Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 154166
wizyt: 823240
ods´┐Żon: 2099420

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


W PiS zostali amanci adoruj´┐Żcy baby z chrustem! Sawicka by´┐Żaby w PiS gwiazd´┐Ż!
Raczej nudno, nic specjalnego si´┐Ż nie dzieje, a to co si´┐Ż dzieje mo´┐Żna nazwa´┐Ż zwyk´┐Ż´┐Ż kolej´┐Ż rzeczy. Raport Pitery gotowy, nast´┐Żpny by´┐Ży cz´┐Żonek PiS te´┐Ż gotowy, cz´┐Żonek czy niezrzeszony, nieistotne. Istotne co partia PiS na to? Panie po´┐Żle Karski, jak pan skomentuje odej´┐Żcie kolegi Sellina? Pani redaktor, dla mnie sprawa jest oczywista, gdy PiS by´┐Żo u w´┐Żadzy, gdy by´┐Ży konfitury, nasi koledzy byli wierni PiS, przysz´┐Ża pora´┐Żka i PiS przesta´┐Ż im si´┐Ż podoba´┐Ż. Pani Jolanta Szczypi´┐Żska, dzie´┐Ż dobry pani pose´┐Ż, TV X, zechce pani skomentowa´┐Ż odej´┐Żcie kolejnego pos´┐Ża PiS? No, mnie si´┐Ż wydaje, ´┐Że sprawa jest prosta, by´┐Ży konfitury, koledzy byli zadowoleni, przeszli´┐Żmy do opozycji, pojawi´┐Żo si´┐Ż niezadowolenie, to koniunkturalizm. Panie po´┐Żle, panie po´┐Żle, Polskie Radio ´┐Żom´┐Ża, prosz´┐Ż o komentarz do sprawy pana Sellina, rozmawiam z panem pos´┐Żem Gosiewskim. Przykro mi to stwierdzi´┐Ż, ale koledzy zachowuj´┐Ż si´┐Ż koniunkturalne, nie potrafi´┐Ż si´┐Ż pogodzi´┐Ż z utrat´┐Ż konfitur i now´┐Ż rol´┐Ż opozycji.

Te´┐Ż zauwa´┐Żyli´┐Żcie, ´┐Że instrukcje jak przekr´┐Żty nadal id´┐Ż? Zastanawia mnie, czy to jest efekt totalnej g´┐Żupoty, kt´┐Żrej obecno´┐Żci w partii PiS nie nale´┐Ży si´┐Ż dziwi´┐Ż, czy mo´┐Że nieudolno´┐Żci, albo po prostu rezygnacji, braku wiary w niegdysiejsze ´┐Żniegi? Lud si´┐Ż uodporni´┐Ż, lud wyja´┐Żnia´┐Ż, lud ma cyfrowe platformy i w najgorszym razie pakiet Relax, gdzie 24 na dob´┐Ż mo´┐Żna pos´┐Żucha´┐Ż jak si´┐Ż fachowcy od ´┐Żciemniania ludowi wypowiadaj´┐Ż. Ju´┐Ż tylko 75-letnie wierne kobieciny z chrustem nie wiedz´┐Ż co to socjotechnika, marketing polityczny, PR. Te terminy sta´┐Ży si´┐Ż popkulturowe, w Plebani, czy innym M jak Mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż, drugoplanowa posta´┐Ż operuje terminologi´┐Ż w j´┐Żzyku ludu. 20% co zosta´┐Żo, wiedz´┐Ż, ´┐Że co´┐Ż im tu nie gra z tym paplaniem na o´┐Żlep. Jak to brzmi? Ano tak.

Kowalska z fioletowym limem pod okiem, t´┐Żumaczy Nowakowej pod sklepem, ´┐Że jako´┐Ż tak jej si´┐Ż porobi´┐Żo, ´┐Że si´┐Żga´┐Ża po durszlak i wtedy nieszcz´┐Żliwie spali´┐Ża si´┐Ż ´┐Żar´┐Żwka, w krze´┐Żle, co na nim sta´┐Ża, z´┐Żama´┐Ża si´┐Ż noga, akurat przebiega´┐Ż pies i skoczy´┐Ż jej na plecy, gdy´┐Ż strasznie zl´┐Żk´┐Ż si´┐Ż ciemno´┐Żci. I ona z tego krzes´┐Ża, bach na ziemie, po drodze o kant sto´┐Żu na koniec r´┐Żczka od durszlaka trafi´┐Ża ´┐Żelazko, ´┐Żelazko odbi´┐Żo si´┐Ż od doniczki i doniczka jej pacn´┐Ża pod same oko. Co ma zrobi´┐Ż biedna Nowakowa z tak´┐Ż opowie´┐Żci´┐Ż, kiedy Nowakowa dobrze wie, ze Kowalska nie ma psa, ani ´┐Żelazka? Przytaknie grzecznie, ´┐Żeby dodatkowej przykro´┐Żci kumie nie robi´┐Ż, ale swoje Nowakowa wie i jak do dom zajdzie staremu i wszystkim kumom wyklaruje, ´┐Że Kowalski tak Kowalskiej mord´┐Ż obi´┐Ż, ´┐Żeby si´┐Ż wstydzi´┐Ża do sklepu chodzi´┐Ż.

´┐Żciemniajcie tak dalej towarzysze, tej techniki starczy na 5% emerytek, co poza ruskim radyjkiem z bazaru, medi´┐Żw nie posiadaj´┐Ż, a i to radio tylko na sta´┐Ż´┐Ż cz´┐Żstotliwo´┐Ż´┐Ż ustawione. Ca´┐Ża reszta z tych 20% swoje wie i tylko patrzy, czy Kowalska zaliczy kolejne siniaki, d´┐Żu´┐Żej marketingiem, i to tak topornym, tajemnic alkowy przykry´┐Ż si´┐Ż nie da. By´┐Ż mo´┐Że jest tak, ´┐Że co´┐Ż tam jednak zapasieni sztabowcy zrozumieli, z tego co widz´┐Ż narodziny gwiazdy "Kl´┐Żpy" szybko zako´┐Żczy´┐Ży si´┐Ż aborcj´┐Ż i najwyra´┐Żniej, pani z magla ma zakaz pojawiania si´┐Ż w mediach. Chyba to samo dotyczy m´┐Żodego wszechpolaka Kami´┐Żskiego, tego w okularkach, co do niedawna z giertychowymi grille pali´┐Ż po dzia´┐Żkach, te´┐Ż go wynie´┐Żli z medi´┐Żw, a taki by´┐Ż obiecuj´┐Żcy, ameryka´┐Żski, musi "kondyszyn" s´┐Żabowity. Co´┐Ż drgn´┐Żo, ale jak to w PiS, jak zwykle biegnie si´┐Ż do ko´┐Żcio´┐Ża, nie do dzwonnicy. Jednych wykosili, ale tych najgorszych i najskuteczniej odstraszaj´┐Żcych wszelk´┐Ż przyzwoito´┐Ż´┐Ż, jak Brudzi´┐Żski, Karski, Gosiewski, Putra, Kami´┐Żski z kancelarii, nadal na topie si´┐Ż trzyma i niech si´┐Ż trzyma, trudno o skuteczniejsz´┐Ż samodestrukcj´┐Ż.

Chyba najbole´┐Żniejsz´┐Ż recenzj´┐Ż wystawi´┐Ż partii na kanapowym uchod´┐Żctwie, w´┐Ża´┐Żnie ostatnio odchodz´┐Żcy, co nie znaczy ostatni - kolega Sellin. PiS jest parti´┐Ż ludow´┐Ż, natomiast on chcia´┐Żby do du´┐Żych miast i do inteligencji. Bardzo dyplomatycznie zachowa´┐Ż si´┐Ż Sellin, on ca´┐Ży by´┐Żby w skowronkach, gdyby PiS by´┐Ża parti´┐Ż ludow´┐Ż, na wz´┐Żr europejski, czyli chadecki, albo na wz´┐Żr najwi´┐Żkszej partii ludowej w parlamencie europejskim. Sellin mia´┐Ż na my´┐Żli parti´┐Ż wsi´┐Żrsk´┐Ż, wioch´┐Ż totaln´┐Ż, adoruj´┐Żc´┐Ż baby z chrustem i tak oto niechc´┐Żcy zdradzi´┐Ż Sellin strategi´┐Ż PiS. Oni tam nadal na ciemnogr´┐Żd stawiaj´┐Ż, konsekwentnie i stanowczo. Z drugiej strony ja si´┐Ż tej strategii nie dziwi´┐Ż, nigdzie indziej tak obciachowa partia poparcia nie znajdzie, no mo´┐Że jeszcze w´┐Żr´┐Żd mniejszo´┐Żci bia´┐Żoruskiej, ale je´┐Żli ju´┐Ż, to tej po osiemdziesi´┐Żtce.

Jako cz´┐Żowiek od dziecka zwi´┐Żzany z wsi´┐Ż i obecnie sta´┐Ży mieszkaniec wsi, pragn´┐Ż pozbawi´┐Ż z´┐Żudze´┐Ż parti´┐Ż PiS, u nas na wsi nie ma odwa´┐Żnego, co by si´┐Ż do popierania PiS przyzna´┐Ż, jeden pr´┐Żbowa´┐Ż to go wie´┐Ż przechrzci´┐Ża po "india´┐Żsku" "Stoj´┐Żcy tam gdzie ZOMO". Trzeci miesi´┐Żc z domu nieborak nie wy´┐Żazi, sam so´┐Żtys go odwiedzi´┐Ż z gwarancj´┐Ż powszechnej tolerancji we wsi, w´┐Żos ma mu z g´┐Żowy nie spa´┐Ż´┐Ż, jednak ´┐Żmiechu ludziom zabroni´┐Ż so´┐Żtys nie mo´┐Że. Mimo, ´┐Że to wszystko ´┐Żmieszne i konaj´┐Żce, trzeba uwa´┐Ża´┐Ż, kiedy takie co´┐Ż si´┐Ż zaatakuje, to co´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż odruchowo broni´┐Ż. CBA to dla nich relikwia, zacznie si´┐Ż instruktarzowy be´┐Żkot, zawodzenie m´┐Żcze´┐Żstwo i zarzuty wspierania uk´┐Żadu. Rzecz jasna, po takim lamencie trzeba ´┐Żruby przykr´┐Żci´┐Ż jeszcze bardziej i pomimo j´┐Żk´┐Żw dzie´┐Ża oczyszczania estrady politycznej doko´┐Żczy´┐Ż. Polityczna policja w ´┐Żrodku Europy, w XXI wieku, to wstyd dla Polski i co gorsze kompromitowanie i o´┐Żmieszanie wielkiego problemu spo´┐Żecznego jakim jest korupcja. Wiele jeszcze trzeba posprz´┐Żta´┐Ż po PiS i wiele trzeba naprawi´┐Ż, aby to zrobi´┐Ż najpierw nale´┐Ży pogoni´┐Ż wszelkich aparatczyk´┐Żw i instytucje utrzymuj´┐Żce stary "porz´┐Żdek", centralnie i partyjnie sterowany.

Matka_Kurka 2007-12-17 19:39
G´┐Żos´┐Żw: 192


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1217

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1949


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1141


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1100


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 999


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 751


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 660


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 636


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 636


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 634


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 623Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha