Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS

Podsumowanie IV RP

Wyjątkowy rok

Lech i Jarosław

Historia jednego życia

Zawiniło Webasto

Jarosław - człowiek znikąd

Siedem cud´┐Żw

Mały kapral

List otwarty


bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Dlaczego to takie nudne i nieudolne by´┐Żo? Gdzie ta dawna werwa? G´┐Żosuj´┐Ż na PO !
O to tu chodzi, ´┐Żeby nie m´┐Żwi´┐Ż kto jest na nagraniach, bo albo jest to kto´┐Ż nieistotny, przy pomocy kt´┐Żrego mo´┐Żna oplu´┐Ż w domys´┐Żach wszystkich istotnych, albo jest to kto´┐Ż istotny, kto zosta´┐Ż wci´┐Żgni´┐Żty w to bagienko i umieszczony w kontek´┐Żcie. CBA zrobi´┐Żo swoje, teraz do dzie´┐Ża "Wprost" i reszta rz´┐Żdowych biuletyn´┐Żw, wydanie specjalne "Misji specjalnej" i ca´┐Ży ten cyrk PiS. Intryga w stylu Kaczmarka, tylko polot nie ten, brak wiary w cud i ca´┐Żkowite odpuszczenie dramaturgii wynikaj´┐Żcej z trzymania r´┐Żki przy prawym uchu. Podrzucamy opozycji zgni´┐Że jab´┐Żko i czekamy co si´┐Ż b´┐Żdzie dzia´┐Żo. Odtw´┐Żrzmy teraz kolejny ruchy sztabu wyborczego PiS. Najpierw aresztujemy Sawick´┐Ż i patrzymy, czy PO po´┐Żknie haczyk. Czy b´┐Żdzie krzycze´┐Ż o dzia´┐Żaniach niezgodnych z prawem, je´┐Żli b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż burzy´┐Ż ju´┐Ż mamy pierwszy punkt. Niestety pud´┐Żo, PO wyrzuca Sawick´┐Ż w ciemno, zostawiaj´┐Żc sobie margines w´┐Żtpliwo´┐Żci, co do przypadkowo´┐Żci akcji. Nie wzi´┐Żli za pierwszym razem, no to uruchamiamy Dorna. Ten zwo´┐Żuje konwenty i nagle go´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żrych zas´┐Żyn´┐Ż´┐Ż jako pan blokada wszelkich komisji, organizuje spotkanie komisji s´┐Żu´┐Żb specjalnych. W mi´┐Żdzyczasie, PiS pokazuje dramatyczn´┐Ż reklam´┐Ż z umieraj´┐Żcymi pacjentami, w sprywatyzowanych szpitalach. I pan Religa, kt´┐Żry otwarcie m´┐Żwi´┐Ż o prywatyzacji, jeszcze w czasach popierania PO, zapewnia, ´┐Że ´┐Żadnej prywatyzacji nie b´┐Żdzie. W debacie, Kaczy´┐Żski ni st´┐Żd ni zow´┐Żd, pyta Tuska o Kami´┐Żskiego i Ziobro jako superministr´┐Żw??? Mia´┐Ż niesamowity b´┐Żysk w oku, kiedy o to pyta´┐Ż i tylko czeka´┐Ż na odpowied´┐Ż Tuska, zamkn´┐Ż´┐Ż obu, ale Tusk zapewne przypadkiem wybrn´┐Ż´┐Ż z tego, p´┐Żyn´┐Żc w inne obszary, dok´┐Żadnie takie jakie nam dzi´┐Ż zaprezentowano, czyli przewaga konferencji na skuteczno´┐Żci´┐Ż.

Nie uda´┐Żo si´┐Ż z´┐Żapa´┐Ż PO w ´┐Żadnym momencie, ale uda´┐Żo si´┐Ż zbudowa´┐Ż historyjk´┐Ż i zabezpieczy´┐Ż si´┐Ż na wszelkie okoliczno´┐Żci. Pada na ta´┐Żmie, ´┐Że Religa mia´┐Ż zg´┐Żosi´┐Ż ustaw´┐Ż, to trzeba Relidze da´┐Ż fory i wstawi´┐Ż go reklam´┐Żwki. My nic wsp´┐Żlnego z t´┐Ż prywatyzacj´┐Ż nie mamy, nie b´┐Żdzie prywatyzacji, zapewnia Religa, dwa lata temu zapewniaj´┐Żcy, ´┐Że b´┐Żdzie. Panowie z PiS, jak mawia wasz dy´┐Żurny egzegeta ludowych przys´┐Ż´┐Żw: "dobrze szyte, tylko grubymi ni´┐Żmi". Misternie budowana akcja, jak to Polacy b´┐Żd´┐Ż umiera´┐Ż w prywatnych szpitalach, przez korupcjogenn´┐Ż ustaw´┐Ż dysponowan´┐Ż przez PO, a Warszawa b´┐Żdzie nasza, tam mamy "frontmenk´┐Ż". Wiadomo o co chodzi i o kogo chodzi, nie wiadomo tylko, czy ta frontmenka w og´┐Żle ma ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż istnienia pani Sawickiej, no ale to szczeg´┐Ż. Sawicka si´┐Ż chwali, ´┐Że jako pos´┐Żanka IV garnituru PO, ´┐Że b´┐Żdzie trz´┐Ż´┐Ż´┐Ż prywatyzacj´┐Ż ca´┐Żej Polski i ma wtyki wsz´┐Żdzie, chocia´┐Ż nie ma poj´┐Żcia kto b´┐Żdzie rz´┐Żdzi´┐Ż. Poniewa´┐Ż nie ma poj´┐Żcia, bierze jakie´┐Ż ´┐Żmieszne 50 tys., ´┐Żeby w og´┐Żle si´┐Ż dosta´┐Ż do Sejmu. Zanim si´┐Ż nar´┐Żd po´┐Żapie, ´┐Że Kaczmarek by´┐Ż wcze´┐Żniej u prezydenta, ´┐Że ´┐Ża´┐Żcuch przecieku jest absurdem, to ciemny lud ju´┐Ż zd´┐Ż´┐Ży kupi´┐Ż co trzeba. Problem polega na tym, ´┐Że to show z Sawick´┐Ż, po pierwsze by´┐Żo marne od strony medialnej, po drugiej desperackie i za p´┐Żno, po trzecie ciemny lud jest znudzony konferencjami.

Co powinna zrobi´┐Ż PO w tej sytuacji? Obr´┐Żci´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż w ´┐Żart, bez ´┐Ży´┐Ży na czole zwo´┐Ża´┐Ż konferencj´┐Ż i powiedzie´┐Ż, ´┐Że polityczna policja CBA maszerowa´┐Ża za PO, potkn´┐Ża si´┐Ż i le´┐Ży jak d´┐Żuga. CBA zrobi´┐Ża spektakl z tego, ´┐Że wykonuje swoje obowi´┐Żzki. To tak, jakby policja codziennie prezentowa´┐Ża z´┐Żodzieja rower´┐Żw na rynku ka´┐Żdego miasta przed ratuszem. Po to polski podatnik ´┐Żo´┐Ży na pan´┐Żw z CBA, aby ´┐Żapali ´┐Żap´┐Żwkarzy i w tym czasie kiedy organizowali ´┐Żmieszn´┐Ż konferencj´┐Ż w ramach kampanii wyborczej, mo´┐Żna by´┐Żo z´┐Żapa´┐Ż kolejnego nieuczciwego pos´┐Ża, albo na przyk´┐Żad zamkn´┐Ż´┐Ż spraw´┐Ż ministra PiS Lipca i pokaza´┐Ż Polakom na telebimie pierwszy rzeczywisty sukces CBA w walce z korupcj´┐Ż na szczytach w´┐Żadzy, a nie na peryferiach opozycji. CBA od roku maszeruje za partiami politycznymi i jak dot´┐Żd najwi´┐Żcej wychodzi´┐Ża w partii PiS. Pytanie dlaczego si´┐Ż tym nie chwali multimedialnie, pozostaje otwarte. My nie widzieli´┐Żmy, jak dealer narkotyk´┐Żw oznaczony niebiesk´┐Ż kropka, wchodzi z krawatem do pa´┐Żacu prezydenta i wychodzi czerwony, na luzie bez krawata. Nie widzieli´┐Żmy, jak na schodach funkcjonariusze CBA zako´┐Żczyli kontrolowany zakup. Pos´┐Żanka PO zosta´┐Ża przez nas usuni´┐Żta w 5 minut po informacji z CBA. O prywatyzacji szpitali m´┐Żwi´┐Ż profesor Religa jeszcze w 2005 roku. W PiS zn´┐Żw trwa batalia mi´┐Żdzy frakcjami walcz´┐Żcymi o w´┐Żadz´┐Ż. Te wybory PiS ju´┐Ż przegra´┐Ż, a my odpowiadamy panu Kaczy´┐Żskiemu, kt´┐Żry wczoraj po raz kolejny sk´┐Żama´┐Ż zapewniaj´┐Żc, ´┐Że nie b´┐Żdzie brud´┐Żw w kampanii, ´┐Że pan Kami´┐Żski i pan Ziobro jako pierwsi b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż t´┐Żumaczy´┐Ż, nie przed nami, ale przed Polakami, ze swojej politycznej dzia´┐Żalno´┐Żci, ´┐Żami´┐Żcej wszelkie normy i dobre obyczaje pa´┐Żstwa prawa. Odpowiadamy na jeszcze jedno pytanie, pytanie zadawane tym razem przez Polak´┐Żw i to pytanie jest dla nas wa´┐Żniejsze. Czy b´┐Żdzie POPiS? By´┐Ż mo´┐Że b´┐Żdzie, ale po zako´┐Żczeniu prac komisji ´┐Żledczych i po ujawnieniu metod i cel´┐Żw politycznej pracy prokuratury i CBA, oraz po tym jak si´┐Ż dowiemy, czy premier Kaczy´┐Żski o wszystkich niecnych dzia´┐Żaniach CBA i Ziobro wiedzia´┐Ż i w kt´┐Żrym szeregu maszerowa´┐Ż za CBA.

Matka_Kurka 2007-10-16 15:32
G´┐Żos´┐Żw: 154


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1116

komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1327


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 887


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 736


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 526


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 511


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 495


09 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Kwa´┐Żniewski juz odchodzi, Kaczy´┐Żskiego mo´┐Że powstrzyma´┐Ż tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k´┐Żamstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros´┐Żaw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t´┐Żskni´┐Żcy za narodzinami normalno´┐Żci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt´┐Żrej obywatel b´┐Żdzie patrzy´┐Ż z g´┐Żry na w´┐Żadz´┐Ż a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi´┐Żcej w´┐Żadzy dla samorz´┐Żd´┐Żw, jak najmniej dla urz´┐Żd´┐Żw. B´┐Żdziemy wspiera´┐Ż obywateli z inicjatyw´┐Ż i nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż tym Polakom, kt´┐Żrzy chc´┐Ż spokojnie pracowa´┐Ż, nie koniecznie zak´┐Żada´┐Ż firmy. Nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż Polakom ci´┐Żkiej pracy, poniewa´┐Ż rynek pracy jest dla nas celem numer jeden, rozwi´┐Żzuj´┐Żcym wszystkie najwi´┐Żksze bol´┐Żczki Polski. Polska wolna, pe´┐Żna swob´┐Żd dla ludzi tw´┐Żrczych i Polska pami´┐Żtaj´┐Żca o tych, kt´┐Żrym si´┐Ż nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33
G´┐Żos´┐Żw: 451


12 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Sk´┐Żd w Tusku tyle brutalno´┐Żci, przykro by´┐Żo patrze´┐Ż jak si´┐Ż zn´┐Żca´┐Ż nad s´┐Żabszym!
Dobrze, zgoda m´┐Żwi´┐Żem dokopa´┐Ż. Tak, nie wypieram si´┐Ż, zach´┐Żca´┐Żem, ´┐Żeby zmasakrowa´┐Ż. Owszem, nawo´┐Żywa´┐Żem, daj mu popali´┐Ż Donald, ale na lito´┐Ż´┐Ż Bosk´┐Ż, na rany Chrystusa, po co rozk´┐Żada´┐Ż na ´┐Żopatki i jeszcze kopa´┐Ż, po co po le´┐Ż´┐Żcym skaka´┐Ż i dlaczego zmasakrowanego ci´┐Żga´┐Ż za nog´┐Ż po pod´┐Żodze? Jedyne co usprawiedliwia Donalda to fakt, ´┐Że posprz´┐Żta´┐Ż na koniec po sobie i wyni´┐Żs´┐Ż "przeciwnika" ze studia.
Matka_Kurka 2007-10-12 21:12
G´┐Żos´┐Żw: 436


30 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Ma´┐Ży kapral, partyzant, m´┐Żwi o Polsce dla Polak´┐Żw! G´┐Żosujcie i pilnujcie witryn !
Kiedy´┐Ż pewien austriacki kapral opowiada´┐Ż w bawarskich knajpach, jak wielkie b´┐Żd´┐Ż Niemcy. Na pocz´┐Żtku ludzie si´┐Ż z niego ´┐Żmiali i za wszarz wyprowadzali z lokalu. Wtedy kapral krzycza´┐Ż na ulicach, zbiera´┐Ż sobie podobnych podrzutk´┐Żw i wraca´┐Ż oknem do lokalu. M´┐Żwi´┐Ż tak, ´┐Że i po pijaku nie da´┐Żo si´┐Ż tego s´┐Żucha´┐Ż. M´┐Żwi´┐Ż o Niemcach, kt´┐Żrzy zostali skrzywdzeni przez inne narody, ´┐Że tylko silne Niemcy wojuj´┐Żce w Europie, b´┐Żd´┐Ż Niemcami godnymi szacunku. Krzycza´┐Ż, ´┐Że bolszewizm zagra´┐Ża ´┐Żwiatu, ´┐Że ´┐Żwiatu zagra´┐Żaj´┐Ż ´┐Żydzi spiskuj´┐Żcy mi´┐Żdzynarodowym kapita´┐Żem. Po krzykach, przedstawi´┐Ż Niemcom prost´┐Ż recept´┐Ż na sukces: aby Niemcy ros´┐Ży w si´┐Ż´┐Ż, trzeba przej´┐Ż´┐Ż maj´┐Żtek ´┐Żydowski i rozda´┐Ż g´┐Żoduj´┐Żcym niemieckim rodzinom. Tak b´┐Żdzie sprawiedliwie. Te jego my´┐Żli, po latach, nazwano narodowym socjalizmem. Dalej o... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-30 18:36
G´┐Żos´┐Żw: 425


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 408Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

--- !!! APEL !!! ---

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

dlaczego Matka_Kurka


patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy


Oddolna kampania przeciw rządom najgorszym


-- REKLAMA --


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


-- REKLAMA --


Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

Jak głosować w Polokracji

Jak głosować bez meldunku, w podr´┐Żży lub za granicą

Polokracja

Byki w´┐Żadzy

Oskar´┐Żam

Kampania i debata

DWA SPOTY nie SPOTY