ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości
Komentarze.eu - Przegl▒d polskiej blogosfery

Tekst 1446 - 20 czerwca 2008
Ja te´┐Ż p´┐Żjd´┐Ż, chocia´┐Ż nie lubi´┐Ż pompy! Strachem reaguje PiS na legend´┐Ż Wa´┐Ż´┐Żsy !
Zupe´┐Żnie inaczej mia´┐Żo to wszystko wygl´┐Żda´┐Ż, tylko jak zwykle si´┐Ż wzi´┐Żo i wy´┐Żo´┐Ży´┐Żo. Mia´┐Żo to wszystko wygl´┐Żda´┐Ż tak, jak przygotowania do wybor´┐Żw. Mia´┐Żo si´┐Ż Leppera aresztowa´┐Ż, aresztowa´┐Ż paru innych, dorzuci´┐Ż Sawick´┐Ż i w takim splendorze wygra´┐Ż w cuglach. Jak si´┐Ż ko´┐Żczy´┐Żo wszyscy wiemy, tak jak si´┐Ż zawsze ko´┐Żczy kiedy amatorzy bior´┐Ż si´┐Ż za powa´┐Żn´┐Ż esbeck´┐Ż robot´┐Ż. Podobnie mia´┐Żo by´┐Ż z ksi´┐Ż´┐Żka, ksi´┐Ż´┐Żka zosta´┐Ża zam´┐Żwiona w dobrych czasach, gdy lekarze gin´┐Żli na konferencjach, a niebieska kropka wraca´┐Ża rozlu´┐Żniona od czerwonej kropki, zapominaj´┐Żc krawata. Ksi´┐Żzka mia´┐Ż pokaza´┐Ż dwie proste, jak zamawiaj´┐Żcy ksi´┐Ż´┐Żk´┐Ż, rzeczy. Pierwsza rzecz, to taka, ´┐Że te ostanie 16 lat od 1989 do 2005, to "g" nie Polska by´┐Ża.

Wszyscy robili´┐Żmy za obrobionych go´┐Ż´┐Żbimi odchodami i ka´┐Żdy krok by´┐Ż zaplanowany przez by´┐Ż´┐Ż esbecj´┐Ż, kt´┐Żra to esbecja sama sobie obali´┐Ża komunizm, korzystaj´┐Żc z pomocy KGB. Druga rzecz, to naturalna selekcja, poprzez obrzucenie go´┐Ż´┐Żbim nawozem wszystkich elit i establishment´┐Żw, mia´┐Ża pozosta´┐Ż jedna bohaterska rodzina Kaczy´┐Żskich zdolna nas, obrobionych odchodami, eksterminowa´┐Ż, co wierniejszych by´┐Ż mo´┐Że wyk´┐Żpa´┐Ż armatk´┐Ż wodn´┐Ż i rz´┐Żdzi´┐Ż nami po wieki.

Tak mia´┐Żo by´┐Ż, ale zbyt wiele si´┐Ż wysypa´┐Żo po drodze, aby zam´┐Żwiona ksi´┐Ż´┐Żka mia´┐Ża zrobi´┐Ż jak´┐Żkolwiek krzywd´┐Ż, poza samymi zamawiaj´┐Żcymi. Dzi´┐Ż idea IVRP jest tylko snem idioty, anegdot´┐Ż, przebojem disco polo, s´┐Żowem obciachem, wiosk´┐Ż. Na tym nie da si´┐Ż ju´┐Ż niczego zbudowa´┐Ż poza salw´┐Ż ´┐Żmiechu, tym samym ksi´┐Ż´┐Żki nie da si´┐Ż wpisa´┐Ż w uk´┐Żad i postkomunizm. Co wi´┐Żcej, nie da si´┐Ż pokaza´┐Ż jako alternatywy dla IIIRP i co znamienne, m´┐Żwi si´┐Ż o wszystkim, tylko nie o tm, ´┐Że ksi´┐Ż´┐Żka jest prze´┐Żomem, rozstrzygaj´┐Żcym raz na zawsze czym by´┐Ża IIIRP. Jeszcze wi´┐Żcej, nawet autorzy tej ksi´┐Żzki m´┐Żwi´┐Ż o Wa´┐Ż´┐Żsie bohaterze, nawet tacy ludzie jak Dudek, zarzucaj´┐Ż autorom dwie podstawowe rzeczy, wydanie pod auspicjami IPN i napisanie nie biografii, nawet nie monografii kontakt´┐Żw Wa´┐Ż´┐Żsy z SB, ale epizodu rozdmuchanego do 700 stron. Czy kto´┐Ż z szanownych Rodak´┐Żw zwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż, na co´┐Ż szczeg´┐Żlnego?

Ja te´┐Ż nie, poniewa´┐Ż nic szczeg´┐Żlnego si´┐Ż nie sta´┐Żo. A dlaczego si´┐Ż nie sta´┐Żo? Wszak w nienormalnych okoliczno´┐Żciach jakim by´┐Żo sprawowanie w´┐Żadzy przez PiS, by´┐Żaby zadyma jakich ma´┐Żo. Tymczasem sam strateg co´┐Ż mlasn´┐Ż´┐Ż w jednym zdaniu, szanowny brat odbi´┐Ż w ku´┐Żak, ´┐Że Bolka zna od zarania i zaraz po tym si´┐Ż schowa´┐Ż i tylko jaka´┐Ż trzecioligowa Jakubiak z bezpartyjnym Romaszewskim, nieco si´┐Ż podniecali ´┐Żwie´┐Żym mi´┐Żsem z magla. Co jest grane? Sk´┐Żd ta cisza i dlaczego nikt z partii sp´┐Żnionych partyzant´┐Żw, nie korzysta z niebywa´┐Żej, zam´┐Żwionej okazji?

Moi kochani Rodacy, odpowied´┐Ż jest prosta. Strach! Strach zagl´┐Żdn´┐Ż´┐Ż w oczy partii PiS, kiedy zobaczy´┐Ża, ´┐Że po pierwsze z tym Wa´┐Ż´┐Żs´┐Ż to strza´┐Ż w pisowskie kolano, bo jak wyja´┐Żni´┐Ż 40 milionom Polak´┐Żw, skuteczne wypromowanie "Bolka" na prezydenta IIIRP, przez dw´┐Żch takich co nie tylko ksi´┐Życ, ale i Telegraf okradli? Oni wiedzieli i wybrali Bolka, oni siedzieli przy okr´┐Żg´┐Żym stole i w Magdalence, wi´┐Żc oni niech lepiej siedz´┐Ż cicho i cicho oni siedz´┐Ż.

Gdyby si´┐Ż tylko za bardzo wychyli´┐Ż, karty szybko si´┐Ż odwr´┐Żc´┐Ż, media nie maj´┐Ż ochoty na opluwanie Wa´┐Ż´┐Żsy, je´┐Żli tylko znalaz´┐Żby si´┐Ż pretekst do odwr´┐Żcenia kija i przy´┐Żo´┐Żenie Kaczy´┐Żskim, to nie ma lepszej informacji dla medi´┐Żw, media uwielbiaj´┐Ż masakrowa´┐Ż Kaczy´┐Żskich. Poza tym, nawet sprzyjaj´┐Żce media, z wyj´┐Żtkiem idiot´┐Żw, znanych od wiek´┐Żw, nie przekre´┐Żlaj´┐Ż Wa´┐Ż´┐Żsy i nie podpieraj´┐Ż mitu za´┐Żo´┐Życielskiego PiS, legendy "Nocnej Zmiany" rozdmuchuj´┐Żc epizod z ´┐Życia Wa´┐Ż´┐Żsy do rozmiar´┐Żw paranoi historycznej.

Media co najwy´┐Żej m´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że prawda nas wyzwoli i prawd´┐Ż pisa´┐Ż trzeba, ale prawda o Wa´┐Ż´┐Żsie, to nie jest Bolek, to by´┐Ż mo´┐Że jest cz´┐Ż´┐Ż i to niewielka prawdy. Wa´┐Żniejsze jest jednak to co my´┐Żl´┐Ż Polacy. Bielan i Kami´┐Żski, oraz Kurski jako konkurencja wewn´┐Żtrzna, jak zwykle w takich okoliczno´┐Żciach zam´┐Żwili sonda´┐Że. A w sonda´┐Żach masakra. Ponad 60% Polak´┐Żw uzna Wa´┐Ż´┐Żs´┐Ż za bohatera, je´┐Żli nawet oka´┐Że si´┐Ż Bolkiem, 24% nie uzna, reszta nie wie. Ponad 75% Polak´┐Żw uwa´┐Ża za skandal wydawanie ksi´┐Ż´┐Żki pod szyldem IPN i za pa´┐Żstwowe pieni´┐Żdze.

Ponad 70% uwa´┐Ża, ´┐Że debata na temat Wa´┐Ż´┐Żsy nie jest potrzebna. Blisko 60% uwa´┐Ża, ´┐Że ca´┐Ża akcja ma charakter polityczny, nie historyczny. W tych okoliczno´┐Żciach strach musi parali´┐Żowa´┐Ż i st´┐Żd mamy cisz´┐Ż. Przewiduj´┐Ż, ´┐Że zadyma potrwa jeszcze kilka dni, g´┐Żra tydzie´┐Ż. Wa´┐Ż´┐Żsy ta historia nie ruszy, paradoksalnie mo´┐Że mu nawet pom´┐Żc, gdyby tylko nie zachowywa´┐Ż si´┐Ż tak kaboty´┐Żsko i megaloma´┐Żsko, z pewno´┐Żci´┐Ż by mu pomog´┐Ża. Mamy gor´┐Żcy okres strajk´┐Żw i problem´┐Żw w UE, z drugiej strony zaczyna si´┐Ż sezon og´┐Żrkowy, zatem ideologiczny sp´┐Żr w tej chwili jest b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwem dla PO, zw´┐Żaszcza, ´┐Że PO wypowiada si´┐Ż bezkonfliktowo i dyplomatycznie w tej sprawie, co sprawia, ´┐Że tak naprawd´┐Ż jest z boku sporu.

Podsumowuj´┐Żc ca´┐Ż´┐Ż nieudolna akcj´┐Ż z ksi´┐Żzk´┐Ż na zam´┐Żwienie, mo´┐Żna powiedzie´┐Ż tylko jedno. Jest to gw´┐Żd´┐Ż do trumny idei IVRP. Mia´┐Ż by´┐Ż hit, wyszed´┐Ż kit, a poniewa´┐Ż PiS jest parti´┐Ż, kt´┐Żra ´┐Żyje z konfliktu i tylko wok´┐Ż konfliktu jest w stanie zbudowa´┐Ż poparcie, kolejny blama´┐Ż ideologiczny nie przys´┐Żu´┐Ży si´┐Ż postkomunistycznej partii PiS. Sadz´┐Ż natomiast, ´┐Że to bardzo dobra atmosfera dla partii Nowaka i Rydzyka, te g´┐Żra 25%, kt´┐Żre zosta´┐Żo PiS jest w tej chwili do podzia´┐Żu, o sztuczny przyrost PiS, kt´┐Żry jest sched´┐Ż po LPR i SO przyroda musi si´┐Ż w ko´┐Żcu upomnie´┐Ż. Usi´┐Żd´┐Żmy zatem spokojnie przed TV i popatrzmy jak Chorwacja dok´┐Żada Turkom, wczoraj Nasi wygrali z Portugali´┐Ż, szkoda bo kibicowa´┐Żem lepszym i ´┐Żadniej graj´┐Żcym Portugalczykom, niestety jak zawsze wygra´┐Ż brzydki i nudnie fartowny futbol niemiecki.

Matka_Kurka 2008-06-20 20:21

G´┐Żos´┐Żw: 407
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1446
Najlepsze teksty autora
Archiwum
G´┐Żosuj         Wy´┐Żlij na e-mail        
Wlasciciel strony nie jest autorem tekstu. Ten tekst umieszczony byl 20 czerwca 2008 na forum onet.pl pod adresem http://wiadomosci.onet.pl/1,15,11,45156765,122509973,5244001,forum.html .
Strona ma charakter archiwalny.


Czytaj e-book


Mobbing
Trudny wiek szkodliwym mitem


Fraszki Petrosa

Najnowsze notki


08:00 Wol´┐Ż zawodowc´┐Żw
07:40 KROKODYLE ´┐Ż Z Y
07:35 Niebezpiecznie przy ka´┐Żde...
01:00 Opowiadanie cz´┐Ż´┐Ż IX
00:08 Lalka zamiast Ziemi obiec...
00:02 Dzi´┐Ż sobota, V-BLOGu nie ...
00:02 Pytania, kt´┐Żre zadam... b...
23:20 Wa´┐Ż´┐Żsa go´┐Żciem Libertas D...
22:38 Konsekwencje prawicowych ...
22:09 Co to jest prywatyzacja?
21:24 Bobola i w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż
20:01 Takie ´┐Żwi´┐Żto to ja mam gd...
19:01 Lepiej p´┐Żno ni´┐Ż wcale
18:27 Donald i z´┐Żota kaczka
18:13 Chcemy broni?


Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
Sopocianie decyduj´┐Ż o losach prezydenta Jacka Karnowskiego

W Sopocie rozpocz´┐Żo si´┐Ż referendum w sprawie odwo´┐Żania prezydenta miasta Jacka Karnowskiego, kt´┐Żremu prokuratura pod koniec stycznia postawi´┐Ża osiem zarzut´┐Żw, w tym siedem korupcyjnych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


"Od Sasa do Lasa - oto ekipa PO"

Prezes PiS Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski powiedzia´┐Ż w Kielcach, ´┐Że "nie ma jedno´┐Żci, si´┐Ży i przysz´┐Żo´┐Żci UE i Europy - bez solidarno´┐Żci". W imi´┐Ż tej zasady wezwa´┐Ż podczas ´┐Żwi´┐Żtokrzyskiej konwencji wyborczej PiS do g´┐Żosowania na kandydat´┐Żw do PE z listy tej partii. Zaznaczy´┐Ż te´┐Ż, ´┐Że ekipa PO to ludzie z r´┐Żnych ´┐Żrodowisk - "od Sasa do Lasa". wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Szokuj´┐Żcy dla Polak´┐Żw spot Komisji Europejskiej

Urz´┐Żd Komitetu Integracji Europejskiej zwr´┐Żci si´┐Ż do Komisji Europejskiej w sprawie spotu KE po´┐Żwi´┐Żconego 20. rocznicy upadku komunizmu, w kt´┐Żrym ani razu nie pojawia si´┐Ż nazwa "Solidarno´┐Ż´┐Ż" - zapowiedzia´┐Ż szef UKIE Miko´┐Żaj Dowgielewicz. - Ten spot jest niefortunny i nieprofesjonalny - oceni´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Tusk: bijemy si´┐Ż o Polsk´┐Ż silniejsz´┐Ż ni´┐Ż kiedykolwiek

- W wyborach do Parlamentu Europejskiego bijemy si´┐Ż o silniejsz´┐Ż pozycj´┐Ż Polski w Europie ni´┐Ż kiedykolwiek wcze´┐Żniej - m´┐Żwi´┐Ż na konwencji wyborczej w Katowicach premier Donald Tusk. - Silna pozycja Platformy Obywatelskiej w PE to silna Polska - przekonywa´┐Ż szef rz´┐Żdu. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


"Polska zachowywa´┐Ża si´┐Ż jak ma´┐Ży kraj z kompleksami"

"Wi´┐Żcej Warszawy w Unii" - pod takim has´┐Żem chc´┐Ż w wyborach do Parlamentu Europejskiego startowa´┐Ż kandydaci sto´┐Żecznej listy Porozumienia dla Przysz´┐Żo´┐Żci - CentroLewica (SdPl+PD+Zieloni 2004). "Jedynk´┐Ż" listy PdP jest obecny europose´┐Ż SdPl Dariusz Rosati. - Do tej pory Polska zachowywa´┐Ża si´┐Ż jak kraj ma´┐Ży, z kompleksami - m´┐Żwi´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Sezon huragan´┐Żw b´┐Żdzie bardziej intensywny ni´┐Ż rok temu

Meksyka´┐Żski resort spraw wewn´┐Żtrznych, w skr´┐Żcie Gobernacion, zapowiedzia´┐Ż na podstawie prognoz meteorolog´┐Żw, ´┐Że w tym roku przejdzie nad Pacyfikiem i Atlantykiem czterna´┐Żcie huragan´┐Żw. Przewiduje si´┐Ż, ´┐Że sezon huragan´┐Żw b´┐Żdzie w tym roku bardziej intensywny ni´┐Ż w ubieg´┐Żym. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Zbrojne komando uwalnia 53 osoby z wi´┐Żzienia

Uzbrojone komando przebrane za policj´┐Ż wkroczy´┐Żo w sobot´┐Ż o ´┐Żwicie do wi´┐Żzienia w stanie Zacatecas (p´┐Żnoc Meksyku) i uwolni´┐Żo 53 osoby - powiedzieli agencji AFP przedstawiciele meksyka´┐Żskiej prokuratury. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
"Idiotyczny b´┐Ż´┐Żd Komisji Europejskiej"
- Zosta´┐Ż pope´┐Żniony idiotyczny b´┐Ż´┐Żd - R´┐Ża Thun, dzi´┐Ż kandydatka do europarlamentu, a do niedawna szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce nie zostawia suchej nitki na wyprodukowanym przez t´┐Ż instytucj´┐Ż filmie. W blisko trzyminutowym spocie po´┐Żwi´┐Żconym 20. rocznicy upadku komunizmu Polska pojawia si´┐Ż na 5 sekund. "Solidarno´┐Żci" nie ma wcale. [ więcej... ]


Sri Lanka: Tysi´┐Żce ludzi uciekaja przed walkami
Na Sri Lance tocz´┐Ż si´┐Ż jeszcze zaciek´┐Że walki, zgin´┐Żo 70 otoczonych przez wojsko rebeliant´┐Żw. Stref´┐Ż walk opu´┐Żcili ju´┐Ż wszyscy cywile - tak´┐Ż informacj´┐Ż podaje armia Sri Lanki. W ci´┐Żgu ostatnich kilku dni uciek´┐Żo z tych teren´┐Żw co najmniej kilkadziesi´┐Żt tysi´┐Żcy os´┐Żb. [ więcej... ]


Matura pod okiem kamery
Ponad osiemset kamer b´┐Żdzie ´┐Żledzi´┐Ż przebieg egzamin´┐Żw maturalnych w bu´┐Żgarskich szko´┐Żach - zapowiedzia´┐Ż minister o´┐Żwiaty Bu´┐Żgarii Daniel Wy´┐Żczew. Kamery maj´┐Ż zapobiec... podpowiadaniu przez nauczycieli. Niedziela jest pierwszym dniem egzamin´┐Żw bu´┐Żgarskich abiturient´┐Żw. [ więcej... ]


Nie b´┐Żdzie pojedynk´┐Żw w samo po´┐Żudnie
W sobot´┐Ż Prawo i Sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż o´┐Żwiadczy´┐Żo, ´┐Że w wi´┐Żkszo´┐Żci miast w niedziel´┐Ż debaty lider´┐Żw list wyborczych PO i PiS jednak si´┐Ż nie odb´┐Żd´┐Ż . - Nie za´┐Żo´┐Żymy kapeluszy i ostr´┐Żg, ´┐Żeby w samo po´┐Żudnie pojawi´┐Ż si´┐Ż na rynkach miast i odstawia´┐Ż medialn´┐Ż szopk´┐Ż - argumentowa´┐Ż Joachim Brudzi´┐Żski z PiS. Czy tak b´┐Żdzie, oka´┐Że si´┐Ż jednak dopiero o 12. Pojedynk´┐Żw nie odm´┐Żwili kandydaci tylko z pi´┐Żciu miast: Rzeszowa, Poznania, Zielonej G´┐Żry, Katowic i Opola. [ więcej... ]


Polak ustrzeli´┐Ż fina´┐Ż
Nominalny obro´┐Żca Anderlechtu Bruksela i reprezentacji Polski Marcin Wasilewski po raz kolejny udowodni´┐Ż, ´┐Że nie s´┐Ż mu obce umiej´┐Żtno´┐Żci strzeleckie. Polak dla "Fio´┐Żk´┐Żw" strzeli´┐Ż ju´┐Ż ´┐Żsmego gola w sezonie, a utytu´┐Żowany belgijski klub stan´┐Ż´┐Ż przed szans´┐Ż zdobycia mistrzostwa kraju. [ więcej... ]


Pierwsze kobiety w parlamencie
Po raz pierwszy w historii Kuwejtu w parlamencie emiratu zasi´┐Żd´┐Ż kobiety. W sobotnich wyborach parlamentarnych w tym konserwatywnym islamskim kraju Zatoki Perskiej panie zdoby´┐Ży cztery mandaty. [ więcej... ]


Litwa wybiera prezydenta
. O najwy´┐Ższy urz´┐Żd w pa´┐Żstwie ubiega si´┐Ż siedmiu kandydat´┐Żw, w tym Waldemar Tomaszewski - przewodnicz´┐Żcy Akcji Wyborczej Polak´┐Żw na Litwie. Wed´┐Żug sonda´┐Ży on jednak nie ma szans na wygran´┐Ż. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.plStatystyki


ods´┐Żon dziś: 214
ods´┐Żon wczoraj: 1080
ods´┐Żon w sumie: 3587115


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne