ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości
Komentarze.eu - Przegl▒d polskiej blogosfery

Tekst 1214 - 16 grudnia 2007
Jestem ateuszem, ale mam szacunek dla ´┐Żydowskiej patronki RM, Miriam z Nazaretu!
Jaka jest najkr´┐Żtsza definicja sekty? Zabobon, kt´┐Żry przynosi doch´┐Żd. Z nierozgarni´┐Żtego w u´┐Żamku sekundy mo´┐Żna zrobi´┐Ż m´┐Żczennika, z doliniarza ju´┐Ż znacznie trudniej. Zanim Julia, czy ktokolwiek inny we´┐Żmie za fraki szamana z Torunia, musi zna´┐Ż odpowied´┐Ż na jedno pytanie. Przekr´┐Żty sz´┐Ży? W zasadzie odpowied´┐Ż to ma´┐Żo, wszak odpowied´┐Ż wszyscy spoza kr´┐Żgu podejrzanych znamy i mo´┐Żemy ch´┐Żrem krzykn´┐Ż´┐Ż - SZ´┐ŻY. Diabe´┐Ż tkwi w dowodach i na odcinku dowod´┐Żw s´┐Ż pewne problemy, trzeba pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że za tym radiem stoi pot´┐Żna kasa szmalcownika Koby´┐Ży, kt´┐Żry potomk´┐Żw Jasnog´┐Żrskiej Pani, sprzedawa´┐Ż za r´┐Żbank´┐Ż gestapowskim zbirom. Trzeba pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że w radio s´┐Ż zatrudnieni fachowcy z najlepszych esbeckich szk´┐Ż, patrz towarzysz Nowak, aspiruj´┐Żcy do wiceprezesa Radiokomitetu w czasch Jurka NIE, TW z kilkudziesi´┐Żcioletnim do´┐Żwiadczeniem.

I w ko´┐Żcu trzeba pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że kupony z tego biznesu odcina blisko po´┐Żowa hierarchii ko´┐Żcielnej i to ta gorsza po´┐Żowa. Gdyby w tych okoliczno´┐Żciach przyrody ruszy´┐Ż szamana, bez dowod´┐Żw lub ze s´┐Żabymi dowodami, ´┐Żatwo wyobrazi´┐Ż sobie nieuchronny ci´┐Żg zdarze´┐Ż. Szmalcownik wyk´┐Żada kas´┐Ż na najlepszych adwokat´┐Żw, a jak najlepszych to widomo, ´┐Że TW Nowak musia´┐Żby poprosi´┐Ż swoich dawnych mocodawc´┐Żw o 7 wspania´┐Żych. Ci znale´┐Żliby furtk´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna by szamana przepchn´┐Ż´┐Ż i tyle by´┐Żmy skazanego widzieli. Po´┐Ż´┐Żczenie zabobonu z dochodami nazywamy sekt´┐Ż, ale po´┐Ż´┐Żczenie zabobonu z brudnymi interesami obcego kapita´┐Żu, kt´┐Żry to interes "aksjologicznie" i prewencyjnie zabezpieczaj´┐Ż dawni esbecy, nazywamy zapleczem politycznym partii prawie sprawiedliwej. W momencie gdy si´┐Ż pojawia ta partia, mo´┐Żemy by´┐Ż pewni, ´┐Że RM usunie si´┐Ż w cie´┐Ż i ca´┐Ż´┐Ż propagandow´┐Ż robot´┐Ż odwal´┐Ż najwi´┐Żksi spece od pranie m´┐Żzg´┐Żw 75-letnim patriotkom, tacy jak towarzysz zapasiony kamyczek.

Bro´┐Ż Bo´┐Że, nie staram si´┐Ż zrazi´┐Ż pani Juli, czy innych szlachetnie walcz´┐Żcych z sektami, do prowadzenia skutecznej walki, proponuje jedynie, aby w tej walce postawi´┐Ż na jedynie s´┐Żuszn´┐Ż strategi´┐Ż. Z szamana trzeba wydoby´┐Ż doliniarza, takiego zwyk´┐Żego, wyrywaj´┐Żcego renty staruszkom, do takiego szacunku nie ma prawie nikt, poza kumplami z bandy. Nie wolno pod ´┐Żadnym pozorem zarzuca´┐Ż mu dzia´┐Żalno´┐Żci antysemickiej, bo to jak wiemy jest do obrony przez ka´┐Żdego papug´┐Ż. Wystarczy powiedzie´┐Ż, ´┐Że radio kt´┐Żre ma w logo wizerunek ´┐Żydowskiej Kr´┐Żlowej Polski, nie mo´┐Że by´┐Ż antysemickie, jest filosemickie z definicji i natury rzeczy. ´┐Żyd´┐Żw nie tylko kocha, ale si´┐Ż do ´┐Żyd´┐Żw modli, ´┐Żyd´┐Żwk´┐Ż wybiera na swoj´┐Ż kr´┐Żlow´┐Ż. Wobec takiej historycznie uzasadnionej argumentacji, ka´┐Żdy s´┐Żd wyda wyrok g´┐Żosz´┐Żcy, g´┐Ż´┐Żboki, wr´┐Żcz podda´┐Żczy stosunek samego szamana i jego s´┐Żuchaczy, do narodu wybranego.

Absolutnie nie ma potrzeby zamykania radia, odbierania mu g´┐Żosu i tym podobnych nies´┐Żusznych represji. Radio niech sobie gra, kolega szaman w palc´┐Żwce penitencjarnej b´┐Żdzie m´┐Żg´┐Ż sobie pos´┐Żucha´┐Ż nowego Ojca Redaktora, wybranego w drodze konkursu. Stanowisko powinien obj´┐Ż´┐Ż jaki´┐Ż niezale´┐Żny duchowny, kt´┐Żry pogodzi wszystkie opcje w RM, uwa´┐Żam ´┐Że idealny by´┐Żby Rabin z ´┐Żodzi. W ten oto cudowny i ponad podzia´┐Żami spos´┐Żb, mieliby´┐Żmy ostatecznie rozwi´┐Żzany problem z antysemityzmem radia i chrze´┐Żcija´┐Żskim przes´┐Żaniem. Jak wiemy chrze´┐Żcija´┐Żstwo bierze sw´┐Żj pocz´┐Żtek z m´┐Żdro´┐Żci Starego Testamentu, kt´┐Żry rabini uznawali za ´┐Żwi´┐Żt´┐Ż ksi´┐Żg´┐Ż na d´┐Żugo przed narodzinami Chrystusa, te´┐Ż ´┐Żyda. Kto, jak nie Rabin z ´┐Żodzi, mo´┐Że s´┐Żuchaczom RM skuteczniej wy´┐Żo´┐Ży´┐Ż, ´┐Że ´┐Żydzi nie tylko Polski nie okradli, ale Polsk´┐Ż wzbogacili, dali Polsce Tuwima, Hemara, Grudzi´┐Żskiego, niestety Dornbauma i Wassermanna r´┐Żwnie´┐Ż, no i oczywi´┐Żcie swoj´┐Ż kr´┐Żlow´┐Ż i jej syna. Porozumienie miedzy dwoma wielkimi religiami b´┐Żdzie wystarczaj´┐Żc´┐Ż pokuta za dawne grzechy redakcji, czego wszystkim wierz´┐Żcym i w´┐Żtpi´┐Żcym z ca´┐Żego serca ´┐Życz´┐Ż. Zamykamy kurek z jadem nienawi´┐Żci.

Matka_Kurka 2007-12-16 12:32

G´┐Żos´┐Żw: 632
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1214
Najlepsze teksty autora
Archiwum
G´┐Żosuj         Wy´┐Żlij na e-mail        
Wlasciciel strony nie jest autorem tekstu. Ten tekst umieszczony byl 16 grudnia 2007 na forum onet.pl pod adresem http://wiadomosci.onet.pl/1,15,11,38242667,103856809,4366141,forum.html .
Strona ma charakter archiwalny.


Czytaj e-book


Mobbing
Trudny wiek szkodliwym mitem


Najnowsze notki


05:25 Grafini von Hohenstein, c...
01:41 Najbardziej niesamowita j...
01:27 Pracowity weekend happene...
00:08 Polska, a gdzie Europa - ...
00:02 Wstrzemi´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż? Dobre ´┐Ż...
23:58 Ilu by´┐Żo frajer´┐Żw?
23:36 Bart´┐Żomiej O. , zdobywca ...
21:45 Rokita mija si´┐Ż z prawd´┐Ż!
21:06 Never again?
20:53 Polska - Gazeta Wroc´┐Żawsk...
20:27 Pies na rowerze
19:08 Dziura Alistera Darlinga
18:23 PASER POSZED´┐Ż PO OCHRON´┐Ż ...
18:23 Wampir bez z´┐Żb´┐Żw
17:49 Zabawy z broni´┐Ż - przypad...


Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
"Nowy wirus grypy mo´┐Że spowodowa´┐Ż ´┐Żwiatow´┐Ż pandemi´┐Ż"

Dyrektor ´┐Żwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Margaret Chan uzna´┐Ża, ´┐Że grypa, kt´┐Żra pojawi´┐Ża si´┐Ż w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, "ma potencja´┐Ż" spowodowania og´┐Żlno´┐Żwiatowej pandemii, cho´┐Ż jest jeszcze za wcze´┐Żnie, by powiedzie´┐Ż, ´┐Że do tego dojdzie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zrobi´┐Ż wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie

Prezydent Lech Kaczy´┐Żski zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że zrobi wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie. Tak´┐Ż deklaracj´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż w Gda´┐Żsku, po spotkaniu z przedstawicielami zwi´┐Żzk´┐Żw zawodowych gda´┐Żskiej stoczni. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


81 ofiar grypy i ponad 1300 os´┐Żb zara´┐Żonych w Meksyku

Minister zdrowia Meksyku Jose Angel Cordova poinformowa´┐Ż, ´┐Że ofiar´┐Ż ´┐Żwi´┐Żskiej grypy pad´┐Żo ju´┐Ż prawdopodobnie 81 os´┐Żb, a ponad 1300 jest zara´┐Żonych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Protest przed domem Zbigniewa Ziobry

Kilkana´┐Żcie os´┐Żb protestowa´┐Żo przed domem Zbigniewa Ziobry w Krakowie. Zgromadzeni pod domem cz´┐Żonkowie Stowarzyszenia Dialogu Spo´┐Żecznego domagali si´┐Ż od by´┐Żego ministra sprawiedliwo´┐Żci wyja´┐Żnie´┐Ż w sprawie ´┐Żmierci Barbary Blidy. Ziobro nie wyszed´┐Ż do manifestuj´┐Żcych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Steward wracaj´┐Żcy z Meksyku z chorob´┐Ż hospitalizowany

Steward linii lotniczych British Arilines, kt´┐Żry powr´┐Żci´┐Ż z Meksyku, zosta´┐Ż hospitalizowany z objawami przypominaj´┐Żcymi gryp´┐Ż - poinformowa´┐Ża nad ranem agencja AFP. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi

Zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi - powiedzia´┐Ż prezydent Polski Lech Kaczy´┐Żski. Fotyga, kt´┐Żra jest kandydatem na ambasadora Polski przy ONZ skrytykowa´┐Ża spos´┐Żb prowadzenia polskiej polityki zagranicznej przez obecn´┐Ż ekip´┐Ż rz´┐Żdow´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


My´┐Żla´┐Ży, ´┐Że bawi´┐Ż si´┐Ż pi´┐Żk´┐Ż, a to by´┐Ża bomba

Dwana´┐Żcioro dzieci zgin´┐Żo w Pakistanie, kiedy wybuch´┐Ża bomba, kt´┐Żr´┐Ż si´┐Ż bawi´┐Ży - poinformowa´┐Ża policja. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Porzuci´┐Ż dzieci, potem pr´┐Żbowa´┐Ż si´┐Ż powiesi´┐Ż
Przed kilkoma dniami, razem ze swoj´┐Ż partnerk´┐Ż, porzuci´┐Ż tr´┐Żjk´┐Ż dzieci w jednej z w´┐Żoskich pizzerii. Funkcjonariusze szybko znale´┐Żli jednak matk´┐Ż i jej przyjaciela - ukrywali si´┐Ż w lesie. M´┐Żczyzna trafi´┐Ż do aresztu. W sobot´┐Ż pr´┐Żbowa´┐Ż powiesi´┐Ż si´┐Ż na pasku w celi. [ więcej... ]


Zamordowano o´┐Żmiolatk´┐Ż z Domu Dziecka
Ostatni raz widziano j´┐Ż jak bawi´┐Ża si´┐Ż na placu zabaw. Kilka godzin p´┐Żniej szuka´┐Żo jej ju´┐Ż kilkadziesi´┐Żt os´┐Żb. Policj´┐Ż wezwa´┐Ża wychowawczyni domu dziecka, bo zaniepokoi´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że jej o´┐Żmioletnia podopieczna zbyt d´┐Żugo nie wraca z dworu. Fina´┐Ż poszukiwa´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż tragiczny - w jednym z pustostan´┐Żw w pobli´┐Żu plac´┐Żwki funkcjonariusze odnale´┐Żli zw´┐Żoki dziewczynki. [ więcej... ]


Polska czci swojego patrona
Ponad tysi´┐Żc os´┐Żb z rozsianych po Polsce parafii pod wezwaniem ´┐Żw. Wojciecha uczci dzi´┐Ż w Gnie´┐Żnie pami´┐Ż´┐Ż m´┐Żczennika i g´┐Ż´┐Żwnego patrona Polski. Uroczystej mszy przywodzi´┐Ż b´┐Żdzie prymas Polski kardyna´┐Ż J´┐Żzef Glemp. [ więcej... ]


Prezydent zgadza si´┐Ż z pogl´┐Żdami Fotygi
Lech Kaczy´┐Żski nie widzi problemu w tym, by Anna Fotyga zosta´┐Ża polskim ambasadorem przy ONZ, mimo ´┐Że by´┐Ża minister otwarcie krytykuje polityk´┐Ż zagraniczn´┐Ż rz´┐Żdu. - Prezydent mianuje (ambasador´┐Żw), to znaczy, ´┐Że si´┐Ż zgadza z ich przekonaniami, pogl´┐Żdami. Z pogl´┐Żdami Anny Fotygi ja si´┐Ż zgadzam - m´┐Żwi´┐Ż w sobot´┐Ż Lech Kaczy´┐Żski. [ więcej... ]


Porywacze zaatakowani, zak´┐Żadnik uwolniony
Nie wiadomo kto go "odbi´┐Ż", ale wiadomo, ´┐Że jest ca´┐Ży i zdrowy. Nigeryjska policja poinformowa´┐Ża, ´┐Że "uzbrojony oddzia´┐Ż" uwolni´┐Ż Brytyjczyka, kt´┐Żry zosta´┐Ż porwany na po´┐Żudniu kraju przed kilkoma tygodniami. [ więcej... ]


Tym razem nie zabija´┐Ż ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw?
Co najmniej trzy osoby zgin´┐Ży od kul na ameryka´┐Żskim Uniwersytecie Stanu Georgia. Wed´┐Żug policji tym razem strzela´┐Ż nie sfrustrowany ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw. Trwaj´┐Ż jego poszukiwania. Wed´┐Żug jednej z lokalnych gazet napastnik mo´┐Że mie´┐Ż przy sobie "wiele sztuk broni". [ więcej... ]


Lewica bierze Islandi´┐Ż na dobre
Wed´┐Żug nieoficjalnych informacji koalicja Sojuszu Socjaldemokratycznego i Zielonej Lewicy wygra´┐Ża przedterminowe wybory parlamentarne w Islandii. Lewicowe partie zdoby´┐Ży razem ponad 50 procent g´┐Żos´┐Żw. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.plCoś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne