ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 27 - 15 pa´┐Żdziernika 2006
List otwarty frustrata do przyjaci´┐Ż "wszech" i "prawdziwych" Polak´┐Żw!
Do przyjaci´┐Ż "wszech" i "parwdziwych" Polak´┐Żw. Przyszed´┐Ż taki czas, ´┐Że ´┐Żatwiej by´┐Ż bezmy´┐Żlnym ni´┐Ż my´┐Żl´┐Żcym. Mamy koniunktur´┐Ż na tandet´┐Ż. Dzi´┐Ż ka´┐Żdy, kto chce si´┐Ż dowarto´┐Żciowa´┐Ż krzyczy jestem za i nikt go nie pyta, czy 6 klas podstaw´┐Żwki wystarczy, nikt go nie zapyta dlaczego siedzia´┐Ż 4 razy, je´┐Żli powie jestem za, jest zwolniony z kolejnych pyta´┐Ż. Mo´┐Żesz by´┐Ż imbecylem, ale zostaniesz u´┐Żwi´┐Żcony, bo jeste´┐Ż za, mo´┐Żesz mie´┐Ż r´┐Żce zanurzone w kloace, ale dost´┐Żpisz zaszczytu g´┐Żoszenia homilii, je´┐Żli jeste´┐Ż za. Mo´┐Żesz by´┐Ż pierwszym sekretarzem, ale je´┐Żli krzykniesz precz z komuna b´┐Żdziesz bo´┐Żyszczem t´┐Żum´┐Żw. Nawet mo´┐Żesz nas skompromitowa´┐Ż, mo´┐Żesz nas nagra´┐Ż jak kupczymy idea´┐Żami, ale je´┐Żli zn´┐Żw b´┐Żdziesz za, to b´┐Żdziesz  po w´┐Ża´┐Żciwej stronie. Mo´┐Żesz upa´┐Ż´┐Ż tak nisko jak tylko mo´┐Żesz, mo´┐Żesz by´┐Ż tak ma´┐Ży jak tylko si´┐Ż zni´┐Żysz, mo´┐Żesz si´┐Ż tak upodli´┐Ż, jak tylko pod´┐Żym by´┐Ż mo´┐Żna, wszystko b´┐Żdzie ci wybaczone, je´┐Żli jeste´┐Ż za, jeste´┐Ż nasz. A ja sobie giczo´┐Żami kiwam, nog´┐Ż pale skr´┐Żta, biegam nago po ´┐Żciernisku, jestem przeciw i co? Wystarczy, ´┐Że powiem o waszym radiu s´┐Ż´┐Żwko prawdy i ju´┐Ż nie mo´┐Żecie spa´┐Ż po nocy. Wystarczy ´┐Że nazw´┐Ż wasze bli´┐Żniacze 160 cm kompleks´┐Żw po imieniu i ju´┐Ż wasz patriotyzm i wasza polsko´┐Ż´┐Ż legnie w gruzach. Wystarczy, ´┐Że przeczytam GW, a przestanie wam smakowa´┐Ż deser. Wiecie dlaczego tak si´┐Ż dzieje wyznawcy kolejnych struganych w lipie bo´┐Żk´┐Żw? Dzieje si´┐Ż tak dlatego, ´┐Że wy zn´┐Żw nie macie nic poza w´┐Żasn´┐Ż beznadziej´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż kultywujecie, wynosicie na o´┐Żtarze w oczekiwaniu na cud. Przecie´┐Ż nadal chodzicie do pracy, kt´┐Żrej nienawidzicie, nadal jaki´┐Ż brzuchaty szef miesza was z b´┐Żotem ka´┐Żdego dnia, nadal nie jeste´┐Żcie w stanie przebrn´┐Ż´┐Ż przez akapit tekstu i nadal czekacie aby dokopa´┐Ż tym co maja inaczej, lepiej. Zaraz us´┐Żysz´┐Ż o jadzie i nienawi´┐Żci, pomog´┐Ż wam zdefiniowa´┐Ż co mn´┐Ż kieruje. Kieruje mn´┐Ż pogarda, tak dobrze s´┐Żyszycie, m´┐Żwi´┐Ż wam w twarz, ze gardz´┐Ż wami. Nie dlatego, ´┐Że jeste´┐Żcie biedni, chcieliby´┐Żcie takiej prostej pogardy, ´┐Żatwo si´┐Ż obroni´┐Ż, syndrom `biednego misia', nic z tego. Sam bogaty nie jestem, za cnot´┐Ż tego nie uwa´┐Żam, ale powod´┐Żw do wstydu nie widz´┐Ż. Nie gardz´┐Ż wami dlatego, ´┐Że jeste´┐Żcie prymitywni, sam nie nale´┐Ż´┐Ż do wysublimowanych, gardz´┐Ż wami dlatego, ´┐Że jeste´┐Żcie zadowoleni ze swojej biedy, prostactwa i g´┐Żupoty. To odr´┐Żnia mnie biednego, g´┐Żupiego prostaka od was, ´┐Że ja nie jestem z siebie niezadowolony i tak ma wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż ludzi staraj´┐Żcych si´┐Ż co dzie´┐Ż o lepszego siebie.  

Wasze zadowolenie z g´┐Żupoty nie jest rozgrzeszenie, to jest wieczna pokuta. Co wam si´┐Ż zmieni´┐Żo ´┐Żmieszni ludzie, przez ten rok. Kulczyk sobie je´┐Żdzi na Kanary, a wy orzecie po 8 godzin patrosz´┐Żc ´┐Żledzie. Zn´┐Żw wam pad´┐Ża p´┐Żo´┐Żka w Kadecie i czekacie na emerytur´┐Ż babci. Ka´┐Żdego dnia patrzycie, czy komu´┐Ż uda´┐Żo si´┐Ż dokopa´┐Ż, a tu Balcerowicz o´┐Żmieszy´┐Ż wasz´┐Ż inkwizycj´┐Ż, zn´┐Żw k´┐Żaniacie si´┐Ż w pas szefowi i chwalicie urod´┐Ż brzydkiej jak noc szefowej. Wiecie chocia´┐Ż dlaczego cierpicie i dlaczego wasze cierpienie nigdy si´┐Ż nie sko´┐Żczy? Cierpicie dlatego, ´┐Że tandet´┐Ż uznali´┐Żcie za cnot´┐Ż, cierpicie dlatego, ´┐Że oboj´┐Żtnie gdzie rzucicie wzrokiem widzicie ludzi zdolniejszych, rozumniejszych, bogatszych i nie zajmuje was, jak by´┐Ż lepszymi, ale jak ich wyeliminowa´┐Ż, bo tylko to uczni was mniej pospolitymi. A dlaczego cierpie´┐Ż b´┐Żdziecie nadal. Dlatego, ´┐Że to si´┐Ż nie zmieni, m´┐Żdrzejsi, bogatsi, zdolniejsi od was b´┐Żd´┐Ż zawsze. Rozumiecie? To si´┐Ż nie zmieni nigdy! Przetrwa ta b´┐Żazenada zwana IVRP rok, albo cztery nie wa´┐Żne, to w og´┐Żle nie ma najmniejszego znaczenia dla waszego cierpienia, bo wasze cierpienie wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z obecno´┐Żci´┐Ż lepszych od was i nawet wy nie macie w´┐Żtpliwo´┐Żci, ´┐Że lepsi od was s´┐Ż wsz´┐Żdzie i nie znikn´┐Ż nigdy. Czy jestem frustratem, by´┐Ż mo´┐Że, nie przecz´┐Ż, patrz´┐Żc na miernot´┐Ż tego grajdo´┐Żu, w kt´┐Żrym ´┐Ży´┐Ż mi przysz´┐Żo, trudno o eufori´┐Ż. To niezno´┐Żne przyzwyczajenie, do miejsc i os´┐Żb, kt´┐Żre dusz´┐Ż si´┐Ż tak samo jak ja i tak samo jak ja nie potrafi´┐Ż rzuci´┐Ż tego zapomnianego przez Boga ugoru zwanego Polsk´┐Ż, nazywam niemoc´┐Ż, sentymentalizmem, wy to nazywacie patriotyzmem. Czy jestem Polakiem, nie mam poj´┐Żcia, czasami odbieram to s´┐Żowo jak obelg´┐Ż najgorsz´┐Ż, cz´┐Żsto odczytuj´┐Ż jako wyzwisko, bo przecie´┐Ż wy jeste´┐Żcie Polakami, prawdziwymi Polakami, po´┐Żr´┐Żd was mam ochot´┐Ż by´┐Ż Chi´┐Żczykiem, byle nie by´┐Ż kojarzonym, wrzucanym do tego samego wora. Nie jestem za i w og´┐Żle mnie to nie kusi, nie chc´┐Ż gruntowa´┐Ż swoim za, w´┐Żasnego prymitywizmu, g´┐Żupoty i biedy, dlatego jestem przeciw. Przeciw polskiej tandecie, co wbrew pozorom nie jest trudne. Gdy patrz´┐Ż na was prawdziwi Polacy, morali´┐Żci, antykomuni´┐Żci o komunistycznej mentalno´┐Żci, to sprzeciw jest banalnie prosty. Sprzeciw dzieje si´┐Ż na poziomie odruchu bezwarunkowego, widz´┐Ż was, s´┐Żysz´┐Ż was i ju´┐Ż wiem, ´┐Że nie istniejecie i wiem, ´┐Że jutro zn´┐Żw b´┐Żdziecie patroszy´┐Ż ´┐Żledzie i zn´┐Żw spotkacie m´┐Żdrzejszych, zdolniejszych, sympatyczniejszych od siebie i po was prawdziwi Polacy, tego nie zmieni ´┐Żaden sms wys´┐Żany w przestrze´┐Ż. Jestem przeciw bo bycie za oznacza bycie prawdziwym Polakiem, bycie z wami, a kto by chcia´┐Ż z wami by´┐Ż opr´┐Żcz was. Po co to napisa´┐Żem? Owszem, ´┐Żeby sobie ul´┐Ży´┐Ż, przecie´┐Ż to go´┐Żym okiem wida´┐Ż, ale te´┐Ż po to, albo przede wszystkim po to by wam przypomnie´┐Ż, ´┐Że tandeta nie ma szans w walce z jako´┐Żci´┐Ż, a przewaga liczebna tandety to tylko mgliste z´┐Żudzenie zwyci´┐Żstwa. ´┐Żatwiejsze zawsze jest liczniejsze od trudniejszego, ale jeszcze si´┐Ż nie zdarzy´┐Żo by 1000 szkie´┐Żek zarysowa´┐Żo jeden diament.Matka_Kurka 2006-10-15 19:03

G´┐Żos´┐Żw: 228
URL do tego tekstu:
http://www.matka-kurka.net/post/?p=27
G´┐Żosuj             Wy´┐Żlij na e-mail              link do onet.pl


Wasze komentarze do tego tekstu
 W´┐Żtki   Odpowiedzi   Autor   Wy´┐Żwietle´┐Ż 
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz nowy w▒tek Dodaj nowy w´┐Żtek

Forum


15.09.2008, 01:51 jajakoja Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: Dlatego ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż rz´┐Żdy Kaczy´┐Żskich

Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz

Czat

rozmawia:
estimado


Wiadomości dnia
´┐Żawrow: u´┐Ży´┐Żem niecenzuralnego s´┐Żowa, ale cytuj´┐Żc kogo´┐Ż innego

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej ´┐Żawrow przyzna´┐Ż w niedziel´┐Ż, ´┐Że u´┐Ży´┐Ż niecenzuralnego s´┐Żowa w rozmowie z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Milibandem, ale by´┐Ż to tylko cytat z czyjej´┐Ż opinii o prezydencie Gruzji.


"Der Spiegel": Saakaszwili ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd

W Waszyngtonie narasta podejrzliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili to hazardzista, kt´┐Żry sam wywo´┐Ża´┐Ż krwaw´┐Ż pi´┐Żciodniow´┐Ż wojn´┐Ż na Kaukazie i bezczelnie ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd - pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".


Ziobro: nie nazwa´┐Żem doktora morderc´┐Ż

By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro zapewni´┐Ż, ´┐Że nie zamierza pozywa´┐Ż za dok´┐Żadne cytowanie jego s´┐Ż´┐Żw o doktorze Miros´┐Żawie Garlickim. Jak wyja´┐Żni´┐Ż wcze´┐Żniejsze doniesienia tvp.info wynika´┐Ży z "nieporozumienia w prywatnej rozmowie z dziennikarzem" serwisu.


Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z´┐Ż zado´┐Ż´┐Żuczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci, Przemys´┐Żaw Gosiewski zapowiedzia´┐Ż na antenie Radia Kielce, ´┐Że pozwie do s´┐Żdu Juli´┐Ż Piter´┐Ż. Pose´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż domaga´┐Ż, by minister Pitera wp´┐Żaci´┐Ża 100 tysi´┐Żcy z´┐Żotych zado´┐Ż´┐Żuczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa´┐Ża, ´┐Że by´┐Żby to w´┐Ża´┐Żciwy akt przeprosin.


W r´┐Żnych miejscach Suwa´┐Żk podpalano cztery samochody

Cztery samochody sp´┐Żon´┐Ży, a jeden zosta´┐Ż uszkodzony w nocy z soboty na niedziel´┐Ż w Suwa´┐Żkach - poinformowa´┐Ż Jacek Dobrz´┐Żski, rzecznik podlaskiej policji.


Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski przeprasza Karola Darwina

Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski postanowi´┐Ż przeprosi´┐Ż Karola Darwina za to, ´┐Że "´┐Żle interpretowa´┐Ż" jego teori´┐Ż ewolucji i zach´┐Żca´┐Ż innych do jej ignorowania i odrzucenia - poda´┐Ż na swej stronie internetowej brytyjski dziennik "Daily Telegraph".


Szuka´┐Ża pracy; zosta´┐Ża zgwa´┐Żcona przez dyrektora?

Dyrektor Powiatowego Urz´┐Żdu Pracy w Sejnach Jacek K. zosta´┐Ż w sobot´┐Ż zatrzymany przez policj´┐Ż pod zarzutem gwa´┐Żtu na 23-letniej kobiecie - poinformowa´┐Ża podlaska policja.

źr´┐Żdło: wp.pl
Szef PiS dla DZIENNIKA: Kaczy´┐Żski: Nie odm´┐Żwi´┐Ż Tuskowi spotkania
Gdyby rzeczywi´┐Żcie Donald Tusk chcia´┐Żby ze mn´┐Ż si´┐Ż spotka´┐Ż i porozmawia´┐Ż w jakiej´┐Ż sprawie merytorycznej, to ja nie odmawiam - zapewnia w rozmowie z DZIENNIKIEM prezes PiS, Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. "Ale przecie´┐Ż s´┐Ż telefony. Kiedy ja by´┐Żem premierem i mimo atak´┐Żw chcia´┐Żem z nim porozmawia´┐Ż, to nie szuka´┐Żem ´┐Żadnych po´┐Żrednik´┐Żw. I by´┐Żo zupe´┐Żnie spokojnie" - m´┐Żwi zdziwiony faktem, ´┐Że premier prosi prezydenta o pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

Premier zamawia drog´┐Ż us´┐Żug´┐Ż: Tusk zap´┐Żaci 100 tys. z´┐Ż za wywieszenie flagi
Ile kosztuje zawieszenie flagi? Ile jest warte to, by nie wisia´┐Ża ona do g´┐Żry nogami? Zdaniem premiera Donalda Tuska za taka us´┐Żug´┐Ż warto zap´┐Żaci´┐Ż a´┐Ż 100 tys. z´┐Ż - donosi "Newsweek". Tyle bowiem zap´┐Żaci Kancelaria Premiera prywatnej firmie za wywieszanie flag z okazji wizyt zagranicznych go´┐Żci.

Woli samoloty rz´┐Żdowe: Tusk jednak nie lata rejsowymi kursami
Na pocz´┐Żtku kadencji premier Donald Tusk zapowiada´┐Ż, ´┐Że - by odci´┐Ż´┐Ży´┐Ż bud´┐Żet - z samolot´┐Żw rz´┐Żdowych przesi´┐Żdzie si´┐Ż do rejsowych. Jednak z szumnych zapowiedzi nic nie wysz´┐Żo. TVP Info obliczy´┐Ża, ´┐Że na 23 s´┐Żu´┐Żbowe podr´┐Że szef rz´┐Żdu tylko czterokrotnie korzysta´┐Ż z us´┐Żug komercyjnych linii lotniczych

By´┐Ży minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr´┐Ż? Zostaniesz pozwany
Pozw´┐Ż do s´┐Żdu ka´┐Żdego, kto b´┐Żdzie cytowa´┐Ż moje s´┐Żowa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s´┐Żynne ju´┐Ż zdanie o kardiochirurgu Miros´┐Żawie G.: "ju´┐Ż nikt nigdy przez tego pana ´┐Życia pozbawiony nie b´┐Żdzie". By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci przekonuje, ´┐Że zdanie to zosta´┐Żo wyrwane z kontekstu, a to wywo´┐Ża´┐Żo "nagonk´┐Ż prasow´┐Ż" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b´┐Żdzie ´┐Żadnych konflikt´┐Żw": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K´┐Żopotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K´┐Żopotek z PSL m´┐Żwi o politycznym samob´┐Żjstwie pos´┐Żanki PO. Czy tak ostry konflikt mi´┐Żdzy politykami rz´┐Żdz´┐Żcych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj´┐Ż zgodnie szefowie klub´┐Żw. "Nie ma ´┐Żadnych konflikt´┐Żw i nie b´┐Żdzie mi´┐Żdzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied´┐Ż premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj´┐Ż si´┐Ż, by premier przedstawi´┐Ż harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że now´┐Ż walut´┐Ż b´┐Żdziemy p´┐Żaci´┐Ż ju´┐Ż za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te´┐Ż, ´┐Że wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod´┐Żo Sawick´┐Ż?: Pos´┐Żanka o agencie: Czu´┐Żam jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar´┐Żona o wzi´┐Żcie ´┐Żap´┐Żwki od agenta CBA, niebawem stanie przed s´┐Żdem. By´┐Ża wp´┐Żywowa pos´┐Żanka PO przygotowa´┐Ża lini´┐Ż obrony, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna stre´┐Żci´┐Ż w ten spos´┐Żb: "Zawsze by´┐Żam uczciwym cz´┐Żowiekiem. Je´┐Żli zgrzeszy´┐Żam, to tylko dlatego, ´┐Że przez wiele miesi´┐Żcy namawia´┐Ży mnie do tego s´┐Żu´┐Żby IV RP" - pisze DZIENNIK.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 221719
wizyt: 1108781
ods´┐Żon: 2938789

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne