najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


~Bankructwo polityczne! Koalicja b´┐Żdzie kosztowa´┐Ż PiS wi´┐Żcej ni´┐Ż 6 ministerstw!
Partner rzecz nabyta, czy to ´┐Życiowy czy politycznym, najcz´┐Żciej w kraju takim jak Polska, przesi´┐Żkni´┐Żtym ko´┐Żtu´┐Żstwem, wyb´┐Żr partnera ogranicza si´┐Ż do kandydat´┐Żw z tego samego ´┐Żrodowiska, czy jak kto woli warstwy spo´┐Żecznej. Nie ma ´┐Żladu mezaliansu w u´┐Żwi´┐Żconym zwi´┐Żzku SO i PiS, po´┐Ż´┐Żczy´┐Ża ich mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż do dewocji, populizmu i propagandy, wywodz´┐Ż si´┐Ż z tego samego ´┐Żrodowiska ko´┐Żchozowej my´┐Żli politycznej. Jak bardzo pr´┐Żbuj´┐Ż upudrowa´┐Ż w´┐Żasne zami´┐Żowanie do tandety ´┐Żwie´┐Żo zakochani koalicjanci, wida´┐Ż na ka´┐Żdym kroku. Oczywi´┐Żcie technika retuszu, nie polega na nak´┐Żadaniu tapety na w´┐Żasn´┐Ż twarz, bo ko´┐Ż jaki jest ka´┐Żdy widzi i ´┐Żaden puder ko´┐Żskiego oblicza nie przykryje, technika polega na oblewaniu kwasem siarkowym twarzy konkurent´┐Żw politycznych oraz innych ´┐Żrodowisk i warstw spo´┐Żecznych, g´┐Żownie inteligencji. Nie nale´┐Ż´┐Ż do ludzi warto´┐Żciuj´┐Żcych w skali czarno-bia´┐Żej, znam wielu g´┐Żupich, zbyt wielu g´┐Żupich intelektualist´┐Żw z dyplomu, kt´┐Żrzy obnosz´┐Żc go po wszystkich odpustach krzycz´┐Ż: `jestem inteligencja'. Znam r´┐Żwnie´┐Ż intelektualist´┐Żw nie dysponuj´┐Żcych tytu´┐Żami akademickimi, jednak poziomem wiedzy i intelektu bija na g´┐Żowy odpustow´┐Ż inteligencj´┐Ż. To jest oczywi´┐Żcie pewien poziom patologii, nie powszechne zjawisko, najcz´┐Żciej za dyplomem idzie inteligencja i bardzo cz´┐Żsto nie brak dyplomu ´┐Żwiadczy o jej braku, a po prostu ewidentne braki intelektualne jako takie, poza zbiurokratyzowanymi za´┐Żwiadczeniami. Rozpaczliwe pr´┐Żby udowadniania wysokiego poziomu intelektualnego polegaj´┐Żce po cz´┐Żci na machaniu dyplomami, ale w wi´┐Żkszym stopniu na oblewaniu kwasem twarzy znienawidzonych elit, obserwuj´┐Ż od d´┐Żu´┐Ższego czasu w wykonaniu `intelektualnej ´┐Żmietanki' IVRP. Jak to sie objawia? ´┐Żeby daleko nie szuka´┐Ż zerknijmy na w´┐Żasne podw´┐Żrko.    

Sporo si´┐Ż czyta na tym forum i wielu innych internetowych agorach o inteligencji i ortografii, mo´┐Żna wr´┐Żcz m´┐Żwi´┐Ż o prawdziwej batalii ortograficznej promuj´┐Żcej inteligencj´┐Ż w rozumieniu IVRP.  Jest w tych zabiegach na poziomie gimnazjalnym pewna t´┐Żsknota, wr´┐Żcz mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż o kojeniu ran szarpanych przez inteligencje, co´┐Ż na zasadzie: `co ja jestem nieinteligentny, a k´┐Żzka to jak si´┐Ż pisze, h´┐Ż'. W dobie powszechnego dost´┐Żpu do zaawansowanych edytor´┐Żw tekst´┐Żw, podkre´┐Żlaj´┐Żcych na bie´┐Ż´┐Żco czerwonym w´┐Żykiem nieroztropnie stawiane czcionki, nie jest wielk´┐Ż sztuk´┐Ż wst´┐Żpi´┐Ż do elitarnego klubu inteligencji ortograficznej. W tym miejscu wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Żcych ortografi´┐Ż, za dzia´┐Ż gramatyki i to ten najbardziej podstawowy, kt´┐Żrego tajniki poznaj´┐Ż ch´┐Żopcy i dziewcz´┐Żta na poziomie szko´┐Ży podstawowej, uzna ´┐Że jest w zasadzie czym´┐Ż niezwykle pospolitym eksponowanie tego rodzaju wiedzy, co najmniej z dw´┐Żch powod´┐Żw. Po pierwsze nie  czyni si´┐Ż z elementarza encyklopedii, po drugie rzemios´┐Żo nie jest sztuk´┐Ż, jest pewnym narz´┐Żdziem, kt´┐Żre mo´┐Że pom´┐Żc w uzyskaniu dzie´┐Ża, ale jako takie w r´┐Żkach czeladnika jest bezu´┐Żyteczne. Zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem sie przyzwyczai´┐Ż do tego, ´┐Że przeci´┐Żtnemu czytelnikowi na forum przej´┐Żcie przez dwa akapity  tekstu sprawia b´┐Żl fizyczny, nie wiem czym to jest spowodowane, by´┐Ż mo´┐Że bieg´┐Ż´┐Ż znajomo´┐Żci´┐Ż ortografii, taki osobnik uznaj´┐Żcy ortografi´┐Ż za dyscyplin´┐Ż nadrz´┐Żdn´┐Ż i sko´┐Żczon´┐Ż po prostu si´┐Ż nudzi widz´┐Żc na ekranie to co uda´┐Żo mu si´┐Ż opanowa´┐Ż lub wklei´┐Ż do edytora i przejrze´┐Ż w´┐Żyki.  `Czytanie' tekstu t´┐Ż technika nie jest wcale zjawiskiem rzadkim, po´┐Żykanie s´┐Ż´┐Żw bez rozumienia, po to by po ca´┐Żym ´┐Żmudnym procesie koniecznie wyrazi´┐Ż jak´┐Ż´┐Ż rzutk´┐Ż opini´┐Ż na temat autora, powiedzmy: `ty komuchu, grafomanie na us´┐Żugach', jest wr´┐Żcz modelowym schematem `analizowania tre´┐Żci' przez polewanie kwasem.  Dzi´┐Ż nie w obronie w´┐Żasnej, lecz w obronie przyzwoito´┐Żci i poziomu wypowiedzi, po´┐Żwi´┐Żc´┐Ż kilka s´┐Ż´┐Żw prostactwu szeroko pojmowanemu, kt´┐Żremu nie ma ochoty oddawa´┐Ż pola, nie dla megalomani lecz dla wskazania miejsca g´┐Żupocie.

Spo´┐Żr´┐Żd ca´┐Żej gamy tandety powszechnie panosz´┐Żcej si´┐Ż nie tylko na forum, ale i niestety w rzeczywistym ´┐Żwiecie najbardziej obrazuj´┐Żce g´┐Żupot´┐Ż s´┐Ż te opinie, kt´┐Żre bez wi´┐Żkszych zahamowa´┐Ż wyra´┐Żaj´┐Ż krytyk´┐Ż na sekciarskim poziomie ´┐Żwiadomo´┐Żci ideologicznej: `nie czytam tego g..., jeste´┐Ż beznadziejny komuchu, ´┐Żapki ci si´┐Ż poc´┐Ż przed prawd´┐Ż'. Taka krytyka nie mie´┐Żci si´┐Ż w kanonie, ale przynajmniej jest szczera, oparta na g´┐Ż´┐Żbokiej analizie, co prawda nie tekstu lecz psychiki autora, co jest znacznie ´┐Żatwiejsze i nie wymagaj´┐Żce analizy tekstu. Swoja drog´┐Ż gdybym zliczy´┐Ż wszystkie diagnozy psychoanalityczne niejedna klinika chcia´┐Żby wrzuci´┐Ż moje cz´┐Żonki do formaliny, pokazuj´┐Żc niespotykane dot´┐Żd zwyrodnienia m´┐Żzgu studiuj´┐Żcym. Kolejny rodzaj krytyki, kt´┐Żry wprawia mnie w pewne zak´┐Żopotanie, to jest co´┐Ż na wz´┐Żr wybijania klinem, sprowadza si´┐Ż to zjawisko do eksponowania w´┐Żasnej wiedzy, na tle kt´┐Żrej wiedza i koniecznie inteligencja krytykowanego autora ma si´┐Ż zarumieni´┐Ż ze wstydu, albo zbledn´┐Ż´┐Ż w oczach. Ta technika zazwyczaj opiera si´┐Ż na r´┐Żwnowa´┐Żnikach zda´┐Ż, albo wychwytywaniu tzw b´┐Ż´┐Żd´┐Żw logicznych. Bazuj´┐Żc na technice klina krytyk mo´┐Że wyrazi´┐Ż swoja dezaprobat´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żco `ty ´┐Ża´┐Żosny pismaku. Naucz si´┐Ż ty gramatyki i sk´┐Żadni. Na takim niskim poziomie piszesz, ´┐Że to ´┐Żenuj´┐Żce jest oczywi´┐Żcie. Popracuj nad stylem. Podr´┐Żcznik stosowny sobie ty poczytaj'. To by´┐Ża technika klina, zwracam uwag´┐Ż na s´┐Żowa podkre´┐Żlaj´┐Żce intelektualizm krytyka jak:'stosowny podr´┐Żcznik', niemal w ka´┐Żdej krytyce znajdziemy tego rodzaju `pere´┐Żki frazeologiczne'. Z kolei technika wychwytywania b´┐Ż´┐Żd´┐Żw logicznych opiera si´┐Ż na pewnego rodzaju przyzwyczajeniu do niekomplikowania rzeczy prostych i tu krytyka zasadza si´┐Ż na onomatopejach i emotikonach: `buhhhahhaa, :))) ty sie logiki naucz, jak mo´┐Żna na dnie brzytwy si´┐Ż chwyta´┐Ż, buhhhhaa :)))), we´┐Ż se t´┐Ż brzytw´┐Ż i wiesz potnij si´┐Ż w paski'. B´┐Ż´┐Żdy logiczne s´┐Ż o tyle ´┐Żatwiejsze w u´┐Życiu, ´┐Że nie wymagaj´┐Ż tak wielkiego wysi´┐Żku intelektualnego, jak wbijanie klina, dlatego krytycy ch´┐Żtniej si´┐Żgaj´┐Ż do tej broni. Ostatni ju´┐Ż rodzaj krytyki polega na imponowaniu, tu zwykle krytyk oznajmia, ´┐Że jest pracownikiem naukowym, ma 200 osobow´┐Ż firm´┐Ż, albo siedzia´┐Ż na zachodzie tak d´┐Żugo, ´┐Że jemu nikt nie powie. Nie ma w tej kr´┐Żtkiej charakterystyce pojmowania, przez obywateli IVRP, inteligencji i krytyki inteligencji pe´┐Żnego spektrum zjawisk i osobliwo´┐Żci, jednak wystarczy to co jest by przej´┐Ż´┐Ż do sedna, a sednem nie jest moja skromna osoba, ani intelektualne zenity krytyki wszechpolskiej, polewanie kwasem przeciwnik´┐Żw dla kontrastowania ko´┐Żskiego oblicza, sednem jest odwieczna batalia rozs´┐Żdku z g´┐Żupot´┐Ż.  

Cz´┐Żowiek prosty, czy skomplikowany, w ka´┐Żdym razie  my´┐Żl´┐Żcy ma wbudowany pewien mechanizm, mo´┐Żna go nazwa´┐Ż obronnym, kt´┐Żry nie dopuszcza do szarych kom´┐Żrek, kom´┐Żrek ciemnych jak kurna chata. Dzi´┐Żki temu mechanizmowi ludzie my´┐Żl´┐Żcy maj´┐Ż wobec siebie stosunek krytyczny, pozwalaj´┐Żcy unikn´┐Ż´┐Ż kompromitacji, czy w najlepszym razie ´┐Żmieszno´┐Żci. Osobnicy pozbawieni mechanizmu obronnego zachowuj´┐Ż si´┐Ż w spos´┐Żb irracjonalny i groteskowy. Najlepiej odda to zjawisko pewien przyk´┐Żad z ostatnich dni. Kiedy zapytano premiera leppera o kompetencje pozwalaj´┐Żce mu z czystym sumieniem obj´┐Ż´┐Ż zaszczytn´┐Ż funkcj´┐Ż, odrzek´┐Ż kandydat bez wi´┐Żkszej ´┐Żenady, ´┐Że mo´┐Że si´┐Ż pochwali´┐Ż funkcja najm´┐Żodszego plutonowego i sprawowaniem nadzoru w roli brygadzisty w Pa´┐Żstwowym Gospodarstwie Rolnym. Jestem przekonany, ´┐Że aspirant lepper nie mia´┐Ż ´┐Żwiadomo´┐Żci, co m´┐Żwi i w jakim ´┐Żwietle to CV stawia samoobronnego m´┐Ża stanu, co wi´┐Żcej by´┐Ż przekonany, ´┐Że ta ´┐Żcie´┐Żka zawodowa zamknie usta wszystkim malkontentom i krytykantom.  To jest klasyczny przyk´┐Żad ´┐Ż´┐Żczenia dw´┐Żch technik opisanych powy´┐Żej, wbijania intelektualnego klina i imponowania dorobkiem ´┐Życiowym. Lepper nie powiedzia´┐Ż nic innego jak: `ty ´┐Ża´┐Żosny pismaku. Naucz si´┐Ż ty gramatyki i sk´┐Żadni. Na takim niskim poziomie piszesz, ´┐Że to ´┐Żenuj´┐Żce jest oczywi´┐Żcie. Popracuj nad stylem. Podr´┐Żcznik stosowny sobie ty poczytaj', a potem szybko doda´┐Ż, ´┐Że ma firm´┐Ż 200 osobow´┐Ż, siedzia´┐Ż na zachodzie (w Chinach) i jemu nikt nie powie, bo jest pracownikiem naukowym posiadaj´┐Żcym honoris causa. W takiej sytuacji ludziom inteligentnym przys´┐Żowiowo opadaj´┐Ż r´┐Żce, natomiast ludziom prostym nie w powszechnym rozumieniu, a w rozumieniu IVRP podobna wypowied´┐Ż nie tylko imponuje, ale nadaje warto´┐Żci w´┐Żasnemu jestestwu. Przecie´┐Ż to sw´┐Żj ch´┐Żop dokopa´┐Ż `ynteligencikowi', nie jest wa´┐Żne, ´┐Że rzecz ca´┐Ża odby´┐Ża si´┐Ż przy pomocy k´┐Żonicy, wa´┐Żne ´┐Że skopany `ynteligencik' jest automatycznie mniej intelektualny od ch´┐Żopa dochodz´┐Żcego prawdy orczykiem. Ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż zjawiska nie by´┐Żaby szkodliwa, a jedynie ´┐Żmieszna, gdyby nie fakt, ´┐Że cofaj´┐Żca si´┐Ż przed orczykiem inteligencja, na zasadzie opadania rak i ust´┐Żpowania miejsca g´┐Żupocie, nie zauwa´┐Ży´┐Ża, ´┐Że cofn´┐Ża si´┐Ż do roli poddanych k´┐Żonicowych intelektualist´┐Żw. Z tych i nie tylko tych powod´┐Żw, dla mnie s´┐Żowa takie jak: intelektualizm, inteligencja, elita, nadal s´┐Ż warto´┐Żciami i najwy´┐Ższego rz´┐Żdu komplementami, nie obelgami w ustach mot´┐Żochu. Czasy s´┐Ż takie, ´┐Że promuje si´┐Ż nowe warto´┐Żci, oto tandeta umys´┐Żowa rodem z pegeerowskiego zagonu jest ustawiana jako matryca, a intelektualizm jako odpad. Elita jak chce IVRP ´┐Ż´┐Że (np. prof. Zoll), a kryminalista lepper z ´┐Ży´┐Żwi´┐Żskim wyznacza standardy rewolucji moralnej. Inteligencja juz nie jest wspart´┐Ż na wiedzy si´┐Ż´┐Ż wyznaczaj´┐Żc´┐Ż, od zawsze, kierunki rozwoju spo´┐Żecznego w ka´┐Żdym systemie opartym na demokracji, inteligencj´┐Ż dla IVRP jest posp´┐Żlstwo odziane w siermi´┐Żg´┐Ż, kt´┐Żre w ´┐Życiu nie osi´┐Żgn´┐Żo celu wi´┐Żkszego ni´┐Ż wsypanie mierzwy do studni s´┐Żsiada, czy rozlanie gnojowicy przed magistratem. Mora´┐Ż. S´┐Ż dwa sposoby post´┐Żpowania z g´┐Żupot´┐Ż, jeden to opuszczone r´┐Żce ods´┐Żaniaj´┐Żce potylic´┐Ż orczykowi, a drugi to przywracanie g´┐Żupocie miejsca w szeregu technik´┐Ż niezwykle prost´┐Ż, mianowicie poprzez skr´┐Żcenie ´┐Ża´┐Żcucha do d´┐Żugo´┐Żci kilku ogniw, tak aby z budy  g´┐Żupota mog´┐Ża dosi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż tylko miski i drzewka pe´┐Żni´┐Żcego funkcj´┐Ż wychodka.

PS Einstein by´┐Ż dyslektykiem i dysortografem.matka_kurka 2006-04-19 14:08 Ranking: (0)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=357
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (253)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (210)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (126)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (110)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI

wypowied´┐Ż Ziobry w sprawie chirurga


Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce