najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Dzisiejsi rewolucjoni´┐Żci moralni to poziom dna, ale genera´┐Ż jest jeszcze ni´┐Żej !
Nie ma takich historyk´┐Żw i takich argument´┐Żw, kt´┐Żre przekona´┐Żby mnie, ´┐Że zniewolenie narodu w imie zbrodniczej ideologii, to by´┐Ż krok konieczny, ratuj´┐Żcy Polsk´┐Ż. Twierdzenie, ´┐Że stan wojenny uratowa´┐Ż nasz´┐Ż suwerenno´┐Ż´┐Ż, powstrzyma´┐Ż przed sowieck´┐Ż interwencj´┐Ż jest z gruntu absurdalne. Polska by´┐Ża republika sowieck´┐Ż, zatem o suwerenno´┐Żci nie mog´┐Żo by´┐Ż mowy, a interwencja sowiet´┐Żw, to tylko wygodne t´┐Żumaczenie, wygodne dla ludzi, kt´┐Żrzy bronili swoich pozycji, kosztem ca´┐Żego narodu. Nie by´┐Ż, nie jest i nigdy nie b´┐Żdzie dla mnie bohaterem genera´┐Ż Jaruzelski, by´┐Ż, jest i zawsze b´┐Żdzie sowieckim namiestnikiem, kt´┐Żry dla Polski nie tylko nie zrobi´┐Ż nic dobrego, ale zrobi´┐Ż rzeczy pod´┐Że i zbrodnicze. Nic i nikt nie jest w stanie zwolni´┐Ż Jaruzelskiego z odpowiedzialno´┐Żci za ´┐Żmier´┐Ż g´┐Żrnik´┐Żw, za ´┐Żmier´┐Ż ksi´┐Ży, student´┐Żw, za wi´┐Żzienia dla inaczej my´┐Żl´┐Żcych ni´┐Ż w´┐Żadza terroryzuj´┐Żca w´┐Żasnych obywateli. To s´┐Ż fakty, dramatyczne fakty historyczne, bronienie tego cz´┐Żowieka i tamtego sytemu represji, to podpisywanie si´┐Ż pod zbrodni´┐Ż. Dla mnie wszyscy, kt´┐Żrzy w tamtym okresie walczyli z komun´┐Ż to bohaterowie i nie dziel´┐Ż ich na swoich i tamtych, z czystym sumieniem i bez cienia hipokryzji, za bohater´┐Żw uwa´┐Żam: Ann´┐Ż Walentynowicz i Adama Michnika, ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo Gwiazd´┐Żw i Jacka Kuronia, Macierewicza i Frasyniuka, Popie´┐Żuszk´┐Ż i Jankowskiego, Borusewicza, Wa´┐Ż´┐Żs´┐Ż, Romaszewskiego, Lisa, Bugaja, Bujaka, Moczulskiego, Rulewskiego i wielu, wielu innych. S´┐Ż w´┐Żr´┐Żd wymienionych tacy bohaterowie tamtych czas´┐Żw, kt´┐Żrzy w moich oczach za to co robi´┐Ż dzi´┐Ż nie zas´┐Żuguj´┐Ż na szacunek, ale za to co zrobili dla Polski i mojej wolno´┐Żci dzi´┐Żkuj´┐Ż im po stokro´┐Ż. Nigdy ludzie tacy jak Kiszczak, Jaruzelski, ubeccy dygnitarze, bez wzgl´┐Żdu na to co teraz robi´┐Ż i kim s´┐Ż, nie stan´┐Ż si´┐Ż lud´┐Żmi godnymi, zw´┐Żaszcza, ´┐Że przera´┐Żaj´┐Żca cz´┐Ż´┐Ż z nich ci´┐Żgle uwa´┐Ża si´┐Ż za zbawicieli jak przeci´┐Żtny seryjny morderca, kt´┐Żry zabija `podludzi', bo ma poczucie misji naprawy ´┐Żwiata. W tym wypadku ´┐Żwiat by´┐Ż czarno-bia´┐Ży, by´┐Ża z´┐Ża, pod´┐Ża, zbrodnicza komuna i byli ci co mieli odwag´┐Ż zbrodniarzom si´┐Ż sprzeciwia´┐Ż. Polacy gin´┐Żli i byli wi´┐Żzieni przez ca´┐Że dziesi´┐Żciolecia komunistycznej tyranii, nie dlatego, ´┐Że zrobili co´┐Ż z´┐Żego, a dlatego, ´┐Że pr´┐Żbowali zrobi´┐Ż co´┐Ż dobrego i to jest najpodlejszy rodzaj represji i zbrodni, gdy ka´┐Że si´┐Ż za dobro. Je´┐Żli dzi´┐Ż 50% Polak´┐Żw usprawiedliwia dzia´┐Żania Jaruzelskiego i ubeckich hord, to po prostu nie wiedz´┐Ż co m´┐Żwi´┐Ż. G´┐Ż´┐Żboko wierz´┐Ż, ´┐Że to wynik niewiedzy i tylko w niewielkim stopniu z´┐Ża wola lub poziom moralny skopiowany z PRLu. Je´┐Żli kto´┐Ż mnie spyta Korczy´┐Żscy czy Jaruzelski, bez wahania odpowiem niech rz´┐Żdz´┐Ż zakompleksieni partyzanci spod znaku moheru cho´┐Żby 12 lat, je´┐Żli mia´┐Żoby zn´┐Żw wr´┐Żci´┐Ż cho´┐Żby na jeden dzie´┐Ż to co by´┐Żo przez lat 45. To jest jeden rozdzia´┐Ż polskiej skomplikowanej historii, chocia´┐Ż w tych najbardziej podstawowych kryteriach oceny moralnej, mnie nie sprawia najmniejszego trudu. Innym rozdzia´┐Żem jest to co si´┐Ż sta´┐Żo potem i co sie dzieje dzi´┐Ż.
W tym rozdziale nie pozostawiam suchej nitki na ludziach takich jak Walentynowicz, Gwiazda, Rydzyk, obaj bracia, Macierewicz, nie dlatego, ´┐Że reprezentuj´┐Ż t´┐Ż czy inna opcj´┐Ż polityczn´┐Ż, bo t´┐Ż sam´┐Ż reprezentuj´┐Ż Borusewicz i Romaszewski, dla kt´┐Żrych ci´┐Żgle mam g´┐Ż´┐Żboki szacunek, ale dlatego, ´┐Że ci ludzie m´┐Żc´┐Ż w g´┐Żowach Polak´┐Żw na poziomie zbli´┐Żonym do Jaruzelskiego i towarzyszy. Aby by´┐Żo wszystko jasne, nie por´┐Żwnuj´┐Ż zbrodniczego sytemu komunistycznych represji do obecnej ´┐Żenuj´┐Żcej ideologizacji zwanej IVRP, co by o zakompleksionych cz´┐Żowieczkach nie s´┐Żdzi´┐Ż, jednak nie dopu´┐Żcili si´┐Ż tego czego dopu´┐Żcili si´┐Ż komuni´┐Żci. Natomiast z pe´┐Żn´┐Ż odpowiedzialno´┐Żci´┐Ż za s´┐Żowa, uwa´┐Żam, ´┐Że poziom indoktrynacji i dzielenia Polak´┐Żw na tych patriotycznych id´┐Żcych za przewodni´┐Ż si´┐Ż´┐Ż narodu (PiS) i szpieg´┐Żw uk´┐Żadu id´┐Żcych pod pr´┐Żd jedynie s´┐Żusznej w´┐Żadzy, jest bardzo zbli´┐Żony. Najbardziej irytuj´┐Żce w tym wszystkim jest to, ´┐Że Polacy nie wyci´┐Żgn´┐Żli ´┐Żadnych wniosk´┐Żw z przesz´┐Żo´┐Żci. Dzi´┐Ż zn´┐Żw Polsk´┐Ż ma naprawi´┐Ż ideologia, nie praca, nie nauka, nie ´┐Żciganie ´┐Żwiata, a ideologia dziel´┐Żca Polak´┐Żw, na naszych i `onych'. Jednym z hase´┐Ż naczelnych sfrustrowanych dzia´┐Żaczy Solidarno´┐Żci jest: `My´┐Żmy walczyli i co z tego mamy, wolno´┐Żci´┐Ż si´┐Ż nie najemy'. Na tym ha´┐Żle zbudowano ca´┐Ży system og´┐Żupiania mas, a´┐Ż dziwne, ´┐Że ludzie mieni´┐Żcy si´┐Ż bohaterami, kt´┐Żrzy krzycz´┐Ż ka´┐Żdego dnia o tym jak wielkimi s´┐Ż Polakami odwo´┐Żuj´┐Ż si´┐Ż do tak prymitywnych, prostackich slogan´┐Żw ni mniej ni wi´┐Żcej tylko czysto komunistycznych. Je´┐Żli ich walka by´┐Ża `komercyjna' ustawiana na profity, to ja nie mam nic przeciw takiemu podej´┐Żciu, ale w tym wypadku wypada´┐Żoby zej´┐Ż´┐Ż z coko´┐Ż´┐Żw i firmamentu patriotyzmu, wiary w Boga i etosu. Tymczasem ci zm´┐Żczeni bohaterowie chc´┐Ż po´┐Ż´┐Żczy´┐Ż dwie sfery ludzkiej dzia´┐Żalno´┐Żci, kt´┐Żrych ´┐Ż´┐Żczy´┐Ż nie wolno. Oczekiwanie profit´┐Żw za powszechnie obwieszczan´┐Ż patriotyczn´┐Ż bezinteresowno´┐Ż´┐Ż, to nic innego jak tandetna hipokryzja. Nic wam si´┐Ż drodzy bohaterowie spod znaku: `mnie si´┐Ż za walk´┐Ż nale´┐Ży', nie nale´┐Ży, poza bezcenn´┐Ż wolno´┐Żci´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż wywalczyli´┐Żcie i poza szacunkiem dla tego co zrobili´┐Żcie dla mnie i wielu innych. Je´┐Żli oczekujecie zap´┐Żaty, poniewa´┐Ż nie potrafili´┐Żcie sobie poradzi´┐Ż w nowej wolnej Polsce, to dzi´┐Ż tym tekstem wam odp´┐Żacam za lata ´┐Żwietno´┐Żci jakie macie za sob´┐Ż, jednocze´┐Żnie zwracam si´┐Ż do was z pro´┐Żb´┐Ż z g´┐Żry skazan´┐Ż na odrzucenie: `nie rozmieniajcie si´┐Ż na drobne, nie oczekujcie szacunku, kt´┐Żrego sami nie potraficie okaza´┐Ż. Obecna w´┐Żadza buduj´┐Żca swoj´┐Ż pozycj´┐Ż na sfrustrowanych przemianami `styropianach' doskonale wiem, ´┐Że podtrzymuje w narodzie, to co nar´┐Żd gubi´┐Żo zawsze, mianowicie szczucie nieudolnego na zdolnego, nazywanie bogatego z´┐Żodziejem, a biednego patriot´┐Ż, to jest powr´┐Żt do 1981 roku, do pami´┐Żtnej nocy, gdzie za bied´┐Ż Polak´┐Żw odpowiadali awanturnicy z Solidarno´┐Żci, Amerykanie zrzucaj´┐Żcy stonk´┐Ż oraz zgnilizna zachodu neguj´┐Żca `polskie tradycje'. Dzi´┐Ż mamy podtrzymywanie paranoi i dalsze gruntowanie podzia´┐Ż´┐Żw, dosz´┐Żo do takiego zap´┐Żtlenia absurdu, ´┐Że w´┐Żadza podzieli´┐Ża nawet komunist´┐Żw, na komunist´┐Żw patriot´┐Żw i komunist´┐Żw z uk´┐Żadu. Dobry nasz komunista s´┐Żdzia Kry´┐Że, kat stanu wojennego i z´┐Ży `ich' komunista Rzeplinski, kt´┐Żry nikogo nie skrzywdzi´┐Ż, ale nie po naszej my´┐Żli i stronie. Z´┐Ży cz´┐Żonek PZPR Balcerowicz, ekonomista komunistyczny i fantastyczny nasz komunistyczny profesor doradca komunistycznego prezesa NBP. Pisz´┐Ż o tym nie dlatego, ´┐Że mam ochot´┐Ż zn´┐Żw dokopa´┐Ż IVRP, pisz´┐Ż o tym dlatego by nie powr´┐Żci´┐Żo PRL. Mam wra´┐Żenie, ´┐Że dzisiejsi dygnitarze  jak komuni´┐Żci, wyobra´┐Żaj´┐Ż sobie, ´┐Że dobra Polska, to ich Polska, taka PRL, tyle ´┐Że oczywi´┐Żcie doskona´┐Ża, bo teraz MY sprawujemy w´┐Żadz´┐Ż, a Marksa zast´┐Żpi´┐Ż toru´┐Żski radiow´┐Żze´┐Ż, kto przeciw nam ten przeciw Polsce. Nie dajcie si´┐Ż w to rodacy wkr´┐Żci´┐Ż, to jest stenogram z przem´┐Żwienia Jaruzelskiego, kt´┐Żry nigdy nie chcia´┐Ż dobra Polski,  lecz dobra ideologii, tego samego chc´┐Ż obecni demagodzy, to ´┐Że ideologia jest nieco inna nie znaczy, ´┐Że Polska b´┐Żdzie inna. Polska b´┐Żdzie jak wyr´┐Żb czekoladopodobny, dop´┐Żki produkcj´┐Ż narodowej dumy, warto´┐Żci i jako´┐Żci, b´┐Żd´┐Ż zajmowali si´┐Ż tandetni ideolodzy, zamiast zdolni, przynajmniej rzemie´┐Żlnicy je´┐Żli juz brakuje nam artyst´┐Żw i wirtuoz´┐Żw. I jeszcze jedne, bohaterami s´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż zwykli Polacy, ci bezpartyjni, ci z PZPR i ci z Solidarno´┐Żci, kt´┐Żrzy nie spodlili si´┐Ż obijaniem pa´┐Ż´┐Ż innych rodak´┐Żw i kt´┐Żrzy dzi´┐Ż ci´┐Żko pracuj´┐Ż r´┐Żkoma, nie ozorem, ´┐Żeby Polska by´┐Ża Polsk´┐Ż. Rzewnie i banalnie si´┐Ż zrobi´┐Żo. Koniec


matka_kurka 2006-12-13 18:38 Ranking: (46)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=524
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (244)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (201)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (123)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (106)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (101)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (72)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


BLOGI POLITYCZNE

Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce