Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS

wyjątkowy rok

Lech i Jarosław

historia jednego życia

Zawiniło Webasto

list otwarty

Jarosław - człowiek znikąd

Siedem cud´┐Żw


bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Teksty w wersji PDF (8,93 MB)
wersja: 11 pa´┐Żdziernik 2007
Towarzysz Winnicki przem´┐Żwi´┐Ż w przerwie meczu i ju´┐Ż po towarzyszu!
Historia lubi sie powtarza´┐Ż, mamy wr´┐Żcz modelowy schemat rozpadu i upadku kolejnej si´┐Ży, kt´┐Żra metodami rewolucji i na bazie skandalu poprzednik´┐Żw zbudowa´┐Ża wizj´┐Ż raju na ziemi. W zasadzie i AWS i SLD, tak naprawd´┐Ż rozpad´┐Ż si´┐Ż pod koniec kadencji, kiedy lawinowo wychodzi´┐Ży na jaw wszystkie afery. W´┐Żwczas ratowali si´┐Ż przebudowa rz´┐Żdu i mydleniem oczu wyborc´┐Żw, kt´┐Żrzy mydlin ju´┐Ż nie byli w stanie przyj´┐Ż´┐Ż. Tak by´┐Żo u poprzednik´┐Żw, tymczasem or´┐Ży z PiS, nie pod koniec, a po pierwszym roku rz´┐Żd´┐Żw, maj´┐Ż 4 rekonstrukcje rz´┐Żdu, 2 premiera, 4 ministra finans´┐Żw. Ju´┐Ż po roku maj´┐Ż pierwsz´┐Ż powa´┐Żn´┐Ż afer´┐Ż z `ta´┐Żmami prawdy' i juz po roku w partiach koalicyjnych s´┐Ż pierwsze roz´┐Żamy (SO i LPR). Obecna w´┐Żadza ´┐Ż´┐Żczy te´┐Ż wady naczelne poprzednich lider´┐Żw. Zaczynali od patentu Krzaklewskiego, czyli sterowania z tylnej kanapy, potem przeszli na model dyktatury lidera wzorem Leszka Millera. PiS podobnie jak SLD i AWS m´┐Żwi do Polak´┐Żw j´┐Żzykiem, kt´┐Żry Polacy znaj´┐Ż na pami´┐Ż´┐Ż i obrzyd´┐Ż im do imentu.  Wszystko mo´┐Żna Polakom zarzuci´┐Ż i g´┐Żupot´┐Ż i awanturnictwo i dwulicowo´┐Ż´┐Ż i brak trze´┐Żwego os´┐Żdu, ale jedn´┐Ż cech´┐Ż Polak ma opracowan´┐Ż do perfekcji. Polak kiedy widzi, ´┐Że robi si´┐Ż z Polaka g´┐Żupka, a kiedy to Polak widzi, to ju´┐Ż wiadomo, ´┐Że jest to wyj´┐Żtkowo bezczelne robienie g´┐Żupka, tego Polak nie daruje. To si´┐Ż dzieje na poziomie instynktu, odruchu, tu nie ma mowy o jakiej´┐Ż analizie, czyste emocje. Od emocji Polak´┐Żw poleg´┐Ż Krzaklewski i pr´┐Żno go szuka´┐Ż w´┐Żr´┐Żd polskich polityk´┐Żw, od emocji Polak´┐Żw poleg´┐Ż Miller i te´┐Ż juz po Millerze. Jak dzia´┐Ża ten mechanizm, on dzia´┐Ża mniej wi´┐Żcej tak, jak przedstawi´┐Ż to Bareja. Roboczo mechanizm mo´┐Żna by nazwa´┐Ż syndromem Winnickiego. Pami´┐Żtacie jak Anio´┐Ż wy´┐Ż´┐Żczy´┐Ż pr´┐Żd i nie mo´┐Żna by´┐Żo obejrze´┐Ż meczu, wtedy dobra w´┐Żadza, towarzysz Winnicki zaprosi´┐Ża lud do siebie, by obejrze´┐Ż TV na baterie. Wszyscy byli zachwyceni i przepychem w domu w´┐Żadzy i go´┐Żcinno´┐Żci´┐Ż w´┐Żadzy. Winnicki t´┐Żumaczy´┐Ż jak to trzeba zrobi´┐Ż to i tamto, by by´┐Żo lepiej i lud go s´┐Żucha´┐Ż bo m´┐Żdrze ch´┐Żop m´┐Żwi´┐Ż, mimo ´┐Że w´┐Żadza. Nikt nie zauwa´┐Ży´┐Ż, ´┐Że Winnicki pl´┐Żt´┐Ż to co plot´┐Ż wszyscy sekretarze od 30 paru lat, nikt, no mo´┐Że poza profesorem, nie zdawa´┐Ż trudnych pyta´┐Ż, bo w´┐Żadza by´┐Ża blisko ludu i obja´┐Żnia´┐Ża jak jest dobrze i jak b´┐Żdzie jeszcze lepiej. Nikt nie protestowa´┐Ż chocia´┐Ż wszyscy stali w kilometrowych kolejkach, chocia´┐Ż wiedzieli co to jest 20 stopie´┐Ż zasilania, chocia´┐Ż grz´┐Żli w b´┐Żocie na osiedlowym deptaku, chocia´┐Ż prostowali krzywe ´┐Żciany, nie protestowali bo mieli dost´┐Żp do TV na bateri´┐Ż, poza tym nie wypada´┐Żo w go´┐Żcinie u w´┐Żadzy robi´┐Ż fochy. Wystarcza´┐Żo im, ´┐Że w´┐Żadza podzieli´┐Ża si´┐Ż kawa´┐Żkiem swojego dobra, kt´┐Żre tak naprawd´┐Ż powinno by´┐Ż dobrem go´┐Żci i to oni powinni by´┐Ż gospodarzem. Pewnie wszyscy szczeliwie obejrzeliby mecz do ko´┐Żca, w´┐Żadza ´┐Żwiadoma swojej dobroci, lud nie´┐Żwiadomy swojej krzywdy, gdyby nie przerwa w meczu. W przerwie meczu lud zobaczy´┐Ż wyst´┐Żpienie Winnickiego, kt´┐Żry gdyby m´┐Żwi´┐Ż to co m´┐Żwi´┐Ż ludowi wcze´┐Żniej dalej m´┐Żg´┐Żby robi´┐Ż to co robi´┐Ż ca´┐Ży czas, przesz´┐Żoby bez echa do drugiej po´┐Żowy, ale on m´┐Żwi´┐Ż co´┐Ż zupe´┐Żnie innego ni´┐Ż m´┐Żwi´┐Ż ludowi wcze´┐Żniej i wtedy lud zobaczy´┐Ż co Winnicki robi ludowi, a zrobi´┐Ż Winnicki ludowi krzywd´┐Ż. Naplu´┐Ż w twarz ludowi, bo co innego m´┐Żwi´┐Ż ludowi, a co innego m´┐Żwi´┐Ż w TV, gdy lud to zauwa´┐Ży´┐Ż, nie pomog´┐Ży ju´┐Ż t´┐Żumaczenia i pocz´┐Żstunki, lud porzuci´┐Ż TV na baterie i Winnickiego. Niestety Polacy potrzebuj´┐Ż takiego ciosu obuchem, aby poj´┐Ż´┐Ż co si´┐Ż wok´┐Ż nich dzieje i pierwsze ciosy mamy ju´┐Ż za sob´┐Ż. Towarzysz Jaros´┐Żaw Winnicki wyg´┐Żasza ju´┐Ż ente przem´┐Żwienie jak to on si´┐Ż stara i spada bezrobocie, czyli w´┐Ż´┐Żczy´┐Ż TV na baterie i da´┐Ż obejrze´┐Ż jedn´┐Ż po´┐Żow´┐Ż meczu, tyle ´┐Że or´┐Żdzie ma si´┐Ż nijak do deklaracji w stoczni gda´┐Żskiej i do wielu innych deklaracji. Polacy ju´┐Ż wiedz´┐Ż, ´┐Że towarzysz Jaros´┐Żaw Winnicki co innego m´┐Żwi przed meczem gdy jest z nimi w Stoczni, gdy ca´┐Żuje go ma´┐Ża ´┐Żowiczanka (brrr) i co innego w TV. Tego Polak Polakowi nie zapomina. Los towarzysza jest przesadzony, pytanie jest tylko jedno. Czy towarzysz p´┐Żjdzie po rozum do g´┐Żowy i uratuje w przyspieszonych wyborach co si´┐Ż jeszcze da uratowa´┐Ż, czy przetrwa skulony z innymi skulonymi do ko´┐Żca kadencji, a to oznacza, ´┐Że podzieli los Krzaklewskiego i Millera. Poza analiz´┐Ż i konkursem jest jeszcze jeden syndrom upadku. Dot´┐Żd ´┐Żadna w´┐Żadza poza PRL nie by´┐Ża tak ob´┐Żmiewana i tak wyszydzana jak wirtualne pa´┐Żstwo zwane IVRP, w kt´┐Żrym ´┐Żyje dw´┐Żch braci, a rz´┐Żdzi nimi by´┐Ży kierownik PGR. Dzi´┐Ż przyznanie si´┐Ż do popierania IVRP oznacza obciach, oznacza ludzki ´┐Żmiech, oboj´┐Żtnie w jakim ´┐Żrodowisku, w szkole, w pracy, na ulicy, w sklepie. Poza babci´┐Ż, kt´┐Żrej wylecia´┐Ża sztuczna szcz´┐Żka w czasie mi´┐Żosnych uniesie´┐Ż do pana Romana, nie widzia´┐Żem euforii w oczach elektoratu. Nawet ci co popieraj´┐Ż jeszcze t´┐Ż chucp´┐Ż, nie licz´┐Żc fanatyk´┐Żw w rodzaju kibic´┐Żw ´┐Żylety, nie maja jako´┐Ż odwagi spojrze´┐Ż w oczy rodakom, coraz ciszej m´┐Żwi´┐Ż o prawie i sprawiedliwo´┐Żci, w og´┐Żle nie wspominaj´┐Ż o standardach i moralno´┐Żci, w´┐Ża´┐Żciwie zosta´┐Ż im precz z komun´┐Ż i jaki´┐Ż bli´┐Żej nieokre´┐Żlony uk´┐Żad, bo wiadomo, ´┐Że czym´┐Ż trzeba t´┐Żumaczy´┐Ż kompletny upadek. Pozosta´┐Ża jeszcze tylko jedna bariera, przyznania sie do b´┐Ż´┐Żdu wielu b´┐Żdzie potrzebny obuch i kolejna sesja z towarzyszem Jaros´┐Żawem Winnickim, ale ju´┐Ż teraz dla wielu sta´┐Żo si´┐Ż jasnym, ´┐Że meczu z e startegiem nie obejrz´┐Ż do ko´┐Żca, do przerwy 11:0 i nokaut, nie ma sensu ogl´┐Żda´┐Ż drugiej po´┐Żowy.Matka_Kurka 2006-10-17 20:54
G´┐Żos´┐Żw: 4


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=40

komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1073


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 830


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 684


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 499


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 483


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 481


09 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Kwa´┐Żniewski juz odchodzi, Kaczy´┐Żskiego mo´┐Że powstrzyma´┐Ż tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k´┐Żamstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros´┐Żaw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t´┐Żskni´┐Żcy za narodzinami normalno´┐Żci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt´┐Żrej obywatel b´┐Żdzie patrzy´┐Ż z g´┐Żry na w´┐Żadz´┐Ż a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi´┐Żcej w´┐Żadzy dla samorz´┐Żd´┐Żw, jak najmniej dla urz´┐Żd´┐Żw. B´┐Żdziemy wspiera´┐Ż obywateli z inicjatyw´┐Ż i nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż tym Polakom, kt´┐Żrzy chc´┐Ż spokojnie pracowa´┐Ż, nie koniecznie zak´┐Żada´┐Ż firmy. Nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż Polakom ci´┐Żkiej pracy, poniewa´┐Ż rynek pracy jest dla nas celem numer jeden, rozwi´┐Żzuj´┐Żcym wszystkie najwi´┐Żksze bol´┐Żczki Polski. Polska wolna, pe´┐Żna swob´┐Żd dla ludzi tw´┐Żrczych i Polska pami´┐Żtaj´┐Żca o tych, kt´┐Żrym si´┐Ż nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33
G´┐Żos´┐Żw: 444


30 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Ma´┐Ży kapral, partyzant, m´┐Żwi o Polsce dla Polak´┐Żw! G´┐Żosujcie i pilnujcie witryn !
Kiedy´┐Ż pewien austriacki kapral opowiada´┐Ż w bawarskich knajpach, jak wielkie b´┐Żd´┐Ż Niemcy. Na pocz´┐Żtku ludzie si´┐Ż z niego ´┐Żmiali i za wszarz wyprowadzali z lokalu. Wtedy kapral krzycza´┐Ż na ulicach, zbiera´┐Ż sobie podobnych podrzutk´┐Żw i wraca´┐Ż oknem do lokalu. M´┐Żwi´┐Ż tak, ´┐Że i po pijaku nie da´┐Żo si´┐Ż tego s´┐Żucha´┐Ż. M´┐Żwi´┐Ż o Niemcach, kt´┐Żrzy zostali skrzywdzeni przez inne narody, ´┐Że tylko silne Niemcy wojuj´┐Żce w Europie, b´┐Żd´┐Ż Niemcami godnymi szacunku. Krzycza´┐Ż, ´┐Że bolszewizm zagra´┐Ża ´┐Żwiatu, ´┐Że ´┐Żwiatu zagra´┐Żaj´┐Ż ´┐Żydzi spiskuj´┐Żcy mi´┐Żdzynarodowym kapita´┐Żem. Po krzykach, przedstawi´┐Ż Niemcom prost´┐Ż recept´┐Ż na sukces: aby Niemcy ros´┐Ży w si´┐Ż´┐Ż, trzeba przej´┐Ż´┐Ż maj´┐Żtek ´┐Żydowski i rozda´┐Ż g´┐Żoduj´┐Żcym niemieckim rodzinom. Tak b´┐Żdzie sprawiedliwie. Te jego my´┐Żli, po latach, nazwano narodowym socjalizmem. Dalej o... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-30 18:36
G´┐Żos´┐Żw: 417


05 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Ja Tobie, Ty jemu, on jej, ona Wam, oni im, My tamtym, tamci kolejnym! Wygramy!
Marudzi´┐Ż trzeba, to nasz narodowy obowi´┐Żzek, ale trzeba te´┐Ż zrobi´┐Ż par´┐Ż rzeczy i uratowa´┐Ż co si´┐Ż da. Od dzi´┐Ż powinni´┐Żmy m´┐Żwi´┐Ż ka´┐Żdemu, ´┐Że warto, wr´┐Żcz trzeba i´┐Ż´┐Ż na wybory. Warto r´┐Żwnie´┐Ż przy tym napomkn´┐Ż´┐Ż, ´┐Że g´┐Żosujemy m´┐Żdrze, bo polityk´┐Żw mamy g´┐Żupich. Nie ma potrzeby przekonywa´┐Ż babci, ´┐Że Boga nie ma, parady r´┐Żwno´┐Żci s´┐Ż ok., a bogaci s´┐Ż dobrzy, nie ma sensu. Babci w ten spos´┐Żb nie przekonamy, trzeba babci powiedzie´┐Ż, ´┐Że Roman Giertych to biedny katolik i on zaprowadzi prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż. Niech babcia g´┐Żosuje na Romana, je´┐Żli nie zg´┐Żosuje na Kurskiego, ju´┐Ż babcia jest po naszej stronie. Nie ma sensu namawia´┐Ż pana od kt´┐Żrego kupujemy warzywa, ´┐Że rolnicy powinni p´┐Żaci´┐Ż ZUS, zamkn´┐Ż´┐Ż buzi´┐Ż prosz´┐Ż, nie straszy´┐Ż. Nie ma co naje´┐Żd´┐Ża´┐Ż na Leppera, swoje ma za uszami, ale o ludzi dba, sam nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-05 08:01
G´┐Żos´┐Żw: 392


12 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Sk´┐Żd w Tusku tyle brutalno´┐Żci, przykro by´┐Żo patrze´┐Ż jak si´┐Ż zn´┐Żca´┐Ż nad s´┐Żabszym!
Dobrze, zgoda m´┐Żwi´┐Żem dokopa´┐Ż. Tak, nie wypieram si´┐Ż, zach´┐Żca´┐Żem, ´┐Żeby zmasakrowa´┐Ż. Owszem, nawo´┐Żywa´┐Żem, daj mu popali´┐Ż Donald, ale na lito´┐Ż´┐Ż Bosk´┐Ż, na rany Chrystusa, po co rozk´┐Żada´┐Ż na ´┐Żopatki i jeszcze kopa´┐Ż, po co po le´┐Ż´┐Żcym skaka´┐Ż i dlaczego zmasakrowanego ci´┐Żga´┐Ż za nog´┐Ż po pod´┐Żodze? Jedyne co usprawiedliwia Donalda to fakt, ´┐Że posprz´┐Żta´┐Ż na koniec po sobie i wyni´┐Żs´┐Ż "przeciwnika" ze studia.
Matka_Kurka 2007-10-12 21:12
G´┐Żos´┐Żw: 390Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

--- !!! APEL !!! ---

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

dlaczego Matka_Kurka


patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy


Oddolna kampania przeciw rządom najgorszym


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

Jak głosować bez meldunku, w podr´┐Żży lub za granicą

Polokracja

Byki w´┐Żadzy

Oskar´┐Żam

Kampania i debata

DWA SPOTY nie SPOTY