ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 228 - 04 lipca 2006
Ma´┐Ży duch! Typowo polskie, z prywaty i p´┐Żaskiej inwektywy czyni´┐Ż racj´┐Ż stanu!
Usi´┐Żd´┐Żcie sobie wygodnie przed komputerami, `zaparzcie' zimnej herbaty z cytryn´┐Ż i pos´┐Żuchajcie opowie´┐Żci, kt´┐Żra pogodzi wszystkich Polak´┐Żw. Ju´┐Ż? Gotowi? Rodacy Polska to jest taki kraj, kt´┐Żry przez wieki by´┐Ż kszta´┐Żtowany przez wiele kultur i narod´┐Żw, sam rzadko decydowa´┐Ż o sobie, a kiedy decydowa´┐Ż ko´┐Żczy´┐Żo si´┐Ż to tragedi´┐Ż. Zacz´┐Żo si´┐Ż od chrztu, nie by´┐Żoby dzi´┐Ż prawdziwych katolik´┐Żw gdyby nie Czesi, kt´┐Żrzy wyci´┐Żgn´┐Żli Polsk´┐Ż z poga´┐Żstwa, do dzi´┐Ż RM wielbi´┐Żoby ´┐Żwiatowida, a Matk´┐Ż Bosk´┐Ż nazywa´┐Żo by nie Kr´┐Żlow´┐Ż Polski, a Izraela. Po tym jak ochrzcili nas Czesi, a nie by´┐Żo wcale ´┐Żatwo bo Polacy uporczywie bili pok´┐Żony bo´┐Żkom, nast´┐Żpi´┐Żo wielkie poruszenie, ka´┐Żdy Polak mia´┐Ż pomys´┐Ż jak Polska powinna wygl´┐Żda´┐Ż. W swojej naiwno´┐Żci Krzywousty podzieli´┐Ż Polsk´┐Ż na dzielnic´┐Ż, tak by ka´┐Żda grupa mia´┐Ż swoj´┐Ż Polsk´┐Ż. Oczywi´┐Żcie na efekty zarz´┐Żdzania ma´┐Żymi ojczyznami nie trzeba by´┐Żo d´┐Żugo czeka´┐Ż, powsta´┐Ż og´┐Żlny ba´┐Żagan i rozproszenie wiary. W´┐Żwczas prawdziwy Polak i katolik Konrad Mazowiecki zrobi´┐Ż mniej wi´┐Żcej to co chce zrobi´┐Ż minister Giertych, zaprosi´┐Ż Krzy´┐Żak´┐Żw, aby udzielili Polakom lekcji patriotyzmu i  katolicyzmu. Tak si´┐Ż Krzy´┐Żakom spodoba´┐Żo edukowanie Polak´┐Żw, ´┐Że wybudowali kilka warownych uczelni, mi´┐Żdzy innymi w Malborku i zacz´┐Żli decydowa´┐Ż nie tylko o wierze Polak´┐Żw, ale Polakach w og´┐Żle.  

Do kupy pozbiera´┐Ż ma´┐Że ojczyzny ´┐Żokietek (ten to dopiero by´┐Ż ma´┐Ży kartofel), ale dopiero Kazimierz Wielki ogarn´┐Ż´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż, by´┐Ż to bodaj jedyny w´┐Żadca w historii Polski, kt´┐Żrego mo´┐Żna nazwa´┐Ż gospodarzem, ´┐Żw m´┐Ż´┐Ż przelecia´┐Ż po´┐Żog´┐Ż i taranem po chatach s´┐Żom´┐Ż krytych i pobudowa´┐Ż mury, pod´┐Żug rozumy i przepisom przeciw po´┐Żarowym. Jednak w Polsce nadal tkwili Krzy´┐Żacy i  wiele lat nikt nie by´┐Ż wstanie pozby´┐Ż si´┐Ż krzewicieli wiary, a´┐Ż sprowadzono do Polski Litwina Jagie´┐Ż´┐Żo, kt´┐Żry da´┐Ż Polakom najwi´┐Żkszy sukces w dziejach walk polsko-niemieckich, s´┐Żynn´┐Ż bitw´┐Ż pod Grunwaldem. W ka´┐Żdym normalnym narodzie po takiej wiktorii nast´┐Żpuje mobilizacja i odbudowywanie ojczyzny, wiecie co w Polsce nast´┐Żpi´┐Żo? Nic nie nast´┐Żpi´┐Żo. Przegrani Krzy´┐Żacy po bitwie siedzieli sobie jeszcze par´┐Ż ´┐Żadnych lat w Malborku i nadal krzewili wiar´┐Ż. Po Grunwaldzie Polakami przez par´┐Ż wiek´┐Żw rz´┐Żdzili Jagiellonowie, potomkowie Litwin´┐Żw i by´┐Ż to czas, w kt´┐Żrym Polsk´┐Ż nazywano mocarstwem, trudno sobie to wyobrazi´┐Ż ale tak by´┐Żo. Trwa´┐Żo tak a´┐Ż do zgonu ostatniego Jagiellona, czyli ostatniego Litwina. Potem nast´┐Żpi´┐Ż okres wielkich wojen, ´┐Żcigalim Szweda, to znaczy po´┐Żowa z nas ´┐Żciga´┐Ża, bo druga sta´┐Ża po stronie Szweda, dobry b´┐Żg da´┐Ż, ´┐Że w ko´┐Żcu pogonilim Szweda, cho´┐Ż do dzi´┐Ż ka´┐Żde nadludzkie osi´┐Żgniecie jest okre´┐Żlane mianem obrony Cz´┐Żstochowy. ´┐Żcigalim te´┐Ż Turka i oczywi´┐Żcie ´┐Żcigalim po polsku, na w´┐Żasnych ´┐Żmieciach zebrali´┐Żmy w ty´┐Żek, z ma´┐Żymi wyj´┐Żtkami (Chocim) i dopiero trzeba by´┐Żo jecha´┐Ż do Wiednia by pobi´┐Ż Turczyna. Wiecie kto to zrobi´┐Ż? Zrobi´┐Ż to niejaki Jan III Sobieski, dla mnie w´┐Żdz jakich ma´┐Żo, ale pos´┐Żuchajcie opowie´┐Żci w stylu pos´┐Ża Kurskiego.  

Ot´┐Ż dla prawdziwych Polak´┐Żw Sobieski powinien by´┐Ż zdrajc´┐Ż, bo to nie kto inny jak on, podda´┐Ż si´┐Ż Szwedom, ma´┐Żo z´┐Żo´┐Ży´┐Ż przysi´┐Żg´┐Ż na wierno´┐Ż´┐Ż kr´┐Żlowi i uwaga......zosta´┐Ż wcielony do armii szwedzkiej. Wielu potomk´┐Żw Jana III powinno si´┐Ż zastanowi´┐Ż, nad rozpocz´┐Żciem kariery politycznej, bo pose´┐Ż do tych informacji dojdzie bez trudu, a pradziad w szwedzkiej armii, to ha´┐Żba dla wnuk´┐Żw. Wojny wynikaj´┐Żce z powszechnego ba´┐Żaganu w Polsce, wyczerpa´┐Ży ojczyzn´┐Ż i wycisn´┐Ży jak cytryn´┐Ż, obrazu rozpaczy dope´┐Żnili Sasi, za kt´┐Żrych mo´┐Żna by´┐Żo je´┐Ż´┐Ż pi´┐Ż i popuszcza´┐Ż pasa. Po takim rozpasaniu przyszed´┐Ż kr´┐Żl Stanis´┐Żaw August pr´┐Żbowa´┐Ż troch´┐Ż zmieni´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż Polak´┐Żw, troch´┐Ż literatury, kultury, przepis´┐Żw prawa (Konstytucja 3 maja), ale to si´┐Ż Polakom na tyle nie spodoba´┐Żo, ´┐Że postanowili da´┐Ż odp´┐Żr cywilizacji, skrzykn´┐Żli si´┐Ż w czym´┐Ż na wz´┐Żr `paktu stabilizacyjnego' PiS, Samoobrona, LPR (konfederacja barska) i zacz´┐Żli wprowadza´┐Ż polskie obyczaje oczywi´┐Żcie ze szlachetnymi has´┐Żami obrony narodu i wiary katolickiej. Dzia´┐Żania konfederat´┐Żw by´┐Ży znaczone bezsensownie przelewana krwi´┐Ż i to krwi´┐Ż polsk´┐Ż, awanturnicy wszczynali wojny domowe i z s´┐Żsiadami, kiedy dostali w ty´┐Żek od Kozak´┐Żw, poszli na Ukrain´┐Ż licz´┐Żc na pomoc Turka, ale zako´┐Żczy´┐Żo si´┐Ż to powstaniem ch´┐Żopstwa i rzezi´┐Ż 200 000 Polak´┐Żw i ´┐Żyd´┐Żw. W Polsce panowa´┐Ża podobna do dzisiejszej atmosfera,zrywanie sejm´┐Żw, negowanie konstytucji i tak doprowadzono do kolejnej konfederacji zwanej Targowic´┐Ż, kt´┐Żra ostatecznie wbi´┐Ża n´┐Ż w plecy w´┐Żasnej ojczy´┐Żnie. D´┐Żugo nie trzeba by´┐Żo czeka´┐Ż aby z g´┐Żupoty i warcholstwa Polak´┐Żw skorzysta´┐Ża Rosja, potem Austria oraz Prusy, kt´┐Żre to pa´┐Żstwa podzieli´┐Ży Polsk´┐Ż mi´┐Żdzy siebie i od tego momentu, a´┐Ż do XX wieku Polska znikn´┐Ża z mapy Europy. By´┐Żo w tak zwanym mi´┐Żdzy czasie per´┐Ż wydarze´┐Ż, to znaczy dwa kolejne rozbiory, par´┐Ż powsta´┐Ż, kt´┐Żre nie mia´┐Ży wi´┐Żkszego sensu, na moment Francuz Napoleon przywr´┐Żci´┐Ż nadziej´┐Ż tworz´┐Żc namiastk´┐Ż Polski w postaci Ksi´┐Żstwa Warszawskiego, ale a´┐Ż do czasu I wojny ´┐Żwiatowej og´┐Żlnie by´┐Ż to okres n´┐Żdzny.  

Polska zacz´┐Ża odzyskiwa´┐Ż niepodleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż od 1918 roku, w´┐Żwczas odby´┐Żo si´┐Ż jedyne w historii Polski powstanie zako´┐Żczone sukcesem - Powstanie Wielkopolskie. Polska powoli si´┐Ż odradza´┐Ża, powo´┐Żywano organy pa´┐Żstwa i stworzono ma´┐Ża konstytucj´┐Ż, ale oczywi´┐Żcie jak to w Polsce d´┐Żugo spokoju nie by´┐Żo. Skoro nie by´┐Żo spokoju s´┐Żsiedzi upomnieli si´┐Ż o swoje ju´┐Ż w 1920 roku, na szcz´┐Żcie, czy te´┐Ż cudem rosyjskiemu naje´┐Żd´┐Żcy dano odp´┐Żr i Polska zn´┐Żw by´┐Ża Polsk´┐Ż. Czy to co´┐Ż nauczy´┐Żo Polak´┐Żw? Nic!! Wewn´┐Żtrzny chaos, warcholstwo, darcie narodowego sukna, obrady sejmu podobne, albo i jeszcze gorsze do obecnego, zamach i zab´┐Żjstwo prezydenta Narutowicza zako´┐Żczone w p´┐Żniejszym czasie innym zamachem - majowym. W 1926 roku Pi´┐Żsudzki uzna´┐Ż, ´┐Że przy tak durnym narodzie, kt´┐Żry nie potrafi wyci´┐Żga´┐Ż wniosk´┐Żw z w´┐Żasnej g´┐Żupoty, mo´┐Żna zapomnie´┐Ż o demokracji i bardzo s´┐Żusznie wprowadzi´┐Ż sanacj´┐Ż. Niestety mimo wysi´┐Żk´┐Żw Pi´┐Żsudzkiego Polska ponownie straci´┐Ża niepodleg´┐Żo´┐Żci, cho´┐Ż trzeba uzna´┐Ż, ´┐Że w wyniku geopolitycznej sytuacji w Europie i tylko w cz´┐Żci pewnemu ba´┐Żaganowi i u´┐Ża´┐Żskiej fantazji. W 1939 roku podzielili si´┐Ż Polsk´┐Ż Niemcy i bolszewicy i tak zn´┐Żw na 5 lat by´┐Żo po Polsce. Dopiero w´┐Żwczas gdy Polacy stracili ojczyzn´┐Ż zacz´┐Żli p´┐Żaka´┐Ż i jednoczy´┐Ż si´┐Ż w b´┐Żlu. I tak nie masz narodu na ´┐Żwieci, kt´┐Żry przela´┐Żby tyle krwi by odzyska´┐Ż niepodleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż, niestety by´┐Ża to w niema´┐Żej cz´┐Żci krew przelana bez sensu i w wyniku politycznej awantury. Do´┐Ż´┐Ż wspomnie´┐Ż Powstanie Warszawskie jedyne w Europie tego typu przedsi´┐Żwzi´┐Żcie, kt´┐Żre z g´┐Żry by´┐Żo skazana na niepowodzenie, a mimo wszystko znale´┐Żli si´┐Ż tacy, co pos´┐Żali dzieci z butelkami z benzyn´┐Ż na Tygrysy. To szale´┐Żstwo zako´┐Żczy´┐Żo si´┐Ż ´┐Żmierci´┐Ż wielu tysi´┐Żcy m´┐Żodych, warto´┐Żciowych ludzi, kt´┐Żrzy mogli s´┐Żu´┐Ży´┐Ż Polsce jako opozycja dla bolszewickiej nawa´┐Żnicy, w wyniku walk zmieciono 25% powierzchni Warszawy, dalsze 35% Niemcy potratowali miotaczami p´┐Żomieni, dzia´┐Ża dope´┐Żni´┐Ży ko´┐Żcowe dzia´┐Żania wojenne i wynik by´┐Ż na poziomie 85% zniszczenia miast. Zniszczenia dorobku kulturowego, zniszczenie architektury miasta, a przede wszystkim bezsensowna ´┐Żmier´┐Ż m´┐Żodych Polak´┐Żw, to dorobek politycznej awantury. Dla por´┐Żwnania miasto Krak´┐Żw, zosta´┐Żo wyzwolone niemal bez zadrapania, zachowa´┐Ży si´┐Ż wszystkie zabytki i ´┐Życie Polak´┐Żw, dzi´┐Żki zdrowemu rozs´┐Żdkowi.  

Po wojnie na wiele lat w´┐Żadz´┐Ż przej´┐Żo obce mocarstwo, niejaki ZSRR i polscy delegaci tego mocarstwa. By´┐Ż to kolejny czarny okres w historii Polski. Prze´┐Żyli´┐Żmy wielu przyw´┐Żdc´┐Żw kompromituj´┐Żcych siebie i Polsk´┐Ż, kilka zryw´┐Żw obywatelskich i kulminacj´┐Ż walki z komun´┐Ż w 1980 roku. Posta´┐Ża Solidarno´┐Ż´┐Ż i sta´┐Ż si´┐Ż cud Polak szed´┐Ż obok Polaka, intelektualista z robotnikiem. Wprawdzie brutalnie to przerwano stanem wojennym, ale ju´┐Ż w 1989 roku sta´┐Ż si´┐Ż, inny najwi´┐Żkszy cud w historii Polski. Oto po raz pierwszy bez rozlewu krwi Polak usiad´┐Ż do sto´┐Żu z innym Polakiem, by nie drze´┐Ż sukna, a porozumie´┐Ż sie do przysz´┐Żo´┐Żci Polskiej. To wydarzenie doprowadzi´┐Żo bez wojny domowej i jakiejkolwiek innej przemocy, do wolnej demokratycznej Polski, zerwania wi´┐Żz´┐Żw komunistycznych i bolszewickich. I jak my´┐Żlicie ile Polak wytrzyma´┐Ż, by nie nazwa´┐Ż tego jednego z najwi´┐Żkszych wydarze´┐Ż nie tylko w Polsce, ale we wsp´┐Żczesnej historii Europy, zdrada narodow´┐Ż i spiskiem antypolskim. Nied´┐Żuga lat kilka, owoce tej diagnozy zbieramy do dzi´┐Ż. Od 17 lat Polak ´┐Żciga Polaka na o´┐Żlep, a s´┐Żsiedzi si´┐Ż przygl´┐Żdaj´┐Ż, nikt nie zamierza napada´┐Ż na Polaka, ale upokarza go w inny spos´┐Żb. Zatrudni zdesperowanego i pogubionego w historii do zbioru truskawek za par´┐Ż cent´┐Żw, uk´┐Żadania azbestu, tudzie´┐Ż zmywania gar´┐Żw.  

Napisa´┐Żo si´┐Ż tego troch´┐Ż, ale to i tak du´┐Ży skr´┐Żt, bardzo du´┐Ży, pora na point´┐Ż, jednak zanim pointa, to proste pytanie. Co to ma wsp´┐Żlnego z przezywaniem naszego prezydenta per `kartofel'. Ot´┐Ż ma to wiele wsp´┐Żlnego, bo tylko Polak, kt´┐Żry nie ma do siebie i w´┐Żasnej historii dystansu, mo´┐Że robi´┐Ż spraw´┐Ż narodow´┐Ż z g´┐Żupoty i pospolitego chamstwa. Trzeba by´┐Ż wyj´┐Żtkowym megalomanem, aby postawi´┐Ż szczeniack´┐Ż inwektyw´┐Ż jako racje stanu. Trzeba by´┐Ż wyj´┐Żtkowo ma´┐Żym, ale nie fizycznie, a wewn´┐Żtrznie, duchem i rozumem, by artyku´┐Ż niskich lot´┐Żw uzna´┐Ż, za obraz´┐Ż majestatu. To typowo polskie zachowanie, tu ju´┐Ż kulbaczy si´┐Ż konie, przypina pi´┐Żra do ramion i macha szabelk´┐Ż po lufach. Wolniej wolniej wstrzymaj konie Polaku, i pos´┐Żuchaj co ci powiem. Pointa! Historia twojego kraju, to historia twojej g´┐Żupoty, pami´┐Żtaj Polaku, ´┐Że ochrzci´┐Ż cie Czech, nawraca´┐Ż Krzy´┐Żak, kt´┐Żrego sam sprowadzi´┐Że´┐Ż, pierwszego rozbioru dokona´┐Ż tw´┐Żj w´┐Żasny w´┐Żadca dziel´┐Żc Polsk´┐Ż na dzielnic´┐Ż, a ten co sio´┐Ża zamieni´┐Ż w miasta, nie jest tak wa´┐Żny jak ten co polskie dzieci w Warszawie pos´┐Ża´┐Ż na rze´┐Ż. Pami´┐Żtaj Polaku, ´┐Że trzeba by´┐Żo Litwina by wyzwoli´┐Ż ci´┐Ż z krzy´┐Żackiej niewoli, ´┐Że trzeba by´┐Żo Francuza by da´┐Ż ci namiastk´┐Ż polsko´┐Żci w Warszawie. Pami´┐Żtaj Polaku, ´┐Że gdy´┐Ż po stuleciach odzyska´┐Ż niepodleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż, pierwsze co zrobi´┐Że´┐Ż to zrywa´┐Że´┐Ż sejmy, ustrzeli´┐Że´┐Ż w´┐Żasnego prezydenta i trzeba by´┐Żo sanacji, ´┐Żeby ci´┐Ż posadowi´┐Ż twardo na ziemi. Historia twojego kraju, to historia twojej g´┐Żupoty i pr´┐Żby cywilizowania ci´┐Ż przez inne narody, a ty zaraz powiesz, ´┐Że ja zdrajca i kosmopolita, ty zaraz nastawisz Chopina i do romantycznej nuty b´┐Żdziesz szuka´┐Ż w `Dziadach' czterdzie´┐Żci i cztery, szaty dar´┐Ż b´┐Żdziesz i krzycza´┐Ż jam Polak prawdziwy i po bo´┐Żemu ´┐Żyj´┐Ż, polskiej s´┐Żucham nuty i polskim racz´┐Ż si´┐Ż s´┐Żowem. Racz si´┐Ż rodaku, tylko pami´┐Żtaj, ´┐Że s´┐Żuchasz Poloneza napisanego prze p´┐Ż Francuza i czytasz poezj´┐Ż p´┐Ż Litwina.  

PS tekst pisany w po´┐Żpiechu, by´┐Ż mo´┐Że pojawi´┐Ży si´┐Ż jakie´┐Ż nie´┐Żcis´┐Żo´┐Żci historyczne, za kt´┐Żre przepraszam, ale historia jest tu tylko t´┐Żem, dla istoty sprawy.


Matka_Kurka 2006-07-04 13:02

G´┐Żos´┐Żw: 254
URL do tego tekstu:
http://www.matka-kurka.net/post/?p=228
G´┐Żosuj             Wy´┐Żlij na e-mail              link do onet.pl


Wasze komentarze do tego tekstu
 W´┐Żtki   Odpowiedzi   Autor   Wy´┐Żwietle´┐Ż 
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz nowy w▒tek Dodaj nowy w´┐Żtek

Forum


15.09.2008, 01:51 jajakoja Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: Dlatego ´┐Że prze´┐Ży´┐Ż rz´┐Żdy Kaczy´┐Żskich

Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz

Czat

rozmawia:
estimado


Wiadomości dnia
´┐Żawrow: u´┐Ży´┐Żem niecenzuralnego s´┐Żowa, ale cytuj´┐Żc kogo´┐Ż innego

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej ´┐Żawrow przyzna´┐Ż w niedziel´┐Ż, ´┐Że u´┐Ży´┐Ż niecenzuralnego s´┐Żowa w rozmowie z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Milibandem, ale by´┐Ż to tylko cytat z czyjej´┐Ż opinii o prezydencie Gruzji.


"Der Spiegel": Saakaszwili ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd

W Waszyngtonie narasta podejrzliwo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili to hazardzista, kt´┐Żry sam wywo´┐Ża´┐Ż krwaw´┐Ż pi´┐Żciodniow´┐Ż wojn´┐Ż na Kaukazie i bezczelnie ok´┐Żama´┐Ż Zach´┐Żd - pisze niemiecki tygodnik "Der Spiegel".


Ziobro: nie nazwa´┐Żem doktora morderc´┐Ż

By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro zapewni´┐Ż, ´┐Że nie zamierza pozywa´┐Ż za dok´┐Żadne cytowanie jego s´┐Ż´┐Żw o doktorze Miros´┐Żawie Garlickim. Jak wyja´┐Żni´┐Ż wcze´┐Żniejsze doniesienia tvp.info wynika´┐Ży z "nieporozumienia w prywatnej rozmowie z dziennikarzem" serwisu.


Gosiewski chce od Pitery 100 tys. z´┐Ż zado´┐Ż´┐Żuczynienia

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci, Przemys´┐Żaw Gosiewski zapowiedzia´┐Ż na antenie Radia Kielce, ´┐Że pozwie do s´┐Żdu Juli´┐Ż Piter´┐Ż. Pose´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż domaga´┐Ż, by minister Pitera wp´┐Żaci´┐Ża 100 tysi´┐Żcy z´┐Żotych zado´┐Ż´┐Żuczynienia na rzecz Caritas Polska. Uwa´┐Ża, ´┐Że by´┐Żby to w´┐Ża´┐Żciwy akt przeprosin.


W r´┐Żnych miejscach Suwa´┐Żk podpalano cztery samochody

Cztery samochody sp´┐Żon´┐Ży, a jeden zosta´┐Ż uszkodzony w nocy z soboty na niedziel´┐Ż w Suwa´┐Żkach - poinformowa´┐Ż Jacek Dobrz´┐Żski, rzecznik podlaskiej policji.


Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski przeprasza Karola Darwina

Ko´┐Żci´┐Ż anglika´┐Żski postanowi´┐Ż przeprosi´┐Ż Karola Darwina za to, ´┐Że "´┐Żle interpretowa´┐Ż" jego teori´┐Ż ewolucji i zach´┐Żca´┐Ż innych do jej ignorowania i odrzucenia - poda´┐Ż na swej stronie internetowej brytyjski dziennik "Daily Telegraph".


Szuka´┐Ża pracy; zosta´┐Ża zgwa´┐Żcona przez dyrektora?

Dyrektor Powiatowego Urz´┐Żdu Pracy w Sejnach Jacek K. zosta´┐Ż w sobot´┐Ż zatrzymany przez policj´┐Ż pod zarzutem gwa´┐Żtu na 23-letniej kobiecie - poinformowa´┐Ża podlaska policja.

źr´┐Żdło: wp.pl
Szef PiS dla DZIENNIKA: Kaczy´┐Żski: Nie odm´┐Żwi´┐Ż Tuskowi spotkania
Gdyby rzeczywi´┐Żcie Donald Tusk chcia´┐Żby ze mn´┐Ż si´┐Ż spotka´┐Ż i porozmawia´┐Ż w jakiej´┐Ż sprawie merytorycznej, to ja nie odmawiam - zapewnia w rozmowie z DZIENNIKIEM prezes PiS, Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. "Ale przecie´┐Ż s´┐Ż telefony. Kiedy ja by´┐Żem premierem i mimo atak´┐Żw chcia´┐Żem z nim porozmawia´┐Ż, to nie szuka´┐Żem ´┐Żadnych po´┐Żrednik´┐Żw. I by´┐Żo zupe´┐Żnie spokojnie" - m´┐Żwi zdziwiony faktem, ´┐Że premier prosi prezydenta o pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

Premier zamawia drog´┐Ż us´┐Żug´┐Ż: Tusk zap´┐Żaci 100 tys. z´┐Ż za wywieszenie flagi
Ile kosztuje zawieszenie flagi? Ile jest warte to, by nie wisia´┐Ża ona do g´┐Żry nogami? Zdaniem premiera Donalda Tuska za taka us´┐Żug´┐Ż warto zap´┐Żaci´┐Ż a´┐Ż 100 tys. z´┐Ż - donosi "Newsweek". Tyle bowiem zap´┐Żaci Kancelaria Premiera prywatnej firmie za wywieszanie flag z okazji wizyt zagranicznych go´┐Żci.

Woli samoloty rz´┐Żdowe: Tusk jednak nie lata rejsowymi kursami
Na pocz´┐Żtku kadencji premier Donald Tusk zapowiada´┐Ż, ´┐Że - by odci´┐Ż´┐Ży´┐Ż bud´┐Żet - z samolot´┐Żw rz´┐Żdowych przesi´┐Żdzie si´┐Ż do rejsowych. Jednak z szumnych zapowiedzi nic nie wysz´┐Żo. TVP Info obliczy´┐Ża, ´┐Że na 23 s´┐Żu´┐Żbowe podr´┐Że szef rz´┐Żdu tylko czterokrotnie korzysta´┐Ż z us´┐Żug komercyjnych linii lotniczych

By´┐Ży minister grozi procesami: Cytujesz Ziobr´┐Ż? Zostaniesz pozwany
Pozw´┐Ż do s´┐Żdu ka´┐Żdego, kto b´┐Żdzie cytowa´┐Ż moje s´┐Żowa - zapowiada Zbigniew Ziobro. Chodzi o s´┐Żynne ju´┐Ż zdanie o kardiochirurgu Miros´┐Żawie G.: "ju´┐Ż nikt nigdy przez tego pana ´┐Życia pozbawiony nie b´┐Żdzie". By´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci przekonuje, ´┐Że zdanie to zosta´┐Żo wyrwane z kontekstu, a to wywo´┐Ża´┐Żo "nagonk´┐Ż prasow´┐Ż" - twierdzi TVP Info.

"Nie ma i nie b´┐Żdzie ´┐Żadnych konflikt´┐Żw": Koalicja bagatelizuje starcie Pitery i K´┐Żopotka
Julia Pitera zapowiada ujawnienie prawdziwej bomby, Eugeniusz K´┐Żopotek z PSL m´┐Żwi o politycznym samob´┐Żjstwie pos´┐Żanki PO. Czy tak ostry konflikt mi´┐Żdzy politykami rz´┐Żdz´┐Żcych partii grozi krachem koalicji? Nie - odpowiadaj´┐Ż zgodnie szefowie klub´┐Żw. "Nie ma ´┐Żadnych konflikt´┐Żw i nie b´┐Żdzie mi´┐Żdzy politykami PSL i PO" - zapewnia Zbigniew Chlebowski.

Zapowied´┐Ż premiera wzbudza emocje: Politycy: Euro w 2011 roku? To nierealne!
Prezydent, PiS i SLD domagaj´┐Ż si´┐Ż, by premier przedstawi´┐Ż harmonogram wchodzenia Polski do strefy euro. Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że now´┐Ż walut´┐Ż b´┐Żdziemy p´┐Żaci´┐Ż ju´┐Ż za trzy lata. PiS jednak ostrzega: do tego potrzebna jest zmiana konstytucji. Opozycja przekonuje te´┐Ż, ´┐Że wprowadzenie euro w 2011 roku jest raczej nierealne.

CBA uwiod´┐Żo Sawick´┐Ż?: Pos´┐Żanka o agencie: Czu´┐Żam jego podniecenie
Beata Sawicka, oskar´┐Żona o wzi´┐Żcie ´┐Żap´┐Żwki od agenta CBA, niebawem stanie przed s´┐Żdem. By´┐Ża wp´┐Żywowa pos´┐Żanka PO przygotowa´┐Ża lini´┐Ż obrony, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna stre´┐Żci´┐Ż w ten spos´┐Żb: "Zawsze by´┐Żam uczciwym cz´┐Żowiekiem. Je´┐Żli zgrzeszy´┐Żam, to tylko dlatego, ´┐Że przez wiele miesi´┐Żcy namawia´┐Ży mnie do tego s´┐Żu´┐Żby IV RP" - pisze DZIENNIK.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 221719
wizyt: 1108781
ods´┐Żon: 2938789

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Evergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne