najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Premier  Lepper zasmakowa´┐Ż w´┐Żadzy, domaga sie owacji na stoj´┐Żco !
Jest taki niepisany forumowy zwyczaj, ´┐Że dnia nast´┐Żpnego, a co bardziej nerwowi i utalentowani dnia bie´┐Ż´┐Żcego zdaj´┐Ż relacje z programu `Co z t´┐Ż Polsk´┐Ż'. Dzi´┐Ż ku mojemu zdziwieniu takich komentarzy nie zauwa´┐Ży´┐Żem, a b´┐Żd´┐Żc na miejscu sztabowc´┐Żw pisowych i radiomaryjnych nie przepu´┐Żci´┐Żbym takiej okazji, bo pierwszy raz od 7 miesi´┐Żcy widzia´┐Żem przedstawiciela PiS, kt´┐Żry przem´┐Żwi´┐Ż ludzkim g´┐Żosem. Takiego zjawiska nie mog´┐Ż pozostawi´┐Ż bez s´┐Żowa, takiemu zjawisku nale´┐Ży si´┐Ż par´┐Ż akapit´┐Żw, ale zanim opowiemy co´┐Ż dobrego o PiS, sprowadzimy i przytwierdzimy do ziemi nowego premiera. Wybitny plutonowy i niemniej zdolny brygadzista PGR, doszed´┐Ż do wniosku, ´┐Że po przejechaniu ´┐Żelem pod w´┐Żos i pilingu twarzy po´┐Ż´┐Żczonym z kwarc´┐Żwkowym br´┐Żzem rozs´┐Żdni Polacy zapomn´┐Ż mu turecki sweterek i kozaki marki Relax, kt´┐Żrymi drepta´┐Ż po przydro´┐Żnych rowach z orczykiem w d´┐Żoni. Pan premier oczekuje, ´┐Że jego nowy image zas´┐Żuguje na owacje na stoj´┐Żco, jak si´┐Ż wyrazi´┐Ż wyborcy PO nie okazali kultury politycznej i osobistej, milcz´┐Żco i ze zdziwieniem przygl´┐Żdaj´┐Żc si´┐Ż kryminali´┐Żcie oderwanemu od p´┐Żuga wchodz´┐Żcemu do studia. Panie premierze, pan powinien podzi´┐Żkowa´┐Ż m´┐Żodym ludziom z PO, ´┐Że  pa´┐Żskim dawnym obyczajem nie wybato´┐Żyli pana i nie wywie´┐Żli na taczkach, mnie trudno by´┐Żoby si´┐Ż powstrzyma´┐Ż widz´┐Żc recydywist´┐Ż domagaj´┐Żcego si´┐Ż szacunku. Owacje pan otrzyma´┐Ż od m´┐Żodzie´┐Ży wszechpolskiej, wiwatowali kibice IVRP, fruwa´┐Ży marynary, pada´┐Ży g´┐Żosy zachwytu, jak si´┐Ż wyra´┐Ża I strateg efendi jaros´┐Żaw, to nowa jako´┐Ż´┐Ż nazywana IVRP. Zwracam si´┐Ż do m´┐Żodych ludzi z PO, czy te´┐Ż zwolennik´┐Żw normalno´┐Żci nie klaszcz´┐Żcych popegeerowskim b´┐Żaznom, Wasze zachowanie nie tylko ´┐Żwiadczy o wysokiej kulturze politycznej i osobistej, ale o poczuciu przyzwoito´┐Żci, o g´┐Ż´┐Żbokim szacunku do prawa i sprawiedliwo´┐Żci. Podziwiam Wasz takt i form´┐Ż protestu, by´┐Ża to naprawd´┐Ż subtelno´┐Ż´┐Ż wobec prostactwa i chamstwa w esencjonalnej postaci. Tyle o ludziach nieistotnych, domagaj´┐Żcych si´┐Ż owacji na stoj´┐Żco dla g´┐Żupoty i chamstwa.  

Wracamy do PiS i obiecanego dobrego s´┐Żowa, ot´┐Ż pan minister Ziobro (wyj´┐Żtkowo z wielkiej litery) przem´┐Żwi´┐Ż je´┐Żykiem cz´┐Żowieka, kt´┐Żrego mo´┐Żna uzna´┐Ż za rozs´┐Żdnego, co prawda ta wypowied´┐Ż by´┐Ża sinusoid´┐Ż, ale jednak bior´┐Żc pod uwag´┐Ż, ´┐Że pag´┐Żrk´┐Żw by´┐Żo wi´┐Żcej ni´┐Ż do´┐Żk´┐Żw ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż mog´┐Ż uzna´┐Ż za przyzwoit´┐Ż. Pan minister atakowa´┐Ż korporacje prawnik´┐Żw, moim zdaniem ze wszech miar s´┐Żusznie, atakowa´┐Ż do tego inteligentnie, przedstawiaj´┐Żc argumenty, kt´┐Żre przemawiaj´┐Ż nawet do takiego zaciek´┐Żego wroga IVRP jak ja. Pan prezes NRA i pan kalisz wygl´┐Żdali bladziutko przy m´┐Żodym ministrze i mam wra´┐Żenie, ´┐Że w´┐Ża´┐Żnie takim ludziom jak te persony zawdzi´┐Żczamy jaki´┐Ż owczy p´┐Żd Polak´┐Żw w stron´┐Ż populizmu PiS. W normalnym cz´┐Żowieku krew si´┐Ż gotuje kiedy widzi dw´┐Żch 50 letnich beneficjent´┐Żw korporacyjnej mafii blokuj´┐Żcej dost´┐Żp m´┐Żodym ludziom do wykonywania zawodu. Mam dw´┐Żch koleg´┐Żw, kt´┐Żrzy na aplikacj´┐Ż si´┐Ż dostali, ale to co prze´┐Żyli to ci´┐Żg upokorze´┐Ż, nie ma tu mowy o incydentach, to jest schemat, nepotyzm je´┐Żli nie jest jedyn´┐Ż, to naczeln´┐Ż form´┐Ż rekrutacji. I to by´┐Żaby jedna sprawa, bulwersuj´┐Żca, patologiczna, w tym wypadku mo´┐Żna nawet u´┐Ży´┐Ż legendarnego s´┐Żowa `uk´┐Żad', to jest uk´┐Żad starych pryk´┐Żw, kt´┐Żrzy przekazuj´┐Ż sobie wzorem mafii z pokolenia na pokolenie wp´┐Żywy korporacyjne, rzecz nie do zaakceptowania. Niestety w tym momencie ko´┐Żczy si´┐Ż inteligencja pana ministra, a dochodzi do g´┐Żosu inteligencja korporacjonist´┐Żw kalisza i prezesa NRA.  

Panie ministrze, kiedy pan walczy w s´┐Żusznej sprawie ustaw´┐Ż, kt´┐Żra jest ewidentnym bublem, kiedy pan i pana prezes podwa´┐Ża wyroki TK, kiedy po raz kolejny Polakom sprzedaje si´┐Ż teori´┐Ż spisku i brak szacunku do instytucji pa´┐Żstwa, to ca´┐Ża ta s´┐Żuszna kampania czyni wi´┐Żcej szkody ni´┐Ż po´┐Żytku. To ju´┐Ż nawet nie chodzi o wylewanie dziecka z k´┐Żpiel´┐Ż, tu chodzi o kolejn´┐Ż polityczn´┐Ż metamorfoz´┐Ż, zasad´┐Ż oni byli komunistami, to nam wolno ich metodami zaprowadza´┐Ż ´┐Żad. Prawo jest prawem, na TK nie trzeba by´┐Żo si´┐Ż obra´┐Ża´┐Ż, tylko poprawi´┐Ż co by´┐Żo do poprawienia, w´┐Ża´┐Żnie w imi´┐Ż s´┐Żusznej sprawy i przysz´┐Żo´┐Żci m´┐Żodych prawnik´┐Żw, tymczasem pan i prezes efendi I strateg be´┐Żkocze co´┐Ż nieustannie o wymianie ich s´┐Żdzi´┐Żw na naszych s´┐Żdzi´┐Żw, w takiej atmosferze ka´┐Żda s´┐Żuszna sprawa ginie w bagnie partykularyzmu. Efekt jest taki, ´┐Że nie s´┐Żuszny wyrok, niestety blokuj´┐Żcy s´┐Żuszn´┐Ż spraw´┐Ż, jest przyczyn´┐Ż dalszych upokorze´┐Ż m´┐Żodych prawnik´┐Żw, a fanatyzm i demagogia PiS, kt´┐Żry nie umie i nie chce przynajmniej raz przeprowadzi´┐Ż jakiej´┐Ż ustawy bez kampanii wyborczej i ca´┐Żego tego be´┐Żkotu o IVRP. Problemem prawych i sprawiedliwych jest permanentna destrukcja, nawet kiedy buduj´┐Ż musza niszczy´┐Ż, aby nie wyj´┐Ż´┐Ż z wprawy, fenomen wyborczy tej partii polega w´┐Ża´┐Żnie na tym, ´┐Że uderzaj´┐Ż w czu´┐Że punkty spo´┐Żecznego braku zaufania do instytucji pa´┐Żstwa. Przeci´┐Żtny Polak widz´┐Żc prawnicz´┐Ż mafi´┐Ż i m´┐Żode ofiary tej mafii, nie zastanawia si´┐Ż co stoi za PiS, dzia´┐Ża emocjami i g´┐Żosuje na tych, co stoj´┐Ż po stronie s´┐Żabszego, tyle ´┐Że ci populi´┐Żci IVRP wykorzystuj´┐Ż te gr´┐Ż na emocjach do politycznych i co gorsze zawsze destrukcyjnych cel´┐Żw, inaczej ta partia funkcjonowa´┐Ż nie potrafi. Dlatego tak ´┐Żatwo PiS dogada´┐Ż si´┐Ż z SO, bo ich metody walki politycznej s´┐Ż jednakowe, to jest nieustanny konflikt i metody ulicy s´┐Żu´┐Ż´┐Żce do za´┐Żatwiania spraw pa´┐Żstwowych, te partie mentalnie s´┐Ż identyczne i identycznie sko´┐Żcz´┐Ż po´┐Żeraj´┐Żc si´┐Ż wzajemnie w potoku populizmu i awanturnictwa. Mog´┐Ż zrozumie´┐Ż tych co g´┐Żosuj´┐Ż na PiS po programie `Co z t´┐Ż Polsk´┐Ż', krew sie burzy. Problem polega na tym by nie g´┐Żosowa´┐Ż po programie redaktora Lisa, tylko po analizie ca´┐Żego dorobku PiS, a ten dorobek to zgliszcza i koalicja z kryminalistami w imi´┐Ż nowej jako´┐Żci, to wymiana jednych politykier´┐Żw na innych, a ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż odbywa si´┐Ż na spo´┐Żecznym tle s´┐Żusznej walki i to jest najwi´┐Żksza hipokryzja PiS i niestety najbardziej skuteczna bro´┐Ż. M´┐Żodzi prawnicy s´┐Ż pi´┐Żeczk´┐Ż pingpongow´┐Ż odbijan´┐Ż w politycznej grze o wymian´┐Ż kadr, tworzy si´┐Ż pozory sprawiedliwo´┐Żci i jednocze´┐Żnie  pretekst do wymiany na swoich ludzi w TK, s´┐Żowem standard IVRP, po´┐Żal si´┐Ż bo´┐Że nowa jako´┐Ż´┐Ż komunistycznych narz´┐Żdzi w zdobywaniu w´┐Żadzy absolutnej.
matka_kurka 2006-04-28 13:31 Ranking: (0)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=347
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (253)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (210)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (126)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (110)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI

wypowied´┐Ż Ziobry w sprawie chirurga


Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce