Poinformuj si´┐Ż o nowym tek´┐Żcie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

Oddanych g´┐Żos´┐Żw:
120410

Unikalnych wizyt
w miesiącach:
poprzednim 63560
aktualnym 18384

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw´┐Żrko

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Luty
Stycze´┐Ż
2007
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Gdybym potrafi´┐Ż, modli´┐Żbym si´┐Ż o zdrowie i szcz´┐Żcie Tuska i rozum dla Rokity!
Donald przem´┐Żwi´┐Ż ca´┐Żkiem nie´┐Żle, nawet wi´┐Żcej ni´┐Ż nie´┐Żle. Przem´┐Żwi´┐Ż bardzo dobrze i dobrze, ´┐Że przem´┐Żwi´┐Ż. Dobrze, ´┐Że przem´┐Żwi´┐Ż i dobrze, ´┐Że szkoda mu by´┐Żo s´┐Ż´┐Żw dla Rokity i nie ´┐Ża´┐Żowa´┐Ż s´┐Ż´┐Żw Kaczy´┐Żskim. Bomba nie bomba, w ka´┐Żdym razie jest tak, ´┐Że kto chce psioczy´┐Ż na Tuska mo´┐Że to robi´┐Ż, sam si´┐Ż oddawa´┐Żem tej pasji nie raz, problem polega na tym by tego przeci´┐Żtnego Tuska, z powodu marudzenia, nie zamieni´┐Ż na beznadziejnego Kaczy´┐Żskiego z Kurskim, Rydzykiem i Benderem pod pach´┐Ż. Jest czas marudzenia i czas wybor´┐Żw. Ja wyboru nie mam, g´┐Żosuj´┐Ż na PO i przeciw PiS. Jedn´┐Ż rzecz Donald zdefiniowa´┐Ż tak, jak definiowa´┐Żem j´┐Ż wielokrotnie. Dzi´┐Ż wyb´┐Żr jest mi´┐Żdzy Europ´┐Ż, a Azj´┐Ż ´┐Żrodkow´┐Ż i gdy mamy przed sob´┐Ż takie dylematy, naprawd´┐Ż dajmy spok´┐Żj intelektualnym popisom pana Rokity. Dajmy spok´┐Żj estetycznym standardom, bo po drugiej stronie mamy sekt´┐Ż z Torunia, zrusyfikowan´┐Ż nawa´┐Żnic´┐Ż i ksenofob´┐Żw patrz´┐Żcych na zach´┐Żd jak na okupanta. Tusk otrzepa´┐Ż si´┐Ż z dywagacji Rokity, za´┐Żatwi´┐Ż spraw´┐Ż jednym ci´┐Żciem i mamy pana Rokit´┐Ż pozamiatanego, co wa´┐Żne nie pod dywan, ale na szufelk´┐Ż. Jest Radek Sikorski, cz´┐Żowiek, kt´┐Żrego wskazywa´┐Żem jako rodzynka jeszcze wtedy, gdy tkwi´┐Ż w pisowskim zakalcu. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry odszed´┐Ż z PiS z tych powod´┐Żw, o kt´┐Żrych dzi´┐Ż m´┐Żwi´┐Ż. Cz´┐Żowiek konserwatywny, ale wykszta´┐Żcony Europejczyk, swobodnie poruszaj´┐Żcy si´┐Ż w´┐Żr´┐Żd europejskich dyplomat´┐Żw i naprawd´┐Ż jeden z nielicznych, kt´┐Żry na tle Europy nie wygl´┐Żda´┐Ż jak ubogi krewny ze wschodu. Jest Borusewicz, legenda Solidarno´┐Żci, prawdziwy antykomunista, nie pozorant siedz´┐Żcy u mamusi pod pierzyn´┐Ż, gdy la´┐Ża si´┐Ż krew. Dzi´┐Ż ten dekownik ma czelno´┐Ż´┐Ż uwa´┐Ża´┐Ż, ´┐Że Borusewicz co´┐Ż mu zawdzi´┐Żcza, ´┐Że Borusewicz si´┐Ż pogubi´┐Ż. Dla mnie wyb´┐Żr jest jasny, nie b´┐Żd´┐Ż krzycza´┐Ż na wiecach Donald, Donald. Powiem wam uczciwie Szanowni Rodacy, ´┐Że ja nie mam pewno´┐Żci, czy ten Donald da rad´┐Ż, ale po drugiej stronie nie ma nic, jest ciemno´┐Ż´┐Ż. Naczyta´┐Żem si´┐Ż sporo o swoim komunizmie i esbeckich korzeniach, powiem tyle: `brzydz´┐Ż si´┐Ż parti´┐Ż PiS w´┐Ża´┐Żnie dlatego, ´┐Że to reanimacja komunizmu'.

PiS nie zrobi´┐Ż z Polski PRL tylko dlatego, ´┐Że ma pot´┐Żne hamulce: demokracja, op´┐Żr spo´┐Żeczny, cz´┐Żonkowstwo w UE. Komunizm to zniewolenie umys´┐Ż´┐Żw, szczucie, inwigilacja, sprowadzanie jednostki do szarej masy sterowanej tanimi has´┐Żami. To w´┐Ża´┐Żnie robi PiS, w takiej skali w jakiej mo´┐Że. Wszystkim konserwatywnym Rodakom, tym oburzonym moim stosunkiem do pana Rokity, chcia´┐Żbym powiedzie´┐Ż, ´┐Że dla mnie poj´┐Żcie klasy politycznej wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z lojalno´┐Żci´┐Ż i celem nadrz´┐Żdnym. Celem nadrz´┐Żdnym jest wyrwanie Polski z r´┐Żk Rydzyka i azjatyckiego modelu uprawiania polityki. Dla Rokity celem nadrz´┐Żdnym sta´┐Ża si´┐Ż lista w Krakowie i jego osobiste ambicje. Jeszcze raz wyt´┐Żumacz´┐Ż, dlaczego ten cz´┐Żowiek by´┐Ż problemem nie tyle dla PO, co dla nas wszystkich, patrz´┐Żcych na jasn´┐Ż, zachodni´┐Ż stron´┐Ż mocy. Po´┐Żwi´┐Żcam czas temu cz´┐Żowiekowi, tylko dlatego, ´┐Żeby jeszcze raz pokaza´┐Ż konserwatywnemu elektoratowi PO, ´┐Że nie ja jestem wrogiem tradycji. Mnie ona ani nie razi, ani nie wadzi. W Polsce powinno by´┐Ż zarezerwowane poczesne miejsce dla konserwatyst´┐Żw, ale takich, kt´┐Żrzy swoim dzia´┐Żaniem konserwatyzm promuj´┐Ż, nie o´┐Żmieszaj´┐Ż. Wrogiem konserwatyzmu s´┐Ż ci, co wspieraj´┐Ż patologi´┐Ż, cho´┐Ż g´┐Żo´┐Żno m´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że patologi´┐Ż si´┐Ż brzydz´┐Ż. Konserwaty´┐Żci nie powinni si´┐Ż obra´┐Ża´┐Ż na mnie (p´┐Ż biedy) i nie powinni si´┐Ż obra´┐Ża´┐Ż na rzeczywisto´┐Ż´┐Ż, a rzeczywisto´┐Ż´┐Ż jest taka, ´┐Że Rokita wspiera´┐Ż swoimi fochami Rydzyka, Sobeck´┐Ż, Kurskiego. Rokita nie by´┐Ż cz´┐Żowiekiem, dla kt´┐Żrego warto by´┐Żo ryzykowa´┐Ż przysz´┐Żo´┐Żci´┐Ż nas wszystkich, nie zas´┐Żugiwa´┐Ż na to. Poni´┐Żej uzasadnienie.

Jest w Polsce ludzi podatnych na disco polo ca´┐Ża armia i cho´┐Żby´┐Ż p´┐Żk´┐Ż z ari´┐Ż si´┐Ż nie przebijesz. Odchodzi z partii ludzi ´┐Żwiat´┐Żych, pan pierwszy z o´┐Żwieconych, nie wiedzie´┐Ż sk´┐Żd mu si´┐Ż to wzi´┐Żo, ale kto´┐Ż tam kiedy´┐Ż rzuci´┐Ż has´┐Żo, ´┐Że to chyba intelektualista, nikomu si´┐Ż nie chcia´┐Żo prostowa´┐Ż i tak ju´┐Ż zosta´┐Żo. Analizuj´┐Ż sobie wczorajszy dzie´┐Ż i po prostu mnie zatyka, kiedy s´┐Żysz´┐Ż o polityku odchodz´┐Żcym z klas´┐Ż. Ka´┐Żda partia ma swoj´┐Ż strategi´┐Ż, swoje akcenty, kt´┐Żre rozk´┐Żada tak, aby zaskoczy´┐Ż konkurencj´┐Ż, zmieni´┐Ż kierunek debaty i tak dalej. Dzie´┐Ż dla PO zacz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż od prezentacji nowych spot´┐Żw, mia´┐Ż by´┐Ż to temat dnia i trzeba powiedzie´┐Ż, ´┐Że pierwszy raz widzia´┐Żem co´┐Ż naprawd´┐Ż przyzwoitego w wydaniu spec´┐Żw od PO. Spoty robi´┐Ży wra´┐Żenie, uderza´┐Ży w retoryk´┐Ż PiS, pokazywa´┐Ży Rydzyka jako oligarch´┐Ż podr´┐Żuj´┐Żcego fur´┐Ż za ´┐Żwier´┐Ż ba´┐Żki, pokazywa´┐Ży jak si´┐Ż Kaczmarek ob´┐Żciskuje z jednym i drugim bratem, potem spa´┐Żowane piel´┐Żgniarki i g´┐Żos Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego, ´┐Że nie zjedzenie kolacji to im na zdrowie wyjdzie. S´┐Żowem strza´┐Ż w dziesi´┐Żtk´┐Ż, bez w´┐Żtpienia temat dnia. Gdyby nie pan o´┐Żwiecony intelektualista i jego ´┐Żona. Zacz´┐Żo si´┐Ż od tego, ´┐Że Lech Kaczy´┐Żski zmieniaj´┐Żcy kurs polskiej polityki narodowej na `radykalnie zdecydowany', zatrudnia, na pro´┐Żb´┐Ż zatrudnionej, nadwo´┐Ż´┐Ża´┐Żsk´┐Ż Niemk´┐Ż z ruskim akcentem, ledwie dukaj´┐Żc´┐Ż po polsku, jako doradc´┐Ż do spraw polskich kobiet. Narodowcem i ksenofobem nie jestem, ale wydaje mi si´┐Ż, ´┐Że reprezentantek polskich kobiet mo´┐Żna by poszuka´┐Ż w´┐Żr´┐Żd polskich kobiet, za czym zreszt´┐Ż partia PiS optuje od narodzin. Kaczy´┐Żski zwietrzy´┐Ż okazj´┐Ż i bezwzgl´┐Żdnie, cynicznie, okazj´┐Ż wykorzysta´┐Ż. Mniejsza o to. W ka´┐Żdym razie partia PO dostaje od swojego kolegi Jana Rokity, `pi´┐Żkny prezent' w postaci za´┐Żamania wymowy kampanii wyborczej. Jak wiemy, PO buduje obraz alternatywny dla Rydzyka, wybryk´┐Żw Ziobro i kompromituj´┐Żcej polityki zagranicznej, jak´┐Ż Polska uprawia od dw´┐Żch lat. Natomiast pani Nelly O´┐Żwiecona, wypowiada z pa´┐Żacu prezydenckiego hymny pochwalne na rzecz Sobeckiej i Wrzodaka, Kurskiego i Ziobro, czyli partii PiS. Nast´┐Żpnie w wieczornym wywiadzie stwierdza, ´┐Że Polacy s´┐Ż m´┐Żdrzy i dlatego partia PiS, czyni´┐Żca w Polsce dobrze jest samodzielnym liderem ranking´┐Żw. Wyborca PO mo´┐Że dosta´┐Ż zwrotu g´┐Żowy, a w skrajnym wypadku schizofrenii. Oto m´┐Ż´┐Ż od dw´┐Żch lat wylewa ´┐Żale na parti´┐Ż PiS i wskazuj´┐Ż j´┐Ż jako z´┐Żo najwi´┐Żksze, a ´┐Żona zostaje doradc´┐Ż obozu wroga.

W tym samym dniu, od samego rana, jakby w tle `bomby' PO, Jan Maria W´┐Żadys´┐Żaw, ´┐Żali si´┐Ż w komercyjnych mediach na swoich koleg´┐Żw z Krakowa. Jan Maria, CZ´┐ŻOWIEK Z KLAS´┐Ż, najpierw definiuje swoich koleg´┐Żw na mod´┐Ż´┐Ż Kaczy´┐Żskiego, jako patologiczny uk´┐Żad, nast´┐Żpnie dodaje, ´┐Że te `m´┐Żty', nie mog´┐Ż za´┐Żmieca´┐Ż jego wymarzonej listy wyborczej, z´┐Żo´┐Żonej z kumpli Jana Marii. Na koniec dnia Jan Maria W´┐Żadys´┐Żaw, odgrywa dramatyczn´┐Ż scen´┐Ż, niczym zakochana nastolatka, nawo´┐Żuje aby porzuci´┐Ż w Polsce nieistotne dla niego wybory i ´┐Ż´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż w b´┐Żlu z czecze´┐Żsk´┐Ż matk´┐Ż, kt´┐Żra straci´┐Ża dzieci w Bieszczadach. Emocje si´┐Żgaj´┐Ż zenitu, pan Maria p´┐Żka i wychodzi ze studia, normalnie wypisz wymaluj Jakubowska, tylko torebki Marii brakowa´┐Żo. By´┐Ż mo´┐Że ja jestem tylko prosty cham z prowincji, ale niech mi kto´┐Ż krok po kroku wyt´┐Żumaczy, w kt´┐Żrym miejscu mieli´┐Żmy do czynienia z klas´┐Ż Jana Marii, o ´┐Żonie ju´┐Ż nie wspominam, bo i nie ma o czym. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry od dw´┐Żch lat leje wiadra pomyj na parti´┐Ż PiS i przemawia do swoich wyborc´┐Żw patrzcie jaka fajna jest PO, ale tylko ta moja PO, sko´┐Żczy´┐Ż swoj´┐Ż polityczn´┐Ż karier´┐Ż jak smarkacz, nie jak cz´┐Żowiek z klas´┐Ż. Kto jak nie on wyst´┐Żpi´┐Ż w spotach swojego kumpla z krakowskiego PiS i to w czasie gdy jego koledzy walczyli z kandydatami PiS w innych miastach? Za co´┐Ż takiego w PiS zosta´┐Żby do ko´┐Żca ogolony na ´┐Żyso. Kto jak nie on poszed´┐Ż na pocz´┐Żtku tygodnia do Rzeczpospolitej, biuletynu PiS, z towarzyszami Ziemkiewiczem i Wildsteinem, pisz´┐Żcymi na polityczne zam´┐Żwienie, by po´┐Żali´┐Ż si´┐Ż na patologi´┐Ż we w´┐Żasnej partii. Kto jak nie on, charyzmatyczny intelektualista, swoim nieustannym biadoleniem straci´┐Ż jakiekolwiek powa´┐Żanie w lokalnych strukturach partyjnych i w ko´┐Żcu z tego ´┐Żalu nazywa partyjnych koleg´┐Żw `m´┐Żtami'. Je´┐Żli tak wygl´┐Żda klasa, premiera z Krakowa, kt´┐Żry nie jest w stanie zapanowa´┐Ż nad niezdrowymi zachowaniami i emocjami w´┐Żasnej ´┐Żony, a mia´┐Ż ambicj´┐Ż sprawowa´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż nad 40 milionowym krajem, to ja ju´┐Ż wol´┐Ż zosta´┐Ż przy swoim prowincjonalnym chamstwie.

Pomijam wszelkie sprawy polityczne, ale dla mnie klasa oznacza co´┐Ż zupe´┐Żnie innego ni´┐Ż u´┐Żalania si´┐Ż po wiosce na koleg´┐Żw z pracy, co by´┐Ż ´┐Żaskaw nie pierwszy raz pan W´┐Żadys´┐Żaw uczyni´┐Ż. Nie mie´┐Żci mi si´┐Ż te´┐Ż w g´┐Żowie, aby pierwsza dama z Krakowa romansowa´┐Ża z pierwszym d´┐Żentelmenem z Warszawy i to przy poklasku m´┐Ża. Ca´┐Żej historii politycznych osobliwo´┐Żci nie znam, ale nie przypominam sobie, ´┐Żeby ´┐Żona Busha, i to w czasie kampanii wyborczej, pisa´┐Ża podanie do kandydata demokrat´┐Żw, aby zatrudni´┐Ż j´┐Ż w charakterze doradcy. Takie rzeczy nie zdarzaj´┐Ż si´┐Ż nawet na Ukrainie. Co´┐Ż takiego mo´┐Że si´┐Ż zdarzy´┐Ż tylko w Polsce i ku mojemu zdziwieniu, ca´┐Żkiem spora cz´┐Ż´┐Ż tego zwariowanego kraju zapia´┐Ża z zachwytu nad kolejn´┐Ż paranoj´┐Ż. ´┐Żona niedosz´┐Żego premiera z Krakowa zostaje drug´┐Ż dam´┐Ż najwi´┐Żkszego konkurenta politycznego jej m´┐Ża, a m´┐Ż´┐Ż wylewa pomyje na w´┐Żasn´┐Ż formacj´┐Ż, nazywa patologicznym uk´┐Żadem `m´┐Żt´┐Żw' i dopiero gdy zachowanie ´┐Żony stawia go w sytuacji tragikomicznej, postanawia zej´┐Ż´┐Ż ze sceny, apeluj´┐Żc o trosk´┐Ż dla czecze´┐Żskich dzieci. Prosz´┐Ż mi wybaczy´┐Ż, ja mam nieco inne poj´┐Żcie klasy, mnie spektakl pa´┐Żstwa Rokit´┐Żw zniesmaczy´┐Ż, mnie kilka zda´┐Ż rodem z opery mydlanej nie wzruszy´┐Żo, ja pami´┐Żtam co pan Rokita robi´┐Ż par´┐Ż godzin wcze´┐Żniej i kilka miesi´┐Żcy wcze´┐Żniej. Kolejny raz Rokita w ´┐Żrodku kampanii wywr´┐Żci´┐Ż do g´┐Żry nogami ca´┐Ż´┐Ż koncepcj´┐Ż prowadzenia walki wyborczej, o´┐Żmieszy´┐Ż w´┐Żasn´┐Ż formacj´┐Ż, tym razem nie by´┐Ż w stanie sam tego wszystkiego dokona´┐Ż, zatem poprosi´┐Ż o pomoc ´┐Żon´┐Ż. Wszystkim zachwyconym wzruszonym i wniebowzi´┐Żtym gestem Rokity, pragn´┐Ż u´┐Żwiadomi´┐Ż, ´┐Że to by´┐Ż gest Kozakiewicza, skierowany w stron´┐Ż w´┐Żasnej partii i w´┐Żasnego elektoratu. To rzecz jedna, a druga rzecz jest taka, ´┐Że ten o´┐Żwiecony polityk, `intelektualista', w ´┐Żadnej partii politycznej w cywilizowanej zachodniej cz´┐Żci ´┐Żwiata, nie przetrwa´┐Żby sekundy, jednej sekundy, w polityce nie ma miejsca dla zakochanych w sobie panienek. Prosi´┐Żem i b´┐Żaga´┐Żem, aby tego nieudacznika eksmitowa´┐Ż p´┐Ż roku temu, nikt mnie nie s´┐Żucha´┐Ż, kiedy w ko´┐Żcu zap´┐Żtlony we w´┐Żasnej ´┐Żmieszno´┐Żci odszed´┐Ż, na odchodne wraz z ´┐Żon´┐Ż zostawi´┐Ż prezent partii PiS co najmniej 3% dot´┐Żd niezdecydowanych, PO czy PiS, kt´┐Żre teraz z mozo´┐Żem trzeba b´┐Żdzie odbija´┐Ż. Megalomanii i politycznej nieodpowiedzialno´┐Żci Rokity zawdzi´┐Żczamy to, ´┐Że panowie Rydzyk, Kaczy´┐Żski, Bender, Kurski, niewiele z intelektualizmem maj´┐Żcy wsp´┐Żlnego, dr´┐Ż ´┐Żacha z konserwatywnego elektoratu PO. Dzi´┐Ż konserwatywny elektorat wylewa ´┐Żzy za Rokit´┐Ż, a Kaczy´┐Żscy zapraszaj´┐Żc ´┐Żon´┐Ż Nelly, na potrzeby wybor´┐Żw, zacieraj´┐Ż r´┐Żce. Przemy´┐Żlcie sobie jeszcze raz na spokojnie, zachwyceni Rokit´┐Ż wyborcy, co Rokita zrobi´┐Ż w´┐Żasnej partii, co zrobi´┐Ż wam i jak bardzo pom´┐Żg´┐Ż Rydzykowi i ca´┐Żej Rydzyka czeredzie. Mo´┐Żecie si´┐Ż na mnie obra´┐Ża´┐Ż, pami´┐Żtajcie tylko, ´┐Że to nie ja, ale wasz intelektualista, podtrzymuj´┐Żcy nieustannie polityczne standardy, zostawi´┐Ż was na lodzie i da´┐Ż argumenty ludziom, kt´┐Żrzy nie trzymaj´┐Ż ´┐Żadnych standard´┐Żw. Strze´┐Ż mnie Panie przed skompromitowanymi lud´┐Żmi z klas´┐Ż' i ich ´┐Żonami.

Matka_Kurka 2007-09-15 14:15
G´┐Żos´┐Żw: 308


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=1015

komentarze i post na forum onet.plG´┐Żosuj na ten tekst      Wy´┐Żlij ten tekst na E-Mail  Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie, w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sej... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27
G´┐Żos´┐Żw: 1821


08 listopada 2007 by Matka Kurka

Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytorami wchodzi´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Akwizytor´┐Żw traktujemy kartk´┐Ż, zakaz wst´┐Żpu, ideolog´┐Żw i chorych uprzejmie prosimy o opuszczenie prywatnego terenu, nie gro´┐Ż´┐Żc, nie szczuj´┐Żc z´┐Żymi psami, po prostu grzecznie prosimy: "bardzo pana/pani´┐Ż przepraszam, niezwykle interesuj´┐Żce jest to co pan/pani m´┐Żwi, ale w´┐Ża´┐Żnie mleko mi kipi, dziecko z´┐Żbkuje i na dodatek m´┐Ż´┐Ż/´┐Żona mia´┐Ż/mia´┐Ża przed chwil´┐Ż st´┐Żuczk´┐Ż". Takie uspraw... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09
G´┐Żos´┐Żw: 1090


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej opozycyjne z opozycyjnych kierunk´┐Żw.

2) Rok 1970-tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku
Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.

3) Rok 1976-strajki w Ursusie, Radomiu, w... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52
G´┐Żos´┐Żw: 1066


18 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż´┐Ż ´┐Życia bohatera. Bohaterem opowie´┐Żci jest cz´┐Żowiek, nikt wa´┐Żny dla ´┐Żwiata, ´┐Żwiat nic o nim nie wie, a gdyby wiedzia´┐Ż nie zawraca´┐Żby sobie nim g´┐Żowy.

Urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żj bohater dawano temu przed wojn´┐Ż, w ma´┐Żej ukrai´┐Żskiej wiosce kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od Terespola. W domu by´┐Żo ich 9, mog´┐Żo by´┐Ż 12, ale troje zmar´┐Żo na bied´┐Ż. Ten bardzo pospolity rodzaj ´┐Żmierci, na nikim nie robi´┐Ż wra´┐Żenia, ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57
G´┐Żos´┐Żw: 940


26 wrze´┐Żnia 2007 by Matka Kurka

Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nie istniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tamtych czas´┐Żw by´┐Ż Jacek Kuro´┐Ż, kt´┐Żremu SB wyko´┐Żczy´┐Ża ojca i ´┐Żon´┐Ż, pobi´┐Ża syna, a jego samego wi´┐Żzi´┐Ża wiele lat. By´┐Ż bohaterem Kuro´┐Ż, Wa´┐Ż´┐Żsa, Frasyniuk, Niesio´┐Żowski, M´┐Żyd´┐Żo, Lis, Borusewicz, Michnik i wielu, wielu innych. Ci ludzie zachowuj´┐Ż si´┐Ż dzi´┐Ż rozmaicie, ale ´┐Żaden z nich, nigdy, nigdzie i nikomu nie powiedzia´┐Ż, ´┐Że Solidarno´┐Ż´┐Ż to on, a reszta to ZOMO. Obok tych ludzi, kt´┐Żrym zawdzi´┐Żczamy woln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26
G´┐Żos´┐Żw: 701


13 grudnia 2007 by Matka Kurka

13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry pad´┐Ż, a wieczorem ju´┐Ż nieco lu´┐Żniej, b´┐Żdziemy mogli obejrze´┐Ż "300 mil do nieba" (dobry film), albo bardziej spi´┐Żci "Przes´┐Żuchanie" (bardzo dobry film), w zale´┐Żno´┐Żci od tego, co si´┐Ż w tym roku wylosowa´┐Żo. Chyba jest ju´┐Ż jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż, nie jest jeszcze jasne, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż nara´┐Ża´┐Ż wszystkim. Demaskowanie mitologii jest moim ulubionym zaj´┐Żciem, lubi´┐Ż to robi´┐Ż, poniewa´┐Ż nic tak narod´┐Żw nie u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24
G´┐Żos´┐Żw: 610


19 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo si´┐Ż ´┐Życie Amerykan´┐Żw Indian, poniewa´┐Ż przyjecha´┐Ży z ca´┐Żego ´┐Żwiata hordy bandzior´┐Żw, awanturnik´┐Żw, z´┐Żodziei, oszust´┐Żw i kurtyzan, by zbudowa´┐Ż Indianom demokracj´┐Ż. Indian zamkni´┐Żto w rezerwatach, z czarnego l´┐Żdu przywieziono niewolnik´┐Żw i tak powsta´┐Ża "demokracja", dla wybranych. Bogate po´┐Żudnie wielbi´┐Żo sw´┐Żj model demokracji, gwa´┐Żty na Murzynkach i torturowanie Murzyn´┐Żw, niedzielne rodzinne wyciec... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36
G´┐Żos´┐Żw: 587


23 lipca 2007 by Matka Kurka

Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z nas wie, jak si´┐Ż robi takie spektakle, og´┐Żlnonarodowej ´┐Ża´┐Żoby? Kto wie sk´┐Żd si´┐Ż bior´┐Ż newsy, zw´┐Żaszcza te dramatyczne, pe´┐Żne cierpienia, kt´┐Żre prze´┐Żykamy miedzy k´┐Żsem kanapki ze szczeci´┐Żskim paprykarzem i napojem z hipermarketu w promocji. Te migawki cierpienia bior´┐Ż si´┐Ż st´┐Żd, ´┐Że trzeba p´┐Żj´┐Ż´┐Ż do matki, c´┐Żrki i spyta´┐Ż, co one czuj´┐Ż, kiedy widzia´┐Ży jak cz´┐Żonki najbli´┐Ższych rozsypa´┐Ży si´┐Ż na francus... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11
G´┐Żos´┐Żw: 585


18 pa´┐Żdziernika 2007 by Matka Kurka

21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyte, pami´┐Żtam te has´┐Ża jeszcze w postaci matrycy.


I. Solidarne pa´┐Żstwo.

II. 3 miliony mieszka´┐Ż

III. Tanie pa´┐Żstwo

IV. Walka z korupcj´┐Ż i aferami

V. Odnowa moralna

VI. Lustracja i dekomunizacja

VII. Polityka dumy narodowej


Takie by´┐Ży ambicje PiS i takie by´┐Ży cele, szybo si´┐Ż okaza´┐Żo, ´┐Że ´┐Żrodki wiod´┐Żce do celu przeistoczy´┐Ży si´┐Ż w cel og´┐Żln... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12
G´┐Żos´┐Żw: 573


09 maja 2006 by Matka Kurka

List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres kancelarii marsza´┐Żka sejmu i kancelarii prezydenta, najlepiej w formie tradycyjnej i elektronicznej. Najbezpieczniejsza form´┐Ż jest wys´┐Żanie listu poleconego, zawsze b´┐Żdzie mo´┐Żna udowodni´┐Ż ilu nas by´┐Żo. List od tego momentu jest w´┐Ż;asno´┐Żci´┐Ż wszystkich, kt´┐Żrzy jego tre´┐Ż´┐Ż uznaj´┐Ż za sw´┐Żj g´┐Żos.
3) Aby nie za´┐Żmieca´┐Ż forum codziennym wklejaniem w stylu sztabu IVRP, czy RM chcia´┐Żbym aby tre´┐Ż´┐Ż listu z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21
G´┐Żos´┐Żw: 556Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł´┐Żwki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐ŻlowyZobacz co pisz´┐Ż blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik´┐Żw motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha