Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 154165
wizyt: 823211
ods´┐Żon: 2099365

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Je´┐Żli Tusk i Schetyna pozwoli PiS przetrwa´┐Ż, b´┐Żdzie to naiwno´┐Ż´┐Ż, je´┐Żli nie g´┐Żupota.
Psy III, Janek Wolszewski wpad´┐Ż. Jedno jest w tym wszystkim niesamowite, oni noc´┐Ż zacieraj´┐Żc ´┐Żlady krzycz´┐Ż g´┐Żb´┐Ż pe´┐Żn´┐Ż fa´┐Ższu, ´┐Że to akcja wymierzona w nich. Dzi´┐Ż cz´┐Żowiek z fal´┐Ż na g´┐Żowie, urod´┐Ż przypominaj´┐Żcy kogo´┐Ż pomi´┐Żdzy synem Dulskiej i Panem od Reksia, wyg´┐Żosi´┐Ż mow´┐Ż jakoby nowy minister szuka´┐Ż hak´┐Żw na PiS, poprzez pr´┐Żb´┐Ż wyja´┐Żnienia, co esbecja IVRP chcia´┐Ża do swojego Kiszczaka wywie´┐Ż´┐Ż. Imaginujecie, ten typ z w´┐Żsikiem a la lata 20-te, z fryzur´┐Ż modelowan´┐Ż glanc pomad´┐Ż, drze paszcz´┐Żk´┐Ż, ´┐Że mu si´┐Ż krzywda dzieje. Nie wiem czy wiadomo o kim mowa, nie mog´┐Ż tak do ko´┐Żca napisa´┐Ż kto zacz, ale podpowiem, ´┐Że to ten stary kawaler (nie ten!) z d´┐Żinsami wyprasowanymi na kant, co si´┐Ż poci´┐Ż przegl´┐Żdaj´┐Żc akta afery seksualnej. Ten taki co jak m´┐Żwi, to si´┐Ż kobiety ´┐Żmiej´┐Ż. No jak nie wiecie, ten co mu grzebie´┐Ż w tylnej kieszeni rysuje ´┐Żopatk´┐Ż. Dobra na pewno wiecie o kogo chodzi, tylko si´┐Ż ze mn´┐Ż droczycie, na koniec opisu tylko tyle powiem, ´┐Że jakby go kto´┐Ż zobaczy´┐Ż w tej chwili, to od razu wiedzia´┐Żby o kim pisz´┐Ż, a pisze o tym Suskinie, kt´┐Żry zapewne swoimi go´┐Żymi paranojami, chce wype´┐Żni´┐Ż jeszcze ciep´┐Że miejsce po Ludwiku.

Takie akcje pod os´┐Żon´┐Ż nocy, namierzone prze GP czy inne RM, z tym ´┐Że oczywi´┐Żcie z zupe´┐Żnie innymi bohaterami, na przyk´┐Żad PO, czy SLD czym by si´┐Ż sko´┐Żczy´┐Ży? Matko Boska, to w og´┐Żle strach pomy´┐Żle´┐Ż, ´┐Żysiak zaraz napisa´┐Żby Salon III, Kurski nakr´┐Żci´┐Ż ca´┐Ży serial "Nocna Zmiana 2,5", ten emerytowany polityk, co choruje za ka´┐Żdym razem gdy zbierze baty, kupi´┐Żby sobie bazuk´┐Ż, zamiast ma´┐Żego pistoleciku. Na takich historiach zbudowano ca´┐Ż´┐Ż nad´┐Żt´┐Ż ideologi´┐Ż konaj´┐Żcej partii PiS, z takich historii powstawa´┐Ży "polityczne pot´┐Żgi", potem opiewane jako geniusze strategii, poniewa´┐Ż potrafili szanta´┐Żowa´┐Ż jednego kierownika PGR i jednego skauta wszechpolskiego, wcze´┐Żniejszymi wyborami i nagraniami, w kt´┐Żrych m´┐Żwili brzydkie wyrazy. Zawsze ta sama technika, kat dr´┐Żcy jadaczk´┐Ż, ´┐Że jest ofiar´┐Ż i co dziwne to skutkuje. Sk´┐Żd to zachowanie? Ano z prostego powodu, neoesbecja doskonale wie co robi´┐Ża i jak bardzo to si´┐Ż nie r´┐Żni´┐Żo od dzie´┐Ża starszych koleg´┐Żw z SB, na kt´┐Żrych nowa formacja si´┐Ż wzorowa´┐Ża. Co si´┐Ż robi kiedy, wiadomo, ´┐Że ka´┐Żde ´┐Żledztwo, ka´┐Żda komisja musi si´┐Ż sko´┐Żczy´┐Ż skompromitowaniem czekist´┐Żw prawie sprawiedliwych? Oczywi´┐Żcie skamle si´┐Ż w niebog´┐Żosy, ´┐Że demokracj´┐Ż morduj´┐Ż, ´┐Że zamach na Polsk´┐Ż i obrona uk´┐Żadu. Swego czasu ´┐Ża´┐Żowa´┐Żem, ´┐Że do rz´┐Żdu trafi´┐Ż Schetyna, ale jak patrz´┐Ż na tego sympatycznego Klicha, na tego cywilizowanego ´┐Żwi´┐Żkalskiego, to sobie my´┐Żl´┐Ż, ´┐Że zaburzony Antoni, Zero Gw´┐Żd´┐Ż i ca´┐Ża sitwa pisowska, mog´┐Ż z tymi przyzwoitymi lud´┐Żmi swoimi bolszewickimi metodami zrobi´┐Ż wszystko.

Dzi´┐Ż powoli zaczynam Bogu dzi´┐Żkowa´┐Ż, ´┐Że pan Grzegorz dosta´┐Ż resort i to tak istotny, na te hordy dewot´┐Żw poch´┐Żoni´┐Żtych przez peerelowsk´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż, potrzebny jest Grzegorz Zawodowiec. Ten facet w bia´┐Żych r´┐Żkawiczkach wyko´┐Żczy´┐Ż takie zaka´┐Ży partyjne jak Jan Maria i jego Nelly, co to nieustannie mieli poczucie, ´┐Że POPiS jest dobrem Polski. Teraz zadanie jest jeszcze ´┐Żatwiejsze, takich "Maurer´┐Żw" jak Janek Wpad´┐Ż, jak Antoni permanentnie zaburzony, czy emerytowany lider schowany za sp´┐Żdnic´┐Ż mamusi, trzeba wykosi´┐Ż i to bez wyrzut´┐Żw. Jan Maria dawa´┐Ż jeszcze szans´┐Ż na popraw´┐Ż, wi´┐Żc mo´┐Żna by´┐Żo si´┐Ż waha´┐Ż, tych neobolszewik´┐Żw trzeba zutylizowa´┐Ż zanim si´┐Ż odrodz´┐Ż, a co´┐Ż takiego je´┐Żli nie dobite, odradza si´┐Ż zawsze. Wyci´┐Ż´┐Ż w pie´┐Ż watahy, dopiero w´┐Żwczas rozs´┐Żdni ludzie, kt´┐Żrych si´┐Ż z tej neobolszewickiej partii systematycznie eksterminuje, b´┐Żd´┐Ż mieli szans´┐Ż stworzy´┐Ż przyzwoit´┐Ż formacj´┐Ż. Przecie´┐Ż w tej paramilitarnej organizacji rz´┐Żdzi jeden paranoik i g´┐Żra kilkunastu, je´┐Żli ju´┐Ż nie kilku zakapior´┐Żw, gotowych pu´┐Żci´┐Ż si´┐Ż z ka´┐Żdym, cho´┐Żby z LiD, aby wyrwa´┐Ż swoje. Pan naczelny ideolog od ciemnego ludu, co to ju´┐Ż raz zdejmowa´┐Ż portki przed kumplami wszechpolskimi, teraz wypina wazelinowane "policzki" przed sekretarzem SLD i zach´┐Żca do poprawnych stosunk´┐Żw, r´┐Żwnie´┐Ż medialnych.

Patrz´┐Żc na to wszystko, zw´┐Żaszcza te nowe hordy janczar´┐Żw partyjnych, brzydkich dwudziestoletnich, kt´┐Żrzy strzykaj´┐Ż toksynami na lewo i prawo, trzeba zda´┐Ż sobie spraw´┐Ż z jednego. Je´┐Żli teraz nie odbije si´┐Ż tego co ledwie ´┐Żyje, to za 4 lata czeka nas powt´┐Żrka z dwuletniej paranoi, w wersji 4-letniej, a tego to ju´┐Ż nikt zdrowy na ciele i umy´┐Żle nie przetrwa. To nie b´┐Żdzie ´┐Żadna opozycja, to b´┐Żdzie uzurpacja w´┐Żadzy, przeniesiona do pa´┐Żacu mniej wa´┐Żnego brata. Dlatego panie Grzegorzu, ja pana bardzo przepraszam za wszelkie z´┐Że s´┐Żowa, niech pan wybaczy i we´┐Żmie si´┐Ż do roboty, tak jak pan to potrafi najlepiej. Poza panem nie widz´┐Ż mocnego na t´┐Ż hydr´┐Ż, urywa´┐Ż ´┐Żeb, po ´┐Żbie, zamkn´┐Ż´┐Ż uszy na lamenty, nie odwraca´┐Ż si´┐Ż za siebie, i´┐Ż´┐Ż ´┐Żmia´┐Żo po trupie neobolszewickiej formacji. Pozwoli´┐Ż przetrwa´┐Ż temu czemu´┐Ż, to jak przerwa´┐Ż kuracj´┐Ż antybiotykow´┐Ż w po´┐Żowie leczenia. Jeden sukces ju´┐Ż jest, ale to jest sukces po´┐Żowiczny. Do pe´┐Żni szcz´┐Żcia i normalno´┐Żci brakuje reanimacji PC zmagaj´┐Żcej si´┐Ż z Lepperem o 5% poparcia. Panie Grzegorzu pan si´┐Ż nie boi 2/3 Sejmu i 3/4 Polski za panem stoi, pan "wyrwie chwasta", a b´┐Żdzie panu wszystko wybaczone. Przepraszam za ten ´┐Żagodny ton i obiektywn´┐Ż ocen´┐Ż czego´┐Ż co j´┐Żzykiem kulturalnego cz´┐Żowieka opisa´┐Ż si´┐Ż nie da.

Matka_Kurka 2007-11-17 17:12
G´┐Żos´┐Żw: 315


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1171

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1949


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1141


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1100


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 999


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 751


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 660


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 636


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 636


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 634


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 623Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha