Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

Oddanych g´┐Żos´┐Żw:
120410

Unikalnych wizyt
w miesiącach:
poprzednim 63560
aktualnym 18384

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


W Polsce obywatele musz´┐Ż my´┐Żle´┐Ż za polityk´┐Żw! Tak jest od wiek´┐Żw!
W pierwszych s´┐Żowa mego postu chcia´┐Żbym powiedzie´┐Ż, ´┐Że bozia jak chce kogo´┐Ż ukara´┐Ż, to czyni go Polakiem, a je´┐Żli chce pokaza´┐Ż jak wygl´┐Żda piek´┐Żo, ka´┐Że Polakowi g´┐Żosowa´┐Ż. Bez najmniejszej satysfakcji musz´┐Ż powt´┐Żrzy´┐Ż raz jeszcze swoj´┐Ż opini´┐Ż, ´┐Że w Polsce nie ma ANI JEDNEJ PROFESJONALNEJ PARTII i to jest najwi´┐Żkszy dramat polskiego wyborcy. Od 17 lat w´┐Ża´┐Żciwie nie g´┐Żosujemy za, a g´┐Żosujemy przeciw i zawsze zwi´┐Żzane jest to z tym, ´┐Że polski polityk nie zna znaczenia dw´┐Żch najwa´┐Żniejszych s´┐Ż´┐Żw jakie w polityce winny obowi´┐Żzywa´┐Ż, mianowicie: lojalno´┐Ż´┐Ż, pow´┐Żci´┐Żgliwo´┐Ż´┐Ż. Jan Maria to cz´┐Żowiek inteligentny, tego nie odmawia´┐Żem mu nigdy, jednak jest to cz´┐Żowiek, kt´┐Żry nadaje si´┐Ż na publicyst´┐Ż, komentatora sceny politycznej, w ´┐Żadnym razie nie nadaje si´┐Ż na polityka. Politykiem jest kiepskim, tak kiepskim jak tylko kiepskim by´┐Ż mo´┐Żna. Nie chc´┐Ż ju´┐Ż sie pastwi´┐Ż wypominaj´┐Żc Marii wszystkie dotychczasowe wpadki, jak cho´┐Żby zmian´┐Ż szyld´┐Żw partyjnych w tempie imponuj´┐Żcym z jakim´┐Ż SKL na czele, partyjk´┐Ż kanapow´┐Ż, ´┐Żmieszn´┐Ż, co´┐Ż na wz´┐Żr UPR, tyle ´┐Że wi´┐Żcej w tym by´┐Żo groteski, a mniej oryginalno´┐Żci. Nie chc´┐Ż bo wi´┐Żcej jest do opisania amatorskich zachowa´┐Ż Marii, nazwijmy to wsp´┐Żczesnych. Ten cz´┐Żowiek ma jedn´┐Ż wad´┐Ż, kt´┐Żra dyskwalifikuje go jak polityka, ta wada to megalomania, kto´┐Ż powie, ´┐Że c´┐Ż to za wada, to niemal cecha naczelna ka´┐Żdego polityka. Zgoda, tylko ´┐Że megalomania Rokity, to nie jest zwyk´┐Ża megalomania, taka jak na przyk´┐Żad I stratega, co to wszystko trzyma za twarz i jak wchodzi na sal´┐Ż, partyjni towarzysze na wszelki wypadek oddychaj´┐Ż co drugi raz, by nie by´┐Ż podejrzanym o pr´┐Żb´┐Ż dor´┐Żwnywania wodzowi. Megalomania Marii, jest dziecinna, albo w najlepszym razie niewie´┐Żcia. Maria zachowuje si´┐Ż jak nieurodziwa panna, pakuje si´┐Ż na wybieg, macha biodrami i oczekuje oklask´┐Żw, jaka to Maria jest pi´┐Żkna i ma g´┐Żadkie mi´┐Żnie. Oczywi´┐Żcie gdyby Maria mia´┐Ża cho´┐Żby odrobin´┐Ż wdzi´┐Żku, co w polityce nazywa si´┐Ż charyzm´┐Ż, Marii taka fanaberia by usz´┐Ża, to by si´┐Ż Marii zapomnia´┐Żo.  

Problem polega na tym, ´┐Że kuszenie nogami w kszta´┐Żcie litery X i falowanie ´┐Żysin´┐Ż to widok raczej usypiaj´┐Żcy zmys´┐Ży, snem kamiennym. Legendarnie anegdotyczna premier z Krakowa, po raz kolejny wystawia si´┐Ż na ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż, przypudrowa´┐Ża nosek, na´┐Żo´┐Ży na twarz r´┐Ż i pe´┐Żna wiary we w´┐Żasn´┐Ż urod´┐Ż zn´┐Żw wychodzi na wybieg i to przed szereg. I zn´┐Żw jest ´┐Ża´┐Żo´┐Żnie i zn´┐Żw jest groteskowo i zn´┐Żw jest wi´┐Żcej w Marii, Marii, ni´┐Ż Jana. Przeczyta´┐Żem par´┐Ż opinii, ´┐Że to nie tak, ´┐Że to wielkie patriotyczne uniesienie, ´┐Że to poparcie lokalne ponad podzia´┐Żami, ´┐Że szlachetno´┐Ż´┐Ż, ´┐Że patriotyzm. Gdyby tak by´┐Żo, ja bym Marii przykro´┐Żci nie sprawia´┐Ż. Jednak tu motywacja by´┐Ża bardzo `maryjna', nie patriotyczna. W ´┐Żrodku kampanii, tu´┐Ż po odrzuceniu poparcia Borowskiego, partia Marii miota si´┐Ż jak piskorz, by pokaza´┐Ż, ´┐Że niekoniecznie musi by´┐Ż tak, ´┐Że `dla dobra Polski' trzeba i´┐Ż´┐Ż pod pach´┐Ż z SO, jak to sobie t´┐Żumaczy´┐Ż I strateg, ´┐Że mo´┐Żna zachowa´┐Ż swoj´┐Ż to´┐Żsamo´┐Ż´┐Ż i nie tworzy´┐Ż na si´┐Ż´┐Ż koalicji, kt´┐Żre s´┐Ż nienaturalne, panna Maria uprawia sobie sw´┐Żj ogr´┐Żd i poprawia loki. Przecie´┐Ż nawet najbardziej inteligentny wyborca jest w stanie zg´┐Żupie´┐Ż, kiedy przez rok s´┐Żyszy i to z ust Marii, ´┐Że najbrzydsza na ca´┐Żym wybiegu jest PiS i ´┐Że ona Maria, to laska jakich ma´┐Żo, a nagle mamy jakie´┐Ż ciastko i kaw´┐Ż przy stoliku z PiS, ploteczki, bo okazuje si´┐Ż, ´┐Że sie panie dogada´┐Ży, poniewa´┐Ż kawaler Majchrowski raczy´┐Ż odrzuci´┐Ż zaloty jednej i drugiej, sprawiaj´┐Żc´┐Ż im na dodatek ´┐Żupnia 4 lata temu i poprawi´┐Ż jak mawia ka´┐Żdy szanuj´┐Żcy sie polityk PiS `na dzie´┐Ż dzisiejszy'. To ja grzecznie pytam, gdzie tu jest wzmiankowany patriotyzm, gdzie tu jest troska o Kark´┐Żw, o Polsce nie wspomn´┐Ż, ja tu tylko widze babskie ploteczki i zemst´┐Ż i wszyscy wiemy jak odrzucone i ura´┐Żone panny potrafi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żci´┐Ż. Czy na przyk´┐Żad Maria pomy´┐Żla´┐Ża o swojej kole´┐Żance Hannie, kt´┐Żrej takie wsparcie PiS odbiera wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż argument´┐Żw, wywraca ca´┐Ża kampani´┐Ż zbudowana na bazie, `tylko nie propagandzi´┐Żci z PiS, ´┐Żadnych koalicji'?  

Czy Maria dosz´┐Ża, do wniosku, ´┐Że nie przeno´┐Żcie nam stolicy do Krakowa, Krak´┐Żw ponad wszystko, zemsta na kawalerze ponad wszystko. Czy to sie komu´┐Ż podoba czy te´┐Ż nie, w partii obowi´┐Żzuj´┐Ż pewne zasady, trzeba trzyma´┐Ż buzie na k´┐Ż´┐Żdk´┐Ż, albo m´┐Żwi´┐Ż jednym g´┐Żosem inaczej nara´┐Ża sie na ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż siebie, albo parti´┐Ż. W# partii, podobnie jak w rodzinie, brudy pierze si´┐Ż w czterech ´┐Żcianach, ado ludzi wychodzi z jedn´┐Ż ujednoliconym komunikatem, tak sie wyra´┐Ża r´┐Żwnie´┐Ż szacunek dla wyborc´┐Żw. W tym wypadku nie partia, a Maria zdecydowanie o´┐Żmieszy´┐Ża siebie i w zwi´┐Żzku z tym reprymenda Donalda by´┐Ża jak najbardziej wskazana. Powiem wi´┐Żcej nie podejrzewa´┐Żem, ´┐Że Donald poka´┐Że, ´┐Że jest facetem i Marii przedstawi kr´┐Żtk´┐Ż ofert´┐Ż polityczn´┐Ż. Albo Maria b´┐Żdzie siedzie´┐Ż cicho i plotek po mie´┐Żcie nie nosi´┐Ż, albo Maria po´┐Żegna sie ze sto´┐Żkiem szefa klubu. Prawda jaka uczciwa propozycja, prosta czytelna, zatem nie ma co Maria kaprysi´┐Ż, nosa pudrowa´┐Ż, tylko pomy´┐Żle´┐Ż, zanim zn´┐Żw zacznie zarzuca´┐Ż ´┐Żysin´┐Ż, kokietuj´┐Żc PiS. Bo co Maria ma innego do wyboru, przejdzie do PiS jako przegrana podw´┐Żjnie, po pierwsze obita przez Donalda, po drugie obita przez I stratega, co Marii zarzuca zbrodnie najci´┐Ższe na demokracji. To nie jest ju´┐Ż ta sama Maria, kt´┐Żra mog´┐Ża zosta´┐Ż nawet premierem rz´┐Żdu.

Komu potrzebna jest taka brzydka i poobijana Maria. Owszem PiS j´┐Ż przyjmie, bo tu nie takie Marie sie przyjmuje, usi´┐Żdzie sobie Marysia obok Renaty, czy Danki Hojarskiej i b´┐Żdzie podnosi´┐Ż ´┐Żapki do g´┐Żry jak I strateg zaklaszcze, mo´┐Że z lito´┐Żci dostanie Maria jakiego´┐Ż szefa komisji, albo wymieni Mojzesowicza na sto´┐Żku sekretarza, to wszytko. Ewentualnie pozostaje Marii reaktywowa´┐Ż SKL, tylko kto z Mari´┐Ż wyjdzie z PO, nie sadz´┐Ż aby by´┐Ż to ktokolwiek znacz´┐Żcy, wyjd´┐Ż co najwy´┐Żej brzydkie panny nieco sko´┐Żowane i przestraszone, ´┐Że ju´┐Ż tylko PiS takie brzydule przygarnia. Na pocz´┐Żtku mojego postu postawi´┐Żem tak´┐Ż tez´┐Ż, ´┐Że Pan B´┐Żg ukara´┐Ż Polaka srodze, pora w ostatnim zdaniu wyja´┐Żni´┐Ż dlaczego tak s´┐Żdz´┐Ż. S´┐Żdz´┐Ż tak poniewa´┐Ż polski wyborca jest skazany na samego siebie, nie mo´┐Że liczy´┐Ż na to, ´┐Że politycy b´┐Żd´┐Ż my´┐Żle´┐Ż za niego, to on musi my´┐Żle´┐Ż za polityk´┐Żw. Ci co s´┐Ż wyborcami PiS s´┐Ż zwolnieni z my´┐Żlenia, oni dostali wytyczne i wiedz´┐Ż  na kogo g´┐Żosowa´┐Ż. Ci co s´┐Ż wyborcami PO i lewicy, niestety, albo i `stety' musza samodzielnie pomy´┐Żle´┐Ż. Gdybym by´┐Ż Krakusem wbrew ob´┐Ż´┐Żdnej sugestii Marii g´┐Żosowa´┐Żbym na Majchrwoskiego, cho´┐Ż mi do niego o metr 'bli´┐Żej' ni´┐Ż do PiS, gdybym by´┐Ż Warszawiakiem, nie g´┐Żosowa´┐Żbym na Kazimierza, bo wiadomo, ´┐Że wygra´┐Żby Jaros´┐Żaw. Innymi s´┐Żowy, szanowni wyborcy pozostaje wam s´┐Żodki ci´┐Żar odpowiedzialno´┐Żci za swoje miasta i sw´┐Żj kraj, na polityk´┐Żw nie macie co liczy´┐Ż, bo jak widzicie Maria chodzi po wybiegu, pan Borowski te´┐Ż jakby obra´┐Żony na Mari´┐Ż, a I strateg zaciera r´┐Żce i liczy, ´┐Że my´┐Żle´┐Ż nie b´┐Żdziecie. Niestety tradycyjni ju´┐Ż idziemy g´┐Żosowa´┐Ż przeciw i bez wzgl´┐Żdu na to jakie to nudne i ma´┐Żo przyjemne, pami´┐Żtajcie, ´┐Że g´┐Żosuj´┐Żc za PiS na z´┐Żo´┐Ż´┐Ż innym, albo pozostaj´┐Żc w domach robicie krzywd´┐Ż sobie, nie Marii czy innym kapry´┐Żnym pannom, zamiast Marii bedziecie mieli Dank´┐Ż Hojarsk´┐Ż, Renat´┐Ż Beger, Kurskiego i wielu, wielu innych, kt´┐Żrych tak kochacie i szanujecie.


Matka_Kurka 2006-11-20 11:49
G´┐Żos´┐Żw: 20


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=484

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1821


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1090


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1066


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 940


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 701


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 610


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 587


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 585


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 573


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 556Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha