ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości

Tekst 663 - 27 grudnia 2006
IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wniosek, aby Jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mo´┐Żna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż.

Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż, pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezyden... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-12-27 16:27

G´┐Żos´┐Żw: 2251


Tekst 1159 - 08 listopada 2007
Kto si´┐Ż wychowywa´┐Ż na podw´┐Żrku? Wpisywa´┐Ż miasta i zapala´┐Ż ´┐Żwieczki "szlachcie"!
Cieszy Polska jako jedna z komnat Europy, w sieni ju´┐Ż si´┐Ż nasiedzieli´┐Żmy, ale dzi´┐Ż nie o Europie, dzi´┐Ż o podw´┐Żrku. Kto uwa´┐Ża, ´┐Że z lud´┐Żmi ogarni´┐Żtymi ideologi´┐Ż, chorob´┐Ż psychiczn´┐Ż oraz akwizytorami mo´┐Żna rozmawia´┐Ż o rzeczywisto´┐Żci jest niedo´┐Żwiadczonym interlokutorem, albo nadaje si´┐Ż na terapeut´┐Ż. Nie wolno z lud´┐Żmi borykaj´┐Żcymi si´┐Ż z chorob´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż, z lud´┐Żmi poch´┐Żoni´┐Żtymi ideologi´┐Ż i akwizytora... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-08 19:09

G´┐Żos´┐Żw: 1277


Tekst 159 - 25 pa´┐Żdziernika 2006
Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52

G´┐Żos´┐Żw: 1234


Tekst 1025 - 18 wrze´┐Żnia 2007
Opowiem Wam histori´┐Ż jednego ´┐Życia. Sami ocenicie, czy tak mo´┐Żna i wypada ´┐Ży´┐Ż!
Szukam ci´┐Żgle takiej formy przekazu, kt´┐Żra nie b´┐Żdzie razi´┐Ż dydaktyzmem, ale bawi´┐Żc, wzruszaj´┐Żc, nauczy mnie tego, czym chce si´┐Ż podzieli´┐Ż z innymi. Lubi´┐Ż historie z ´┐Życia wyrwane, jak zd´┐Ż´┐Ży´┐Żem zauwa´┐Ży´┐Ż takie historie lubicie r´┐Żwnie´┐Ż Wy, czytaj´┐Żcy moje pr´┐Żby formu´┐Żowania s´┐Ż´┐Żw w poszarpane my´┐Żli. Opowiem wam histori´┐Ż prawdziw´┐Ż, nie b´┐Żdzie w niej polityki, szermierki ideologicznej, b´┐Żdzie tylko tre´┐Ż... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-18 19:57

G´┐Żos´┐Żw: 1157


Tekst 1054 - 26 wrze´┐Żnia 2007
Jaros´┐Żaw - cz´┐Żowiek znik´┐Żd, twarz bez wyrazu nieistniej´┐Żcej IVRP!
R´┐Żnie si´┐Ż m´┐Żwi o r´┐Żnych ludziach. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że ludzie s´┐Ż dziedzicami, spadkobiercami i kontynuatorami dorobku innych ludzi. Na przyk´┐Żad spadkobiercami dorobku Solidarno´┐Żci s´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy w czasie trudnym dla Polski mieli odwag´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż naprzeciw ZOMO. Takich ludzi by´┐Żo sporo, legendarnych wojownik´┐Żw, sp´┐Żdzali po kilka lat w wi´┐Żzieniach, byli prze´┐Żladowani, bito ich i ich rodziny. Bohaterem tam... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 11:26

G´┐Żos´┐Żw: 862


Tekst 1122 - 18 pa´┐Żdziernika 2007
21.X mo´┐Żemy urz´┐Żdzi´┐Ż najweselszy pogrzeb w Europie! Pogrzeb bolszewizmu PiS!
Na barykadach rewolucji moralnej zatkni´┐Żto, brunatn´┐Ż nitk´┐Ż haftowane, narodowe sztandary i powierzono rycerzom rewolucji, kt´┐Żrzy ustawiali je pod wiatr wywo´┐Żuj´┐Żc medialny ´┐Żopot. Machano nam przed oczami chor´┐Żgwiami rozmaitymi, nie spos´┐Żb odczyta´┐Ż co tam sta´┐Żo napisane, bo machano tak, aby napis´┐Żw nie by´┐Żo wida´┐Ż - liczy´┐Ż si´┐Ż efekt. Przezorny ubezpieczony, ja te has´┐Ża zapisa´┐Żem, zanim zosta´┐Ży wyszyt... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-18 20:12

G´┐Żos´┐Żw: 788


Tekst 868 - 29 lipca 2007
Demagogu mlaskaj´┐Żcy! Warto´┐Żci´┐Ż najwy´┐Ższ´┐Ż jest ´┐Życie cz´┐Żowieka, Polek i Polak´┐Żw!
Uwielbiam te uniesienia, ´┐Żadnie wyprasowane krawaty, rano zjedzone ´┐Żniadanko, trybuny, mikrofony, kolorowe chor´┐Żgiewki, krokodyle, dyplomatyczne ´┐Żzy wzruszenia. Wszyscy ´┐Żadnie pachn´┐Ż, wszyscy maj´┐Ż miny jakby po´┐Żkn´┐Żli sztachety, sztywny patos, wyuczane na pami´┐Ż´┐Ż cierpienie, 60 kt´┐Żry´┐Ż to ju´┐Ż raz oddajemy cze´┐Ż´┐Ż pokonanym bohaterom. Zr´┐Żbmy sobie ma´┐Ż´┐Ż wycieczk´┐Ż w wehikule powsta´┐Żczym i zobaczmy co tam ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-29 12:43

G´┐Żos´┐Żw: 766


Tekst 327 - 09 maja 2006
List otwarty r´┐Żnych Polak´┐Żw Jednej Polski oszukanych przez wielu polityk´┐Żw IVRP
Mam ostateczn´┐Ż propozycj´┐Ż dla wszystkich, kt´┐Żrym IVRP podobnie jak mnie niszczy nadzieje na normaln´┐Ż, woln´┐Ż, demokratyczn´┐Ż Polsk´┐Ż. Po wys´┐Żuchaniu Waszych uwag uwa´┐Żam, ´┐Że protest powinien mie´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żca formu´┐Ż´┐Ż.

1) Wysy´┐Żamy listy indywidualnie, to zamknie usta wszechpodejrzliwej IVRP, kt´┐Żrej w prote´┐Żcie trudno b´┐Żdzie si´┐Ż doszuka´┐Ż uk´┐Żadu, chyba ´┐Że obywatelskiego
2) List wysy´┐Żamy na adres... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2006-05-09 11:21

G´┐Żos´┐Żw: 762


Tekst 1125 - 19 pa´┐Żdziernika 2007
Nawet kiedy przeprasza, stara si´┐Ż obrazi´┐Ż, zw´┐Żaszcza inteligencj´┐Ż POLAK´┐ŻW!
Ostatnie s´┐Żowa. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry rozumie znaczenie s´┐Żowa wolno´┐Ż´┐Ż, godno´┐Ż´┐Ż, honor, inteligencja, nie b´┐Żdzie mia´┐Ż problem´┐Żw z wyborem mniejszego z´┐Ża. Demokracja jest warunkiem wst´┐Żpnym, zaczynem spo´┐Żecznych relacji. Sama demokracja nie wystarczy, du´┐Żo wa´┐Żniejszy jest model i duch demokracji. Prawdziwi Amerykanie, rdzenni i rodowici, to Indianie, to by´┐Ża ich ziemia i ich ´┐Życie. Zmieni´┐Żo... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-19 20:36

G´┐Żos´┐Żw: 759


Tekst 1099 - 09 pa´┐Żdziernika 2007
Kwa´┐Żniewski juz odchodzi, Kaczy´┐Żskiego mo´┐Że powstrzyma´┐Ż tylko Tusk!
Przezorny ubezpieczony, na wypadek k´┐Żamstw kilka praktycznych porad. Pytania zadaje Jaros´┐Żaw i jego telewizja, odpowiada Donald i Polacy t´┐Żskni´┐Żcy za narodzinami normalno´┐Żci.

Czy pan Donald Tusk chce Polski solidarnej, czy liberalnej?

Chcemy Polski obywatelskiej, w kt´┐Żrej obywatel b´┐Żdzie patrzy´┐Ż z g´┐Żry na w´┐Żadz´┐Ż a nie odwrotnie. Chcemy jak najwi´┐Żcej w´┐Żadzy dla samorz´┐Żd´┐Żw, jak najmn... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-09 20:33

G´┐Żos´┐Żw: 754


Tekst 1211 - 13 grudnia 2007
13XII! PiS, RM i inne sekty to plebs, ale to nie czyni Jaruzelskiego bohaterem!
13 XII - wiadomo jaki to dzie´┐Ż? Kto zapomnia´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż spokojnym, wszystko mu si´┐Ż przypomni. W TVP b´┐Żdziemy mieli odtworzony repertuar serwowany przez 18 lat. Rano kilka informacji i "wyst´┐Żp" Jaruzelskiego obwieszczaj´┐Żcego, ´┐Że dla dobra Polak´┐Żw trzeba Polak´┐Żw potraktowa´┐Ż czo´┐Żgami. Po po´┐Żudniu okratowany star przejedzie demonstruj´┐Żcego, p´┐Żnym popo´┐Żudniem w´┐Żsaty gitarzysta za´┐Żpiewa o Janku kt´┐Żry p... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-13 19:24

G´┐Żos´┐Żw: 750


Tekst 761 - 08 maja 2007
Idealny! Opozycyjny cz´┐Żonek PZPR, katolik rozwodnik, 14 letni student prawa!
Zwracam si´┐Ż z uprzejma pro´┐Żb´┐Ż, o przyj´┐Żcie mnie do pracy w `tanim, solidarnym pa´┐Żstwie', w charakterze czwartego wicepremiera, premiera bez teki. Pro´┐Żb´┐Ż swoj´┐Ż motywuj´┐Ż, gdy´┐Ż studiowa´┐Żem na Uniwersytecie Gda´┐Żskim, zaznaczam, ´┐Że bez kozery by´┐Żo to na wydziale Prawa i Administracji. Teraz pokr´┐Żtce przedstawi´┐Ż swoje merytoryczne kompetencje, kt´┐Żre posiadam w obszarze szczeg´┐Żowego wykszta´┐Żcenia. Myln´┐Ż... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-05-08 09:16

G´┐Żos´┐Żw: 750


Tekst 859 - 23 lipca 2007
Zawini´┐Żo Webasto sprz´┐Żone z prawym kierunkowskazem! Zapalmy znicze!
Nie wiem co g´┐Żupsze i co bardziej profanuj´┐Żce. Idiotyczne wypowiedzi z gatunku mia´┐Ż 22 lata i nie wiedzia´┐Ż jak si´┐Ż hamuje ceramiczn´┐Ż hydraulik´┐Ż? Czy psychologiczne recepty na b´┐Żl, serwowane mi´┐Żdzy reklamami sieci kom´┐Żrkowych. Ile ju´┐Ż tych zniczy zap´┐Żon´┐Żo, w oknach i na witrynach. Wszyscy jeste´┐Żmy wstrz´┐Ż´┐Żni´┐Żci, taka tragedia. Nikt z nas sobie nie wyobra´┐Ża, jaki to b´┐Żl, jakie to cierpienie. A kto z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-23 22:11

G´┐Żos´┐Żw: 749


Tekst 1092 - 07 pa´┐Żdziernika 2007
Ksi´┐Ż´┐Że Jaros´┐Żaw. Potomek carskiej generalicji, dziecko-magnat PRL! Lewy salonowy!
Jeszcze raz wr´┐Żc´┐Ż do pana "przedstawiciela prostego ludu", co to wiedz´┐Ż o Polsce parafialnej zdoby´┐Ż nie na salonach, ale w remizach. Wcze´┐Żniej kilka niezb´┐Żdnych s´┐Ż´┐Żw wyja´┐Żnienia co do mojej "tw´┐Żrczo´┐Żci" na forum, s´┐Ż´┐Żw kt´┐Żre nale´┐Ż´┐Ż si´┐Ż czytelnikom, pytaj´┐Żcych kim jestem. B´┐Żdziecie musieli uwierzy´┐Ż mi na s´┐Żowo, tym bardziej, ´┐Że z ro´┐Żnych wzgl´┐Żd´┐Żw, g´┐Ż´┐Żwnie osobistych, nie powiem kim jestem. Informacj... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-07 14:40

G´┐Żos´┐Żw: 745


Tekst 1201 - 06 grudnia 2007
Komunizm stworzyli filozofowie, bolszewizm prymityw! PiS nie jest komun´┐Ż!
Jak my´┐Żlicie licznie tu zgromadzeni pos´┐Żowie, sztabowcy, zadymiarze m´┐Żodzie´┐Żowi i radiomaryjni klepacze, czy na zje´┐Żdzie w sobot´┐Ż, b´┐Żd´┐Ż fanfary? B´┐Żdzie ´┐Żpiewa´┐Ż Rosiewicz i owacje na stoj´┐Żco dla wodza? Czy to na smutno, po cichu si´┐Ż rozegra bez udzia´┐Żu nawet wiadomych medi´┐Żw? Stawiam na wariant stypy, z lekkim wskazaniem na bankiet ´┐Żywych politycznych trup´┐Żw. Wy si´┐Ż zastanawiajcie, a ja napisze co... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-06 19:31

G´┐Żos´┐Żw: 740


Tekst 1166 - 14 listopada 2007
Uwaga, m´┐Żwi´┐Ż co b´┐Żdzie za 2 lata! PiS 7,5%, Miller 4,2, L. Kaczy´┐Żsk 2,7%!
Pan mniej wa´┐Żny brat b´┐Żdzie ju´┐Ż grzeczny, nie b´┐Żdzie ju´┐Ż si´┐Ż wyg´┐Żupia´┐Ż, przejrza´┐Ż sonda´┐Że, te zamawiane przez PiS i brzytwy si´┐Ż chwyci´┐Ż. Ca´┐Żkiem to on nie b´┐Żdzie grzeczny, ale zapewne powstrzyma si´┐Ż od tak spektakularnych b´┐Żaze´┐Żstw. Ja jednak o mniej wa´┐Żnym bracie, ja o "zagro´┐Żeniach demokracji" sklec´┐Ż kilka zda´┐Ż. Ogl´┐Żda´┐Żem sobie obrady Sejmu, pracuj´┐Żc ci´┐Żko na kieliszek chleba, by´┐Ż mo´┐Że co´┐Ż mi u... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-11-14 19:21

G´┐Żos´┐Żw: 735


Tekst 1058 - 26 wrze´┐Żnia 2007
Biuro PiS abonowa´┐Żo teksty matki kurki! Czy to nie jest ´┐Żmiertelnie zabawne!?
Opowiem wam co´┐Ż ´┐Żmiesznego, dla roz´┐Żadowania atmosfery. Dzi´┐Ż ch´┐Żopaki, kt´┐Żre zasuwaj´┐Ż przy stronie, z moimi wypocinami, przys´┐Ża´┐Ży mi wiadomo´┐Ż´┐Ż. Zanim o wiadomo´┐Żci, sk´┐Żadam podzi´┐Żkowania w´┐Ża´┐Żcicielom i gospodarzom strony, kt´┐Żrych nie znam, nigdy si´┐Ż z nimi nie spotka´┐Żem i jestem tylko ich go´┐Żciem, strona to ich dzie´┐Żo. Teraz wiadomo´┐Ż´┐Ż od ch´┐Żopak´┐Żw. Adres g´┐Ż´┐Żwny, biura PiS, abonowa´┐Ż moje teksty. Do ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-26 21:39

G´┐Żos´┐Żw: 700


Tekst 1230 - 31 grudnia 2007
Pan B´┐Żg nam zes´┐Ża´┐Ż PO i dzi´┐Żkujmy Bogu, ´┐Że mamy to na co zas´┐Żugujemy! To cud!
Sami s´┐Żyszeli´┐Żcie, no sami s´┐Żyszeli´┐Żcie, czego razem dokonali´┐Żmy. Ten cz´┐Żowiek ju´┐Ż nigdy nikogo nie zaskoczy, ten cz´┐Żowiek i jego brat ju´┐Ż sobie mo´┐Że i my´┐Żmy to nie chwal´┐Żc si´┐Ż sprawili. Ko´┐Żczy si´┐Ż stary nowy rok, zaczyna si´┐Ż nowy, nowy rok. W starym nowym roku odwalili´┐Żmy kawa´┐Ż nam wszystkim potrzebnej roboty. Powiem wam Rodacy, ´┐Że to dobrze. Dobrze, ´┐Że nam si´┐Ż uda´┐Żo i nie ma co narzeka´┐Ż na efekt... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-31 20:23

G´┐Żos´┐Żw: 606


Tekst 1327 - 17 marca 2008
Palikot mia´┐Ż racj´┐Ż! Czy widzieli´┐Żcie tego u´┐Żana na traktorze na tle bocian´┐Żw?
Widzieli´┐Żcie to samo co ja? Jezusie Frasobliwy, czy naprawd´┐Ż widzieli´┐Żmy to co widzieli´┐Żmy? Podk´┐Żad muzyczny z Polskich Dr´┐Żg (chyba, albo jaki´┐Ż inny "Dom"), mapy z czas´┐Żw II Wojny ´┐Żwiatowej, laurka dla by´┐Żej i donos na obecn´┐Ż w´┐Żadz´┐Ż. Kto to by´┐Ż? Giertych Roman, syn Macieja? Andrzej Lepper na przepustce? Leszek Bubel w spo´┐Żecznej akcji? Nie Kochani Polacy, to by´┐Ż Wasz prezydent. Kiedy ju´┐Ż wyobra´┐Żam... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2008-03-17 20:48

G´┐Żos´┐Żw: 594


Tekst 1266 - 29 stycznia 2008
II Irlandia nastanie, gdy PiS odda 2999999-te mieszkanie, a wyznawcy odbior´┐Ż klucze!
Co si´┐Ż zmieni´┐Żo? Zmieni´┐Ży si´┐Ż dwie rzeczy. Po pierwsze - od dw´┐Żch miesi´┐Żcy w Polsce nie m´┐Żwi si´┐Ż o niczym innym, jak o konieczno´┐Żci reform i rozwi´┐Żzaniu problem´┐Żw gospodarczych i spo´┐Żecznych. M´┐Żwi si´┐Ż, co trzeba naprawi´┐Ż, co trzeba zrobi´┐Ż, co zlikwidowa´┐Ż. Tematy gor´┐Żce i na samym szczycie, przeplatane jedynie tym, na co si´┐Ż pan mniej wa´┐Żny Foch obrazi´┐Ż i jakiego oczekuje zado´┐Ż´┐Żuczynienia. Poza tym... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2008-01-29 20:59

G´┐Żos´┐Żw: 578


Tekst 870 - 29 lipca 2007
Zgin´┐Żo 10tys Powsta´┐Żc´┐Żw, 200 tys cywil´┐Żw! Sztab uciek´┐Ż z kraju i dosta´┐Ż ordery!
Zgin´┐Żo 10tys Powsta´┐Żc´┐Żw, 200 tys cywil´┐Żw! Sztab uciek´┐Ż z kraju i dosta´┐Ż ordery!

Kult Powstania, jest kultem polskiej g´┐Żupoty, jest `patriotycznym' och´┐Żapem rzuconym dla mas. Ci co zafundowali Polakom rze´┐Ż, w wi´┐Żkszo´┐Żci ´┐Żyli sobie d´┐Żugo i w wygodach demokracji. Legendarni przyw´┐Żdcy Powstania Warszawskiego, bohaterscy dow´┐Żdcy, podwin´┐Żli ogonki, by z bezpiecznych norek merda´┐Ż patriotycznymi ... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-07-29 18:19

G´┐Żos´┐Żw: 569


Tekst 1214 - 16 grudnia 2007
Jestem ateuszem, ale mam szacunek dla ´┐Żydowskiej patronki RM, Miriam z Nazaretu!
Jaka jest najkr´┐Żtsza definicja sekty? Zabobon, kt´┐Żry przynosi doch´┐Żd. Z nierozgarni´┐Żtego w u´┐Żamku sekundy mo´┐Żna zrobi´┐Ż m´┐Żczennika, z doliniarza ju´┐Ż znacznie trudniej. Zanim Julia, czy ktokolwiek inny we´┐Żmie za fraki szamana z Torunia, musi zna´┐Ż odpowied´┐Ż na jedno pytanie. Przekr´┐Żty sz´┐Ży? W zasadzie odpowied´┐Ż to ma´┐Żo, wszak odpowied´┐Ż wszyscy spoza kr´┐Żgu podejrzanych znamy i mo´┐Żemy ch´┐Żrem krzykn´┐Ż´┐Ż -... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-12-16 12:32

G´┐Żos´┐Żw: 564


Tekst 1276 - 05 lutego 2008
Wydaje mi si´┐Ż, ´┐Że za ostatnie lata, wielu z PiS p´┐Żjdzie siedzie´┐Ż!! Ilu? Nie wiem!
Powoli pokazuj´┐Ż si´┐Ż wierzcho´┐Żki g´┐Żr lodowych i im wi´┐Żcej czubk´┐Żw dawnej w´┐Żadzy si´┐Ż wy´┐Żania, tym wi´┐Żcej rozpaczliwych konferencji. Dzi´┐Ż powodziami straszono i ostrzegano przed kohabitacj´┐Ż. Narzekamy sobie stare panny prawie sprawiedliwe, bo´┐Żmy dawno w´┐Żadzy nie mia´┐Ży. I to na co narzekamy? Na spadek akcji 3 milion´┐Żw mieszka´┐Ż. Z tego co pami´┐Żtam, przez dwa lata rz´┐Żd´┐Żw PiS, dwa razy by´┐Ża mowa o gospod... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2008-02-05 19:08

G´┐Żos´┐Żw: 563


Tekst 796 - 17 czerwca 2007
PiS, LPR, SO przerobili Polsk´┐Ż na powiat Europy, kupczacy tanim patriotyzmem!
Naj´┐Żagodniej jak potrafi´┐Ż, bez brzydkich wyraz´┐Żw i kulturalnie jak pose´┐Ż Kurski, zmieniaj´┐Żcy PRow´┐Ż sk´┐Żr´┐Ż, przedstawi´┐Ż swoje racje. Opieranie wsp´┐Żczesnej polityki i wsp´┐Żczesnej racji stanu na traumie powsta´┐Ż, zbrodni na narodzie, plus wiecznie ´┐Żywy b´┐Żl wywo´┐Żany niepowetowanymi stratami, to tania mitologia, drapanie pazurkami ran, kt´┐Żre nie maj´┐Ż szans na odka´┐Żenie i zabli´┐Żnienie. Wieczne lamentowa... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-06-17 11:30

G´┐Żos´┐Żw: 563


Tekst 1270 - 31 stycznia 2008
G´┐Żosowa´┐Żem na PO i dzi´┐Ż bez wahania zrobi´┐Żbym to samo! Wielu mnie zrozumie!
B´┐Żdzie o nowej w´┐Żadzuni kochanej, b´┐Żdzie o powolnym powracaniu do normalno´┐Żci. Na pocz´┐Żtku powiem, co my´┐Żl´┐Ż o potencjale w´┐Żadzy, potem powiem, na co mam nadziej´┐Ż i na ko´┐Żcu mo´┐Że znajd´┐Ż chwilk´┐Ż, aby poczyta´┐Ż bluzgi sztabu PiS, na pewno znajd´┐Ż wi´┐Żcej ni´┐Ż chwilk´┐Ż na czytanie krytyki i mog´┐Ż siedzie´┐Ż do rana czytaj´┐Żc pe´┐Żne zachwytu komentarze. Poczucie humoru mam dzi´┐Ż takie, jak zbi´┐Żr dzisiejszych wyda... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2008-01-31 19:09

G´┐Żos´┐Żw: 561


Tekst 1249 - 17 stycznia 2008
Nie cierpi´┐Ż ´┐Żebrak´┐Żw, jak szaman z Torunia! Szanuj´┐Ż biznesmena Jerzego z NIE!
Ten franciszka´┐Żski styl bycia nowej w´┐Żadzy zaczyna mnie powoli irytowa´┐Ż. Zwolniony? A co to za kara, wywalono kilkadziesi´┐Żt milion´┐Żw na sekt´┐Ż, kt´┐Żra b´┐Żdzie poszukiwa´┐Ż gejzer´┐Żw pod Toruniem?? Od kiedy to zakony zajmuj´┐Ż si´┐Ż biznesem? Wiem, ´┐Że od zawsze, ale od kiedy oficjalnie i za publiczne pieni´┐Żdze? S´┐Ż takie czystki, kt´┐Żrym nale´┐Ży tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie przyklasn´┐Ż´┐Ż. Jak stukrotnie pisa´┐Żem, pomimo atei... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2008-01-17 19:36

G´┐Żos´┐Żw: 560


Tekst 1147 - 31 pa´┐Żdziernika 2007
Za 4 lata stetrycza´┐Ży "w´┐Żdz", b´┐Żdzie pensjonariuszem domu politycznej jesieni!
Trzeba z ´┐Żywymi naprz´┐Żd i´┐Ż´┐Ż,
Po ´┐Życie si´┐Żga´┐Ż nowe,
A nie w uwi´┐Żd´┐Żych laur´┐Żw li´┐Ż´┐Ż
Z uporem stroi´┐Ż g´┐Żow´┐Ż

Wy nie cofniecie ´┐Życia fal!
Nic skargi nie pomog´┐Ż:
Bezsilne gniewy, pr´┐Żny ´┐Żal!
´┐Żwiat p´┐Żjdzie swoj´┐Ż drog´┐Ż!

Obieca´┐Żem, ´┐Że po wygranej nie b´┐Żdzie poezji, ale w moim wydaniu, ten fragment wiersza wraz interpretacj´┐Ż dedykuj´┐Ż martwej partii PiS. Pan podw´┐Żrkowy w´┐Żdz ze ´┐Ż... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-10-31 11:55

G´┐Żos´┐Żw: 560


Tekst 1330 - 18 marca 2008
Dla b´┐Żazna, opowiadaj´┐Żcego o geju Kurasiu, wystarczy izba wytrze´┐Żwie´┐Ż i kurator!
Pewne granice zosta´┐Ży przekroczone i wyznaczone, to oznacza, ´┐Że trzeba stan´┐Ż´┐Ż na jednym brzegu i pomacha´┐Ż tym na brzegu drugim. Wszelkie nawo´┐Żuj´┐Żce do pojednania i dialogu humanitarne apele, wszelkie pro´┐Żby o walk´┐Ż fair uwa´┐Żam za estetyczne lenistwo, sprawy maj´┐Ż si´┐Ż jasno i dramatycznie. Na jednym brzegu stoi zrusyfikowana, powt´┐Żrz´┐Ż ZRUSYFIKOWANA patologia pod wodz´┐Ż pastucha z Torunia i bli´┐Żniaczy... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2008-03-18 19:35

G´┐Żos´┐Żw: 557


Tekst 1329 - 18 marca 2008
Kacze zaka´┐Ży to zrusyfikowani potomkowie bojar´┐Żw i czekist´┐Żw! Taka jest prawda!
Kiedy´┐Ż opisywa´┐Żem histori´┐Ż ojca bli´┐Żniak´┐Żw. Z nieukrywan´┐Ż satysfakcj´┐Ż odnotowuj´┐Ż, ´┐Że w "Wikipedii" uzupe´┐Żniono, na razie w skromnym fragmencie, fakty z ´┐Życia Rajmunda K., mi´┐Żdzy innymi fakt wsp´┐Żpracy z PZPR. Wi´┐Żcej szczeg´┐Ż´┐Żw co do historii z ´┐Życia wzi´┐Żtych mo´┐Żna przeczyta´┐Ż w artykule "Polityki", link do tego artyku´┐Żu znajdziecie pod opisem ´┐Życiorysu towarzysza Rajmunda. Wspominam o tej sprawie z... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2008-03-18 16:06

G´┐Żos´┐Żw: 557


Tekst 1069 - 30 wrze´┐Żnia 2007
Ma´┐Ży kapral, partyzant, m´┐Żwi o Polsce dla Polak´┐Żw! G´┐Żosujcie i pilnujcie witryn !
Kiedy´┐Ż pewien austriacki kapral opowiada´┐Ż w bawarskich knajpach, jak wielkie b´┐Żd´┐Ż Niemcy. Na pocz´┐Żtku ludzie si´┐Ż z niego ´┐Żmiali i za wszarz wyprowadzali z lokalu. Wtedy kapral krzycza´┐Ż na ulicach, zbiera´┐Ż sobie podobnych podrzutk´┐Żw i wraca´┐Ż oknem do lokalu. M´┐Żwi´┐Ż tak, ´┐Że i po pijaku nie da´┐Żo si´┐Ż tego s´┐Żucha´┐Ż. M´┐Żwi´┐Ż o Niemcach, kt´┐Żrzy zostali skrzywdzeni przez inne narody, ´┐Że tylko silne Niemcy woj... ca´┐Ży tekst >>

Matka_Kurka 2007-09-30 18:36

G´┐Żos´┐Żw: 551wi´┐Żcej najlepszych


Forum


17.09.2008, 16:17 admin Zobacz ostatni post
na w´┐Żtku: To ju´┐Ż si´┐Ż robi frustruj´┐Żce!!


Czat

nikt nie rozmawiaEvergreens


podsumowanie IV RP
wyjątkowy rok
historia jednego życia
zawiniło Webasto
podw´┐Żrko

demokracja
jakiej Polski chcemy?
silna Polska?
B´┐Żg Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

elektorat
polski katolicyzm
tradycja
patriotyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
socjotechnika

kult biedy
dwie wizje Polski
kartofel
tandeta
czytelnik uzależniony


Wiadomości dnia
Miedwiediew: okie´┐Żznali´┐Żmy gruzi´┐Żskich agresor´┐Żw, mamy traktaty z Abchazj´┐Ż i Oseti´┐Ż P´┐Żd.

Rosja zawar´┐Ża uk´┐Żady o przyja´┐Żni, wsp´┐Żpracy i wzajemnej pomocy z Abchazj´┐Ż oraz Oseti´┐Ż Po´┐Żudniow´┐Ż - dwiema samozwa´┐Żczymi republikami, kt´┐Żre przy poparciu Moskwy oderwa´┐Ży si´┐Ż od Gruzji. Celem naszych dzia´┐Ża´┐Ż by´┐Żo okie´┐Żznanie gruzi´┐Żskich agresor´┐Żw, przywr´┐Żcenie pokoju i stabilno´┐Żci na Zakaukaziu - podkre´┐Żli´┐Ż prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew odnosz´┐Żc si´┐Ż do konfliktu Rosja-Gruzja.


M´┐Żczyzna wpad´┐Ż pod ko´┐Ża warszawskiego metra

Wypadek w warszawskim metrze na stacji Centrum. Pod poci´┐Żg wpad´┐Ż m´┐Żody m´┐Żczyzna. Po p´┐Żgodzinnej akcji ratunkowej uda´┐Żo si´┐Ż go wydosta´┐Ż spod k´┐Ż wagonu. M´┐Żczyzna w stanie ci´┐Żkim trafi´┐Ż do szpitala - informuje "´┐Życie Warszawy".


Kopacz nie zostanie ukarana za "hieny cmentarne"

Komisja Etyki Poselskiej nie ukara´┐Ża minister zdrowia Ewy Kopacz za por´┐Żwnanie polityk´┐Żw do hien cmentarnych; za krytyczne s´┐Żowa o samorz´┐Żdowcach ministrowi sportu Miros´┐Żawowi Drzewieckiemu komisja zwr´┐Żci´┐Ża uwag´┐Ż - poinformowa´┐Ża szefowa komisji El´┐Żbieta Witek (PiS).


Dziewczynki zara´┐Żone ki´┐Ż´┐Ż, podejrzany o gwa´┐Żt - zbieg´┐Ż

Prokuratura w O´┐Żwi´┐Żcimiu prowadzi post´┐Żpowanie w sprawie wykorzystywania seksualnego dw´┐Żch dziewczynek i zara´┐Żenia ich chorob´┐Ż weneryczn´┐Ż. O sprawie zawiadomi´┐Ż prokuratur´┐Ż szpital, do kt´┐Żrego trafi´┐Ży siostry. W gronie podejrzanych jest znajomy brata dziewczynek, kt´┐Żry najprawdopodobniej uciek´┐Ż za granic´┐Ż.


"Potw´┐Żr z Grodziska nie jest pedofilem"

- Szumne zapowiedzi wprowadzenia farmakologicznego leczenia pedofil´┐Żw i zmiany kodeksu karnego to populizm, bo tego typu mo´┐Żliwo´┐Żci s´┐Ż w Polsce co najmniej od roku 1970, kiedy wprowadzono nowy kodeks karny i kodeks karny wykonawczy, a ju´┐Ż na pewno od 1997 roku, kiedy uchwalono obowi´┐Żzuj´┐Żcy kodeks karny. W przepisach nic nie trzeba zmienia´┐Ż, trzeba je tylko zacz´┐Ż´┐Ż stosowa´┐Ż - tak o problemie pedofilii i sposobach jej przeciwdzia´┐Żania m´┐Żwi w rozmowie z Wirtualn´┐Ż Polsk´┐Ż dr hab. Monika P´┐Żatek, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa karnego.


Obama zniesie wizy dla Polak´┐Żw?

Ostatnio media informowa´┐Ży o tym, ´┐Że siedem kraj´┐Żw UE mo´┐Że liczy´┐Ż na zniesienie wiz do USA w najbli´┐Ższych miesi´┐Żcach. Niestety nie ma w´┐Żr´┐Żd nich naszego kraju – wynika z informacji Komisji Europejskiej dla pos´┐Ż´┐Żw Parlamentu Europejskiego, do kt´┐Żrych dotar´┐Ż serwis tvp.info. Portal doni´┐Żs´┐Ż, ´┐Że wi´┐Żksze nadzieje na wyjazdy bez wizy do USA ma nawet Bu´┐Żgaria i Rumunia. Jak m´┐Żwi Wirtualnej Polsce prof. Krzysztof Micha´┐Żek, amerykanista z UW musia´┐Żby zdarzy´┐Ż si´┐Ż cud, aby jeszcze za kadencji Georga Busha zniesiono wizy dla Polak´┐Żw.


Odnajd´┐Ż mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż z autobusu - Nasza-klasa ma rywala

Zabrak´┐Żo Ci odwagi, ´┐Żeby odezwa´┐Ż si´┐Ż do spotkanej osoby? Mijasz codziennie mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż ´┐Życia, ale o tym nie wiesz? Cofnij czas i odnajd´┐Ż j´┐Ż – zach´┐Żca nowy serwis spo´┐Żeczno´┐Żciowy LoveAgo.pl. W ci´┐Żgu tylko dw´┐Żch tygodni zarejestrowa´┐Żo si´┐Ż w nim 23 tys. u´┐Żytkownik´┐Żw.

źr´┐Żdło: wp.pl
Nie by´┐Żo szanta´┐Żu?: IPN: PO nie naciska´┐Ża na zwolnienie historyka
Je´┐Żli S´┐Żawomir Cenckiewicz, wsp´┐Żautor ksi´┐Ż´┐Żki o kontaktach Lecha Wa´┐Ż´┐Żsy z SB, b´┐Żdzie w kierownictwie gda´┐Żskiego IPN, Instytut zap´┐Żaci za to obci´┐Żciem bud´┐Żetu o 30 milion´┐Żw z´┐Żotych. Tak mieli grozi´┐Ż politycy rz´┐Żdz´┐Żcej koalicji. Wczoraj informacje "Rzeczpospolitej" dementowa´┐Ża PO, dzi´┐Ż sam IPN. Cenckiewicz z Instytutu Pami´┐Żci Narodowej odszed´┐Ż pono´┐Ż sam.

Marsza´┐Żek Sejmu odbija pi´┐Żeczk´┐Ż PiS: Komorowski kpi z "niedyspozycji" Gosiewskiego
Oskar´┐Żenia PiS, ´┐Że Bronis´┐Żaw Komorowski z´┐Żama´┐Ż prawo, sta´┐Ży si´┐Ż dla marsza´┐Żka Sejmu okazj´┐Ż, by dopiec Przemys´┐Żawowi Gosiewskiemu. "Zarzuty pos´┐Ża rozumiem lepiej, bo gdy pisa´┐Ż list ze skarg´┐Ż na mnie, by´┐Ż niedysponowany, co potwierdzi´┐Ży nagrania z Radia Maryja" - ironizowa´┐Ż Komorowski. Same oskar´┐Żenia, ´┐Że nie zawiadomi´┐Ż prokuratury o z´┐Żo´┐Żonej mu propozycji dotarcia do tajnego aneksu do raportu o WSI, nazwa´┐Ż pr´┐Żb´┐Ż odwr´┐Żcenia uwagi od odpowiedzialno´┐Żci za zniszczenie s´┐Żu´┐Żb wojskowych.

Sam te´┐Ż ´┐Ż´┐Żda przeprosin: K´┐Żopotek przeprosi´┐Ż Piter´┐Ż za "chor´┐Ż kobiet´┐Ż"
Przez kilka dni iskrzy´┐Żo mi´┐Żdzy nimi jak spod k´┐Ż ostro hamuj´┐Żcego poci´┐Żgu. Ale wydaje si´┐Ż, ´┐Że konflikt w koalicji PSL-PO mi´┐Żdzy Eugeniuszem K´┐Żopotkiem i Juli´┐Ż Piter´┐Ż wygasa. Pose´┐Ż ludowc´┐Żw wys´┐Ża´┐Ż list do pani minister, w kt´┐Żrym przeprasza za to, ´┐Że nazwa´┐Ż j´┐Ż chor´┐Ż kobiet´┐Ż. Ale nie bezinteresownie. K´┐Żopotek chce, by Pitera te´┐Ż go przeprosi´┐Ża. I to z trybuny sejmowej.

Rz´┐Żd: B´┐Żd´┐Ż o´┐Żrodki dla pedofil´┐Żw: Polacy chc´┐Ż przymusowej kastracji pedofil´┐Żw
Polacy nie maj´┐Ż w´┐Żtpliwo´┐Żci. A´┐Ż 84 procent z nas chce, by ka´┐Żdy pedofil by´┐Ż przymusowo kastrowany chemicznie - wynika z sonda´┐Żu TNS OBOP dla DZIENNIKA. Tymczasem, wed´┐Żug plan´┐Żw rz´┐Żdu, o takiej karze dla przest´┐Żpc´┐Żw seksualnych decydowa´┐Ż ma specjalnie utworzony Centralny O´┐Żrodek Seksuologii S´┐Żdowej.

Macierewicz: To Klich z´┐Żama´┐Ż prawo: Nowa wojna o akta WSI
"Pan Klich bezprawnie zabra´┐Ż dokumenty z komisji weryfikacyjnej i doprowadzi´┐Ż do ba´┐Żaganu. To nieudolne pr´┐Żby pokrycia przez niego jego w´┐Żasnych dzia´┐Ża´┐Ż" - m´┐Żwi dziennikowi.pl Antoni Macierewicz. W ten spos´┐Żb odpowiada na oskar´┐Żenia ministra obrony, ´┐Że by´┐Ży szef komisji weryfikacyjnej WSI nie zwr´┐Żci´┐Ż 13 tajnych dokument´┐Żw. "Klich powinien ich lepiej poszuka´┐Ż, najlepiej u siebie" - m´┐Żwi Macierewicz.

"Prawdziwym celem jest Janusz Kurtyka": Cenckiewicz: Tu chodzi o g´┐Żow´┐Ż prezesa IPN
My´┐Żlenie, ´┐Że trzeba po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż mnie, by ratowa´┐Ż IPN, to ´┐Żlepa uliczka. W gruncie rzeczy chodzi o g´┐Żow´┐Ż prezesa Kurtyki" - twierdzi zdymisjonowany historyk IPN S´┐Żawomir Cenckiewicz, autor g´┐Żo´┐Żnej publikacji "SB a Lech Wa´┐Ż´┐Żsa".

Szef komisji zdrowia mo´┐Że zablokowa´┐Ż reform´┐Ż : PiS ju´┐Ż wie, jak utr´┐Żci´┐Ż prywatyzacj´┐Ż szpitali
Platforma ostro przyspiesza z pakietem zdrowotnym. Chce mu po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż jedno z najbli´┐Ższych posiedze´┐Ż Sejmu. Ale te plany mo´┐Że pokrzy´┐Żowa´┐Ż szef komisji zdrowia Boles´┐Żaw Piecha. "Zg´┐Żosz´┐Ż do marsza´┐Żka Sejmu wniosek o zbadanie, czy odd´┐Żu´┐Żenie szpitali nie wymaga zgody Komisji Europejskiej" - m´┐Żwi Piecha w rozmowie z DZIENNIKIEM.

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Statystyki


od 02 lutego 2007
g´┐Żos´┐Żw: 222454
wizyt: 1114737
ods´┐Żon: 2954183

Info o nowym tek´┐Żcie
RSS tekst´┐Żw
RSS komentarzy

Inni blogerzy pisz´┐Ż


blogi polityczne


Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
YamahaO stronie | Linki | Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 www.matka-kurka.net
Blogi polityczne