Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

Oddanych g´┐Żos´┐Żw:
115235

Unikalnych wizyt
w miesiącach:
poprzednim 68690
aktualnym 54707

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


W´┐Żtpliwo´┐Żci! Czy nowa w´┐Żadza da rad´┐Ż? Czy PiS rozpadnie si´┐Ż na 2 czy 1000 drzazg!
Podjechali autobusem, co ju´┐Ż na wje´┐Żdzie by´┐Żo wielkim puszczeniem oka do elektoratu, czekaj´┐Żcego na takie gesty po bizantyjskich podr´┐Żach 7 limuzynami na jednego ma´┐Żego premiera. Przyszli bez "borowik´┐Żw", puszczaj´┐Żc kolejne oczko do elektoratu, dot´┐Żd ogl´┐Żdaj´┐Żcego ma´┐Żego premiera, przechadzaj´┐Żcego si´┐Ż po Sejmie mi´┐Żdzy lasem 8 borowc´┐Żw. Dwa mrugni´┐Żcia powiek i mamy u´┐Żmiech na twarzach Polak´┐Żw, ´┐Żakn´┐Żcych normalno´┐Żci po dw´┐Żch latach paranoi. Gdy posz´┐Ży oczka, Tusk wbi´┐Ż gw´┐Żd´┐Ż do trumny, przemawiaj´┐Żc w trzech zdaniach, ´┐Że w´┐Żadza jest po to aby j´┐Ż ´┐Żciga´┐Ż, nie po to by sama ´┐Żciga´┐Ża. Pi´┐Żknie, mnie si´┐Ż ten start podoba´┐Ż i to z dw´┐Żch powod´┐Żw. Pow´┐Żd pierwszy, symboliczne gesty normalno´┐Żci cho´┐Ż pozorowane i tak naprawd´┐Ż blichtrem "pachn´┐Żce", wszak zaraz potem wsi´┐Żd´┐Ż do limuzyn, pokazuj´┐Ż, ´┐Że ta nowa w´┐Żadza nie ma opor´┐Żw przed pewnym rodzajem upokorzenia. Gdyby tak kt´┐Żremu´┐Ż z braci zaproponowano, aby si´┐Ż "karn´┐Ż´┐Ż" do gabinetu innego brata mulitvanem us´┐Żyszeliby´┐Żmy, ´┐Że to zdrada tradycyjnych warto´┐Żci, p´┐Żaszczenie si´┐Ż przed Niemcami i profanacja grobu przodk´┐Żw motywowana wsp´┐Żprac´┐Ż z SB. Powodem drugim jest fakt, ´┐Że przynajmniej i ju´┐Ż od startu, nikomu nie odbi´┐Ża sodowa, co nie znaczy, ´┐Że odbi´┐Ż nie mo´┐Że, ale przynajmniej na pocz´┐Żtku przyjemnie popatrze´┐Ż. W´┐Żadza, kt´┐Żra chocia´┐Ż od ´┐Żwi´┐Żta odmawia sobie przywilej´┐Żw, zdradza jakie´┐Ż fragmenty pokory. By´┐Ż mo´┐Że to tania, cho´┐Ż kwiecista symbolika, niemniej jednak lepsze to od klomb´┐Żw poprzednik´┐Żw przerobionych na ogrody Semiramidy. Nie mog´┐Ż si´┐Ż przyczepia´┐Ż do Tuska, przykro mi, p´┐Żki co nie mog´┐Ż. Pod publiczk´┐Ż te wszystkie efektowne gesty, ale takie antidotum nale´┐Ży nam si´┐Ż jak najbardziej i nie ma co darowanej pokorze w´┐Żadzy w z´┐Żby zagl´┐Żda´┐Ż. Podoba mi si´┐Ż spos´┐Żb traktowania medi´┐Żw, podoba mi si´┐Ż nowa pani rzecznik, nieustannie nie podoba mi si´┐Ż Schetyna i marginalizowanie Zdrojewskiego, ale to zmartwienie jest niczym w por´┐Żwnaniu z utrapieniami ubieg´┐Żych lat.

Tyle o formie. O tre´┐Żci jeszcze nic nie wiemy, ale je´┐Żli wolno mi co´┐Ż podpowiedzie´┐Ż nowej w´┐Żadzy, to podpowiadam. Na starcie mo´┐Żna zrobi´┐Ż rzeczy oczekiwane przez Polak´┐Żw i niewymagaj´┐Żce ´┐Żadnych nak´┐Żad´┐Żw. Pierwsze projekty same si´┐Ż prosz´┐Ż o g´┐Żosowanie, oddzielenie ministra od prokuratora, porz´┐Żdek w TV publicznej, abolicja podatkowa dla "Irlandczyk´┐Żw", zak´┐Żadanie firmy w 15 minut w jednym okienku, poszatkowanie NFZ na konkuruj´┐Żce ze sob´┐Ż fundusze, uproszczenie podatk´┐Żw, zw´┐Żaszcza idiotycznej ksi´┐Żgi VAT, w kt´┐Żrej wiklin´┐Ż jako kosz sprzedaje si´┐Ż na 22%, a wiklin´┐Ż jako sto´┐Żek na 7%. Sprawy zagraniczne s´┐Ż kolejnym wymarzonym obiektem sukces´┐Żw, wystarczy pojecha´┐Ż gdziekolwiek, u´┐Żmiechn´┐Ż´┐Ż si´┐Ż, powiedzie´┐Ż dzie´┐Ż dobry i wraca do ´┐Żwiata ´┐Żywych normalna Polska, ´┐Żwiadoma swojej warto´┐Żci, ale nie wrzeszcz´┐Żca o okupacji i karze ´┐Żmierci. Sprawy wymagaj´┐Żce nak´┐Żad´┐Żw s´┐Ż dla mnie zagadk´┐Ż i w tym wypadku z uporem maniaka b´┐Żd´┐Ż powtarza´┐Ż, ´┐Że wszystko za´┐Żatwi Euro 2012. To ta impreza wyznacza nak´┐Żady, terminy, inwestycje i w Polsce inaczej si´┐Ż nie da, musi by´┐Ż bat, aby powsta´┐Ża droga i stadion. Je´┐Żli PO skupi si´┐Ż na trzech, g´┐Żra czterech du´┐Żych projektach i b´┐Żdzie konsekwentnie je realizowa´┐Ż ma sukces w gar´┐Żci, najgorsze co si´┐Ż mo´┐Że zdarzy´┐Ż to przesz´┐Żo´┐Ż´┐Ż, a przesz´┐Żo´┐Ż´┐Ż to nieustaj´┐Żca debata czy warto i kiedy warto. G´┐Żupio i nienaturalnie jest dobrze pisa´┐Ż o w´┐Żadzy, ale ja naprawd´┐Ż nie widz´┐Ż w tej chwili powod´┐Żw aby si´┐Ż czepia´┐Ż. W Sejmie nie ma Leppera i Giertycha, po´┐Żr´┐Żd wszystkich partii rz´┐Żdz´┐Ż te, kt´┐Żre w tej chwili s´┐Ż najlepsze na polskiej estradzie politycznej. Nie mog´┐Żo si´┐Ż nam lepiej u´┐Żo´┐Ży´┐Ż, u´┐Żo´┐Ży´┐Żo si´┐Ż nam optymalnie na to, na co nas sta´┐Ż. Mamy dobr´┐Ż koniunktur´┐Ż, jeste´┐Żmy w UE, mamy wielk´┐Ż imprez´┐Ż sportow´┐Ż do zrobienia, takich liczby szcz´┐Żliwych zbieg´┐Żw okoliczno´┐Żci nie by´┐Żo jeszcze nigdy. Nikt nie m´┐Żwi, ´┐Że i tego nie mo´┐Żna schrzani´┐Ż, nie takie rzeczy i okazje w Polsce si´┐Ż chrzani´┐Żo, ja jednak chce wierzy´┐Ż, ´┐Że tym razem si´┐Ż uda.

Wida´┐Ż te´┐Ż nie od dzi´┐Ż, ´┐Że ta opozycja, kt´┐Żra jest, nie b´┐Żdzie opozycj´┐Ż, ale alternatywn´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż skupion´┐Ż wok´┐Ż mniej wa´┐Żnego brata. Bardziej wa´┐Żny brat skleci´┐Ż trzy zdania na kartce, ´┐Że musia´┐Ż wyj´┐Ż´┐Ż na poczt´┐Ż i da´┐Ż tym samym do zrozumienia, ´┐Że on nam jeszcze b´┐Żdzie chcia´┐Ż co´┐Ż tam pokaza´┐Ż. Ta sytuacja r´┐Żwnie´┐Ż jest okoliczno´┐Żci´┐Ż sprzyjaj´┐Żc´┐Ż nowej w´┐Żadzy. Ponad rok temu pisa´┐Żem sobie, ´┐Że PiS w roli policjanta nie jest takim z´┐Żym rozwi´┐Żzaniem. Co prawda to policjant patologiczny, ze sk´┐Żonno´┐Żciami do sadyzmu, ale na w´┐Żadz´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie taki glina jest najlepszy. Podejrzewam r´┐Żwnie´┐Ż, ´┐Że PiS w roli alternatywnej, sabotuj´┐Żcej w´┐Żadzy, spali si´┐Ż szybciej ni´┐Ż wszyscy sobie tego ´┐Życzymy. PiS przez Polak´┐Żw nie jest postrzegany jako bezradna opozycja, PiS jest przez Polak´┐Żw postrzegany jako w´┐Żadza, skupiona w pa´┐Żacu brata i tak si´┐Ż szcz´┐Żliwie sk´┐Żada, ´┐Że zaplecze wszystkich dotychczasowych prezydent´┐Żw zawsze ko´┐Żczy´┐Żo marnie. Dotyczy to ka´┐Żdego zaplecza, zar´┐Żwno by´┐Żych jak i niedosz´┐Żych prezydent´┐Żw. Marnie sko´┐Żczy´┐Żo PC, zaplecze Wa´┐Ż´┐Żsy, marnie BBWR, marnie sko´┐Żczy´┐Ża SLD i nie inaczej AWS Krzaklewskiego. PiS pozbywa si´┐Ż ostatnich my´┐Żl´┐Żcych pos´┐Ż´┐Żw, niczego nadal nie rozumiej´┐Ż, nie maj´┐Ż poj´┐Żcia dlaczego przegrali te wybory i co wi´┐Żcej robi´┐Ż wszystko, aby znikn´┐Ż´┐Ż ze sceny raz na zawsze. Tusk znalaz´┐Ż spos´┐Żb na Kaczy´┐Żskiego. Kiedy dzieje si´┐Ż co´┐Ż bulwersuj´┐Żcego, jak spos´┐Żb przekazywania w´┐Żadzy i inne ´┐Żmiesznostki, Donald m´┐Żwi kr´┐Żtko, ´┐Że pan Jarek na pewno mia´┐Ż jakie´┐Ż zaj´┐Żcia, albo zaniem´┐Żg´┐Ż. Gdyby by´┐Ż zdr´┐Żw i wolny, zachowa´┐Żby si´┐Ż godnie, poniewa´┐Ż jest chory i zaj´┐Żty, trzeba mu wybaczy´┐Ż. Poza tym to tylko formalno´┐Ż´┐Ż, s´┐Ż sprawy wa´┐Żniejsze dla Polski. Ta bro´┐Ż jest zab´┐Żjcza, o´┐Żmiesza i jednocze´┐Żnie nie wdaje si´┐Ż w awantury. Jaki´┐Ż tam promil ´┐Żwiadomo´┐Żci do "splin (splin to nie liter´┐Żwka) doktor´┐Żw" PiS dotar´┐Ż i wymy´┐Żlili: "´┐Życzymy powodzenia Tuskowi, bo ´┐Życzymy dobrze Polsce". Problem polega na tym, ´┐Że hase´┐Żko wyuczone na pami´┐Ż´┐Ż w czasie partyjnych szkole´┐Ż, powtarzane przez Putr´┐Ż, ma´┐Żego i wi´┐Żkszego brata, czy debiutant´┐Żw z PiS zawsze brzmi tak samo, cedzone przez z´┐Żby na tle ´┐Żwiec´┐Żcych ze z´┐Żo´┐Żci oczu. To s´┐Ż ´┐Życzenia zdrowia sk´┐Żadane przez wirusa i ciemny lud tego nie kupuje. I to by by´┐Żo na tyle, a krytyka nowej w´┐Żadzy b´┐Żdzie jeszcze nie raz, bo jeszcze nie raz nowa w´┐Żadza da cia´┐Ża, tego niestety jestem pewien, Ameryki nie odkrywaj´┐Żc.

Matka_Kurka 2007-11-16 16:18
G´┐Żos´┐Żw: 164


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1168

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1798


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1076


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1057


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 926


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 695


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 592


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 581


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 576


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 567


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 548Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

Kosowo


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha