najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Ju´┐Ż nigdy nie zag´┐Żosuj´┐Ż PiS ! Porozumienie z komunistami w ´┐Żodzi to HA´┐ŻBA!
Jest wiele rzeczy, kt´┐Żre odr´┐Żnia PO od PiS i cho´┐Ż obie partie nie s´┐Ż z mojej bajki, obie uwa´┐Żam za ma´┐Żo profesjonalne i nienadaj´┐Żce sie do sprawowania w´┐Żadzy, to na pewno jest przynajmniej jeden pow´┐Żd dla, kt´┐Żrego z´┐Żem mniejszym ci´┐Żgle pozostaje PO. Dlaczego? Poniewa´┐Ż bez w´┐Żtpienia ta partia ma znacznie szersze i kompetentne kadry, problem polega tylko na tym, ´┐Że paru z nich by´┐Żo i niestety nadal jest powiedzmy to naj´┐Żagodniej jak si´┐Ż da, odrobin´┐Ż zaanga´┐Żowana w kumulowanie w´┐Żasnego kapita´┐Żu, niekoniecznie politycznego. Takich jednostek, moim skromnym zdaniem jest par´┐Ż, w tym jeden z tuz´┐Żw PO niejaki Grzegorz z Wroc´┐Żawia, bo o Pawle z Warszawy nawet nie warto wspomina´┐Ż, tego nie broni´┐Ż nawet zagorza´┐Że m´┐Żode wilki zw´┐Żaszcza, ´┐Że wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż wilk´┐Żw z jego watahy wylecia´┐Żo razem z nim. Gdyby si´┐Ż przyjrze´┐Ż na spokojnie, bez emocji `afera´┐Żom' poza panem Grzesiem w tej partyjce s´┐Ż raczej ludzie ubodzy, poczynaj´┐Żc od Donalda, a na Janie Marii, czy Julii ko´┐Żcz´┐Żc. Dobrze, dobrze, ju´┐Ż pisz´┐Ż o co mi chodzi, bo przecie´┐Ż nie o precjoza cz´┐Żonk´┐Żw PO. Chodzi mi o prost´┐Ż rzecz, partia PiS ma te przewag´┐Ż nad parti´┐Ż PO, ´┐Że partia PiS potrafi z cynicznym u´┐Żmiechem na twarzy wyt´┐Żumaczy´┐Ż narodowi konieczno´┐Ż´┐Ż zawarcia koalicji z najwi´┐Żkszymi krezusami w sejmie, czyli cz´┐Żonkami SO, kt´┐Żrzy swoja maj´┐Żtki uzyskali w okoliczno´┐Żciach kryminalnych, co potwierdzaj´┐Ż wyroki i tocz´┐Żce si´┐Ż procesy s´┐Żdowe i jednocze´┐Żnie za to samo w niepor´┐Żwnywalnie mniejszej skali wymiesza´┐Ż z b´┐Żotem PO. PiS zrobi´┐Ż z pos´┐Ża Hamera Misztala, z ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa ´┐Ży´┐Żwi´┐Żskich wiod´┐Żce autorytety solidarnego pa´┐Żstwa, pose´┐Ż Misztal podje´┐Żd´┐Ża sobie Hamerem pod ubogie dzielnice ´┐Żodzi i przegl´┐Żdaj´┐Żc kontenery ´┐Żpiewa ulubiona zwrotk´┐Ż hymnu SO:  

`Bezrobotni, bez nadziei, w po´┐Żredniakach,  
Nie ma pracy i perspektyw ´┐Żadnych nie ma.  
Egzystencja ´┐Żmietnikowa - los Polaka,  
Jak bez grosza prze´┐Ży´┐Ż ´┐Życie - polski temat.'

Takiego ubogiego najpierw SO, a potem PiS wykreowa´┐Ż na biednego prostego obywatela z Polski B, kt´┐Żry b´┐Żdzie walczy´┐Ż z aferzystami. To jeszcze nie koniec zdolno´┐Żci PiS do kreowania rzeczywisto´┐Żci, PiS potrafi´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż wm´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że widniej´┐Żcy na li´┐Żcie Macierewicza pose´┐Ż Maksymiuk doskonale nadaje si´┐Ż do walki z agentur´┐Ż, peerelowski prokuratur do koordynacji now´┐Ż agentur´┐Ż, a s´┐Żdzia stanu wojennego do os´┐Żdzania namierzonych. Nie wspomn´┐Ż ju´┐Ż o po´┐Żle Bestrym, kt´┐Żry p´┐Żki co nadal dzier´┐Ży sztandar rewolucji moralnej. Prawdziwy majstersztyk, prawda? Gdyby taka PO stworzy´┐Ża rz´┐Żd w podobnym `gu´┐Żcie', PiS zniszczy´┐Żby ten tw´┐Żr w u´┐Żamku sekundy, by´┐Żoby tyle be´┐Żkotu o tworzeniu uk´┐Żad´┐Żw, o esbeckiej przesz´┐Żo´┐Żci SO wielokrotnie cytowanej przez samego prezesa I stratega, rozleg´┐Żby si´┐Ż taki skowyt `patriotyczny', ´┐Że tylko nietoperze i  to te ukierunkowane nacjonalne by´┐Żby w stanie znie´┐Ż´┐Ż ultrad´┐Żwi´┐Żki narodowej histerii. Tak, ale to nudne o tym wiemy wszyscy, to wida´┐Ż go´┐Żym okiem, po co o tym w k´┐Żko powtarza´┐Ż, ile´┐Ż mo´┐Żna? No w´┐Ża´┐Żnie jakim´┐Ż dziwnym trafem, niewyja´┐Żnionym zbiegiem okoliczno´┐Żci sta´┐Żo si´┐Ż tak, ´┐Że wszystkie bulwersuj´┐Żce posuni´┐Żcia PiS nie mieszcz´┐Żce si´┐Ż w jakichkolwiek ramach etycznych, patriotycznych, czy po prostu ramach prawa s´┐Ż oczywiste, jakby wpisane w dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż tej partii. Natomiast gdy tylko na horyzoncie pojawi si´┐Ż ´┐Żd´┐Żb´┐Żo w oku bli´┐Żniego, mamy do czynienia z uk´┐Żadem, katastrof´┐Ż, trzeba zaora´┐Ż Polsk´┐Ż, zrobi´┐Ż rewolucj´┐Ż moraln´┐Ż, by posadzi´┐Ż dwukrotnie, czterokrotnie skazanego, Leppera na sto´┐Żku premiera.  

Zapytam nieco naiwnie. Dlaczego drzecie koszule, a´┐Ż strzelaj´┐Ż guziki, dlaczego rozdzieracie szaty pisowi hipokryci z powodu poparcia Borowskiego i Kwa´┐Żniewskiego dla Hanki, wszak daliby´┐Żcie wszystko, ´┐Żeby mie´┐Ż takie poparcie zamiast Bestrego, Hojarskiej, Misztala i zrobiliby´┐Żcie natychmiast z obu pan´┐Żw godnych, nawr´┐Żconych na w´┐Ża´┐Żciw´┐Ż drog´┐Ż patriot´┐Żw, podobnie jak z mordercy demokracji, inwigilatora Jana Marii uczynili´┐Żcie b´┐Żyskawicznie now´┐Ż nadziej´┐Ż na wsparcie waszej siermi´┐Żnej koalicji. Przecie´┐Ż wasz kumpel, co to mu przenie´┐Żli´┐Żcie tabliczk´┐Ż w sejmie do o´┐Żlej ´┐Żawy, by zwolni´┐Ż miejsce dla Wrzodaka i Misztala, ju´┐Ż porozumiewa´┐Ż si´┐Ż z SLD na Pomorzu, co moc´┐Ż swojego autorytetu potwierdzi´┐Ż senator Borusewicz. Przecie´┐Ż to nikt inny jak `komuch' Belka popar´┐Ż Kropiwnickiego w ´┐Żodzi, dlaczeg´┐Ż to nie padali´┐Żcie krzy´┐Żem, nie kropili´┐Żcie wod´┐Ż ´┐Żwi´┐Żcona miejsca, w kt´┐Żrym wyg´┐Żosi´┐Ż to haniebne profanuj´┐Żce wasz´┐Ż dziewiczo´┐Ż´┐Ż prawicow´┐Ż poparcie? PO jest parti´┐Ż amatorsk´┐Ż pod wieloma wzgl´┐Żdami, najbardziej w obszarze autopromocji i przegrywa z PiS, poniewa´┐Ż nie ma w sobie tej bezczelno´┐Żci i tego prymitywizmu propagandowego, kt´┐Żry PiS ma wszczepiony w wczasach komunizmu, piel´┐Żgnowany wsp´┐Żlcze´┐Żnie i w niezmienionej formie lansuj´┐Żcy niewiele zmienion´┐Ż komunistyczn´┐Ż tre´┐Ż´┐Ż, `wzbogacon´┐Ż' o w´┐Żtek wyznaniowy. PiS ci´┐Żgle si´┐Ż udaje gra´┐Ż na t´┐Ż sam´┐Ż nut´┐Ż, kiedy my si´┐Ż podlimy robimy to dla Polski, to nasze m´┐Żcze´┐Żskie po´┐Żwiecenie, kiedy podli sie nasza konkurencja polityczna, bozia gorzko p´┐Żacze, a groby przodk´┐Żw trz´┐Żs´┐Ż si´┐Ż w posadach. ´┐Żatwo przychodzi PiS m´┐Żcenie w g´┐Żowach elektoratu, poniewa´┐Ż i elektorat PiS wyj´┐Żtkowo ´┐Żatwy, prosty i podatny na tak prymitywn´┐Ż propagand´┐Ż. Coby nie m´┐Żwi´┐Ż o takiej PO, jednak oni musz´┐Ż wykona´┐Ż niepor´┐Żwnywalnie wi´┐Żkszy wysi´┐Żek promuj´┐Żcy swoja parti´┐Ż od prostactwa pisowego, poniewa´┐Ż elektorat populistyczny jest poza ich zasi´┐Żgiem, a wyborc´┐Ż inteligentnego mo´┐Żna zawalczy´┐Ż je´┐Żli nie inteligentnym przekazem, to chocia´┐Ż takim, kt´┐Żry nie jest ewidentnym zak´┐Żadnikiem g´┐Żupoty i tandety jak to ma miejsce w przypadku prawie sprawiedliwych. I to ca´┐Ża tajemnica sukces´┐Żw PiS, ta partia idzie na ´┐Żatwizn´┐Ż, ma ´┐Żatwych koalicjant´┐Żw, ´┐Żatwy elektorat, podleg´┐Żych cz´┐Żonk´┐Żw, taka taniocha, moralna, prawna i intelektualna. W tym kontek´┐Żcie sta´┐Ż si´┐Ż niemal cud, ´┐Że PiS zebra´┐Ż takie ci´┐Żgi, mam nadziej´┐Ż, ´┐Że to pocz´┐Żtek pobudki ludzi, kt´┐Żrzy dot´┐Żd nie g´┐Żosowali i to cieszy, bo okazuje si´┐Ż, ´┐Że polski wyborca jest inteligentny, tylko niestety leniwy, 38% nie jest liczb´┐Ż imponuj´┐Żc´┐Ż, gdyby by´┐Żo o 20 pkt. wi´┐Żcej, PiS do´┐Ż´┐Żczy´┐Żby do Ko´┐Ża Narodowo-Ludowego, a pose´┐Ż Kurski nie musia´┐Żby przenosi´┐Ż tabliczki na zaszczytne miejsce w ostatnich rz´┐Żdach ´┐Żaw sejmowych, cho´┐Ż im bli´┐Żej wyj´┐Żcia siedzi pan pose´┐Ż tym lepiej jak to mawia PiS `dla Polski


matka_kurka 2006-11-27 09:30 Ranking: (2)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=494
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (253)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (210)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (126)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (110)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI

wypowied´┐Ż Ziobry w sprawie chirurga


Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce