Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 130065
wizyt: 730323
ods´┐Żon: 1891340

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


W PRL by´┐Ży 2 klasy lepszych, sekretarze i g´┐Żrnicy i 2 klasy pr´┐Żniacze, ich ´┐Żony!
W czasach kiedy Jarek i Leszek czuli si´┐Ż jak rybki w wodzie i szpanowali zabawkami przys´┐Żanymi przez tatusia siedz´┐Żcego na kontrakcie, by´┐Ży dwie grupy uprzywilejowane i dwie klasy pr´┐Żniacze. Grupy uprzywilejowane, to notable PZPR i g´┐Żrnicy, a klasy pr´┐Żniacze, to ´┐Żony wy´┐Żej wymienionych. Zanim podniesie si´┐Ż nies´┐Żuszny rwetes, ´┐Że by´┐Ży biedne ´┐Żony g´┐Żrnik´┐Żw i biedni g´┐Żrnicy, pragn´┐Ż po´┐Żpieszy´┐Ż z wyja´┐Żnieniem, ´┐Że ja nie rozpatruje problemu w kategoriach psychologicznych, lecz socjologicznych. Interesuje mnie grupa, nie chlubne wyj´┐Żtki potwierdzaj´┐Żce regu´┐Ży, kt´┐Żre zostawiam w chwale. Za komuny, ci´┐Żka praca g´┐Żrnika, by´┐Ża nie tak ci´┐Żk´┐Ż, jak komuna j´┐Ż lansowa´┐Ża i wynagradza´┐Ża. Kto mia´┐Ż w rodzinie g´┐Żrnika, ten s´┐Żysza´┐Ż przy ´┐Żwi´┐Żtecznym stole, jak wydobycie w´┐Żgla ros´┐Żo poprzez domalowywanie kred´┐Ż liczb na w´┐Żzkach. Kto mia´┐Ż w rodzinie g´┐Żrnika, ten s´┐Żysza´┐Ż, ´┐Że prawdziwy g´┐Żrnik nie pozwoli aby jego po´┐Żowica do roboty chodzi´┐Ża. Kto mia´┐Ż w rodzinie g´┐Żrnika, ten widzia´┐Ż ksi´┐Ż´┐Żeczk´┐Ż g´┐Żrnicz´┐Ż, za kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna by´┐Żo bez kolejek naby´┐Ż cude´┐Żka niedost´┐Żpne proletariatowi. Kto mia´┐Ż w rodzinie g´┐Żrnika, ten wie, ´┐Że gdy wylatywa´┐Ż z fabryki tektury falistej, dosta´┐Ż na drog´┐Ż kopa, a g´┐Żrnik 40 tys. odprawy.

Mnie absolutnie nie interesuj´┐Ż ambicje g´┐Żrnicze, ka´┐Żdy ma prawo do szpanu i maczyzmu. Pragn´┐Ż tylko zauwa´┐Ży´┐Ż, ´┐Że to co dla g´┐Żrnika przez lata by´┐Żo kwesti´┐Ż honoru, czyli niepracuj´┐Żca ´┐Żona, dla pozosta´┐Żych by´┐Żo wymuszonym sponsoringiem. Dzi´┐Ż, za panem Pawlakiem, kt´┐Żry jako pierwszy premier mia´┐Ż odwag´┐Ż nazwa´┐Ż rzeczy po imieniu, b´┐Żd´┐Ż powtarza´┐Ż - to nie PRL, ja cudzych ´┐Żon nie zamierzam utrzymywa´┐Ż, zw´┐Żaszcza ´┐Żon rozleniwionych peerelowskich zwi´┐Żzkowc´┐Żw. Sko´┐Żczy´┐Ży si´┐Ż ´┐Ż´┐Żte firanki i "gierk´┐Żwki", sko´┐Żczy´┐Ży si´┐Ż odprawy 40-tysi´┐Żczne i ko´┐Żczy si´┐Ż utrzymywanie komunistycznych relikt´┐Żw. Pora si´┐Ż nauczy´┐Ż z tym ´┐Ży´┐Ż, albo umiera´┐Ż. Do mnie argumenty typu, "se zjed´┐Ż i se popracuj, to zobaczysz" nie docieraj´┐Ż. Nie interesuje mnie g´┐Żrnicza robota, nie interesuje mnie robota kowala, chemika, neurochirurga, mam swoj´┐Ż i jestem kontent, nikt nikomu roboty nie wybiera. "Bo tam jest ci´┐Żko", niech sobie b´┐Żdzie ci´┐Żko, a gdzie jest lekko?? Za ci´┐Żko - nie pracuj, szukaj l´┐Żejszej roboty, ile´┐Ż ja mam do ciebie i twojej po´┐Żowicy dop´┐Żaca´┐Ż, bo´┐Ż si´┐Ż do przodka przyzwyczai´┐Ż? G´┐Żrnicza liturgia tyle mnie obchodzi, co zesz´┐Żoroczne zaspy, ka´┐Żdy sobie rzepk´┐Ż skrobie i prosz´┐Ż mi nie myli´┐Ż pijanych hord jad´┐Żcych z kilofami do Warszawy, z nauczycielami, czy lekarzami.

Kopalnie to jest biznes, albo si´┐Ż na tym zarabia, albo si´┐Ż bankruta licytuje. Nauczyciel to inwestycja, nie biznes i kiedy s´┐Żysz´┐Ż, ´┐Że nieroby dostaj´┐Ż po 1200 za 20 godzin tygodniowo, to wiem sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż te znudzone 60-letnie cia´┐Ża pedagogiczne i sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż "mentalni peerelowscy g´┐Żrnicy". Ot´┐Ż, peerelowskie cia´┐Żo pedagogiczne kszta´┐Żci peerelowskich g´┐Żrnik´┐Żw. Oczywi´┐Żcie, s´┐Ż wyj´┐Żtki i tak w ko´┐Żo Macieju. W tym wypadku, na szcz´┐Żcie, 60-letnie peerelowskie cia´┐Ża pedagogiczne s´┐Ż wyj´┐Żtkiem, a wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż ´┐Ż´┐Żcznie 60-letnimi nauczycielami, jest nad wyraz cierpliwa i odporna na obelgi. Sfera bud´┐Żetowa jest najwi´┐Żksz´┐Ż sfer´┐Ż ´┐Żebracz´┐Ż, mam na my´┐Żli zawody stanowi´┐Żce o "jako´┐Żci" spo´┐Żecze´┐Żstwa, wspomnianych nauczycieli, lekarzy piel´┐Żgniarki, ale i policj´┐Ż, stra´┐Ż po´┐Żarn´┐Ż, wojsko. Patrz´┐Żc na m´┐Żodych ludzi, nauczycieli sta´┐Żyst´┐Żw, kt´┐Żrzy po 17 latach nauki dostaj´┐Ż 850 na r´┐Żk´┐Ż, Bogu dzi´┐Żkuj´┐Ż, ´┐Że im si´┐Ż chce i dzi´┐Żki temu nie wyrasta nam nar´┐Żd debilem stoj´┐Żcy. Gdy patrz´┐Ż na piel´┐Żgniark´┐Ż i jej prac´┐Ż, przy kt´┐Żrej g´┐Żrnik popu´┐Żci´┐Żby w gacie, to r´┐Żwnie´┐Ż si´┐Ż dziwi´┐Ż, ´┐Że im si´┐Ż chce za 1500. "Nie wolno si´┐Ż licytowa´┐Ż, kto ma ci´┐Żej". Ano w´┐Ża´┐Żnie, nie wolno, tymczasem panowie peerelowscy zwi´┐Żzkowcy, nie tylko licytuj´┐Ż, ale jeszcze zagl´┐Żdaj´┐Ż do mojej kieszeni. A co ma do p´┐Żac w kopalni minister gospodarki, pytam grzecznie? I sekretarz to i owszem pom´┐Żg´┐Ż w potrzebie, ale to se ne vrati. R´┐Żwnie dobrze mo´┐Żna podej´┐Ż´┐Ż do pierwszego lepszego przechodnia na ulicy i oprotestowa´┐Ż go, by wyci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż kas´┐Ż na wyp´┐Żaty g´┐Żrnicze, do tego si´┐Ż to posy´┐Żanie ´┐Żon do Warszawy sprowadza.

Na szcz´┐Żcie, mentalno´┐Ż´┐Ż nowego pokolenia g´┐Żrniczego i ich ´┐Żon jest ju´┐Ż inna, w og´┐Żle ´┐Żl´┐Żska mentalno´┐Ż´┐Ż si´┐Ż zmienia, m´┐Żodzi ambitni ludzie nie chc´┐Ż s´┐Żysze´┐Ż o kopalniach, szukaj´┐Ż swojej szansy w edukacji, w´┐Żasnych interesach i niestety na emigracji. Oni g´┐Żrnictwo maj´┐Ż gdzie´┐Ż, bo o co tam trwa walka?? ´┐Żeby nie by´┐Żo 1800 PLN, tylko 2200 PLN, a takie dylematy nie s´┐Ż ambicjami m´┐Żodych ´┐Żl´┐Żzak´┐Żw, to s´┐Ż rozterki ich niereformowalnych dziadk´┐Żw i rodzic´┐Żw. Pawlakowi si´┐Ż dziwi´┐Ż, ´┐Że wylecia´┐Ż z PRL, dziwi´┐Ż si´┐Ż, poniewa´┐Ż nie podejrzewa´┐Żem, ´┐Że b´┐Żdzie mia´┐Ż odwag´┐Ż precyzyjnie zdefiniowa´┐Ż problem i pozbawi´┐Ż z´┐Żudze´┐Ż peerelowskie sieroty. Jedyne co wypada powiedzie´┐Ż, to nic nie wypada dodawa´┐Ż i bi´┐Ż gromkie brawa na stoj´┐Żco. Niech jeszcze kto´┐Ż m´┐Żdry i odwa´┐Żny raz na zawsze podkre´┐Żli, ´┐Że sfera bud´┐Żetowa, ze szczeg´┐Żlnym uwzgl´┐Żdnieniem edukacji, s´┐Żu´┐Żby zdrowia i s´┐Żu´┐Żb decyduj´┐Żcych o bezpiecze´┐Żstwie pa´┐Żstwa, nie mo´┐Że na siebie zarobi´┐Ż i ´┐Żadne g´┐Żrnictwo si´┐Ż do bud´┐Żet´┐Żwki klei´┐Ż nie powinno. ´┐Ż´┐Żdania bud´┐Żet´┐Żwki s´┐Ż jak najbardziej s´┐Żuszne, a nam powinno zale´┐Że´┐Ż, by w tych instytucjach siedzieli ludzie o najwy´┐Ższych kwalifikacjach i godnych zarobkach, w przeciwnym razie oddamy swoje losy w r´┐Żce sfrustrowanych niewolnik´┐Żw lub nieudacznik´┐Żw, kt´┐Żrym na 1200 ko´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż ambicje. Ponios´┐Żo mnie troch´┐Ż, ale socjalistyczna mentalno´┐Ż´┐Ż, nieudolno´┐Ż´┐Ż, peerelowskie zmanierowanie i rozleniwienie zawsze wyprowadza mnie z nerw.

Matka_Kurka 2008-01-16 18:59
G´┐Żos´┐Żw: 413


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1247

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1861


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1102


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1075


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 956


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 712


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 620


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 597


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 597


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 579


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 571Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

ratyfikacja traktatucoś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha