najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Absurd IVRP si´┐Żga zenitu! Nominacja przez degradacj´┐Ż (ewentualna posada)!
W IVRP jest nibylandi´┐Ż cudownych rozwi´┐Żza´┐Ż, mieli´┐Żmy ju´┐Ż wsparcie dla zwalczanej przez uk´┐Żad minister, wparcie przez dymisj´┐Ż. Mieli´┐Żmy pr´┐Żb´┐Ż zlustrowania tej samej minister przez nominacje. Teraz mamy awans by´┐Żego premiera przez degradacj´┐Ż. Ci´┐Żg logiczny wskazuje na to, ´┐Że lada chwila czeka nas sukces Cosa PiStra przez pora´┐Żk´┐Ż, albo wielki sukces przez kl´┐Żsk´┐Ż. O tyle ciekawy jest ten awans przez degradacje, ´┐Że z g´┐Żry zak´┐Żada sukces przez ewentualn´┐Ż pora´┐Żk´┐Ż, bo przecie´┐Ż nawet tak popularny na prowincji Leoncio Amant Kazimierz, niekoniecznie ma prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż wygra´┐Ż w Warszawie, kt´┐Żra po raz kolejny pe´┐Żni funkcj´┐Ż trampoliny dla populist´┐Żw, albo ciep´┐Żej przechowalni dla nieudacznik´┐Żw. Z wyborami to jest tak, ´┐Że popularno´┐Ż´┐Ż i zaufanie nijak si´┐Ż ma do wyboru i to bardzo cz´┐Żsto ma si´┐Ż nijak, patrz Jacek Kuro´┐Ż, czy cho´┐Żby ostatnio Religa, bardzo popularni i obdarzani zaufaniem, a wyborach po par´┐Ż procent. Z drugiej strony capo di tutti capi ojciec chrzestny don Kiemliczore, zapowiadaj´┐Żc sukces przed wyborami wymachuje dwoma nagimi mieczykami, a nawet elektorat pieszczotliwie nazywany `ciemnym ludem' wie jak to sie sko´┐Żczy´┐Żo w 1410.  Tak´┐Że s´┐Żusznie kto´┐Ż wczoraj zwr´┐Żci´┐Ż mi uwag´┐Ż, ´┐Że ta `nominacja' jest bardzo ewentualna i tak naprawd´┐Ż Leooncio Amant Kazimierz dosta´┐Ż los wykupiony na loterii, co sobie zdrapie to b´┐Żdzie jego. Jest te´┐Ż ca´┐Ża seria osobliwych interpretacji rado´┐Żci i wielkiego wyr´┐Żnienia dla by´┐Żego amanta wielbionego przez ko´┐Ża gospody´┐Ż i k´┐Żka r´┐Ża´┐Żcowe, by´┐Ż tak radosny i przygotowany na nominacj´┐Ż przez degradacj´┐Ż, ´┐Że w ostatniej chwili odwo´┐Ża´┐Ż wizyt´┐Ż w Chorwacji, zwo´┐Ża´┐Ż konferencj´┐Ż i pr´┐Żbowa´┐Ż w swoim stylu m´┐Żwi´┐Ż o sukcesach, co oczywi´┐Żcie na tych znaj´┐Żcych prawd´┐Ż kolegach partyjnych wra´┐Żenia nie zrobi´┐Żo. Skala ma´┐Żo´┐Żci tego cz´┐Żowieka jest na tyle pora´┐Żaj´┐Żca, ´┐Że po ca´┐Żej ´┐Żenuj´┐Żcej akcji, ten pozbawiony honoru i charakteru osobnik serdecznie dzi´┐Żkuje za partyjne zaufanie i przeprasza za to, ´┐Że zawi´┐Żd´┐Ż. Po drodze wykonuje jeszcze jedno partyjne zadanie zapewniaj´┐Żc, ´┐Że nie uda si´┐Ż wbi´┐Ż klina miedzy niego i ojca chrzestnego don Kaczore i ´┐Że on, by´┐Ży amant, jest bardzo do ojca przywi´┐Żzany, a wszystko z obawy by nie dosta´┐Ż ryby w reklam´┐Żwce, a potem n´┐Żek w betonow´┐Ż misk´┐Ż.

Por´┐Żwnajcie sobie t´┐Ż grotesk´┐Ż z klas´┐Ż Gilowskiej, kt´┐Żra po odrzuceniu nie przyjmuje och´┐Żap´┐Żw, kt´┐Żra dochodzi swoich praw zgodnie z prawem i kt´┐Żra, nie przyjmuje ani propozycji kandydatury na prezydenta Warszawy, ani powrotu do rz´┐Żdu. W polskiej polityce, Gilowska jest prawdziw´┐Ż per´┐Ża, mam ´┐Żal, ´┐Że wesz´┐Ża miedzy wrony, ale trzeba przyzna´┐Ż, ´┐Że wysz´┐Ża z tego stada z klas´┐Ż. Istnieje zagro´┐Żenie, ´┐Że zechce powr´┐Żci´┐Ż na zaproszenie capi di tutti capi, ale po pierwsze stawiam na to, ´┐Że to w´┐Ża´┐Żnie ojciec chrzestny Cosa PiStra wyczy´┐Żci´┐Ż sobie pole z ostatniej niezale´┐Żnej i samodzielnie my´┐Żl´┐Żcej, po drugie licz´┐Ż na sama Gilowsk´┐Ż, cho´┐Ż po trzecie dla sukcesu propagandowego capo di tutti capi jest w stanie zacisn´┐Ż´┐Ż z´┐Żby i pokaza´┐Ż jak on przywraca sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż powrotem skrzywdzonej. Do ´┐Żywych wr´┐Żci´┐Ż tez pogryziony `bulterierek' pose´┐Ż opuszczone spodnie do po´┐Żowy przed politykami LPR i wida´┐Ż, ´┐Że juz ma zdrow´┐Ż n´┐Żzi´┐Ż, bo powoli j´┐Ż unosi obw´┐Żchuj´┐Żc nogawki przeciwnikom, kt´┐Żrym wy´┐Żej nogawek nie si´┐Żga. Najwyra´┐Żniej ekipa zak´┐Żadu penitencjarnego IVRP jest skompletowana, testowane s´┐Ż lampy i ostrzone nogi od sto´┐Żka, przed rozpocz´┐Żciem zbiorowych i pokazowych proces´┐Żw b´┐Żdziemy ´┐Żwiadkami uroczystej nominacji ustanowionej demokratycznie procedury nepotyzmu, zastanawiam si´┐Ż czy procedura przewiduje poca´┐Żunki w usta, jako gest pe´┐Żnego oddania. Po uroczysto´┐Żci mama chrzestna zrobi ´┐Żwi´┐Żteczny obiad, wszyscy ubior´┐Ż si´┐Ż jak na niedziele, w najlepsze odzienie i rodzina zasi´┐Żdzie do sto´┐Żu. Ze wzgl´┐Żd´┐Żw dyplomatycznych nie b´┐Żdzie drugiego dania, bo wiadomo `kartofle' i pierwszy raz od d´┐Żu´┐Ższego czasu capo di tutti capi nie usi´┐Żdzie przy mamie chrzestnej, r´┐Żwnie´┐Ż wzgl´┐Żdy natury dyplomatyczno-obyczajowej. Honorowym go´┐Żciem b´┐Żdzie arcykap´┐Żan z Torunia, kt´┐Żry przed posi´┐Żkiem odm´┐Żwi czarn´┐Ż modlitw´┐Ż dzi´┐Żkczynn´┐Ż, aby obiad naszym wrogom i niepewnym przyjacio´┐Ży stan´┐Ż´┐Ż ko´┐Żci´┐Ż w gardle.

Od strony formalnej to by´┐Żoby na tyle. Tym razem o istocie rzeczy pisze na ko´┐Żcu, bo do tego momentu nie wytrwa ´┐Żaden wielbiciel i obywatel IVRP, wiadomo tekst formatu A4, to ja powie´┐Ż´┐Ż pozytywistyczna z opisami przyrody. W tym fragmencie, tylko dla or´┐Ż´┐Żw po raz kolejny powtarzam i utwierdzam w przekonaniu wszystkich strapionych, TO JEST POCZATEK KO´┐ŻCA COSA PISTRA, TO JEST KONIEC WIELKIEJ KOMPROMITACJI. Powiem wam sk´┐Żd to moje przekonanie, ot´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że rodzina don Kiemliczore zacz´┐Ża k´┐Żu´┐Ż w oczy elektorat pieszczotliwie nazywany `ciemnym ludem', tego si´┐Ż nie wybacza, aby ca´┐Ża rodzina rozbija´┐Ża si´┐Ż Mercedesami, a my tu panie w pocie czo´┐Ża robim za pare groszy. Armia z´┐Żo´┐Żona z szeregowc´┐Żw zawi´┐Żci, analfabetyzmu, braku inicjatywy, czekania na mann´┐Ż zwr´┐Żci swe ostrze przeciw w´┐Żasnym dow´┐Żdcom zadekowanym w ciep´┐Żych posadkach. Wczoraj oko´┐Żo 24.00 us´┐Żysza´┐Żem (echo nios´┐Żo) z pobliskiego `Domu weselnego 'obrz´┐Żd', kt´┐Żry by´┐Żby mi dot´┐Żd nie znany. Ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż bazowa´┐Ża na tradycyjnych oczepinach, czyli przetaczanie jajka po nogawkach m´┐Żodego, macanie po podwi´┐Żzkach m´┐Żodej i tego typu  frywolne gry i zabawy, nic nowego. Jednak by´┐Ża nowo´┐Ż´┐Ż, igraszki przebiega´┐Ży w rytm....no zgadnijcie czego.... `Barki', a na bis by´┐Żo `Moje miasto Wadowice'. Co´┐Ż niesamowitego, oczepiny przy `Barce' i `Wadowicach', wzruszy´┐Żem si´┐Ż inwencj´┐Ż elektoratu pieszczotliwie nazywanego `ciemnym ludem', ale zanim zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem otrze´┐Ż ´┐Ż´┐Ż´┐Ż rozbrzmia´┐Ży pierwsze takty `Jeste´┐Ż szalona...'. Po c´┐Ż ten wtr´┐Żt i nag´┐Ża zmiana klimatu, nie drodzy um´┐Żczeni Polacy, to ´┐Żaden wtr´┐Żt i zmiana klimatu, to kolejna przes´┐Żanka do tego, ´┐Że koniec jest bliski. Nar´┐Żd se mo´┐Że ´┐Żpiewa´┐Ż patriotyczno - religijne  pie´┐Żni, ale w tym czasie robi swoje, robi to do czego od pokole´┐Ż przyzwyczajony, czyli do´┐Ż´┐Ż pospolitych obyczaj´┐Żw na poziomie plemion zagubionych w buszu i wbrew pozorom to jest najwi´┐Żkszy pow´┐Żd do optymizmu, ju´┐Ż na niejednym weselu pad´┐Żo o `kartoflach', pad´┐Żo o za´┐Ży´┐Żo´┐Żci matki chrzestnej z ojcem chrzestnym, powoli przeb´┐Żkuje si´┐Ż: `patrz pani co te m´┐Żode b´┐Żd´┐Ż mieli za ´┐Życie, ani pracy, ani mieszkania, a te z´┐Żodzieje tylko dla siebie, tylko na nich cz´┐Żowiek robi. Co ja im z tej emerytury pomog´┐Ż? '. Lepper tylko czeka na takie sygna´┐Ży, jak dostanie wystarczaj´┐Żco silne dane, wstanie i przem´┐Żwi, ´┐Że zn´┐Żw ci u w´┐Żadzy to z´┐Żodziej na z´┐Żodzieju, ´┐Że jemu nie pozwalaj´┐Ż da´┐Ż narodowi i w ko´┐Żcu, ´┐Że don Kiemliczore Cosa Pistra musi odej´┐Ż´┐Ż. I wiecie co si´┐Ż stanie, na has´┐Żo Leppera p´┐Żjdzie lud i zmiecie przyczyn´┐Ż nieszcz´┐Ż´┐Ż, a g´┐Żosy elektorat pieszczotliwie nazywany `ciemnym ludem' roz´┐Żo´┐Ży na SO, troch´┐Ż na SLD, bo wiadomo za komuny to sie ´┐Ży´┐Żo, troch´┐Ż LPR by ´┐Żciga´┐Ż komunist´┐Żw, a reszta zostanie w domu. Tak zgin´┐Ż w Polsce najbardziej populistyczni z populist´┐Żw, a reszta wr´┐Żci na margines. Zapytacie sk´┐Żd ja to wiem, sk´┐Żd ta pewno´┐Ż´┐Ż. Odpowiem, ´┐Że moja pewno´┐Ż´┐Ż bierze si´┐Ż z historii i tradycji, z opisu obyczaj´┐Żw polskich, z mentalno´┐Żci elektoratu i polityk´┐Żw. To chyba wystarczaj´┐Żco silne argumenty aby przyj´┐Ż´┐Ż oczywist´┐Ż tez´┐Ż POCZ´┐ŻTEK KO´┐ŻCA COSA PISTRA ZA PRAWDZIW´┐Ż. Mi´┐Żej niedzieli jak mawia ka´┐Żdy szanuj´┐Żcy sie handlowiec, b´┐Żd´┐Żcie spokojni i nie przejmujcie si´┐Ż rozpaczliwymi pr´┐Żbami ratowania przegranej sprawy. To co czytacie na forum w obronie patologii i ´┐Żwietlanej przysz´┐Żo´┐Żci iVRP, to tylko wklejane sztabowe ulotki umieraj´┐Żcej rewolucji, a ten sztuczny t´┐Żok to hurtownia nick´┐Żw, spam ideologiczno - wirtualny, nie rzeczywisty `potencja´┐Ż'.

PS Jeszcze jedno, propaganda Cosa PiStra nie docenia, jak ka´┐Żda w´┐Żadza zadufana w sobie, pot´┐Żgi satyry, humoru, to zabi´┐Żo nie jedna w´┐Żadz´┐Ż, a co´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż bardziej ´┐Żmiesznego od ma´┐Żych zakompleksionych bli´┐Żniak´┐Żw nazywaj´┐Żcych swoj´┐Ż rodzin´┐Ż Polska, a swoje kompleksy patriotyzmem. No chyba, ´┐Że trojaczki, ale nie daj bo´┐Że.matka_kurka 2006-07-09 10:14 Ranking: (0)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=220
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (253)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (210)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (126)


20 lutego 2007 by Matka Kurka

W Polsce rz´┐Żdzi sekta PiS, mam na to dowody naukowe! Sprawa jest rozwojowa!
Zapewne tak´┐Ż analiz´┐Ż por´┐Żwnawcz´┐Ż, jak´┐Ż za chwile przedstawi´┐Ż, b´┐Żdzie mo´┐Żna potraktowa´┐Ż z przymru´┐Żeniem oka, podobnie jak artyku´┐Ż w znanym tygodniku, kt´┐Żry por´┐Żwnywa´┐Ż Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego do W´┐Żadimira Putina. Od razu podnios´┐Ży si´┐Ż glosy, ´┐Że skandal, ´┐Że Czeczenia i tym podobne, tymczasem nie o Czeczeni´┐Ż w tym wszystkim chodzi´┐Żo, a o zamordystyczny stosunek do demokracji, przerabianej na monopartyjn´┐Ż republik´┐Ż wiernopodda´┐Żczych zausznik´┐Żw. Mniejsza jednak o trafne por´┐Żwnanie, histerycznie rozdzielone na czworo, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym u´┐Ży´┐Ż innego por´┐Żwnania, mianowicie zestawi´┐Ż zachowanie partii PiS ze specyficznym rodzajem grupy jak´┐Ż jest sekta. Zdaj´┐Żc sobie spraw´┐Ż z tego jak bardzo jest to naci´┐Żgana' teoria i `nieuprawniona', mimo wszystko postaram si´┐Ż wykaza´┐Ż oczywiste podobie´┐Żstwa. D... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-20 12:28 Ranking: (110)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej, oraz samego autora, o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż, oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (102)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (100)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (90)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (86)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (74)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (72)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


Zobacz co pisz´┐Ż inni blogerzy na aktualne tematy:

Dolina Rospudy

Raport WSI

wypowied´┐Ż Ziobry w sprawie chirurga


Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce