Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 138850
wizyt: 763677
ods´┐Żon: 1975476

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Aksjomaty: Szaman z KGB, PiS ju´┐Ż nie ma elektoratu LPR, powr´┐Żt PC i zgon stratega.
Wszed´┐Ż na m´┐Żwnic´┐Ż Donald Tusk i nie pozostawi´┐Ż z´┐Żudze´┐Ż, kiedy si´┐Ż mo´┐Żna bawi´┐Ż w kr´┐Żcenie teledysk´┐Żw, a kiedy trzeba stan´┐Ż´┐Ż po stronie tych nieludzko gwa´┐Żconych s´┐Ż´┐Żw Honor i Ojczyzna, dla wierz´┐Żcych doda´┐Ż Boga. Powiedzia´┐Ż Donald Tusk, ´┐Że w´┐Żtpi´┐Ż jest rzecz´┐Ż ludzka i filozoficzn´┐Ż, ´┐Że w´┐Żtpienie ´┐Żwiadczy o aktywno´┐Żci szarych kom´┐Żrek, ale jest taki czas, kiedy trzeba za´┐Żo´┐Ży´┐Ż d´┐Żugie spodnie i podj´┐Ż´┐Ż m´┐Żsk´┐Ż decyzj´┐Ż, w imi´┐Ż ojc´┐Żw naszych i syn´┐Żw. Amen. Podzi´┐Żkowa´┐Ż Donald za odzyskanie rozumu niekt´┐Żrym przedstawicielom PiS, reszt´┐Ż stada pozostawi´┐Ż pod opiek´┐Ż pos´┐Żanki Sobeckiej i pos´┐Żanki Rokity. Pos´┐Żanka Sobecka przem´┐Żwi´┐Ża do swojego stada s´┐Żowami gospodyni domowej.

Ona nie ma czasu na g´┐Żupoty, bo dzi´┐Ż zgodnie ze swoj´┐Ż religi´┐Ż obchodzi urodziny aposto´┐Ża Judasza. Sa´┐Żatka warzywna nie pokrojona, ros´┐Ż na dw´┐Żch nogach chodzi, sernik w powijakach, jajka jeszcze nie widzia´┐Ży majonezu, a ca´┐Ża rodzina z Torunia si´┐Ż na g´┐Żow´┐Ż zwali. Wspar´┐Ża pos´┐Żank´┐Ż Sobeck´┐Ż pos´┐Żanka, co jej nazwy nie pami´┐Żtam i rzek´┐Ża, ´┐Że jakby si´┐Ż urodziny nie uda´┐Ży, to solenizant si´┐Ż obwiesi i to jest symboliczne dla tego co si´┐Ż tu (w Sejmie) dzieje. Gdy ju´┐Ż stadko zosta´┐Żo wst´┐Żpnie rozbrykane, g´┐Żos wyda´┐Ża z siebie niezawodna pos´┐Żanka Nelly. Gdzie satyryk nie mo´┐Że, tam pos´┐Żank´┐Ż po´┐Żle. Pos´┐Żanka zadeklarowa´┐Ża, ´┐Że ona spo´┐Żecznie jest gotowa pilnowa´┐Ż co si´┐Ż dzieje w rozkroku Donalda, aby Polska by´┐Ża Polsk´┐Ż i "P´┐Żatworma" ton´┐Ża.

Po tych wyst´┐Żpach wy´┐Żoni´┐Ż nam si´┐Ż jasny podzia´┐Ż na ludzi i kilofy. W sk´┐Żad ludzi wchodz´┐Ż r´┐Żni´┐Żcy si´┐Ż w opiniach Polacy od pos´┐Ża Iwi´┐Żskiego przez pos´┐Ża Niesio´┐Żowskiego, Palikota, do pos´┐Ża Kami´┐Żskiego m´┐Żodszego i pos´┐Żank´┐Ż Szczypi´┐Żsk´┐Ż. W sk´┐Żad kilof´┐Żw wystrojone w hipermarketowe garsonki kucharki z Torunia i paru ko´┐Żcielnych, o´┐Żlepionych ortalionowym radzieckim blaskiem ojca rodziny z Torunia. Gdy w´┐Ża´┐Żciwie ju´┐Ż wszystko by´┐Żo jasne, w ostatniej chwili wpad´┐Ż do Sejmu dot´┐Żd prezydent PiSu i wbi´┐Ż gw´┐Żd´┐Ż do trumny swojej partii. Wpad´┐Ż i przem´┐Żwi´┐Ż. Ale jak przem´┐Żwi´┐Ż? Pierwszy raz odk´┐Żd jest prezydentem przem´┐Żwi´┐Ż w imieniu w´┐Żasnym, nie brata, i do Polak´┐Żw, nie wyborc´┐Żw PiS. Z tego co m´┐Żwi´┐Ż zrozumia´┐Żem wszystko i to kolejna niespodzianka, prezydent przemawia´┐Ż tak, ´┐Że by´┐Żo wiadomo o co mu chodzi.

Jednak najwi´┐Żkszym szokiem by´┐Żo to, ´┐Że nawet ja, alergik, ani razu nie kichn´┐Ż´┐Żem ciemnogrodem, gdy s´┐Żucha´┐Żem tego przyzwoitego wyst´┐Żpienia. By´┐Żo tam troch´┐Ż l´┐Żku przed nap´┐Żdem hybrydowym i komputerem, bo jednak bryczk´┐Ż taniej i ekologicznej, a kancelisty z o´┐Ż´┐Żwkiem nic nie zast´┐Żpi, ale nie pad´┐Żo ani jedno s´┐Żowo, kt´┐Żrego musia´┐Żbym si´┐Ż jako Polak wstydzi´┐Ż, co do tej pory by´┐Żo smutn´┐Ż norm´┐Ż. Jak sam m´┐Żwca zauwa´┐Ży´┐Ż, wiekopomna by´┐Ża to mowa, zrozumia´┐Ża, logiczna, pouk´┐Żadana i UWAGA przepraszaj´┐Żca mi´┐Żdzy wierszami kanclerz Niemiec. Brata a´┐Ż zatrz´┐Żs´┐Żo, co pokaza´┐Ża kamera niemieckich medi´┐Żw, gdy prezydent m´┐Żwi´┐Ż o olbrzymiej roli kanclerz Merkel w budowaniu polskiego dobra. Nie wiem czy to zostanie odebrane jako wystarczaj´┐Żce przeprosiny, po tym jak si´┐Ż na weselnym teledysku pokaza´┐Żo faszystowskie ci´┐Żgoty pani kanclerz, ale chyba chocia´┐Ż b´┐Żdzie mo´┐Żna si´┐Ż pokaza´┐Ż w ´┐Żwiecie.

Prezydent ani s´┐Żowem nie wspomnia´┐Ż o stadzie toru´┐Żskim, spiesz´┐Żcym na urodziny Judasza, pewnie mi´┐Żdzy innymi dlatego pos´┐Żanka Sobecka i toru´┐Żscy nie wstali i braw nie bili. Po wyst´┐Żpieniu Donalda i prezydenta nikt nie mia´┐Ż w´┐Żtpliwo´┐Żci, ´┐Że traktat trzeba podpisa´┐Ż, nikt poza bratem, kt´┐Żry pos´┐Ża´┐Ż umy´┐Żlnego i zg´┐Żosi´┐Ż godzinn´┐Ż przerw´┐Ż. Po co ta przerwa? Przede wszystkim, ´┐Żeby och´┐Żon´┐Ż´┐Ż, odsapn´┐Ż´┐Ż i pozbiera´┐Ż si´┐Ż po dw´┐Żch nokautuj´┐Żcych prawych prostych. Prawych, bo obaj m´┐Żowie m´┐Żwili jak konserwaty´┐Żci, ale nie jak oszo´┐Żomy, nie wszystkim to si´┐Ż musia´┐Żo podoba´┐Ż, mnie te´┐Ż momentami dra´┐Żni´┐Żo, jednak grzechem ´┐Żmiertelnie ci´┐Żkim by´┐Żoby nazywanie tego co s´┐Żyszeli´┐Żmy l´┐Żkami ciemnogrodu. Przeciwnie, w obu wyst´┐Żpieniach zosta´┐Żo pokazane to co w prawicy najm´┐Żdrzejsze i skryto to co w prawicy najg´┐Żupsze i ma´┐Żostkowe, w efekcie nawet lewicowi musz´┐Ż przyzna´┐Ż, ´┐Że gdyby tak wygl´┐Żda´┐Ża prawica przez ostanie 17 lat, ci´┐Żko by´┐Żoby marzy´┐Ż o 41% poparciu dla Millera.

´┐Żeby tak do ko´┐Żca nie lukrowa´┐Ż, pociesz´┐Ż lewic´┐Ż i wszystkich nieco bardziej otwartych na ´┐Żwiat ni´┐Ż pan Donald, a zw´┐Żaszcza pan Lech, ´┐Że to co widzieli´┐Żmy by´┐Żo ´┐Żwi´┐Żtem, spotykanym raz na 20 lat, wszystko wr´┐Żci do normy i znajdzie si´┐Ż miejsce dla jakie´┐Ż centrowej, czy lewicowej partii.

Po dzisiejszym dniu wiemy na pewno, ´┐Że na prawo od zdziwacza´┐Żego staruszka Jaros´┐Żawa, wbrew jego marzeniom, pojawi si´┐Ż co´┐Ż gorszego od PiS, bo wyborcy LPR gdzie´┐Ż si´┐Ż musz´┐Ż podzia´┐Ż i protegowani Rydzyka r´┐Żwnie´┐Ż. Wiemy te´┐Ż, ´┐Że jest mo´┐Żliwe przynajmniej tyle, aby prezydent, jaki by nie by´┐Ż, mo´┐Że wykrzesa´┐Ż z siebie tyle si´┐Ży i intelektu, ´┐Żeby nas Polak´┐Żw nie o´┐Żmiesza´┐Ż. Okazuje si´┐Ż, ´┐Że on to potrafi, to jest oczywi´┐Żcie minimum przyzwoito´┐Żci, kt´┐Żre nie powinno by´┐Ż kompetencj´┐Ż prezydenck´┐Ż, ale jak si´┐Ż nie ma co si´┐Ż lubi, trzeba wytrzyma´┐Ż z tym co si´┐Ż ma. Izolowa´┐Ż od prezydenta zdecydowanie g´┐Żupszych od niego doradc´┐Żw i by´┐Ż mo´┐Że da si´┐Ż te trzy lata wytrzyma´┐Ż. Nie wiem jak moi rodacy, ale ja jestem zm´┐Żczony prezydentem pacyn´┐Ż, zw´┐Żaszcza, ´┐Że gdy da´┐Ż po ´┐Żapkach swoim animatorom okaza´┐Ż si´┐Ż zdecydowanie od nich lepszy i m´┐Żdrzejszy.

Wbrew pozorom jakie wok´┐Ż siebie roztaczam, chcia´┐Żbym prezydenta takiego jakim by´┐Ż dzi´┐Ż, co nie znaczy, ´┐Że daj´┐Ż mu jakiekolwiek szanse na reelekcj´┐Ż, daje mu szans´┐Ż na wyj´┐Żcie z twarz´┐Ż i szacunek nawet takiego ubeckiego Niemca jak ja. Je´┐Żli z tej szansy skorzysta, b´┐Żdzie traktowany lepiej ni´┐Ż brat, je´┐Żli nie wykorzysta, ludzie b´┐Żd´┐Ż go palcem pokazywa´┐Ż jak brata. Ma´┐Żo miejsca po´┐Żwi´┐Żci´┐Żem na samo g´┐Żosowanie, a to dlatego, ´┐Że jego wynik po wyst´┐Żpieniu obu Pan´┐Żw i wyst´┐Żpieniu pa´┐Ż z toru´┐Żskiej rodziny ko´┐Ża gospody´┐Ż wiejskich by´┐Ż jasny. G´┐Żosowa´┐Żo przeciw ponad 50 i chyba 11 si´┐Ż wstrzyma´┐Żo od g´┐Żosu, to jest mniej wi´┐Żcej oddana proporcja nowej konkurencji PiS. PiS straci´┐Ż w tej grze wszystko, mia´┐Ż szans´┐Ż wypromowa´┐Ż przynajmniej prezydenta, ale prezydent jedyne co osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż to uratowanie twarzy w ostatniej chwili. Nie wypromowa´┐Ż PiS prezydenta, straci´┐Ż Rydzyka, bez w´┐Żtpienia straci´┐Ż wi´┐Żksz´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż elektoratu LPR, o to zadba Rydzyk i straci´┐Ż konserwatyst´┐Żw, zdegustowanych wchodzeniem w kiszk´┐Ż szamanowi. Teraz czekamy spokojnie na nieuchronne, na tr´┐Żjpol´┐Żwk´┐Ż. Jedn´┐Ż rozs´┐Żdn´┐Ż parti´┐Ż konserwatywn´┐Ż i dwie g´┐Żupie radykalne: toru´┐Żsk´┐Ż i PC. Tyle po PiS powinno zosta´┐Ż, czego Wam i sobie ´┐Życz´┐Ż. Natomiast dodam jeszcze, bardziej serio ni´┐Ż p´┐Ż ´┐Żartem, ´┐Że toru´┐Żski szaman coraz bardziej pasuje mi do diagnozy cz´┐Żowieka KGB. Zar´┐Żwno jego otocznie, by´┐Ży esbek i donosiciel "profes´┐Żr" Robert, jak i histeryczne akcje antypolskie, uk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż w niebezpieczn´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż - powa´┐Żnie.

Matka_Kurka 2008-04-01 18:09
G´┐Żos´┐Żw: 236


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1353

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1904


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1119


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1083


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 974


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 727


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 635


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 607


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 604


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 587


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 584Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

ratyfikacja traktatucoś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha