najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Mentalno´┐Ż´┐Ż IVRP to kalka kulturowa radzieckiej(bolsze) t´┐Żsknoty za siln´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż!
Kolejny egzekutor dyspozycji, zero my´┐Żlenia, zero samodzielno´┐Żci, tylko prikaz i urraaa w pieriot. Paszo´┐Ż w sa´┐Żdaty i dopiero tu go ´┐Życia naucz´┐Ż, ale´┐Ż to si´┐Ż podoba niewolnikom IVRP. Kto´┐Ż kiedy´┐Ż, do´┐Ż´┐Ż ´┐Żartobliwie, por´┐Żwna´┐Ż nasz´┐Ż mniejszo´┐Ż´┐Ż intelektualn´┐Ż, jego przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż I stratega, do wodza W´┐Żadimira. Jak ´┐Żmieszne to por´┐Żwnanie wida´┐Ż na za´┐Ż´┐Żczonym obrazku. Gajer W´┐Żadimira kosztowa´┐Ż tyle co ca´┐Ża kolekcja rodziny i samego eleganta stratega wraz z mokasynami. Kiedy W´┐Żadimir trzasn´┐Ż´┐Ż w st´┐Ż, ´┐Żwiat stan´┐Ż´┐Ż na baczno´┐Ż´┐Ż, opinia publiczna i media na wszystkich kra´┐Żcach wr´┐Ż. Kiedy nasza przykr´┐Żtkawo´┐Ż´┐Ż co´┐Ż tam bulgocze o twardych relacjach z Niemcami, potem ze strachu dostaje laksacji, to jedyne co wrze, to ´┐Żmiech na sali. L´┐Żduje `w´┐Żdz' na ok´┐Żadce trzeciorz´┐Żdnej gazetki brukowej, oprawiony w ramki kartofla. Kiedy si´┐Ż przykr´┐Żtkawo´┐Ż´┐Ż odgra´┐Ża nied´┐Żwiedziowi, to `Komiersant' puszcza satyr´┐Ż na temat wsp´┐Żlnego pomieszkiwania 58 letniego ch´┐Żopca z mamusi´┐Ż i kotem. Czytuje sobie czasem ´┐Żmieszne komentarzyki ´┐Żmiesznych ludzik´┐Żw z mniejszo´┐Żci intelektualnej, jak to genialna jest polska polityka zagraniczna, polityka silnej r´┐Żki. Maluczcy naprawd´┐Ż uwierzyli, ´┐Że jego przykr´┐Żtkawo´┐Ż´┐Ż elektryzuje opinie mi´┐Żdzynarodow´┐Ż niczym car W´┐Żadimir, jest to tak ´┐Ża´┐Żosny widok, jak ´┐Ża´┐Żosny jest strateg w kr´┐Żtkich majtkach, kt´┐Żry uwierzy´┐Ż w swoja wielko´┐Ż´┐Ż, a przy nim kilku innych zakompleksionych akolit´┐Żw, co to w ´┐Życiu poza powiat si´┐Ż nie wybrali. Jego przykr´┐Żtkawo´┐Ż´┐Ż, aby zdoby´┐Ż w´┐Żadze, musia´┐Ż nawazelinowa´┐Ż si´┐Ż od ´┐Żysiny plackowatej po ko´┐Żce zab´┐Żoconych mokasyn´┐Żw i wchodzi´┐Ż do tunelu toru´┐Żskiego zakonnika, gdzie na ko´┐Żcu zamiast ´┐Żwiate´┐Żka, w postaci kaganka o´┐Żwiaty, czeka´┐Żo 6% fanatycznego, geriatrycznego elektoratu, W´┐Żadimir dosta´┐Ż ponad 60% bez zaj´┐Żkni´┐Żcia, strzeli´┐Ż tylko w paluszki. Podobnie zabawne jest to rozkoszne podkre´┐Żlanie zwyci´┐Żstwa w demokratycznych wyborach, co rzekomo ma by´┐Ż wynikiem wielko´┐Żci `zwyci´┐Żzc´┐Żw'. Tymczasem, ta ekipa ledwie si´┐Ż przeczo´┐Żga´┐Ża o par´┐Ż procent i zwyci´┐Żstwo jest tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie efektem komunistycznych przyzwyczaje´┐Ż oraz podda´┐Żczej mentalno´┐Żci narodu.

Nie jest z nami tak ´┐Żle jak z Rosj´┐Ż, gdzie wybiera si´┐Ż bandyt´┐Ż na szefa narodu, ale ta t´┐Żsknot´┐Ż obywateli IVRP za w´┐Żadz´┐Ż siln´┐Ż i zamordystyczn´┐Ż, to´┐Ż to nic innego jak charakter kmiecia pod bojarskim butem, radzieckiego so´┐Żdata, kt´┐Żry dopiero pod pa´┐Żskim knutem czuje si´┐Ż pewnie i za aluminiowy talerz zupy z komi´┐Żniakiem, plus deputat samogonu, b´┐Żdzie wychwala´┐Ż w´┐Żadze pod niebiosa. Kiedy jego przykr´┐Żtkawo´┐Ż´┐Ż pr´┐Żbuje na wz´┐Żr W´┐Żadimira trz´┐Ż´┐Ż´┐Ż ´┐Żwiatem, nie maj´┐Żc, gazu, ropy, area´┐Żu zajmuj´┐Żcego p´┐Ż Europy, pot´┐Żnego rynku zbytu, ale posiadaj´┐Żc za to trzy stare poradzieckie Migi i kilka ´┐Żmig´┐Żowc´┐Żw pami´┐Żtaj´┐Żcych Chruszczowa, wspartych ameryka´┐Żskimi z´┐Żomami, kupionymi za ostatnie pieni´┐Żdze, to w spos´┐Żb oczywisty jest b´┐Żaznem, nie wodzem Europy. Do czego niby ´┐Żwiatu potrzebna jest Polska taka jaka ona jest, bez kawa´┐Żka normalnej drogi, z najwi´┐Żksz´┐Ż w Europie emigracj´┐Ż i to m´┐Żod´┐Ż emigracj´┐Ż, z technologi´┐Ż na poziomie Polonez Truck, z zasobami naturalnymi na poziomie pr´┐Żbek laboratoryjnych. Pyskowanie, w naszym po´┐Żo´┐Żeniu, w kierunku Rosji i Niemiec, to odszczekiwanie si´┐Ż mikroskopijnego kundelka w stron´┐Ż nadzwyczaj cierpliwego i wyrozumia´┐Żego niemieckiego Bernardyna, tudzie´┐Ż ubawionego do ´┐Żez rosyjskiego nied´┐Żwiedzia. Zakompleksione ludziki uwa´┐Żaj´┐Ż, ´┐Że izolowanie Polski i obsikiwanie murk´┐Żw s´┐Żsiadom, to wyraz odwagi politycznej i nowa genialna strategia dla Polski, a to tylko kolejne skundlenie, o´┐Żmieszenie i tak ju´┐Ż nieludzko, na przestrzeni wiek´┐Żw, poniewieranego przez polsk´┐Ż chroniczn´┐Ż g´┐Żupot´┐Ż kraju.

Jeste´┐Żmy pomywaczami i ubogimi krewnymi Europy, a nasza polska mniejszo´┐Ż´┐Ż intelektualna, prowadzona przez 158 cm kompleks´┐Żw, pieje z zachwytu nad swoim uwstecznieniem, dostarczaj´┐Żc rozrywki nie tylko Niemcom, Rosji, ale i Litwie ze S´┐Żoweni´┐Ż, kt´┐Żre potrafi´┐Ż znale´┐Ż´┐Ż i doskonale wykorzysta´┐Ż proporcje mi´┐Żdzy stanem posiadanym i oczekiwaniami, aspiracjami `europejskiego' mocarstwa. Zamiast wykorzystywa´┐Ż swoj´┐Ż szans´┐Ż i wr´┐Żcz na si´┐Ż´┐Ż pcha´┐Ż si´┐Ż w obj´┐Żcia Zachodu, zw´┐Żaszcza Niemc´┐Żw, naszego jedynego cywilizowanego i naturalnego sojusznika, cho´┐Żby po to, by poradzi´┐Ż sobie z azjatyck´┐Ż Rosj´┐Ż, mniejszo´┐Ż´┐Ż intelektualna uprawia polityk´┐Ż zagraniczn´┐Ż z Niemcami na poziomie Czterech Pancernych. Kompleksy, stereotypy, kontekst napa´┐Żci w 1939, archaizm i analfabetyzm dyplomatyczny. Jednak jak wida´┐Ż, sporej cz´┐Żci narodu, kt´┐Żrej mentalno´┐Ż´┐Ż jest czysto rosyjska, w´┐Ża´┐Żciwie radziecka i to nie ta mnie´┐Ższewicka, podobne groteskowe zachowania si´┐Ż podobaj´┐Ż, mo´┐Że dlatego, ´┐Że powiatowy horyzont nie pozwala im si´┐Żgn´┐Ż´┐Ż dalej ni´┐Ż widok miejscowego komina kot´┐Żowni. Gdyby zada´┐Ż proste pytanie mniejszo´┐Żci intelektualnej, co niby mia´┐Żoby przestraszy´┐Ż Niemca, Rosjanina, czy Francuza ze strony polskiej, zad´┐Żawiliby si´┐Ż w´┐Żasn´┐Ż `patriotyczn´┐Ż' pian´┐Ż, toczon´┐Ż bez najmniejszej refleksji w stron´┐Ż pot´┐Żg tego ´┐Żwiata. Czym my mo´┐Żemy grozi´┐Ż Rosji, Niemcom? Embargiem na przemycane fajki bez banderoli, czy mo´┐Że przerwaniem recyclingu niemieckich 20 letnich z´┐Żom´┐Żw, kt´┐Żre je´┐Żd´┐Ż´┐Ż po polskich rozdro´┐Żach w formie trumien na czterech ko´┐Żach? Przy ca´┐Żej tej bezsensownej komedii odszczekuj´┐Żcych si´┐Ż arlekin´┐Żw, z drugiej strony mamy tragikomedi´┐Ż, w pierwszym akcie le´┐Żenie krzy´┐Żem przed ambasadorami Watykanu, w drugim czo´┐Żganie si´┐Ż przed Wielkim Bratem, celem otrzymania ja´┐Żmu´┐Żny, tudzie´┐Ż darmowej kolubryny, co by nas broni´┐Ża, gdy za g´┐Żo´┐Żno szczekniemy i nied´┐Żwied´┐Ż w ko´┐Żcu machnie ´┐Żap´┐Ż przez ´┐Żeb.

matka_kurka 2007-02-12 11:42 Ranking: (55)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=684
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (244)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (201)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (123)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (106)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (101)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (72)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


BLOGI POLITYCZNE

Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce