Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS

wyjątkowy rok

Lech i Jarosław

historia jednego życia

Zawiniło Webasto

list otwarty

Jarosław - człowiek znikąd

Siedem cud´┐Żw


bracia Kaczy´┐Żscy
Zbigniew Ziobro
Antoni Macierewicz
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Teksty w wersji PDF (8,93 MB)
wersja: 11 pa´┐Żdziernik 2007
PiS zacznie strzela´┐Ż od´┐Żamkowymi wiadrami pomyj! G´┐Żosujmy dla siebie na PO!
To je kr´┐Żtci, to je dludzi
To kaszebska stol´┐Żca
To sa bas´┐Ż, to sa skrzypci
To ozn´┐Żcz´┐Ż Kaszeba
To je rydel, to je tycz
To sa chojn´┐Ż, widly gnojne
To je prost´┐Ż, to je krz´┐Żw´┐Ż
To je tylne kolo wozne
To sa h´┐Żci, to sa pt´┐Żci
To sa prusci p´┐Żltroj´┐Żci
To je kleka, to je w´┐Żl
To je cale, a to p´┐Żl
To je male, to je wieldzi
To sa instrumenta wszelci.

Donald Tusk wy´┐Żo´┐Ży´┐Ż Jaros´┐Żawowi Kaczy´┐Żskiemu polityczny alfabet, pokaza´┐Ż co je male, co je wieldzi, to sa instrumenta wszelci". Jedna debata i tyle zmian, tyle po´┐Żytku, kilka zda´┐Ż, nie wszystkie akuratne, nie wszystkie salonowe, ale dzi´┐Ż nie b´┐Żdzie marudzenia, dzi´┐Ż b´┐Żdzie wielki uk´┐Żon, dzi´┐Ż b´┐Żdzie wielkie dzi´┐Żki dla Donalda Tuska. Od dw´┐Żch lat mamy Polsk´┐Ż dla wszechpolak´┐Żw, mamy Polsk´┐Ż, w kt´┐Żrej nieustannie i ordynarnie ustawia si´┐Ż ca´┐Że grupy spo´┐Żecznej przy bramie narodowej utylizacji. Nie nadaje si´┐Ż na Polaka lekarz, z powodu gara´┐Żu i samochodu, nie nadaje si´┐Ż piel´┐Żgniarka, bo zarabia ca´┐Że 1200 brutto i jeszcze marudzi, nie ma miejsca w Polsce dla inteligencji, bo trzeba by´┐Ż chamem pisz´┐Żcym list do wykszta´┐Żciuch´┐Żw i z´┐Żodziei, aby zosta´┐Ż oberedukatorem IVRP. Nie ma w Polsce miejsca dla Kaszub´┐Żw, Gda´┐Ższczan, Opolan, ´┐Żl´┐Żzak´┐Żw, im zawsze mo´┐Żna wyd´┐Żuba´┐Ż z ´┐Życiorysu dziadka z Wehrmachtu, albo ciotk´┐Ż w Hamburgu, im mo´┐Żna przyklei´┐Ż w´┐Żtpliwo´┐Żci, czy aby na pewno zas´┐Żuguj´┐Ż na polsko´┐Ż´┐Ż w wydaniu IVRP. Zabrak´┐Żo miejsca w IVRP dla przedsi´┐Żbiorc´┐Żw, zepchni´┐Żtych do do´┐Żu ze z´┐Żodziejami. Wszystkich katolik´┐Żw zamkni´┐Żto w toru´┐Żskim getcie, Polak´┐Żw w muzeum AK, inteligencj´┐Ż w ministerstwie edukacji, prawnik´┐Żw w CBA, lekarzy w kamaszach. Donald Tusk chyba zapomnia´┐Ż, ´┐Że w Polsce tak si´┐Ż zdobywa s´┐Żaw´┐Ż, takimi podzia´┐Żami, tak´┐Ż pogard´┐Ż zdobywa si´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż, nie by´┐Ż przygotowany dyplomatycznie, nie by´┐Ż poprawny polityczne, Donald Tusk powiedzia´┐Ż rzeczy, kt´┐Żre w Polsce oznaczaj´┐Ż ´┐Żmier´┐Ż polityczn´┐Ż i sonda´┐Że na poziomie b´┐Ż´┐Żdu statystycznego. Bez grymasu wysi´┐Żku, bez ceregieli Tusk rzuci´┐Ż w twarz wielkiemu ma´┐Żemu Segregatorowi. Jestem Kaszubem z G´┐Żrnego ´┐Żl´┐Żska, mieszkam w Opolu, kocham Gda´┐Żsk, mam gara´┐Ż i samoch´┐Żd, brata prawnika, przyjaciela biznesmena, ucz´┐Ż si´┐Ż od inteligenta Bartoszewskiego, dzi´┐Żkuje piel´┐Żgniarce za to, ´┐Że jej si´┐Ż za 1100 z´┐Ż chce. Pojad´┐Ż do Niemiec i powiem witajcie przyjaciele, niech b´┐Żdzie pochwalony zawo´┐Żam w Toruniu i na koniec powiem do dwojga swoich wykszta´┐Żciuch´┐Żw, kt´┐Żrych mam w domu i wszystkich wykszta´┐Żciuch´┐Żw w Polsce, jest tu dla was miejsce i szacunek dla waszej wiedzy, inteligencji, jest miejsce w Polsce dla polskich dzieci. Powiem to wszystko i co mi zrobisz Jaros´┐Żawie? Co mi zrobisz prezesie?

Donald Tusk powiedzia´┐Ż g´┐Żo´┐Żno to co w Polsce od dw´┐Żch lat szeptano ostro´┐Żnie, Tusk wbi´┐Ż w ziemi´┐Ż Kaczy´┐Żskiego, ma´┐Żo´┐Żci´┐Ż, ko´┐Żtu´┐Żstwem dewocj´┐Ż i cynizmem Kaczy´┐Żskiego, kt´┐Żry szanta´┐Żowa´┐Ż Donalda i miliony Polak´┐Żw swoja kar´┐Żowat´┐Ż, segreguj´┐Żc´┐Ż wizj´┐Ż Polski i Polak´┐Żw. I sta´┐Ż si´┐Ż cud, to co w Polsce polityka zwykle zabija, Tuska nie zabi´┐Żo, a co go nie zabi´┐Żo, to Tuska wzmocni´┐Żo. Co wzmocni´┐Żo Tuska, da´┐Żo, nadzieje i wiar´┐Ż wszystkim, kt´┐Żrzy dot´┐Żd nie tyle z mi´┐Żo´┐Żci do PO, ale ze strachu przed PiS, po cichu m´┐Żwili do´┐Ż´┐Ż. Tusk stan´┐Ż´┐Ż po stronie normalno´┐Żci, cywilizacji, po stronie o´┐Żwiecenia i wygra´┐Ż! Wygra´┐Ż nokautuj´┐Żc tani romantyzm, cyniczn´┐Ż propagand´┐Ż, archaiczne bastiony "polsko´┐Żci". Za to Donaldowi Tuskowi dzi´┐Żkuj´┐Ż, a dzi´┐Żkuj´┐Żc uprzedzam tych co ju´┐Ż poczuli si´┐Ż zwyci´┐Żzcami, ze daleko jeszcze do mety. Na razie zosta´┐Ża przywr´┐Żcona wiara i nadzieja, na razie mamy wi´┐Żcej ni´┐Ż mieli´┐Żmy, dot´┐Żd nie mieli´┐Żmy wyj´┐Żcia i g´┐Żosowali´┐Żmy na PiS, teraz mamy alternatyw´┐Ż i z czystym sumieniem mo´┐Żemy zag´┐Żosowa´┐Ż na PO. Mnie nie przekona´┐Ża jedna debata. Mnie przekona to co b´┐Żdzie po wyborach, ale do wczoraj urna by´┐Ża dla mnie wyborem mniejszego z´┐Ża, od dzi´┐Ż chce wierzy´┐Ż, ´┐Że mam wyb´┐Żr, rzeczywisty wyb´┐Żr, w ko´┐Żcu kto´┐Ż mi pokaza´┐Ż, ´┐Że mu si´┐Ż chce i wie co trzeba zmieni´┐Ż. Nie wiem czy on to potrafi zrobi´┐Ż, zobaczymy, dzi´┐Ż nie miejsce i nie czas na szukanie dziury w ca´┐Żym. Tusk zrobi´┐Ż wi´┐Żcej ni´┐Ż m´┐Żg´┐Ż, teraz MY. Po tej debacie nie wolno usi´┐Ż´┐Ż´┐Ż na laurach wersalki i pilota, po tej debacie ´┐Żmiertelnym grzechem by´┐Żaby wyborcza absencja. O ile do wczoraj z pewn´┐Ż tak´┐Ż nie´┐Żmia´┐Żo´┐Żci´┐Ż i bez wiary w sens czaili´┐Żmy si´┐Ż przed urn´┐Ż, o tyle od dzi´┐Ż niedziela powinna by´┐Ż dla nas dniem ´┐Żwi´┐Żtego obowi´┐Żzku. Kiedy na Tuska mo´┐Żna by´┐Żo narzeka´┐Ż, to sobie narzekali´┐Żmy do woli, dzi´┐Ż Tusk ma przewag´┐Ż nad nami, on walczy´┐Ż przez godzin´┐Ż w stresie, pod napi´┐Żciem, ryzykuj´┐Żc wszystko, my na luzie, niedzielnym spacerkiem mo´┐Żemy podpisa´┐Ż wyrok na IVRP. Otwartym tekstem namawiam do g´┐Żosowania na PO wnuki i rodzic´┐Żw, babcie i dziadk´┐Żw, kto uwa´┐Ża, ´┐Że to zbyt nowoczesne, niech spojrzy ´┐Żaskawym okiem na PSL - 112 lat tradycji. Pisanie pochwa´┐Ż idzie mi jak po grudzie, ale nie wybaczy´┐Żbym sobie, gdybym Donaldowi Tuskowi za wczorajszy wiecz´┐Żr nie podzi´┐Żkowa´┐Ż, to by´┐Ż wa´┐Żny wiecz´┐Żr, nie popsujmy tego, bez wzgl´┐Żdu na to co si´┐Ż b´┐Żdzie dzia´┐Żo, a mo´┐Że si´┐Ż przecie´┐Ż dzia´┐Ż brzydko. Kwity, ta´┐Żmy, intrygi, zdesperowane PiS, biega z ma´┐Żym pistolecikiem. Pami´┐Żtajcie, ´┐Że w pi´┐Żtek 12X ma´┐Ży pistolecik nie mia´┐Ż nic do powiedzenia Polsce i Polakom, poza tym, ´┐Że ma wielk´┐Ż armatk´┐Ż, kt´┐Żrej nikt nigdy nie widzia´┐Ż i nie zobaczy. Do urn, urna nasza ma´┐Ż!!

Matka_Kurka 2007-10-13 10:05
G´┐Żos´┐Żw: 363


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1107

komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1085


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 842


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 697


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 503


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 493


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 487


09 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Kwa´┐Żniewski juz odchodzi, Kaczy´┐Żskiego mo´┐Że powstrzyma´┐Ż tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k´┐Żamstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros´┐Żaw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t´┐Żskni´┐Żcy za narodzinami normalno´┐Żci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt´┐Żrej obywatel b´┐Żdzie patrzy´┐Ż z g´┐Żry na w´┐Żadz´┐Ż a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi´┐Żcej w´┐Żadzy dla samorz´┐Żd´┐Żw, jak najmniej dla urz´┐Żd´┐Żw. B´┐Żdziemy wspiera´┐Ż obywateli z inicjatyw´┐Ż i nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż tym Polakom, kt´┐Żrzy chc´┐Ż spokojnie pracowa´┐Ż, nie koniecznie zak´┐Żada´┐Ż firmy. Nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż Polakom ci´┐Żkiej pracy, poniewa´┐Ż rynek pracy jest dla nas celem numer jeden, rozwi´┐Żzuj´┐Żcym wszystkie najwi´┐Żksze bol´┐Żczki Polski. Polska wolna, pe´┐Żna swob´┐Żd dla ludzi tw´┐Żrczych i Polska pami´┐Żtaj´┐Żca o tych, kt´┐Żrym si´┐Ż nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33
G´┐Żos´┐Żw: 448


12 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Sk´┐Żd w Tusku tyle brutalno´┐Żci, przykro by´┐Żo patrze´┐Ż jak si´┐Ż zn´┐Żca´┐Ż nad s´┐Żabszym!
Dobrze, zgoda m´┐Żwi´┐Żem dokopa´┐Ż. Tak, nie wypieram si´┐Ż, zach´┐Żca´┐Żem, ´┐Żeby zmasakrowa´┐Ż. Owszem, nawo´┐Żywa´┐Żem, daj mu popali´┐Ż Donald, ale na lito´┐Ż´┐Ż Bosk´┐Ż, na rany Chrystusa, po co rozk´┐Żada´┐Ż na ´┐Żopatki i jeszcze kopa´┐Ż, po co po le´┐Ż´┐Żcym skaka´┐Ż i dlaczego zmasakrowanego ci´┐Żga´┐Ż za nog´┐Ż po pod´┐Żodze? Jedyne co usprawiedliwia Donalda to fakt, ´┐Że posprz´┐Żta´┐Ż na koniec po sobie i wyni´┐Żs´┐Ż "przeciwnika" ze studia.
Matka_Kurka 2007-10-12 21:12
G´┐Żos´┐Żw: 431


30 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Ma´┐Ży kapral, partyzant, m´┐Żwi o Polsce dla Polak´┐Żw! G´┐Żosujcie i pilnujcie witryn !
Kiedy´┐Ż pewien austriacki kapral opowiada´┐Ż w bawarskich knajpach, jak wielkie b´┐Żd´┐Ż Niemcy. Na pocz´┐Żtku ludzie si´┐Ż z niego ´┐Żmiali i za wszarz wyprowadzali z lokalu. Wtedy kapral krzycza´┐Ż na ulicach, zbiera´┐Ż sobie podobnych podrzutk´┐Żw i wraca´┐Ż oknem do lokalu. M´┐Żwi´┐Ż tak, ´┐Że i po pijaku nie da´┐Żo si´┐Ż tego s´┐Żucha´┐Ż. M´┐Żwi´┐Ż o Niemcach, kt´┐Żrzy zostali skrzywdzeni przez inne narody, ´┐Że tylko silne Niemcy wojuj´┐Żce w Europie, b´┐Żd´┐Ż Niemcami godnymi szacunku. Krzycza´┐Ż, ´┐Że bolszewizm zagra´┐Ża ´┐Żwiatu, ´┐Że ´┐Żwiatu zagra´┐Żaj´┐Ż ´┐Żydzi spiskuj´┐Żcy mi´┐Żdzynarodowym kapita´┐Żem. Po krzykach, przedstawi´┐Ż Niemcom prost´┐Ż recept´┐Ż na sukces: aby Niemcy ros´┐Ży w si´┐Ż´┐Ż, trzeba przej´┐Ż´┐Ż maj´┐Żtek ´┐Żydowski i rozda´┐Ż g´┐Żoduj´┐Żcym niemieckim rodzinom. Tak b´┐Żdzie sprawiedliwie. Te jego my´┐Żli, po latach, nazwano narodowym socjalizmem. Dalej o... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-30 18:36
G´┐Żos´┐Żw: 419


05 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Ja Tobie, Ty jemu, on jej, ona Wam, oni im, My tamtym, tamci kolejnym! Wygramy!
Marudzi´┐Ż trzeba, to nasz narodowy obowi´┐Żzek, ale trzeba te´┐Ż zrobi´┐Ż par´┐Ż rzeczy i uratowa´┐Ż co si´┐Ż da. Od dzi´┐Ż powinni´┐Żmy m´┐Żwi´┐Ż ka´┐Żdemu, ´┐Że warto, wr´┐Żcz trzeba i´┐Ż´┐Ż na wybory. Warto r´┐Żwnie´┐Ż przy tym napomkn´┐Ż´┐Ż, ´┐Że g´┐Żosujemy m´┐Żdrze, bo polityk´┐Żw mamy g´┐Żupich. Nie ma potrzeby przekonywa´┐Ż babci, ´┐Że Boga nie ma, parady r´┐Żwno´┐Żci s´┐Ż ok., a bogaci s´┐Ż dobrzy, nie ma sensu. Babci w ten spos´┐Żb nie przekonamy, trzeba babci powiedzie´┐Ż, ´┐Że Roman Giertych to biedny katolik i on zaprowadzi prawo i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż. Niech babcia g´┐Żosuje na Romana, je´┐Żli nie zg´┐Żosuje na Kurskiego, ju´┐Ż babcia jest po naszej stronie. Nie ma sensu namawia´┐Ż pana od kt´┐Żrego kupujemy warzywa, ´┐Że rolnicy powinni p´┐Żaci´┐Ż ZUS, zamkn´┐Ż´┐Ż buzi´┐Ż prosz´┐Ż, nie straszy´┐Ż. Nie ma co naje´┐Żd´┐Ża´┐Ż na Leppera, swoje ma za uszami, ale o ludzi dba, sam nie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-05 08:01
G´┐Żos´┐Żw: 394Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

--- !!! APEL !!! ---

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

dlaczego Matka_Kurka


patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy


Oddolna kampania przeciw rządom najgorszym
Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw
Teksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu

Jak głosować bez meldunku, w podr´┐Żży lub za granicą

Polokracja

Byki w´┐Żadzy

Oskar´┐Żam

Kampania i debata

DWA SPOTY nie SPOTY