Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

Oddanych g´┐Żos´┐Żw:
110602

Unikalnych wizyt
w miesiącach:
poprzednim 68690
aktualnym 29461

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Gdyby nie Nocna Zmiana, mieliby´┐Żmy ´┐Żemka w NBP, oligarch´┐Żw Bagsika i G´┐Żsiorowskiego.
Zda´┐Ż sobie spraw´┐Ż nale´┐Ży, ´┐Że matka kurka pisze na jedno kopyto. Zaraz po zdaniu sprawy, trzeba postawi´┐Ż pytanie, dlaczego? Matka kurka pisze na jedno kopyto, poniewa´┐Ż w Polsce od dw´┐Żch lat wiele k´┐Żamstw kutych na jedno kopyto utrwali´┐Żo si´┐Ż jako prawda. Monotonno´┐Ż´┐Ż kopyta wynika r´┐Żwnie´┐Ż z tego, ´┐Że dziedzicem, w´┐Ża´┐Żcicielem i dysponentem k´┐Żamstw jest jeden cz´┐Żowiek. Ka´┐Żdy dyktator zaczyna w´┐Żadz´┐Ż od pisania w´┐Żasnej legendy, w kt´┐Żrej g´┐Żosi walk´┐Ż z patologi´┐Ż, cho´┐Ż zwykle sam t´┐Ż patologi´┐Ż budowa´┐Ż. Nie inaczej jest w przypadku niskonak´┐Żadowego i ma´┐Żogabarytowego autokratki Jaros´┐Żawa Przykr´┐Żtkawego, Pierwszego z Dw´┐Żch. Zanim Jaros´┐Żaw zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Żga´┐Ż jak z nut, o swoim antykomunizmie, musia´┐Ż stworzy´┐Ż ludowe podanie, o tym jak Jaros´┐Żaw Przykr´┐Żtkawy Pierwszy z Dw´┐Żch, raz´┐Żw zomowcom w stanie wojennym t´┐Żuczkiem do mi´┐Żsa zadawa´┐Ż. Podanie g´┐Żosi, ´┐Że osobi´┐Żcie 7 po´┐Żo´┐Ży´┐Ż od pierwszego ciosu, 8 zmar´┐Żo w szpitalu. Ksi´┐Ż´┐Żki pisz´┐Ż, ´┐Że te wydarzenie przy´┐Żni´┐Ży si´┐Ż wodzowi, gdy g´┐Żow´┐Ż schowa´┐Ż po mamin´┐Ż pierzyn´┐Ż, niemniej jednak wyznawcy zaczytani w mitologii, oczy ci wydrapi´┐Ż, gdy prawd´┐Ż powiesz. Prawda jest naga, to by´┐Ż tch´┐Żrz jakich ma´┐Żo i gdyby´┐Żmy samych takich opozycjonist´┐Żw mieli, wolno´┐Ż´┐Ż ofiarowa´┐Żby nam dopiero Borys Jelcyn po kilku g´┐Ż´┐Żbszych, na Borysa warunkach. Kolejne podanie g´┐Żosi, ´┐Że Jaros´┐Żaw Przykr´┐Żtkawy Pierwszy z Dw´┐Żch nigdy nie kombinowa´┐Ż, maj´┐Żtku narodowego nie tyka´┐Ż, uczciwy by´┐Ż i pokorny. Trzeba wam wiedzie´┐Ż, ´┐Że to podanie ludowe jest najwi´┐Żkszym i wielopi´┐Żtrowym k´┐Żamstwem. Gdy partia Jaros´┐Żawa Przykr´┐Żtkawego rozkrada´┐Ża narodowy maj´┐Żtek, uw´┐Żaszcza´┐Ża si´┐Ż na pa´┐Żstwowych nieruchomo´┐Żciach, pisa´┐Ża z´┐Żodziejskie ustawy dla deweloper´┐Żw, koncesjonowa´┐Ża afery paliwowe i kupowa´┐Ża media za grosze, P´┐Żczak i Dochnal szukali po Polmozbytach cz´┐Żci do swoich dziesi´┐Żcioletnich Polonez´┐Żw. Zanim Polska sta´┐Ża si´┐Ż `solidarna', Jaros´┐Żaw Przykr´┐Żtkawy Pierwszy z Dw´┐Żch z libera´┐Żami pr´┐Żbowa´┐Ż zawrze´┐Ż sojusz i to z tymi najgorszymi libera´┐Żami z KLD, kt´┐Żrych krzy´┐Żem si´┐Ż k´┐Żad´┐Żc o wst´┐Żpienie w szeregi PC prosi´┐Ż. Uda´┐Żo mu si´┐Ż zrazu, ale w ostatniej chwili KLD zobaczy´┐Żo z kim ma do czynienia i posz´┐Żo precz od PC.

Kiedy Jaros´┐Żaw Przykr´┐Żtkawy Pierwszy z Dw´┐Żch m´┐Żwi wam o frustracji politycznej, wywo´┐Żanej seri´┐Ż pora´┐Żek Donalda, to opowiada wam kolejny mit. Trzeba wam wiedzie´┐Ż narodzie, ´┐Że jak Jaros´┐Żaw Przykr´┐Żtkawy Pierwszy z Dw´┐Żch, tak dosta´┐Ż od Wa´┐Ż´┐Żsy, Tuska i Pawlaka po zadku, ´┐Że si´┐Ż przez 13 lat nie m´┐Żg´┐Ż pozbiera´┐Ż, a jego partia na poziomie 5% wczo´┐Żgiwa´┐Ża si´┐Ż do Sejmu, co tu dopiero m´┐Żwi´┐Ż o wygranych wyborach, to by´┐Ża walka o polityczny byt. Wspomina Jaros´┐Żaw Przykr´┐Żtkawy Pierwszy z Dw´┐Żch, ´┐Że prezydentur´┐Ż Tusk przegra´┐Ż i pozbiera´┐Ż si´┐Ż nie mo´┐Że. Ludzie kochani, brat Jaros´┐Żawa Przykr´┐Żtkawego Pierwszego z Dw´┐Żch, nic innego nie robi´┐Ż, tylko 10 lat przegrywa´┐Ż wybory prezydenckie, ba przegrywa´┐Ż, on r´┐Żcznik rzuca´┐Ż, ´┐Żapki do g´┐Żry unosi´┐Ż i poddawa´┐Ż si´┐Ż w ´┐Żrodku kampanii. Poparcie mia´┐Ż brat na poziomie alkoholu we krwi szanuj´┐Żcego si´┐Ż grabarza. Na czym w takim razie polega szcz´┐Żcie i `fenomen' Jaros´┐Żawa Przykr´┐Żtkawego Pierwszego z Dw´┐Żch? Polega to wszystko na tym, ´┐Że ´┐Żwiadkowie afer, z´┐Żodziejstw, przekr´┐Żt´┐Żw i politycznych blama´┐Ży, to s´┐Ż wszystko ludzie ma´┐Żo wiarygodni, marnej reputacji. ´┐Żwiadkiem tego, ile razy Jaros´┐Żaw kapowa´┐Ż na wsp´┐Żpracownik´┐Żw Wa´┐Ż´┐Żsy, jest Mieczys´┐Żaw Wachowski, kt´┐Żry Jaros´┐Żawa z pa´┐Żacu Lecha pogoni´┐Ż. ´┐Żwiadkiem przekr´┐Żt´┐Żw telegrafu Jaros´┐Żawa w ramach afery FOZZ jest ´┐Żemek, skazany przez s´┐Żd, z kt´┐Żrego Glapi´┐Żski chcia´┐Ż zrobi´┐Ż Balcerowicza, deleguj´┐Żc go jako wiceszefa NBP, pomaga´┐Ż mu w tym Siwek, r´┐Żwnie´┐Ż kumpel z PC Jaros´┐Żawa. ´┐Żwiadkiem korupcji partii Jaros´┐Żawa Przykr´┐Żtkawego Pierwszego z Dw´┐Żch jest Bagsik i G´┐Żsiorowski z ART.B. Jeszcze si´┐Ż nikomu nie ´┐Żni´┐Żo o oligarchach, kiedy bli´┐Żniaczy so´┐Żtysi czerpali gar´┐Żciami z kasy biznesmen´┐Żw. ´┐Żwiadkami esbeckich metod i komunistycznej mentalno´┐Żci obu so´┐Żtys´┐Żw s´┐Ż Lepper i Kaczmarek, Giertych i paru innych.

Powstaje pytanie, dlaczego ludzie tak marnej reputacji s´┐Ż ´┐Żwiadkami upadku Jaros´┐Żawa Przykr´┐Żtkawego Pierwszego z Dw´┐Żch? Czy´┐Żby on by´┐Ż takim szlachetnym, ´┐Że uk´┐Żad chce go wyko´┐Żczy´┐Ż? Nic podobnego, ci ´┐Żwiadkowie, to po prostu jego koledzy, przyjaciele, sponsorzy, polityczni koalicjanci. Trudno w to uwierzy´┐Ż, ale Jaros´┐Żaw Przykr´┐Żtkawy Pierwszy z Dw´┐Żch, wsp´┐Żpracowa´┐Ż i przyja´┐Żni´┐Ż si´┐Ż z takimi lud´┐Żmi jak: Maciej Zalewski skazany na trzy lata, za szanta´┐Że, Baksik i G´┐Żsiorowski z ART.B., kt´┐Żrzy wp´┐Żacali kas´┐Ż na jego Telegraf, ´┐Żemek, kandydat ministra i partyjnego kolegi Jaros´┐Żawa na wiceszefa NBP, Wachowski Mieczys´┐Żaw, wieloletni znajomy Jaros´┐Żawa. Krok w krok chodzili panowie za Wa´┐Ż´┐Żs´┐Ż. W ko´┐Żcu Andrzej Lepper, Kaczmarek, Giertych, ´┐Ży´┐Żwi´┐Żski, Hojarska, Bestry, Wrzodak i ca´┐Ży pitawal z SO, to byli serdeczni koalicjanci Jaros´┐Żawa Przykr´┐Żtkawego Pierwszego z Dw´┐Żch i to im ´┐Żciska´┐Ż codziennie koalicyjn´┐Ż d´┐Żo´┐Ż, klepa´┐Ż po ramieniu. Wiecie co by by´┐Żo, gdyby nie by´┐Żo nocnej zmiany? Mieliby´┐Żmy w Polsce komunizm pe´┐Żn´┐Ż g´┐Żba pod rz´┐Żdami komunistycznej partii PC. Szefem NBP by´┐Żby ´┐Żemek, oligarchami kr´┐Żc´┐Żcymi lody z Jaros´┐Żawem Baksik i G´┐Żsiorowski, prywatyzacje z´┐Żodziejskie pod szyldem kumpla Dochnala, niejakiego Glapi´┐Żskiego, odpowiedzialnego za narodziny afer paliwowych, kt´┐Żre osobi´┐Żcie koncesjonowa´┐Ż. Mi´┐Żliby´┐Żmy Macieja Zalewskiego, zamiast Rywina, mieliby´┐Żmy `Express Wieczorny', kupiony i sprzedany przez Jaros´┐Żawa, zamiast gazety Wyborczej. Jednym s´┐Żowem, Jaros´┐Żaw Przykr´┐Żtkawy Pierwszy z Dw´┐Żch, to najbardziej wyrazista twarz III RP, on robi´┐Ż dok´┐Żadnie to, co zarzuca innym, a jego problem polega na tym, ´┐Że wszystko co robi´┐Ż spartoli´┐Ż i dlatego m´┐Żci si´┐Ż na tych co im si´┐Ż uda´┐Żo. Jaros´┐Żaw Przykr´┐Żtkawy Pierwszy z Dw´┐Żch mia´┐Ż lepkie ´┐Żapki jak ma´┐Żo kto, niestety zabrak´┐Żo mu rozumu i umiej´┐Żtno´┐Żci, aby si´┐Ż nachapa´┐Ż, dlatego prowadzi dziadowsk´┐Ż polityk´┐Ż i jedyne co mo´┐Żna mu powiedzie´┐Ż, to zacytowa´┐Ż s´┐Żowa brata Jaros´┐Żawa skierowane do obywatela niezbyt zamo´┐Żnego. Uwaga: na trzy, czteeeeeryyyyyy!

Matka_Kurka 2007-09-30 10:21
G´┐Żos´┐Żw: 202


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1066

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1777


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1061


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1051


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 919


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 686


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 586


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 577


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 574


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 556


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 540Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy


Zobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze

lista blog´┐ŻwTeksty innych autor´┐Żw na
www.komentarze.eu


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha