najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Na rz´┐Żd Leszka Millera w kontek´┐Żcie IVRP, nalezy patrze´┐Ż z pe´┐Żnym szacunkiem!
Najbardziej roz´┐Żmieszaj´┐Ż mnie komentarze go´┐Żopo´┐Żladkowc´┐Żw, kt´┐Żrzy s´┐Ż ´┐Żwi´┐Żcie przekonani, ´┐Że od aresztowania tego czy tamtego im przyb´┐Żdzie. Tymczasem przeci´┐Żtny go´┐Żopo´┐Żladkowiec nie zdaje sobie sprawy, ´┐Że jeszcze za to zap´┐Żaci ze swoich podatk´┐Żw i daje si´┐Ż napycha´┐Ż jak g´┐Ż pasztetem zmielonym z och´┐Żap´┐Żw, co gorsze taka w´┐Żtrobianka zupe´┐Żnie mu wystarczy jako przek´┐Żska do igrzysk. Jest co´┐Ż niesamowicie groteskowego w tych wszystkich nieudacznikach, kt´┐Żrzy ca´┐Że ´┐Życie pracowali w jaki´┐Ż komunistycznych molochach, jak fabryka niezb´┐Żdnik´┐Żw dla uk´┐Żadu warszawskiego i teraz nadal wierz´┐Ż, ´┐Że czasy Gierka wr´┐Żc´┐Ż tylko trzeba wsadzi´┐Ż Wachowskiego. A Kulczyk ´┐Żyje sobie pe´┐Żna g´┐Żba, wcina kawior i krztusi si´┐Ż ze ´┐Żmiechu gdy 160 cm kompleks´┐Żw ´┐Żciga swoich dawnych koleg´┐Żw z pracy. A Gudzowaty  oblizuje pe´┐Żne sygnet´┐Żw paluchy po ostrygach czarterem sprowadzonych z ciep´┐Żych kraj´┐Żw i klepie si´┐Ż po brzuszku patrz´┐Żc jak ciemny lud wykupuje cukier i m´┐Żk´┐Ż na tony, bo ma by´┐Ż podwy´┐Żka rechocze na ca´┐Ży pa´┐Żac. Miller ´┐Żyje sobie jak paczek w ma´┐Żle, ubecy kroja po 4000 na r´┐Żk´┐Ż, a go´┐Żopo´┐Żladkowcy piej´┐Ż z zachwytu, bo Subotic by´┐Ż agentem.  Co pozostaje przeci´┐Żtnym go´┐Żodupcom IVRP, a no karmi´┐Ż si´┐Ż takimi newsami i dalej w´┐Żazi´┐Ż w ty´┐Żek swoim pokomunistycznym brzuchatym szefom, chwal´┐Żc kolor w´┐Żos´┐Żw wyfikowanych ma´┐Ż´┐Żonek. Potem wracaj´┐Ż do domu odpalaj´┐Ż neostrad´┐Ż sponsorowan´┐Ż przez babcie emerytk´┐Ż i pyskuj´┐Ż do monitor´┐Żw jaka to pi´┐Żkna jest Polska, bo wreszcie sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, wsadzili Wachowskiego, Wo´┐Żosza´┐Żski agentem. Taki go´┐Żopo´┐Żladkowiec w ´┐Życiu niczego nie osi´┐Żgnie, ca´┐Że swoje jestestwo b´┐Żdzie z wywalonym j´┐Żzorem ogl´┐Żda´┐Ż Mercedesy zza szyby, oblizywa´┐Ż si´┐Ż na kabanosy i pociska´┐Ż chleb ze smalcem, polski patriota po´┐Żal si´┐Ż bo´┐Że. Gdyby mu da´┐Ż 100 000 na otworzenie firmy i p´┐Żj´┐Żcie na swoje, mai´┐Żby pe´┐Żne gacie i zosta´┐Ż przy swojej g´┐Żodowej pensyjce, albo po pijaku pojecha´┐Ż do warszawy i domaga´┐Ż si´┐Ż g´┐Żrniczej odprawy 45 000, oczywi´┐Żcie po to by kupi´┐Ż kino domowe i jakiego´┐Ż z´┐Żoma ´┐Żci´┐Żgni´┐Żtego z berli´┐Żskiego drzewa.  

Tak si´┐Ż jako´┐Ż w tej IVRP u´┐Żo´┐Ży´┐Żo, ´┐Że najg´┐Żo´┐Żniej o esbecji krzycz´┐Ż ci co przesiedzieli u mamy za piecem, czasy gdy ich ulubiony Michnik siedzia´┐Ż, czego mu nigdy nie wybacz´┐Ż i do takich nale´┐Ży sam I strateg, partyzant kwatermistrz, dekownik z podkulonym ogonkiem. Inni z kolei jak pryszczaci wolnomy´┐Żliciele ze swoim guru Korwinem na czele, co bez zaj´┐Żkni´┐Żcia podpisa´┐Ż lojalk´┐Ż, wyg´┐Żaszaj´┐Ż barwne teorie jak to powinno by´┐Ż i jako´┐Ż nie widz´┐Ż, ´┐Że Korwin od 17 lat za najwi´┐Żkszy sukces mo´┐Że uzna´┐Ż wprowadzenie dw´┐Żch pos´┐Ż´┐Żw do sejmu kiedy jeszcze nie by´┐Żo progu wyborczego. Ca´┐Że to towarzystwo sp´┐Żnionych kombatant´┐Żw, teoretyk´┐Żw opozycji g´┐Żosi ezoteryczn´┐Ż wiedz´┐Ż, kt´┐Żrej jako´┐Ż nikt nie chce kupi´┐Ż, wi´┐Żc pozostaje im okrzycze´┐Ż si´┐Ż martyrologiczn´┐Ż, podziemn´┐Ż elit´┐Ż intelektualn´┐Ż, uzna´┐Ż za filozof´┐Żw, kt´┐Żrych nie rozumie ´┐Żwiat nie doros´┐Ży do idei. Taki go´┐Żopo´┐Żladkowiec jeden z drugim, kt´┐Żry nie dorobi´┐Ż si´┐Ż ani mamony, ani tytu´┐Ż´┐Żw naukowych, tudzie´┐Ż szacunku, b´┐Żdzie do ko´┐Żca swoich dni posypywa´┐Ż sol´┐Ż egzystencjalny b´┐Żl, b´┐Żdzie skowycza´┐Ż, ´┐Że jego talent przepad´┐Ż poniewa´┐Ż, Michnik siedzia´┐Ż w wi´┐Żzieniu wsadzony przez swoich koleg´┐Żw. No w´┐Ża´┐Żnie go´┐Żopo´┐Żladkowcu jeden z drugim, taki Michnik to mia´┐Ż to czego nie macie wy, JAJA, potrafi´┐Ż si´┐Ż postawi´┐Ż swoim i postawi´┐Ż na sowim, to jest co´┐Ż co nie da wam spokoju do ko´┐Żca ´┐Życia, bo przecie´┐Ż pami´┐Żtacie, ´┐Że w tamtym czasie byli´┐Żcie nikim i tak wam zosta´┐Żo. Wieczni opozycjoni´┐Żci teoretycy, kt´┐Żrzy oczekuj´┐Ż, ´┐Że za swoje deklaracje antykomunistyczne dostan´┐Ż 50 PLN emerytury wi´┐Żcej, albo trzynastk´┐Ż w socjalistycznej fabryce gwo´┐Żdzi. 99 na 100 `antykomunistycznych' go´┐Żopo´┐Żladkowc´┐Żw g´┐Żosowa´┐Żoby na Kiszczaka, gdyby im zapewni´┐Ż 5000 emerytury, albo 7000 wyp´┐Żaty, w nich nie ma ´┐Żadnej ideologii, jest tylko socjalistyczna mentalno´┐Ż´┐Ż, nawet nie socjalistyczna, a typowo polska mentalno´┐Ż´┐Ż podpieraj´┐Żcego ko´┐Żkiem poniemiecki p´┐Żot ch´┐Żopo-robotnika.

matka_kurka 2007-01-18 17:51 Ranking: (52)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=671
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (210)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (174)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (122)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (98)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (89)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (84)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (71)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (70)


14 lutego 2007 by Matka Kurka

Esbecy patrz´┐Ż na swoich przyjaci´┐Ż i obro´┐Żc´┐Żw z PiSSOLPR i czuj´┐Ż si´┐Ż ´┐Żwietnie!
Tak przyjaznej ekipy dla esbek´┐Żw, notabli z PZPR i szemranych biznesmen´┐Żw, jeszcze po 1989 roku nie by´┐Żo, ´┐ŻADNEMU NIE STA´┐ŻA SIE KRZYWDA! Istny raj dla postkomuny i piek´┐Żo dla narodowc´┐Żw, kleru, prawicy urzadzone wsp´┐Żlnymi si´┐Żami przez ofiary i przyjaci´┐Ż z SB. A mia´┐Żoby by´┐Ż tak pi´┐Żknie, autografy wywiady, ´┐Żwiat na kolanach, wiezienia pe´┐Żne dzia´┐Żaczy SLD i biznesmen´┐Żw z pierwszej dziesi´┐Żtki najbogatszych Polak´┐Żw. Pokotem mia´┐Ży si´┐Ż k´┐Ża´┐Ż´┐Ż autorytety, wszystkie banki mia´┐Ży wr´┐Żci´┐Ż do Macierzy, a Balcerowicz na wygnanie. Mieszkania mia´┐Ży by´┐Ż w takiej ilo´┐Żci, ´┐Że nie pozbierane zgni´┐Żyby jak ul´┐Żga´┐Żki. Maj´┐Żtek narodowy mia´┐Ż nadzorowa´┐Ż cz´┐Żowiek czysty jak ´┐Żza spoza esbeckiego grona, tak by je´┐Żli sprzedawa´┐Ż to swoim. Ubecy mieli umiera´┐Ż z g´┐Żodu na ´┐Żebraczych emeryturach, dzieci mia´┐Ży chodzi´┐Ż z p´┐Żkatym... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-14 12:18 Ranking: (67)


29 stycznia 2007 by Matka Kurka

Bajka o tym jak zb´┐Żj demokracji mia´┐Ż szans´┐Ż zosta´┐Ż ksi´┐Żciem rewolucji moralnej!
Patrz´┐Ż i oczom nie wierz´┐Ż jak z wywalonymi ozorkami ´┐Żlini´┐Ż si´┐Ż prawi i sprawiedliwi na ´┐Żacny k´┐Żsek, kt´┐Żry jeszcze par´┐Ż miesi´┐Żcy temu stawa´┐Ż im w gardle ko´┐Żci´┐Ż morderstwa demokracji. Ten co miota´┐Ż nimi i buty sobie wyciera´┐Ż, dzi´┐Ż jest mile widzianym patriot´┐Ż. A przecie´┐Ż ´┐Żart´┐Żw nie by´┐Żo, sam I strateg okrzycza´┐Ż Mari´┐Ż morderc´┐Ż, drugi po bracie przebe´┐Żkota´┐Ż po protezie co brat mu nakaza´┐Ż, grzmia´┐Ż Wasserman i Macierewicz, wszak ten Maria to jeden z powod´┐Żw, jedna z praprzyczyn rewolucji moralnej. Przypomn´┐Ż pokr´┐Żtce o co chodzi´┐Żo, bo zapewne w ca´┐Żym tym kociokwiku moralnym IVRP, taka draka jak inwigilacja prawicy ju´┐Ż wielu usz´┐Ża. A rzecz si´┐Ż mia´┐Ża tak. Pewnego razu wysz´┐Żo z uczelni dw´┐Żch podobnych do siebie jak Jacek i Placek, ´┐Żwie´┐Żo upieczonych absolwent´┐Żw marksistowskiego prawa i us... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-29 15:47 Ranking: (63)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


BLOGI POLITYCZNE

Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce