Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 130177
wizyt: 731047
ods´┐Żon: 1892624

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


´┐Żal patrze´┐Ż, jak le´┐Ż´┐Żce PiS kopie si´┐Ż bezlito´┐Żnie! To nie przeciwnik, to worek!
Nudn´┐Ż jest walka z przeciwnikiem, kt´┐Żry sam si´┐Ż k´┐Żadzie i le´┐Ż´┐Żc kopie sam siebie. Nie robi´┐Żc nic i b´┐Żd´┐Żc ca´┐Żkiem przeci´┐Żtnym, mo´┐Żna wygrywa´┐Ż z PiS jak si´┐Ż chce i kiedy si´┐Ż chce, a nawet kiedy si´┐Ż nie chce. Dzi´┐Ż o obiecanych cudach. Zwracam si´┐Ż do wierz´┐Żcych w PiSie. Mam wra´┐Żenie, ´┐Że wy chyba nie wiecie po co by´┐Ży obiecane cuda. Nie wiecie, prawda? Dobrze, wyt´┐Żumacz´┐Ż wam, co by´┐Żo zadaniem cud´┐Żw Tuska. Niewiele wiecie, ale jak wiecie i co bezwzgl´┐Żdnie wykorzystujecie, w Polsce nar´┐Żd niestety w sporej dawce ciemny i kupuje co mu si´┐Ż sprzeda w nieustaj´┐Żcej politycznej promocji. Pami´┐Żtacie zapewne, jak zako´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż dla PO uczciwa liberalna kampania, pozbawiona cienia populizmu. Rewolucja 3x15, prywatyzacja uczelni i opieki zdrowotnej, wszystko to z natury rzeczy szlachetne i niezb´┐Żdne, znika´┐Żo z waszej propagandowej socjalistycznej lod´┐Żwki, a dziadek z Wehrmachtu dope´┐Żni´┐Ż dzie´┐Ża. Trzeba by´┐Żo z tej pora´┐Żki normalno´┐Żci z g´┐Żupot´┐Ż wyci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż powa´┐Żne wnioski. I wtedy sztab libera´┐Ż´┐Żw wymy´┐Żli´┐Ż co´┐Ż, co jeszcze przed Ameryk´┐Ż zosta´┐Żo odkryte. To co´┐Ż nazywa si´┐Ż populizm. Problem z odkryciem polega´┐Ż na tym, ´┐Że w populizmie i obiecywaniu idiotyzm´┐Żw na wierzbie, PiS by´┐Ż niedo´┐Żcignionym mistrzem. Startuj´┐Żc z pu´┐Żapu 3 milion´┐Żw mieszka´┐Ż, trudno by´┐Żo wysili´┐Ż si´┐Ż na wi´┐Żksz´┐Ż bezczelno´┐Ż´┐Ż, okraszona jeszcze wi´┐Żksz´┐Ż g´┐Żupot´┐Ż.

Sta´┐Żo si´┐Ż jasne, ´┐Że populizm musi nabra´┐Ż nowej jako´┐Żci, takiej, ´┐Żeby nie odstraszy´┐Ż inteligentnych i jednocze´┐Żnie taki, kt´┐Żry przekona by´┐Ży elektorat PiS. Tym rad sposobem postawa´┐Ża druga Irlandia zamiast IVRP i podwy´┐Żki w bud´┐Żet´┐Żwce zamiast solidarnego pa´┐Żstwa. Przyznam uczciwie, ´┐Że nie spodziewa´┐Żem si´┐Ż tak genialnej strategii po tak nieudolnej partii. II Irlandia dla inteligentnych sta´┐Ża si´┐Ż pewnym wzorcem, kt´┐Żry nale´┐Ży na´┐Żladowa´┐Ż i kt´┐Żry nale´┐Ży prze´┐Żcign´┐Ż´┐Ż, tak´┐Ż ziemia obiecan´┐Ż co to b´┐Żdziemy ja mie´┐Ż, jak sobie j´┐Ż sami zagospodarujemy. Dla mniej rozgarni´┐Żtych, by´┐Żych wyborc´┐Żw PiS, II Irlandia po prostu pobi´┐Ża na g´┐Żow´┐Ż, dziadowskie polskie solidarne pa´┐Żstwo i jeszcze bardziej dziadowsk´┐Ż nie istniej´┐Żc´┐Ż IVRP. W´┐Żr´┐Żd inteligentnych wyborc´┐Żw bez dw´┐Żch zda´┐Ż nie ma dw´┐Żch rzeczy. Pierwsza rzecz, kt´┐Żrej nie ma, to wiara, ´┐Że partia polityczna zrobi cokolwiek za inteligentnego wyborc´┐Ż, cokolwiek dla inteligentnego wyborcy korzystnego i dobrego. Druga rzecz, kt´┐Żrej nie ma w menu inteligentnego wyborcy, to przekonanie, ´┐Że socjalizm da si´┐Ż reformowa´┐Ż. Ze ´┐Żwiadomo´┐Żci braku dw´┐Żch rzeczy, wynika prosta konkluzja, polityka jest po to, ´┐Żeby przy pomocy ´┐Żrednio rozgarni´┐Żtych partii, eliminowa´┐Ż skrajn´┐Ż g´┐Żupot´┐Ż politycznych konkurent´┐Żw. St´┐Żd tak spektakularny sukces i nieustaj´┐Żce poparcie dla jedynej w tej chwili akceptowalnej formacji politycznej. Pora´┐Żka PO nast´┐Żpi w´┐Żwczas, gdy stworz´┐Ż rz´┐Żd i koalicj´┐Ż bardziej ´┐Żenuj´┐Żc´┐Ż, ni´┐Ż rz´┐Żd i koalicja PiS, lub wtedy, gdy pojawi si´┐Ż nowa, rozs´┐Żdniejsza od PO si´┐Ża polityczna. Nie wierz´┐Ż, aby pierwszy warunek nawet w teorii by´┐Ż mo´┐Żliwy do spe´┐Żnienia, co do drugiego warunku, bardzo licz´┐Ż i trzymam kciuki, aby si´┐Ż spe´┐Żni´┐Ż i wype´┐Żni´┐Ż pustk´┐Ż na polskiej estradzie politycznej.

Mniej rozgarni´┐Żci byli wyborcy by´┐Żego PiS, z kolei maj´┐Ż dwie rzeczy przypisane im na sta´┐Że. Pierwsza rzecz, to g´┐Ż´┐Żboka wiara w cuda, przyjdzie nowa w´┐Żadza, odbierze s´┐Żsiadowi i da mnie. Druga rzecz, to socjalizm wiecznie ´┐Żywy, u mniej rozgarni´┐Żtych wyborc´┐Żw nadzieja, ´┐Że socjalizm w ko´┐Żcu si´┐Ż sprawdzi, umiera ostatnia. Dzi´┐Ż propagandzi´┐Żci PiS pr´┐Żbuj´┐Ż odzyska´┐Ż sw´┐Żj niezbyt rozgarni´┐Żty elektorat i oczywi´┐Żcie robi´┐Ż to w osobliwy spos´┐Żb. Ot´┐Ż Komintern PiS pr´┐Żbuje odzyska´┐Ż nierozgarni´┐Żty elektorat, dr´┐Żc z elektoratu ´┐Żacha, ´┐Że uwierzy´┐Ż elektorat w II Irlandi´┐Ż. Charakterystyczne wypowiedzi propagandzist´┐Żw PiS prezentuj´┐Ż si´┐Ż mniej wi´┐Żcej tak:

1) No i co barany niegdy´┐Ż g´┐Żosuj´┐Żcy na PiS, a dzi´┐Ż na PO, jak si´┐Ż czujecie w II Irlandii.
2) Buhahaha, niegdysiejsze Pisuary uwierzy´┐Ży w cud, ale tuskomato´┐Żki.
3) Gdzie ten wasz cud, gdzie druga Irlandia platfusy zostawiaj´┐Żce PiS na lodzie.

II Irlandia zakasowa´┐Ża IVRP i trzeba przyzna´┐Ż, ´┐Że byli wyborcy PiS po pierwsze - w sporej cz´┐Żci niczym nie r´┐Żni´┐Ż si´┐Ż od wyborcy inteligentnego i g´┐Żosowali nie tyle na PO co przeciw PiS, Rydzykowi i rewolucji moralnej. Po drugie - byli wyborcy PiS mniej rozgarni´┐Żci, na nieszcz´┐Żcie PiS, przez te dwa lata si´┐Ż wyrobili i zaczynaj´┐Ż grzeba´┐Ż socjalizm. Tak naprawd´┐Ż jedyni wierz´┐Żcy w cud II Irlandii jacy pozostali w koszyku wyborczym, to obecni wyborcy PiS, bacznie przygl´┐Żdaj´┐Żcy si´┐Ż, czy to si´┐Ż uda, dla nich to jedyna szansa. Pozostali nie czekaj´┐Ż na cud, pozostali ucz´┐Ż si´┐Ż pracuj´┐Ż i my´┐Żl´┐Ż o powrocie z Irlandii, wtedy, kiedy zebrane oszcz´┐Żdno´┐Żci pozwol´┐Ż za´┐Żo´┐Ży´┐Ż w Polsce firm´┐Ż, wybudowa´┐Ż dom, zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Ży´┐Ż normalnie we w´┐Żasnym kraju. Oni nie potrzebuj´┐Ż do tego polityk´┐Żw pyskuj´┐Żcych do obywateli, oni potrzebuj´┐Ż jedynie normalno´┐Żci i kraju, kt´┐Żrego nie trzeba si´┐Ż wstydzi´┐Ż. Dla nich cudem jest, ´┐Że recydywista Lepper nie jest ju´┐Ż premierem, ´┐Żap´┐Żwkarz ministrem sportu, szaman z Torunia ideowym przyw´┐Żdc´┐Ż katolik´┐Żw, trwale zaburzony niknie w oczach, gogu´┐Ż biegaj´┐Żcy z gwo´┐Żdziem czeka na wyrok, a za 3 lata pozb´┐Żdziemy si´┐Ż ostatniego akcentu PRL, wymieniaj´┐Żc mniej wa´┐Żnego brata na kogokolwiek, byle nie Stan Tymi´┐Żski, pierwszy kandydat na prezydenta obecnych wyborc´┐Żw PiS.

Matka_Kurka 2008-01-19 20:29
G´┐Żos´┐Żw: 195


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1253

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1861


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1104


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1075


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 956


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 713


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 620


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 597


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 597


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 579


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 571Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

ratyfikacja traktatucoś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha