ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości
Komentarze.eu - Przegl▒d polskiej blogosfery

Tekst 1125 - 19 pa´┐Żdziernika 2007
Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wycieczki do rezerwat´┐Żw, aby dzieci mog´┐Ży zobaczy´┐Ż dzikus´┐Żw Indian. By´┐Żo bogato, ros´┐Żo PKB, spada´┐Ża inflacja, ludziom si´┐Ż ´┐Ży´┐Żo dostatnio. Kiedy pojawi´┐Ż si´┐Ż pewien cz´┐Żowiek i powiedzia´┐Ż do´┐Ż´┐Ż, nie wolno gwa´┐Żci´┐Ż Murzynek i nie wolno zabija´┐Ż Murzyn´┐Żw, bo to s´┐Ż ludzie tacy jak my, po´┐Żudniowa Ameryka odpowiedzia´┐Ża mu, ´┐Że to zamach na tradycj´┐Ż, zamach na dum´┐Ż narodow´┐Ż i chrze´┐Żcija´┐Żstwo.

Po´┐Żudniowa Ameryka uca´┐Żowa´┐Ża flag´┐Ż narodow´┐Ż, od´┐Żpiewa´┐Ża hymn, odm´┐Żwi´┐Ża modlitw´┐Ż i posz´┐Ża walczy´┐Ż o swoj´┐Ż tradycj´┐Ż, posz´┐Ża przelewa´┐Ż krew, aby nadal mo´┐Żna by´┐Żo gwa´┐Żci´┐Ż i zabija´┐Ż, traktowa´┐Ż gorzej innych, gorszych ludzi. Ten model demokracji przegra´┐Ż, ale ponad 100 lat trzeba by´┐Żo, aby z Dzikiego Zachodu zbudowa´┐Ż prawdziw´┐Ż demokracj´┐Ż, ponad 100 lat trzeba by´┐Żo, aby ludzi nauczy´┐Ż szacunku dla innych ludzi. Dzi´┐Ż m´┐Żwimy o USA, jako krainie wolno´┐Żci, eldorado demokracji. Po drugiej stronie globusa mamy inny kraj, kraj nazywa si´┐Ż Rosja. Tam nigdy nie by´┐Żo tego co Ameryce zaj´┐Żo ponad 100 lat. W tym kraju od wiek´┐Żw narodowi wpajano, ´┐Że silna w´┐Żadza, to najlepsza w´┐Żadza, z´┐Ża w´┐Żadza, to dobra w´┐Żadza. Wy nar´┐Żd jeste´┐Żcie ciemni, ´┐Żli, z´┐Żodzieje, chuligani, pijacy, swo´┐Żocz, wam nie wolno odpuszcza´┐Ż, was trzeba trzyma´┐Ż za twarz. I sta´┐Ż si´┐Ż cud, nar´┐Żd uwierzy´┐Ż i narodowi jest "wsio rawno", kto rz´┐Żdzi, car, Stalin, Putin, byle trzyma´┐Ż za twarz, gdy´┐Ż nar´┐Żd u nas ciemny. Dzi´┐Ż w Rosji jest "demokracja", 80% obywateli uwa´┐Ża, ´┐Że w´┐Żdz, kt´┐Żry ma na r´┐Żkach krew dzieci, marynarzy, dziennikarzy i innych narod´┐Żw, jest Bogiem. Rosjanie uwa´┐Żaj´┐Ż, ´┐Że Rosja umrze, kiedy zabraknie wodza. Tak wygl´┐Żda duch i model rosyjskiej demokracji.

Jest te´┐Ż inny kraj, w kt´┐Żrym ´┐Ży´┐Ż nam przysz´┐Żo mi´┐Żdzy Odr´┐Ż i Wis´┐Ż´┐Ż. W tym kraju by´┐Żo pi´┐Ż´┐Ż minut tego, co po 100 latach zrozumieli Amerykanie i ca´┐Że wieki tego, co wielbi´┐Ż Rosjanie. Mnie nie interesuje jakie jest PKB i czy spad´┐Ża inflacja, poniewa´┐Ż nie interesuje mnie ja´┐Żmu´┐Żna od z´┐Żej w´┐Żadzy. Gdyby mnie Gomu´┐Żka karmi´┐Ż homarami, plu´┐Żbym mu w twarz jego dobrobytem. Nie obchodzi mnie, czy z´┐Żapano 1 czy 100 tys. z´┐Żodziei. Kiedy si´┐Ż chwali tym policja, ´┐Żpi´┐Ż spokojnie, kiedy chwali si´┐Ż tym partia, czekam a´┐Ż przyjd´┐Ż po mnie. Mam w najg´┐Ż´┐Żbszym powa´┐Żaniu ile powsta´┐Żo kilometr´┐Żw dr´┐Żg, obchodzi mnie ile niewolnik´┐Żw zgin´┐Żo przy ich budowie. Jestem chorobliwie wolnym cz´┐Żowiekiem i cho´┐Żby w Polsce powsta´┐Żo 100 stadion´┐Żw, cho´┐Żby powsta´┐Żo 100 tys. kilometr´┐Żw autostrad, cho´┐Żbym dostawa´┐Ż "na r´┐Żk´┐Ż" 30 tys. tygodni´┐Żwki, to m´┐Żwi´┐Ż NIE w´┐Żadzy, kt´┐Żra jest w´┐Żadz´┐Ż Dzikiego Zachodu Rosji.

M´┐Żwi´┐Ż nie, bo nie sprzedam swojej wolno´┐Żci za PKB, drogi i stadiony. M´┐Żwi´┐Ż nie, poniewa´┐Ż uwa´┐Żam nar´┐Żd, kt´┐Żrego jestem cz´┐Żci´┐Ż, za ´┐Żwiat´┐Ży, wolny, uczciwy, rozs´┐Żdny i uwa´┐Żam, ´┐Że Polakom nie potrzeba z´┐Żej, silnej w´┐Żadzy, ale spokoju i szacunku wzajemnego. Chc´┐Ż ´┐Ży´┐Ż w kraju, w kt´┐Żrym w´┐Żadza k´┐Żania si´┐Ż i boi si´┐Ż obywatela, nie odwrotnie. Tak naprawd´┐Ż nie widz´┐Ż swoich pogl´┐Żd´┐Żw w jakiejkolwiek partii, ale na pewno nie widz´┐Ż siebie w kraju rz´┐Żdzonym tak, jak by´┐Ż rz´┐Żdzony przez ostatnie dwa lata. G´┐Żosuj´┐Ż na tych, kt´┐Żrzy nie chc´┐Ż mnie ´┐Żledzi´┐Ż, poucza´┐Ż, moralizowa´┐Ż, ocenia´┐Ż m´┐Żj patriotyzm, moj´┐Ż polsko´┐Ż´┐Ż, sprawdza´┐Ż kim by´┐Ż m´┐Żj dziadek i czy aby nie jestem socjalist´┐Ż, libera´┐Żem lub nie daj Bo´┐Że wol´┐Ż ch´┐Żopc´┐Żw. Wara w´┐Żadzy ode mnie, to ja od w´┐Żadzy wymagam, ja w´┐Żadzy p´┐Żac´┐Ż i ja tu rz´┐Żdz´┐Ż, panie w´┐Żadzo. 21 X odejd´┐Ż, bo musz´┐Ż odej´┐Ż´┐Ż, ludzie z innej antydemokratycznej bajki, ludzie o mentalno´┐Żci w´┐Ża´┐Żcicieli niewolnik´┐Żw, kt´┐Żrzy buduj´┐Ż kraj dla rosyjskiego pa´┐Ższczy´┐Żniano - sp´┐Żdzielczego ch´┐Żopa, oczekuj´┐Żcego od w´┐Żadzy, bimbru, sa´┐Ża i trzymania za twarz, aby z ko´┐Żchozu niczego nie ukrad´┐Ż. Wyb´┐Żr jest banalnie prosty, wybieram w´┐Żadz´┐Ż obywatelsk´┐Ż, odsuwam od w´┐Żadzy, w´┐Żadz´┐Ż z´┐Ż´┐Ż, w´┐Żadz´┐Ż rosyjskiego dzikiego zachodu.

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36

G´┐Żos´┐Żw: 840
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1125
Najlepsze teksty autora
Archiwum
G´┐Żosuj         Wy´┐Żlij na e-mail        
Wlasciciel strony nie jest autorem tekstu. Ten tekst umieszczony byl 19 pa´┐Żdziernika 2007 na forum onet.pl pod adresem http://wiadomosci.onet.pl/1,15,11,36036370,97715499,4210075,forum.html .
Strona ma charakter archiwalny.


Czytaj e-book


Mobbing
Trudny wiek szkodliwym mitem


Najnowsze notki


05:25 Grafini von Hohenstein, c...
01:41 Najbardziej niesamowita j...
01:27 Pracowity weekend happene...
00:08 Polska, a gdzie Europa - ...
00:02 Wstrzemi´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż? Dobre ´┐Ż...
23:58 Ilu by´┐Żo frajer´┐Żw?
23:36 Bart´┐Żomiej O. , zdobywca ...
21:45 Rokita mija si´┐Ż z prawd´┐Ż!
21:06 Never again?
20:53 Polska - Gazeta Wroc´┐Żawsk...
20:27 Pies na rowerze
19:08 Dziura Alistera Darlinga
18:23 PASER POSZED´┐Ż PO OCHRON´┐Ż ...
18:23 Wampir bez z´┐Żb´┐Żw
17:49 Zabawy z broni´┐Ż - przypad...


Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
"Nowy wirus grypy mo´┐Że spowodowa´┐Ż ´┐Żwiatow´┐Ż pandemi´┐Ż"

Dyrektor ´┐Żwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Margaret Chan uzna´┐Ża, ´┐Że grypa, kt´┐Żra pojawi´┐Ża si´┐Ż w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, "ma potencja´┐Ż" spowodowania og´┐Żlno´┐Żwiatowej pandemii, cho´┐Ż jest jeszcze za wcze´┐Żnie, by powiedzie´┐Ż, ´┐Że do tego dojdzie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zrobi´┐Ż wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie

Prezydent Lech Kaczy´┐Żski zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że zrobi wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie. Tak´┐Ż deklaracj´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż w Gda´┐Żsku, po spotkaniu z przedstawicielami zwi´┐Żzk´┐Żw zawodowych gda´┐Żskiej stoczni. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


81 ofiar grypy i ponad 1300 os´┐Żb zara´┐Żonych w Meksyku

Minister zdrowia Meksyku Jose Angel Cordova poinformowa´┐Ż, ´┐Że ofiar´┐Ż ´┐Żwi´┐Żskiej grypy pad´┐Żo ju´┐Ż prawdopodobnie 81 os´┐Żb, a ponad 1300 jest zara´┐Żonych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Protest przed domem Zbigniewa Ziobry

Kilkana´┐Żcie os´┐Żb protestowa´┐Żo przed domem Zbigniewa Ziobry w Krakowie. Zgromadzeni pod domem cz´┐Żonkowie Stowarzyszenia Dialogu Spo´┐Żecznego domagali si´┐Ż od by´┐Żego ministra sprawiedliwo´┐Żci wyja´┐Żnie´┐Ż w sprawie ´┐Żmierci Barbary Blidy. Ziobro nie wyszed´┐Ż do manifestuj´┐Żcych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Steward wracaj´┐Żcy z Meksyku z chorob´┐Ż hospitalizowany

Steward linii lotniczych British Arilines, kt´┐Żry powr´┐Żci´┐Ż z Meksyku, zosta´┐Ż hospitalizowany z objawami przypominaj´┐Żcymi gryp´┐Ż - poinformowa´┐Ża nad ranem agencja AFP. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi

Zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi - powiedzia´┐Ż prezydent Polski Lech Kaczy´┐Żski. Fotyga, kt´┐Żra jest kandydatem na ambasadora Polski przy ONZ skrytykowa´┐Ża spos´┐Żb prowadzenia polskiej polityki zagranicznej przez obecn´┐Ż ekip´┐Ż rz´┐Żdow´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


My´┐Żla´┐Ży, ´┐Że bawi´┐Ż si´┐Ż pi´┐Żk´┐Ż, a to by´┐Ża bomba

Dwana´┐Żcioro dzieci zgin´┐Żo w Pakistanie, kiedy wybuch´┐Ża bomba, kt´┐Żr´┐Ż si´┐Ż bawi´┐Ży - poinformowa´┐Ża policja. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Porzuci´┐Ż dzieci, potem pr´┐Żbowa´┐Ż si´┐Ż powiesi´┐Ż
Przed kilkoma dniami, razem ze swoj´┐Ż partnerk´┐Ż, porzuci´┐Ż tr´┐Żjk´┐Ż dzieci w jednej z w´┐Żoskich pizzerii. Funkcjonariusze szybko znale´┐Żli jednak matk´┐Ż i jej przyjaciela - ukrywali si´┐Ż w lesie. M´┐Żczyzna trafi´┐Ż do aresztu. W sobot´┐Ż pr´┐Żbowa´┐Ż powiesi´┐Ż si´┐Ż na pasku w celi. [ więcej... ]


Zamordowano o´┐Żmiolatk´┐Ż z Domu Dziecka
Ostatni raz widziano j´┐Ż jak bawi´┐Ża si´┐Ż na placu zabaw. Kilka godzin p´┐Żniej szuka´┐Żo jej ju´┐Ż kilkadziesi´┐Żt os´┐Żb. Policj´┐Ż wezwa´┐Ża wychowawczyni domu dziecka, bo zaniepokoi´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że jej o´┐Żmioletnia podopieczna zbyt d´┐Żugo nie wraca z dworu. Fina´┐Ż poszukiwa´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż tragiczny - w jednym z pustostan´┐Żw w pobli´┐Żu plac´┐Żwki funkcjonariusze odnale´┐Żli zw´┐Żoki dziewczynki. [ więcej... ]


Polska czci swojego patrona
Ponad tysi´┐Żc os´┐Żb z rozsianych po Polsce parafii pod wezwaniem ´┐Żw. Wojciecha uczci dzi´┐Ż w Gnie´┐Żnie pami´┐Ż´┐Ż m´┐Żczennika i g´┐Ż´┐Żwnego patrona Polski. Uroczystej mszy przywodzi´┐Ż b´┐Żdzie prymas Polski kardyna´┐Ż J´┐Żzef Glemp. [ więcej... ]


Prezydent zgadza si´┐Ż z pogl´┐Żdami Fotygi
Lech Kaczy´┐Żski nie widzi problemu w tym, by Anna Fotyga zosta´┐Ża polskim ambasadorem przy ONZ, mimo ´┐Że by´┐Ża minister otwarcie krytykuje polityk´┐Ż zagraniczn´┐Ż rz´┐Żdu. - Prezydent mianuje (ambasador´┐Żw), to znaczy, ´┐Że si´┐Ż zgadza z ich przekonaniami, pogl´┐Żdami. Z pogl´┐Żdami Anny Fotygi ja si´┐Ż zgadzam - m´┐Żwi´┐Ż w sobot´┐Ż Lech Kaczy´┐Żski. [ więcej... ]


Porywacze zaatakowani, zak´┐Żadnik uwolniony
Nie wiadomo kto go "odbi´┐Ż", ale wiadomo, ´┐Że jest ca´┐Ży i zdrowy. Nigeryjska policja poinformowa´┐Ża, ´┐Że "uzbrojony oddzia´┐Ż" uwolni´┐Ż Brytyjczyka, kt´┐Żry zosta´┐Ż porwany na po´┐Żudniu kraju przed kilkoma tygodniami. [ więcej... ]


Tym razem nie zabija´┐Ż ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw?
Co najmniej trzy osoby zgin´┐Ży od kul na ameryka´┐Żskim Uniwersytecie Stanu Georgia. Wed´┐Żug policji tym razem strzela´┐Ż nie sfrustrowany ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw. Trwaj´┐Ż jego poszukiwania. Wed´┐Żug jednej z lokalnych gazet napastnik mo´┐Że mie´┐Ż przy sobie "wiele sztuk broni". [ więcej... ]


Lewica bierze Islandi´┐Ż na dobre
Wed´┐Żug nieoficjalnych informacji koalicja Sojuszu Socjaldemokratycznego i Zielonej Lewicy wygra´┐Ża przedterminowe wybory parlamentarne w Islandii. Lewicowe partie zdoby´┐Ży razem ponad 50 procent g´┐Żos´┐Żw. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.plCoś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne