ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości


Matka-Kurka.net

Archiwum       Najlepsze       Evergreens       Markiz Konrad - powieść w odcinkach   (wersja do druku)

Blog - matka-kurka
Przestaj´┐Ż dostrzega´┐Ż r´┐Żnic´┐Ż miedzy konferencjami Ziobry i ´┐Żwi´┐Żkalskiego. Zm´┐Żczony jestem poniedzia´┐Żkiem.
Poniedzia´┐Żek - wiadomo, ´┐Że nic dobrego zdarzy´┐Ż si´┐Ż nie mo´┐Że w taki dzie´┐Ż jak poniedzia´┐Żek. Ledwie wsta´┐Żem, ju´┐Ż mi co´┐Ż nie gra´┐Żo, a to co gra´┐Żo bardziej fa´┐Ższowa´┐Żo ni´┐Ż gra´┐Żo. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-19 11:04:05

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Rysio i Maniek powinni rozpija´┐Ż ustawy przy stoliku do bryd´┐Ża, dla dobra Polski.
Lubi´┐Ż siedzie´┐Ż ko´┐Żo Rysia i Rysio prywatnie lubi mnie. Lubi´┐Ż siedzie´┐Ż ko´┐Żo Mariusza i ceni´┐Ż Mariusza inteligencj´┐Ż. Co´┐Ż ko´┐Żo tego zabrzmia´┐Żo przy przedpo´┐Żudniowej kawie wy´┐Żo´┐Żonej na ´┐Żaw´┐Ż. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-18 18:36:50

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Jiddu Krishnamurti dla wyedukowanych, loty czarterowe dla tresowanych.
Czym si´┐Ż r´┐Żni tresura od edukacji? Wszystkim. Metodami pozyskiwania wiedzy, nauczycielami i tym co z poddanego praktykom wyro´┐Żnie. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-18 11:58:30

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Bywa i tak, ´┐Że drobnomieszcza´┐Żstwo jest cnot´┐Ż, albo co najmniej prewencj´┐Ż. Chyba si´┐Ż zgodzicie?
W ka´┐Żdej rodzinie s´┐Ż tacy krewni, co to niby s´┐Ż kochani i akceptowani jak wszyscy, ale jedz´┐Ż przy oddzielnym stole, ´┐Żeby go´┐Żci nie p´┐Żoszy´┐Ż i w czasie wizyt odsy´┐Ża si´┐Ż ich do swojego pokoju. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-17 15:21:08

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Przyszed´┐Ż wieczorow´┐Ż por´┐Ż, nie samkowa´┐Ża mu kawa i obieca´┐Ż, ´┐Że jeszcze tu wr´┐Żci.
Zapuka´┐Ż do moich drzwi nieznajomy, pora by´┐Ża nieprzyzwoita, o tej porze ´┐Żni´┐Ż si´┐Ż plany na jutro. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-17 05:27:40

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Spo´┐Żecze´┐Żstwa obywatelskiego mamy w nadmiarze, czego´┐Ż innego i wa´┐Żniejszego nam brakuje.
Gdyby tylko zaistnia´┐Ży odpowiednio zdefiniowane czynniki osi´┐Żgn´┐Żliby´┐Żmy zadawalaj´┐Żcy poziom rezultat´┐Żw. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-16 16:20:28

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Zbigniew Ziobro to jest zuch ch´┐Żopak i perspektywiczny na kilka lat wstecz.
Przewidywalno´┐Ż´┐Ż nieodgadniona, proroctwo loteryjne i przypuszczenia domniemane. Synonimy analizy politycznej w kraju Piast´┐Żw i bigosu. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-16 10:09:38

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Ludzie co Wy ci´┐Żgle w takim napi´┐Żciu ´┐Żyjecie, sp´┐Żjrzcie na Czech´┐Żw i ´┐Żmiejcie si´┐Ż z Franka.
W polskiej polityce bardziej sprzedaje si´┐Ż nuda ni´┐Ż ´┐Życie, bardziej pogrzeb ni´┐Ż wesele. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-15 19:24:27

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Szczyg´┐Żo zast´┐Żpi´┐Ż Stasiaka. Co oni tam na g´┐Żrze wyprawiaj´┐Ż, kiedy Polacy walcz´┐Ż o polskie?!
Ka´┐Żdy wie i do´┐Żwiadczy´┐Ż co to jest zmiana na gorsze. Zmiana na gorsze jest wtedy gdy niewdzi´┐Żcznie i nieodpowiedzialnie przeprowadzamy si´┐Ż z wili mamusi naszej ´┐Żony do kawalerki z szarej p´┐Żyty. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-15 12:26:19

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
PiS wraca do TVN i to ´┐Żadna sensacja. Prezes Kaczy´┐Żski si´┐Ż zmienia, mo´┐Że nawet w libera´┐Ża i to jest news.
PiS wraca do TVN. Co zrobi´┐Ż z tak´┐Ż sensacj´┐Ż w zimny styczniowy wiecz´┐Żr? Popi´┐Ż czym´┐Ż ciep´┐Żym lub rozgrzewaj´┐Żcym i sprostowa´┐Ż na pocz´┐Żtek. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-14 18:44:43

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
O tym jak tygrysek zmierzy´┐Ż si´┐Ż z bykiem od strony przeciwnej do rog´┐Żw.
To ju´┐Ż nawet nie musztarda po obiedzie, ale dawno przetrawiony obiad i przetrawiona musztarda, niemniej wr´┐Żc´┐Ż. Nie, spokojnie ani s´┐Żowa o Palikkocie. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-14 11:32:02

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Jeden przeci´┐Żtny dziennikarz suflowany przez re´┐Żyserk´┐Ż rozjecha´┐Ż mojego polityka roku.
Dobrze b´┐Żd´┐Ż pokazywa´┐Ż, ´┐Że potrafi´┐Ż, na ile mnie sta´┐Ż, pouk´┐Żada´┐Ż po dniach emocji jak´┐Ż´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż i niech tej ca´┐Żo´┐Żci ju´┐Ż b´┐Żdzie merytoryczno´┐Ż´┐Ż, skoro musi. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-13 21:39:02

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
G´┐Żosuj tre´┐Żci´┐Ż C00078 nr kom. 7144. Matka Kurka nie jest wart z´┐Żamanej z´┐Żot´┐Żwki plus VAT, kontrowersje.net to nasz skarb.
W tre´┐Żci s´┐Ż ZERA, nie myli´┐Ż z liter´┐Ż O. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-13 15:15:22

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Bal murzynk´┐Żw, czyli o tym jak ´┐Żwiat bez konserwatyzmu dziczeje.
Konserwatywny porz´┐Żdek ´┐Żwiata, totalny patriarchat i ani krzty rozlu´┐Żnienia obyczaj´┐Żw. Ona powinna si´┐Ż zajmowa´┐Ż domem, on powinien udawa´┐Ż, ´┐Że zarabia na ´┐Życie i ´┐Żadnych murzynk´┐Żw. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-13 11:28:09

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Jak bym z´┐Żapa´┐Ż tego Dorna to by si´┐Ż od Ziobro odbi´┐Ż! Si´┐Ż ´┐Ży´┐Ż nie da w tym kraju.
Swego czasu minister spraw wewn´┐Żtrznych Ludwik Dorn o´┐Żwiadczy´┐Ż, ´┐Że ministerstwo przyjrzy si´┐Ż dzia´┐Żaniu wielkiej orkiestry pod batut´┐Ż Jurka Owsiaka i sprawdzi jak s´┐Ż wydawane ´┐Żrodki. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-12 21:11:53

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Politykiem mo´┐Że zosta´┐Ż ka´┐Żdy, trzeba tylko spe´┐Żni´┐Ż pewne kryteria. Taki egzamin zda´┐Ż.
Gdyby mi przysz´┐Żo do g´┐Żowy budowa´┐Ż w Polsce parti´┐Ż, po pierwsze bym si´┐Ż wzdrygn´┐Ż´┐Ż od samego przyj´┐Żcia do g´┐Żowy. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-12 18:38:13

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Kto chce zn´┐Żw dosta´┐Ż baty od stratega Jaros´┐Żawa b´┐Żdzie bi´┐Ż brawo. Ja nie chc´┐Ż, ja gwi´┐Żd´┐Że.
Memento: Nie b´┐Żd´┐Żmy tacy do przodu czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-12 12:03:15

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
O Wielkiej Orkiestrze ´┐Żwi´┐Żtecznej Pomocy i innych fenomenach z udzia´┐Żem Polak´┐Żw na polskiej ziemi.
Przemyci´┐Ż si´┐Ż na naszym portalu, po cichutku na paluszkach taki oto postulat/´┐Życzenie. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-11 13:55:54

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Uwa´┐Żam Pana Palikota za ciot´┐Ż. Powinien okresowo si´┐Ż przebada´┐Ż na przegrzanie koniunktury.
Z pewn´┐Ż tak´┐Ż nie´┐Żmia´┐Żo´┐Żci´┐Ż jak mawia´┐Ża Pani uczestnicz´┐Żca w pierwszej reklamie podpasek i z ogromnym zawodem, podchodz´┐Ż do ostatniego hitu Palikota. No, nie, po prostu nie, tym razem nie. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-10 17:08:40

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blog - matka-kurka
Bracia i siostry, ludu pisz´┐Żcy, czytaj´┐Żcy i komentuj´┐Żcy kontrowersje.net.
Bracia i siostry, ludu pisz´┐Żcy, czytaj´┐Żcy i komentuj´┐Żcy kontrowersje.net. Nie jest tak jak si´┐Ż wydaj´┐Ż, ´┐Że to takie proste, ´┐Żeby by´┐Żo. ´┐Żeby by´┐Żo dobrze, to ka´┐Żdy by tak chcia´┐Ż, ´┐Żeby by´┐Żo. czytaj dalej cały tekst >>

2009-01-10 12:27:15

Poinformuj sie o nowym tekscie na tym blogu!


Blogi polityczne

Dodaj bloga - Kody button´┐Żw

dla mobilnych: mobile.komentarze.eu
Teraz z pras´┐Żwką!


Najnowsze notki


21:23 Obama wchodzi na scen´┐Ż
20:48 PO w depresji
20:16 Obama! Obama!
20:15 Krzysztof Olewnik - scena...
20:05 DUCE a syjoni´┐Żci
19:29 XVII Fina´┐Ż - podsumowanie
18:44 Porcja link´┐Żw na inaugura...
18:39 Biseks Palikot ?
17:48 Maciej Mazur - Chlip chla...
17:30 Ksi´┐Żdz profesor i energia...
16:41 Pozorny koniec gazowych k...
16:19 Brak s´┐Ż´┐Żw
16:00 In vitro: b´┐Ż´┐Żd podstawowy
15:54 V-BLOG pt.: „Na og´┐Ż...
15:29 Polityczne motyle

Dziś najczęściej czytane


PiS&Love;
´┐Ż´┐Żwiowisko
Azrael – zwyk´┐Że pisanie
Matka Kurka
Blog de Bart
Nieustraszeni ´┐Żowcy Komuch´┐Żw
Notes Brochy
the independent blog
Blog Powszechny
Foxx News


Kącik multimedialny


Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz
Validation

Top 20 iplay music


Statystyki


wizyt dziś: 1325
wizyt wczoraj: 1363
wizyt w sumie: 1289682
ods´┐Żon w sumie: 3283864Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
Bush si´┐Ż po´┐Żegna´┐Ż i podzi´┐Żkowa´┐Ż - do Polski nie zadzwoni´┐Ż

Rzecznik Bia´┐Żego Domu John Gondroe poinformowa´┐Ż, ´┐Że George Bush wykona´┐Ż kilkana´┐Żcie telefon´┐Żw do prezydent´┐Żw i premier´┐Żw. Rozmawia´┐Ż mi´┐Żdzy innymi z W´┐Żadimirem Putinem, Angel´┐Ż Merkel, Nicholasem Sarkozym i Gordonem Brownem. Bush telefonowa´┐Ż tak´┐Że do przyw´┐Żdc´┐Żw Brazylii, Danii, Gruzji, Izraela, W´┐Żoch Japonii, Korei Po´┐Żudniowej i by´┐Żego prezydenta Meksyku Vincente Foxa. Do Polski nie zadzwoni´┐Ż. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Inauguracja Obamy pobije rekordy ogl´┐Żdalno´┐Żci?

Prezydent-elekt wjecha´┐Ż do Waszyngtonu w wielkim stylu. Obama powt´┐Żrzy´┐Ż drog´┐Ż jak´┐Ż niegdy´┐Ż przeby´┐Ż poci´┐Żgiem Abraham Lincoln. Obaj prezydenci pochodzili ze stanu Illinois. Barack Obama w czasie kampanii prezydenckiej cz´┐Żsto odwo´┐Żywa´┐Ż si´┐Ż do Lincolna. Inauguracja nowego prezydenta ma by´┐Ż najbardziej ogl´┐Żdalnym wydarzeniem medialnym w historii Stan´┐Żw Zjednoczonych. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Do wtorku Izrael ma wycofa´┐Ż armi´┐Ż ze Strefy Gazy

Do wtorku izraelska armia wycofa si´┐Ż ze Strefy Gazy - twierdz´┐Ż ´┐Żr´┐Żd´┐Ża zbli´┐Żone do rz´┐Żdu w Tel Awiwie. Wojska rozpocz´┐Ży opuszcza´┐Ż palesty´┐Żskie terytorium po og´┐Żoszeniu przez Hamas zawieszenia broni. Wcze´┐Żniej o jednostronnym wstrzymaniu ofensywy zdecydowa´┐Ż Izrael. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Minister Klich t´┐Żumaczy´┐Ż si´┐Ż prezydentowi z d´┐Żugu MON

W Pa´┐Żacu Prezydenckim zako´┐Żczy´┐Żo si´┐Ż spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Tematem rozmowy Lecha Kaczy´┐Żskiego z Bogdanem Klichem mia´┐Ża by´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie kwestia doniesie´┐Ż o zad´┐Żu´┐Żeniu resortu obrony. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


PiS chce specjalnego posiedzenia komisji ws. Olewnika

Pos´┐Żowie Prawa i Sprawiedliwo´┐Żci chc´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż szefowi sejmowej komisji sprawiedliwo´┐Żci i praw cz´┐Żowieka wniosek o zwo´┐Żanie nadzwyczajnego posiedzenia po´┐Żwi´┐Żconego ´┐Żmierci Krzysztofa Olewnika - ustali´┐Ż serwis tvp.info. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


800 mln z podatku Religi p´┐Żjdzie na leczenie

Oko´┐Żo 800 mln z´┐Ż zgromadzone z tytu´┐Żu tzw. podatku Religi, po jego likwidacji Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeznaczy´┐Ż na ´┐Żwiadczenia medyczne - poinformowa´┐Ż wiceprezes NFZ Zbigniew Teter. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Dlaczego Pazik si´┐Ż zabi´┐Ż? Pierwsze ustalenia ´┐Żledczych

Post´┐Żpowanie dotycz´┐Żce okoliczno´┐Żci ´┐Żmierci Roberta Pazika zosta´┐Żo przeniesione z p´┐Żockiej prokuratury rejonowej do Prokuratury Okr´┐Żgowej w Ostro´┐Ż´┐Żce. Taka jest decyzja warszawskiej Prokuratury Apelacyjnej - poinformowa´┐Ż wiceminister sprawiedliwo´┐Żci Marian Cichosz. Pazik mia´┐Ż zeznawa´┐Ż jako ´┐Żwiadek w ´┐Żledztwie dotycz´┐Żcym nieprawid´┐Żowo´┐Żci w post´┐Żpowaniu dotycz´┐Żcym zab´┐Żjstwa Olewnika. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Wielka awaria Plusa
Najprawdopodobniej awaria ´┐Żwiat´┐Żowodu sprawi´┐Ża, ´┐Że u´┐Żytkownicy sieci Plus w czterech wojew´┐Żdztwach nie mog´┐Ż dzwoni´┐Ż z telefon´┐Żw kom´┐Żrkowych. Informacj´┐Ż o awarii dostali´┐Żmy od naszych internaut´┐Żw na platform´┐Ż Kontakt TVN24. [ więcej... ]


"Jasia nikt nie pr´┐Żbowa´┐Ż ratowa´┐Ż"
Niewiedza, a mo´┐Że bezduszno´┐Ż´┐Ż s´┐Żu´┐Żby zdrowia, mog´┐Ży doprowadzi´┐Ż do ´┐Żmierci trzyletniego Jasia. Dziecko zmar´┐Żo, bo jego organizm zaatakowa´┐Ż paciorkowiec, potem sepsa. Tragiczna historia zmaga´┐Ż rodzic´┐Żw zmar´┐Żego ch´┐Żopca, kt´┐Żrzy je´┐Żd´┐Ż´┐Żc od szpitala do szpitala, nie otrzymali na czas pomocy. [ więcej... ]


Gazprom ma sw´┐Żj hymn
To brzmi prawie jak "Bie´┐Żyje rozy". Tyle, ´┐Że tematem przeboju jest gaz i Gazprom. Czym´┐Że by´┐Żyby zak´┐Żadowe imprezy bez no´┐Żnego lirycznego kawa´┐Żka o nieskomplikowanej melodii? Ka´┐Żdy firmowy "kaowiec" wie, ´┐Że niczym. Wie to tak´┐Że najwyra´┐Żniej osoba odpowiedzialna za zwieranie szereg´┐Żw rosyjskiego gazowego giganta. Gazprom ma swoj´┐Ż przy´┐Żpiewk´┐Ż... [ więcej... ]


Gortat zachwycony wycieczk´┐Ż
Magic wracaj´┐Ż na Floryd´┐Ż po serii mecz´┐Żw wyjazdowych,a Marcin Gortat nie ukrywa zadowolenia z uzyskanych rezultat´┐Żw. – Osi´┐Żgn´┐Żli´┐Żmy chyba najlepszy wynik w historii Magic – cieszy si´┐Ż polski ´┐Żrodkowy. [ więcej... ]


´┐Żwi´┐Żkalski: nic nie wskazuje na udzia´┐Ż os´┐Żb trzecich
Nie czuj´┐Ż si´┐Ż winny samob´┐Żjczej ´┐Żmierci Roberta Pazika, cho´┐Ż jest mi przykro, ´┐Że do niej dosz´┐Żo - powiedzia´┐Ż w "Kropce nad i" TVN24 minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew ´┐Żwi´┐Żkalski. I doda´┐Ż, ´┐Że jest got´┐Żw odda´┐Ż si´┐Ż do dyspozycji premiera, je´┐Żli tylko wyrazi tak´┐Ż wol´┐Ż. [ więcej... ]


Mniej ni´┐Ż 250 dolar´┐Żw za gaz
Mniej ni´┐Ż 250 dolar´┐Żw za 1 tys. metr´┐Żw sze´┐Żciennych - tyle, wed´┐Żug zapewnie´┐Ż Julii Tymoszenko, Ukraina zap´┐Żaci w przysz´┐Żym roku za rosyjski gaz. Je´┐Żli wierzy´┐Ż zapewnieniom Rosjan i Ukrai´┐Żc´┐Żw, tylko godziny dziel´┐Ż Europ´┐Ż od wznowienia dostaw surowca. [ więcej... ]


KE: Europa pokaza´┐Ża solidarno´┐Ż´┐Ż
Po odci´┐Żciu rosyjskich dostaw gazu do Unii Europejskiej doskonale zadzia´┐Ża´┐Ży mechanizmy solidarno´┐Żci: kraje cz´┐Żonkowskie nawzajem przekazuj´┐Ż sobie gaz, a zewn´┐Żtrzni partnerzy zapewniaj´┐Ż stabilne albo nawet zwi´┐Żkszone dostawy - oceni´┐Ża Komisja Europejska. Tylko Bu´┐Żgaria jest zagro´┐Żona. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.pl
Minister sprawiedliwo´┐Żci dla DZIENNIKA: ´┐Żwi´┐Żkalski: Nie mam sobie nic do zarzucenia
Nie podam si´┐Ż do dymisji - m´┐Żwi DZIENNIKOWI Zbigniew ´┐Żwi´┐Żkalski. W ten spos´┐Żb odpowiada na zarzuty Zbigniewa Ziobry i Lecha Kaczy´┐Żskiego, kt´┐Żrzy twierdz´┐Ż, ´┐Że minister sprawiedliwo´┐Żci powinien ponie´┐Ż´┐Ż kar´┐Ż za dopuszczenie do samob´┐Żjstwa trzeciego mordercy Krzysztofa Olewnika. ´┐Żwi´┐Żkalski nie wyklucza jednak oddania si´┐Ż do dyspozycji premiera. [ więcej... ]


Ustalenia po spotkaniu Klicha z prezydentem: Miliardy d´┐Żug´┐Żw MON pokryje rezerwa Tuska
Bogdan Klich t´┐Żumaczy´┐Ż si´┐Ż Lechowi Kaczy´┐Żskiemu z gigantycznego d´┐Żugu w swoim resorcie, kt´┐Żry mo´┐Że si´┐Żga´┐Ż ju´┐Ż 3 miliard´┐Żw z´┐Żotych. Co ustalono? "1,8 miliarda b´┐Żdzie sp´┐Żacone z rezerwy Rady Ministr´┐Żw" - m´┐Żwi DZIENNIKOWI Aleksander Szczyg´┐Żo, szef Biura Bezpiecze´┐Żstwa Narodowego. [ więcej... ]


Centrolewica ma k´┐Żopoty: Partia nie istnieje, a ju´┐Ż si´┐Ż k´┐Ż´┐Żci
Pog´┐Ż´┐Żbia si´┐Ż zamieszanie wok´┐Ż Centrolewicy, nowego ugrupowania, kt´┐Żre ma po´┐Ż´┐Żczy´┐Ż niewielkie lewicowe partie. Na dwa tygodnia przed oficjalnym rozpocz´┐Żciem politycznego wy´┐Żcigu jeden z pomys´┐Żodawc´┐Żw projektu Andrzej Celi´┐Żski m´┐Żwi: "Z tej m´┐Żki chleba nie b´┐Żdzie". [ więcej... ]


Kto b´┐Żdzie nowym premierem: Walka w Platformie o sched´┐Ż po Tusku
Mi´┐Żdzy Bronis´┐Żawem Komorowskim a Zbigniewem Chlebowskim narasta konflikt - dowiedzia´┐Ż si´┐Ż DZIENNIK. Przyczyn´┐Ż wojny s´┐Ż ich polityczne ambicje. Obu marzy si´┐Ż stanowisko premiera po Donaldzie Tusku, kt´┐Żry ju´┐Ż nied´┐Żugo mia´┐Żby si´┐Ż przenie´┐Ż´┐Ż do Pa´┐Żacu Prezydenckiego. [ więcej... ]


Krzysztof Rak zwolniony z TVP: Farfa´┐Ż wyrzuci´┐Ż szefa "Wiadomo´┐Żci"
Kolejna dymisja w publicznej telewizji. Prac´┐Ż straci´┐Ż Krzysztof Rak - szef "Wiadomo´┐Żci". Kojarzono go przede wszystkim z prezesem TVP Andrzejem Urba´┐Żskim. To w´┐Ża´┐Żnie Rak zawiesi´┐Ż Hann´┐Ż Lis, bo straci´┐Ż do niej zaufanie po tym, jak przeprowadzi´┐Ża "zbyt mi´┐Żkki" wywiad z Donaldem Tuskiem. [ więcej... ]


Co z pomys´┐Żem PiS?: PO nie chce komisji w sprawie ´┐Żmierci Olewnika
Spo´┐Żecze´┐Żstwu i rodzinie Olewnik´┐Żw nale´┐Ży si´┐Ż prawda - m´┐Żwi´┐Ż pos´┐Żowie PiS. I ponawiaj´┐Ż apel do PO o powo´┐Żanie komisji ´┐Żledczej, kt´┐Żra wyja´┐Żni okoliczno´┐Żci porwania i zab´┐Żjstwa Krzysztofa Olewnika. Wspiera ich w tym prezydent, kt´┐Żry "nie wierzy" w to, ´┐Że samob´┐Żjstwo w wi´┐Żzieniu trzeciego mordercy by´┐Żo dzie´┐Żem przypadku. Co na to Platforma? Uwa´┐Ża, ´┐Że komisja jest niepotrzebna. [ więcej... ]


Politycy do nowego prezydenta USA: Niech Barack Obama ochroni nas tarcz´┐Ż
Czego polscy politycy oczekuj´┐Ż po nowym prezydencie USA Baracku Obamie, kt´┐Żry ju´┐Ż jutro zostanie zaprzysi´┐Żony? Przede wszystkim, ´┐Że zdecyduje si´┐Ż na doko´┐Żczenie budowy tarczy antyrakietowej. Tak´┐Ż nadziej´┐Ż wyrazili i prezydent Lech Kaczy´┐Żski, i minister spraw zagranicznych Rados´┐Żaw Sikorski. [ więcej... ]


Armia nie p´┐Żaci rachunk´┐Żw: D´┐Żug MON przekracza a´┐Ż 3 miliardy z´┐Żotych
Ponad 3 mld z´┐Żotych brakuje w kasie MON - dowiedzia´┐Ż si´┐Ż DZIENNIK. Do tej pory resort obrony szacowa´┐Ż, ´┐Że bud´┐Żetowa dziura jest prawie dwukrotnie mniejsza. Dobr´┐Ż min´┐Ż do z´┐Żej gry robi szef resortu. Bogdan Klich zapowiada, ´┐Że MON zap´┐Żaci zaleg´┐Że rachunki najp´┐Żniej do 10 lutego. [ więcej... ]


Prezydent o pomy´┐Żle PO: Wcze´┐Żniejsze wybory? Jestem za
Wcze´┐Żniejsze wybory to interesuj´┐Żcy pomys´┐Ż - m´┐Żwi Lech Kaczy´┐Żski. Prezydent t´┐Żumaczy, ´┐Że g´┐Żosowanie powinno si´┐Ż odby´┐Ż nawet przed 2011 rokiem dla dobra szefa rz´┐Żdu. Dlaczego? Bo premier nie b´┐Żdzie w stanie pogodzi´┐Ż kampanii wyborczej z obowi´┐Żzkami wynikaj´┐Żcymi z przewodzenia pracom Unii Europejskiej. [ więcej... ]


Policjanci dostan´┐Ż pensje, ale czy to sukces?: PiS do Schetyny: Co z pieni´┐Żdzmi dla policji?
Jak wysokie d´┐Żugi ma policja? Czy planowany jest dla niej program oszcz´┐Żdno´┐Żciowy? Czy s´┐Ż pieni´┐Żdze na benzyn´┐Ż do radiowoz´┐Żw i pensje dla funkcjonariuszy? - PiS ´┐Ż´┐Żda wyja´┐Żnie´┐Ż od ministra Spraw Wewn´┐Żtrznych i Administracji Grzegorza Schetyny w sprawie bud´┐Żetu policji, kt´┐Żra tak jak MON, ma powa´┐Żne k´┐Żopoty finansowe. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: dziennik.pl

Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne