najnowszy
najlepsze
losuj

Newsletter
Abonuj RSS

bracia Kaczy´┐Żscy
Kazimierz Marcinkiewicz
Jan Maria Rokita
Leszek Balcerowicz
Antoni Macierewicz
Artur Zawisza
Renata Beger

elektorat
polski katolicyzm
cz´┐Żowiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno´┐Ż´┐Ż kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

Archiwum

2007
Luty
Stycze´┐Ż
2006
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik
Wrzesie´┐Ż
Sierpie´┐Ż
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie´┐Ż
Marzec
Luty
Stycze´┐Ż
2005
Grudzie´┐Ż
Listopad
Pa´┐Żdziernik


Agenci byli rekrutowani spo´┐Żr´┐Żd ludzi inteligentnych ! W PiS nie ma agent´┐Żw!
Nie potrafi´┐Ż tego racjonalnie wyt´┐Żumaczy´┐Ż, ale w IVRP czuje si´┐Ż jak w okresie stanu wojennego. Wczoraj przeczyta´┐Żem kilku zdaniowe odczucie jednego z internaut´┐Żw utrzymane w podobnym duchu. Patrz´┐Żc na ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż tego przedsi´┐Żwzi´┐Żcia zwanego IVRP cho´┐Żby nie wiem jak by´┐Ż krytycznym nie da sie tego ´┐Żenuj´┐Żcego spektaklu por´┐Żwna´┐Ż z tamtym czasem w ´┐Żaden spos´┐Żb, nie ta skala, mimo wszystko nie ten ustr´┐Żj, a jednak nie tylko ja czuje klimat, duszny klimat stanu wojennego. Sk´┐Żd si´┐Ż to bierze? By´┐Ż mo´┐Że z pewnych podobie´┐Żstw, z imponderabili´┐Żw, jak powtarza´┐Ż m´┐Żj kolega przy ka´┐Żdej okazji odk´┐Żd sie tego s´┐Żowa nauczy´┐Ż. Dwa symptomy tamtego pod´┐Żego czasu rzuci´┐Ży mi si´┐Ż dopiero wczoraj do g´┐Żowy i nie specjalnie popadaj´┐Żc w eufori´┐Ż wielkiego odkrywcy chcia´┐Żbym si´┐Ż z nimi podzieli´┐Ż. Pierwszy symptom to poczucie misji, w´┐Żadza IVRP ma g´┐Ż´┐Żbokie poczucie misji i prze´┐Żwiadczenie, ´┐Że partyjka, kt´┐Żra otrzyma´┐Ża 26% g´┐Żos´┐Żw, co stanowi 10% elektoratu uprawnianego do g´┐Żosowania i jeszcze mniejszy procent Polak´┐Żw w og´┐Żle, uzna´┐Ża ´┐Że od momentu kiedy wesz´┐Ża na trybuny, nie b´┐Żdzie to kolejny rz´┐Żd w ramach demokracji, b´┐Żdzie to rewolucja w wyniku kt´┐Żrej Polska zniknie zostanie przeorana i powstanie IVRP. Ci samozwa´┐Żczy rewolucjoni´┐Żci zbudowali klimat `ocalenia narodowego', od kilku ´┐Żadnych miesi´┐Żcy wmawia si´┐Ż Polakom, ´┐Że na ich oczach trwa krwawa bitwa o Polsk´┐Ż, oczywi´┐Żcie Polsk´┐Ż prawdziwie woln´┐Ż, dumn´┐Ż i B´┐Żg wie jeszcze jak´┐Ż. Z tym, ´┐Że ta Polska nie ma najmniejszych szans na powstanie, bez udzia´┐Żu partii PiS, w tej chwili nie ma nadziei dla Polski bez PiS. Prawda jakie banalne i zaraz zapewne us´┐Żysz´┐Ż, ´┐Że nic odkrywczego nie powiedzia´┐Żem.  Owszem nie powiedzia´┐Żem nic nowego, w sensie tego co wida´┐Ż go´┐Żym okiem, ale nowe w tym wszystkim jest to, ´┐Że my jako Polacy dajemy si´┐Ż wci´┐Żga´┐Ż w t´┐Ż gr´┐Ż.  

Zauwa´┐Ży´┐Żem taki o to objaw w swoim zachowaniu i zachowaniu wielu znajomych. Zacz´┐Ż´┐Żem si´┐Ż czu´┐Ż jak kolega Mazura, kuzyn Jakubowskiej, podw´┐Żadny Suboti´┐Ża  i napi´┐Żtnowany jak Rokita. Dlaczego? Ano dlatego, ´┐Że tak si´┐Ż dzieje z ka´┐Żdym, kto tej w´┐Żadzy nie podtrzymuje sztandar´┐Żw i nie bija braw.  Diagnoza jest prosta je´┐Żli uwa´┐Żam, ´┐Że PiS to partia, kt´┐Żra demoluje Polsk´┐Ż, kt´┐Żra o´┐Żmiesza Polsk´┐Ż, kt´┐Żra Polsce odbiera szanse i nadzieje na rozw´┐Żj i w istocie tak uwa´┐Żam, od razu s´┐Żysz´┐Ż: Jakubowska, W´┐Żsacz, Suboti´┐Ż, WSI i natychmiast oczekuje sie ode mnie wyja´┐Żnie´┐Ż, ba nawet nie wyja´┐Żnie´┐Ż, oczekuje si´┐Ż, ´┐Że nawet nie b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż broni´┐Ż, przed oczywistym zaklasyfikowaniem w gronie podejrzanych i tym faktem dobrodziejstwem zamyka usta wszystkim krytykom por´┐Żwnuj´┐Żcym wadz´┐Ż do w´┐Żadzy komunistycznej. Prawdopodobnie w´┐Żadza wychodzi z za´┐Żo´┐Żenia, ´┐Że jest i tak dobroduszna dla takiego kontrrewolucjonisty jak ja, bo nie wiezie mnie na Rakowieck´┐Ż celem prostowania kr´┐Żgos´┐Żupa moralnego w pozycji siedz´┐Żcej na nodze od sto´┐Żka. W ramach tego samego syndromu jest jeszcze co´┐Ż innego, co´┐Ż co nazwa´┐Żbym czysto´┐Żci´┐Ż mo´┐Że nie rasowa, ale rodzinna i towarzysk´┐Ż. W´┐Żadza IVRP wywo´┐Żuje w obywatelu poczucie winy prostym zabiegiem. Je´┐Żli tw´┐Żj wuj, daleki kuzyn z P´┐Żocka, a nawet dziadek ukrad´┐Ż batonika w hipermarkecie, albo nale´┐Ża´┐Ż do POP w 7 tys miasteczku, w lokalnym Pa´┐Żstwowym O´┐Żrodku Maszynowym, natychmiast w´┐Żadza poka´┐Że ci, albo afer´┐Ż orlenowsk´┐Ż z racji kradzie´┐Ży krewnych, albo jak okratowany Star rozje´┐Żd´┐Ża strajkuj´┐Żcego robotnika w 1970 r. Poka´┐Że ci i zn´┐Żw bez s´┐Żowa zaklasyfikuje do marginesu spo´┐Żecznego, w´┐Ża´┐Żciwie nawet nie wolno ci sie odezwa´┐Ż, przez szacunek dla okradzionych i zabitych Polak´┐Żw, masz mie´┐Ż w sobie na tyle przyzwoito´┐Żci, ´┐Żeby nie m´┐Żwi´┐Ż: `co ja mam z tym wsp´┐Żlnego?, poniewa´┐Ż zaraz dowiesz sie o dziadku w PZPR lub kuzynie, kt´┐Żry okrad´┐Ż kiosk ruchu, kuzynie, kt´┐Żrego notabene widzia´┐Że´┐Ż raz na fotografii rodzinnej z okazji ´┐Żmierci prababki. Kiedy tak sobie pisz´┐Ż ju´┐Ż wiem dlaczego ten fragment prostackiej manipulacji ludzkimi emocjami kojarzy mi sie ze stanem wojennym. Przecie´┐Ż to nic innego jak filozofia WRON, rady ocalenia narodowego, po trupach b´┐Żdziemy broni´┐Ż Polski przed zdrajcami, wrogami ustroju i ka´┐Żdy, kto nas wspiera jest Polakiem, reszta s´┐Żu´┐Ży imperialistom z UE. Z drugiej strony je´┐Żli stoisz w ch´┐Żrze i krzyczysz `I strateg i jego brat vivat', niesiesz sztandar rewolucji, mo´┐Żesz by´┐Ż ´┐Żajdakiem najgorszego kalibru, nie tylko tw´┐Żj dziadek, ale ty sam mog´┐Że´┐Ż by´┐Ż w PZPR, ba mog´┐Że´┐Ż by´┐Ż s´┐Żdzi´┐Ż lub prokuratorem z okresu stanu wojennego, mo´┐Żesz mie´┐Ż kuzyna z´┐Żodzieja i przyjaciela oszusta, ale b´┐Żdziesz s´┐Żdzi´┐Ż TK, bo nas bolsze wsiech. I to by´┐Żoby na tyle w kwestii podobie´┐Żstw klimatycznych w pierwszym syndromie.

Drugi syndrom z pozoru jest bardziej b´┐Żahy. W czasach komuny, komuna pozwala´┐Ża obywatelom na tak zwany wentyl, mo´┐Żna by´┐Żo si´┐Ż z w´┐Żadzy ´┐Żmia´┐Ż, oczywi´┐Żcie w ramach cenzury, ale to nawet pomaga´┐Żo satyrykom w wielu wypadkach. Wyj´┐Żtek stanowi´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie stan wojenny, za dowcip o w´┐Żadzy trafia´┐Żo si´┐Ż na prycz´┐Ż z definicji. Dziwna sprawa, ale niemal od roku nie widzia´┐Żem w TV publicznej ani jednego programu kabaretu, kt´┐Żry kpi´┐Żby z w´┐Żadzy. Dlaczego? Chyba nikt mi nie powie, ´┐Że ta w´┐Żadza nie jest wdzi´┐Żcznym obiektem do kpin? Taki raj dla satyryk´┐Żw by´┐Ż ostatnio w´┐Ża´┐Żnie w czasach stanu wojennego, gdzie dowcipy same si´┐Ż rodzi´┐Ży. Co si´┐Ż zatem sta´┐Żo? Arty´┐Żci kabaretowi nie s´┐Ż zainteresowani polityk´┐Ż, pierwszy raz od niepami´┐Żtnych czas´┐Żw? Czy mo´┐Że wbrew temu, ´┐Że nie ma ´┐Żadnego oficjalnego zakazu, w´┐Żadza sobie nie ´┐Życzy dowcip´┐Żw na temat w´┐Żadzy, bo w´┐Żadza jest zakompleksiona i wra´┐Żliwa na swoim punkcie. To ONA - W´┐ŻADZA ratuje kraj, a ty se jaja b´┐Żdziesz robi´┐Ż obywatelu? Pozkaza´┐Ż ci robotnika rozjechanego przez Stara, albo dziadka nagranego w hipermarkecie, ty wiesz o co tu w og´┐Żle chodzi, my tu POLSK´┐Ż budujemy wbrew wewn´┐Żtrznym i zewn´┐Żtrznym zagro´┐Żeniom i szpiegom. Ma´┐Żo tego w´┐Żadza gdy us´┐Żysza´┐Ża satyryczn´┐Ż prawd´┐Ż o sobie dosta´┐Ża laksacji i po artykule w niemieckim brukowcu odm´┐Żwi´┐Ża wyjazdu do imperialnych kpiarzy. Wcze´┐Żniej w´┐Żadza wyrzuci´┐Ża z TV satyryka znanego z podziemnych monolog´┐Żw `Kerownika'. S´┐Żowem z w´┐Żadzy i z w´┐Żadz´┐Ż nie ma ´┐Żart´┐Żw. No tak z grubsza ju´┐Ż wiem, sk´┐Żd ten klimat stanu wojennego, przyk´┐Żad´┐Żw mo´┐Żna by mno´┐Ży´┐Ż wi´┐Żcej i pewnie syndrom´┐Żw doszuka´┐Ż si´┐Ż innych. Ja jednak w miejsce kolejnych syndrom´┐Żw i przyk´┐Żad´┐Żw mam ma´┐Ż´┐Ż komunikat dla w´┐Żadzy, wypowiedziany w imieniu w´┐Żasnym, moich znajomych i jak s´┐Żdz´┐Ż wielu milion´┐Żw Polak´┐Żw, kt´┐Żrzy w´┐Żadz´┐Ż traktuj´┐Ż z g´┐Ż´┐Żbokim politowaniem . Co mnie w´┐Żadza mo´┐Że? W´┐Żadza mo´┐Że mnie skoczy´┐Ż i mo´┐Że mnie tam, gdzie w´┐Żadza pana majstra mo´┐Że w d. poca´┐Żowa´┐Ż!matka_kurka 2006-10-28 12:36 Ranking: (2)


URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=174
do postu na forum onet.plJe´┐Żli podoba Ci si´┐Ż ten tekst zag´┐Żosuj na niego, a znajdzie si´┐Ż na li´┐Żcie najlepszych. Im wi´┐Żcej g´┐Żos´┐Żw zdoby´┐Ż, tym jest wy´┐Żej.

Dziesi´┐Ż´┐Ż najlepszych tekst´┐Żw27 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
To by´┐Ż wyj´┐Żtkowy rok, takiego nie mieli´┐Żmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat do marsza´┐Żka sejmu wp´┐Żywa wnioske aby jezusa Chrystusa og´┐Żosi´┐Ż kr´┐Żlem, a na komendzie mozna zam´┐Żwic taxi lub pizz´┐Ż. Wszystko zacz´┐Żo si´┐Ż od kampanii partii zwanej ´┐Żartobliwie prawem i sprawiedliwo´┐Żci,  pod wdzi´┐Żcznym tytu´┐Żem `My dotrzymujemy s´┐Żowa'. W ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa, je´┐Żli m´┐Żj brat zostanie prezydentem, ja nie zostan´┐Ż premierem, premierem zosta´┐Ż atrakcyjny Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie ´┐Żrodkowej. Rodzime Truman Show potrwa´┐Żo p´┐Ż roku, w tym czasie w ramach my dotrzymujemy s´┐Żowa w kwestii taniego pa´┐Żstwa, powsta´┐Żo najwi´┐Żcej w historii wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem ´┐Żledzi i morza na czele, mamy najwi´┐Żcej w historii Polski marsza´┐Żk´┐Żw sejmu i s... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-27 16:27 Ranking: (218)


25 pa´┐Żdziernika 2006 by Matka Kurka

Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie wybuchaj´┐Żcych opon w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podjecie dyskusji z w´┐Żadz´┐Ż. Obaj ch´┐Żopcy Jarek i Lech maj´┐Ż po 19 lat i studiuj´┐Ż prawo marksistowskie, najbardziej z opozycyjnych kierunk´┐Żw.
2) Rok 1970 tragedia na Wybrze´┐Żu, zabici robotnicy, ballada o Janku Wi´┐Żniewskim, Jacek Kuro´┐Ż nadal siedzi, braci nie wida´┐Ż, rok p´┐Żniej pisz´┐Ż prace magisterskie o wy´┐Ższo´┐Żci prawa Lenina nad prawem rzymskim.
3) Rok 1976 strajki w Ursusie, Radomiu, wspomagane przez KOR Jacka... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-10-25 20:52 Ranking: (187)


23 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Jezus Chrystus kr´┐Żlem, a radiowozy rozwo´┐Ż´┐Ż pizz´┐Ż i col´┐Ż!
Ilu normalnym pasa´┐Żerom nawet g´┐Żodnym i zzi´┐Żbni´┐Żtym przysz´┐Żoby do g´┐Żowy, ´┐Żeby zadzwoni´┐Ż na komend´┐Ż policji i zam´┐Żwi´┐Ż dwa hamburgery? Kiedy s´┐Żysz´┐Ż argumenty, ´┐Że SLD krad´┐Żo, a teraz mamy prawdziwa Polsk´┐Ż, bo c´┐Ż to za przest´┐Żpstwo gdy jeden minister zamawia drugiemu ministrowi radiow´┐Żz z hamburgerami, zastanawiam si´┐Ż czy bardziej przygn´┐Żbiaj´┐Żce jest zachowanie w´┐Żadz, czy obywateli. W tym dzikim kraju zawsze patrzono na skal´┐Ż i form´┐Ż, nie na tre´┐Ż´┐Ż, nie na istot´┐Ż rzeczy. Ma´┐Żo mnie obchodzi, czy policjanci dostarczyli hamburgera, czy w´┐Żdk´┐Ż, zapewne dostarczenie w´┐Żdki lub papieros´┐Żw wywo´┐Ża´┐Żoby og´┐Żlnonarodowe poruszenie, natomiast hamburger to tylko medialna burza w szklance wody. I jak zwykle nikomu zar´┐Żwno z publicyst´┐Żw, polityk´┐Żw jak i obywateli nie przychodzi do g´┐Żowy, ´┐Że przedmiotem afery ni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-23 11:06 Ranking: (123)


29 grudnia 2006 by Matka Kurka

IVRP to raj na ziemi, Chrystus kr´┐Żlem, a fizycy str´┐Żuja w bankach !
W ca´┐Żej tej politowania godnej karierze wida´┐Ż dwie rzeczy. W partii takiej jak PiS nie ma miejsca dla ludzi my´┐Żl´┐Żcych samodzielnie, tu karier´┐Ż robi politruk, cie´┐Ż k´┐Żaniaj´┐Żcy si´┐Ż prezesowi, nauczyciel winduj´┐Żcy t´┐Żpawe latoro´┐Żle dygnitarzy przynajmniej do funkcji skarbnika klasy. Druga rzecz to marno´┐Ż´┐Ż tych na si´┐Ż´┐Ż wylansowanych tokarzy, palaczy CO, nauczycieli fizyki, przecie´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek posiadaj´┐Żcy odrobin´┐Ż godno´┐Żci i przyzwoito´┐Żci zapad´┐Żby si´┐Ż pod ziemie gdyby tak go sponiewierano jak sponiewierano mopa Kazimierza. Wymieciono Kazkiem wszystkie k´┐Żty, wy´┐Ż´┐Żto go i w ko´┐Żcu trafi´┐Ż do korytka na samym dnie, gdzie wyd´┐Żubuje och´┐Żapy z pa´┐Żskiego sto´┐Żu. W zasadzie nie ma si´┐Ż co dziwi´┐Ż takiej `osobowo´┐Żci' ca´┐Że ´┐Życie albo w podstaw´┐Żwce pilnuj´┐Żc dzieci prezydenta Gorzowa, albo w jaki´┐Ż ´┐Żmiesznych t... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-12-29 18:07 Ranking: (99)


18 lutego 2007 by Matka Kurka

Miano "dure´┐Ż" w kontek´┐Żcie poczyna´┐Ż i "dokona´┐Ż" jest krzywdz´┐Żce dla durni´┐Żw!
Czy Lech W. obrazi´┐Ż majestat jego przykr´┐Żtkawo´┐Żci z brodawk´┐Ż i posun´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w recenzji strony internetowej oraz samego autora o jeden most za daleko? Moim skromnym zdaniem, Lech W. dokona´┐Ż syntezy dokona´┐Ż i jestestwa Lecha Kononowicza i uczyni´┐Ż to nadzwyczaj subtelnie, miano `dure´┐Ż' jest humanitarnym i dalece kompromisowym imieniem dla kogo´┐Ż, kto musia´┐Żby odbiera´┐Ż korepetycje, by w´┐Żr´┐Żd `durni´┐Żw' poczu´┐Ż si´┐Ż jak swojak. Nie ma chyba adekwatnego okre´┐Żlenia, kt´┐Żre odda´┐Żoby przeczo´┐Żgany stan umys´┐Żu osobnika, drukuj´┐Żcego na internetowych stronach list´┐Ż tajnych wsp´┐Żpracownik´┐Żw s´┐Żu´┐Żb specjalnych i mieni´┐Żcego si´┐Ż przy tym patriot´┐Ż oraz preziem nieistniej´┐Żcego kraju zwanego IVRP. Konia z rz´┐Żdem i koby´┐Żk´┐Ż u p´┐Żota temu, kto wska´┐Że mi drugiego takiego `m´┐Ża stanu' w ´┐Żwiecie, robi´┐Żcego z tajemnic narodo... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-18 14:38 Ranking: (93)


09 lutego 2007 by Matka Kurka

Aby przetrwa´┐Ż w tym rz´┐Żdzie trzeba mie´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż i inteligencj´┐Ż ko´┐Żcho´┐Żnika!
Ostatnia faza rewolucji, rewolucja prze´┐Żuwa w´┐Żasne dzieci, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że wr´┐Żg czai´┐Ż si´┐Ż w obozie partii, towarzysz Ludwik, towarzysz Radek i towarzysz kamandir to trocki´┐Żci na us´┐Żugach imperialnej korporacji Czystka po´┐Ż´┐Żczona z samokrytyk´┐Ż okresu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw i wypacze´┐Ż, dwa ba´┐Żwanki ta´┐Żcz´┐Ż twista, politbiuro dr´┐Ży, tylko ni´┐Żsi maj´┐Ż szanse, tylko wierni le´┐Ż´┐Ż krzy´┐Żem, ci przetrwaj´┐Ż. Trzeba mie´┐Ż´┐Ż pe´┐Żen pakiet cech aby wytrwa´┐Ż przy wodzusiu, brak godno´┐Żci, wazelina ociekaj´┐Żca po brodzie i innych otworach cia´┐Ża, kompletne samoupodlenie gwarantuje posadk´┐Ż i t´┐Ż niesamowite poczucie misji dziejowej, polegaj´┐Żce na wyci´┐Żgni´┐Żciu z kompleks´┐Żw jego ogrowsk´┐Ż przykr´┐Żtkaw´┐Ż mo´┐Ż´┐Ż.

Narody cywilizowane zawsze chcia´┐Ży mie´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Ż, kt´┐Żry by´┐Żby okazem doskona´┐Żo´┐Żci, p´┐Żbogiem, kim´┐Ż kto jest najlepszy, na... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-09 13:52 Ranking: (89)


05 lutego 2007 by Matka Kurka

Radek nie pasowa´┐Ż do rewolucji moralnej zna´┐Ż angielski i jad´┐Ż widelcem!
Jeden z pos´┐Ż´┐Żw PO, powszechnie lubiany i szanowany przez przyjaci´┐Ż z PiS w znanym programie publicystycznym za´┐Żartowa´┐Ż subtelnie, i´┐Ż niejaki Aleksander to by´┐Ż skromny przedsi´┐Żbiorca detaliczny, dopiero po zmianie prezia, w pa´┐Żacu ruszy´┐Ża hurtownia. Ja odrobin´┐Ż poprawi´┐Żbym pos´┐Ża PO, to nie jest hurtownia, to jest montownia p´┐Żfabrykat´┐Żw i najwyra´┐Żniej kolejny erzac ministra wys´┐Żany z zimowego pa´┐Żacu zast´┐Żpi cz´┐Żowieka, kt´┐Żry mia´┐Ż odwag´┐Ż zna´┐Ż j´┐Żzyk angielski i pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż sztu´┐Żcami. Kiedy jakie´┐Ż dwa lata temu kto´┐Ż powiedzia´┐Żby mi, ´┐Że Polska stanie si´┐Ż krajem, w kt´┐Żrym prawicowy radyka´┐Ż Stefan Niesio´┐Żowski b´┐Żdzie uznawany za lewicuj´┐Żcego libera´┐Ża, uzna´┐Żbym go za wymagaj´┐Żcego natychmiastowej opieki specjalistycznej. Czy to si´┐Ż zmieni´┐Ż Pan Stefan? Nie sadz´┐Ż, w tym wieku ludzie si´┐Ż nie zmieni... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-05 21:20 Ranking: (85)


09 stycznia 2007 by Matka Kurka

Polski "rustykalny katolicyzm" to nie religia, to choroba spo´┐Żeczna !
Mit niezale´┐Żnego polskiego ko´┐Żcio´┐Ża, ostatniego bastionu walki z komunizmem run´┐Ż´┐Ż jak lepianka podmyta ciekiem wodnym, cho´┐Ż precyzyjniej by´┐Żoby rzecz nazwa´┐Ż ´┐Żciekiem i niekoniecznie wodnym. Dla mnie ´┐Żadne to zaskoczenie, oczywistym od pocz´┐Żtku ca´┐Żej zadymy zwanej s´┐Żdem ostatecznym w archiwach esbeckich by´┐Żo, ´┐Że ko´┐Żci´┐Ż by´┐Ż jednym z najbardziej, je´┐Żli nie najbardziej inwigilowan´┐Ż instytucj´┐Ż i tylko ludzie odsy´┐Żaj´┐Żcy 100 PLN na poczet koszt´┐Żw przesy´┐Żki 29 telewizora, kt´┐Żry `wygrali' bior´┐Żc udzia´┐Ż w losowaniu, w kt´┐Żrym nigdy udzia´┐Żu nie brali, mogli wierzy´┐Ż w t´┐Ż bajeczk´┐Ż o dziewiczej instytucji. Nigdzie, w ´┐Żadnym kraju obozu demolud´┐Żw ko´┐Żci´┐Ż nie cieszy´┐Ż si´┐Ż taka swobod´┐Ż jak w Polsce. Komuni´┐Żci doskonale zdawali sobie spraw´┐Ż, ´┐Że w kraju, gdzie na co drugim rozstaju polnych dr´┐Żg mo´┐Żna spotka´┐Ż ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-01-09 12:01 Ranking: (71)


04 wrze´┐Żnia 2006 by Matka Kurka

Drogi budowa´┐Ż, chorych przenie´┐Żc z korytarzy, patrioci w podartych portkach !
Ju´┐Ż widz´┐Ż to stroszenie si´┐Ż w husarskie pi´┐Żra, t´┐Ż szabelk´┐Ż u´┐Ża´┐Żsk´┐Ż pukaj´┐Żc´┐Ż do okienka Tygrys´┐Żw, ten kondukt historycznych pretensji, ´┐Że Ja´┐Żta, ´┐Że zdrada aliant´┐Żw, ´┐Że wolno´┐Ż´┐Ż wasza i nasza. A w tym czasie nasi bracia Czesi korzystaj´┐Żc z przyjaznych stosunk´┐Żw z Niemcami wyposa´┐Ż´┐Ż Skod´┐Ż Super B w nowy system antypo´┐Żlizgowy. S´┐Żowacy bez zaj´┐Żkni´┐Żcia sprzedadz´┐Ż ziemi´┐Ż pod fabryk´┐Ż podzespo´┐Ż´┐Żw Volkswagenowi  dla nowego sytemu Skody. Francuzi usi´┐Żd´┐Ż z Niemcami i wypija szampana, za zdrowie dzieci, kt´┐Żrym do g´┐Żowy nie przychodzi powiela´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw rodzic´┐Żw. Anglicy zas´┐Żoni´┐Ż si´┐Ż tajemnic´┐Ż, w sprawie Gibraltaru i stosunki dyplomatyczne zostan´┐Ż zamro´┐Żone. Zn´┐Żw b´┐Żdziemy chodzi´┐Ż i puka´┐Ż do drzwi wszystkich s´┐Żsiad´┐Żw by z rozdart´┐Ż koszul´┐Ż pokaza´┐Ż blizn´┐Ż po szwabskiej kuli, patrz ´┐Żwiecie to Polak bohater ... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2006-09-04 17:20 Ranking: (71)


14 lutego 2007 by Matka Kurka

Esbecy patrz´┐Ż na swoich przyjaci´┐Ż i obro´┐Żc´┐Żw z PiSSOLPR i czuj´┐Ż si´┐Ż ´┐Żwietnie!
Tak przyjaznej ekipy dla esbek´┐Żw, notabli z PZPR i szemranych biznesmen´┐Żw, jeszcze po 1989 roku nie by´┐Żo, ´┐ŻADNEMU NIE STA´┐ŻA SIE KRZYWDA! Istny raj dla postkomuny i piek´┐Żo dla narodowc´┐Żw, kleru, prawicy urzadzone wsp´┐Żlnymi si´┐Żami przez ofiary i przyjaci´┐Ż z SB. A mia´┐Żoby by´┐Ż tak pi´┐Żknie, autografy wywiady, ´┐Żwiat na kolanach, wiezienia pe´┐Żne dzia´┐Żaczy SLD i biznesmen´┐Żw z pierwszej dziesi´┐Żtki najbogatszych Polak´┐Żw. Pokotem mia´┐Ży si´┐Ż k´┐Ża´┐Ż´┐Ż autorytety, wszystkie banki mia´┐Ży wr´┐Żci´┐Ż do Macierzy, a Balcerowicz na wygnanie. Mieszkania mia´┐Ży by´┐Ż w takiej ilo´┐Żci, ´┐Że nie pozbierane zgni´┐Żyby jak ul´┐Żga´┐Żki. Maj´┐Żtek narodowy mia´┐Ż nadzorowa´┐Ż cz´┐Żowiek czysty jak ´┐Żza spoza esbeckiego grona, tak by je´┐Żli sprzedawa´┐Ż to swoim. Ubecy mieli umiera´┐Ż z g´┐Żodu na ´┐Żebraczych emeryturach, dzieci mia´┐Ży chodzi´┐Ż z p´┐Żkatym... ca´┐Ży tekst >>

matka_kurka 2007-02-14 12:18 Ranking: (69)Więcej najlepszych tekst´┐Żw
Powr´┐Żt

list otwarty
odpowied´┐Ż

wyj´┐Żtkowy rok

patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa´┐Żdziernikowa
komunizm
dekomunizacja

propaganda sukcesu
normalne pa´┐Żstwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr´┐Żt my´┐Żlowy

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied´┐Ż
czytelnik uzależniony


BLOGI POLITYCZNE

Teksty innych autor´┐Żw
na www.komentarze.eu

Czy Platforma skręca w lewo?

Dlaczego Balcerowicz musi odejść

W PIS jest pusto

Sytuacja polityczna w Polsce