Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 159077
wizyt: 836130
ods´┐Żon: 2126724

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Bezczelno´┐Ż´┐Ż i g´┐Żupota ruskich pismak´┐Żw dobrze robi Polakom na chwilow´┐Ż jedno´┐Ż´┐Ż!
Trzeba by´┐Żo takiego gestu i tym razem nie b´┐Żd´┐Ż m´┐Żwi´┐Ż ca´┐Żej prawdy o Prezydencie, gdy´┐Ż cel je szczytny i wsp´┐Żlny. Chodzi o to, aby Ruskie zobaczy´┐Ży, ´┐Że co jak co, ale bolszewizm wywo´┐Żuje w Polsce odruch wymiotny. Po serii prasowych wypowiedzi, sterowanych przez Kreml, wsp´┐Żlny polski g´┐Żos jest niezb´┐Żdny do pokazania barbarzy´┐Żcom, co Europa, co Azja. Je´┐Żli mowa o tak zwanej polityce z podniesion´┐Ż g´┐Żow´┐Ż, to w´┐Ża´┐Żnie tak powinna wygl´┐Żda´┐Ż i wtedy si´┐Ż pokazywa´┐Ż, gdy ma to g´┐Ż´┐Żbokie uzasadnienie. Stosowanie jednej miary i pr´┐Żenie musku´┐Ż´┐Żw wobec Niemc´┐Żw, UE i Rosji, to by´┐Żo czyste szale´┐Żstwo, ´┐Żeby nie powiedzie´┐Ż g´┐Żupota. W przypadku Rosji jest tak, ´┐Że mamy do czynienia z narodem i w´┐Żadz´┐Ż. Co wi´┐Żcej, w´┐Żadza rosyjska nar´┐Żd rosyjski ma w wi´┐Żkszej pogardzie, ni´┐Ż niejeden wszechpolak. Biedny ten rosyjski nar´┐Żd i poniewierany przez wieki, strasznie ponury, pogr´┐Ż´┐Żony w wiecznej zamordystycznej beznadziei kraj. Trudnymi s´┐Ż relacje z takimi lud´┐Żmi, jak Ruscy dygnitarze. Sama ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż tego, ´┐Że trz´┐Żsie tym krajem siepacz z KGB, kt´┐Żremu w twarz nie mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, co si´┐Ż o nim my´┐Żli, bo B´┐Żg raczy wiedzie´┐Ż jak´┐Ż chemi´┐Ż pocz´┐Żstuje Europ´┐Ż, nastraja ma´┐Żo optymistycznie i sympatycznie.

Serdecznie wsp´┐Żczuje Tuskowi tej wizyty, kt´┐Żr´┐Ż jednak trzeba odby´┐Ż, by sprawdzi´┐Ż co jest grane. Ze swojej strony zrobili´┐Żmy wszystko, co mogli´┐Żmy zrobi´┐Ż. Pokazali´┐Żmy gest dobrej woli, jednocze´┐Żnie pokazuj´┐Żc, ´┐Że sprawy wewn´┐Żtrzne Polski s´┐Ż naszymi sprawami. Tak´┐Ż technik´┐Ż przyjmuj´┐Ż wszystkie powa´┐Żne narody, jest to postawa do´┐Ż´┐Ż cyniczna, z jednej strony robi si´┐Ż z Moskw´┐Ż interesy, bo musi si´┐Ż robi´┐Ż, z drugiej strony rozpisuje si´┐Ż prasa o ´┐Żamaniu praw cz´┐Żowieka. Handluje ´┐Żwiat z Ruskimi i rozpacza po ofiarach bandytyzmu jaki stosuje Putin, do´┐Ż´┐Ż wspomnie´┐Ż ostatnie relacje angielsko - rosyjskie. I tak cynicznie p´┐Żynie czas, bo jak dot´┐Żd nic m´┐Żdrzejszego na ´┐Żwiecie nie wymy´┐Żlono, a to co wymy´┐Żlono mieszane przynosi efekty i niewiele satysfakcji. Jest co´┐Ż wewn´┐Żtrznie sprzecznego w rosyjskim narodzie, z jednej strony pot´┐Żga, z drugiej dziadostwo i walonki. Z jednej strony geniusze: Dostojewski, Gogol, To´┐Żstoj, Bu´┐Żhakow, Sacharow, z drugiej ca´┐Ża masa prymityw´┐Żw, bojar´┐Żw, enkawudzist´┐Żw, czy nowych oligarch´┐Żw. Nie jest to jako ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż, co´┐Ż co si´┐Ż da lubi´┐Ż, mo´┐Żna z tego rosyjskiego zakalca wyd´┐Żuba´┐Ż kilka ocala´┐Żych rodzynek. Reszty nie idzie przetrawi´┐Ż.

Rosjanie, tacy zwykli, jak Polacy, nie przeskoczyli tego, co przeskoczyli Polacy, tej bizantyjskiej wiary, ´┐Że dobra w´┐Żadza, to z´┐Ża w´┐Żadza. Nam si´┐Ż uda´┐Żo po wielu latach zrozumie´┐Ż, ´┐Że zamordyzm, to ustr´┐Żj dla t´┐Żumu i sprawowany przez barbarzy´┐Żc´┐Żw. Rosjanie tej tajemnicy jeszcze nie rozszyfrowali. Rosyjska mentalno´┐Ż´┐Ż to mentalno´┐Ż´┐Ż niewolnika. Wierzy´┐Ż si´┐Ż nie chce, ´┐Że taki Putin w demokratycznych wyborach dostaje 60%, a jakiekolwiek formy demokracji ledwie wczo´┐Żguj´┐Ż si´┐Ż do Dumy. Wierzy´┐Ż si´┐Ż nie chce nawet je´┐Żli wiemy, ´┐Że media i kasa skupiona jest w r´┐Żkach w´┐Żadzy, to przecie´┐Ż w Polsce przed 1989 by´┐Żo dok´┐Żadnie tak samo, a jednak uda´┐Żo si´┐Ż. Rosjanin wychodzi z za´┐Żo´┐Żenia, ´┐Że durny nar´┐Żd rosyjski trzeba trzyma´┐Ż za pysk, bo inaczej dojdzie do tragedii. Nie wiem czy to tylko kwestia komunizmu, komunizm raczej dope´┐Żni´┐Ż dzie´┐Ża, tam nigdy nie by´┐Żo szacunku dla cz´┐Żowieka, zawsze by´┐Ż strach przed w´┐Żadz´┐Ż.

Kiedy tak sobie wszyscy narzekamy na polskie piek´┐Żo, trzeba si´┐Ż wzajemnie pochwali´┐Ż, ´┐Że uda´┐Żo nam si´┐Ż oderwa´┐Ż od azjatycko-s´┐Żowia´┐Żskiej "kultury" i zaczerpn´┐Ż´┐Ż troch´┐Ż zachodniego tlenu. Dlatego te´┐Ż takich Niemc´┐Żw i UE trzeba wychwala´┐Ż pod niebiosa i niemal na si´┐Ż´┐Ż wciska´┐Ż Polsk´┐Ż w obj´┐Żcia Zachodu, a nie pyskowa´┐Ż pod nosem, nara´┐Żaj´┐Żc si´┐Ż na ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż. Nie mamy ciekawego po´┐Żo´┐Żenia geopolitycznego, chocia´┐Ż i tak najlepsze jakie kiedykolwiek mieli´┐Żmy. W tej chwili za bufor robi´┐Ż kraje nadba´┐Żtyckie, Ukraina i Bia´┐Żoru´┐Ż, nasza granica z Rosj´┐Ż jest tylko symboliczna. G´┐Żupich prowokacji ze strony Ruskich nie b´┐Żdzie brakowa´┐Ż, je´┐Żli damy si´┐Ż sprowokowa´┐Ż - zaliczymy pora´┐Żk´┐Ż, je´┐Żli zaci´┐Żniemy z´┐Żby i wyci´┐Żniemy z Ruskich co si´┐Ż da - b´┐Żdziemy si´┐Ż ´┐Żmia´┐Ż. Niemal wszyscy Polacy wiedz´┐Ż kto strzela´┐Ż w Katyniu i kto si´┐Ż sprzeda´┐Ż Hitlerowi, podpisuj´┐Żc pakt jak ostatni naiwniak i tej wiedzy nie odbierze nam ´┐Żaden ruski pismak, co wi´┐Żcej ka´┐Żdy walonkowy ruski pismak pisz´┐Żc bzdury, utrwala w Polakach prawdziw´┐Ż wiedz´┐Ż i pobudza nastroje patriotyczne - nawet takich kosmopolit´┐Żw jak ja. Zatem nie widz´┐Ż w tych prowokacjach nic poza prymitywizmem i po´┐Żyteczn´┐Ż mobilizacj´┐Ż Polak´┐Żw. Sens tego spotkania powinien dla Ruskich by´┐Ż jasny i czytelny - szarpcie si´┐Ż dalej bolszewicy, a wasze dzia´┐Żania, to mi´┐Żd na nasze serca. Po serii idiotyzm´┐Żw jakie wypisali´┐Żcie o Polsce nawet Tusk z Kaczy´┐Żskim si´┐Ż dogadali by wam dokopa´┐Ż. I jeszcze raz sprawdzi´┐Ża si´┐Ż zasada, ´┐Że Polak potrafi zjednoczy´┐Ż si´┐Ż "przeciw". Gorzej kiedy trzeba si´┐Ż z´┐Ż´┐Żczy´┐Ż "za". No, ale nie mo´┐Żna mie´┐Ż wszystkiego naraz, cieszmy si´┐Ż z tego co jest. Mnie to spotkanie cieszy i chyba obie strony zrozumia´┐Ży, ´┐Że s´┐Ż takie chwile, kiedy porozumieniem mo´┐Żna tylko zyska´┐Ż lub konfliktem tylko straci´┐Ż.

Matka_Kurka 2008-02-04 19:54
G´┐Żos´┐Żw: 220


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1275

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1973


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1152


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1108


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 1006


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 755


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 665


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 645


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 645


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 640


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 633Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha