najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


PiS przebije t´┐Ż ofert´┐Ż, dorzuci sto´┐Żek sekretarza i cz´┐Żonka KRRiT dla SLD!
A gratis dorzuci´┐Żby jakiego´┐Ż rzecznika w czyms tam, albo sekretarza stanu, ewentualnie miejsce w jakiej´┐Ż radzie. Aby patrze´┐Ż na wyniki obiektywnie, trzeba dokona´┐Ż ma´┐Żego podsumowania tego co sie sta´┐Żo. Je´┐Żeli chodzi o PO, to w zasadzie nie sta´┐Żo si´┐Ż nic, PO zachowa´┐Żo sw´┐Żj stan posiadania w skali globalnej, ale wr´┐Żcz zdeklasowa´┐Ża PIS w skali makro i to w tym najbardziej bolesnym dla prawie sprawiedliwych obszarze, mianowicie w obr´┐Żbie wielkich miastach i w wyborach prezydenckich do wielkich miast. Poprawi´┐Ża PO r´┐Żwnie´┐Ż nieznacznie swoje notowania w ma´┐Żych miastach i w miastach wi´┐Żkszych jak Bia´┐Żystok na przyk´┐Żad, w kt´┐Żrych tradycyjnie wygrywa´┐Ży partie socjalne i prawicowe, radykalnie prawicowe. Ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż sk´┐Żad sie na jeden bardzo krzepi´┐Żcy obraz, Polacy zacz´┐Żli my´┐Żle´┐Ż i przestali kupowa´┐Ż na politycznych bazarach ch´┐Żam, kt´┐Żry tak ch´┐Żtnie `ciemny lud' kupowa´┐Ż jeszcze rok temu. Tyle je´┐Żli chodzi o PO.

Lewica przy takiej skali pot´┐Żpie´┐Żczej polityki prawicowych radyka´┐Ż´┐Żw nie m´┐Żg´┐Ża nie odrobi´┐Ż strat, to wiedzia´┐Ż nawet kompletnie nieinteresuj´┐Żcy si´┐Ż polityk´┐Ż laik, ´┐Że najwi´┐Żkszym przyjacielem lewicy jest PiS ze swoimi przystawkami. Nikt nie zrobi´┐Ż dla lewicy tyle dobrego ile zrobi´┐Ża siermi´┐Żno-buraczana koalicja. I bardzo dobrze si´┐Ż sta´┐Żo, ´┐Że lewica odbudowuje sw´┐Żj wizerunek, ja co prawda daleki jestem by powierzy´┐Ż losy Polski lewicy, a ju´┐Ż na pewno na tym etapie kolejnej ju´┐Ż reaktywacji moralnej, ale bez lewicy polska scena polityczna b´┐Żdzie kaleka i nienaturalna, niedemokratyczna. Tak´┐Że sukces lewicy wypracowany przez PiS cieszy, w Polsce jak w ka´┐Żdym demokratycznym kraju lewica musi istnie´┐Ż, nawet taka na dorobku ma swoja warto´┐Ż´┐Ż.

Czarnym koniem okaza´┐Ż si´┐Ż PSL i to prawdziwy fenomen, na tej parti wy´┐Żama´┐Ży sobie z´┐Żby najwi´┐Żksze socjologiczne tuzy. Ci´┐Żko wyt´┐Żumaczy´┐Ż co si´┐Ż sta´┐Żo. Intuicyjnie czuj´┐Ż, ´┐Że sta´┐Ży si´┐Ż dwie rzeczy. Po pierwsze pad´┐Ża SO i rozs´┐Żdna cz´┐Ż´┐Ż wiejskiego elektoratu przesz´┐Ża do PSL, nierozs´┐Żdna gdzie indziej o czym na ko´┐Żcu. Po drugie PSL w atmosferze zadymy, fruwaj´┐Żcych no´┐Ży wyczu´┐Ż swoj´┐Ż szans´┐Ż jako partia koncyliacyjna, kt´┐Żra jest w stanie zawrze´┐Ż koalicj´┐Ż i z lewa i praw´┐Ż stron´┐Ż sceny politycznej. Wielu zarzuca PSL co´┐Ż w rodzaju nierz´┐Żdu politycznego, ja jednak unika´┐Żbym takich okre´┐Żle´┐Ż, w polskich realiach to prawdziwy cud, wyj´┐Żtkowa postawa i to elektorat doceni´┐Ż. Pad´┐Ż te´┐Ż definitywnie mit, ´┐Że blokowanie list z PO, ugotuj´┐Ż PSL na wsi, sta´┐Żo si´┐Ż wr´┐Żcz przeciwnie i to ten trzeci element sukcesu, kt´┐Żry nazwa´┐Żbym podholowaniem PSL przez PO, chocia´┐Ż z tym akurat bym nie przesadza´┐Ż.  Tyle o PSL.

Czas na prza´┐Żn´┐Ż koalicj´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż potraktujemy razem, bo po´┐Żwi´┐Żcanie LPR i SO odr´┐Żbnego czasu i miejsca by´┐Żoby dzieleniem w´┐Żosa na sto dwadzie´┐Żcia czworo. PiS za´┐Żatwi´┐Ż si´┐Ż podw´┐Żjnie i zebra´┐Ż baty podw´┐Żjnie. Przede wszystkim od PiS odeszli niemal wszyscy, kt´┐Żrzy g´┐Żowy u´┐Żywaj´┐Ż nie tylko do noszenia modnych nakry´┐Ż g´┐Żowy. PiS jeszcze rok temu mia´┐Ż w swoim elektoracie inteligencj´┐Ż i ludzi niekoniecznie radykalnych w prawicowych pogl´┐Żdach, ale o radykalnym stosunku do eseldowskiej degrengolady. Po tym co PiS zafundowa´┐Ż tym ludziom, po tych wszystkich b´┐Żaze´┐Żstwach z Lepperem i Romanem, po serii blama´┐Ży w polityce zagranicznej i wewn´┐Żtrznej ten `rodzaj' elektoratu odfrun´┐Ż´┐Ż i juz nie wr´┐Żci. Co si´┐Ż zatem sta´┐Żo, ´┐Że PiS praktycznie niewiele straci´┐Ż w globalnych notowaniach, sta´┐Żo sie najlepiej jak mog´┐Żo si´┐Ż sta´┐Ż i to jest w´┐Ża´┐Żnie ten drugi element uk´┐Żadanki, druga faza bat´┐Żw. PiS wyko´┐Żczy´┐Ż swoich koalicjant´┐Żw z SO i LPR, ale zrobi´┐Ż to tak, ´┐Że z jednej strony utraci´┐Ż inteligentn´┐Ż cze´┐Ż´┐Ż elektoratu z drugiej strony pozbiera´┐Ż co w Polsce najgorsze, czyli sched´┐Ż po SO i LPR i na koniec tej genialnej strategii zniszczy´┐Ż swoich potencjalnych koalicjant´┐Żw - PiS ju´┐Ż nie ma partner´┐Żw do rozm´┐Żw!!!  

Prawda jaki genialny plan??? Pozornie cel osi´┐Żgni´┐Żty, zbudowana wielka ludowa-narodowa partia, ale jakim kosztem, w stanie posiadania teoretycznie i procentowo jest to samo, a w praktyce, od ´┐Żrodka, jest klincz, totalna matnia, z kt´┐Żrej prawie sprawiedliwi ju´┐Ż si´┐Ż nie pozbieraj´┐Ż. M´┐Żwi´┐Żc inaczej Polska my´┐Żl´┐Żca z PiS zrobi´┐Ża miazg´┐Ż, wykpi´┐Ża, wzgardzi´┐Ża, omin´┐Ża jak nie´┐Żwie´┐Że jajo szerokim ´┐Żukiem i tylko dzi´┐Żki temu, ze PiS przej´┐Ż´┐Ż najgorszy z mo´┐Żliwych elektorat, czyli totalny ciemnogr´┐Żd z SO i LPR, mo´┐Że dzi´┐Ż jeszcze przetrwa´┐Ż na scenie politycznej, ale to do czasu, kr´┐Żtkiego czasu. Polska estrada polityczna faktycznie sie przebudowa´┐Ża i to przebudowa´┐Ża si´┐Ż najlepiej jak mog´┐Ża si´┐Ż przebudowa´┐Ż. Z jednej strony mamy PO, jakby nie patrze´┐Ż najpowa´┐Żniejsz´┐Ż si´┐Ż´┐Ż zdolna do rz´┐Żdzenia, parti´┐Ż cokolwiek dziwn´┐Ż, nie nazwa´┐Żbym jej liberaln´┐Ż, nie nazwa´┐Ż prawicow´┐Ż, to raczej takie specyficzne polskie centrum. Sporo wad ma ta formacja i sporo s´┐Żabych element´┐Żw, jak grzechy przesz´┐Żo´┐Żci zwi´┐Żzane cho´┐Żby z Piskorskim, ale mimo wszystko nie ma w tej chwili mniejszego z´┐Ża dla Polski. Dop´┐Żki nie powstanie nowa, zupe´┐Żnie nowa, pokoleniowa zmiana warty w polskiej polityce, z tego co jest, najmniej szkodliwe jest PO. Po drugiej stronie mamy PiS, kt´┐Żry zebra´┐Ż wszystkich frustrat´┐Żw i nieudacznik´┐Żw, nadal wierz´┐Żcych w to, ´┐Że s´┐Ż biedni, bo inni s´┐Ż bogaci oraz radyka´┐Ż´┐Żw antykomunistycznych, kt´┐Żrzy komunistyczn´┐Ż propagand´┐Ż i komunistycznymi metodami pr´┐Żbuj´┐Ż docieka´┐Ż `sprawiedliwo´┐Żci', z regu´┐Ży ´┐Żami´┐Żc prawo.  

W ´┐Żrodku s´┐Ż dwie partie, niez´┐Ża partia ludowa z tradycjami i zdolna do zawi´┐Żzywania koalicji, mowa oczywi´┐Żcie o PSL, no i odradzaj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż lewic´┐Ż, przed kt´┐Żr´┐Ż jeszcze wiele pracy, je´┐Żli chce odzyska´┐Ż zaufanie spo´┐Żeczne. Jakby na to nie patrze´┐Ż mamy tak optymistyczny podzia´┐Ż sceny jakiego niemieli´┐Żmy jeszcze nigdy. PSL, PO, lewica mimo swoich wad, to si´┐Ży post´┐Żpowe proeuropejskie, nie posiadaj´┐Żce tej niezno´┐Żnej kaznodziejskiej cechy PiS i tej komunistycznej mentalno´┐Żci z´┐Żo´┐Żonej z ideologicznej paki i centralnej dystrybucji d´┐Żbr i rozwi´┐Żzywania problem´┐Żw spo´┐Żecznych. Proporcje s´┐Ż wr´┐Żcz huraoptymistyczne jakie´┐Ż 26% PiS, kt´┐Żre straci´┐Żo jak´┐Żkolwiek zdolno´┐Ż´┐Ż do tworzenia koalicji i samych koalicjant´┐Żw i reszta dla opozycji oko´┐Żo 74% z lideruj´┐Żc´┐Ż PO i ca´┐Żkiem mocno trzymaj´┐Żcymi si´┐Ż PSL i SLD. Powiem szczerze, ze nawet w naj´┐Żmielszych marzeniach nie przypuszcza´┐Żem, ´┐Że proporcje mi´┐Żdzy zdrowym rozs´┐Żdkiem, otwartymi pogl´┐Żdami, czerpaniem rado´┐Żci  z ´┐Życia, a pisowsk´┐Ż i koalicyjn´┐Ż krucht´┐Ż, b´┐Żd´┐Ż tak pocieszaj´┐Żce. Ko´┐Żczy si´┐Ż pewien etap w Polsce, ko´┐Żczy si´┐Ż etap og´┐Żupiania mas tak ordynarnymi metodami jakie stosowa´┐Ż PiS i przystawki. Polacy przeszli tak´┐Ż szko´┐Ż´┐Ż ordynarnej indoktrynacji, ´┐Że w ko´┐Żcu uznali `oczywist´┐Ż oczywisto´┐Ż´┐Ż' za oczywist´┐Ż - margines polityczny wr´┐Żci´┐Ż na swoje miejsce i powoli jest spychany poza nawias. Tak partia jak PiS, o przystawkach nie wspomn´┐Ż w Europie robi za folklor, ekstrem´┐Ż i podobnie zaczyna by´┐Ż w Polsce, co oznacza, ´┐Że Bli´┐Żej nam do Berlina, Pary´┐Ża, Londynu, ni´┐Ż W´┐Żoszczowej. Brawo Rodacy!

PS Polacy chyba te´┐Ż zacz´┐Żli si´┐Ż wstydzi´┐Ż za Polsk´┐Ż, kt´┐Żrej wizerunek tak nieludzko jest katowany przez ko´┐Żtu´┐Żsko-bigoteryjn´┐Ż szar´┐Ż paj´┐Żczyn´┐Ż, czy jak kto woli mas´┐Ż


matka_kurka 2006-11-14 14:30 Ranking: (8)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=456
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (253)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (210)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (126)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (110)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI

wypowied´┐Ż Ziobry w sprawie chirurga


Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce