najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Koalicja powinna uzupe´┐Żni´┐Ż ustaw´┐Ż aborcyjn´┐Ż o zakaz u´┐Żywania ´┐Żrodk´┐Żw dla kr´┐Żw!
´┐Żzy Leppera nie robi´┐Ż na mnie ´┐Żadnego wra´┐Żenia, ma´┐Żo tego, widowisko wyj´┐Żtkowo ´┐Żenuj´┐Żce i uw´┐Żaczaj´┐Żce elementarnym zasadom etycznym i estetycznym urz´┐Żdzi´┐Ż sobie kierownik pa´┐Żstwowego gospodarstwa rolnego. Nie interesuje mnie los rodziny Leppera inna rzecz, ´┐Że w polskim piekle ko´┐Żtu´┐Żskim nie trudno mi sobie wyobrazi´┐Ż zaszczucie dzieci w szko´┐Żach i innych krewnych w zak´┐Żadach pracy, w to jako´┐Ż nie w´┐Żtpi´┐Ż. Tyle, ´┐Że na miejscu rodziny Andrzeja, wyrzek´┐Żbym si´┐Ż ojca, bo je´┐Żli rodzina jest sekowana to tylko ze wzgl´┐Żdu na haniebne uczynki "g´┐Żowy" rodziny i to nie z ostatnich dni. Tak czy siak Lepper to t´┐Żo akcji, ja jeszcze raz z uporem maniaka powtarzam g´┐Ż´┐Żwna tez´┐Ż. Poziom moralny, etyczny, intelektualny pa´┐Ż zaznaj´┐Żcych przeciw pos´┐Żom SO jest jak najbardziej adekwatny doi klienteli. Jakie´┐Ż inne panie mog´┐Żyby si´┐Ż zg´┐Żosi´┐Ż do ´┐Żwiadczenia us´┐Żug popegeerowskim kochankom za 1200 PLN. Niewiarygodnie brzmia´┐Żby oskar´┐Żenia intelektualistek z KUL i fotomodelek pracuj´┐Żcych za ci´┐Żkie pieni´┐Żdze. To, ´┐Że oskar´┐Żenia padaj´┐Ż ze strony  pa´┐Ż na poziomie uw´┐Żaczaj´┐Żcym co bardziej szanuj´┐Żcym si´┐Ż masa´┐Żystkom w agencjach towarzyskich jest tylko wyznacznikiem poziomu partii i poziomu faworyt, wszystko tu si´┐Ż uk´┐Żada w logiczn´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż na poziomie dna. I to jest jedna sprawa, t´┐Żo ca´┐Żej `historii'. Druga sprawa, to dziecinne t´┐Żumaczenia pos´┐Ż´┐Żw SO, ja wiem, ´┐Że pos´┐Żowie SO maj´┐Ż ci´┐Żkie my´┐Żlenie, ale cz´┐Żowiek niewinny nie potrzebuje dw´┐Żch dni na zwo´┐Żanie konferencji prasowej by odeprze´┐Ż sk´┐Żdin´┐Żd pora´┐Żaj´┐Żce i uw´┐Żaczaj´┐Żce nawet maniakowi seksualnemu zarzuty. Pos´┐Żowie SO potrzebowali czasu i co gorsze wykorzystali ten czas beznadziejnie, te dwa dni niewinny cz´┐Żowiek powinien wykorzysta´┐Ż na przygotowanie pozwu zar´┐Żwno cywilnego, jak i doniesienia do prokuratury. Cz´┐Żowiek z´┐Żapany na gor´┐Żcym uczynku zamiast broni´┐Ż swojej godno´┐Żci prostymi ´┐Żrodkami, u´┐Żywa `misternych' tyrad, atak´┐Żw na inne osoby, poddaje ocenie oskar´┐Żaj´┐Żcych, miast powiedzie´┐Ż proste zdanie: `jestem niewinny, spraw´┐Ż kieruj´┐Ż do sadu, nie po to by udowodni´┐Ż swoja niewinno´┐Ż´┐Ż, ale po to by udowodni´┐Ż pope´┐Żnienie przest´┐Żpstwa przez pani´┐Ż faworyt´┐Ż X'. Proste prawda? Tak proste, ´┐Że a´┐Ż boli.  

Trzecia sprawa to oczywi´┐Żcie nasza najja´┐Żniejsza rewolucja moralna z tubami naj´┐Żwi´┐Żtszego toru´┐Żskiego radiow´┐Żz´┐Ża, nieskalana partia z narodem, w skr´┐Żcie PiS, kt´┐Żra siedzi sobie i jako´┐Ż beznami´┐Żtnie obserwuje ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż. By´┐Ża ju´┐Ż jedna afera zwi´┐Żzana z pos´┐Żem Bestrym, nie wiem czy nie bardziej bulwersuj´┐Żca, bo przecie´┐Ż dotycz´┐Żca nieletnich, t´┐Ż spraw´┐Ż PiS jakby omija´┐Ż szerokim ´┐Żukiem, pad´┐Żo jakie´┐Ż tam deklaracje, ale na deklaracjach si´┐Ż sko´┐Żczy´┐Żo. Teraz ni st´┐Żd nie zow´┐Żd gromadz´┐Ż nam si´┐Ż afery jak grzyby po deszczu, a I strateg spokojny jak chirurg po secie. Pytam naiwnie gdzie or´┐Żdzia, ´┐Że to atak na koalicj´┐Ż, gdzie histeryczne konferencje, ´┐Że to uk´┐Żad z agentami WSI atakuje zdrowa tkank´┐Ż narodu. Sk´┐Żd ten stoicki spok´┐Żj zwykle nabuzowanego stratega. Rozwi´┐Żzania zagadki nale´┐Ży poszukiwa´┐Ż w dw´┐Żch obszarach. Jeden to zbiegi okoliczno´┐Żci, czyli afera neofaszystowska, afera `seks pegeerowska', przegl´┐Żd ministerstw i straszenie koalicji Rokit´┐Ż. Czy to tylko lu´┐Żno powi´┐Żzane ze sob´┐Ż wydarzenia? Przyjmuj´┐Żc takie za´┐Żo´┐Żenie, nieco naiwne, mo´┐Żna jedynie omin´┐Ż´┐Ż oskar´┐Żenia o podsycanie spiskowej teorii dziej´┐Żw, ale na m´┐Żj gust zbieg´┐Żw okoliczno´┐Żci jest stanowczo za du´┐Żo. Jednakowo´┐Ż przyjmijmy, ´┐Że to s´┐Ż nieszcz´┐Żliwe wypadki przy pracy, ale przy takim za´┐Żo´┐Żeniu, spok´┐Żj prezesa jest wyt´┐Żumaczalny tylko tym, ´┐Że te wydarzenia s´┐Ż na r´┐Żk´┐Ż strategowi i dlatego czeka, a´┐Ż media odwal´┐Ż za niego czarn´┐Ż robot´┐Ż w przetrawi´┐Ż, prze´┐Żute przystawki. Drugi obszar poszukiwania odpowiedzi na zagadk´┐Ż, to PiS i ca´┐Ży spektakl przygotowany przez stratega, przynajmniej w jakiej´┐Ż cz´┐Żci i mam tu na my´┐Żli wyciek w Dzienniku afery neofaszystowskiej sprzed kilku lat, przypomn´┐Ż od razu, ´┐Że publikowane kilka miesi´┐Żcy temu zdj´┐Żcia wszechpolak´┐Żw `zamawiaj´┐Żcych piwo' zosta´┐Ży skwitowane ´┐Żartami przez prawie sprawiedliwych i spiskiem uk´┐Żadu, a dzi´┐Ż skandaliczne zachowania ju´┐Ż nale´┐Ży wyja´┐Żni´┐Ż.  

Ponad to mam na my´┐Żli proponowanie Marcinkiewiczowi ministerstwa edukacji i oczywi´┐Żcie mam na my´┐Żli przegl´┐Żd ministerstw, rzecz kuriozaln´┐Ż, bo oto strateg musi si´┐Ż przekona´┐Ż kogo zatrudni´┐Ż. W tym wypadku spok´┐Żj I stratega wynika z tego, ´┐Że w jego misterny plan wpisuje si´┐Ż ca´┐Ża gama spadaj´┐Żcych z nieba afer zagnie´┐Żd´┐Żonych w rozporkach samoobronnych parobk´┐Żw. Jedno jest pewne, gdyby te afery wyp´┐Żyn´┐Ży tu´┐Ż po nocnej pozbawionej kamer reaktywacji koalicji, PiS stawa´┐Żby na g´┐Żowie, aby t´┐Żumaczy´┐Ż swoich koalicjant´┐Żw i urywa´┐Żby ´┐Żby sprawie, kolejnymi przeciekami z WSI, jak to mia´┐Żo miejsce w przypadku afery begerowej. Teraz strateg milczy nie rozdziera szat i nie podejmuje krok´┐Żw poza oddelegowaniem dyspozycyjnego politycznego prokuratora, bo i czasy inne, notowania odzyskane, a wywaleniem przystawek mo´┐Żna jeszcze je podbi´┐Ż, co jak co, ale obr´┐Żci´┐Ż kota ogonem i wcisn´┐Ż´┐Ż ludowi, ´┐Że PiS oczyszcza Polsk´┐Ż z bagna, kt´┐Żre sam rozla´┐Ż, to PiS potrafi jak nikt inny. Nie zdziwi´┐Żbym si´┐Ż r´┐Żnie´┐Ż, gdyby teraz SO zosta´┐Ża `sprzedana' opozycji, a wr´┐Żcz graniczy to z pewno´┐Żci´┐Ż. Wszystko wskazuje na to, ´┐Że dni koalicji zosta´┐Ży policzone, co zosta´┐Żo wcze´┐Żniej zaplanowane i bie´┐Ż´┐Żce wydarzenia, je´┐Żli nie wszystkie i nie do ko´┐Żca inspirowane przez stratega, to na pewno wpisuj´┐Ż si´┐Ż idealnie w jego scenariusz i dlatego strateg milczy, spokojnie czekaj´┐Żc, a´┐Ż SO wyko´┐Żcz´┐Ż media i opinia publiczna. Co dalej. Dalej to przej´┐Żcie przestraszonych wizj´┐Ż wybor´┐Żw pos´┐Ż´┐Żw z LPR i SO i kolejna przebudowa rz´┐Żdu lub bez przej´┐Żcia grzeczne g´┐Żosowanie pod dyktando PiS, no i oczywi´┐Żcie nie´┐Żmiertelnie, zawsze aktualny patent z nowymi wyborami. Do nowych wybor´┐Żw PiS jest przygotowane, w zanadrzu WSI i Mazur, gdyby nawet zostali opozycj´┐Ż, to maj´┐Ż pierwszego po bracie, a PO musia´┐Żby si´┐Ż dogada´┐Ż z SLD, zatem pozycj´┐Ż startow´┐Ż do demolowania rz´┐Żdu maj´┐Ż idealn´┐Ż. Nie wykluczone, ´┐Że nar´┐Żd po kolejnych aferach zn´┐Żw odda g´┐Żosy na ko´┐Żtun´┐Żw i bigot´┐Żw, by si´┐Ż pos´┐Ży po kuluarach nie obmacywa´┐Ży, co te´┐Ż by mnie jako´┐Ż specjalnie nie zdziwi´┐Żo. Ostatecznie jest zawsze opcja koalicyjna, dorzuci´┐Żby sobie PiS wiecznie dyspozycyjny PSL i rz´┐Żdzi´┐Żby sobie nadal. Na koniec pytanie co z ta Polsk´┐Ż? Nie wiem, tego nikt nie wie, je´┐Żli elektorat si´┐Ż nie przebudzi i nie zag´┐Żosuje w ko´┐Żcu na gospodarzy miast ideolog´┐Żw, b´┐Żdzie nadal jak w maglu i to najpodlejszej jako´┐Żci.

matka_kurka 2006-12-07 15:21 Ranking: (18)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=516
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (249)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (205)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (125)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (109)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI