´┐Żby ze mn´┐Ż si´┐Ż spotka´┐Ż i porozmawia´┐Ż w jakiej´┐Ż sprawie merytorycznej, to ja nie odmawiam - zapewnia w rozmowie z DZIENNIKIEM prezes PiS, Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. "Ale przecie´┐Ż s´┐Ż telefony. Kiedy ja by´┐Żem premierem i mimo atak´┐Żw chcia´┐Żem z nim porozmawia´┐Ż, to nie szuka´┐Żem ´┐Żadnych po´┐Żrednik´┐Żw. I by´┐Żo zupe´┐Żnie spokojnie" - m´┐Żwi zdziwiony faktem, ´┐Że premier prosi prezydenta o pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

Premier zamawia drog´┐Ż us´┐Żug´┐Ż: Tusk zap´┐Żaci 100 tys. z´┐Ż za wywieszenie flagi
Ile kosztuje zawieszenie flagi? Ile jest warte to, by nie wisia´┐Ża ona do g´┐Żry nogami? Zdaniem premiera Donalda Tuska za taka us´┐Żug´┐Ż warto zap´┐Żaci´┐Ż a´┐Ż 100 tys. z´┐Ż - donosi "Newsweek". Tyle bowiem zap´┐Żaci Kancelaria Premiera prywatnej firmie za wywieszanie flag z okazji wizyt zagranicznych go´┐Żci.

Woli samoloty rz´┐Żdowe: Tusk jednak nie lata rejsowymi kursami
Na pocz´┐Żtku kadencji premier Donald Tusk zapowiada´┐Ż, ´┐Że - by odci´┐Ż´┐Ży´┐Ż bud´┐Żet - z samolot´┐Żw rz´┐Żdowych przesi´┐Żdzie si´┐Ż do rejsowych. Jednak z szumnych zapowiedzi nic nie wysz´┐Żo. TVP Info obliczy´┐Ża, ´┐Że na 23 s´┐Żu´┐Żbowe podr´┐Że szef rz´┐Żdu tylko czterokrotnie korzysta´┐Ż z us´┐Żug komercyjnych linii lotniczych

By´┐Ży minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr´┐Ż? Zostaniesz pozwany
Pozw´┐Ż do s´┐Żdu ka´┐Żdego, kto b´┐Żdzie cytowa´┐Ż moje s´┐Żowa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s´┐Żynne ju´┐Ż zdanie o kardiochirurgu Miros´┐Żawie G.: "ju´┐Ż nikt nigdy przez tego pana ´┐Życia pozbawiony nie b´┐Żdzie". By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci przekonuje, ´┐Że zdanie to zosta´┐Żo wyrwane z kontekstu, a to wywo´┐Ża´┐Żo "nagonk´┐Ż prasow´┐Ż" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b´┐Żdzie ´┐Żadnych konflikt´┐Żw": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K´┐Żopotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K´┐Żopotek z PSL m´┐Żwi o politycznym samob´┐Żjstwie pos´┐Żanki PO. Czy tak ostry konflikt mi´┐Żdzy politykami rz´┐Żdz´┐Żcych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj´┐Ż zgodnie szefowie klub´┐Żw. "Nie ma ´┐Żadnych konflikt´┐Żw i nie b´┐Żdzie mi´┐Żdzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied´┐Ż premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj´┐Ż si´┐Ż, by premier przedstawi´┐Ż harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że now´┐Ż walut´┐Ż b´┐Żdziemy p´┐Żaci´┐Ż ju´┐Ż za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te´┐Ż, ´┐Że wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod´┐Żo Sawick´┐Ż?: Pos´┐Żanka o agencie: Czu´┐Żam jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar´┐Żona o wzi´┐Żcie ´┐Żap´┐Żwki od agenta CBA, niebawem stanie przed s´┐Żdem. By´┐Ża wp´┐Żywowa pos´┐Żanka PO przygotowa´┐Ża lini´┐Ż obrony, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna stre´┐Żci´┐Ż w ten spos´┐Żb: "Zawsze by´┐Żam uczciwym cz´┐Żowiekiem. Je´┐Żli zgrzeszy´┐Żam, to tylko dlatego, ´┐Że przez wiele miesi´┐Żcy namawia´┐Ży mnie do tego s´┐Żu´┐Żby IV RP" - pisze DZIENNIK.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 221719
wizyt: 1108781
ods´┐Żon: 2938789

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne