Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g´┐Żos´┐Żw: 154165
wizyt: 823209
ods´┐Żon: 2099363

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Fani nie pami´┐Żtaj´┐Ż co Jaros´┐Żaw powiedzia´┐Ż wczoraj, moje teksty oprawiaj´┐Ż w ramki!
Dzi´┐Ż b´┐Żdzie troch´┐Ż o ca´┐Żej sekcie prawej i sprawiedliwej, ale z obrazkami, przyk´┐Żadami i odrobin´┐Ż prywaty. Pisuje sobie tutaj od dw´┐Żch lat, zdarza´┐Żo si´┐Ż pisa´┐Ż rzeczy m´┐Żdre i takie bardziej od m´┐Żdro´┐Żci odleg´┐Że, ´┐Żmieszne i ponure, emocjonalne i wa´┐Żone. Wielu ludzi za moje pisanie dzi´┐Żkowa´┐Żo, wielu si´┐Ż nie zgadza´┐Żo, gros wylewa´┐Żo pomyje, ale to wszystko mie´┐Żci si´┐Ż w kanonie normalnych forumowych zachowa´┐Ż. Ja tam "bra´┐Żmi" nie jestem, ´┐Żebym si´┐Ż domaga´┐Ż uwielbienia, czy przepraszania za stwierdzenie "biologicznego faktu". W og´┐Żle raczej jestem cz´┐Żowiekiem stroni´┐Żcym od przeprosin i fleszy, dlatego te´┐Ż uwa´┐Ża´┐Żem swoj´┐Ż "tw´┐Żrczo´┐Ż´┐Ż" za standardow´┐Ż, ot zwyk´┐Że pisanie po forach. Okazuje si´┐Ż jednak i to okazuje si´┐Ż coraz cz´┐Żciej, ´┐Że dla pojedynczych egzemplarzy matka kurka staje si´┐Ż kim´┐Ż wi´┐Żcej ni´┐Ż forumowiczem, kim´┐Ż wi´┐Żcej ni´┐Ż grafomanem, czy ubekiem, matka kurka dla pojedynczych egzemplarzy staje si´┐Ż sensem ´┐Życia. Swego czasu dokonywa´┐Żem analizy "wiernego czytelnika", rzecz odnosi´┐Ża si´┐Ż do alergik´┐Żw, widz´┐Żcych nick matka kurka i nie potrafi´┐Żcych si´┐Ż powstrzyma´┐Ż przed jednozdaniowym kichni´┐Żciem: "ty grafomanie, ty ubeku, ty lidowcu itd." Jednak i ta kategoria nie pasuje do pojedynczych egzemplarzy, kt´┐Żre uku´┐Ży sobie z matki kurki sens ´┐Życia. By´┐Żo kilka takich nick´┐Żw biegaj´┐Żcych regularnie za mn´┐Ż i poszukuj´┐Żcych zwady, nie wspomn´┐Ż o nazwach, bo o umar´┐Żych ´┐Żle si´┐Ż nie m´┐Żwi, a pomarli wszyscy, kt´┐Żrzy domagali si´┐Ż polemiki. Pomarli poniewa´┐Ż doczekali si´┐Ż polemiki nie na poziomie, kt´┐Żry wyznaczyli, ale na poziomie, kt´┐Żrego okiem nie si´┐Żgaj´┐Ż i rozumem nie ogarniaj´┐Ż.

Dzi´┐Ż nie b´┐Żd´┐Ż polemizowa´┐Ż z pojedynczymi egzemplarzami dla kt´┐Żrych jestem sensem ´┐Życia, dzi´┐Ż chcia´┐Żbym wyrazi´┐Ż przera´┐Żenie swoj´┐Ż niebywa´┐Ża popularno´┐Żci´┐Ż. Moja s´┐Żawa zaczyna mi uwiera´┐Ż, to ju´┐Ż nie jest taka zwyk´┐Ża popularno´┐Ż´┐Ż, to jest co´┐Ż wi´┐Żcej. Doczeka´┐Żem si´┐Ż kultu za ´┐Życia, co prawda jest to kult g´┐Żupoty i agresji, ale ja jako ateista jestem otwarty na wszelkie religie. Czytam od niedawna teksty jeszcze ´┐Żyj´┐Żcego nicka, niejakiego matki burka i jako´┐Ż nie mam w´┐Żtpliwo´┐Żci, ´┐Że to zombie, niegdysiejszego nicka, kt´┐Żry pomar´┐Ż by´┐Ż ju´┐Ż na samym pocz´┐Żtku mojej s´┐Żawy. Co´┐Ż go ubod´┐Żo u szczytu mojej kariery, by´┐Ż mo´┐Że co´┐Ż, co przekre´┐Żli´┐Żo jego w´┐Żasn´┐Ż s´┐Żaw´┐Ż i tak ju´┐Ż go bodzie i b´┐Żdzie bod´┐Żo po kres dni jego lub moich. Wszystko rozumiem, ale ´┐Żeby tapetowa´┐Ż sobie ´┐Żciany tekstami, kt´┐Żrych ja nie pami´┐Żtam gdzie i w jakich okoliczno´┐Żciach zosta´┐Ży pope´┐Żnione, to ju´┐Ż nie jest kibicowanie, wierno´┐Ż´┐Ż, to nawet nie jest fanatyczne uwielbienie, to jest w´┐Ża´┐Żnie sens ´┐Życia, wypaczony rzecz oczywi´┐Żcie oczywista. Nie zdawa´┐Żem sobie sprawy z tego, ´┐Że w umy´┐Żle czytelnika mo´┐Że powsta´┐Ż takie spustoszenie po lekturze moich wywod´┐Żw. Tak si´┐Ż chyba powinno definiowa´┐Ż ostatni´┐Ż faz´┐Ż s´┐Żawy, kiedy fani przytaczaj´┐Ż ci teksty z dzieci´┐Żstwa, twoje pierwsze wiersze z IVB, kiedy pokazuj´┐Ż ci fotografie z wycieczki do Karpacza, gdzie ledwie si´┐Ż rozpoznajesz obok kole´┐Żanki, w kt´┐Żrej si´┐Ż podkochiwa´┐Że´┐Ż, to znaczy, ´┐Że jeste´┐Ż niebezpiecznie s´┐Żawny, ´┐Że jeste´┐Ż wielki jak Lennon i tylko czekaj na swoj´┐Ż kulk´┐Ż. Kojarzy mi si´┐Ż te´┐Ż ten stopie´┐Ż niezdrowej fascynacji z ameryka´┐Żskimi filmami w gatunku "Siedem", cialis kopen albo "Milczenie owiec". Podejrzewam, ´┐Że osobnik o nicku matka burka, potrafi´┐Żby w wi´┐Żziennej celi wyskroba´┐Ż ´┐Ży´┐Żeczk´┐Ż od herbaty, zbi´┐Żr tekst´┐Żw matki kurki z dowolnego okresu tw´┐Żrczo´┐Żci.

Dlaczego marnuj´┐Ż czas na tego rodzaju analizy, na te ´┐Żmieszno´┐Żci i politowania godne uwielbienie mojej skromnej osoby? Pisze o tym dlatego, ´┐Że jestem stopniem uzale´┐Żnienia od mojej tw´┐Żrczo´┐Żci szczere przera´┐Żony. Kt´┐Żry´┐Ż z rodzic´┐Żw m´┐Żodzie´┐Żowc´┐Żw PiS w ko´┐Żcu wytoczy mi proces za wp´┐Żywanie na pod´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż pociech, albo kt´┐Żra´┐Ż ´┐Żona obije szpilkami twarz, z zazdro´┐Żci o m´┐Ża sp´┐Żdzaj´┐Żcego ca´┐Że dnie na archiwizowaniu i analizowaniu moich dzie´┐Ż zebranych. Kiedy´┐Ż si´┐Ż doczekam, ´┐Że starszy brat st´┐Żucze mi ry´┐Żo, za zmarnowanie ´┐Życia siostrze, albo za to, ´┐Że m´┐Żodszy brat zbzikowa´┐Ż. Obawiam si´┐Ż o zdrowie czytelnik´┐Żw nie potrafi´┐Żcych pogodzi´┐Ż si´┐Ż z sednem i ewolucj´┐Ż moich pogl´┐Żd´┐Żw, mojego widzenia rzeczywisto´┐Żci. Ka´┐Żdego dnia nie zgadzam si´┐Ż z pos´┐Żem, publicyst´┐Ż, takim, czy owakim, wielu doprowadza mnie do pasji, ale dalib´┐Żg nie wiem, co m´┐Żwi´┐Ż ten pose´┐Ż wczoraj, nie mam poj´┐Żcia co jada na ´┐Żniadanie, czy ma ´┐Żon´┐Ż, c´┐Żrk´┐Ż, gdzie mieszka i jaki jest jego ulubiony kolor. Nie mam takiej wiedzy nawet o swoim ulubionym pisarzu Dostojewskim, nie wiem mo´┐Że wyros´┐Żem z idoli. Moi najbardziej zagorzali fani, dla kt´┐Żrych jestem sensem ´┐Życia, wiedz´┐Ż o mnie wszystko, a reszty si´┐Ż domy´┐Żlaj´┐Ż. Tak zupe´┐Żnie powa´┐Żnie, jest naprawd´┐Ż rzecz´┐Ż przera´┐Żaj´┐Żc´┐Ż i przygn´┐Żbiaj´┐Żc´┐Ż, kiedy si´┐Ż obserwuje ludzi gotowych umrze´┐Ż za trzy litery "PiS". Podobne obsesyjne zachowania s´┐Ż niezwykle charakterystyczne dla wodza tej partii, on po dw´┐Żch latach b´┐Żdzie wytacza´┐Ż procesy o obrazy, on pami´┐Żta, ´┐Że w 1991 roku jego konkurent m´┐Żwi´┐Ż co´┐Ż, co by´┐Żo pochlebne dla Niemc´┐Żw.

On kaza´┐Ż swoim w´┐Żazizadkom przygotowa´┐Ż spis niepochlebnych wypowiedzi na temat braci z ostatnich dw´┐Żch lat. Tacy ludzie o konstrukcji psychicznej matki burka, zostaj´┐Ż szefami resort´┐Żw, tapetuj´┐Ż sobie gabinety wersami swoich wrog´┐Żw i biegaj´┐Ż potem z gwo´┐Żdziami za premierami i k´┐Żad´┐Ż si´┐Ż do ´┐Ż´┐Żka z pos´┐Żankami opozycyjnymi by wyrwa´┐Ż serce i bezcenne kompromituj´┐Żce plotki. To takie matki burki, budowa´┐Ży IVRP przez te ostanie dwa lata i takie burki, dzi´┐Ż ujadaj´┐Ż, bo ´┐Ża´┐Żcuch si´┐Ż skr´┐Żci´┐Ż, a wyborcy rzekli "buda burki". Taka mnie nasz´┐Ża refleksja, ´┐Że cud obiecany przez jednego z przeci´┐Żtnych polityk´┐Żw ju´┐Ż si´┐Ż sta´┐Ż, wprawdzie nie ma Irlandii, ale wr´┐Żci´┐Ża Polska, wyrwana ludziom, kt´┐Żrzy ka´┐Ż´┐Ż si´┐Ż przeprasza´┐Ż za u´┐Życie s´┐Żowa "bracia" i ludziom, kt´┐Żrzy za tych braci daliby sobie odci´┐Ż´┐Ż klejnoty rodowe r´┐Żczk´┐Ż od brzytwy. Druga refleksja, jest r´┐Żwnie smutna, szczerze m´┐Żwi´┐Żc nie mia´┐Żem poj´┐Żcia, ´┐Że pisz´┐Żc tu na forum jestem w stanie wygenerowa´┐Ż obsesj´┐Ż na punkcie mojej skromnej osoby u cho´┐Żby jednego czytelnika, czy te´┐Ż sztabowej grupy czytelnik´┐Żw - myli´┐Żem si´┐Ż. Odesz´┐Żo to z czym nie da´┐Żo si´┐Ż ´┐Ży´┐Ż, ale patrz´┐Żc na tych dw´┐Żch, za przeproszeniem, braci, i ich matki burki, nie mam w´┐Żtpliwo´┐Żci, ´┐Że przy takim obsesyjnym zaanga´┐Żowaniu, to b´┐Żdzie chcia´┐Żo wr´┐Żci´┐Ż i to jak najszybciej.

Matka_Kurka 2007-10-26 10:57
G´┐Żos´┐Żw: 175


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1138

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1949


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1141


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1100


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 999


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 751


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 660


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 636


08 maja 2007 by Matka Kurka

Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż jest insynuacja jakobym studiowa´┐Ż z perypetiami, gdy´┐Ż czasookres studiowania by´┐Ż ambiwalentnie sprz´┐Żony z dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż polityczn´┐Ż. Zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żem studia w roku pa´┐Żskim 1983 i ju´┐Ż w roku Anno Domini 1997 odebra´┐Żem dyplom prawniczy z macierzystego, przypisanego do mojej rejonizacji wydzia´┐Żu, co da´┐Żo w du´┐Żym skr´┐Żcie 14 lat edukacji. Czasookres studiowania by´┐Ż przes´┐Żank´┐Ż do podj´┐Żcia dzia´┐Żalno´┐Żci na p´┐Ża... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16
G´┐Żos´┐Żw: 636


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 634


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 623Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha