najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


~A kto wierzy´┐Ż, ´┐Że pakt mo´┐Że by´┐Ż umow´┐Ż, nie odr´┐Żnia dyplomacji od szanta´┐Żu!
Pierwszy strateg zmaga si´┐Ż nie tylko z wrogami w postaci sygnatariuszy paktu (ciekawe s´┐Żowo, nie umowa, a pakt), ale r´┐Żwnie´┐Ż z wydawa´┐Żby si´┐Ż jednym z wiekszych sprzymierze´┐Żc´┐Żw IVRP mianowicie pa´┐Żacem prezydenckim. Praktycznie bez echa przesz´┐Ża rada gabinetowa, a to wydarzenie wskazuje znacznie bardziej na wszechobecny chaos w szeregach prawych i sprawiedliwych ni´┐Ż pomachiwania szabelk´┐Ż sygnatariuszy, kt´┐Żre oczywi´┐Żcie s´┐Ż naturalna konsekwencj´┐Ż lekcewa´┐Ż´┐Żcego tratowania przez PiS swoich partner´┐Żw i temperament´┐Żw samych `przyjaci´┐Ż'. Na razie triumwirat zostawmy w spokoju, bo jest rzecz ciekawsza do opisania. Rad´┐Ż zwo´┐Żuje si´┐Ż w okoliczno´┐Żciach nadzwyczajnych podobnie jak or´┐Żdzie pierwszego, kt´┐Żre by´┐Żo spowodowane wypowiedziami polityk´┐Żw LPR, SO i oczywi´┐Żcie PO, w jednej z komercyjnych stacji radiowych, gdzie przyczyna wszelkich nieszcz´┐Ż´┐Ż stronnicza Monika dokona´┐Ża prowokacji wydobywaj´┐Żc z polityk´┐Żw informacj´┐Ż na temat poparcia jakiej´┐Ż tam ustawy. Jak si´┐Ż p´┐Żniej okaza´┐Żo to nie by´┐Ża prowokacja radia tylko rz´┐Żdowa pod kierownictwem ministra wasserwanny przerwa rury przerwa ekran´┐Żw wyciszaj´┐Żcych i przerwa obwodnicy dotycz´┐Żcej osiedla ministra, kt´┐Żry przekaza´┐Ż mediom informacj´┐Ż o niepokojach prezydenta wywo´┐Żanych wypowiedziami polityk´┐Żw w stronniczych mediach. Jak si´┐Ż wszystko sko´┐Żczy´┐Żo wiemy, po serialu `M jak mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż' postawiona na baczno´┐Ż´┐Ż Polska wys´┐Żucha´┐Ża 4 minutowej wzmianki, o tym, ´┐Że lepper jest dobry (ju´┐Ż nie jest), a miesza PO.  

Powody zwo´┐Żania rady by´┐Ży dwa, po pierwsze brat I stratega przypomnia´┐Ż sobie, ´┐Że mia´┐Ż by´┐Ż prezydentem aktywnym, z inicjatyw´┐Ż ustawodawcz´┐Ż i wszelka inn´┐Ż inicjatyw´┐Ż, tymczasem do tej pory zaliczy´┐Ż wizyt´┐Ż w Watykanie, gdzie na kl´┐Żczkach uca´┐Żowa´┐Ż d´┐Żo´┐Ż, a jak si´┐Ż okazuje zgodnie z protoko´┐Żem wystarczy´┐Żo uca´┐Żowa´┐Ż pier´┐Żcie´┐Ż przyw´┐Żdcy pa´┐Żstwa Watykan, nast´┐Żpnie ubrano go w str´┐Żj stra´┐Żaka i przypomina´┐Ż pierwszy brygadzist´┐Ż Maliniaka, by na koniec pojecha´┐Ż do USA i postraszy´┐Ż polsk´┐Ż stanowczo´┐Żci´┐Ż w sprawie wiz dla Indian. ´┐Żona prezydenta USA tak si´┐Ż zl´┐Żk´┐Ża, ´┐Że pojecha´┐Ża przed wizyt´┐Ż ogl´┐Żda´┐Ż olimpiad´┐Ż w Turynie, a spakowane w reklam´┐Żwce kanapki przez pierwsza dam´┐Ż nabra´┐Ży bardziej intensywnego smaku goryczy, gdy sie okaza´┐Żo, ´┐Że w´┐Żr´┐Żd Polonii nie by´┐Żo wielu ch´┐Żtnych do pogaw´┐Żdki z rodakiem. To by´┐Ż pow´┐Żd pierwszy, pow´┐Żd drugi jest jeszcze ciekawszy, ot´┐Ż okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że to co przez 109 dni rz´┐Żd osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż na polu dzia´┐Ża´┐Ż rz´┐Żdowych, czyli sukces negocjacji z UE i sukces negocjacji z UE oraz sukces negocjacji z UE, plus sukces konferencji po sukcesie negocjacji z UE, to za ma´┐Żo, liczne sukcesy przy´┐Żmi´┐Ż pierwszy po bracie jednym stwierdzeniem: "rz´┐Żd nie realizuje programu". To zdanie brzmi mi w uszach do dzi´┐Ż, jak to nie realizuje programu, to po co pan kazio ponad 100 dni wbija Polakom do g´┐Żowy, ´┐Że usilne starania w obszarze szeroko zakrojonych dzia´┐Ża´┐Ż zmierzaj´┐Ż w kierunku intensywnych wysi´┐Żk´┐Żw otwieraj´┐Żcych nowe horyzonty poszukiwa´┐Ż i rozwi´┐Żza´┐Ż optymalnych w zakresie bie´┐Ż´┐Żcej polityki prospo´┐Żecznej. Po co si´┐Ż pytam, premier ostrzega´┐Ż Polak´┐Żw przez oblodzonymi chodnikami, ptasi´┐Ż gryp´┐Ż, integrowa´┐Ż si´┐Ż ze ´┐Żrodowiskiem narciarzy na stokach, kr´┐Żci´┐Ż walca z m´┐Żodzie´┐Ż´┐Ż maturaln´┐Ż, by teraz pos´┐Żysze´┐Ż te gorzkie s´┐Żowa o zaniechaniu realizacji wytycznych. Kiedy ja skromny obywatel od 3 miesi´┐Żcy pisz´┐Ż o tym, ´┐Że mamy do czynienia z kobiet´┐Ż pracuj´┐Żc´┐Ż opowiadaj´┐Żc´┐Ż jak mi´┐Ż z okienka bajki dla narodu, obywatele IVRP obra´┐Żali si´┐Ż, dopiero trzeba by´┐Żo autorytetu pierwszego po bracie, ´┐Żeby do Polski solidarnej dotar´┐Żo, ´┐Że ´┐Żadne nabo´┐Że´┐Żstwo z niebieskiej ksi´┐Ż´┐Żeczki `programowej' nie mia´┐Żo miejsce, a to co obserwowali´┐Żmy to jedynie hymny pochwalne przygotowane na okoliczno´┐Ż´┐Ż nieuchronnie nadchodz´┐Żcych sukces´┐Żw, kt´┐Żrych nieuchronno´┐Ż´┐Ż udaje si´┐Ż oddala´┐Ż konsekwentnymi zaniechaniami.

Sytuacja wydaje si´┐Ż nieco schizofreniczna, ponad 3 miesi´┐Żczny wysi´┐Żek medialny rz´┐Żdu jednym nierozwa´┐Żnym zdaniem pierwszy po bracie obr´┐Żci´┐Ż w perzyn´┐Ż. Chcia´┐Żoby si´┐Ż rzec gombrowiczowskim `jak to nie zachwyca, jak zachwyca'. Powstaje te´┐Ż pytanie kt´┐Żry z pierwszych podw´┐Żadnych I stratega ma racj´┐Ż, ten co przekonywa´┐Ż o licznych sukcesach i czekaj´┐Żcych w kolejce kolejnych wiktoriach, czy ten co sukces´┐Żw podobnie jak ja nie widzi. Czy teraz 70% zaufania Polak´┐Żw dla poczyna´┐Ż medialnych premiera spadnie, a wzro´┐Żnie 53% zaufania dla brata jednego i drugiego. Ogl´┐Żda´┐Żem te rozterki obu pan´┐Żw i zachodzi´┐Żem w g´┐Żow´┐Ż jak oni z tej beznadziejnej sytuacji wyjd´┐Ż. Rozwa´┐Ża´┐Żem wszelkie mo´┐Żliwe scenariusze staraj´┐Żc si´┐Ż wczu´┐Ż w nieciekawe po´┐Żo´┐Żenie d´┐Żentelmen´┐Żw i kiedy ja sobie dywagowa´┐Żem, panowie weszli na trybuny i wsp´┐Żlnym g´┐Żosem wyt´┐Żumaczyli Polakom dlaczego rz´┐Żd nie realizuje programu, a prezydent dopiero teraz to zauwa´┐Ży´┐Ż. Okaza´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że to Donald Tusk po raz kolejny przekaza´┐Ż mediom niestosown´┐Ż informacj´┐Ż o braku realizacji jakichkolwiek za´┐Żo´┐Że´┐Ż programowych, co rzuci´┐Żo k´┐Żod´┐Ż pod nogi IVRP, nie przygotowanej na taki barbarzy´┐Żski atak. Cud, ´┐Że unikn´┐Żli´┐Żmy or´┐Żdzia, nie wiemy te´┐Ż co ustalono na radzie, wiemy, natomiast, ´┐Że mimo braku konfliktu miedzy ministrami w kwestii WSI, o czym zapewnia´┐Ż minister urba´┐Żski (niegdy´┐Ż KLD), a czemu zaprzeczy´┐Ż I strateg, pan pierwszy zaj´┐Ż´┐Ż stosowne stanowisko.

Po kilku dniach do `zdradzieckiej' PO do´┐Ż´┐Żczyli panowie sygnatariusze, kt´┐Żrzy wbili n´┐Ż w plecy przewodniej sile narodu, okaza´┐Żo si´┐Ż ´┐Że wszystkie si´┐Ży polityczne w Polsce i 99% medi´┐Żw uwzi´┐Żo si´┐Ż na skromn´┐Ż ale pr´┐Żn´┐Ż delegacje `elity narodu' w postaci prawych i sprawiedliwych z nazwy. Je´┐Żli kto´┐Ż uwa´┐Ża´┐Ż, ´┐Że upokorzeni wata´┐Żkowie zapomn´┐Ż o swojej porucie by´┐Ż naiwny `geniuszem strategii', kt´┐Żry przy pomocy straszaka wybor´┐Żw dokona´┐Ż prymitywnego szanta´┐Żu politycznego, a nast´┐Żpnie wykrzycza´┐Ż ´┐Żwiatu sw´┐Żj geniusz negocjacji i wskazywania miejsca `partnerom'. Teraz po´┐Żo´┐Żenie IVRP jest jeszcze gorsze,  przypomina zaciskaj´┐Żce sie imad´┐Żo, w kt´┐Żrym g´┐Żow´┐Ż trzyma Jutrzenka narodu, I strateg i odgra´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że wszystko idzie dobrze i jest pod sta´┐Ż´┐Ż kontrol´┐Ż. Problem polega na tym, ´┐Że argument wybor´┐Żw wypad´┐Ż z pakietu strategii, a imad´┐Żem nie kr´┐Żci PiS tylko elektorat i ca´┐Ża opozycja od lewa do prawa. Nawet najbardziej twarda g´┐Żowa takiego u´┐Żcisku d´┐Żugo nie wytrzyma, ju´┐Ż wkr´┐Żtce nale´┐Ży spodziewa´┐Ż si´┐Ż p´┐Żkni´┐Żcia czaszki, cho´┐Ż nie nale´┐Ży spodziewa´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że otworzona czaszka ujawni jak´┐Żkolwiek zawarto´┐Ż´┐Ż.matka_kurka 2006-02-27 11:20 Ranking: (0)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=439
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (253)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (210)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (126)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (110)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI

wypowied´┐Ż Ziobry w sprawie chirurga


Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce