Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS

Oddanych g´┐Żos´┐Żw:
85308

Unikalnych wizyt
w miesiącach:
poprzednim 85124
aktualnym 41085

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko
Lech i Jarosław
Jarosław - człowiek znikąd
Siedem cud´┐Żw
Mały kapral

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2007
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Pe´┐Żen obaw i w´┐Żtpliwosci g´┐Żosuj´┐Ż na PO, bo nie mam w´┐Żtpliwosci co do PiS - Z´┐ŻO!
Polska kampania wyborcza, jak ca´┐Ża Polska, przypomina wielkie podw´┐Żrze. Na podw´┐Żrzu by´┐Ży dzieci i co wa´┐Żne to do ´┐Żmieci, a co wa´┐Żne to niewa´┐Żne. Od d´┐Żu´┐Ższego czasu media, politolodzy, spo´┐Żecze´┐Żstwo, partyjne sztaby zajmuj´┐Ż si´┐Ż egzegez´┐Ż inwektyw i dowcip´┐Żw, w tych obszarach doszukuj´┐Żc si´┐Ż troski o Polsk´┐Ż. Wygra ten co b´┐Żdzie dowcipniejszy i bardziej "kulturalny". Wygra lepszy, a lepszy ten, kt´┐Żry powiedzia´┐Ż, ´┐Że Polska stoi po stronie ZOMO, a IVRP tam gdzie zawsze. Nieprawda, bo znacznie lepszym okaza´┐Ż si´┐Ż ten, co powiedzia´┐Ż o tamtym Urban. Polska polityka zagraniczna jest fantastyczna, gdy´┐Ż nota werbalna OBWE by´┐Ża niestosowna, a nota pisemna wysz´┐Ża naszym kulturalnym potrzebom naprzeciw. Ci co domagali si´┐Ż ludzkiego traktowania doktora G., domagaj´┐Ż si´┐Ż powrotu korupcji, natomiast ci co widzieli zdj´┐Żcia z kopertami, s´┐Ż ´┐Żwiecie przekonani, ´┐Że z korupcj´┐Ż minister Ziobro i prezes Kaczy´┐Żski rozprawili si´┐Ż raz na zawsze. S´┐Ż tacy co uwa´┐Żaj´┐Ż, ´┐Że drogi nale´┐Ży budowa´┐Ż, poniewa´┐Ż zgin´┐Żo 14 tys. Polak´┐Żw, natomiast inni uwa´┐Żaj´┐Ż, ´┐Że dr´┐Żg jest mn´┐Żstwo, poniewa´┐Ż zgin´┐Żo zaledwie 11 tys. Polak´┐Żw. Tamci s´┐Ż przekonani, ´┐Że s´┐Żu´┐Żba zdrowia, prze´┐Żywa z´┐Żoty wiek, pierwszy raz od 20 lat wzros´┐Ży nak´┐Żady o ca´┐Że 30%, co spowodowa´┐Żo, ´┐Że piel´┐Żgniarka na "Rce" otrzyma´┐Ża "na r´┐Żk´┐Ż" zamiast 950, 1235 z´┐Ż. Inni m´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że s´┐Żu´┐Żba zdrowia kona, ewakuuje szpitale, lekarzy straszy si´┐Ż kamaszami, piel´┐Żgniarki nazywa przest´┐Żpcami i czuwa nad tym wszystkim ci´┐Żko chory minister, kt´┐Żry wyleczy´┐Ż si´┐Ż w dwa tygodnie i nie mia´┐Ż problemu z dost´┐Żpem do tomografu, dla pozosta´┐Żych pacjent´┐Żw zakorkowanego do 2009 roku. Kiedy ci opowiadaj´┐Ż, o reformie edukacji, wyr´┐Żwnywaniu szans i Internecie, ci drudzy odpowiadaj´┐Ż o co wam chodzi, przecie´┐Ż s´┐Ż mundurki dla ka´┐Żdego jednakowe, chochla pomidorowej na g´┐Żow´┐Ż i Internet w sekretariacie.

Poprawi´┐Żo si´┐Ż biednym rodzinom, poniewa´┐Ż okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że to nie Jacek Kurski, tylko Roman Giertych pozwoli´┐Ż odpisa´┐Ż rodzinom 1200 PLN od dziecka, co w rezultacie ucieszy´┐Żo rodziny ´┐Żredniozamo´┐Żne i bogate, a biednym rodzinom pozwoli´┐Żo cieszysz si´┐Ż szcz´┐Żciem bogatych. Gdy ich minister by´┐Ża u nich, by´┐Ża z´┐Ża zo´┐Żza, to ona wyd´┐Żubywa´┐Ża dzieciom rodzynki z czekolady, wyjmowa´┐Ża emerytom leki z apteczki, wy´┐Żera´┐Ża ubogim z lod´┐Żwek. Sta´┐Ż si´┐Ż cud, gdy ich minister przesz´┐Ża do tamtych, zacz´┐Żo natychmiast rosn´┐Żc PKB i spad´┐Ża inflacja, przyros´┐Żo pog´┐Żowie rogate na g´┐Żow´┐Ż mieszka´┐Żca, do Irlandii wyje´┐Żd´┐Żaj´┐Ż tylko zdrajcy i proniemiecka inteligencja. Bardzo wa´┐Żny by´┐Ż dla stabilnej prezydentury los pewnego dziadka, mia´┐Ż dziadek pecha i tch´┐Żrzem podszyty by´┐Ż dziadek. Najpierw dziadek da´┐Ż si´┐Ż wsadzi´┐Ż do obozu, zamiast patriotycznie wozi´┐Ż r´┐Żbank´┐Ż warszawskim tramwajem, potem wcielono go do armii wroga, ale partia rz´┐Żdz´┐Żca, podobnie jak towarzysz Stalin, nie uznaje je´┐Żc´┐Żw za obywateli godnych rewolucji moralnej. Uporano si´┐Ż z dziadkiem, si´┐Żgni´┐Żto po ojc´┐Żw z KPP i strzelono sobie w kolano, bo jak si´┐Ż szybko okaza´┐Żo, lepiej trzeba by´┐Żo siedzie´┐Ż cicho, gdy´┐Ż w partii rektor´┐Żw WUML i ojc´┐Żw w KPP mrowie. Nie wysz´┐Żo z ojcami, nie wysz´┐Żo z korupcj´┐Ż, odsapni´┐Żto na chwilk´┐Ż i tak od s´┐Żowa do s´┐Żowa ustalono, ´┐Że przest´┐Żpc´┐Ż Leppera trzeba uziemi´┐Ż CBA i zrobi´┐Ż wielkie show przed wyborami daj´┐Żce 45% poparcia, bo jako´┐Ż tak nudno i w og´┐Żle. Nie wysz´┐Żo i to, kto´┐Ż musia´┐Ż bekn´┐Ż´┐Ż i bekn´┐Ż´┐Ż wybitny minister, jedyny uczciwy biznesmen w Polsce, paru najlepszych prezes´┐Żw sp´┐Żek, plus komendant policji, szef CBS, z ´┐Życiem uszed´┐Ż jedynie tajemniczy go´┐Ż´┐Ż od ´┐Żrubek.

J´┐Żtrz´┐Ż znowu? Zgadza si´┐Ż, moja agresja i frustracja pe´┐Żna antypolskiego jadu, zatruwa umys´┐Ży prostych ludzi, s´┐Żuchaj´┐Żcych radia w bertach i kurczowo pilnuj´┐Żcych dowod´┐Żw przed chamstwem wnucz´┐Żt. J´┐Żtrz´┐Ż, poniewa´┐Ż moja marno´┐Ż´┐Ż intelektualna, zawarta w jednym nieudolnie przet´┐Żumaczonym rusycy´┐Żmie, nie pozwala mi dojrze´┐Ż g´┐Ż´┐Żbokiej troski o mnie, w przepojonych mi´┐Żo´┐Żci´┐Ż oczach w´┐Żadzy. Pociesza mnie tylko to, ´┐Że pierwszy raz w ´┐Życiu, buntuj´┐Żc si´┐Ż, nie nale´┐Ż´┐Ż do mniejszo´┐Żci. Buntowa´┐Żem si´┐Ż jako dziecko przeciw moim r´┐Żwie´┐Żnikom, buntuj´┐Żcym si´┐Ż przeciw babciom. Buntowa´┐Żem si´┐Ż jako m´┐Żody gniewny, przeciw odchodz´┐Żcej tradycji hipisowskiej. Jako dojrza´┐Ży pracownik buntowa´┐Żem si´┐Ż przeciw w´┐Ża´┐Żeniu w ty´┐Żek szefom. Dzi´┐Ż buntuje si´┐Ż przeciw g´┐Żupocie i topornemu poczuciu humoru w´┐Żadzy i okazuje si´┐Ż, ´┐Że jestem wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż, 70% wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż. Niestety takie to czasy kiedy mniejszo´┐Ż´┐Ż decyduje o losach wi´┐Żkszo´┐Żci, kto´┐Ż ju´┐Ż to kiedy´┐Ż ´┐Żadnie wyrazi´┐Ż gr´┐Ż s´┐Ż´┐Żw: "jeszcze nigdy tak niewielu, nie zawdzi´┐Żcza´┐Żo tak wiele, tak nielicznym". Wtedy chodzi´┐Żo o wyzwolenie, dzi´┐Ż chodzi o zniewolenie. Nie ma za co dzi´┐Żkowa´┐Ż, a je´┐Żli ju´┐Ż, to podzi´┐Żkujmy sobie. Dzi´┐Żkujmy 70% wi´┐Żkszo´┐Żci, za los zgotowany nam przez 30% mniejszo´┐Ż´┐Ż, zwykle star´┐Ż ju´┐Ż, niedo´┐Ż´┐Żn´┐Ż i niewiele z tego ´┐Życia czerpi´┐Żc´┐Ż, bez nadziei na zaczerpanie czegokolwiek, jednak ´┐Żwiadom´┐Ż si´┐Ży swojego pojedynczego g´┐Żosu, na kt´┐Żry wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż nie potrafi od 18 lat znale´┐Ż´┐Ż odpowiedzi.

Matka_Kurka 2007-10-11 19:27
G´┐Żos´┐Żw: 224


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1103

komentarze i post na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.


Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail   Dodaj do: wykop gwar del.icio.usDziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1607


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1001


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 906


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 855


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 646


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 556


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 556


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 524


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 520


07 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Ksi´┐Ż´┐Że Jaros´┐Żaw. Potomek carskiej generalicji, dziecko-magnat PRL! Lewy salonowy!
Jeszcze raz wr´┐Żc´┐Ż do pana "przedstawiciela prostego ludu", co to wiedz´┐Ż o Polsce parafialnej zdoby´┐Ż nie na salonach, ale w remizach. Wcze´┐Żniej kilka niezb´┐Żdnych s´┐Ż´┐Żw wyja´┐Żnienia co do mojej "tw´┐Żrczo´┐Żci" na forum, s´┐Ż´┐Żw kt´┐Żre nale´┐Ż´┐Ż si´┐Ż czytelnikom, pytaj´┐Żcych kim jestem. B´┐Żdziecie musieli uwierzy´┐Ż mi na s´┐Żowo, tym bardziej, ´┐Że z ro´┐Żnych wzgl´┐Żd´┐Żw, g´┐Ż´┐Żwnie osobistych, nie powiem kim jestem. Informacja najwa´┐Żniejsza powi´┐Żzana z inn´┐Ż wa´┐Żn´┐Ż informacj´┐Ż, nie jestem cz´┐Żonkiem ´┐Żadnej partii, nigdy nie by´┐Żem, w og´┐Żle nigdy do niczego nie nale´┐Ża´┐Żem, nawet do harcerstwa, w zwi´┐Żzku z tym nikt mi za moje pisanie nie p´┐Żaci. Chcia´┐Żbym te´┐Ż podzieli´┐Ż si´┐Ż uwagami technicznymi. Po pierwsze traktowanie tego co tu pisz´┐Ż, jako publicystyki, czy "literatury", jest g´┐Ż´┐Żbokim nieporozumieniem. Dzi´┐Żkuj´┐Żc za wszelkie ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-07 14:40
G´┐Żos´┐Żw: 489Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

kim jest Matka_Kurka

dlaczego M_K pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

-- REKLAMA --


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐Żw


-- REKLAMA --coś dla miłośnik´┐Żw motocykli