Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 157581
wizyt: 830719
ods´┐Żon: 2114926

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Czy sieroty po komunie IVRP mog´┐Ż mi obja´┐Żni´┐Ż jak zmieni´┐Ż i czym wystrasz´┐Ż Rosj´┐Ż?
Sikorski paln´┐Ż´┐Ż jedna wielk´┐Ż gaf´┐Ż, dobrze, ´┐Że zapewni´┐Ż Niemc´┐Żw o przyja´┐Żni, dobrze, ´┐Że powiedzia´┐Ż My Unia, ale fatalnie, ´┐Że ledwie wspomnia´┐Ż o Anglii i Irlandii. Chyba nie trzeba specjalnie si´┐Ż rozwodzi´┐Ż nad tym dlaczego fatalnie si´┐Ż sta´┐Żo, wystarczy powiedzie´┐Ż o ponad milionie Polak´┐Żw na Wyspach. Moim zdaniem b´┐Ż´┐Żd powa´┐Żny i taki, kt´┐Żry trzeba naprawi´┐Ż. Niech si´┐Ż Sikorski martwi jak. Ale nie Sikorski i nie Anglia, inne wytopy mnie zastanowi´┐Ży, chocia´┐Ż niczym nie zaskoczy´┐Ży. Pan Foch zn´┐Żw si´┐Ż obrazi´┐Ż i nie przyszed´┐Ż na wyk´┐Żad w sejmie, zapewne wytoczy´┐Ż pi´┐Ż´┐Ż butelek Kadarki z piwnicy i zawezwie na salony. M´┐Żdrej g´┐Żowie do´┐Ż´┐Ż paru bana´┐Ż´┐Żw, g´┐Żupiej elaboratu ma´┐Żo. Co jest niezrozumia´┐Żego w stwierdzeniu, ´┐Że b´┐Żdziemy rozmawia´┐Ż z Rosj´┐Ż tak´┐Ż jak´┐Ż Rosja jest? Kt´┐Żry fragment tej skomplikowanej wypowiedzi jest niejasny? W´┐Ża´┐Żciwie nie fragment, a s´┐Żowo. Obja´┐Żni´┐Ż w takim razie po kolei, s´┐Żowo po s´┐Żowie co to jest Rosja i jaka jest. Rosja to taki kraj, w kt´┐Żrym w demokratycznych wyborach nar´┐Żd wybiera prezydenta wyznaczonego przez innego prezydenta, dawnego szef KGB. Bior´┐Żc poprawk´┐Ż na to, ´┐Że wybory te wi´┐Żza´┐Ży si´┐Ż z pa´┐Żowaniem opozycji i mia´┐Żd´┐Ż´┐Żc´┐Ż przewag´┐Ż medialn´┐Ż, trzeba te´┐Ż uczciwie powiedzie´┐Ż, ´┐Że demonstruj´┐Żcych by´┐Ża garstka, a spo´┐Żecze´┐Żstwo rosyjskie nie pali si´┐Ż do demokracji liberalnej. ´┐Ż

Polacy, W´┐Żgrzy, Czesi, nawet Chi´┐Żczycy mieli swoje chwile masowych protest´┐Żw przeciw porz´┐Żdkowi komunistycznemu i postkomunistycznemu, w Rosji nigdy masowego zrywu nie by´┐Żo. Je´┐Żli s´┐Ż, to jedynie epizody, nie ma ´┐Żadnej 10 milionowej Solidarno´┐Żci, ´┐Żadnej rewolucji aksamitnej. Przeci´┐Żtny Rosjanin pieje z zachwytu kiedy w TV widzi powr´┐Żt do wielkiego Imperium, z´┐Żote bramy, strza´┐Ży z armaty i najwyra´┐Żniej jest mu oboj´┐Żtne, czy Putin, czy car, byleby wszystko by´┐Żo "bolsze wsiewo". Ceremonia koronacji prezydenta Rosji, by´┐Ża zabawnym, archaicznym widowiskiem, mieszank´┐Ż carskiego kiczu, azjatyckiego uwielbienia dla tyrana i komunistycznych fajerwerk´┐Żw militarnych. Jednak g´┐Żow´┐Ż daj´┐Ż, ´┐Że wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż Rosjan by´┐Ża zachwycona i dumna z tej uroczysto´┐Żci i zdecydowana mniejszo´┐Ż´┐Ż zdegustowana. ´┐Ż

We wszystko jestem sk´┐Żonny uwierzy´┐Ż, ale nie w to, ´┐Że ´┐Żwi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż Rosjan chce czego´┐Ż innego ni´┐Ż to co jest. D´┐Ż´┐Żenie do demokracji liberalnej, to pobo´┐Żne ´┐Życzenia publicyst´┐Żw, filozof´┐Żw i utopist´┐Żw. Dobra w´┐Żadza, bo za mord´┐Ż trzyma, tak w Rosji by´┐Żo, jest i jeszcze d´┐Żugo b´┐Żdzie. Nasze polskie wciskanie paluch´┐Żw w t´┐Ż bizantyjska mentalno´┐Ż´┐Ż jest i g´┐Żupie i groteskowe. Co mnie to mo´┐Że obchodzi´┐Ż, ´┐Że Sasza widzi w siepaczu z KGB zbawiciela, jego sprawa, skoro mu z t´┐Ż religia dobrze, niech si´┐Ż modli. S´┐Żynne z cynizmu USA ka´┐Żdego dnia tr´┐Żbi´┐Ż o prawach cz´┐Żowieka i ka´┐Żdego dnia kr´┐Żc´┐Ż lody z Chinami na grube miliardy. U nas jak zwykle s´┐Żowia´┐Żska fantazja i romantyczna dusza, b´┐Żdziemy zmienia´┐Ż Rosj´┐Ż i dopiero z ni´┐Ż gada´┐Ż. Nie bardzo wiem o czym mo´┐Żna z Rosj´┐Ż gada´┐Ż, poza tym, ´┐Żeby jak najtaniej kupi´┐Ż paliwa i jak najdro´┐Żej sprzeda´┐Ż mi´┐Żso. ´┐Ż

Wi´┐Żcej wsp´┐Żlnych temat´┐Żw z Rosj´┐Ż nie widz´┐Ż. Zanim oberw´┐Ż po ´┐Żbie od obro´┐Żc´┐Żw i przeciwnik´┐Żw Rosji, mam drobne usprawiedliwienie. Zawsze si´┐Ż znajdzie kto´┐Ż ´┐Żrednio rozgarni´┐Żty, kto zauwa´┐Ży, ´┐Że Rosja jest fantastyczna, bo So´┐Ż´┐Żenicyn, albo Rosja jest bagnem bo Stalin i jeszcze jaki´┐Ż m´┐Żdrala co zaapeluje, aby nie uog´┐Żlnia´┐Ż. Nie wiem jak ´┐Żrednio rozgarni´┐Żci i m´┐Żdrale, ale ja m´┐Żwi´┐Ż o Rosji jako pa´┐Żstwie podtrzymuj´┐Żcym pewn´┐Ż toporn´┐Ż azjatyck´┐Ż tradycj´┐Ż, kult zamordyzmu, tym samym nie zajmuj´┐Ż si´┐Ż Rosjanami i Rosjankami z osobna i nie twierdz´┐Ż, ´┐Że Katerina Kowaliowa jest stalinowcem, a Andriej Mo´┐Żotow pacyfist´┐Ż. Twierdz´┐Ż, ´┐Że Rosja jako kraj, dramatycznie rozpaczliwie nie t´┐Żskni za demokracj´┐Ż i twierdz´┐Ż, ´┐Że Rosjanie w mia´┐Żd´┐Ż´┐Żcej wi´┐Żkszo´┐Żci nie widz´┐Ż niczego z´┐Żego w swoim modelu "demokracji", przeciwnie s´┐Ż z niego dumni. Na roztrz´┐Żsanie poszczeg´┐Żlnych postaw nie ma czasu i ochoty, m´┐Żwi´┐Ż o og´┐Żlnej tendencji, bo o niczym innym w paru zdaniach powiedzie´┐Ż si´┐Ż nie da. ´┐Ż

Nie umia´┐Żbym ´┐Ży´┐Ż w takim kraju jak Rosja, taki kraj jak Rosja s´┐Żu´┐Ży mi do pocieszania si´┐Ż, ´┐Że mieszkam w Polsce, natomiast musia´┐Żbym by´┐Ż idiot´┐Ż, ´┐Żeby walczy´┐Ż z setkami milion´┐Żw ludzi o zmian´┐Ż ich charakter´┐Żw. Po co? Oni mnie w drog´┐Ż nie wchodz´┐Ż, ja im i ´┐Żyjemy sobie jak nam si´┐Ż wydaje za s´┐Żuszne. Rosja jest jaka jest, sama si´┐Ż nie chce zmienia´┐Ż, no i czego wy tu sieroty po komunie IVRP nie rozumiecie? Co by´┐Żcie chcieli Rosji zrobi´┐Ż? Jedyne co mo´┐Żecie i potraficie, to pyskowa´┐Ż, problem polega na tym, ´┐Że pyskujecie pod wiatr i obsikujecie w´┐Żasne nogawki, ´┐Żmiechu przy tym kupa i niestety troche przyklejonego ´┐Żajna do pozosta´┐Żych, normalnych Polak´┐Żw. ´┐Ż

Niemcy, Francja i wiele wi´┐Żkszych pa´┐Żstw od nas my´┐Żl´┐Ż tylko o jednym, jak na pot´┐Żnym rynku rosyjskim zbi´┐Ż kas´┐Ż, o demokracji rozmawiaj´┐Ż na sympozjach, nie w gabinetach ministerialnych. Bezz´┐Żbni "patrioci" IVRP sepleni´┐Ż co´┐Ż o mocarstwowo´┐Żci Polski i to w stron´┐Ż kraju, kt´┐Żry m´┐Żg´┐Żby Polsk´┐Ż utopi´┐Ż w ropie, z´┐Żocie i czapkach czerwonej armii. Nie ma w Rosji demokracji i nie b´┐Żdzie jeszcze d´┐Żugo, albo i nigdy. M´┐Żwi´┐Ż o rosyjskich patologiach i broni´┐Ż ofiar tych patologii nale´┐Ży, ale tego nie nale´┐Ży miesza´┐Ż z trze´┐Żw´┐Ż ocen´┐Ż i realn´┐Ż szans´┐Ż na porozumienie si´┐Ż z Rosj´┐Ż. ´┐Ż

Z Rosja mo´┐Żemy si´┐Ż porozumie´┐Ż tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie na p´┐Żaszczy´┐Żnie ekonomicznej, by´┐Ż mo´┐Że kulturowej i sportowej, na pewno nie porozumiemy si´┐Ż politycznie. Polityczne szarpanie si´┐Ż z Rosj´┐Ż nie tylko nara´┐Ża nas na to, ´┐Że Niemcy i S´┐Żowacy b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż cieszy´┐Ż swoim wzrostem eksportu, ale nara´┐Ża nas na ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż i to wobec ca´┐Żej Europy je´┐Żli nie ´┐Żwiata. Z dw´┐Żch powod´┐Żw. Po pierwsze 90% Amerykan´┐Żw nie ma poj´┐Żcia gdzie le´┐Ży Polska, 90% Niemc´┐Żw kojarzy Polsk´┐Ż z kradzie´┐Żami i spawaniem samochod´┐Żw itp., przy takiej ´┐Żwiatowej pozycji, jeste´┐Żmy bezlito´┐Żnie zabawni w swoich pohukiwaniach na nied´┐Żwiedzia. Po drugie gdyby nasze pyskowanie dosz´┐Żo jakim´┐Ż cudem do ego Rosji i podra´┐Żni´┐Żo je na tyle, ´┐Że odci´┐Żliby gaz, rop´┐Ż, czy nawet ustawili czo´┐Żgi na rubie´┐Ży, to ju´┐Ż widz´┐Ż jak si´┐Ż NATO i zaprzyja´┐Żnione narody pal´┐Ż, aby sta´┐Ż za polsk´┐Ż g´┐Żupot´┐Ż murem. ´┐Ż

W o og´┐Żle nie mam z´┐Żudze´┐Ż co do naszego bezpiecze´┐Żstwa, NATO i UE to tylko deklaracje lojalno´┐Żci i obrony partner´┐Żw, takich ju´┐Ż par´┐Ż prze´┐Żyli´┐Żmy. Jako´┐Ż nie mam w´┐Żtpliwo´┐Żci, ´┐Że przy jakiejkolwiek podbramkowej sytuacji z Rosj´┐Ż, Polska zosta´┐Żby sama i znalaz´┐Żoby si´┐Ż 1000 usprawiedliwie´┐Ż na ´┐Żamanie praw cz´┐Żowieka pod rosyjskim butem, no mo´┐Że par´┐Ż paczek z mlekiem w proszku i konserw z ananasem podrzuciliby przyjaciele z zachodu. Zatem moja propozycja jest kr´┐Żtka i prosta. Panie Sikorski robi´┐Ż swoje, sieroty po komunie IVRP, nie s´┐Ż w Rosji i Europie nawet ´┐Żmieszni, bo nikt nie ma ´┐Żwiadomo´┐Żci istnienia czego´┐Ż takiego jak PiS, Sobecka, Macierewicz. PiS, to zgrana niszowa organizacja nie robi nawet za koloryt typu Steinbach, ´┐Żoni nie istniej´┐Ż i ju´┐Ż nie zaistniej´┐Ż. ´┐Ż

Matka_Kurka 2008-05-07 19:03
G´┐Żos´┐Żw: 144


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1396

komentarze i post na forum onet.pl



G´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  



Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw



27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1963


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1147


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, Tabletten kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1106


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 1003


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 753


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 662


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 639


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 639


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 637


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 629



Więcej najlepszych tekst´┐Żw




Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy



Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha