Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 154903
wizyt: 826316
ods´┐Żon: 2105581

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Nie ma PiS szcz´┐Żcia do ludzi inteligentnych i pi´┐Żknych! W mediach pogrom!
Co´┐Ż si´┐Ż sprzedaje dobrze medialnie, co´┐Ż innego nawet w wyprzeda´┐Ży zalega p´┐Żki. Kornatowski si´┐Ż nie sprzeda´┐Ż, w og´┐Żle nic z PiS nie posz´┐Żo. Nie mam ostatnio szcz´┐Żcia do problematyki i temat´┐Żw, zatem dzi´┐Ż pisz´┐Ż w ciemno o mediach i wierz´┐Ż, ´┐Że da si´┐Ż podpi´┐Ż´┐Ż pod ka´┐Żdy temat. Plan jest prosty jak drut miedziany w kieszeni fachowca. PO nie chce ´┐Żadnej reformy TV publicznej, PO chce telewizji prywatnej, a poniewa´┐Ż z oczywistych wzgl´┐Żd´┐Żw nie mo´┐Że g´┐Żo´┐Żno o tym m´┐Żwi´┐Ż, m´┐Żwi o mediach publicznych, kt´┐Żre maj´┐Ż zarabia´┐Ż na siebie lub by´┐Ż finansowane z bud´┐Żetu. W jednym i drugim przypadku moloch publiczny nie prze´┐Żyje lub b´┐Żdzie cienko prz´┐Żd´┐Ż. Jest jednak s´┐Żk w tym planie, "deszczka drzewniana" musi by´┐Ż tak oheblowana, ´┐Żeby widz, g´┐Ż´┐Żwnie pisowski, nie wiedzia´┐Ż co jest grane, nawet wi´┐Żcej, widzia´┐Ż w PO obro´┐Żc´┐Ż biednych widz´┐Żw. St´┐Żd pomys´┐Ż na populistyczne has´┐Ża zniesienia abonamentu dla emeryt´┐Żw. Kto ma odrobin´┐Ż wyobra´┐Żni, szybko sobie wyobrazi po´┐Żo´┐Żenie PiS, g´┐Żosuj´┐Żce przeciw pomys´┐Żowi PO, broni´┐Żcej biednych emeryt´┐Żw, a w obronie swojej zaw´┐Żaszczonej medialnej twierdzy. PO po takim g´┐Żosowaniu, zostaje okrzykni´┐Żte obro´┐Żc´┐Ż uci´┐Żnionych, PiS oligarch´┐Ż medialnym.

Trzeba przyzna´┐Ż, ´┐Że plan PO jest wyj´┐Żtkowo cyniczny, ale trzeba te´┐Ż zada´┐Ż sobie pytanie, dlaczego tak rozpaczliwie PiS broni medi´┐Żw publicznych, zamiast i´┐Ż´┐Ż na uk´┐Żad komercyjny? W uk´┐Żadzie komercyjnym szanse s´┐Ż r´┐Żwne, ka´┐Żdy mo´┐Że sobie zdoby´┐Ż ´┐Żaskawo´┐Ż´┐Ż medi´┐Żw. Odpowied´┐Ż zaliczam do banalnych. PiS nie ma ´┐Żadnych, nawet teoretycznych szans na przychylno´┐Ż´┐Ż jakiegokolwiek medium, je´┐Żli to medium nie b´┐Żdzie "publiczne" i nafaszerowane pisowskimi doktrynerami. PO ma w mediach nawet nie przewag´┐Ż, ale pogrom i ten pogrom wbrew pisowskim mantrom nie wynika z uk´┐Żad´┐Żw, nie wynika z oligarchii, a nawet je´┐Żli tak jest, to wszystko razem wzi´┐Żte, stanowi skromny procent w stosunku do tego, co jest istot´┐Ż popierania PO przez media. Istot´┐Ż jest ludzka inteligencja, ludzki charakter i zwyk´┐Że mi´┐Żdzyludzkie stosunki. Dziennikarzowi, kt´┐Żry jest upokarzany, nazywany z´┐Żodziejem, wykszta´┐Żce´┐Żcem, bur´┐Ż suk´┐Ż i ´┐Żcierwojadem, dziennikarzowi, kt´┐Żry musi sta´┐Ż na baczno´┐Ż´┐Ż, gdy zadaje pytanie zakompleksionemu wodzowi, dziennikarzowi, kt´┐Żrego nazywa si´┐Ż Niemcem z niemieckiej stacji, trudno jest z czysto ludzkich pobudek pisa´┐Ż i m´┐Żwi´┐Ż obiektywnie. Po co mia´┐Żby to robi´┐Ż, kiedy z drugiej strony ma premiera i parti´┐Ż obchodz´┐Żc´┐Ż si´┐Ż z mediami jak z jajkiem i parti´┐Ż, kt´┐Żrej popieranie nie jest obciachem, jak w przypadku PiS. ´┐Żadnie, cho´┐Ż nie nowatorsko, podsumowa´┐Ż pisowski stan posiadania Kuba Wojew´┐Żdzki, kt´┐Żry tylko dla kasy robi z siebie b´┐Żazna, poza prac´┐Ż jest inteligentnym go´┐Żciem. Ten´┐Że Kuba powiedzia´┐Ż, ´┐Że PiS to obciachowa oferta intelektualna i estetyczna, ja doda´┐Żbym, ´┐Że tak obciachowa, ´┐Że do oferty politycznej nawet nie chce si´┐Ż dociera´┐Ż. Z t´┐Ż obciachow´┐Ż ofert´┐Ż samob´┐Żjcy z PiS poszli na wojn´┐Ż z mediami, wyj´┐Żtkowo g´┐Żupia strategia walki politycznej.

Tusk, jak dot´┐Żd, tylko raz polecia´┐Ż po mediach i b´┐Żyskawicznie si´┐Ż z tego wycofa´┐Ż. Naiwnym jest ten, kto w polityce wybiera si´┐Ż na wojn´┐Ż z mediami, polityk media musi kocha´┐Ż i adorowa´┐Ż i media musz´┐Ż go kocha´┐Ż. Ma by´┐Ż ´┐Żadnie, ciep´┐Żo, sympatycznie, jak w serialach. Nie sztywno, bu´┐Żczucznie i do tego bardzo cz´┐Żsto chamsko. Czy kto´┐Ż sobie wyobra´┐Ża rozmow´┐Ż z Kaczy´┐Żskim w lu´┐Żnym ameryka´┐Żskim stylu? Ja takiej bujnej wyobra´┐Żni nie mam, a Tusk takich rozm´┐Żw odby´┐Ż ca´┐Że mn´┐Żstwo i si´┐Ż´┐Ż rzeczy sta´┐Ż si´┐Ż popularny, wykreowany je´┐Żli komu´┐Ż wygodniej tak my´┐Żle´┐Ż. Z Kaczy´┐Żskim rozmawia si´┐Ż jak z radzieckimi genera´┐Żami, sztywno, na baczno´┐Ż´┐Ż i trzeba si´┐Ż pilnowa´┐Ż, ´┐Żeby nie zosta´┐Ż okrzykni´┐Żtym "szpiechonem", czy inn´┐Ż imperialn´┐Ż niemieck´┐Ż ´┐Żwini´┐Ż. Odpowied´┐Ż na pytanie co by´┐Żo pierwsze, jajo czy kura, jest w tym wypadku chyba prosta, mimo ´┐Że z´┐Żo´┐Żona. Media w Polsce jak i w Europie s´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie liberalne i si´┐Ż´┐Ż rzeczy nie b´┐Żd´┐Ż wspiera´┐Ż radykalizmu, zw´┐Żaszcza radykalizmu tak topornego jak radykalizm PiS. Z drugiej strony, media z definicji nastawione "anty" do tak prza´┐Żnej partii jak PiS, nie maj´┐Ż ´┐Żadnych wyrzut´┐Żw sumienia, gdy poniewieraj´┐Ż PiS, poniewa´┐Ż jest to skromna zap´┐Żata, za traktowanie medi´┐Żw przez PiS. Czy to oznacza, ze wsp´┐Żczesna polityka musi si´┐Ż ´┐Żasi´┐Ż do medi´┐Żw, inaczej nie ma szans na prze´┐Życie? Co za g´┐Żupie pytanie. Oczywi´┐Żcie, ´┐Że tak, zawsze i wsz´┐Żdzie i coraz bardziej. Dzi´┐Ż banalnym jest stwierdzenie, ´┐Że wkraczamy w etap mediokracji, kt´┐Żry raz na zawsze rozprawi si´┐Ż z demokracj´┐Ż. Media mog´┐Ż wszystko. Kaczy´┐Żskiemu wyko´┐Żczenie PO sp´┐Żdza sens z powiek, ale jest tylko ´┐Ża´┐Żosnym Syzyfem tocz´┐Żcym kulk´┐Ż znanego ´┐Żuczka. Media mog´┐Ż Tuska i PO zniszczy´┐Ż w par´┐Ż tygodni, je´┐Żli tylko mia´┐Żyby w tym interes i przyjemno´┐Ż´┐Ż. A jaki mog´┐Ż mie´┐Ż interes i przyjemno´┐Ż´┐Ż, kiedy zniszczenie PO oznacza zmaganie si´┐Ż z PiS, a to zmaganie media ju´┐Ż przerobi´┐Ży, a´┐Ż po wyko´┐Żczenie PiS.

Desperacja Kaczy´┐Żskiego jest naprawd´┐Ż zabawna, trzeba by´┐Ż g´┐Ż´┐Żboko zacofanym politykiem, aby pr´┐Żbowa´┐Ż osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż cokolwiek id´┐Żc pod pr´┐Żd elitom i mediom. To si´┐Ż uda´┐Żo tylko raz, ale w´┐Żwczas panowa´┐Ża atmosfera rewolucji. Polacy mieli ju´┐Ż do´┐Ż´┐Ż wszystkiego i dlatego uwierzyli, ´┐Że IVRP zmieni Polsk´┐Ż. Drugi raz ten numer nie przejdzie. Has´┐Żowe i chaotyczne poczynania w rodzaju, idziemy po g´┐Żosy inteligencji, przynosz´┐Ż oczywi´┐Żcie skutek odwrotny, przynosz´┐Ż kup´┐Ż ´┐Żmiechu, nie tylko inteligencji, ale wszystkim potrafi´┐Żcym uruchomi´┐Ż szare kom´┐Żrki. Wymiana kadr z Karskiego na Hofmana gol´┐Żcego g´┐Żowy, z Gosiewskiego studiuj´┐Żcego 14 lat prawo, na m´┐Żodego, by´┐Żego wszechpolaka, dyslektyka Kami´┐Żskiego, to retusz, nie wiem czy nie na gorsze, bo ci m´┐Żodzi opr´┐Żcz tego, ´┐Że nie bardzo lotni, to jeszcze infantylnie ´┐Żmieszni. PiS mo´┐Że wyko´┐Żczy´┐Ż PO tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie przy pomocy dw´┐Żch armat.

Armata pierwsza to totalna kompromitacja PO, ale to taka, kt´┐Żrej media nie s´┐Ż w stanie przeku´┐Ż na sukces, co oznacza, ´┐Że PO musia´┐Żaby powt´┐Żrzy´┐Ż degrengolad´┐Ż AWS lub SLD i to wydaje si´┐Ż niemo´┐Żliwe. Armata druga, PiS musia´┐Żby przej´┐Ż´┐Ż wp´┐Żywy w mediach i w´┐Żr´┐Żd elit, co wydaje si´┐Ż jeszcze bardziej nieprawdopodobne. Pozostaje PiS pr´┐Żbowa´┐Ż przetrwa´┐Ż, do tego potrzebny jest ludzki wizerunek tej partii, nie widz´┐Ż jednak ani jednego w´┐Żr´┐Żd obecnych dzia´┐Żaczy, kt´┐Żrzy byliby zdolni nada´┐Ż partii cz´┐Żowiecze´┐Żstwa. Wszyscy topowi dzia´┐Żacze, to cyborgi powielaj´┐Żce te same do szpiku ko´┐Żci skompromitowane slogany, nak´┐Żadanie na to towarzystwo incydentalnych imprez integracyjnych z inteligencj´┐Ż, przypomina poziomem wieczorki zapoznawcze na turnusie. By´┐Ż mo´┐Że jaki´┐Ż profesor w Ciechocinku si´┐Ż zab´┐Ż´┐Żka´┐Ż, ale to taki co ju´┐Ż wcze´┐Żniej g´┐Żosowa´┐Ż na PiS, bo tak mu kaza´┐Ża schorowana w´┐Żtroba. W tej chwili relacje mi´┐Żdzy PO i PiS, przypominaj´┐Ż zabaw´┐Ż m´┐Żodego najedzonego lwa, kt´┐Żry bawi si´┐Ż wyg´┐Żodzonym, starym, ´┐Żykowatym koz´┐Żem. Lew w ka´┐Żdej chwili m´┐Żg´┐Żby koz´┐Ża rozszarpa´┐Ż, ale ani mu si´┐Ż nie chce je´┐Ż´┐Ż, ani brudzi´┐Ż, woli okrutnie si´┐Ż bawi´┐Ż. Ostatnim aktem tej zabawy jest wyko´┐Żczenie medi´┐Żw publicznych. Ja za nimi t´┐Żskni´┐Ż nie b´┐Żd´┐Ż, tak zwana misja w mediach publicznych kojarzy mi si´┐Ż tylko z Misj´┐Ż Specjaln´┐Ż, poza tym widz´┐Ż tylko komercj´┐Ż i to tandetn´┐Ż. Gadanie o produkcjach filmowych, sponsorowaniu "Katynia", to szczyt ob´┐Żudy, nie publiczna to sponsoruje, ale w´┐Ża´┐Żnie abonament, kt´┐Żry g´┐Ż´┐Żwnie przestraszeni emeryci p´┐Żac´┐Ż. Poza tym, publiczna idzie na ´┐Żatwizn´┐Ż i na pewne inwestycje. Gdyby do TV zg´┐Żosi´┐Ż si´┐Ż z 20 razy lepszym scenariuszem m´┐Żody re´┐Żyser i nie nazywa´┐Ż si´┐Ż Wajda, zosta´┐Żby odes´┐Żany na najbli´┐Ższe drzewo. Na BBC nie mamy szans, zatem po´┐Żegna´┐Żbym si´┐Ż ze sztucznym tworem telewizyjnym i radiowym, a dylematy op´┐Żnionych cywilizacyjnie partii, nie potrafi´┐Żcych poza publiczn´┐Ż znale´┐Ż´┐Ż sobie miejsca, obchodz´┐Ż mnie tyle, co wczorajsza zgaga.

Matka_Kurka 2008-03-04 21:06
G´┐Żos´┐Żw: 260


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1304

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1953


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1145


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1103


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 1001


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 751


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 661


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 637


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 637


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 634


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 625Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha