Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

Oddanych g´┐Żos´┐Żw:
115237

Unikalnych wizyt
w miesiącach:
poprzednim 68690
aktualnym 54725

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Prosz´┐Ż szczerze, wyznawcy PiS i RM! Wasza ma´┐Żo´┐Ż´┐Ż jest wrodzona, czy nabyta ?
´┐Żeby cz´┐Żowiek w same ´┐Żwi´┐Żta tak si´┐Ż musia´┐Ż denerwowa´┐Ż na ma´┐Żo´┐Ż´┐Ż pospolit´┐Ż, a´┐Ż si´┐Ż chyba z tego wyspowiadam, publicznie i rozs´┐Żdnych poprosz´┐Ż o pokut´┐Ż. Od czasu do czasu k´┐Żtem oka przeczytam jaki´┐Ż "referat" zagubionego pryszczatego bojownika o jedyn´┐Ż prawd´┐Ż, w´┐Ża´┐Żciwie to samo daje po oczach, taki "Cycero" poza 180 znak´┐Żw g´┐Żupoty nie wychodzi. "Wejd´┐Ż se na salon 24, to ci´┐Ż normalnie frajerze wiara zje i se poczytaj o Stefanie". "Wesz´┐Żem se" i "wysz´┐Żem", po trzech akapitach produkcji w´┐Żasnej, prawicowej ´┐Żylety na dorobku. Prawda o Stefanie jakiej nie znacie, bo GW, TVN, ´┐Ż´┐Że blokada. On donosi´┐Ż na narzeczon´┐Ż, braci, matk´┐Ż i te´┐Żciow´┐Ż, ´┐Że siedzia´┐Ż 8 lat, to wiadomo po co, Rafa´┐Ż publicysta wyt´┐Żumaczy´┐Ż m´┐Żodym karczkom, ´┐Że to dla jaj i weny. Definicja manipulacji ultraprawicowych bezkr´┐Żgowc´┐Żw, sprowadza si´┐Ż do wyrycia na pami´┐Ż´┐Ż mantry, GW i TVN24, ´┐Żydo-komuna. Dalib´┐Żg definicja prawdy w tych b´┐Żkach puszczanych buzi´┐Ż najmniej mnie interesuje, ale uj´┐Ża mnie metodologia. Paszkwil na Stefana napisa´┐Ż profes´┐Żr RM TW Tadeusz, autorytet endeckiej trz´┐Żdki, posta´┐Ż ´┐Żwietlana jak Pawlik Morozow, tyle ´┐Że cudem uszed´┐Ż z ´┐Życiem i nawet g´┐Żowy nikt mu nie ogoli´┐Ż. Ten´┐Że profes´┐Żr TW Tadeusz pisze o tym, jak z´┐Żama´┐Ż si´┐Ż tch´┐Żrz Stefan i jest to ten sam profes´┐Żr TW, kt´┐Żrego ´┐Życiorys za chwile bli´┐Żej zaprezentuj´┐Ż. W latach 60 towarzysz profes´┐Żr nawet nie zdarzy´┐Ż usi´┐Ż´┐Ż´┐Ż na nodze od sto´┐Żka, a ju´┐Ż ratowa´┐Ż okr´┐Żnic´┐Ż, nie tylko podpisuj´┐Żc co kazano, ale zobowi´┐Żzuj´┐Żc si´┐Ż do tego co polecono. Dosta´┐Ż raz pa´┐Żk´┐Ż po grzbiecie, za rozpowszechnianie listu 34 (dzi´┐Ż to postkomuna wg ultraprawicowych pantofelk´┐Żw) i po 48h zrozumia´┐Ż raz na ca´┐Że ´┐Życie, ´┐Że tylko socjalistyczna w´┐Żadza mo´┐Że zrobi´┐Ż z TW Tadeusza patriot´┐Ż.

Autorytet radiomaryjny nie tak dawno si´┐Ż j´┐Żka´┐Ż przed kamerami, kiedy zosta´┐Ż opublikowany jako TW i to "Wprost", bynajmniej nie ´┐Ż´┐Że salonowy, do b´┐Żlu endecko us´┐Żugowy. Prawicowa trz´┐Żdka wchodz´┐Żc TW profs´┐Żrowi tam, gdzie nie si´┐Żgn´┐Ża go esbecka noga od sto´┐Żka, opisuje jak to na biologii, wszyscy musieli by´┐Ż esbekami i to si´┐Ż nazywa materia´┐Ż dowodowy. Tymczasem etyk TW Tadeusz, przesiedzia´┐Ż blisko 30 lat w Polskim Instytucie Spraw Mi´┐Żdzynarodowych, przybud´┐Żwka esbeckiego MSZ, w kt´┐Żrej w przeciwie´┐Żstwie do kierunku biologicznego, nie by´┐Żo ani jednego esbeka i TW. Jak mog´┐Żo by´┐Ż, wszak powszechn´┐Ż prawd´┐Ż, wyzwalaj´┐Żca nas od ´┐Ż´┐Że manipulacji, jest fakt, ´┐Że w peerelowskim MSZ, w og´┐Żle nie by´┐Żo TW i doborowych esbek´┐Żw zajmuj´┐Żcych urz´┐Żdnicze sto´┐Żki. Podobnie rzecz si´┐Ż mia´┐Ża w przypadku peerelowskich ambasador´┐Żw i ich zaplecza pomagierskiego. Nie jest zatem mo´┐Żliwe, aby towarzysz profes´┐Żr TW Tadeusz, pe´┐Żni´┐Żc w latach 70 zaszczytny obowi´┐Żzek sekretarzowania ambasadorowi na W´┐Żgrzech, mia´┐Ż cokolwiek wsp´┐Żlnego z SB. PRL dobiera´┐Ża ludzi pod k´┐Żtem merytorycznym, ka´┐Żdy profesjonalny antykomunista mia´┐Ż pewn´┐Ż palc´┐Żwk´┐Ż w USA, Baku, NRD.

Towarzysz TW Tadeusz, opr´┐Żcz dzia´┐Żalno´┐Żci na niwie kapowania, co by´┐Żo jego najsilniejsza stron´┐Ż, para´┐Ż si´┐Ż by´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż antykomunistyczn´┐Ż, walk´┐Ż o woln´┐Ż Polsk´┐Ż. Dramatyczny b´┐Żj z komun´┐Ż toczy´┐Ż w ramach organizacji SD, m´┐Żodszej siostry PZPR, cz´┐Żonka frontu jedno´┐Żci narodowej. Towarzysz profes´┐Żr tak si´┐Ż by´┐Ż rozkocha´┐Ż w matce partii, ´┐Że nawet w 1989 roku zapomnia´┐Ż si´┐Ż w uczuciu i wystartowa´┐Ż do senatu z rodzimej komunistycznej organizacji. Jak twierdzi redaktor Jerzy i paru innych pami´┐Żtaj´┐Żcych czasy Radiokomitetu, towarzysz TW Tadeusz, skamla´┐Ż pod drzwiami redaktora Jerzego, aby dost´┐Żpi´┐Ż zaszczytu wice Radiokomitetu. Informacje powszechnie dost´┐Żpne, natomiast elitarny salon 24 (cz´┐Ż´┐Ż ultranawiedzona) szczytuje zbiorowo i dra´┐Żni narz´┐Żdy, przenikliwo´┐Żci´┐Ż prawdy odkrywaj´┐Żcej "´┐Ż´┐Że eliciarza". Tak mniej wi´┐Żcej przywita´┐Ż mnie Salon 24, gdzie paru pryszczatych publicyst´┐Żw na dorobku, i kilku wygolonych komentator´┐Żw opisuje "bez cenzury" losy Stefana na bazie tekst´┐Żw ´┐Żr´┐Żd´┐Żowych towarzysza TW Tadeusz profes´┐Żr RM, tekst´┐Żw kt´┐Żre opr´┐Żcz warstwy "faktograficznej" bezlito´┐Żnie rozprawia si´┐Ż z aksjologiczn´┐Ż i moraln´┐Ż stron´┐Ż ´┐Ż´┐Że elit. Przypomina mi to salonowe towarzystwo, rakarzy, kt´┐Żrzy wsp´┐Żlnymi si´┐Żami pisz´┐Ż prawd´┐Ż nieznan´┐Ż zebran´┐Ż w tomie "M´┐Żj przyjaciel pies".

Zbiera na wymioty, rozumiem, ´┐Że mo´┐Żna by´┐Ż skrajnie prawicowym g´┐Żupkiem, ale chyba tym bardziej taki skrajnie prawicowy g´┐Żupek powinien chocia´┐Ż mie´┐Ż zniewie´┐Żcia´┐Ż´┐Ż intuicj´┐Ż, ´┐Że jak "prawd´┐Ż nieznan´┐Ż", opisuje pacho´┐Żek esbecji, kamerdyner PZPR, to mo´┐Że co´┐Ż jest nie tak, zw´┐Żaszcza, ´┐Że to opisuj´┐Żce co´┐Ż sili si´┐Ż jeszcze na etyczne oceny.

Niestety, skrajnie prawicowy g´┐Żupek nie wie co to jest manipulacja, on jest na manipulacje odporny, jemu wystarczy wiedzie´┐Ż, ´┐Że manipuluje GW i TVN24, ´┐Żeby otworzy´┐Ż oczy na "prawd´┐Ż" komucha i esbeckiego pomagiera, dzi´┐Ż klepi´┐Żcego z 75-letnimi dewotami antysemickie pacierze. I wszystko to w ramach walki o czysto´┐Ż´┐Ż ´┐Życiorys´┐Żw, pod patronatem etosu bli´┐Żniaczego, nieskazitelnych ´┐Życiorys´┐Żw, pupili peerelowskiej kinematografii, potomk´┐Żw towarzysza Rajmunda, wyk´┐Żadowcy WUML, wyje´┐Żd´┐Żaj´┐Żcego na kontrakty w latach 60. Nowej prawdzie patronuj´┐Ż bohaterowie, co w latach 70 odmieniali Lenina przez przypadki, aby wyrwa´┐Ż doktoraty, w latach 80-tych cudownie ocaleni, legenda o bracie kt´┐Żry si´┐Ż sp´┐Żdnicy mamy ima´┐Ż. W tym celu w latach 2000 IPN stworzy´┐Ż specjaln´┐Ż kategori´┐Ż historyczn´┐Ż: "opisywania niczego tak, aby stworzy´┐Ż wra´┐Żenie czego´┐Ż wielkiego". Wiele widzia´┐Żem wypranych m´┐Żzg´┐Żw, ale temu towarzystwo po wypraniu m´┐Żzg si´┐Ż zbieg´┐Ż i wykruszy´┐Ż. Stefan je´┐Żli si´┐Ż nawet z´┐Żama´┐Ż, czego si´┐Ż pewnie ju´┐Ż nie dowiemy, to jego ´┐Życiorysu starczy´┐Żoby dla 1000 pryszczatych publicyst´┐Żw na dorobku, a takie pch´┐Ży jak TW Tadeusz, j´┐Żzykiem powinny mu podciera´┐Ż policzki, za to, ´┐Że bez ´┐Żadnych konsekwencji mog´┐Ż dzi´┐Ż pisa´┐Ż paszkwile, co potem s´┐Żu´┐Ży jako materia´┐Ż ´┐Żr´┐Żd´┐Żowy karczk´┐Żw publicystyki. Jak si´┐Ż dowiedzia´┐Żem od salonowych rakarzy (tego fragmentu salonu, ultrawypranego), pch´┐Ża TW Tadeusz spisa´┐Ż kolejny paszkwil na Bartoszewskiego, gdzie r´┐Żwnie´┐Ż podejmuje etyczny wysi´┐Żek kapo opisuj´┐Żcego niegodziwo´┐Ż´┐Ż wi´┐Żni´┐Żw hitleryzmu. Mam recept´┐Ż na tego tw´┐Żrc´┐Ż. Nie szlaja´┐Ż si´┐Ż po jego sutenerach, a jak ju´┐Ż si´┐Ż co´┐Ż z´┐Żapie, gruba warstwa szarej ma´┐Żci trwale usuwa "robaczka".

Matka_Kurka 2007-12-23 19:13
G´┐Żos´┐Żw: 150


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1226

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1798


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1076


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1057


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 926


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 695


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 592


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 581


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 576


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 567


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 548Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

Kosowo


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha