ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości
Komentarze.eu - Przegl▒d polskiej blogosfery

Tekst 1099 - 09 pa´┐Żdziernika 2007
Kwa´┐Żniewski juz odchodzi, Kaczy´┐Żskiego mo´┐Że powstrzyma´┐Ż tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k´┐Żamstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros´┐Żaw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t´┐Żskni´┐Żcy za narodzinami normalno´┐Żci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt´┐Żrej obywatel b´┐Żdzie patrzy´┐Ż z g´┐Żry na w´┐Żadz´┐Ż a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi´┐Żcej w´┐Żadzy dla samorz´┐Żd´┐Żw, jak najmniej dla urz´┐Żd´┐Żw. B´┐Żdziemy wspiera´┐Ż obywateli z inicjatyw´┐Ż i nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż tym Polakom, kt´┐Żrzy chc´┐Ż spokojnie pracowa´┐Ż, nie koniecznie zak´┐Żada´┐Ż firmy. Nie pozwolimy si´┐Ż ba´┐Ż Polakom ci´┐Żkiej pracy, poniewa´┐Ż rynek pracy jest dla nas celem numer jeden, rozwi´┐Żzuj´┐Żcym wszystkie najwi´┐Żksze bol´┐Żczki Polski. Polska wolna, pe´┐Żna swob´┐Żd dla ludzi tw´┐Żrczych i Polska pami´┐Żtaj´┐Żca o tych, kt´┐Żrym si´┐Ż nie poszcz´┐Żci´┐Żo. W Polsce od dw´┐Żch lat za finanse odpowiada libera´┐Ż w sp´┐Żdnicy najbardziej ortodoksyjny w´┐Żr´┐Żd wszystkich libera´┐Ż´┐Żw, a pan krzyczy, ´┐Że mamy Polsk´┐Ż sprawiedliw´┐Ż i solidarn´┐Ż. Jak pan widzi sprawiedliwo´┐Żci i solidarno´┐Żci nie da si´┐Ż oddzieli´┐Ż od wolno´┐Żci, szkoda tylko ´┐Że pani minister Gilowska, kt´┐Żr´┐Ż szanuje, jest zmuszona realizowa´┐Ż wielki socjalistyczny plan 100-letni budowy 3 milion´┐Żw mieszka´┐Ż. Gdyby Gilowska, zdolna ekonomistka, mog´┐Ża realizowa´┐Ż to w co ca´┐Że ´┐Życie wierzy´┐Ża i nadal wierzy, jak cho´┐Żby podatek liniowy, byliby´┐Żmy dzi´┐Ż bli´┐Żej normalno´┐Żci i nie tkwiliby´┐Żmy w stagnacji.

Po kt´┐Żrej stronie jest pan, Panie Tusk, stronie postkomunist´┐Żw i skompromitowanej Unii Demokratycznej, firmowanej przez GW, czy po stronie IVRP? Prosz´┐Ż zapewni´┐Ż Polak´┐Żw, ´┐Że nie b´┐Żdzie POLiD

Panie Jaros´┐Żawie Kaczy´┐Żski, ja jestem po stronie Polski Polak´┐Żw, bez podzia´┐Żu na kasty polityczne i jak pan to nazwa´┐Ż skompromitowan´┐Ż UD i UW. W tej skompromitowanej UD, by´┐Ż wiceszef pana partii Pawe´┐Ż Zalewski, marsza´┐Żek Senatu wybrany waszymi g´┐Żosami, Bogdan Borusewicz, minister kultury Ujazdowski, pana pierwsza minister finans´┐Żw Lubi´┐Żska. Do KLD partii wchodz´┐Żcej w sk´┐Żad UW nale´┐Ża´┐Ż wasz prezes TVP PiS, Urba´┐Żski, a w GW pisywa´┐Ż wasz pierwszy prezes Wildstein i wiceszefem GW jest brat pana szefa propagandy Jaros´┐Żaw Kurski. Jak pan widzi Polska jest skomplikowanym zbiorem indywidualno´┐Żci, obywateli samodzielnie my´┐Żl´┐Żcych, nie da si´┐Ż oddzieli´┐Ż IVRP od GW, UW, UD, KLD, ta granica jest sztuczna i ´┐Żmieszna, jak podzia´┐Ż Polski na IV i IIIRP. W Polsce liczy si´┐Ż to, co Polsk´┐Ż zmienia, a kto gdzie nale´┐Ża´┐Ż jest nieistotne, na pewno nieistotne jest dla pana, bo przecie´┐Ż w PiS znajdziemy by´┐Żych cz´┐Żonk´┐Żw Samoobrony, Mojzesowicza i Mularczyka, by´┐Żych cz´┐Żonk´┐Żw UW i KLD, o kt´┐Żrych wspomina´┐Żem, by´┐Żych cz´┐Żonk´┐Żw LPR, Macierewicza i Kurskiego, w ko´┐Żcu by´┐Żych cz´┐Żonk´┐Żw PZPR jak minister Jasi´┐Żski, czy szef kancelarii prezydenta ´┐Żopi´┐Żski. Prosz´┐Ż nie przypisywa´┐Ż z´┐Żych intencji Platformie Obywatelskiej, w kt´┐Żrej cz´┐Żonk´┐Żw LPR i SO nie ma, a cz´┐Żonkowie UD i KLD nie s´┐Ż gorsi od pana partyjnych koleg´┐Żw, by´┐Żych cz´┐Żonk´┐Żw tych partii. Prosz´┐Ż nie patrze´┐Ż w ´┐Życiorysy i legitymacje milionom Polak´┐Żw, bo w ka´┐Żdym ´┐Żrodowisku i ka´┐Żdej partii s´┐Ż ludzie z wielu stron, no mo´┐Że nie tak wielkie spektrum jak w PiS od PZPR, przez SO, LPR do UW, ale wielu ludzi chce budowa´┐Ż dobro Polski i maj´┐Ż do tego prawo. Prosz´┐Ż te´┐Ż nie oczekiwa´┐Ż ode mnie deklaracji przed wyborami, z kim b´┐Żdziemy rz´┐Żdzi´┐Ż po wyborach, chocia´┐Ż ciesz´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że ju´┐Ż pan odda´┐Ż rz´┐Żdy PO. B´┐Żdziemy rz´┐Żdzi´┐Ż z tymi politykami, kt´┐Żrzy zaakceptuj´┐Ż nasz program, tak si´┐Ż buduje koalicje we wszystkich demokratycznych krajach. Pan ma niezdrowe aspiracje, pan chce decydowa´┐Ż o politycznych wyborach konkurencji politycznej, to s´┐Ż zabiegi ´┐Żmieszne i zaczerpni´┐Żte z ustroju republik bananowych.

Dlaczego pan nie chce walczy´┐Ż z korupcj´┐Ż panie Donaldzie?

Dobre pytanie, panie premierze. Jedno z najwi´┐Żkszych nieszcz´┐Ż´┐Ż jakie si´┐Ż Polsce przydarzy´┐Żo przez te ostatnie dwa lata, to nieszcz´┐Żcie skompromitowania i o´┐Żmieszenia powa´┐Żnego problemu spo´┐Żecznego jakim jest w Polsce korupcja. Pana minister, Ziobro sprowadzi´┐Ż ten problem do osobistej wendety i przez blisko p´┐Ż roku Polska obserwowa´┐Ża losy jednego lekarza, kt´┐Żremu najpierw postawiono zarzuty morderstwa, potem korupcji. Za´┐Ż ostatnio dowiedzieli´┐Żmy si´┐Ż, ´┐Że odpowie za molestowanie seksualne i mobbing. To czy lekarz jest winny czy nie winny jest rzecz´┐Ż do ustalenia, przez niezale´┐Żne s´┐Żdy. Pewne jest to, ´┐Że ten lekarz nie jest syntez´┐Ż i bastionem polskiej korupcji, jest epizodem, z kt´┐Żrego zrobiono wielkie show. To jest walka o zwyci´┐Żstwo propagandowe, nie systemowe rozwi´┐Żzanie problemu. Nie jest te´┐Ż walk´┐Ż z korupcj´┐Ż oskar´┐Żanie w´┐Żasnych wicepremier´┐Żw, ministr´┐Żw, szef´┐Żw policji, szef´┐Żw sp´┐Żek. To jest walka, ale frakcji partyjnych PiS o utrzymanie w´┐Żadzy i strefy wp´┐Żyw´┐Żw. Historia niebieskiej i czerwonej kropeczki, kt´┐Żr´┐Ż widzia´┐Ża Polska na telebimie, to historia walki jednych s´┐Żu´┐Żb specjalnych z innymi s´┐Żu´┐Żbami, w ramach obozu PiS. Je´┐Żli na koniec dodam, ´┐Że dwa lata dzia´┐Żalno´┐Żci PiS wraz ze s´┐Żu´┐Żbami, nie przynios´┐Żo ´┐Żadnego wyroku w sprawie korupcji, b´┐Żdzie to gw´┐Żd´┐Ż, gw´┐Żd´┐Ż do politycznej trumny PiS.

Czy pan chce Polski kl´┐Żcz´┐Żcej przed Niemcami i Bruksel´┐Ż, czy pan chce Polski silnej, narodowej, tradycyjnej?

Chc´┐Ż Polski silnej, takiej kt´┐Żra nie b´┐Żdzie musia´┐Ża przyjmowa´┐Ż od Niemc´┐Żw czo´┐Żg´┐Żw z demobilu, takiej, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie w Niemczech zbiera´┐Ż szparag´┐Żw i ´┐Żci´┐Żga´┐Ż z niemieckich drzew rozbite samochody. Chc´┐Ż Polski dumnej, w kt´┐Żrej Niemcy i Bruksela nie b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż ´┐Żmia´┐Ż z naszych dr´┐Żg, odrapanych elewacji i przestan´┐Ż opowiada´┐Ż dowcipy o furmankach na drogach i prowadzaniu nied´┐Żwiedzia po trotuarach. Dumnej Polski nie da si´┐Ż zbudowa´┐Ż anachronicznymi sloganami, odwo´┐Żuj´┐Żcymi si´┐Ż we wsp´┐Żczesnych relacjach do czas´┐Żw okupacji i rozbior´┐Żw. Nasz´┐Ż tradycj´┐Ż powinni´┐Żmy szanowa´┐Ż, naszych bohater´┐Żw op´┐Żakiwa´┐Ż, ale nie mo´┐Żemy na ka´┐Żdym kroku pokazywa´┐Ż, ´┐Że ci´┐Żgle nie podnie´┐Żli´┐Żmy si´┐Ż z traumy zabor´┐Żw i okupacji. Takie lokowanie polityki zagranicznej pokazuje nasz´┐Ż s´┐Żabo´┐Ż´┐Ż i niestety ´┐Żmieszno´┐Ż´┐Ż, dzi´┐Ż nikt z silnych narod´┐Żw europejskich nie opowiada o swoich s´┐Żabo´┐Żciach. Minister spraw zagranicznych Francji nie m´┐Żwi o wyprawie Napoleona na Moskw´┐Ż, nie m´┐Żwi´┐Ż Austriacy do Niemc´┐Żw o Anszlusie, oni rozmawiaj´┐Ż jak r´┐Żwny z r´┐Żwnym o przysz´┐Żo´┐Żci i my te´┐Ż powinni´┐Żmy tak rozmawia´┐Ż. ´┐Żaden rz´┐Żd, francuski, niemiecki, nawet rosyjski, nie opublikowa´┐Ż na stronach internetowych kompromituj´┐Żcych dzia´┐Ża´┐Ż s´┐Żu´┐Żb specjalnych i listy agent´┐Żw, czynnych agent´┐Żw. ´┐Żaden szef specs´┐Żu´┐Żb nie powiedzia´┐Ż ca´┐Żemu ´┐Żwiatu, ´┐Że ministrowie spraw zagranicznych jego kraju to agenci KGB. Szacunek dla Polski mo´┐Żna zbudowa´┐Ż profesjonalizmem i dyplomacj´┐Ż, nie politycznym awanturnictwem i kuglarstwem, niekompetentnych urz´┐Żdnik´┐Żw.

Dlaczego pan nie szanuje, prostych ludzi, dlaczego pan trzyma z oligarchami i elitami?

Nie wiem co znaczy prosty cz´┐Żowiek, takie poj´┐Żcie dla mnie nie istnieje, to pojecie pogardliwe. Ludzie nie s´┐Ż pro´┐Żci, ka´┐Żdy cz´┐Żowiek to skomplikowana indywidualno´┐Ż´┐Ż, to politykom zale´┐Ży, aby indywidualno´┐Żci zla´┐Ż w mas´┐Ż tak zwanych prostych ludzi. Mnie na tym nie zale´┐Ży. Trzeba szanowa´┐Ż ludzi, nie wolno do nich m´┐Żwi´┐Ż brzydkich wyraz´┐Żw, kiedy zadaj´┐Ż trudne pytanie, nie wolno ich nazywa´┐Ż wykszta´┐Żciuchami, poniewa´┐Ż ogl´┐Żdaj´┐Ż taki, a nie inny program satyryczny. Nie wolno ludzi ustawi´┐Ż po stronie ZOMO, poniewa´┐Ż nie zag´┐Żosowali na PiS, nie wolno nazywa´┐Ż ludzi ´┐Żcierwojadami i burymi sukami, nawet je´┐Żli nachalnie wykonuj´┐Ż sw´┐Żj zaw´┐Żd, nie wolno nazywa´┐Ż ludzi ho´┐Żot´┐Ż, cho´┐Żby rz´┐Żdy PRL faktycznie mia´┐Ży taki charakter. Nie wolno starego cz´┐Żowieka, zas´┐Żu´┐Żonego Polaka, pana profesora Bartoszewskiego, wi´┐Żnia O´┐Żwi´┐Żcimia, wi´┐Żnia Polski stalinowskiej i Polski stanu wojennego, nazywa´┐Ż zdrajc´┐Ż tylko dlatego, ´┐Że podpisa´┐Ż si´┐Ż pod listem apeluj´┐Żcym o zdrowy rozsadek. Trzeba szanowa´┐Ż ludzi, nie wolno protestuj´┐Żcym piel´┐Żgniarkom posy´┐Ża´┐Ż oddzia´┐Ż´┐Żw szturmowych zamiast negocjator´┐Żw, nie wolno nazywa´┐Ż piel´┐Żgniarek przest´┐Żpczyniami i nie wolno drwi´┐Ż z ich desperacji, sprowadzaj´┐Żc protest g´┐Żodowy do odchudzania. Takich rzeczy nie wolno robi´┐Ż. Nie wolno te´┐Ż l´┐Ży´┐Ż ludzi bogatych i zaradnych, w Polsce jest wielu ci´┐Żko pracuj´┐Żcych ludzi i ani bieda, ani bogactwo nie powinno by´┐Ż powodem do kpin. Nikomu nie wolno w Polsce m´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że bogata Polska, to Polska z´┐Ża, nie wolno nikomu m´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że Polska szanuj´┐Żca swoje elity, to Polska fa´┐Ższywa. Tak post´┐Żpowali z Polsk´┐Ż i Polakami zaborcy, okupanci i komuni´┐Żci, czyni´┐Żc Polsk´┐Ż biedn´┐Ż i wyniszczaj´┐Żc polskie elity. Polski nie da si´┐Ż podzieli´┐Ż na elity i ludzi prostych. Polska jest Polsk´┐Ż Polak´┐Żw, kt´┐Żrzy wzajemnie si´┐Ż powinni od siebie uczy´┐Ż i szanowa´┐Ż jak Polak powinien szanowa´┐Ż Polaka. Je´┐Żli pan kiedy´┐Ż w przysz´┐Żo´┐Żci zrozumie, ´┐Że Polska powinna by´┐Ż domem wszystkich Polak´┐Żw, nie wi´┐Żzieniem dla r´┐Żnych wyborc´┐Żw, w zale´┐Żno´┐Żci od tego kto w Polsce wygrywa wybory, by´┐Ż mo´┐Że b´┐Żdziemy razem budowa´┐Ż Polsk´┐Ż, na razie pana od w´┐Żadzy trzeba odsun´┐Ż´┐Ż, bo pan w´┐Żadz´┐Ż pojmuje jako przewag´┐Ż nad s´┐Żabszymi, nie s´┐Żu´┐Żenie s´┐Żabszym. Poj´┐Żcia oligarchy nie znam, takich ludzi w Polsce nie ma, je´┐Żli przez oligarchi´┐Ż rozumie pan nieprzyzwoite bogactwo, to ja pragn´┐Ż pana zapewni´┐Ż, ´┐Że ´┐Żaden biznesmen nie wydzwania do mnie na prywatn´┐Ż kom´┐Żrk´┐Ż, z pro´┐Żb´┐Ż, aby potraktowa´┐Ż go inaczej ni´┐Ż innych Polak´┐Żw.

A teraz zapraszam pana premierze do wsp´┐Żlnego od´┐Żpiewania hymnu (´┐Żart).

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33

G´┐Żos´┐Żw: 842
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1099
Najlepsze teksty autora
Archiwum
G´┐Żosuj         Wy´┐Żlij na e-mail        
Wlasciciel strony nie jest autorem tekstu. Ten tekst umieszczony byl 09 pa´┐Żdziernika 2007 na forum onet.pl pod adresem http://wiadomosci.onet.pl/1,15,11,35495884,96391048,4182074,forum.html .
Strona ma charakter archiwalny.


Czytaj e-book


Mobbing
Trudny wiek szkodliwym mitem


Najnowsze notki


05:25 Grafini von Hohenstein, c...
01:41 Najbardziej niesamowita j...
01:27 Pracowity weekend happene...
00:08 Polska, a gdzie Europa - ...
00:02 Wstrzemi´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż? Dobre ´┐Ż...
23:58 Ilu by´┐Żo frajer´┐Żw?
23:36 Bart´┐Żomiej O. , zdobywca ...
21:45 Rokita mija si´┐Ż z prawd´┐Ż!
21:06 Never again?
20:53 Polska - Gazeta Wroc´┐Żawsk...
20:27 Pies na rowerze
19:08 Dziura Alistera Darlinga
18:23 PASER POSZED´┐Ż PO OCHRON´┐Ż ...
18:23 Wampir bez z´┐Żb´┐Żw
17:49 Zabawy z broni´┐Ż - przypad...


Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
"Nowy wirus grypy mo´┐Że spowodowa´┐Ż ´┐Żwiatow´┐Ż pandemi´┐Ż"

Dyrektor ´┐Żwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Margaret Chan uzna´┐Ża, ´┐Że grypa, kt´┐Żra pojawi´┐Ża si´┐Ż w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, "ma potencja´┐Ż" spowodowania og´┐Żlno´┐Żwiatowej pandemii, cho´┐Ż jest jeszcze za wcze´┐Żnie, by powiedzie´┐Ż, ´┐Że do tego dojdzie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zrobi´┐Ż wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie

Prezydent Lech Kaczy´┐Żski zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że zrobi wszystko, ´┐Żeby obroni´┐Ż polskie stocznie. Tak´┐Ż deklaracj´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż w Gda´┐Żsku, po spotkaniu z przedstawicielami zwi´┐Żzk´┐Żw zawodowych gda´┐Żskiej stoczni. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


81 ofiar grypy i ponad 1300 os´┐Żb zara´┐Żonych w Meksyku

Minister zdrowia Meksyku Jose Angel Cordova poinformowa´┐Ż, ´┐Że ofiar´┐Ż ´┐Żwi´┐Żskiej grypy pad´┐Żo ju´┐Ż prawdopodobnie 81 os´┐Żb, a ponad 1300 jest zara´┐Żonych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Protest przed domem Zbigniewa Ziobry

Kilkana´┐Żcie os´┐Żb protestowa´┐Żo przed domem Zbigniewa Ziobry w Krakowie. Zgromadzeni pod domem cz´┐Żonkowie Stowarzyszenia Dialogu Spo´┐Żecznego domagali si´┐Ż od by´┐Żego ministra sprawiedliwo´┐Żci wyja´┐Żnie´┐Ż w sprawie ´┐Żmierci Barbary Blidy. Ziobro nie wyszed´┐Ż do manifestuj´┐Żcych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Steward wracaj´┐Żcy z Meksyku z chorob´┐Ż hospitalizowany

Steward linii lotniczych British Arilines, kt´┐Żry powr´┐Żci´┐Ż z Meksyku, zosta´┐Ż hospitalizowany z objawami przypominaj´┐Żcymi gryp´┐Ż - poinformowa´┐Ża nad ranem agencja AFP. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Prezydent: zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi

Zgadzam si´┐Ż z pogl´┐Żdami Anny Fotygi - powiedzia´┐Ż prezydent Polski Lech Kaczy´┐Żski. Fotyga, kt´┐Żra jest kandydatem na ambasadora Polski przy ONZ skrytykowa´┐Ża spos´┐Żb prowadzenia polskiej polityki zagranicznej przez obecn´┐Ż ekip´┐Ż rz´┐Żdow´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


My´┐Żla´┐Ży, ´┐Że bawi´┐Ż si´┐Ż pi´┐Żk´┐Ż, a to by´┐Ża bomba

Dwana´┐Żcioro dzieci zgin´┐Żo w Pakistanie, kiedy wybuch´┐Ża bomba, kt´┐Żr´┐Ż si´┐Ż bawi´┐Ży - poinformowa´┐Ża policja. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Porzuci´┐Ż dzieci, potem pr´┐Żbowa´┐Ż si´┐Ż powiesi´┐Ż
Przed kilkoma dniami, razem ze swoj´┐Ż partnerk´┐Ż, porzuci´┐Ż tr´┐Żjk´┐Ż dzieci w jednej z w´┐Żoskich pizzerii. Funkcjonariusze szybko znale´┐Żli jednak matk´┐Ż i jej przyjaciela - ukrywali si´┐Ż w lesie. M´┐Żczyzna trafi´┐Ż do aresztu. W sobot´┐Ż pr´┐Żbowa´┐Ż powiesi´┐Ż si´┐Ż na pasku w celi. [ więcej... ]


Zamordowano o´┐Żmiolatk´┐Ż z Domu Dziecka
Ostatni raz widziano j´┐Ż jak bawi´┐Ża si´┐Ż na placu zabaw. Kilka godzin p´┐Żniej szuka´┐Żo jej ju´┐Ż kilkadziesi´┐Żt os´┐Żb. Policj´┐Ż wezwa´┐Ża wychowawczyni domu dziecka, bo zaniepokoi´┐Ża si´┐Ż, ´┐Że jej o´┐Żmioletnia podopieczna zbyt d´┐Żugo nie wraca z dworu. Fina´┐Ż poszukiwa´┐Ż okaza´┐Ż si´┐Ż tragiczny - w jednym z pustostan´┐Żw w pobli´┐Żu plac´┐Żwki funkcjonariusze odnale´┐Żli zw´┐Żoki dziewczynki. [ więcej... ]


Polska czci swojego patrona
Ponad tysi´┐Żc os´┐Żb z rozsianych po Polsce parafii pod wezwaniem ´┐Żw. Wojciecha uczci dzi´┐Ż w Gnie´┐Żnie pami´┐Ż´┐Ż m´┐Żczennika i g´┐Ż´┐Żwnego patrona Polski. Uroczystej mszy przywodzi´┐Ż b´┐Żdzie prymas Polski kardyna´┐Ż J´┐Żzef Glemp. [ więcej... ]


Prezydent zgadza si´┐Ż z pogl´┐Żdami Fotygi
Lech Kaczy´┐Żski nie widzi problemu w tym, by Anna Fotyga zosta´┐Ża polskim ambasadorem przy ONZ, mimo ´┐Że by´┐Ża minister otwarcie krytykuje polityk´┐Ż zagraniczn´┐Ż rz´┐Żdu. - Prezydent mianuje (ambasador´┐Żw), to znaczy, ´┐Że si´┐Ż zgadza z ich przekonaniami, pogl´┐Żdami. Z pogl´┐Żdami Anny Fotygi ja si´┐Ż zgadzam - m´┐Żwi´┐Ż w sobot´┐Ż Lech Kaczy´┐Żski. [ więcej... ]


Porywacze zaatakowani, zak´┐Żadnik uwolniony
Nie wiadomo kto go "odbi´┐Ż", ale wiadomo, ´┐Że jest ca´┐Ży i zdrowy. Nigeryjska policja poinformowa´┐Ża, ´┐Że "uzbrojony oddzia´┐Ż" uwolni´┐Ż Brytyjczyka, kt´┐Żry zosta´┐Ż porwany na po´┐Żudniu kraju przed kilkoma tygodniami. [ więcej... ]


Tym razem nie zabija´┐Ż ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw?
Co najmniej trzy osoby zgin´┐Ży od kul na ameryka´┐Żskim Uniwersytecie Stanu Georgia. Wed´┐Żug policji tym razem strzela´┐Ż nie sfrustrowany ucze´┐Ż, a jeden z wyk´┐Żadowc´┐Żw. Trwaj´┐Ż jego poszukiwania. Wed´┐Żug jednej z lokalnych gazet napastnik mo´┐Że mie´┐Ż przy sobie "wiele sztuk broni". [ więcej... ]


Lewica bierze Islandi´┐Ż na dobre
Wed´┐Żug nieoficjalnych informacji koalicja Sojuszu Socjaldemokratycznego i Zielonej Lewicy wygra´┐Ża przedterminowe wybory parlamentarne w Islandii. Lewicowe partie zdoby´┐Ży razem ponad 50 procent g´┐Żos´┐Żw. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.plCoś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne