Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 155398
wizyt: 827882
ods´┐Żon: 2108457

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


W 2007 roku g´┐Żosowa´┐Żem pe´┐Żen obaw! Dzi´┐Ż nie mam wahni´┐Ż´┐Ż - PO, potem d´┐Żugo nic!
Tarcza, tarcza, na si´┐Ż´┐Ż, bo ameryka´┐Żska. U nich jak u Ruskich, wszystko balszoje i nastaj´┐Żcije, imperialne. Tarcza mi fruwa, czysta polityka i propagandowe fiku miku, granie na nosie nied´┐Żwiedzia naszym kosztem, jedyne co jest w tym projekcie pewne, ale ma´┐Żo interesuj´┐Żce. Jak si´┐Ż teraz czuje, czy ´┐Ża´┐Żuj´┐Ż, co zrobi´┐Żbym dzi´┐Ż? Czuje si´┐Ż nie najlepiej, wiosny mi trzeba, zimy mam do´┐Ż´┐Ż, g´┐Ż´┐Żwnie dlatego, ´┐Że przypomina jesie´┐Ż. ´┐Ża´┐Żowa´┐Ż nie ´┐Ża´┐Żuj´┐Ż, dzi´┐Ż zrobi´┐Żbym dok´┐Żadnie to samo, z tym, ´┐Że z du´┐Żo wi´┐Żkszym przekonaniem. Po 100 paru dniach widz´┐Ż, ´┐Że nic nie widz´┐Ż, co mog´┐Żoby zast´┐Żpi´┐Ż PO, mimo ´┐Że ta od idea´┐Żu jest daleka, a nawet do mocnej szkolnej czw´┐Żrki troch´┐Ż jej brakuje. Niestety w Polsce po 18 latach rz´┐Żd´┐Żw kompromituj´┐Żcych si´┐Ż na przemian od lewa do prawa, nie mo´┐Żemy sobie pozwoli´┐Ż na oceny pozbawione kontekstu i kryterium dorobku poprzednik´┐Żw. Patrz´┐Żc na lat 18 widzimy par´┐Ż jask´┐Żek i w tym skromnym kluczu, mo´┐Żna umie´┐Żci´┐Ż reformy AWS z koronn´┐Ż reform´┐Ż samorz´┐Żdow´┐Ż, a i reszta wbrew pozorom i w kontek´┐Żcie wypad´┐Ża ca´┐Żkiem przyzwoicie. Jest jask´┐Żka rz´┐Żd´┐Żw Belki i Hausnera, jedna wielka improwizacja i w´┐Ża´┐Żciwie rz´┐Żd na przetrwanie kadencji, a mimo wszystko w p´┐Ż roku powsta´┐Żo kilka prze´┐Żomowych projekt´┐Żw. Podatek liniowy, odwa´┐Żna propozycja prywatyzacji szpitali, bud´┐Żet z nadwy´┐Żk´┐Ż. Jask´┐Żki ledwie widoczne w stadach wron i kondor´┐Żw, niemniej swoje zrobi´┐Ży. Trwale w 18 lat wpisa´┐Ż si´┐Ż Balcerowicz i poza wszelkim sporem jest jego dorobek w zd´┐Żawieniu inflacji, w´┐Ża´┐Żciwie jedyne co w Polsce uda´┐Żo si´┐Ż zrobi´┐Ż w stopniu doskona´┐Żym, to zd´┐Żawi´┐Ż inflacj´┐Ż. Dyskutowanie o kosztach i dzielenie w´┐Żosa na czworo, jest baga´┐Żem tego dorobku, natomiast sam dorobek niekwestionowanym osi´┐Żgni´┐Żciem.

Kontekst by´┐Żby w bardzo du´┐Żym skr´┐Żcie w´┐Ża´┐Żnie taki, do pe´┐Żnego kontekstu brakuje 2 lat rz´┐Żd´┐Żw PiS, czyli wyniesienie na o´┐Żtarze przest´┐Żpc´┐Żw, niedouczonym nacjonalist´┐Żw, zacofanych fanatyk´┐Żw religijnych i frustrat´┐Żw op´┐Żtanych spiskowymi teoriami nie tylko dziej´┐Żw. W tym ju´┐Ż pe´┐Żnym kontek´┐Żcie 100 dni Tuska mo´┐Żna podsumowa´┐Ż jako mieszank´┐Ż Marcinkiewicza i oswojonego PR-owsko Balcerowicza. Je´┐Żeli chodzi o Marcinkiewicza, to Tusk, mimo ´┐Że kopia, jest znacznie lepszy od orygina´┐Żu. Zwykle ksi´┐Ż´┐Żka jest lepsza od filmu, tym razem film okaza´┐Ż si´┐Ż lepszym, g´┐Ż´┐Żwnie dlatego, ´┐Że nie ma kontrastu mi´┐Żdzy ludzkim Marcinkiewiczem-Tuskiem i zapleczem samego Marcinkiewicza, kt´┐Żre stanowili Macierewicz z Rydzykiem i jego ministrantami z naczelnym ministrantem Jaros´┐Żawem. Tusk w roli dobrego wujka, czy jak kto woli szeryfa, jest znacznie bardziej wiarygodny od Marcinkiewicza, ten by´┐Ż troch´┐Ż jak "wyrodny" syn w patologicznej rodzinie. "Wyrodny" w pozytywnym sensie, Tusk jest z normalnej przeci´┐Żtnej polskiej politycznej rodziny, gdzie idealnie nie jest, ale do patologii daleko. Jako oswojony medialnie Balcerowicz Tusk jest jeszcze lepszy, potrafi sprzeda´┐Ż socjalne marzenia dla leni i jednocze´┐Żnie trzyma´┐Ż bud´┐Żet, tego Balcerowicz nie potrafi´┐Ż. Balcerowicz by´┐Ż kalkulatorem, zimnym i bezwzgl´┐Żdnie konsekwentnym, zapomina´┐Ż, ´┐Że ludzie czasami wol´┐Ż fa´┐Ższywe marzenia od surowej prawdy, o czym politykowi nie wolno zapomina´┐Ż, a co my wyborcy powinni´┐Żmy wiedzie´┐Ż i umie´┐Ż puszcza´┐Ż mimo uszu.

Czy Donald jest produktem medialnym? Jak najbardziej i w ca´┐Żej rozci´┐Żg´┐Żo´┐Żci, z tym, ´┐Że jest to produkt profesjonalny. Polityczny marketing PO jest najlepszym marketingiem jaki Polska widzia´┐Ża. Jako wyborca PO, czego nigdy nie ukrywa´┐Żem, mimo ´┐Że chwali´┐Ż si´┐Ż nie ma czym, powinienem czu´┐Ż si´┐Ż oszukany i w og´┐Żle zawiedziony, wszak pocz´┐Żstowano mnie marketingiem zamiast Irlandii. Nie czuj´┐Ż si´┐Ż oszukany, wi´┐Żcej powiem i dosadniej. Przed wyborami mia´┐Żem znacznie wi´┐Żcej w´┐Żtpliwo´┐Żci co do w´┐Ża´┐Żciwego konia. Trzeba sobie przypomnie´┐Ż, ´┐Że przed wyborami istnia´┐Żo du´┐Że zagro´┐Żenie, ´┐Że pan maruda z Krakowa rozbije PO i powstanie jaka´┐Ż schizma POPiSowa. Przed wyborami nie by´┐Żo widomo, co si´┐Ż stanie ze snem idioty, inaczej zwanym IVRP. Dzi´┐Ż jest wszystko jasne i dzi´┐Ż r´┐Żka nie zadr´┐Ża´┐Żaby mi przy skre´┐Żlaniu i wrzucaniu do urny. Przed wyborami takie pere´┐Żki jak druga Irlandia, czy inne cuda w og´┐Żle do mnie nie dociera´┐Ży. Pami´┐Żtam wiele z tego okresu. Poza takimi historyjkami przeznaczonymi dla by´┐Żego elektoratu PiS, zawiedzionego 3 milionami mieszka´┐Ż, g´┐Żow´┐Ż zaprz´┐Żta´┐Ży mi zupe´┐Żnie inne i fundamentalne zadania tych co zwyciŕ┐▒. Za zwyci´┐Żzc´┐Żw mog´┐Żem uzna´┐Ż tylko tych, co usun´┐Ż ciemnogr´┐Żd od w´┐Żadzy, co zmyj´┐Ż z nas obraz n´┐Żdzy i rozpaczy maluj´┐Żcy si´┐Ż na tle cywilizowanej Europy i to si´┐Ż uda´┐Żo w 100 dni. ´┐Ż

O tym dzi´┐Ż ju´┐Ż niewielu pami´┐Żta, ale o tym jeszcze 4 miesi´┐Żce temu wielu marzy´┐Żo i uznawa´┐Żo za cud w´┐Ża´┐Żnie. Kiedy notowania PiS si´┐Żga´┐Ży 40%, Polacy odchodzili od zmys´┐Ż´┐Żw i zadawali pytania, co si´┐Ż dzieje? Jak to mo´┐Żliwe i kto tu zwariowa´┐Ż? Dzi´┐Ż ju´┐Ż wiadomo, ´┐Że si´┐Ż uda´┐Żo i to uda´┐Żo si´┐Ż w 100% odgrzybi´┐Ż i doprowadzi´┐Ż do normalno´┐Żci spo´┐Żeczno-polityczn´┐Ż atmosfer´┐Ż. Nie ma co por´┐Żwnywa´┐Ż PiS LPR i SO z PO i PSL, bo to zupe´┐Żnie inne kategorie wagowe i dyscypliny niepor´┐Żwnywalne. Trzymaj´┐Żc si´┐Ż 18 letniego kontekstu ´┐Żmia´┐Żo mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Że Tusk i jego ekipa jak dot´┐Żd na pewno przynosz´┐Ż najmniej wstydu Polsce i najmniej szk´┐Żd. Co do po´┐Żytku nikt jeszcze niczego nie wie, obawiam si´┐Ż, ´┐Że sam Tusk r´┐Żwnie´┐Ż. PO do w´┐Żadzy przygotowana nie by´┐Ża, to wida´┐Ż go´┐Żym okiem i z tym nie ma co dyskutowa´┐Ż. Dlaczego nie jest? Trzeba si´┐Ż zn´┐Żw cofn´┐Ż´┐Ż o dwa lata, aby poszuka´┐Ż odpowiedzi. Dlatego, ´┐Że g´┐Ż´┐Żwnym zadaniem poch´┐Żaniaj´┐Żcym 90% energii by´┐Żo odsuwanie, Kaczy´┐Żskiego, Leppera, Giertycha i Rydzyka od w´┐Żadzy. Dlatego, ´┐Że w 2007 roku i Tusk i Pawlak powtarzali mantr´┐Ż o powstaniu koalicji POPSL, ale ´┐Żaden z nich w to nie wierzy´┐Ż i ´┐Żaden nie podejrzewa´┐Ż takiego wyborczego sukcesu. ´┐Ż

Przeciwnie, Tuska parali´┐Żowa´┐Ża wizja pora´┐Żki podw´┐Żjnej, pora´┐Żka w wyborach oznacza´┐Ża kryzys w PO. Wybory uda´┐Ży si´┐Ż tak, ´┐Że jak niewielu ´┐Żni´┐Żo o wyniku na poziomie 43%, do samodzielnych rz´┐Żd´┐Żw zbrak´┐Żo paru punkt´┐Żw. Oczywi´┐Żcie ju´┐Ż po wszystkim mo´┐Żna zarzuca´┐Ż to i owo, po co by´┐Żo walczy´┐Ż z PiS, trzeba by´┐Żo si´┐Ż bra´┐Ż za pisanie ustaw i program´┐Żw, tylko ´┐Że tymi ustawami i programami dzi´┐Ż PiS opakowa´┐Żby pods´┐Żuchy i g´┐Żuche telefony piel´┐Żgniarek. Cel nadrz´┐Żdny zosta´┐Ż osi´┐Żgni´┐Żty olbrzymim wysi´┐Żkiem, r´┐Żwnie´┐Ż, a mo´┐Że przede wszystkim spo´┐Żecznym, reszta, kt´┐Żra powinna by´┐Ż istota rz´┐Żdzenia, czyli przygotowanie merytoryczne do w´┐Żadzy nie jest zachwycaj´┐Żca, ale jak na wielk´┐Ż improwizacj´┐Ż mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż o kolejnym cudzie. PO niczego przez te 100 dni nie popsu´┐Ża, to si´┐Ż niewielu rz´┐Żdom udawa´┐Żo. I w ko´┐Żcu argument najwa´┐Żniejszy, NIE MA W TEJ CHWILI ALTERNATYWY DLA TUSKA I PAWLAKA, opozycja w Polsce jest od lewa do prawa sytuuje si´┐Ż dwie klasy ni´┐Żej, a w´┐Ża´┐Żciwie w fazie przyspieszaj´┐Żcej korozji. ´┐Ż

Taki stan rzeczy nie jest zachwycaj´┐Żcy, jest alarmuj´┐Żcy, je´┐Żli PO i PSL da´┐Żaby cia´┐Ża ca´┐Żej linii, mamy w Polsce kolejn´┐Ż traum´┐Ż, poniewa´┐Ż nie znam m´┐Żdrego, co potrafi´┐Żby wskaza´┐Ż co wybra´┐Ż, maj´┐Żc do wyboru skompromitowane PiS i ledwie zipi´┐Żce sk´┐Ż´┐Żcone i pr´┐Żne ideowo LiD. Dop´┐Żki nie ma alternatywy dla PO, Polak´┐Żw i media nie trzeba specjalnie przekonywa´┐Ż do przymru´┐Żania oczu na PR PO, Polacy i media nie maj´┐Ż wyj´┐Żcia, wiedz´┐Ż, ´┐Że os´┐Żabianie PO oznacza wzmacnianie wi´┐Żkszego z´┐Ża. Do pe´┐Żnej normalno´┐Żci jeszcze daleko, mnie cieszy, ´┐Że pierwszy raz od 18 lat nie cofamy si´┐Ż, ale idziemy do przodu. Odrobili´┐Żmy straty sprzed dw´┐Żch lat i ka´┐Żdy krok do przodu b´┐Żdzie mnie cieszy´┐Ż, ka´┐Żdy nawet najmniejszy i je´┐Żli tylko nie b´┐Żdzie kroku w ty´┐Ż, albo lepszego od PO piechura, Polacy zostan´┐Ż przy sprawdzonych ´┐Żredniakach. Mam wra´┐Żenie, ´┐Że z´┐Żudze´┐Ż co do kompetencji opozycji ilustrowanych pojedynkiem mi´┐Żdzy Kurskim i Olejniczakiem o g´┐Żodne dzieci, wyborcy ju´┐Ż si´┐Ż pozbyli. Wiele lat zaj´┐Żo Polakom pozbycie si´┐Ż z´┐Żudze´┐Ż, ufam ´┐Że ta nowa zdobycz jest trwa´┐Żym dorobkiem i jedynego co sobie ´┐Życz´┐Ż, to silnej nowej formacji, oboj´┐Żtnie czy lewicowej, czy prawicowej, czy centrowej byle realnie zagra´┐Żaj´┐Żcej PO. ´┐Ż

Matka_Kurka 2008-02-28 20:37
G´┐Żos´┐Żw: 251


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1298

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1955


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1145


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1105


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 1001


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 752


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 661


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 638


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 638


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 635


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 625Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha