ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 426 - 05 marca 2006
~Polsce nie s´┐Ż potrzebne nowe wybory, Polsce potrzebni s´┐Ż nowi Polacy!
J´┐Żzykiem szkolnej rozprawki i prost´┐Ż metafor´┐Ż postaram si´┐Ż przedstawi´┐Ż dwie wizje Polski, gospodarnej opartej na indywidualnym profesjonalizmie prywatnych firm i ba´┐Żaganiarskiej Polski administracyjnej, centralnie sterowanej. Wczoraj mia´┐Żem przykre zdarzenie, na le´┐Żnej przecince rozbi´┐Żem misk´┐Ż olejow´┐Ż w swoim rodzinnym leasingowanym kombi. G´┐Żusza kompletna i do domu daleko, c´┐Ż by´┐Żo robi´┐Ż zadzwoni´┐Żem na assistance i pokr´┐Żtce opisa´┐Żem zdarzenie, przyjmuj´┐Żcemu zaj´┐Żo troch´┐Ż ustalenie lokalizacji wsi, kt´┐Żrej nie mia´┐Ż na mapie, ale po podpowiedzi z mojej strony, ´┐Że wie´┐Ż jest obok miasteczka X, problem si´┐Ż rozwi´┐Żza´┐Ż. Po 30 minutach zadzwoni´┐Ż do mnie b´┐Żd´┐Żcy ju´┐Ż w drodze kierowca lawety, aby ustali´┐Ż szczeg´┐Ży lokalizacji, a po kolejnych 10 by´┐Ż ju´┐Ż na miejscu. Kierowca przejecha´┐Ż oko´┐Żo 12 km, do czasu nale´┐Ży doliczy´┐Ż ustalanie lokalizacji z dyspozytorem assistance i zorganizowanie dodatkowego osobowego auta poniewa´┐Ż jecha´┐Żem z 4 osobow´┐Ż rodzin´┐Ż. Rodzina zapakowa´┐Ża si´┐Ż do osobowego auta, a ja pojecha´┐Żem lawet´┐Ż do serwisu odda´┐Ż samoch´┐Żd do naprawy. Spieszyli´┐Żmy si´┐Ż, bo by´┐Ży sobota i serwis pracowa´┐Ż tylko do 14, jednak uda´┐Żo mi si´┐Ż ustali´┐Ż z kierownikiem serwisu, ´┐Że poczeka na nas 15 min je´┐Żli si´┐Ż sp´┐Żnimy. Do serwisu by´┐Żo oko´┐Żo 25 km, kiedy wyjechali´┐Żmy z miasta, przez CB radio jeden z laweciarzy przekaza´┐Ż informacje, ´┐Że na drodze mi´┐Żdzynarodowej, kt´┐Żr´┐Ż mieli´┐Żmy jecha´┐Ż zdarzy´┐Ż si´┐Ż wypadek i ruch jest zablokowany. Kierowca lawety skr´┐Żci´┐Ż od razu w stron´┐Ż najbli´┐Ższego objazdu i mimo dodatkowych przeszk´┐Żd zd´┐Ż´┐Żyli´┐Żmy na czas. Oddali´┐Żmy samoch´┐Żd do naprawy podzi´┐Żkowa´┐Żem kierowcy lawety, wsiad´┐Żem w podstawione ju´┐Ż auto zast´┐Żpcze i wr´┐Żci´┐Żem do miasteczka gdzie mieszkaj´┐Ż moi znajomi. Miasteczko jest malutkie wszyscy wiedz´┐Ż o wszystkich wszystko.  

Opisa´┐Żem znajomym swoj´┐Ż przygod´┐Ż, a oni zrewan´┐Żowali si´┐Ż histori´┐Ż wypadku, kt´┐Żry mnie uda´┐Żo si´┐Ż omin´┐Ż´┐Ż. Okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że do wypadku pierwsza przyjecha´┐Ża stra´┐Ż po´┐Żarna po 15 minutach, kt´┐Żra musia´┐Ża przebi´┐Ż si´┐Ż przez ca´┐Że miasto ci´┐Żkim sprz´┐Żtem. Druga zameldowa´┐Ża si´┐Ż Policja po 40 minutach, odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż jak´┐Ż mia´┐Ża do pokonania to oko´┐Żo 1200 metr´┐Żw w linii prostej tras´┐Ż mi´┐Żdzynarodow´┐Ż. Ostatnie przyjecha´┐Żo pogotowie, po 55 minutach pokonuj´┐Żc oko´┐Żo 2500 m. Spraw´┐Ż relacjonowa´┐Ż ´┐Żwiadek wypadku, kt´┐Żry czeka´┐Ż a´┐Ż s´┐Żu´┐Żby szybkiego reagowania zabezpiecz´┐Ż miejsce wypadku, jak si´┐Ż potem okaza´┐Żo 1 osoba przyp´┐Żaci´┐Ża ´┐Życiem `szybko´┐Ż´┐Ż' reagowania. Objazd omijaj´┐Żcy wypadek by´┐Ż zorganizowany tak, ´┐Że ci´┐Żar´┐Żwki i autobusy grz´┐Żz´┐Ży w polnych drogach, chocia´┐Ż wystarczy´┐Żo 2 km wcze´┐Żniej poustawia´┐Ż po jednym policjancie i kierowa´┐Ż samochody na autostrad´┐Ż. Po co o tym pisz´┐Ż? Po to, ´┐Że to jest w´┐Ża´┐Żnie Polska. Firmy, kt´┐Żre wiedz´┐Ż z czego ´┐Żyj´┐Ż i co nale´┐Ży do ich obowi´┐Żzk´┐Żw, s´┐Ż w stanie z najwi´┐Żkszej g´┐Żuszy wyci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż `ofiar´┐Ż' zdarzenia, kt´┐Żrej ´┐Życiu nic nie zagra´┐Ża w ci´┐Żgu 40 minut pokonuj´┐Żc oko´┐Żo 12 km, w tym po´┐Żow´┐Ż le´┐Żnymi duktami. Po drodze solidarne ´┐Żrodowisko laweciarzy lub szerzej CB radiowc´┐Żw na bie´┐Ż´┐Żco i b´┐Żyskawicznie jest w stanie wyci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż z najwi´┐Żkszego korka. Klient korzystaj´┐Żcy z assistance, przechodzi ca´┐Ż´┐Ż operacj´┐Ż such´┐Ż stop´┐Ż, auto odstawione do naprawy, a otrzymana samoch´┐Żd zast´┐Żpczy nie komplikuje dalszych plan´┐Żw.  

Po drugiej stronie mamy pa´┐Żstwowe molochy, kt´┐Żrych zadaniem jest zapewnienie bezpiecze´┐Żstwa i ochrona ludzkiego ´┐Życia. Do wypadku pokonuj´┐Żc ledwie 1200 m policja melduje si´┐Ż po 40 minutach, pogotowie po 55 minutach, nikt nie my´┐Żli o racjonalnych rozwi´┐Żzaniu objazd´┐Żw by nie nara´┐Ża´┐Ż kierowc´┐Żw na kolejne st´┐Żuczki. W wyniku tych wszystkich dzia´┐Ża´┐Ż umiera cz´┐Żowiek. Co si´┐Ż dziej dalej zapyta kto´┐Ż? Kto poniesie odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż, za tak spartolon´┐Ż akcj´┐Ż. Ot´┐Ż nic si´┐Ż nie dzieje i wszyscy odpowiedzialni mog´┐Ż spa´┐Ż spokojnie. Dlaczego na lito´┐Ż´┐Ż bosk´┐Ż spyta bardziej przej´┐Żty sytuacj´┐Ż? Dlatego, ´┐Że to prowincjonalne maisteczko jakich w Polsce tysi´┐Żce, dlatego ´┐Że zgin´┐Ża tylko jedna osoba, dlatego, ´┐Że nie by´┐Żo w pobli´┐Żu telewizji i dlatego, ´┐Że wszystkie s´┐Żu´┐Żby (w tym wypadku z wyj´┐Żtkiem stra´┐Ży) mia´┐Ży gdzie´┐Ż swoje obowi´┐Żzki, wiedz´┐Żc, ´┐Że nie ma takiej si´┐Ży, kt´┐Żra mog´┐Żaby im zarzuci´┐Ż cokolwiek. Takich sytuacji w Polsce co weekend jest dziesi´┐Żtki, ale nie nale´┐Ży spodziewa´┐Ż si´┐Ż wyst´┐Żpienia ministra Dorna pudruj´┐Żcego ca´┐Że zdarzenie, nie wyjdzie przed kamery minister Ziobro i nie oskar´┐Ży komendanta policji i dyspozytor´┐Żw pogotowia. Nie b´┐Żdzie te´┐Ż nowej wielkiej spektakularnej zapowiedzi poprawy i szeroko zakrojonych zmian, nie b´┐Żdzie poniewa´┐Ż to nie jest rzecz s´┐Żu´┐Ż´┐Żca dobru Ojczyzny, to tylko jaki´┐Ż tam wypadek jakich tygodniowo zdarza si´┐Ż dziesi´┐Żtki. W Polsce nie rozwi´┐Żzuje si´┐Ż problem´┐Żw systemowo, w Polsce problemy rozwi´┐Żzuje si´┐Ż medialnie, a wystarczy´┐Żoby na pocz´┐Żtek, ´┐Żeby minister Dorn wymieni´┐Ż system ´┐Ż´┐Żczno´┐Żci mi´┐Żdzy s´┐Żu´┐Żbami (policja, stra´┐Ż´┐Ż, pogotowiem) na CB laweciarzy, gwarantuj´┐Ż, ´┐Że ca´┐Ża akcja zosta´┐Żaby przeprowadzona sprawniej i by´┐Ż mo´┐Że nikt nie przyp´┐Żaci´┐Żby ignorancji i ba´┐Żaganiarstwa ´┐Życiem. Nowe wybory zmieni´┐Ż jedynie starych tandeciarzy na nowych tandeciarzy, w Polsce potrzebni s´┐Ż nowi Polacy, kt´┐Żrzy maj´┐Ż wpojone do ´┐Żb´┐Żw poczucie odpowiedzialno´┐Żci za w´┐Żasne dzia´┐Żania, potrzebny jest assistance obywatelski, tymczasem kolejni ideolodzy oparli przysz´┐Żo´┐Ż´┐Ż kraju na idiotycznych decyzjach administracyjnych poszczeg´┐Żlnych gwiazd medialnych mieni´┐Żcych si´┐Ż ministrami. ´┐Żatwiej uwolni´┐Ż piekarza z Legnicy i zebra´┐Ż poklask, ni´┐Ż stworzy´┐Ż prawo, kt´┐Żre ´┐Żadnemu piekarzowi nie zaszkodzi, ´┐Żatwiej w ´┐Żwietle kamer oplu´┐Ż s´┐Żdziego z Gliwic, ni´┐Ż stworzy´┐Ż prawo daj´┐Żce mu narz´┐Żdzia do bardziej sprawiedliwych wyrok´┐Żw. Z tej ´┐Żatwizny korzysta ka´┐Żdego dnia ka´┐Żdy partacz IVRP, kt´┐Żry przelewaj´┐Żc z pustego pr´┐Żne krzyczy o rewolucji moralnej i podwy´┐Ższonych standardach rz´┐Żdzenia.


Matka_Kurka 2006-03-05 09:32

G´┐Żos´┐Żw: 135
URL do tego tekstu:
http://www.matka-kurka.net/post/?p=426
G´┐Żosuj             Wy´┐Żlij na e-mail              link do onet.pl


Wasze komentarze do tego tekstu
 W´┐Żtki   Odpowiedzi   Autor   Wy´┐Żwietle´┐Ż 
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz nowy w▒tek Dodaj nowy w´┐Żtek

Forum


15.09.2008, 01:51 jajakoja Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: Dlatego ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż rz´┐Żdy Kaczy´┐Żskich

Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz

Czat

rozmawia:
estimado


Wiadomości dnia
´┐Żawrow: u´┐Ży´┐Żem niecenzuralnego s´┐Żowa, ale cytuj´┐Żc kogo´┐Ż innego

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej ´┐Żawrow przyzna´┐Ż w niedziel´┐Ż, ´┐Że u´┐Ży´┐Ż niecenzuralnego s´┐Żowa w rozmowie z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Milibandem, ale by´┐Ż to tylko cytat z czyjej´┐Ż opinii o prezydencie Gruzji.


"Der Spiegel": Saakaszwili ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd

W Waszyngtonie narasta podejrzliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili to hazardzista, kt´┐Żry sam wywo´┐Ża´┐Ż krwaw´┐Ż pi´┐Żciodniow´┐Ż wojn´┐Ż na Kaukazie i bezczelnie ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd - pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".


Ziobro: nie nazwa´┐Żem doktora morderc´┐Ż

By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro zapewni´┐Ż, ´┐Że nie zamierza pozywa´┐Ż za dok´┐Żadne cytowanie jego s´┐Ż´┐Żw o doktorze Miros´┐Żawie Garlickim. Jak wyja´┐Żni´┐Ż wcze´┐Żniejsze doniesienia tvp.info wynika´┐Ży z "nieporozumienia w prywatnej rozmowie z dziennikarzem" serwisu.


Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z´┐Ż zado´┐Ż´┐Żuczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci, Przemys´┐Żaw Gosiewski zapowiedzia´┐Ż na antenie Radia Kielce, ´┐Że pozwie do s´┐Żdu Juli´┐Ż Piter´┐Ż. Pose´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż domaga´┐Ż, by minister Pitera wp´┐Żaci´┐Ża 100 tysi´┐Żcy z´┐Żotych zado´┐Ż´┐Żuczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa´┐Ża, ´┐Że by´┐Żby to w´┐Ża´┐Żciwy akt przeprosin.


W r´┐Żnych miejscach Suwa´┐Żk podpalano cztery samochody

Cztery samochody sp´┐Żon´┐Ży, a jeden zosta´┐Ż uszkodzony w nocy z soboty na niedziel´┐Ż w Suwa´┐Żkach - poinformowa´┐Ż Jacek Dobrz´┐Żski, rzecznik podlaskiej policji.


Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski przeprasza Karola Darwina

Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski postanowi´┐Ż przeprosi´┐Ż Karola Darwina za to, ´┐Że "´┐Żle interpretowa´┐Ż" jego teori´┐Ż ewolucji i zach´┐Żca´┐Ż innych do jej ignorowania i odrzucenia - poda´┐Ż na swej stronie internetowej brytyjski dziennik "Daily Telegraph".


Szuka´┐Ża pracy; zosta´┐Ża zgwa´┐Żcona przez dyrektora?

Dyrektor Powiatowego Urz´┐Żdu Pracy w Sejnach Jacek K. zosta´┐Ż w sobot´┐Ż zatrzymany przez policj´┐Ż pod zarzutem gwa´┐Żtu na 23-letniej kobiecie - poinformowa´┐Ża podlaska policja.

źr´┐Żdło: wp.pl
Szef PiS dla DZIENNIKA: Kaczy´┐Żski: Nie odm´┐Żwi´┐Ż Tuskowi spotkania
Gdyby rzeczywi´┐Żcie Donald Tusk chcia´┐Żby ze mn´┐Ż si´┐Ż spotka´┐Ż i porozmawia´┐Ż w jakiej´┐Ż sprawie merytorycznej, to ja nie odmawiam - zapewnia w rozmowie z DZIENNIKIEM prezes PiS, Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. "Ale przecie´┐Ż s´┐Ż telefony. Kiedy ja by´┐Żem premierem i mimo atak´┐Żw chcia´┐Żem z nim porozmawia´┐Ż, to nie szuka´┐Żem ´┐Żadnych po´┐Żrednik´┐Żw. I by´┐Żo zupe´┐Żnie spokojnie" - m´┐Żwi zdziwiony faktem, ´┐Że premier prosi prezydenta o pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

Premier zamawia drog´┐Ż us´┐Żug´┐Ż: Tusk zap´┐Żaci 100 tys. z´┐Ż za wywieszenie flagi
Ile kosztuje zawieszenie flagi? Ile jest warte to, by nie wisia´┐Ża ona do g´┐Żry nogami? Zdaniem premiera Donalda Tuska za taka us´┐Żug´┐Ż warto zap´┐Żaci´┐Ż a´┐Ż 100 tys. z´┐Ż - donosi "Newsweek". Tyle bowiem zap´┐Żaci Kancelaria Premiera prywatnej firmie za wywieszanie flag z okazji wizyt zagranicznych go´┐Żci.

Woli samoloty rz´┐Żdowe: Tusk jednak nie lata rejsowymi kursami
Na pocz´┐Żtku kadencji premier Donald Tusk zapowiada´┐Ż, ´┐Że - by odci´┐Ż´┐Ży´┐Ż bud´┐Żet - z samolot´┐Żw rz´┐Żdowych przesi´┐Żdzie si´┐Ż do rejsowych. Jednak z szumnych zapowiedzi nic nie wysz´┐Żo. TVP Info obliczy´┐Ża, ´┐Że na 23 s´┐Żu´┐Żbowe podr´┐Że szef rz´┐Żdu tylko czterokrotnie korzysta´┐Ż z us´┐Żug komercyjnych linii lotniczych

By´┐Ży minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr´┐Ż? Zostaniesz pozwany
Pozw´┐Ż do s´┐Żdu ka´┐Żdego, kto b´┐Żdzie cytowa´┐Ż moje s´┐Żowa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s´┐Żynne ju´┐Ż zdanie o kardiochirurgu Miros´┐Żawie G.: "ju´┐Ż nikt nigdy przez tego pana ´┐Życia pozbawiony nie b´┐Żdzie". By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci przekonuje, ´┐Że zdanie to zosta´┐Żo wyrwane z kontekstu, a to wywo´┐Ża´┐Żo "nagonk´┐Ż prasow´┐Ż" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b´┐Żdzie ´┐Żadnych konflikt´┐Żw": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K´┐Żopotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K´┐Żopotek z PSL m´┐Żwi o politycznym samob´┐Żjstwie pos´┐Żanki PO. Czy tak ostry konflikt mi´┐Żdzy politykami rz´┐Żdz´┐Żcych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj´┐Ż zgodnie szefowie klub´┐Żw. "Nie ma ´┐Żadnych konflikt´┐Żw i nie b´┐Żdzie mi´┐Żdzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied´┐Ż premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj´┐Ż si´┐Ż, by premier przedstawi´┐Ż harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że now´┐Ż walut´┐Ż b´┐Żdziemy p´┐Żaci´┐Ż ju´┐Ż za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te´┐Ż, ´┐Że wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod´┐Żo Sawick´┐Ż?: Pos´┐Żanka o agencie: Czu´┐Żam jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar´┐Żona o wzi´┐Żcie ´┐Żap´┐Żwki od agenta CBA, niebawem stanie przed s´┐Żdem. By´┐Ża wp´┐Żywowa pos´┐Żanka PO przygotowa´┐Ża lini´┐Ż obrony, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna stre´┐Żci´┐Ż w ten spos´┐Żb: "Zawsze by´┐Żam uczciwym cz´┐Żowiekiem. Je´┐Żli zgrzeszy´┐Żam, to tylko dlatego, ´┐Że przez wiele miesi´┐Żcy namawia´┐Ży mnie do tego s´┐Żu´┐Żby IV RP" - pisze DZIENNIK.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 221719
wizyt: 1108781
ods´┐Żon: 2938789

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne