Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Lech i Jarosław
Jarosław - człowiek znikąd
Siedem cud´┐Żw
Mały kapral

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Donald Tusk (na konferencji) m´┐Żwi´┐Ż jak cz´┐Żowiek, nie polityk! Podoba´┐Żo mi si´┐Ż!
Patrzy´┐Żem i s´┐Żucha´┐Żem nowego premiera i jako´┐Ż tak nieswojo si´┐Ż czu´┐Żem. Nie by´┐Żo s´┐Żowa o zagro´┐Żeniu dla w´┐Żadzy, zagro´┐Żeniu p´┐Żyn´┐Żcym ze strony medi´┐Żw, elit, ´┐Żrednio wykszta´┐Żconych, korporacji, z´┐Żodziei i zwartych szereg´┐Żw po stronie ZOMO. Nie zauwa´┐Ży´┐Żem te´┐Ż, aby sta´┐Ża si´┐Ż krzywda komukolwiek, jaka si´┐Ż dzia´┐Ża wielu pami´┐Żtnego 13 grudnia. Tak si´┐Ż przyzwyczai´┐Żem do gomu´┐Żkowskiej retoryki, ´┐Że ze zdziwieniem patrzy´┐Żem jak zwyci´┐Żski polityk zachowuje si´┐Ż z pokor´┐Ż. Wi´┐Żcej w nim obaw zwi´┐Żzanych z now´┐Ż funkcj´┐Ż ni´┐Ż pewno´┐Żci siebie. B´┐Żg raczy wiedzie´┐Ż na jak d´┐Żugo starczy tej pokory, niemniej jednak u poprzednika nie zauwa´┐Ży´┐Żem cho´┐Żby krzty, tego co zaprezentowa´┐Ż nast´┐Żpca. Chce mi si´┐Ż wierzy´┐Ż, ´┐Że czeka nas nowa jako´┐Ż´┐Ż, polityczna kuchnia pe´┐Żna niespodzianek zostanie zamkni´┐Żta, Polakom i dziennikarzom b´┐Żdzie pokazywana kie´┐Żbasa, a nie filmy z jej produkcji. Tak, tak, nie zwariowa´┐Żem, mnie nie interesuje, kto z kim, dlaczego i jak to robi, mnie interesuje efekt ko´┐Żcowy, w postaci normalnej s´┐Żu´┐Żby zdrowia, normalnej drogi itd. Jak si´┐Ż dogadaj´┐Ż, nie moja sprawa, niech si´┐Ż targuj´┐Ż, wyrywaj´┐Ż sobie fotele, bylebym tego nie widzia´┐Ż. Ja chc´┐Ż widzie´┐Ż ministra kompetentnego, w pe´┐Żnej krasie, w garniturze, por´┐Żd ministra mnie nie interesuje, rozpi´┐Żta koszula, popijanie drink´┐Żw i rzucenie mi´┐Żsa w trakcie pertraktacji, niech sobie koalicjanci zachowaj´┐Ż dla siebie. Do mnie porosz´┐Ż wyj´┐Ż´┐Ż ´┐Żadnie ubranym i przedstawi´┐Ż projekty ustaw. Obawiam si´┐Ż tylko jednej rzeczy, obawiam si´┐Ż "bratniej" opozycji. Z tym trzeba zrobi´┐Ż porz´┐Żdek, ´┐Żadnego zamachu na demokracj´┐Ż, normalne, zwyk´┐Że wspomo´┐Żenie chorych. Jest w partii PiS wiele os´┐Żb, kt´┐Żre nie chce ´┐Żle dla Polski i dla siebie samych, im tylko brakuje drogi ku przysz´┐Żo´┐Żci, dlatego z przyzwyczajenia id´┐Ż z wodzem na skraj przepa´┐Żci. W´┐Żdz zbzikowa´┐Ż, wida´┐Ż to na ka´┐Żdym kroku, gadane ma coraz gorsze, boi si´┐Ż coraz bardziej, szkoda inteligentnych pos´┐Ż´┐Żw i inteligentnego elektoratu, kt´┐Żry trwa bez sensu przy ostatecznie przegranych. Przegranych nie w sensie wyniku, ale w sensie z´┐Żej sprawy, kt´┐Żr´┐Ż firmuj´┐Ż.

Jaros´┐Żaw ma´┐Ży - cz´┐Żowiek, kt´┐Żry nadal nic nie rozumie i ju´┐Ż nie zrozumie, staje si´┐Ż bardziej niebezpieczny ni´┐Ż by´┐Ż dot´┐Żd. Jego ostatnie popisy, ´┐Żwiadcz´┐Ż o pog´┐Ż´┐Żbiaj´┐Żcej si´┐Ż zapa´┐Żci spiskowej. Kiedy´┐Ż jeszcze da´┐Żo si´┐Ż odr´┐Żni´┐Ż Jaros´┐Żawa od Macierewicza, czy ´┐Żysiaka, dzi´┐Ż Jaros´┐Żaw ich przegoni´┐Ż, oderwa´┐Ż si´┐Ż od peletonu, sta´┐Ż si´┐Ż samotnym liderem tak dobrze znanego oszo´┐Żomstwa. PO ma jeszcze jedn´┐Ż wielk´┐Ż misj´┐Ż przed sob´┐Ż, sprowadzi´┐Ż PiS do poziomu PC. Oddzieli´┐Ż zakon od normalnych pos´┐Ż´┐Żw i normalnego elektoratu. Demokracja nie mo´┐Że by´┐Ż zdrow´┐Ż, je´┐Żli 30% wyborc´┐Żw popiera niezr´┐Żwnowa´┐Żonego ekstremist´┐Ż. Niech sobie b´┐Żdzie taka partia jak PC, w ka´┐Żdym spo´┐Żecze´┐Żstwie buforuje si´┐Ż ekstrema, nawet lepiej, ´┐Że pod jednym szyldem. Problem polega na tym, ´┐Że w tej chwili ekstrema generuje 5 milion´┐Żw Polak´┐Żw i takie zjawisko jest patologi´┐Ż niespotykan´┐Ż w dojrza´┐Żej demokracji. Trzy komisje ´┐Żledcze, odtajnienie kolekcji nagra´┐Ż Ziobro, Macierewicza i Wassermanna i nastanie porz´┐Żdek. Co ma zosta´┐Ż w zakonie, to zostanie i znajdziemy tam Dorna, Macierewicza, Sobecka, Bendera, Kaczy´┐Żskiego, Gosiewskiego i Brudzi´┐Żskiego, a co przejrzy na oczy to odejdzie, albo do PO, albo do nowej konserwatywnej formacji, w kt´┐Żrej odnajdzie si´┐Ż Marcinkiewicz, Jurek, Rokita, Ujazdowski i inni.

Jaros´┐Żaw ma´┐Ży nadal si´┐Ż b´┐Ża´┐Żni teoriami o establishmencie, Mitach i Faktach, GW, to ju´┐Ż jest poziom polskiej polityki. Przemiesza´┐Ży si´┐Ż w tym niezdrowym umy´┐Żle dwie rzeczy. Po pierwsze umys´┐Ż zniewolony nie dopuszcza do siebie my´┐Żli, ´┐Że przegra´┐Ż z Polakami, zdeterminowanymi oddoln´┐Ż obywatelsk´┐Ż inicjatyw´┐Ż. Nie widzia´┐Żem jednej zmasowanej akcji establishmentu, ani jednej, natomiast SMS-´┐Żw, film´┐Żw, tekst´┐Żw, dowcip´┐Żw i apeli produkowanych przez spo´┐Żeczny protest nie spos´┐Żb policzy´┐Ż. Po drugie cz´┐Żowiek pora´┐Żka, nie mo´┐Że pogodzi´┐Ż si´┐Ż z "po pierwsze", dlatego uku´┐Ż sobie kolejne urojenia i pogr´┐Ż´┐Ża si´┐Ż we w´┐Żasnej chorobie, doszukuj´┐Żc si´┐Ż pora´┐Żki w ananasie i cygarach.

Odsuni´┐Żcie od wp´┐Żyw´┐Żw na losy Polski tego pana jest konieczne, r´┐Żwnie´┐Ż z innego powodu, najbardziej istotnego, mianowicie blokowania wszelkich prac rz´┐Żdu narz´┐Żdziem zwanym "brat". Da si´┐Ż to za´┐Żatwi´┐Ż metod´┐Ż perswazji, zatem i w tym wypadku nie mam dobrych informacji dla przeora Jaros´┐Żawa. Konflikt z bratem nieunikniony. Jaros´┐Żaw b´┐Żdzie chcia´┐Ż krwi, ale je´┐Żli brat marzy o reelekcji, to rola awanturnika odbiera mu wszelkie nadzieje. Brat nieustannie blokuj´┐Żcy ustawy zdob´┐Żdzie poparcie na poziomie swojej doradczyni od kobiet. Jakby na to wszystko nie patrze´┐Ż, zredukowanie ekstremy do 5% spo´┐Żecznego poparcia jest zabiegiem koniecznym i do´┐Ż´┐Ż prostym do zrealizowania. Komisje i obna´┐Żanie metod zakonnika, to pierwsze powa´┐Żne p´┐Żkniecie, dalej to ju´┐Ż samo p´┐Żjdzie ostro i po bandzie. Pozostawianie PiS jako PiS, to tak jak pozostawienia kleptomana w hipermarkecie, pewne nieszcz´┐Żcie i nieobliczalne straty. PiS powinno przybra´┐Ż nazw´┐Ż Porozumienie Centrum Ligi Samoobronnych Rodzin, zagospodarowa´┐Ż elektorat Leppera i Giertycha, reszta do normalno´┐Żci marsz.

Matka_Kurka 2007-10-23 18:12
G´┐Żos´┐Żw: 383


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1133

komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1371


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 908


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 753


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 539


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 515


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 510


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 498


09 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Kwa´┐Żniewski juz odchodzi, Kaczy´┐Żskiego mo´┐Że powstrzyma´┐Ż tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k´┐Żamstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros´┐Żaw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t´┐Żskni´┐Żcy za narodzinami normalno´┐Żci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt´┐Żrej obywatel b´┐Żdzie patrzy´┐Ż z g´┐Żry na w´┐Żadz´┐Ż a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi´┐Żcej w´┐Żadzy dla samorz´┐Żd´┐Żw, jak najmniej dla urz´┐Żd´┐Żw. B´┐Żdziemy wspiera´┐Ż obywateli z inicjatyw´┐Ż i nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż tym Polakom, kt´┐Żrzy chc´┐Ż spokojnie pracowa´┐Ż, nie koniecznie zak´┐Żada´┐Ż firmy. Nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż Polakom ci´┐Żkiej pracy, poniewa´┐Ż rynek pracy jest dla nas celem numer jeden, rozwi´┐Żzuj´┐Żcym wszystkie najwi´┐Żksze bol´┐Żczki Polski. Polska wolna, pe´┐Żna swob´┐Żd dla ludzi tw´┐Żrczych i Polska pami´┐Żtaj´┐Żca o tych, kt´┐Żrym si´┐Ż nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33
G´┐Żos´┐Żw: 454


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 446


12 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Sk´┐Żd w Tusku tyle brutalno´┐Żci, przykro by´┐Żo patrze´┐Ż jak si´┐Ż zn´┐Żca´┐Ż nad s´┐Żabszym!
Dobrze, zgoda m´┐Żwi´┐Żem dokopa´┐Ż. Tak, nie wypieram si´┐Ż, zach´┐Żca´┐Żem, ´┐Żeby zmasakrowa´┐Ż. Owszem, nawo´┐Żywa´┐Żem, daj mu popali´┐Ż Donald, ale na lito´┐Ż´┐Ż Bosk´┐Ż, na rany Chrystusa, po co rozk´┐Żada´┐Ż na ´┐Żopatki i jeszcze kopa´┐Ż, po co po le´┐Ż´┐Żcym skaka´┐Ż i dlaczego zmasakrowanego ci´┐Żga´┐Ż za nog´┐Ż po pod´┐Żodze? Jedyne co usprawiedliwia Donalda to fakt, ´┐Że posprz´┐Żta´┐Ż na koniec po sobie i wyni´┐Żs´┐Ż "przeciwnika" ze studia.
Matka_Kurka 2007-10-12 21:12
G´┐Żos´┐Żw: 439Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
Antykomunizm
Wolność

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

-- REKLAMA --


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


-- REKLAMA --


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

Jak głosować w Polokracji

Polokracja

Byki w´┐Żadzy

Oskar´┐Żam

Kampania i debata

DWA SPOTY nie SPOTY