Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 147613
wizyt: 796729
ods´┐Żon: 2044471

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Nie ma takiej beczki wina, kt´┐Żra mnie przekona, ´┐Że dwa lata temu by´┐Żo lepiej!
Sejmowy teatrzyk, w lo´┐Ży dla wtajemniczonych, jak dot´┐Żd jest najwi´┐Żksz´┐Ż pora´┐Żk´┐Ż partii rz´┐Żdz´┐Żcej i to tak´┐Ż pora´┐Żk´┐Ż, kt´┐Żrej konsekwencje ju´┐Ż s´┐Ż op´┐Żakane. Macierewicz jakby dosta´┐Ż drugie ´┐Życie. 94 pods´┐Żuchy, 3 zniszczone laptopy, w tym jeden wyk´┐Żpany i cztery przypadkowo zniszczone karty sim, stanowi´┐Żce dowody w zbli´┐Żaj´┐Żcych si´┐Ż sprawach, spad´┐Ży do rangi poszlak. Moja sta´┐Ża czytelniczka wspomina´┐Ża wczoraj o igrzyskach i chocia´┐Ż b´┐Ż´┐Żdzi´┐Ża gdzie´┐Ż w okolicach g´┐Żuchego ko´┐Żcio´┐Ża indeks´┐Żw gie´┐Żdowych, to jednak s´┐Żysza´┐Ża, ´┐Że dzwoni´┐Ż. Dzwoni´┐Ż w tym ko´┐Żciele, dzwoni´┐Ż w pi´┐Żtkowym teatrzyku kukie´┐Żkowym, takie widowiska ju´┐Ż widzieli´┐Żmy w ci´┐Żgu ostatnich dw´┐Żch lat i przy ca´┐Żym braku alternatywy dla obecnej w´┐Żadzy, na tym numerze nie mo´┐Żna pozostawi´┐Ż jednej suchej nitki.

Podoba´┐Ża mi si´┐Ż podsumowuj´┐Żca wypowied´┐Ż Czumy, ale tylko w tym fragmencie gdzie chwali´┐Ż ´┐Żwi´┐Żkalskiego. ´┐Żwi´┐Żkalski rzeczywi´┐Żcie go´┐Ż´┐Ż, klasa sama w sobie. Okaza´┐Ż si´┐Ż pierwszym ministrem, kt´┐Żry powiedzia´┐Ż - panowie b´┐Żazny z mojego zaplecza politycznego, s´┐Ż cienkie czerwone linie i ja ich nie przekrocz´┐Ż. Wci´┐Żgn´┐Żli´┐Żcie mnie w co´┐Ż, do czego ja si´┐Ż nie nadaj´┐Ż. Zamiast sensacji zrobi´┐Ż wam wyk´┐Żad z prawa. Ta pochwa´┐Ża ´┐Żwi´┐Żkalskiemu si´┐Ż nale´┐Ży jak dyplom za kultur´┐Ż i takt osobisty. Prawdziwy fenomen na polskiej estradzie politycznej, normalnie to si´┐Ż bierze rzutnik i si´┐Ż pokazuje kropeczki w stroju galowym i wyluzowanym by pokaza´┐Ż parti´┐Ż jedynie s´┐Żuszn´┐Ż w ´┐Żwietle jedynie w´┐Ża´┐Żciwym.

Dalej Pan Czuma, cz´┐Żowiek obdarzony przeze mnie autentycznym i szczerym szacunkiem, niestety gra´┐Ż partyjne skrzypce. My tak specjalnie, ´┐Żeby pokaza´┐Ż absurdy prawa, ´┐Żeby by´┐Żo wiadomo dlaczego nie mo´┐Żna i co nam przeszkadza. G´┐Żupio to wygl´┐Żda´┐Żo i podkre´┐Żla´┐Żo ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż. Z takich wpadek partia powinna rozlicza´┐Ż bezlito´┐Żnie, kolega Chlebowski winien jednog´┐Żo´┐Żnie przez nokaut, ma za to bekn´┐Ż´┐Ż, jak Pan B´┐Żg przykaza´┐Ż. W Polsce utar´┐Żo si´┐Ż tak, ´┐Że partyjny wierny jest nietykalny, cho´┐Żby go za r´┐Żk´┐Ż z´┐Żapano, zawsze si´┐Ż znajdzie 100 powod´┐Żw dla kt´┐Żrych nie warto kara´┐Ż. On taki dobry i zawsze pierwszy m´┐Żwi´┐Ż dzie´┐Ż dobry prezesowi. Bardzo mi przykro, mia´┐Ż miejsce wypadek, kto´┐Ż jecha´┐Ż po partyjnym pijaku, rozbi´┐Ż w´┐Żz, uszkodzi´┐Ż opini´┐Ż publiczn´┐Ż i narazi´┐Ż pasa´┐Żer´┐Żw na z´┐Żamanie karku. Za b´┐Ż´┐Żdy si´┐Ż p´┐Żaci, tego si´┐Ż ka´┐Żda partia i ka´┐Żdy cz´┐Żonek powinien nauczy´┐Ż. I to powinno by´┐Ż batem nad przysz´┐Żymi autorami g´┐Żupawych pomys´┐Ż´┐Żw.

Naiwny nie jestem, nie stanie si´┐Ż cud, partyjnego szafotu nie b´┐Żdzie, ale jako wyborca wyczulony i wymagaj´┐Żcy ostrzegam, ´┐Że takie rzeczy si´┐Ż odk´┐Żadaj´┐Ż w ´┐Żwiadomo´┐Żci elektoratu. Od 48% poparcia do poruty i narodowych dowcip´┐Żw mniej ni´┐Ż do zakochania. Z tej katastrofy wy´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż m´┐Żcze´┐Żski PiS z Macierewiczem na czele, ´┐Żw naczelny klown IVRP dosta´┐Ż nowe ´┐Życie i do tego apteczk´┐Ż, z´┐Żapa´┐Ż drugi oddech, kiedy ju´┐Ż mia´┐Ż ciep´┐Żo w pantalonach. Zasada jest jedna, PiS trzeba rozliczy´┐Ż, ale tylko w jeden jedyny spos´┐Żb - PRAWEM. Je´┐Żli jest tak, ´┐Że laptopy zosta´┐Ży skutecznie podtopione, karty sim skutecznie przypadkowo uszkodzone, to trudno, uda´┐Żo si´┐Ż kolejnemu gangowi uj´┐Ż´┐Ż ca´┐Żo. Bolesne i niesprawiedliwe, ale lepsze puszczenie wolno i dalsze przygl´┐Żdanie si´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci, by z´┐Żapa´┐Ż na niezap´┐Żaconych podatkach, ni´┐Ż urz´┐Żdzanie linczu, kt´┐Żry beatyfikuje gang na m´┐Żczennik´┐Żw.

Poza wszystkim, dopa´┐Ż´┐Ż PiS - rzecz szlachetna, niemniej jednak nie tak wa´┐Żna jak wa´┐Żne s´┐Ż rzeczy nagromadzone. Na razie delikatnie moja sta´┐Ża czytelniczka daje do zrozumienia, ´┐Że gie´┐Żda spada, paliwo po 6 z´┐Ż, inflacja ro´┐Żnie, na debecie narodowe obligacje. I chocia´┐Ż Warren Buffet nie ma bladego poj´┐Żcia o tym, ´┐Że Tusk Nocn´┐Ż Zmian´┐Ż wprowadzi´┐Ż na parkiet nied´┐Żwiedzie, to pisowska propaganda nie ´┐Żpi. Jaki to problem dla Bielana, Kurskiego, Kami´┐Żskiego, z epoki 2-letniego cudu gospodarczego zrobi´┐Ż w trzy miesi´┐Żce kryzys stulecia, nawet przy za´┐Żo´┐Żeniu, ´┐Że nowa w´┐Żadza z prostej przyczyny nic nie robienia, niczego nie mog´┐Ża popsu´┐Ż? Wprawdzie moja sta´┐Ża czytelniczka zrobi´┐Ża wczoraj s´┐Żodk´┐Ż mink´┐Ż i zalotnie napisa´┐Ża, ´┐Że ona nie wie sk´┐Żd si´┐Ż to bierze, ale jak by´┐Ż PiS to by´┐Ża bessa, a jak PiS nie ma to jest hossa, to jej mniej urodziwi i odciekaj´┐Żcy sade´┐Żkiem koledzy b´┐Żd´┐Ż wiedzieli sk´┐Żd si´┐Ż to wzi´┐Żo. Mojej czytelniczce, kobiecie inteligentnej, nie wypada u´┐Żywa´┐Ż ordynarnej m´┐Żskiej propagandy, czytaj´┐Żc niewinnie naiwny li´┐Żcik czu´┐Żem si´┐Ż uwodzony na w´┐Ża´┐Żciw´┐Ż stron´┐Ż, koledzy czytelniczki stosuj´┐Ż podryw na 3 miliony wolnych chat. Oni ju´┐Ż b´┐Żd´┐Ż doskonale wiedzieli sk´┐Żd si´┐Ż bierze bessa i hossa. Radz´┐Ż sko´┐Żczy´┐Ż z cyrkiem, ukara´┐Ż winnych i wzi´┐Ż´┐Ż si´┐Ż do roboty - najlepsza i ´┐Żmiertelna bro´┐Ż na PiS. Sta´┐Ż´┐Ż czytelniczk´┐Ż pozdrawiam i nie wykluczam, ´┐Że dam si´┐Ż poderwa´┐Ż, p´┐Żki co strasznie trzeba mnie spi´┐Ż starym winem, abym zobaczy´┐Ż, ´┐Że stare by´┐Żo lepsze od tera´┐Żniejszego. Pozdrawiam wszystkich sta´┐Żych czytelnik´┐Żw, ze szczeg´┐Żlnym uwzgl´┐Żdnieniem tych, kt´┐Żrych nazywa si´┐Ż mn´┐Ż i tych co maj´┐Ż cierpliwo´┐Ż´┐Ż znosi´┐Ż moje wahania formy, a te ostatnio maj´┐Ż spor´┐Ż amplitud´┐Ż.

Matka_Kurka 2008-02-09 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 253


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1282

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1927


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1134


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1093


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 986


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 738


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 645


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 621


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 619


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 618


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 609Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha