najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


I ja te´┐Ż jestem za lustracj´┐Ż, ale to co si´┐Ż odbywa to wendeta , nie lustracja!
Zn´┐Żw czytam jedynie sprawiedliwych i pokrzywdzonych "srodze" przez komun´┐Ż prawicowych m´┐Żczennik´┐Żw, c´┐Ż mo´┐Że troch´┐Ż dziegciu do tej beki miodu. Prze´┐Żled´┐Żmy w telegraficznym skr´┐Żcie sk´┐Żd si´┐Ż wzie´┐Ża wendeta braci przeciw w´┐Żasnemu narodowi. 16 ostatnich lat, a w´┐Ża´┐Żciwie ca´┐Że ´┐Życie zbiera bractwo ci´┐Żgi zewsz´┐Żd, a czego sie nie dotknie w guano si´┐Ż obraca. Panowie jacek i placek such´┐Ż stopa przeszli przez marksistowskie studia, ko´┐Żcz´┐Żc najbardziej skomusza´┐Ży z mo´┐Żliwych kierunk´┐Żw, czyli prawo, gdzie obowi´┐Żzkow´┐Ż dyscyplin´┐Ż by´┐Żo prawo marksistowskie. Nie tylko bez najmniejszych przeszk´┐Żd uko´┐Żczyli studia, gdy znienawidzonego dzi´┐Ż Michnika wyrzucano z uczelni i wsadzano do wi´┐Żzienia, ale co wi´┐Żcej pozostali na uczelniach robi´┐Żc kariery naukowe. Kto by´┐Ż promotorem pan´┐Żw kiemliczy, nie wiadomo, ale musia´┐Ża to by´┐Ż jaka´┐Ż s´┐Żawa komunistycznych kanon´┐Żw prawnych innych s´┐Żaw w latach 70 na kierunku prawnym nie by´┐Żo. Potem jak ju´┐Ż spokojnie dorobili si´┐Ż tytu´┐Ż´┐Żw, jakim´┐Ż cudem za´┐Żapali si´┐Ż do KOR, tego samego kt´┐Żry dzi´┐Ż jest opluwany jako r´┐Żowa zdrada. Po r´┐Żowej zdradzie wyl´┐Żdowali w Komitecie Helsi´┐Żskim, KOR uznaj´┐Żc za niegodny kiemliczy. Kiedy Komitet Helsi´┐Żski okaza´┐Ż sie komunistyczny, przykleili sie do Wa´┐Ż´┐Żsy, tego samego Wa´┐Ż´┐Żsy, kt´┐Żry dzi´┐Ż jest dla nich tylko Bolkiem.    

Wa´┐Ż´┐Żsa wylansowa´┐Ż przeci´┐Żtniak´┐Żw zabieraj´┐Żc ich na obrady okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu, tego samego okr´┐Żg´┐Żego sto´┐Żu, kt´┐Żry dzi´┐Ż jest symbolem uk´┐Żadu. Po obradach jeden z braci, nie chce mi sie sprawdza´┐Ż kt´┐Żry, ale chyba jaros´┐Żaw, dla mnie to wsio ryba, negocjowa´┐Ż powstanie rz´┐Żdu Mazowieckiego i negocjacje zako´┐Żczy´┐Ży sie sukcesem. Rz´┐Żd Mazowieckiego jak wiemy kolejny symbol zdrady narodowej i r´┐Żowego uk´┐Żadu pad´┐Ż szybko, bo panowie wraz z Wa´┐Żes´┐Ż opluli swojego premiera, a po chwili zostali wci´┐Żgnieci do kacelarii prezydenta Lecha z niejakim zalewskim kumplem z PC (dawnego PiS) odsiaduj´┐Żcym w´┐Ża´┐Żnie wyrok, za sprzedanie informacji o planach aresztowania pan´┐Żw baksika i gasiorowskiego z Art-B. Kiedy si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że wachowski obi´┐Ż po´┐Żladki panom bli´┐Żniakom, obrazili sie i poszli tworzy´┐Ż rz´┐Żd olszewskiego. Na kolanie skleci´┐Ż Korwin Mikke uchwa´┐Ż´┐Ż lustracyjna, a niejaki macierewicz stworzy´┐Ż s´┐Żynna list´┐Ż, na kt´┐Żrej i tu niespodzianka znalaz´┐Ż si´┐Ż ´┐Żmiertelny wr´┐Żg Wa´┐Żesa, oraz wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż lider´┐Żw partii, Chrzanowski z ZCHN, Moczulski z KPN, Osiaty´┐Żski z UW, jedyn´┐Ż, partia bez skazy pozosta´┐Ża PC (obecna PiS). Lustracja oparta o prywatna wendet´┐Ż kiemliczy zako´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż po´┐Ż´┐Żczeniem si´┐Ż wszystkich od lewa do prawa i pogonieniem rz´┐Żdu olszewskiego. W´┐Żwczas powsta´┐Ż rz´┐Żd Suchockiej, kt´┐Żry bracia oczywi´┐Żcie rozwalili. Po drodze bratu lechowi, brat jaros´┐Żaw za´┐Żatwi´┐Ż ciep´┐Ża posadk´┐Ż prezesa NIK i na lata 1992-1995 przypad´┐Ż z´┐Żoty wiek i pocz´┐Żtki afer paliwowych, mi´┐Żdzy innymi za spraw´┐Ż ministra galpi´┐Żskiego (kolega z PC w rz´┐Żdzie olszewskiego), kt´┐Żry wyda´┐Ż dokument dotycz´┐Żcy koncesji na paliwa.    

Dzi´┐Ż sprawa pana ministra wr´┐Żci´┐Ża w zwi´┐Żzku z afera orlenowska i przes´┐Żuchaniami komisji, jeden ze ´┐Żwiadk´┐Żw niejaki foralon zezna´┐Ż, ´┐Że dochnal i pan minister to kumple od lat. Wr´┐Żci´┐Ża komuna, a w mi´┐Żdzy czasie nasi bohaterowie por´┐Żnili si´┐Ż z macierewiczem i olszewskim, by po 4 latach wystartowa´┐Ż pod wsp´┐Żlnym szyldem ROP i uzyska´┐Ż kilka procent poparcia. Kurski, macierewicz, olszewski i kiemlicze tworzyli trzon tego ruchu, stworzyli w´┐Żasny bo nie chcieli i´┐Ż´┐Ż pod szyldem AWS. AWS jaki by´┐Ż ka´┐Żdy wie, w tym´┐Że AWS nazwanym TKM przez jaros´┐Żawa, brat lech by´┐Ż ministrem. Pad´┐Ż AWS ponownie wr´┐Żci´┐Ża komuna, czas nie zosta´┐Ż jednak przez braci zmarnowany, z odpadk´┐Żw po ZCHN tzw Przymierza Prawicy, w kt´┐Żrym zasiadali Marcinkiewicz i Ujazdowski i resztek z ROP g´┐Żownie starego PC, z pomini´┐Żciem macierewicza, kurskiego i olszewskiego, posta´┐Ża partia PiS. PiS w wyborach otrzyma´┐Żo 9% i stanowi´┐Żo ma´┐Ża kanapk´┐Ż w sejmie, gdzie karty z 40% poparciem rozdawa´┐Żo SLD. I sta´┐Żo sie tak, ´┐Że SLD powbija´┐Żo do w´┐Żasnej trumny gwo´┐Żdzi wi´┐Żcej ni´┐Ż mog´┐Ża trumna pomie´┐Żci´┐Ż. Na scenie politycznej zosta´┐Ży dwie du´┐Że partie PO i PiS oraz partyjki populistyczne LPR z SO. Jak wiadomo SLD dogorywa´┐Żo, wi´┐Żc Polacy nie wrzucali g´┐Żos´┐Żw na SLD, socjali´┐Żci wrzucili na PiS, a reszta na PO i populist´┐Żw. Sta´┐Żo si´┐Ż tak dlatego, ´┐Że dawna przyjaci´┐Żka PO w u´┐Żamku sekundy a w´┐Ża´┐Żciwe od momentu cudownych jak sie okaza´┐Żo sonda´┐Ży zacz´┐Ża zagra´┐Ża´┐Ż braciom. Wonczas wychwalany pod niebiosa Tusk jako szlachetny opozycjonista z godnym ´┐Życiorysem (s´┐Żowa brata lecha) sta´┐Ż si´┐Ż Niemcem i komunist´┐Ż. Doszli w ko´┐Żcu panowie bracia g´┐Żownie socjalistycznie usposobionymi g´┐Żosami elektoratu SLD do w´┐Żadzy i gn´┐Żbi´┐Żc wszystkich dooko´┐Ża siedz´┐Ż na sto´┐Żkach. W tej chwil wszystkie partie s´┐Ż wrogie dla PiS, ale nie dosy´┐Ż tego, nie ma ´┐Żrodowiska i grupy zawodowej (prawnicy, lekarze, aurorytety, profesura, TK media, hierarchowie ko´┐Żcielni), kt´┐Żra by przez IV RP nie zosta´┐Ż opluta, zel´┐Żona nazwana postkomun´┐Ż. Na koniec jedno pocieszenie, kiemlicze nigdy, przenigdy nie utrzymali si´┐Ż na powierzchni d´┐Żu´┐Żej niz kilkana´┐Żcie (nielicz´┐Żc urz´┐Żdu prezesa NIK) miesi´┐Żcy, czego Wam kochani um´┐Żczeni rodacy i sobie w wersji short ´┐Życz´┐Ż.

Przedruk, poprawiony o drobne nie´┐Żcis´┐Żo´┐Żci, kt´┐Żre wy´┐Żowi´┐Ż pewien Mag historii prawoskretnej, by´┐Ża to kosmetyka (zamiast Osiaty´┐Żskiego Lity´┐Żski i Wujec, kt´┐Żry nie by´┐Ż na liscie macierewicza, zosta´┐Ż opluty p´┐Żniej poza ni´┐Ż), ale niech si´┐Ż faktom stanie zado´┐Ż´┐Ż w sterylnej postaci


matka_kurka 2006-02-23 16:54 Ranking: (0)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=473
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (253)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (210)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (126)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (110)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI

wypowied´┐Ż Ziobry w sprawie chirurga


Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce