ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości
Komentarze.eu - Przegl▒d polskiej blogosfery

Tekst 1230 - 31 grudnia 2007
Pan B´┐Żg nam zes´┐Ża´┐Ż PO i dzi´┐Żkujmy Bogu, ´┐Że mamy to na co zas´┐Żugujemy! To cud!
Sami s´┐Żyszeli´┐Żcie, no sami s´┐Żyszeli´┐Żcie, czego razem dokonali´┐Żmy. Ten cz´┐Żowiek ju´┐Ż nigdy nikogo nie zaskoczy, ten cz´┐Żowiek i jego brat ju´┐Ż sobie mo´┐Że i my´┐Żmy to nie chwal´┐Żc si´┐Ż sprawili. Ko´┐Żczy si´┐Ż stary nowy rok, zaczyna si´┐Ż nowy, nowy rok. W starym nowym roku odwalili´┐Żmy kawa´┐Ż nam wszystkim potrzebnej roboty. Powiem wam Rodacy, ´┐Że to dobrze. Dobrze, ´┐Że nam si´┐Ż uda´┐Żo i nie ma co narzeka´┐Ż na efekt, efekt jest wy´┐Żmienity. Wybrali´┐Żmy najlepiej, lepiej nie mo´┐Żna by´┐Żo wybra´┐Ż i Ci, kt´┐Żrzy mnie znaj´┐Ż wiedz´┐Ż co mam na my´┐Żli. Mam na my´┐Żli nasze narodowe polityczne mo´┐Żliwo´┐Żci, mo´┐Żemy sobie lata´┐Ż w chmurach, ale na kartach gdzie stawiamy X, nie ma doskona´┐Żo´┐Żci, nie ma nawet wielkiego wyboru. Tym bardziej mo´┐Żemy sobie pogratulowa´┐Ż, ´┐Że z niczego wybrali´┐Żmy maksymalnie. Do wyboru mieli´┐Żmy PiS, PO i LID. Na PiS g´┐Żosowali ju´┐Ż tylko ci, co i za mi´┐Żsem staliby z kartkami, byleby wszystkim ´┐Ży´┐Żo si´┐Ż gorzej. Na LiD g´┐Żosowali ci, co do aborcji maja stosunek ambiwalentny, eutanazji w wi´┐Żkszo´┐Żci sobie nie ´┐Życz´┐Ż, ale d´┐Żu´┐Żej ju´┐Ż nie mogli znie´┐Ż´┐Ż sekty wyg´┐Żaszaj´┐Żcej or´┐Żdzia. Na PO zag´┐Żosowali wszyscy, co mieli do´┐Ż´┐Ż wszystkiego, ale te´┐Ż tacy co pow´┐Żci´┐Żgn´┐Żli emocje, zacisn´┐Żli z´┐Żby i uznali: "no co ma kur innego wybra´┐Ż, nie ma nic innego". Co do wyboru musimy sobie wszyscy pogratulowa´┐Ż, wszyscy b´┐Żd´┐Żcy przeciw premierowi recydywi´┐Żcie, ulicznemu zadymiarzowi w roli szefa politycznej policji, staremu kawalerowi, zdziwacza´┐Żemu psychopacie, w roli m´┐Ża stanu i neonacjonalisty edukuj´┐Żcego nasze dzieci. Uda´┐Żo si´┐Ż i w´┐Ża´┐Żnie tego s´┐Żowa si´┐Ż boj´┐Ż, nadal nie potrafi´┐Ż zrozumie´┐Ż jak to si´┐Ż sta´┐Żo i jak niewiele brakowa´┐Żo, by trwa´┐Żo.

Czy ´┐Żni´┐Żo si´┐Ż Wam kochani co´┐Ż r´┐Żwnie koszmarnego jak co´┐Ż takiego? Oto udaje si´┐Ż z´┐Żowi´┐Ż Leppera w paj´┐Żczyn´┐Ż esbeckiej prowokacji, dok´┐Żada si´┐Ż do tego Sawick´┐Ż i wci´┐Żga na si´┐Ż´┐Ż paru z topu PO. Krauze nie udaje si´┐Ż uciec i wsadza si´┐Ż p´┐Żatnika do aresztu na czas kampanii. Nie ´┐Żni´┐Żo si´┐Ż Wam? A PiS si´┐Ż ´┐Żni´┐Żo nawet na jawie, taki by´┐Ż plan podboju parlamentu i 260 mandat´┐Żw. Wybory mia´┐Ży si´┐Ż odby´┐Ż wed´┐Żug tego scenariusza, bez OBWE i z dyspozycyjnym publicznym domem telewizyjnym nap´┐Żdzaj´┐Żcym propagand´┐Ż. Okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że sprawa si´┐Ż "ryp´┐Ża", lecz zasz´┐Ża tak daleko, ´┐Że nie da´┐Żo si´┐Ż cofn´┐Ż´┐Ż planu A - B nie by´┐Żo. Ma´┐Ży w´┐Żos dzieli´┐Ż nas od narodowej tragedii, od kadencji z wi´┐Żkszo´┐Żci´┐Ż PiS, od pe´┐Żnej restauracji PRL, metodami esbeckich eliminacji przeciwnika. Kiedy sobie narzekam na t´┐Ż obecn´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż, a narzekam sobie, zaraz po narzekaniu gryz´┐Ż si´┐Ż w j´┐Żzyk i pytam sam siebie - a masz ty co´┐Ż lepszego na widoku? Udzielam sobie odpowiedzi - NIE i ciesz´┐Ż si´┐Ż z tego co mam, bo mam normalno´┐Ż´┐Ż, by´┐Ż mo´┐Że nieudoln´┐Ż, tch´┐Żrzliw´┐Ż w dzia´┐Żaniu, ale normalno´┐Ż´┐Ż. Dla mnie cud si´┐Ż sta´┐Ż, po tym co planowa´┐Żo PiS, mo´┐Żemy m´┐Żwi´┐Ż o cudzie, reszt´┐Ż sobie wymy´┐Żl´┐Ż, zarobi´┐Ż, odwiedz´┐Ż, wszystko przede mn´┐Ż.

W´┐Ż´┐Żczam TV i co mam do wyboru? Albo Julia bada karty kredytowe, albo Krauze postawiono zarzuty, kt´┐Żrych mia´┐Żo nie by´┐Ż. Co to za problemy, co mnie to w og´┐Żle obchodzi, nie ma konferencji zniewie´┐Żcia´┐Żego dzieciaka biegaj´┐Żcego z urz´┐Żdzeniami RTV i AGD, po prostu prokuratura robi swoje, minister swoje i ´┐Żadne dokumenty je´┐Żli by´┐Ży nie zosta´┐Ży zniszczone. To ma na mnie robi´┐Ż wra´┐Żenie, kiedy przez dwa lata patrzy´┐Żem jak si´┐Ż uprawia normalne polityczne negocjacje w pokoju Beger, kiedy widzia´┐Żem jak pose´┐Ż Bestry, Misztal, ´┐Ży´┐Żwi´┐Żski, dzier´┐Żyli prawic´┐Ż Jaros´┐Żawa i "die´┐Żali" moraln´┐Ż rewolucj´┐Ż. Ma na mnie robi´┐Ż wra´┐Żenie adwokat ´┐Żwi´┐Żkalski broni´┐Żcy Stok´┐Żosy, po tym jak ´┐Żwi´┐Żkalski zast´┐Żpi´┐Ż komucha Kry´┐Że i Ziobro biegaj´┐Żcego z magnetofonem za kolegami z akademika, przez co ci´┐Żko mu by´┐Żo zaliczy´┐Ż aplikacj´┐Ż. Jakie to teraz mamy sprawy, nuda, ´┐Że a´┐Ż adrenalina wysch´┐Ża. Kiedy´┐Ż, tak kiedy´┐Ż, to si´┐Ż we wtorek dymisjonowa´┐Żo Dorna z braku zaufania, w ´┐Żrod´┐Ż powierza´┐Żo si´┐Ż Dornowi informatyzacj´┐Ż kraju, a w pi´┐Żtek by´┐Ż ju´┐Ż godnym zaufania marsza´┐Żkiem Sejmu. I zn´┐Żw w poniedzia´┐Żek dymisjonowa´┐Żo si´┐Ż tego co zast´┐Żpi´┐Ż Dorna i stawia´┐Żo zarzuty mataczenia, we wtorek lecia´┐Ż komendant policji, w ´┐Żrod´┐Ż szef CB´┐Ż, w czwartek prezes PZU, w pi´┐Żtek wicepremier Lepper by´┐Ż warcho´┐Żem, w sobot´┐Ż zn´┐Żw wicepremierem. Tak by´┐Żo i Bogu dzi´┐Żkujmy, ´┐Że nam zes´┐Ża´┐Ż Palikota. Palikot, Tusk, Pawlak, to prezent od Boga na jaki zas´┐Żu´┐Żyli´┐Żmy i Bogu dzi´┐Żkujmy, ´┐Że nie r´┐Żzga i ´┐Że nie PiS znale´┐Żli´┐Żmy pod choink´┐Ż, bo to by oznacza´┐Żo, ´┐Że dziadek mr´┐Żz wraca do ´┐Żask. Ja mam PO, Ty masz PO, czyli razem mamy tyle, w sam raz tyle, ´┐Żeby tu zbudowa´┐Ż Wielk´┐Ż Brytani´┐Ż, co si´┐Ż b´┐Żdziemy rozdrabnia´┐Ż na Irlandi´┐Ż. Narzekajmy nie trac´┐Żc narodowego ducha, pami´┐Żtajmy tylko, ´┐Że Alternatywy nie ma ani jednej, cho´┐Ż pono zawsze jedna jest. Szcz´┐Żliwego Nowego Nowego Roku, oby nam si´┐Ż nie gorzej ni´┐Ż w starym.

Matka_Kurka 2007-12-31 20:23

G´┐Żos´┐Żw: 713
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1230
Najlepsze teksty autora
Archiwum
G´┐Żosuj         Wy´┐Żlij na e-mail        
Wlasciciel strony nie jest autorem tekstu. Ten tekst umieszczony byl 31 grudnia 2007 na forum onet.pl pod adresem http://wiadomosci.onet.pl/1,15,11,38681028,105164070,4399236,forum.html .
Strona ma charakter archiwalny.


Czytaj e-book


Mobbing
Trudny wiek szkodliwym mitem


Najnowsze notki


05:25 Grafini von Hohenstein, c...
01:41 Najbardziej niesamowita j...
01:27 Pracowity weekend happene...
00:08 Polska, a gdzie Europa - ...
00:02 Wstrzemi´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż? Dobre ´┐Ż...
23:58 Ilu by´┐Żo frajer´┐Żw?
23:36 Bart´┐Żomiej O. , zdobywca ...
21:45 Rokita mija si´┐Ż z prawd´┐Ż!
21:06 Never again?
20:53 Polska - Gazeta Wroc´┐Żawsk...
20:27 Pies na rowerze
19:08 Dziura Alistera Darlinga
18:23 PASER POSZED´┐Ż PO OCHRON´┐Ż ...
18:23 Wampir bez z´┐Żb´┐Żw
17:49 Zabawy z broni´┐Ż - przypad...


Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
"Nowy wirus grypy mo´┐Że spowodowa´┐Ż ´┐Żwiatow´┐Ż pandemi´┐Ż"

Dyrektor ´┐Żwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Margaret Chan uzna´┐Ża, ´┐Że grypa, kt´┐Żra pojawi´┐Ża si´┐Ż w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, "ma potencja´┐Ż" spowodowania og´┐Żlno´┐Żwiatowej pandemii, cho´┐Ż jest jeszcze za wcze´┐Żnie, by powiedzie´┐Ż, ´┐Że do tego dojdzie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zrobi´┐Ż wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie

Prezydent Lech Kaczy´┐Żski zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że zrobi wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie. Tak´┐Ż deklaracj´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż w Gda´┐Żsku, po spotkaniu z przedstawicielami zwi´┐Żzk´┐Żw zawodowych gda´┐Żskiej stoczni. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


81 ofiar grypy i ponad 1300 os´┐Żb zara´┐Żonych w Meksyku

Minister zdrowia Meksyku Jose Angel Cordova poinformowa´┐Ż, ´┐Że ofiar´┐Ż ´┐Żwi´┐Żskiej grypy pad´┐Żo ju´┐Ż prawdopodobnie 81 os´┐Żb, a ponad 1300 jest zara´┐Żonych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Protest przed domem Zbigniewa Ziobry

Kilkana´┐Żcie os´┐Żb protestowa´┐Żo przed domem Zbigniewa Ziobry w Krakowie. Zgromadzeni pod domem cz´┐Żonkowie Stowarzyszenia Dialogu Spo´┐Żecznego domagali si´┐Ż od by´┐Żego ministra sprawiedliwo´┐Żci wyja´┐Żnie´┐Ż w sprawie ´┐Żmierci Barbary Blidy. Ziobro nie wyszed´┐Ż do manifestuj´┐Żcych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Steward wracaj´┐Żcy z Meksyku z chorob´┐Ż hospitalizowany

Steward linii lotniczych British Arilines, kt´┐Żry powr´┐Żci´┐Ż z Meksyku, zosta´┐Ż hospitalizowany z objawami przypominaj´┐Żcymi gryp´┐Ż - poinformowa´┐Ża nad ranem agencja AFP. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi

Zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi - powiedzia´┐Ż prezydent Polski Lech Kaczy´┐Żski. Fotyga, kt´┐Żra jest kandydatem na ambasadora Polski przy ONZ skrytykowa´┐Ża spos´┐Żb prowadzenia polskiej polityki zagranicznej przez obecn´┐Ż ekip´┐Ż rz´┐Żdow´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


My´┐Żla´┐Ży, ´┐Że bawi´┐Ż si´┐Ż pi´┐Żk´┐Ż, a to by´┐Ża bomba

Dwana´┐Żcioro dzieci zgin´┐Żo w Pakistanie, kiedy wybuch´┐Ża bomba, kt´┐Żr´┐Ż si´┐Ż bawi´┐Ży - poinformowa´┐Ża policja. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Porzuci´┐Ż dzieci, potem pr´┐Żbowa´┐Ż si´┐Ż powiesi´┐Ż
Przed kilkoma dniami, razem ze swoj´┐Ż partnerk´┐Ż, porzuci´┐Ż tr´┐Żjk´┐Ż dzieci w jednej z w´┐Żoskich pizzerii. Funkcjonariusze szybko znale´┐Żli jednak matk´┐Ż i jej przyjaciela - ukrywali si´┐Ż w lesie. M´┐Żczyzna trafi´┐Ż do aresztu. W sobot´┐Ż pr´┐Żbowa´┐Ż powiesi´┐Ż si´┐Ż na pasku w celi. [ więcej... ]


Zamordowano o´┐Żmiolatk´┐Ż z Domu Dziecka
Ostatni raz widziano j´┐Ż jak bawi´┐Ża si´┐Ż na placu zabaw. Kilka godzin p´┐Żniej szuka´┐Żo jej ju´┐Ż kilkadziesi´┐Żt os´┐Żb. Policj´┐Ż wezwa´┐Ża wychowawczyni domu dziecka, bo zaniepokoi´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że jej o´┐Żmioletnia podopieczna zbyt d´┐Żugo nie wraca z dworu. Fina´┐Ż poszukiwa´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż tragiczny - w jednym z pustostan´┐Żw w pobli´┐Żu plac´┐Żwki funkcjonariusze odnale´┐Żli zw´┐Żoki dziewczynki. [ więcej... ]


Polska czci swojego patrona
Ponad tysi´┐Żc os´┐Żb z rozsianych po Polsce parafii pod wezwaniem ´┐Żw. Wojciecha uczci dzi´┐Ż w Gnie´┐Żnie pami´┐Ż´┐Ż m´┐Żczennika i g´┐Ż´┐Żwnego patrona Polski. Uroczystej mszy przywodzi´┐Ż b´┐Żdzie prymas Polski kardyna´┐Ż J´┐Żzef Glemp. [ więcej... ]


Prezydent zgadza si´┐Ż z pogl´┐Żdami Fotygi
Lech Kaczy´┐Żski nie widzi problemu w tym, by Anna Fotyga zosta´┐Ża polskim ambasadorem przy ONZ, mimo ´┐Że by´┐Ża minister otwarcie krytykuje polityk´┐Ż zagraniczn´┐Ż rz´┐Żdu. - Prezydent mianuje (ambasador´┐Żw), to znaczy, ´┐Że si´┐Ż zgadza z ich przekonaniami, pogl´┐Żdami. Z pogl´┐Żdami Anny Fotygi ja si´┐Ż zgadzam - m´┐Żwi´┐Ż w sobot´┐Ż Lech Kaczy´┐Żski. [ więcej... ]


Porywacze zaatakowani, zak´┐Żadnik uwolniony
Nie wiadomo kto go "odbi´┐Ż", ale wiadomo, ´┐Że jest ca´┐Ży i zdrowy. Nigeryjska policja poinformowa´┐Ża, ´┐Że "uzbrojony oddzia´┐Ż" uwolni´┐Ż Brytyjczyka, kt´┐Żry zosta´┐Ż porwany na po´┐Żudniu kraju przed kilkoma tygodniami. [ więcej... ]


Tym razem nie zabija´┐Ż ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw?
Co najmniej trzy osoby zgin´┐Ży od kul na ameryka´┐Żskim Uniwersytecie Stanu Georgia. Wed´┐Żug policji tym razem strzela´┐Ż nie sfrustrowany ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw. Trwaj´┐Ż jego poszukiwania. Wed´┐Żug jednej z lokalnych gazet napastnik mo´┐Że mie´┐Ż przy sobie "wiele sztuk broni". [ więcej... ]


Lewica bierze Islandi´┐Ż na dobre
Wed´┐Żug nieoficjalnych informacji koalicja Sojuszu Socjaldemokratycznego i Zielonej Lewicy wygra´┐Ża przedterminowe wybory parlamentarne w Islandii. Lewicowe partie zdoby´┐Ży razem ponad 50 procent g´┐Żos´┐Żw. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.plCoś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne