Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 154556
wizyt: 825380
ods´┐Żon: 2103659

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Pami´┐Żtajcie, sztabowcy PiS, ´┐Żaba wymienna na mato´┐Żki, dlatego ´┐Żenada!
Przepraszam najmocniej, ´┐Że nie b´┐Żdzie na temat, ale Wa´┐Ż´┐Żsa to nie problem, s´┐Ż inne problemy. Dla mnie pewne rzeczy s´┐Ż oczywiste. Kiedy pi´┐Żkarz m´┐Żwi, ´┐Że da´┐Ż z siebie wszystko, wiadomo, ´┐Że dostali´┐Żmy jakie´┐Ż 3 do jaja. Gdy ´┐Żona wysy´┐Ża dzieci do dziadk´┐Żw, wiadomo, ´┐Że czeka ci´┐Ż wyzwanie. Gdy radyka´┐Żowie zaczynaj´┐Ż zamiast tanich horror´┐Żw opowiada´┐Ż bajki, wiadomo, ´┐Że ju´┐Ż po radyka´┐Żach. Matrix, muszle klozetowe i inne historyjki pokazuj´┐Ż, ´┐Że podw´┐Żjne dna mog´┐Ż mie´┐Ż drugie dno. M´┐Żodzi partyjniacy z PiS wyjechali z pokazem na poziomie gimnazjalnej akademii, jestem gor´┐Żcym zwolennikiem olewania ortograf´┐Żw, niemniej jednak kiedy si´┐Ż fisiuje inteligencika w rogowych okularkach, warto swoje b´┐Żaze´┐Żstwa wklei´┐Ż do Worda, przed pokazywaniem w ´┐Żwietlicach byk´┐Żw. Druga ´┐Życzliwa sugestia, tym razem dla innego pryszczatego polityka, jest taka: kiedy ´┐Ż´┐Że-redaktor pyta o zniszczone dokumenty, odpowiada si´┐Ż kr´┐Żtko. Ka´┐Żdy kto b´┐Żdzie powiela´┐Ż te k´┐Żamliwe insynuacje, stanie przed s´┐Żdem. Tymczasem pryszczaty minister dosta´┐Ż wypiek´┐Żw i zjecha´┐Ż poziomem swojej odpowiedzi do kanalizacji.

Wszystkie zabiegi wrzucam do jednego worka i wszyscy Bogowie mi ´┐Żwiadkuj´┐Ż, ´┐Że to ju´┐Ż ani rado´┐Żci nie sprawia, ani si´┐Ż nie chce obna´┐Ża´┐Ż zupe´┐Żnie go´┐Żej g´┐Żupoty. Nieszcz´┐Żciem obserwuj´┐Żcego jest to, ´┐Że wp´┐Żywu na obserwowanych nie ma ´┐Żadnego. Widz´┐Ż co widz´┐Ż i pisz´┐Ż co widz´┐Ż. Gajowy? Kto wie, na pierwszy rzut oka wydaje si´┐Ż, ´┐Że w´┐Ża´┐Żciwy cz´┐Żowiek na w´┐Ża´┐Żciwym miejscu, gorzej z wyposa´┐Żeniem. Jak powszechnie wiadomo gajowy chadza z dwururk´┐Ż, fuzj´┐Ż, czy jak j´┐Ż tam zwa´┐Ż, w ka´┐Żdym razie nie z ma´┐Żym pistolecikiem. Gajowy mieszka w le´┐Żnicz´┐Żwce z ´┐Żon´┐Ż, nie na ´┐Żoliborzu z mam´┐Ż. W ko´┐Żcu gajowy ma ´┐Żad´┐Ż Niv´┐Ż, w najgorszym razie Uaza i potrafi nim je´┐Żdzi´┐Ż. Obawiam si´┐Ż, ´┐Że CV pana bajkowego gajowego jest za skromne i jak zwykle na marzeniach si´┐Ż sko´┐Żczy.

Co innego baba z chrustem. Na bab´┐Ż z chrustem gajowy by si´┐Ż nada´┐Ż. Baba z chrustem nie ma prawa jazdy, mieszka z mam´┐Ż, nie ma konta, ma kota i ma bardzo podobne notowania w sonda´┐Żach popularno´┐Żci politycznej. Prosz´┐Ż mi wybaczy´┐Ż, ´┐Że jad´┐Ż schematem, oklepanym dowcipem i w og´┐Żle si´┐Ż nie wysilam, ale nie znajduj´┐Ż bardziej akuratnych ´┐Żrodk´┐Żw wyrazu, aby zrecenzowa´┐Ż ten nowy pomys´┐Ż na powr´┐Żt do w´┐Żadzy. Pachnie ten akt propagandowy na odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż, pachnie desperacj´┐Ż, w´┐Ża´┐Żciwie pogodzeniem si´┐Ż z losem i pachnie nostalgi´┐Ż za dawnymi czasy, kiedy z lasu borowc´┐Żw na wysoko´┐Żci pach tego lasu, przeb´┐Żyskiwa´┐Ż ozdobiony ´┐Żysieniem plackowatym czubek nabzdyczonej g´┐Żowy. Dzi´┐Ż wszystko wida´┐Ż jak na d´┐Żoni i czubek i jak mu ´┐Żyso.

Porz´┐Żdna opozycja to taka, co potrafi wskaza´┐Ż i przedstawi´┐Ż alternatyw´┐Ż dla kompromituj´┐Żcej si´┐Ż w´┐Żadzy. Opozycja umieraj´┐Żca, bez weny i pomys´┐Żu na zdobycie w´┐Żadzy na pocieszenie opowiada bajki. Po czym´┐Ż takim raczej wstyd si´┐Ż zrobi´┐Żo tym kurcz´┐Żcym si´┐Ż 20%, bo ani to zabawne by´┐Żo, ani z polotem, ani skuteczne, ani m´┐Żdre. Po prostu wyrzucone pieni´┐Żdze w b´┐Żoto i przy okazji kupa wstydu. No, ale nie b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż pastwi´┐Ż i tak troch´┐Ż z lito´┐Żci, troch´┐Ż po starej znajomo´┐Żci powiem cha´┐Żturnikom, dlaczego podobne dzia´┐Żania nie maj´┐Ż sensu. Przede wszystkim dlatego, ´┐Że z tych 44% g´┐Żosuj´┐Żcych, 43,9% doskonale sobie zdawa´┐Żo spraw´┐Ż, ´┐Że po 100 dniach, a nawet 2 do 4 lat nie b´┐Żdzie ani drugiej Irlandii, ani innych gruszek na wierzbie rzuconych by´┐Żemu elektoratowi PiS. M´┐Żwi´┐Żc inaczej, wyborcy PO nie s´┐Ż tak do ko´┐Żca wyborcami PO, to s´┐Ż ludzie zdesperowani i jednocze´┐Żnie rozs´┐Żdni, nauczeni przykrymi do´┐Żwiadczeniami, co w przyrodzie raczej nie idzie w parze. Wyborcy maj´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żcy wyb´┐Żr. XIX ´┐Żamany na XX wieczny narodowy socjalizm reprezentowany przez PiS, rozproszkowan´┐Ż i indolentn´┐Ż lewic´┐Ż oraz liberalizm z ludzka twarz´┐Ż przemieszany z konserwatyzmem i frywolno´┐Żci´┐Ż w gatunku Palikota.

Tajemnica 58% popularno´┐Żci PO tkwi w inteligencji Polak´┐Żw, kt´┐Żrzy o dziwo i po prawie 20 latach nauczyli si´┐Ż czyta´┐Ż politykom z ruchu warg. Polacy nauczyli si´┐Ż wybiera´┐Ż optymalnie, trac´┐Żc wszelkie z´┐Żudzenie co do przedwyborczych zachciewajek. Charakterystyczne jest to, ´┐Że elektorat nie domaga si´┐Ż cudu, elektorat jest zadowolony, ´┐Że nie rz´┐Żdzi PiS i elektort wie, ´┐Że w tej chwili dla PO nie ma alternatywy. A PO jak na razie nie zrobi´┐Żo ´┐Żadnej spektakularnej i co wi´┐Żcej szkodliwej g´┐Żupoty, nie licz´┐Żc jaki´┐Ż paru niefortunnych wypowiedzi i kilku drugorz´┐Żdnych dymisji. Nie ma wielkiej biedy z tym rz´┐Żdem, nie ma z´┐Żodziei, przest´┐Żpc´┐Żw i gwa´┐Żcicieli u w´┐Żadzy, nie ma wstydu na ´┐Żwiecie, powoli warca normalno´┐Ż´┐Ż, to wystarcza za wszelkie cuda.

Prosz´┐Ż zwr´┐Żci´┐Ż szanowni propagandy´┐Żci PiS uwag´┐Ż na jedn´┐Ż rzecz. Widzieli´┐Żcie gdzie´┐Ż na forach czy w ´┐Życiu codziennym idiotyczne zawo´┐Żania w waszym "gu´┐Żcie": "Wpisywa´┐Ż poparcie dla Tuska", "Rz´┐Żd PSL-PO najlepszym rz´┐Żdem od czas´┐Żw Rzepichy", "PO to prawdziwi Polacy i patrioci". Je´┐Żli sami nie sprokurujecie takich zawo´┐Ża´┐Ż, nie u´┐Żwiadczycie ich ani w ´┐Żwiecie wirtualnym, ani rzeczywistym. I nie zastanawia was to? Nie przychodzi wam nic do g´┐Żowy, dlaczego na tyle milion´┐Żw ludzi nie ma ch´┐Żtnych do fanatyzmu i t´┐Żpego wiernopodda´┐Żstwa opcji politycznej, co jest wasza cech´┐Ż naczeln´┐Ż??? Mo´┐Że i by przysz´┐Żo, gdyby´┐Żcie potrafili my´┐Żle´┐Ż o czym´┐Ż wi´┐Żcej ni´┐Ż o braku my´┐Żlenia. Powiem wam o co chodzi. Wy nie walczycie z PO, nawet nie walczycie z elektoratem PO, wy walczycie z rozs´┐Żdnymi Polakami i je´┐Żli chcecie w tej walce u´┐Żywa´┐Ż takich pukawek jak bajki o babie z chrustem, to za chwil´┐Ż poczujecie oddech na plecach, znajomy oddech Andrzeja i Romana.

Co takiego? Aaa, sonda´┐Że k´┐Żami´┐Ż i GW te´┐Ż. No zgoda, pewnie ´┐Że k´┐Żami´┐Ż. Tylko pytam gdzie? Dla mnie notowania PO na poziomie 58% s´┐Ż jak najbardziej realne. Sk´┐Żd to przekonanie? Ano st´┐Żd, ´┐Że chyba nikt nie ma w´┐Żtpliwo´┐Żci, ´┐Że notowania PiS na poziomie 20% i lewicy na 9% s´┐Ż bezlito´┐Żnie prawdziwe, a dalej to ju´┐Ż matematyka robi swoje. Pyta´┐Żem ju´┐Ż raz, tak z czystej ciekawo´┐Żci. PiSie z czym do ludzi? Czeka´┐Żem na odpowied´┐Ż d´┐Żugo i w ko´┐Żcu pad´┐Ża odpowied´┐Ż. Baba z chrustem naszym or´┐Żem. Wielu z was propagandyst´┐Żw i doktryner´┐Żw zachwala bab´┐Ż z chrustem jako stratega, kt´┐Żry wyko´┐Żczy´┐Ż Leppera i Giertycha. Pytanie poza konkursem. Nie uwa´┐Żacie, ´┐Że dzi´┐Żki temu geniuszowi z chrustem wdepn´┐Żli´┐Żcie w pu´┐Żapk´┐Ż, w wielkie "G", bo ja jestem o tym przekonany. Wasz obecny elektorat to by´┐Ży elektorat LPR i SO, co by si´┐Ż nawet zgadza´┐Żo, 11% mia´┐Ż Lepper 9% Roman, razem daje 20%. Dzi´┐Ż mo´┐Żecie liczy´┐Ż tylko na margines, to co w Polsce najg´┐Żupsze i najbardziej zacofane, to co zosta´┐Żo po LPR i SO, z nielicznymi rozs´┐Żdnymi wyj´┐Żtkami, ale te wyj´┐Żtki ju´┐Ż trac´┐Ż resztki nadziei. Je´┐Żli to ma by´┐Ż genialny ruch, musicie zmieni´┐Ż strategi´┐Ż. Do targetu trzeba przemawia´┐Ż j´┐Żzykiem targetu, Wyj´┐Żcia nie ma, trza wyj´┐Ż´┐Ż na ulice, wysypa´┐Ż zbo´┐Że na tory, straszy´┐Ż ´┐Żydami i gejami, wychodzi´┐Ż z UE, zamiast opowiada´┐Ż bajki o kapturkach i babciach ´┐Żyj´┐Żcych w 3 milionach chatek.

Matka_Kurka 2008-02-22 20:31
G´┐Żos´┐Żw: 290


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1291

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1951


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1144


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1102


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 1000


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 751


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 661


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 636


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 636


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 634


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 625Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha